Terwijl op LewRockwell.com de opstelling van Ron Paul ten aanzien van de ‘Near-Ground-Zero-Mosque’ als de enig correcte wordt verdedigd, “to stand up for liberty”, geeft men blijk van hopeloos blind dogmatisme, waarmee men zowel het libertarisme als de toekomstige vrijheid van het westen ernstige schade berokkent, en die “liberty” ten grave draagt.

Paul bedient zich van dezelfde ronkende en volkomen misplaatste retoriek als de linkse islamfaciliteerders, namelijk dat verzet tegen deze moskee ‘islamofoob’ zou zijn, en een inbreuk op het eigendomsrecht. Hij gaat er geheel aan voorbij dat er nog helemaal geen sprake is van ‘eigendomsrecht’: er moet nog $ 100 miljoen gevonden worden t.b.v. de aankoop en verbouwing van de panden. Maar gesteld dat de radicale Raub de (vooral Saoedische, maar helaas ook, via Bertje Koenders, afgeperste Nederlandse) fondsen bijeen krijgt, daartoe op stap gestuurd door Hussein Obama, op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler, en de huidige eigenaren bereid gevonden worden hun pand te verkopen, dan nog getuigt de opstelling van Ron Paul niet van veel realiteitszin, maar slechts van blinde dogmatiek.

Niet omdat de vestiging van een ‘community center’ op die plek van zeer slechte smaak zou getuigen (in westerse ogen, dan; voor islamieten is het een overwinningssymbool, een token van verovering), maar ook omdat, zoals zo vaak, het toelaten van dit centrum tolerantie ten aanzien van intolerantie is, en zoals Hans Hermann Hoppe al schreef, betekent dat het einde van de tolerantie. Je kunt nu eenmaal geen principiële rechten toekennen aan lieden die die rechten niet als zodanig erkennen.

Ron Paul zou zich namelijk eens af moeten vragen of hij een kerk (of een christelijk verenigingsgebouw) zou mogen inrichten in een pand dat hij in Saoedi Arabië zou aankopen, bij voorkeur in Mekka, op twee blokken van de zwarte steen. Hij zou dan ontdekken dat zijn ‘eigendomsrecht’ door de islamieten niet erkend wordt. Hell, hij mag niet eens een bijbel mee het land in nemen. De wederkerigheid ontbreekt ten ene male. Westerse vrijheden worden door de islamitische expansiepolitiek misbruikt om die vrijheden af te schaffen. Dat zouden Ron Paul, Anthony Gregory en David Franke zich moeten realiseren.

De voorgenomen vestiging van het islamitische ‘community center’ vlakbij Ground Zero heeft slechts één reden, een politieke: een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam als een vlag op de ruïnes van het (volgens de officiële lezing) door islamitisch terrorisme verwoeste World Trade Center. Er is namelijk geen enkele andere reden; er woont geen ‘achterban’ in Lower Manhattan. De uitlatingen van Rauf als zou het centrum dienen ‘to serve Lower Manhattan‘ zijn keiharde leugens, taqiyya, of een uiting van wishful thinking, van een toekomstvisie zoals hij die zich wenst.

‘Libertariërs’ als Ron Paul die voorstanders zouden moeten zijn van individuele vrijheid, geven met hun uitlatingen zelfs de collectivistische ‘vrijheid’ op aan een totalitaire, onderdrukkende ideologie, die zonder dralen een einde zal maken aan alle westerse vrijheden, en die van vrouwen in het bijzonder, door blind vast te houden aan principes die door de beneficiaries van die principes niet onderschreven wordt, maar waar men zeer wel graag misbruik van maakt. Met blind dogmatische ‘libertariërs’ als Ron Paul hebben vrijheidsminnenden geen vijanden meer nodig.

Zie voor achtergronden van de situatie rond deze moskee en de ‘te bedienen achterban’ deze analyse van Daniel Greenfield, die becijfert dat dit centrum zo’n $ 30.000 per inwoner (van Lower Manhattan) kost, ongeacht religie, en waarschijnlijk zo’n $ 500.000 tot $ 1.000.000 per moslim.

Who the hell is John Galt?

108 REACTIES

 1. @Devidas [55]:

  Individuen en private groepen kunnen zelf “de grenzen sluiten” van hun eigen grondgebied, bedrijven en gated communities als het verbod op discrimineren eindelijk opgeheft wordt.

  Maar dan zijn we het helemaal eens, zie o.a. mijn reactie @28.

  Echter, R. Hartman, GB, Armin (of Geert Wilders) lijken verder te willen gaan en die moslims collectief, d.w.z. door de overheid laten discrimineren, zie de opmerkingen over “100% grenzen dicht” etc.

  Armin [73] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [58]:

  …maar het is wel degelijk een groot hiaat in de libertarische filosofie hoe om te gaan met mensen die het libertarisme fundamenteel niet erkennen. Zeker indien die groepen meerderheden zullen zijn.

  Ik weet niet of je het door hebt, maar we (zijnde libertariers) bevinden ons al eeuwen in deze situatie:
  – de sociaal-democraten persen ons af, ruim de helft van ons inkomen wordt in beslag genomen,
  – de sociaal-democraten gebruiken geweld tegen ons als we spotprentjes maken over Islam of Holocaust,
  – de sociaal-democraten gebruiken geweld tegen ons als we handelen in bepaalde genotsmiddelen,
  – de sociaal-democraten straffen ons als we als 14-jarige rond de wereld willen gaan zeilen,
  – etc, etc, etc.

