Net als overal moet er eerst geproduceerd worden voordat er iets geconsumeerd kan worden. Dat geldt voor voedsel en alle andere producten en diensten. Het is echter de vraag of een mens dat zelf produceert of een ander. Als hij/zij het zelf produceert, is het natuurlijk zijn eigendom en kan hij/zij het zonder meer consumeren (of gebruiken). Maar hij kan ook consumeren wat door een ander geproduceerd is.

De vraag alleen is, hoe hij er dan over kan beschikken om het te consumeren.

Daar zijn twee principieel verschillende wegen voor:
De eerste, en rechtvaardige weg is dat hij het vrijwillig krijgt van de producent. Als cadeau of door te ruilen (betalen) met zaken of diensten die hij zelf op rechtvaardige wijze verkregen heeft.

De tweede, onrechtvaardige, weg is door de producten te stelen.
Dat kan door het product gewoon weg te pakken. Een methode die algemeen wordt afgekeurd en diefstal wordt genoemd.
Het kan echter ook op een veel gewiekstere manier. Namelijk in een verzorgingsstaat via een overheid. De overheid dwingt dan productieve mensen om een (groot) deel van die productie af te geven. En laat dan de mensen stemmen hoe het verdeeld moet worden.
Dat is een geweldige manier om producten en diensten te krijgen die jezelf niet verdiend hebt. Tot en met geld om feestjes te organiseren!

Door dit systeem geleidelijk in te voeren, en door mensen constant te brainwashen, ervaren veel mensen niet eens meer dat dit een oneerlijke, onethische, immorele samenleving is. Of ze onderdrukken, verdringen, het denken daarover.

Iedereen kan zien dat dit steeds erger wordt. Een soort éénrichting weg die naar een afgrond leidt.

Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, maakt vandaag bekend dat alleen al aan “sociale uitkeringen” 30 % van wat alle Nederlanders verdienen, wordt uitgekeerd aan sociale zaken. 169 miljard euro in 2009. Gemiddeld 10.000 euro per persoon.
(Let wel dit onderdeel gaat alleen nog maar over sociale uitkeringen en los van oorlog in Uruzgan, missies, klimaat, onderwijs etc. etc.)

Nederland hoort bij de top 3 landen en er zijn grote verschillen. Uit een artikel van het CBS is te zien dat het nog erger kan. Luxemburg is nog 40 % hoger en in Roemenië zijn die uitkeringen slechts 15 % van de Nederlandse!

Dit ziet er dreigend uit. De politici zullen met hulp van de EU er beslist naar streven om Nederland op het gelijke niveau van Luxemburg te brengen en tegelijk de burgers te laten betalen om de Roemenen (en anderen) op een hoger plan te brengen.

41 REACTIES

 1. Gemiddeld per gezin is dat dan dus € 35.000 per jaar dat er rondgepomt wordt.
  Stel nu dat we al die uitkeringen en de daarmee bezig zijnde ambtenaren afschaffen, zou dat gemiddelde gezin, inclusief uitkeringstrekkers, dan niet veel goedkoper uit zijn?
  Ik bedoel: dan kan ik van die 35.000 best de ongesubsidieerde ziektekosten betalen en een werkloosheidsverzekering.

 2. @Polity [2]:

  “Zijn inkomsten uit uitkeringen onrechtvaardig?

  Je moet dan het HELE proces beschouwen:
  Iemand produceert,
  Het grootste deel daarvan wordt hem afgenomen,
  en hij krijgt de belofte van een uitkering.
  Dan komt de situatie dat hij de uitkering kan claimen, er “recht”op heeft, en hij krijgt iets.

  Het is duidelijk dat niet alle drie de onderdelen van dit proces rechtvaardig zijn. Dus is het proces niet rechtvaardig.

  Je zou kunnen redeneren dat bij de uitkering je een “contract” hebt omdat de uitkeerder je dat beloofd heeft. En dat het niet op jouw weg ligt om dan die uitkering te weigeren en je het dus moreel mag aanvaarden.

  Aan het immorele van het proces ben je dan niet “schuldig”. Hetgeen je dan niet ontslaat van je verantwoordelijkheid om te trachten het systeem te veranderen.

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [4]:
  Indrukwekkend. In Amerika zijn ze nog bekend met hoe het was voordat de staat iets overnam. Dat is een duidelijk voordeel.
  In europa is dat niet voor te stellen dat problemen zouden worden toegeschreven aan een staat.
  Juist een tekort aan staat wordt hier gepropageerd.

