Zelfs in het “vrije” Amerika komen steeds meer mensen tot de conclusie dat door politici sluipenderwijs de slavernij weer is ingevoerd.
In de hierbij gaande korte video (3,3 min.) stelt de vragenstelster heel duidelijk dat dit door het invoeren van het zogenaamde “recht op zorg” duidelijk is verwezenlijkt.

En als dat de democratische congressman toegeeft dat “de Federale overheid zowat alles kan doen in dit land”, herkennen de toehoorders dat dan ook met luid applaus.

En dan te bedenken dat Nederland qua overheidsdictatuur en slavernij mijlen voor ligt op Amerika.

SHOCK VIDEO: DEM CONGRESSMAN BRAGS: 'FEDERAL GOVERNMENT CAN DO MOST ANYTHING IN THIS COUNTRY'...

Revolutie zou een oplossing kunnen zijn.

Maar daar is echter een veel te klein draagvlak voor. Zelfs niet bij de belastingbetalers. Ook zij dragen hun zelfverdiende inkomen voor het overgrote deel af aan de politici zonder een hoorbaar protest.

Zij weten niet en begrijpen niet eens dat er een moreel alternatief mogelijk is, namelijk een libertarische samenleving zoals voorgesteld in de missie van de Vrijspreker: De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

Zolang het niet lukt daar veel meer mensen van te overtuigen, is er geen duurzame oplossing. En net omdat het een logische en morele oplossing is, moet het ook lukken die toestand te bereiken.

——————————————————-

13th Amendment

Section 1.
Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

Section 2.
Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.
———————————————————

8 REACTIES

 1. Recht op zorg is een keuze. Het is geen natuurwet.
  Een democratische overheid kan besluiten zo’n recht te erkennen.
  Ik denk dat elke burger gebaat is bij zo’n recht: gezondheid is immers ook geen keuze. Kwalen overvallen je, en niemand heeft ervoor gekozen. Als een overheid bij meerderheid van stemmen gaar besluiten dat het een teken van beschaving is als men elke zieke rechten en plichten (de premies) geeft waardoor elke zieke, ook de arme, aanspraak mag en kan maken op een goede gezondheidszorg, beschouw ik dit als een teken van grote beschaving.
  Vinden sommigen dit crimineel, dan zie ik een omgekeerde wereld: beschaving schijnt dan crimineel te zijn, terwijl ik ageren tegen dergelijke rechten vooral erg onbeschaafd vind.

  De zorg voor de zieken beschouw ik als een teken van beschaving. Zolang mensen bij de deur van het ziekenhuis worden geweigerd, is er geen sprake van beschaving. Een algemeen recht op de zorg voorkomt dat mensen niet geholpen worden omdat zij geen premies hebben betaald EN voorkomt dat diezelfden gratis moeten worden geholpen.
  De beschaving wordt aan beide kanten gediend: de patient heeft zijn premie betaald en de zorg kan hem niet worden onthouden. De overheid was het noodzakelijk steuntje in de rug.
  Prima.
  Echt niet crimineel.

  Laten we vooral niet vergeten dat mede dankzij het door libertariers verwenste christelijke geloof, het belangeloos verzorgen van de zieken niet meer zo vanzelfsprekend is geworden als in de tijd dat de christelijke naastenliefde voor de meerderheid een vanzelfsprekendheid was.
  Het atheisme heeft gemaakt dat het verlenen van de zorg een verplichting moest worden.

  pcrs [4] reageerde op deze reactie.
  pcrs [5] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [3]: Het is Overigens een soort ongeschreven regel dat je van alles mag vinden, maar dat je het dan ook echt moet VINDEN. Dus als jouw lange vingers naar iemand anders zijn eigendommen gaan om gezondheidszorg te financieren voor iemand die geen geld heeft, omdat je dat een teken van beschaving vindt, dan moet je niet zeuren als iemand anders met een scherp mes richting je voortplantingsorgaan gaat omdat HIJ sterilisatie een teken van beschaving vindt. Wat HIJ vindt, is immers net zo geldig als wat JIJ vindt. Dan moet je niet opeens over eigendomsrechten op je lichaam gaan praten. Dan moet je ook zeggen:”Als jij sterilisatie een teken van beschaving vindt, ga je gang met je mes. Ga ik daarna weer mensen bestelen om de weldoener uit te hangen”

  beek [6] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [5]:

  Weer zo’n argument ad absurdum.
  Waarom zouden ‘principes’ natuurwetten zijn voor een seculier??

  @pcrs [4]:
  Recht op katoen? Wie zegt dat? Is katoen noodzakelijk?
  En waarom zou een recht op katoen leiden tot slavernij?
  Is de gezondheidszorg slavernij?
  Alleen op het papiertje van iemand die ‘logisch’ doorredeneert.
  De gemiddelde arts zal zich niet als slaaf beschouwen. Die heeft geen krampachtige behoefte om ‘out of the box’ te gaan denken.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [6]: kijk,kijk,kijk dus wat je zegt is dat om te beginnen een recht op katoen onzinnig is en daarna dat daar niet automatisch uit volgt dat het onder dwang geproduceerd moet worden.
  Nu terug naar gezonheidszorg. Het recht er op is onzinnig en de verplichting om mensen daar onder dwang aan te laten betalen is immoreel en net zo slecht als mensen verplicht de katoen laten plukken (de arts is hier natuurlijk niet de slaaf, maar degene die in de gevangenis wordt gegooid als hij zijn geld niet doneert aan de medische zorg van anderen)

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [7]:

  Overigens zou theoretisch een overheid kunnen besluiten tot het geven van een recht op katoen. In het geval dat kleding om een of andere reden zo schaars is geworden dat vooral de armere, de weerloze en de oudere mensen dreigen te sterven wegens gebrek aan kleding en de kou. Dan zou het heel beschaafd zijn als een overheid iedereen liet meebetalen aan een kledingpremie.
  Gezondheidszorg is ook een schaars goed. Door het verplicht laten betalen van een gezondheidspremie kan iedereen aanspraak maken op een goede minimale zorg. Dat zoiets kan, getuigt van beschaving.
  Beschaving die met wetten een handje moet worden geholpen. Want zonder wetten is de mens zijn medemens een wolf.

Comments are closed.