  Wat stel jij voor om hier tegen te doen, en wat zou daar fundamenteel anders aan zijn dan wat je wil doen tegen “de Islam”?

  Je valt wederom in de val van als het niet zwart is, dan is het dus wit. Denk in grijswaarden!

  En vervolgens vul je 6 alineas met blablabla, maar geef je zelf geen enkele “grijswaarde”. Je geeft zelf geen enkele oplossing. Jij hebt een probleem met de immigratie van moslims. Ik niet. Hoe wil jij die immigratie tegenhouden (jouw belang, niet mijn belang), zonder mij te belasten met extra afpersing door onze overheid? Leg maar eens uit.

  R. Hartman (NI) [63] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [57]:

  Achteraf bleek het voornamelijk fearmongering aan beide zijden te zijn geweest om de belastingkoeien onder de duim te houden, sidderend hun vrijheden inleverend om hun vrijheid te behouden.

  Die bangmakerij houdt zowel de portemonnee van onze “beveiligers” als de moskeeen in Teheran gevuld. Zouden ze het soms op een akkoordje hebben gegooid?

  pcrs [65] reageerde op deze reactie.

 4. @Jonatan [62]:

  Hoe wil jij die immigratie tegenhouden (jouw belang, niet mijn belang), zonder mij te belasten met extra afpersing door onze overheid? Leg maar eens uit.

  Immigratie tegenhouden levert je geld op. De snelste manier om immigratie van kanslozen te stoppen is namelijk het stoppen met uitdelen van ‘gratis’ geld (afgeperst geld van productieven, dus). Laat ze hun eigen broek ophouden, met oplegging van dezelfde regels waaraan Nederlandse productieven gebonden zijn (en gehouden worden) en let op hoe snel men elders zijn heil zoekt.

  Dat levert vele miljarden op, die dus niet meer bij jou (en mij) afgeperst hoeven te worden.
  Jonatan [67] reageerde op deze reactie.

 5. @Armin [59]: Als je iets bij hem koopt en het blijkt niet te werken en hij geeft je je geld niet terug, zit je waarschijnlijk in de problemen.Waarschijnlijk heeft je eigen DRO gezegd dat ze je alleen verzekeren als je zaken doet met mensen bij DROs waar ze contracten mee hebben. Als je met ‘outlaws’ handelt sta je er alleen voor.

  Armin [74] reageerde op deze reactie.

 6. @Jonatan [46]: Ik heb geen tijd om al je voorbeelden na te trekken maar Servië/Kroatië klopt dus al niet, en Kenia evenmin. Dus de rest?

  Feit is dat ‘de moslim’ door Westerse politici als beschermde diersoort wordt opgevoerd. Merk ook op dat de felste beschuldigingen en veroordelingen van ‘islamofobie’ vrijwel zonder uitzondering van niet-moslims en linkse apologeten komen. De ‘gutmenschen’ die menen dat niemand voor zichzelf kan zorgen en zij die taak dus op zich dienen te nemen, ongeacht of de ‘geholpenen’ dat wel op prijs stellen.

  Maar waar moslims elkaar zonder Westerse assistentie de hersenen inslaan (een geliefd tijdverdrijf) laten deze ‘gutmenschen’ het massaal afweten. Alleen organisaties die in deze conflicten een middel zien hun eigen voortbestaan veilig te stellen plegen lippendienst om medelijden op te wekken, en fondsen te werven. Gelukkig wordt het aantal mensen dat daar nog instinkt steeds kleiner, al gaat dat nog te langzaam.

  Jonatan [68] reageerde op deze reactie.

 7. @R. Hartman (NI) [63]:

  De snelste manier om immigratie van kanslozen te stoppen is namelijk het stoppen met uitdelen van ‘gratis’ geld (afgeperst geld van productieven, dus).

  Als je het bij deze “maatregel” wilt houden ben ik het met je eens. Jij mag van mij discrimineren wie je wil, op welke grond dan ook, zolang je daarmee niet inbreekt in mijn vrijheid.

  Bedenk dan eens wat het grootste obstakel is voor je moslim-vrije gated community: de islam zelf, of sociaal-democratie?

  R. Hartman (NI) [70] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [66]:

  Ik heb geen tijd om al je voorbeelden na te trekken maar Servië/Kroatië klopt dus al niet, en Kenia evenmin. Dus de rest?

  Wat klopt er niet? Leg eens uit wat de rol is van “islamitisch koloniaal imperialisme” in bovenstaande conflicten?

  En de rest? Hebben Hutu’s en Tutsi’s iets met islam te maken? Amerikanen en Vietnamezen?

  #66, en nog steeds geen enkel bewijs voor de stelling dat moslims Europa en de VS willen koloniseren en er de sharia willen invoeren.

  R. Hartman (NI) [70] reageerde op deze reactie.

 9. ‘Je kunt nu eenmaal geen principiële rechten toekennen aan lieden die die rechten niet als zodanig erkennen.’

  Kort door de bocht mijns inziens.
  Je verlaat namelijk je eigen waarden als je het niet doet.

