Veranderingen die politici willen doorvoeren in lang bestaande structuren hoe rigoureus ook, stuiten nooit op onoverkomelijke bezwaren.

Afschaffen van de ziektewet, korten op de ww, aow-leeftijd verhogen, pensioenen verlagen; afschaffen van de hypotheekaftrek en het steeds duurder maken van de zorgverzekering, het kan allemaal net als het invoeren van de Pleuro en het doordrukken van de EU-grondwet tegen de wil van de bevolking, helemaal no problemo.

Maar als politici iets niet willen, zoals een immigratiestop of verlaging van de ontwikkelingshulp dan is er opeens allerlei dwingende EU-regelgeving die het tegenhoudt of internationale verdragen die het ons verbieden en dan kan er plotseling helemaal niets meer.

12 REACTIES

 1. Je zou bijna gaan denken, dat politici hypocriete dwingelandjes zijn die precies weten hoe ze in hun eigen voordeel, danwel in uw nadeel kunnen argumenteren.

  Lijkt wel een beetje op diverse discussies die ik de laatste dagen hier op dit forum heb gelezen. Iets met religieus gehandicapten en zo. Van die gelovigen die elke letter van een reactie helemaal uitpluizen en er duidelijk behagen in scheppen om de ander er op te wijzen, dat ze een tekst uit een reactie niet goed of niet letterlijk hebben gelezen.
  Maar als het om de verdediging van hun religie gaat, barsten hun reacties opeens van symbolieken, wollige begrippen en komt het er op neer dat je de bijbelteksten dus absoluut niet letterlijk moet nemen.

  Mijn conclusie: zowel politici als religieus gehandicapten zijn hypocriete dwingelandjes. Willen via allerlei bochten en kronkels vooral gelijk hebben en besodemieteren de rest met hun fabeltjes.

  (Ben benieuwd of hier reacties op komen, hihi).

  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.

 2. @tijd voor vrijheid [1]:
  Er zijn maar 2 duidelijke stromingen met betrekkingen tot waarheidsvinding.

  1. Je hebt aan de ene kant de stroming van Plato.
  wetenswaardig is dan bv The Allegory of the Cave
  http://en.wikipedia.org/wiki/Allegory_of_the_Cave
  Dat resulteert tot zoiets dat concepts belangrijker zijn dan de instances waar ze uit bestaan.
  Staat, kerk en collectief zijn belangrijker dan individuen.
  Het kernwoord in deze is dat je moet worden geïnitieerd worden tot “deze kennis”.
  De kennis is altijd net over de horizon. Aanhangers omhullen zich met moeilijke taal en doen zich groter voor dan ze daadwerkelijk zijn.
  Het is namelijk voor gewone “stervelingen” te moeilijk om tot hun primitieve hersentjes door te kunnen dringen.
  Dit is de allesoverheersende opvatting. Het maakt namelijk de genoemde instituten mogelijk.

  2. Je hebt de leer van Aristoteles.
  Deze leer zegt eigenlijk dat concepten puur kunnen bestaan doordat ze gedragen worden door instances.
  De instances zijn altijd belangrijker dan de concepts.
  Bomen bestaan bijvoorbeeld wel in de realiteit, maar een bos niet.
  De kennis wordt hier opgebouwd door observatie van realiteit. Indien men dus een concept in de hersenpan heeft van een bos waar buiten bomen ook een roze olifant met vleugels onderdeel van uitmaakt dan is dat een foute gedachte die plaats moet maken voor realiteit.
  Een bos kan alleen maar uit bomen (en planten ed.) bestaan.
  Het verschil met de stroming van Plato is ook dat kennis voor iedereen bevaarbaar is en niet alleen voor de Philosopher kings.
  Dit is de verguisde opvatting. Het maakt namelijk de genoemde instituten onmogelijk aangezien er geen verschil kan bestaan tussen moordenaar met kostuum (leger) en moordenaar zonder kostuum (hitman), tussen crimineel met kostuum (belastingdienst) en crimineel zonder kostuum (dief).