 4. @pcrs [4]:

  Leuk filmpje. Communisme of socialisme leiden uiteindelijk altijd tot dit soort beelden. Eerst in Rusland en nu in de VS. Hoe ver zitten wij hier nog van een dergelijke troosteloze pauperbende af??
  Gezien het hoofdartikel zijn we wel flinke op de “goede” weg…

 5. Het wordt mij steeds duidelijker dat het onmogelijk is Nederland te redden van een (langzame) socialistische dood. Dit soort berichten helpen daar flink aan mee.

  Ik droom van een plek met een hoge economische groei. Een plek die een spirit van vrijheid heeft. Eigenlijk droom ik van een Amerika (spirit) met het economische model van Hong Kong (groei, relatief kleine roverheid).
  De ontwikkeling die Amerika de wereld heeft gebracht is ongelovelijk. Uitvindingen die de wereld voor onmogelijk hield.
  Helaas wordt dat land de laatste decennia ook geregeerd door de socialistische doodscultus.

  Stel je voor wat voor ontwikkeling de wereld de wachten staat als we dat oude Amerika weer terug krijgen. Misschien in een andere vorm, bijv. via seasteading. Ik voorspel een levenstandaard van 200 jaar, commerciele ruimtevaart, een breed scala aan toepassingen op gebied van nanotechnologie.

  Het socialisme tesamen met andere dwangvormen steelt ons leven, en onze potentie (die potentie heet het transhumanisme). En dat van onze kinderen.

  Libertariërs moeten voorbij Nederland kijken. Alle libertariërs wereldwijd moeten zich focussen op enkele van de meeste veelbelovende projecten.
  Bijv:
  -Free state project
  -Seasteading

  Ja, dat betekent verhuizen, ja dat betekent het opgeven van een stukje cultuur, familie en vrienden.
  We kunnen binnen die projecten Nederlandse fracties stichten.

  De libertarische beweging wereldwijd is te gefragmenteerd. De enige keuze is die van de focus.

  Lees wat stukken van oudere libertariërs in Amerika die decennia gefragmenteerd aktie hebben gevoerd zonder concreet resultaat en wordt wakker. Wil je een libertarische theoreticus worden, of echte vrijheid en vooruitgang bereiken in dit leven?

  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.
  Ragnar [19] reageerde op deze reactie.

 6. Het wordt nog erger als je beseft dat de sociale premies betaald worden tot een inkomen van ongeveer 34K. Ofwel, wie modaal verdient of minder betaalt vrijwel enkel zijn EIGEN sociale premies. Goed duur, verplicht en inefficient, maar in ieder geval nog een verzekering voor jezelf.

  De rest van de inkomstenheffingen wwordt dus betaalt door de ‘rijken’. Ofwel die ‘rijken’ die altijd beschimpt worden betalen dus via een bezopen hoog marginaal tarief de rest van de voorzieningen. De gewone rechtstaat is dus vrijwel gratis voor Jan Modaal!

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [3]: “Je zou kunnen redeneren dat bij de uitkering je een “contract” hebt omdat de uitkeerder je dat beloofd heeft.”

  Contractbreuk is een misdaad (no force, no fraud). Verder is er geen sprake van stelen als je productie niet plaatsvindt op eigen grond. De grondeigenaar heeft altijd het laatste woord. Ben je het niet eens met zijn voorwaarden dan kan je niets anders doen dan vertrekken.

  @Devidas [10]: “De libertarische beweging wereldwijd is te gefragmenteerd.”

  Dat is maar goed ook! Wat is dit voor collectivistische praat? Alleen het individu telt, je hebt niemand anders nodig.

  ===
  “I expect nothing. I fear no one. I am free.”
  – Nikos Kazantzakis (1883-1957)

  Devidas [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [11]:

  Klopt! Ik heb nog een voorbeeld. Een gangbare BMW X5 (35i Exec) van 81 mille kost 109 ct/km. Daarvan is belasting+accijns 40 ct/km. Een Toyota Aygo Aspiration van 12 mille kost 23 ct/km. Daarvan is belasting+accijns 6 ct/km. De X5 rijder betaalt dus bijna zeven (!) keer zoveel belasting als de Aygo rijder!