 10. @Jonatan [69]: Als je geen zin hebt de discussie zuiver te houden negeer ik je voortaan. Dit is de zoveelste keer dat je dingen uit hun context haalt en mij uitingen verwijt die ik zo niet gedaan hebt.

  Ik heb niet beweerd dat elke brandhaard met islamitisch imperialisme te maken heeft. Ik heb slechts gesteld dat voor die brandhaarden De aanwezigheid van anders- of ongelovigen, of zelfs maar andere islamstromingen, volstaat.

  Servië, Kenia, Irak, Gaza, Somalië, Egypte, Maleisië, het zuiden van Thailand, Zweden, Denemarken (de laatste twee vooral verkrachtingen) voorbeelden te over. Nadat Saddam is verjaagd hebben meer moslims elkaar de hersens ingeslagen dan er door Westerlingen zijn omgekomen. Toen Israël uit Gaza vertrok sloegen Hamas en de PLO elkaar de hersens in.

  @Jonatan [68]: Ook hier weiger je gewoon te lezen. In [36] heb ik reeds aangegevn: En ik laat ook niet na te benadrukken dat het islamitische gevaar dat de laatste 40 jaar slechts heeft kunnen worden door de facilitatie ervan door de Westerse overheden.
  En in [43]: Zie hier de ware aard van Links. Islam is voor Links slechts een middel tot een doel.

  Als gezegd, ik heb geen zin me steeds te moeten verdedigen voor uitlatingen die ik niet gedaan heb, of dingen te moeten herhalen die je conveniently overslaat, dus ik zou zeggen: get a life, en de groeten.

  Jonatan [72] reageerde op deze reactie.

 11. @Jonatan [46]:

  *Hoe wil je die 100% gaan handhaven?*

  Je trekt het uit zijn verband. Er is op geen enkel punt een 100% handhaving mogelijk. Is ook niet wenselijk. Grensbewaking en veel strenger asielbeleid en controle op bv Schiphol zijn voor wat mij betreft geoorloofd. Of vind jij toenemende homobashing, inperking van vrijheid van meningsuiting en blijf van mijn lijfhuizen vol met jonge moslima’s acceptabel in dit land?
  Dit land is aan het afglijden en dat heeft wel degelijk te maken met het slappe gedoogbeleid (=tolerantie jegens intoleranten) maar jij ziet dit blijkbaar anders.
  Het is altijd kiezen tussen twee kwaden en ik zie wel degelijk ook de gevaren van meer repressie en controle. Uitgaande van waar we nu zitten en wat mogelijk is (pragmatisch) vind ik dit wel geoorloofd.
  We zouden misschien eens moeten beginnen met vrij wapenbezit waardoor veel meer macht bij de individuele burger komt te liggen.

  *willekeurig gedefinieerd collectief als “de Islam”.*

  Er is maar één Islam en dat is volgens het letterlijke woord dat staat opgeschreven in de koran. Gods woord dat 100% bindend is en niet door mensen kan worden aangepast. Net zoals de sharia trouwens die op geloofsafval de doodstraf heeft staan en waarbij ongelovigen (de untermensch) in een strafproces niet mogen getuigen tegen de moslim (de übermensch).

  Er zijn daarentegen wel moslims in allerlei geuren en kleuren. Hele aardige mensen en klootzakken dus net zoals bij de NLse bevolking.
  Er is één groot verschil; de moslim zit in zeer dwingend collectief keurslijf waaraan hij zich nauwelijks of niet kan ontworstelen.
  Zie Eshan Jami of Hirssi Ali.

  *Omdat er 1 moslim is geflipt, kom jij tot de conclusie dat “de gematigde moslim niet bestaat”?*

  Je begrijpt het verkeerd. Het gaat niet om die ene moslim die van Gogh ritueel vermoord heeft omdat hij het vrije woord hanteerde.
  Daarop beoordeel ik niet de hele groep.
  Het gaat om die toenmalige gematigde collega’s waarvan er GEEN EEN die daad voor de volle 100% afkeurde.
  Men sloot zich dagen op in zijn eigen groep en ontweek elke normale discussie of praten deze weerzinwekkende daad goed.
  Door dit voorval en meerdere kleinere voorvalletjes ben ik tot de conclusie gekomen dat in noodsituaties de gematigde moslim zijn radicale geloofgenoten nooit zal afvallen tegenover de ongelovige.
  Mag trouwens ook niet van de Koran.

  Je mag mij betoog hierboven een verhaal van angst noemen.
  Ik zie het als verdediging van onze opgebouwde waarden en normen die veruit te preferen zijn boven die van welk Islamitisch land dan ook.
  Een grotere invloed van de Islam in het NL zal onherroepelijk leiden tot inperking van individuele vrijheid. Daarvan ben ik overtuigd!

  Een bepaalde mate van angst is in natuur trouwens een voorwaarde om te overleven en is dus op zich geen slechte eigenschap.

  Jonatan [75] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [70]:

  Als gezegd, ik heb geen zin me steeds te moeten verdedigen voor uitlatingen die ik niet gedaan heb,…

  In je artikel schrijf je:

  … een islamitisch overwinningssymbool van de imperialistische kolonisatie van het westen door de islam…

  Ik vroeg je om een bewijs voor die “imperialistische kolonisatie”. Als reactie daarop schreef je:

  Het is geen toeval dat bij elke brandhaard op de wereld islam in het spel is,…

  Vind je het dan zo gek dat ik veronderstel dat de laatste opmerking bedoeld is als bewijs voor je eerste stelling? Dan haal ik toch niks uit de context? Dus naast dat die laatste opmerking pertinent onwaar is (er zijn zat conflicten waarbij helemaal geen islam betrokken is of was), zijn we nu bij #70 en heb je nog steeds geen bewijs geleverd voor de stelling uit je artikel.

  Tenslotte:

  …of dingen te moeten herhalen die je conveniently overslaat…

  Meestal is de reden dat ik niet inga op sommige zaken (bijvoorbeeld je stelling dat de immigratie van moslims grotendeels is verzorgd door “links”) dat ik het gewoonweg met je eens ben op die punten.

 13. @Jonatan [60]: Je leest dingen die er niet zijn. Ik heb neregs iets extreems gesteld als alle moslims, of 100% van de etc.

  Je moet echt eens leren denken in nuances.

  Als ik zeg dat iets niet zwart is, zeg ik niet dat het dus wit is.

  Als ik zeg dat er reele bezwaren zijn, wil ik niet zeggen dat er dus automatisch altijdd bezwaren zijn tegen alles met moslims.
  Lees de reatie nu nog eens:

  Natuurlijk moet je niet vallen in de waarden van socialisme, maar het is wel degelijk een groot hiaat in de libertarische filosofie hoe om te gaan met mensen die het libertarisme fundamenteel niet erkennen. Zeker indien die groepen meerderheden zullen zijn.

  Het begint met de erkenning dat de motieven van de moskee (of centrum of wat dan ook) bouwers in dit geval – niemand heeft het over nooit meer ergens moskee’en bouwen – niet noodzakelijk zuiver zijn.

  Aanvullend worden daarna er niet onwaarschijnlijk daarna feiten gepleegd in die moskee die strafbaar zijn. Of bij de bouw, of door bepaalde oproepen tot haat.

  Als ik een stuk grond ga kopen met het doel daar chemische rommel op te dumpen, kun je libertarisch stellen dat zolang ik dat niet gedaan heb, ik dus braaf ben. Helaas levert dat in de praktijk hele vervelende problemen op. Vandaar dat vrijwel alle landen een soort milieucontrole vooraf hebben. Dat die vaak doorschiet is waar, maar dan maar de vervuiling laten plaatsvinden (waarna de schade doorgaans niet verhaalbaar is en uberhaupt al mosterd na de maaltijd) wordt niet als ‘moreel juist gezien’.

  Ik geef toe dat in dit geval de realiteit niet zo duidelijk is als het voorbeeld, maar het punt is dat in de meeste samenlevingen, vooraf toetsen plaatsvinden omdat schade te voorkomen.

  In dit geval echter is er ook nog de morele verontwaardiging. Kun je wel afdoen met libertarische principes, maar 99,99% van de wereldbevolking heeft andere principes dan de libertarische. In dit geval hebben de bouwers dat zo goed als zeker ook.

  Jonatan [76] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [64]: Als je iets bij hem koopt en het blijkt niet te werken en hij geeft je je geld niet terug, zit je waarschijnlijk in de problemen.

  Klopt, maar n dit geval is dat niet terzake doende. Ik heb een perfecte relatie met mijn leverancier. Hij ervuilt de eigendommen van anderen, maar daar heb ik (en ook mijn kalnten) geen last van.

  Waarom zou mij dat intereseren? Mijn geweten?

  Waarschijnlijk heeft je eigen DRO gezegd dat ze je alleen verzekeren als je zaken doet met mensen bij DROs waar ze contracten mee hebben. Als je met ‘outlaws’ handelt sta je er alleen voor

  Waarom zou dat zijn? Mijn DRO interesseert dat evenmin om diezelfde redenen.

  Je vergeet dat er in een vrije markt, een markt voor iedereen is. Libertariers mantreren dat altijd als het gaat om te bewijzen dat er ook voro zwakken, zieken, etc is. maar ook voor schurken zal dat zijn. Mijn DRO zal zich indekken tegen zaken die ik doe, maar als lager in de keten iemand iets doe, waar nog ik, nog hij nog een van onze klanten mee te maken heeft zal hem dat een zorg zijn.

  Als er nu in Afrika gif gedumpt wordt intereseert de gemiddelde consument dat ook helemaal niets. Dierenwelzijn? De C1000 kiloknallers vliegen nog steeds de winkel uit., Kinderarbeid? Geen probleem, hier met dat leuke 4 euro truitje. Autobanden duur verwerken, of dumpen? Gewoon dumpen, geen probleem.

  Als de consument van een product het niet intereseert of niet weet – en dat doet ze doorgaans allebei niet – heeft de product vrijspel. Zeker als dat ook nog eens lager in de keten zit. Dan kan de directe producent zich ook nog eens in onschuld wassen als het toch uitkomt en beloven zijn leven te beteren.

  Nee, die roze bril moet af. Het probleem zal niet verdwijnen. Je zult moeten aangeven hoe je daar mee om denkt te gaan in een libertarische wereld.

 15. @GB [71]:

  Je trekt het uit zijn verband. Er is op geen enkel punt een 100% handhaving mogelijk. Is ook niet wenselijk.

  Maar eerder schreef je:

  Ik geef aan een importstop en dan bedoel ik importstop voor de volle 100% [nadruk door J] zonder uitzonderingen die het onuitvoerbaar maken.