  De X5 beslaat echter nog geen 2x zoveel wegoppervlak als de Aygo (9,4 m2 tegen 5,5 m2). De X5 weegt nog geen 3x zoveel (2045 kg vs 780 kg). En de X5 stoot ruim 2x zoveel CO2 uit (236 vs 106 gram/km).

  Waarom worden X5 rijders zo bovenmatig zwaar belast? Jalousie? Is dit hun dank dat ze om de veiligheid van hun kinderen geven (overlevingskans in een X5 is beduidend groter dan in een Aygo, of op de fiets, of in een Big Baboe)?

  Armin [20] reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas [15]:

  Nee, bij iedere vorm van collectivisme (vrijwillig of gedwongen) lever je als individu vrijheid in. Het is altijd een trade-off tussen vrijheid en welvaart. Hoe meer welvaart je wil, hoe meer je van anderen afhankelijk wordt. Dat staat haaks op het individualisme en maximale vrijheid.

  ===
  “There is nothing in all the world greater than freedom. It is worth paying for; it is worth going to jail for. I would rather be a free pauper than a rich slave. I would rather die in abject poverty with my convictions than live in inordinate riches with the lack of self respect.”

  – Martin Luther King Jr.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 10. Han van der Horst (http://nl.wikipedia.org/wiki/Han_van_der_Horst) komt vandaag met een heerlijk stukje op joop.nl

  Hij refereert zelfs naar Ayn Rand! (links Nederland heeft AR ontdekt na het leugenboekje van Hans Achterhuis, http://www.hansachterhuis.nl/index.php?page=boeken#markt )

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/wij_kiezen_ervoor_30_van_ons_geld_aan_sociale_bescherming_te_besteden/

  Enkele pareltjes uit het stuk:

  “Gaan al die miljarden verloren? Raken zij zoek? Nee: Nederland wordt er als geheel niet armer van. Al dat geld wordt weer teruggeploegd in de samenleving. Het komt terecht bij zieken, ouderen en uitkeringstrekkers. Het Nederlandse systeem van sociale bescherming schept bovendien enorm veel werkgelegenheid voor de uitoefenaren van tal van beroepen. Denk alleen maar aan ziekenhuizen. Dat Nederlanders 30% van wat zij verdienen aan sociale bescherming besteden, vertelt vooral iets over de maatschappelijke ontwikkeling. Wij zijn er in de afgelopen anderhalve eeuw steeds meer toe over gegaan allerlei taken voor de (groot)familie behoorden, uit te besteden aan professionals. Kinderen hoeven niet te sparen om later hun bejaarde ouders te kunnen onderhouden. Zij hoeven zelf op hun beurt niet veel kinderen ter wereld te brengen om die verzorging tijdens de levensavond te garanderen, zoals dat in veel ontwikkelingslanden nog wel gebeurt. Evenmin hoeven mensen tijdens hun werkzaam leven al te veel zelf te sparen om de gevolgen van mogelijke werkloosheid op te vangen, want zij weten, dat er een WW bestaat, al wordt die ook steeds meer uitgekleed.”

  ” In Nederland houden wij niet van al te grote inkomensverschillen, zoals blijkt uit alle kritiek op de zogenaamde “graaiers”. Vandaar dat er een brede consensus bestaat over allerlei nivellerende maatregelen.”

  “Dat wij 30% van wat wij met elkaar verdienen steken in sociale bescherming, is dus een keuze en geen blijk van het feit dat wij als samenleving op een faillisement afstevenen. Je kunt best op grond van je politieke overtuiging vinden, dat je de volle mep in handen wilt houden en dat iedereen het maar voor zichzelf uit moet zoeken, zoals bijvoorbeeld de aanhangers van Ayn Rand beweren, maar je moet niet met praatjes over “onbetaalbaar” komen.”

 11. @Peter de Jong [16]:

  “Nee, bij iedere vorm van collectivisme (vrijwillig of gedwongen) lever je als individu vrijheid in”

  Nog even goed nadenken, Peter.

  Vrijheid is het ontbreken van dwang of geweld van andere mensen.

  Als jij en ik vrijwillig afspreken om samen een groot betonblok te verplaatsen, levert niemand “vrijheid” in. Er is geen sprake van dwang of geweld van anderen.
  En samen presteren we iets waar we beiden voordeel van hebben, en wat we afzonderlijk zelfs niet hadden kunnen doen.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [13]: Ik vond daarom de rationalisatie “betalen naar gebruik” bij km-heffing zo mooi.