  Wat wil je nou precies? 100%? Minder dan 100%? Hoe veel mag die exra handhaving (t.o.v. nu) kosten? Wie gaat dat (moeten??) betalen?

  Of vind jij toenemende homobashing, inperking van vrijheid van meningsuiting en blijf van mijn lijfhuizen vol met jonge moslima’s acceptabel in dit land?

  Natuurlijk vind ik dat niet acceptabel. Maar als je bereid bent om iets verder te kijken dan het concept “land” zul je zien dat er veel elegantere en minder gewelddadige/dwangmatige oplossingen zijn dan die jij hierboven voorstelt. Jij kiest voor een (nationaal-) socialistische aanpak van immigratie, ik voor een anarcho-kapitalistische. Zoals ook R. Hartman al aangaf: je hoeft waarschijnlijk alleen maar de verzorgingsstaat af te schaffen en het hele “probleem” is grotendeels opgelost. Om een of andere reden wil jij graag die verzorgingsstaat behouden. Met als gevolg dat de “leiders” t.b.v. hun bestaansrecht “zielige” mensen nodig hebben die verzorgd moeten worden. Met als gevolg de import van kanslozen. Ze zullen dan ook niet de meest moderne, technologisch begaafde moslims importeren uit bijvoorbeeld India of Singapore, maar eerder de analfabeten uit de woestijn.

  Er is maar één Islam en dat is volgens het letterlijke woord dat staat opgeschreven in de koran.

  Waarom hebben zoveel moslims dan onderling mot met elkaar over de “correcte” invulling van hun geloof? Tot moordpartijen aan toe? Dan weet jij zeker beter dan die moslims zelf wat de precieze betekenis is van de teksten uit dat sprookjesboek?

  Het gaat om die toenmalige gematigde collega’s waarvan er GEEN EEN die daad voor de volle 100% afkeurde.

  lol, hoe weet je dat nou? Heb je alle 1 miljard moslims hierover gevraagd? Of dat kleine miljoen hier in Nederland?

  Een bepaalde mate van angst is in natuur trouwens een voorwaarde om te overleven en is dus op zich geen slechte eigenschap.

  Klopt helemaal. Maar die angst moet dan wel gebaseerd zijn op een rationele analyse van dreiging. Vandaar dat ik banger ben voor sociaal-democraten. Zij plukken mij kaal en beperken mijn vrijheden reeds in het hier en nu.

  Peter de Jong [79] reageerde op deze reactie.
  GB [83] reageerde op deze reactie.

 16. @Armin [73]:

  Je had het over een hiaat en stelde een goede vraag over hoe om te gaan met mensen die een fundamentele afkeer hebben van jouw manier van leven. De volgende 5 alinea’s (ja, ik had ze echt gelezen, hoor) kom je als mogelijke oplossing niet veel verder dan “een soort controle vooraf”.

  Ik meende op basis van eerdere reacties van jou dat jij liever geen immigratie van moslims hebt naar jouw woongebied. Als dit incorrect is, kan ik mijn vraag ook neutraler formuleren (Vul voor “X” de groep mensen in van wie jij denkt dat ze een fundamentele afkeer hebben van jouw manier van leven):

  Jij hebt een probleem met de immigratie van X. Ik niet. Hoe wil jij die immigratie tegenhouden (jouw belang, niet mijn belang), zonder mij te belasten met extra afpersing door onze overheid?
  Armin [81] reageerde op deze reactie.

 17. Het was toch een inside job van de amerikanen, die het zo goed voor hadden met de de moslims, zodat wij ze hier in Europa ook door onze strot geduwd krijgen door onze grote leiders, die blind de leider van de USA volgen om ons te onderwerpen,om de NWO te scheppen!

 18. Het was toch een inside job van de amerikanen, die het zo goed voor hadden met de de moslims, zodat wij ze hier in Europa ook door onze strot geduwd krijgen door onze grote leiders, die blind de leider van de USA volgen om ons te onderwerpen, om de NWO te scheppen!

 19. @Jonatan [75]: ”“Het gaat om die toenmalige gematigde collega’s waarvan er GEEN EEN die daad voor de volle 100% afkeurde.” lol, hoe weet je dat nou? Heb je alle 1 miljard moslims hierover gevraagd? Of dat kleine miljoen hier in Nederland?”

  Goed punt! Ayaan Hirsi Ali zat daar ook mee. Er worden in de wereld meer moslims onderdrukt door de islam dan westerlingen.

  Zo is er in NL een groot aantal mensen geregistreerd als moslim maar die zijn net zo min belijdend moslim als de katholieken, protestanten, joden etc die nog steeds als zodanig geregistreerd staan. Die moslims zijn net zo min gelovig en leven er net zo min naar als die zogenaamde katholieken, protestanten, joden etc.

  Zij hebben de meeste last van hun gelovige soortgenoten, niet de westerlingen. Bijv moslima’s die zonder hoofddoek lopen worden uitgescholden voor hoer en ondervinden enorme sociale druk. Het is vergelijkbaar met de druk die autochtone gelovigen in de jaren 50, 60 en 70 uitoefenden op hun afvallige soortgenoten toen hun bolwerken oiv de secularisatie uiteen begonnen te vallen.

  Het helpt dan niet als fundamentalisten hun aanslagen plegen en we dat alle moslims verwijten. Wilders zou juist een groot kiezerspotentieel hebben aan die afvalligen (Ehsan Jami is recent PVV fractiemedewerker geworden).

  ===
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ehsan_Jami

 20. @Jonatan [76]: Je had het over een hiaat en stelde een goede vraag over hoe om te gaan met mensen die een fundamentele afkeer hebben van jouw manier van leven. De volgende 5 alinea’s (ja, ik had ze echt gelezen, hoor) kom je als mogelijke oplossing niet veel verder dan “een soort controle vooraf”.

  Je begint warm te worden. Mijn punt was niet zozeer wat ik vind, maar hoe duizenden jaren menselijke samenlevingen dit probleem aangepakt hebben.

  Het antwoord altijd bleek inderdaad te zijn een vorm van controle vooraf.

  Dat is een groot hiaat in de libertarische filosofie wat ik – maar bijvoorbeeld ook Peter – vaker aangekaard hebben. Puur libertarisch kun je iemand niet straffen voor iets wat die misschien gaat doen.

  Echter als je dat niet doet, komen er in de praktijk altijd veel situaties voor dat de samenleving grote schade berokkend wordt. Als iemand een giffabriek naast de enige drinkwatervoorziening plaatst, kun je er donder op stellen dat de samenleving – desnoods met grof geweld – die fabriek tegenhoud of dat gaat proberen. Zo niet, en het gaat fout, zijn de gevolgen enorm en discussies over schadevergoeding vooral theoretisch van aard.

  Soortgelijke redenaties maken ook verzekeringsmaatschapijen. Die berekenen bijvoorbeeld niet alleen de schade aan de hand van kans maal schade, maar ook wat er gebeurd als de schade daadwerkelijk plaatsvindt. Immers je wilt niet bankroet gaan. Als het gevolg te groot is, zal men het risico niet willen lopen.

  De praktijk leert dat 99,99% van de samenleving bepaalde risico’s niet wil lopen om goed verdedigbare redenen. En men gebruikt dan controle en regulatie ergo dwang vooraf.

  Toegepast hier, zien we dat enkel hameren op eigendomsrecht bij de bouw van deze moskee te makkelijk is, daar de organisatie en geldschieters erachter dezelfde normen en waarden die jij en ik hanteren, zelf niet hanteren. Niet onwaarschijnlijk wordt het gebouw daarna gebruikt voor acties tegen die normen en waarden.

  Alleen het gebouw daar neer zetten is al zeer waarschijnlijk bedoeld als een rechtstreekse poging bepaalde mensen te kwetsen.

  ( Betreft de moslimmigratie, heb ik geen enkele uitspraak gedaan betreft mijn mening. Doet in deze discussie ook niet terzake voor mijn argumentatie, daar die ook geldt voor andere situaties en groeperingen. )

  Jonatan [82] reageerde op deze reactie.

 21. @Armin [81]:

  De praktijk leert dat 99,99% van de samenleving bepaalde risico’s niet wil lopen om goed verdedigbare redenen. En men gebruikt dan controle en regulatie ergo dwang vooraf.

  Ahaaa, dus het gaat jou slechts om het meerderheidsargument. Zolang een meerderheid van de bevoking ergens een gevaar in ziet (los van de rationaliteit van die inschatting), mogen ze geweld gebruiken?

  daar de organisatie en geldschieters erachter dezelfde normen en waarden die jij en ik hanteren, zelf niet hanteren. Niet onwaarschijnlijk wordt het gebouw daarna gebruikt voor acties tegen die normen en waarden.

  Als ik een “anarcho-kapitalistische partij” opricht, met een “anarcho-kapitalistisch clubhuis”, mag de sociaal-democratische meerderheid dan – met geweld – mijn clubhuis verbieden? Ik ben in hun ogen immers “een gevaar” en heb fundamenteel andere normen en waarden dan zij, en zal mijn clubhuis zeker gaan gebruiken voor acties tegen die sociaal-democratie.

  Zoals je ziet: jij en ik hebben al fundamenteel verschillende normen en waarden, ik ben namelijk fundamenteel tegen het gebruiken van een overheid voor welk doel dan ook. Die tegenstelling geeft ons echter niet het recht om elkaar -via politieke weg- van alles te gaan verbieden.
  Armin [103] reageerde op deze reactie.

 22. @Jonatan [75]:

  Tjeezus; nog één reactie mijnerzijds want we lullen langs elkaar heen en/of draaien in cirkeltjes;

  *Wat wil je nou precies? 100%? Minder dan 100%?*

  Het lijkt me toch niet zo moeilijk; wettelijk een 100% stop op immigratie uit moslimlanden. Dat is de wettelijke basis. Maar iedereen weet dat de PRAKTIJK weerbarstiger is en het niet mogelijk is om de grenzen 100% dicht te houden. Er is altijd een spanningsveld van wat mogelijk is en wat wenselijk is om asielbeleid en illigaliteit terug te dringen. Nadruk moet daarbij komen te liggen op die groepen die criminaliteit en overlast veroorzaken of onze vrijheden aantasten.

  *Om een of andere reden wil jij graag die verzorgingsstaat behouden.*

  Waar in hemelsnaam heb ik dat geschreven?
  Ik geef wel aan dat je niet van de ene op de andere dag over kunt stappen op een anarcho-kapitalistisch systeem zolas jij voor ogen hebt. Dat is een utopisch droombeeld en als je eerlijk bent weet je dat zelf ook wel.