  Nu betaal je op basis van vooral aanschafwaarde en gewicht, waarbij slechts 1/3 naar mobiliteit (inclusief OV en zaken als Betuwelijn) gaat. De rest gaat naar algemene middelen.

  Dus kennelijk is betalen voor onderwijs, musea en ontwikkelingshulp oneerlijk als dat op basis van het gewicht van een auto gaat, maar eerlijk als dat gaat aan de hand van het aantal afgelegde km’s van die auto.

  Als jij hem snapt, mag je me het uitleggen 🙂

  PS Hier in de VS zijn verzekeringspremies wél mede gebaseerd op risico. Wie in een F150 rondrijdt heeft een hogere premie bij aansprakelijkheid, maar een aanzienlijk lagere bij persoonlijk letsel. 🙂

  http://www.fordvehicles.com/trucks/f150/features/#page=FeatureCategory4

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Hub Jongen [18]:

  Dat zie ik echt anders, Hub. Vrijheid is niet van anderen afhankelijk zijn. Een ander kan immers altijd ‘nee’ zeggen en je aan je lot overlaten. Of een ander kan zich juist aan je opdringen terwijl je dat niet wil.

  De echte individualisten zijn dan in het nadeel tov collectivisten (ook qua welvaart, als er zo’n steen moet worden verplaatst).

  Collectivisten zijn mensen die anderen zo weten te manipuleren (met list en bedrog, geweld of geld) dat die meewerken en niet tegenwerken. Het is mooi als dit geweldloos gaat, maar het is geen vrijheid.

 14. @Armin [20]:

  Het is idd logischer als je een veilige auto hebt dat je dan minder premie betaalt. Nu vraag ik mij wel af of de F150 (hoe fraai die truck ook is) wel zo veilig is. De starre achteras met bladveren is niet bepaald een garantie voor een goede wegligging.

  Wil je geen BMW X5 omdat je een laadbak nodig hebt, dan kan je beter een Australische Holden Ute Sport Truck nemen, of een Holden Crewman als je ook een achterbank nodig hebt. Die hebben een redelijke laadbak, zijn razendsnel met een dikke V8 en kleven aan de weg met een goede onafhankelijke wielophanging.

  Armin [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Polity [2]:
  Ja dat is rechtvaardig!
  Alhoewel ik erbij moet zeggen dat dit alleen geldt als je zelf productief bent, je moet immers verplicht betalen (dit stuk is niet rechvaardig) dus het ontvangen van een afgedwongen dienst die je zelf betaald hebt.. is wel rechtvardig, voor het gemak het feit dat de manier waarop je ” verzekert” bent van die uitkering niet rechtvaardig is .
  Heb je nooit iets afgedragen aan het eerste deel wanneer je werkeloos wordt (ww is het 2e deel geloof ik)

 16. @Peter de Jong [22]: Nu vraag ik mij wel af of de F150 (hoe fraai die truck ook is) wel zo veilig is. De starre achteras met bladveren is niet bepaald een garantie voor een goede wegligging.

  Je loopt hopeloos achter. Ook F150’s zijn al lang niet meer die instabiele schommelbakken. Niks bladveren en starre achteras! Wel ladderchassis, maar dat moet ook wel wil je zoveel kunnen trekken.

  Natuurlijk – ik nam de F150 ook als een van de uiterste al zijn er ook nog de superduties – blijkt het een pickup. Diverse van die dingen zouden letterlijk in Nederland een C-rijbewijs vereisen. Logisch, dat ze niet volledig vergelijkbaar zijn met een moderne sedan. Maar de meeste van die modellen zijn heel comfortabel uit te rusten afhankelijk van keuze in motoren, vering en overbrenging. Je gaat er vanzelf ook rustiger in rijden.

  Die Holdens zjin overigens ook leuk, maar wel een klasse (of twee) lager. Meer een Ford Ranger of Ford SportTrac.

  Punt is echter dat als ik daar in rijd, de kans dat ik letsel oploop behoorlijk klein is. Zelfs als je eventueel zou incalculeren dat ik minder wendbaar ben, en wellicht sneller tegen een boom aan bots.