  Zou jij het trouwens accepteren als je 40 jaar premies hebt betaald voor WW, WAO, AOW etc en van vandaag op morgen alle voorzieningen gestopt worden??
  Pure diefstal zou dat zijn vanuit de staat.
  Die afbouw van de verzorgingsstaat die hard nodig is zal geleidelijk moeten verlopen en geprivatiseerd moeten worden.
  En wat mij betreft voor de volle 100% geprivatiseerd zonder verdere overheidsinmenging. Voordat we zover zijn zijn we deccenia verder.

  Tenzij er natuurlijk een complete implosie van het huidige systeem komt door de crisis. Maar dat is weer een andere discussie.

  Nog één opmerking; ik heb mijn twijfels of 100% afschaffen van de sociale voorzieningen op dit moment nog een effectief wapen is om de moslimimmigratie te stoppen. De Islam is nou eenmaal een imperialistische ideologie en landen als Saudi Arabië zullen het fundamentalisme hoe dan ook verder willen verspreiden. Geld zat daarzo om de juiste mensen deze kant op te sturen en nieuwe moskeeën te laten bouwen. Zelfs zonder uitkeringen of subsidies.
  Het hogere geboortecijfer doet de rest.

  *Ze zullen dan ook niet de meest moderne, technologisch begaafde moslims importeren uit bijvoorbeeld India of Singapore, maar eerder de analfabeten uit de woestijn.*

  Leuk dat je Singapore noemt. Zo’n beetje het enige land waar de multiculti samenleving met grote moslimgroepenen nog enigszins functioneert.
  Zou het ook kunnen dat de meer moderne en begaafde moslims in Singapore zitten door het zeer repressieve rechtssysteem daar? Wij de fundi’s en ruifeters (door onze tolerante instelling naar intoleranten) en zei die groep die écht iets van zijn leven wil maken en verlost willen zijn van die benauwende ideologische kaders.

  *Waarom hebben zoveel moslims dan onderling mot met elkaar over de “correcte” invulling van hun geloof?*

  Nogmaals; er is één Koran en die moet volgens het letterlijke woord geinterpreteerd worden. Dat er gematigdere groepen zijn die graag uit dit keurslijf willen stappen is duidelijk. Het feit dat dit niet wordt getolereerd door de fundamentalistische tak en met allerlei interne burgeroorlogen en aanslagen wordt onderdrukt geeft aan dat de Islam in de kern fascistisch en geweldadig is.
  En misschien wel het belangrijkste; groeiend.

  Zie Somalië, Sudan, Nigeria, Zuid Thailand, Noord India.
  Ook een voorheen meer gematigd land als Turkije heeft nu een leider (Erdogan) die naar een Islamitische staat wil in de toekomst.
  De problemen met de Islam groeit rechtevenredig met de toename van het aantal moslims.

  *lol, hoe weet je dat nou?*

  Je mag mij in het belachelijke trekken of nationaal socialist noemen. Geen enkele probleem mee.

  Ik spreek uit eigen mijn ervaring en oordeel niet op een of twee voorvalletjes. Ik heb je één direct voorval gegeven wat bij mij heeft bijgedragen aan mijn mening over deze ideologie.
  Ik heb er nog wel een en ik zuig dit niet uit mijn duim.
  Ik heb in Zuidoost Azië wel eens in een stadje de avondklok meegemaakt (met grote groepen tot de tanden bewapende militairen op de been) omdat enkele moslims het nodig vonden om een paar boedhistische monniken om te leggen.
  Met alle spanningen onder de bevolkingsgroepen van dien natuurlijk.

  Noem jij het maar op niets gebasseerde angst- of onderbuikgevoelens. Jij bent tenslotte de rationele van ons twee.

  *Zij plukken mij kaal en beperken mijn vrijheden reeds in het hier en nu.*

  Je hebt nog helemaal niks meegemaakt als het om kaalplukken of inperken van vrijheden gaat als door de dhimmitude opstelling van jou en je (op dit punt) socialistische medestanders de Islam echt groot gaat worden in het Westen.

  Jonatan [84] reageerde op deze reactie.

 23. @GB [83]:
  Het enige “bewijs” dat je noemt voor de “imperialistische en groeiende islam” zijn twee persoonlijke ervaringen en een sprookjesboek. Al die landen/gebieden die je noemt, daar wonen al eeuwenlang veel moslims.

  En met onderlinge strijd tussen moslims bedoel ik niet een strijd tussen “gematigd” en “fundamenteel”. Ik bedoel een strijd tussen fundamentalistische Shia moslims en fundamentalistische Sunni moslims. Of tussen fundamentalistische volgers van Mullah A en fundamentalistische volgers van Mullah B. Je herhaalt steeds je bewering dat alle moslims dezelfde (politieke) ideologie nastreven, maar je levert geen enkel bewijs voor die stelling, waarmee het voor jou blijkbaar een axioma is geworden. Je lijkt in dat opzicht net zo religieus dogmatisch als die moslims.

  Ik kan je aanbevelen om je wat minder te verdiepen in dat duistere sprookjesboek en wat meer te hechten aan (Westerse) wetenschappelijke principes als logica, bewijsvoering, verschil tussen de kleinste en grootste gemene deler, etc.