  Het concept actieve veiligheid wordt te vaak schromelijk overdreven. Het is belangrijk, maar veel meer bij voorkoming van blikschade en andere lichtere ongevallen. Meeste ongevallen met ernstig letsel of de dood (in Nederland) zijn namelijk nog altijd alcohol gevolgd door niet opletten bij voorrang. Actieve veiligheid helpt dan vrijwel niets. Passieve wel. Maar je moet ook wat als je een kleine oncomfortabele auto wilt aanprijzen …

  Je hoort daarom ook zelden dat truckers omkomen bij ongevallen 🙂 Aan de andere kant, hoop ik nooit mee te maken dat iemand in zijn Eco-vriendelijke Yaris met 5 familieleden volgeplakt door het rood rijdt en op mijn gril beland …

  Zelf overigens heb ik een verlengde Explorer gekocht. Teveel regen in mijn regio 🙂

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 17. @Armin [25]:

  Een Explorer? Met Firestone banden? Dan zal je die passieve veiligheid idd nodig hebben. Hopelijk krijg je geen klapband en hoef je nooit plotseling uit te wijken voor een groot hert midden op de weg!

  Ik ben een enorme Ford fan (Ford=value for money) maar Ford’s trackrecord op het gebied van veiligheid is er sinds de Pinto-branden niet erg op vooruit gegaan. Service vind ik ook matig (geld moet ergens vandaan komen).

  Waarom heb je geen X5 gekocht? Die rijden toch 100x beter? Op de weg dan, want het zijn geen terreinwagens. Of de goedkopere Ford Escape Hybrid (hi-tech en lekker zuinig!).

  Armin [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [26]: <iEen Explorer? Met Firestone banden?

  Je vergat een smilie 🙂

  Die zijn en allemaal gratis vervangen en dat was 2 modellen geleden. Je gaat toch ook niet meer zeuren over de roest van vroegere Alfa’s of electronica ellende van de vorige versie van Mercedes.

  Ikzelf reed alijd Ford in Nederland juist vanwege de tractrecord op gebied van degelijkheid en service. Nu in de VS weer twee Ford’s voor de deur. De locale dealer hier is net zoals de merkdealer een zegen van service. Net zoals mijn ervaringen in Nederland. Misschien heb ik geluk, maar Ford, Honda en Toyota staan hier in de VS toch al geruime tijd met zijn 3’en eenzaam bovenaan qua betrouwbaarheid. (En Toyota mag in zijn handen knijpen dat recalls niet als onbetrouwbaar aangemerkt worden) En ook in Nederland doet Ford het bij mijn weten erg goed.

  De Duitsers (heel veel electronica problemen), Koreanen en andere Jappen volgen toch op enige afstand. Goed, het is niet zo dramatisch als Chrysler, maar Ford is qua betrouwbaarheid echt goed. Niet voor niets is de F150 jarenlang ook best verkochte auto overall geweest. Met name voor de mid-west mensen. Als je 300 km moet rijden om je auto aan de computer te hangen om te zien wat er fout gaat, wordt je niet vrolijk 🙂

  En of een X5 overall beter rijdt weet ik zo net nog niet. Dwz, ja het onderstel van de huidige versie is beter want geen ladderchassis. (2011 model van Explorer is ook geen ladderchassis meer.) Ook is de afwerking beter. Het zal qua weglegging waarschijnlijk stukken strakker zijn. Ook zal de motor qua koppel een breder bereik hebben. Voor Europese begrippen is de keuze dan duidelijk.

  Probleem is echter dat de prijs ook aanzienlijk duurder is in de VS. Dus zou ik de allerluxste Explorer moeten vergelijken met een behoorlijk kale X5. Het is hier mogelijk een grote midden-segment prijs SUV te maken. Iets wat niet kan in Europa vanwege al die belastingen. Immers kun je een Explorer rijden, kun je ook een Q7 of zo kopen van Audi of een Landcruiser 100 van Toyota. Geld speelt dan geen rol bij wijze van spreken.

  Maar hier is dat een ander verhaal, waarbij rijdkosten niet veel verschillen, maar aanschafprijs zeer verschilt. Ik heb nu alles op mijn Explorer liggen wat je maar kunt bedenken. Ik was een godsvermogen kwijt als ik dan met een X5 had willen nemen.

  Verder is de X5 ook echt een stuk kleiner. De X5 is een grote auto in de EU, maar enkel standaard SUV maat hier. Vooral de laadbak is krap bij een X5. Zelf heb ik nog de verlengde en daar ging letterlijk een Ikea bank met doos naar binnen. Dat zie ik in een X5 niet gebeuren 🙂 Ook de achterpassagiers hebben echt meer ruimte in mijn auto dan in een X5. Plus dat die X5 bij lange na niet zo veel mag trekken als de Explorer.

  Als ik de X5 aantrekkelijk vond, had ik denk ik eerder de Ford Edge genomen als vergelijking. Ik denk dat dat meer Appels en Appels is. Maar dan waren de voordelen van de rij-eigenschappen minder in het voordeel van de X5 (want geen ladderchassis) en het prijsvoordeel nog meer in het nadeel.

  De Escape heb ik nog wel overwogen omdat ik dat hybride wel grappig vond. Maar het is wel echt klein. Nee, ik bedoel echt klein. Net zoals bij die Kia Sportage. Dan heb je een SUV maar je kunt net 2 sportassen op elkaar kwijt in de achterbak. Waarom rijd je dan SUV?
  Maar ik heb hem ook niet genomen omdat ik geen onzinnige geldbedragen ga besteden aan de hybrid. Die hybrid systemen zijn perperduur! Voor dezelfde prijs namelijk kun je ook een V6 nemen. (Al zou ik de 2.5 nemen bij een Escape). En dat hybrid heeft vooral zin in de drukke stad. In San Fransico gebruiken ze ze als taxi, maar de gewone burger rijdt vooral de normale 2.5 liter 4 cylinder.

  Plus natuurlijk – hetgeen ik volledig erken – dat ik na die jaren van fiscale onderdrukking, me even moest overcompenseren met een super vierkante en typisch anti-groene SUV 🙂

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Armin [27]: “dat ik na die jaren van fiscale onderdrukking, me even moest overcompenseren met een super vierkante en typisch anti-groene SUV”

  Dat mag je wel zeggen! 1 op 7! 🙂

  Nu klagen de Amerikanen wel over de gestegen benzineprijzen, maar dat is een prijsniveau waar wij hier in NL alleen van kunnen dromen. NL heeft zowat de hoogste literprijzen ter wereld (vanwege 70% accijns+BTW) en via fiscale ‘stimuleringsmaatregelen’ worden we allemaal gedwongen te rijden in gevaarlijke en snerpende koekblikjes als de Toyota Aygo (1 op 20) of slome en roetende dieseltjes als de VW Polo Bluemotion (1 op 25).

  De X5 rijders en anderen die liever een normale auto hebben kunnen daar het geld voor ophoesten (zie post #13). Tot iedereen in zo’n belastingvrije auto rijdt natuurlijk. Dan worden de belastingen ineens weer rechtgetrokken en ben je de klos in je dure Polo dieseltje…

  Armin [31] reageerde op deze reactie.

 20. @Armin [27]:

  Je hebt helemaal gelijk, dat hybride technologie te duur is voor wat het aan besparing oplevert. Daarom vind ik het zo vreemd, dat hybrides in de VS zo populair zijn (de nieuwe Toyota plug-in Prius en de Chevy Volt komen er ook nog aan). In NL is die technologie alleen levensvatbaar met forse overheidssubsidies, laat staan in de VS met de veel lagere brandstofprijzen.

  Ook volledig elektrische auto’s (EVs) schijnen in de VS op veel belangstelling te kunnen rekenen. Dat begrijp ik ook niet want de economie van EVs is nog slechter dan van hybrides (een moderne Li-Ion accu kost $1000/kWh opslagcapaciteit en gaat maar 1500 laadbeurten mee). Tesla Motors draait nog steeds (Toyota heeft er geld in gestoken) en brengt niet alleen hun snelle en dure Roadster (Lotus Elise kloon) maar ook de veel praktischer en goedkopere Model S (BMW 5 formaat).

  De meest extreme hybride die ik ken is de 918 van Porsche (een 620 pk sportwagen die 1 op 33 haalt!):
  http://www.autoweek.nl/autonieuws/14657/Officieel-Porsche-918-Spyder-in-productie

  En de meeste extreme elektrische auto is deze AMG met 530 pk:
  http://www.autoweek.nl/autonieuws/14425/Mercedes-SLS-AMG-E-Cell-de-elektrische-SLS

Comments are closed.