 24. Hoe kan je nou libertarier zijn en tegen het particuliere initiatief zijn om ergens te bouwen, waar voor betaald wordt (is)?

  Is het verbieden door de overheid beter?

  Klinkt zeer als staatsterreur, waar bepaald wordt wat mensen wel en niet moeten doen.

  Dit klinkt meer als Wilders terreur, waar de overheid bepaalt wat goed en wat slecht is.

  GB [86] reageerde op deze reactie.

 25. @Louis [85]:

  *Hoe kan je nou libertarier zijn en tegen het particuliere initiatief zijn om ergens te bouwen, waar voor betaald wordt (is)?*

  Ik word steeds blijer dat ik geen libertarier ben.
  Ik heb geen zin in “correcte” stellingnames die zelfvernietiging van onze waarden en cultuur inhouden.

  Ik ben bereid op te komen voor persoonlijke vrijheden. Libertariers (net zoals socialisten) blijkbaar niet want ze beschouwen de individuele zelfdenkende moslim (die op een zeer grote uitzondering na niet bestaat) als hun gelijken.

  In Duitsland wordt men ondertussen ook wakker vanonder die politiek correcte deken;

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/08/jeuj_morgen_rellen_in_duitslan.html

  Kijk vooral even naar de 2 youtubefilmpjes in die link. Zeer interessante stellingnames en feiten van de auteur.

  R. Hartman (NI) [88] reageerde op deze reactie.
  Oscar [92] reageerde op deze reactie.

 26. @GB [87]:

  Ik word steeds blijer dat ik geen libertarier ben.

  Daar kan ik me iets bij voorstellen. Als de libertarische principes voorschrijven dat je elke handeling uit haar context haalt en er vervolgens, als geïsoleerde, volkomen op zich zelf staande entiteit een beoordeling op los laat, dan moet ik me daar misschien ook maar eens van gaan distantiëren.

  Vooralsnog heb ik echter nergens gezien dat dat inderdaad zo is, al zouden de diverse reacties op dit artikel anders doen vermoeden. Libertarisme is een rationele filosofie, en naar mijn idee is het irrationeel om ge- of misbruik van natuurrechten out-of-context te beoordelen en je te laten muilkorven door lieden die op jouw onderdrukking uit zijn, enkel en alleen omdat zij onderweg wat rechten zouden kunnen ontlenen aan principes die je nastreeft.

  Het wordt mij wel steeds duidelijker waarom het libertarisme na 200+ jaar nog steeds zo verrekte weinig bereikt heeft: als het dogmatisch toepassen van libertarische principes op mensen die die principes verwerpen de norm moet zijn zul je altijd jezelf in een hoek verven, en je vrijheden inleveren. En nog vrijwillig ook. Ik snap dat niet.

  De volgende stap wordt alweer gezet, en de schade aan het libertarisme die ik in mijn artikel noem wordt al zichtbaar: New York zoekt naar mogelijkheden de taxpayer voor de kosten op te laten draaien (tax-exempt debt) en een reactie meldt:

  Adding insult to injury.
  If you don’t like to pay for this abomination, the Ground Zero mosque, go and vote in November. We the People can and must vote out all supporters of the project, regardless of their party affiliation (hint: Ron Paul, the darling of Libertarians and GOP congressman, is one). And don’t forget the most prominent supporter, BHO. His turn to get kicked outta the office will come in 2012.

  Nadruk (vet) van mij.

  Zie ook de jonste Pat Condell, die haarfijn de vinger op de zere plek legt.

  Wat betreft je linkjes: je ziet dat Sarrazin de Wilders-behandeling krijgt. Die burgemeester van Neukölln is gewoon kwaadaardig: hij geeft Sarazzin eigenlijk gelijk, maar pakt het zo in dat Sarazzin een racist is. Hij zou zich beter afvragen waarom Europa de analfabeten en de inteelt-producten krijgt, in plaats van naar Ankara te wijzen als bewijs dat niet alle Turken analfabeet zijn. Grrrr…
  beek [89] reageerde op deze reactie.
  beek [91] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [93] reageerde op deze reactie.

 27. @R. Hartman (NI) [88]:

  Een bedankje waard, die link naar Condell.
  Het blijft verbazingwekkend hoe een duidelijk fascistisch geloof zoveel steun krijgt van ‘heren die ertoe doen’.
  Dat CDA met z’n oude socialistische knarren die stug blijven vasthouden aan de idee van de algehele broederschap der mensen (die allerminst bijbels is), verknalt zichzelf helemaal. Geen enkel respect kan ik meer opbrengen voor dit soort verraders van het christelijk geloof, die een duidelijk anti-christelijk geloof in bescherming willen nemen! En degene die dit valse geloof vanuit politiek opzicht voortdurende bekritiseerd (vanwege de politiek dimensie die in herent is aan dit geloof) wegzetten als ‘splijtzwam’.
  Christus zelf was ook een splijtzwam. Weten die heren in hun comfortabele bedjes dat nog wel??comfortabele

  beek [90] reageerde op deze reactie.

 28. @beek [89]:

  … bekritiseert…, inherent…
  Herstel.
  (Er zit een merkwaardig probleem in uw herstelprogramma: page down wil niet lukken. Daarom kon een aanhangsel niet worden verwijderd)

Comments are closed.