 3. Binnenkort ook weer een ‘geweldig’ taxidee wat beslist ook onze kusten gaat bereiken: de UK regering gaat bedrijfsparkeerterreinen taxen. Iedereen dus met zijn auto naar het werk gaat en gaat staan op een parkeervak bij het pand van de werkgever moet dus binnenkort een vergunning/licentie hebben (kosten 1000 pond per jaar) om daar te mogen parkeren. Uiteraard te betalen aan de staat en de werkgever ontvangt nix.
  Schijnt ook allemaal beter voor het milieu te zijn enzoo!

  Ron A te A [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Stadsknurft [3]:
  Dat wordt dan lekker: in Amsterdam ZO bijvoorbeeld moeten bedrijven tot 2000 euro per jaar betalen aan de verhuurder voor een parkeerplek bij het pand. Als daar dan ook nog eens 1000 euro bij komt voor een vergunning, stort de vastgoedmarkt helemaal in 🙂

 5. In Bangkok /*Thailand bestaat dat alles niet, zelfs het parkeren in parkeergarages kost niets, ik geloof ook dat niemand veel belasting betaald , iets wel en er is 7% Vat(BTW) alleen als er een bon geschreven wordt.
  Wie niet werkt krijgt niets en scholen moet men behoudens basic staatsonderwijs zelf betalen.
  Ik las ergens dat de PVV zo links is dat de PvdA er niets bij is, willen sociale zorg, thuiszorg etc handhaven, dus dat is ook al niet de aanpak en verander partij die nodig is.
  Wat er nu aankomt is iets met een stem meerderheid en onwil bij CDA achterban, als het er komt haalt het net Driekoningen jan.2011, als het dat haalt.
  (*liter diesel 59 eu cent omgerekend ,geen wegenbelasting)
  dus als jullie het goed vinden blijf ik nog even hier
  groeten uit Phuket

  W.H.J. Reiss [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Anno Zijlstra [5]: Er is in Thailand wel degelijk belastingheffing. Kun je trouwens opzoeken op het internet. Alleen de ‘allochtoon’ is er niet bekend mee. Er is ook wel degelijk wegenbelasting, ook al is dat op jaarbasis maar een paar euro en als je naar of door Bangkok rijdt dan moet je op verschillende plaatsen tolgeld betalen. Wel eens in een bar. aldaar gezeten ? Een perfecte voorraad en kasadministratie van elk flesje bier !!! En elk jaar balance sheet !!! Ander voorbeeld: Een tailor moet gewoon (b.v.) Thai Bath 10.000 per maand betalen. Is het pand eigendom: balance sheet !! Geloof me belastingtechnisch/administratief hebben ze hun zaken hier beter op orde als in Nederland !! En: Vlaktax !! Groeten uit Pattaya !

 7. tol betalen moet niet dat is een keuze, dan kies je voor de hoogste snelweg van de drie die er boven elkaar liggen, de wegenbealsting heet anders en stelt niets voor.
  Dat en wat betaald moet worden door ondernemers is natuurlijk normaal, anders zou het zelfs hier niet uit kunnen.
  Ik vermoed dat de tailor zegt dat hij niets aan inkomsten heeft verder wegens de crisis, ook al is die op een dag voorbij, dan is het bij hem nog ‘crisis’…………(leer ze mij kennen )-:)

  W.H.J. Reiss [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Anno Zijlstra [7]: Bij geen kennis hierover is zwijgen wijzer dan spreken !! Van Pattaya naar Bangkok en dan over de gewone weg is voor uitvinders !! Dat is afgebakend ! Tailor: niks vermoeden, maar weten !! Wegenbelasting betaal ik ieder jaar. In Nederland wilde men met de tolpoorten in feite hetzelfde systeem als hier invoeren !

 9. @Anno Zijlstra [9]: Als ik in Nederland tolheffing zou moeten betalen, dat zou ook een lachertje zijn. De vaste m’bel. zou dan worden afgeschaft ! Ze zeggen: In Thailand is het goedkoop ! Maar daardoor geef je wel gemakkelijker en de gehele tijd onwetende geld uit ! Ik geef hier meer fooi op een dag dan in Nederland op een jaar !

  Anno Zijlstra [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Anno Zijlstra [11]: Mijn bijdrage aan hun te lage lonen. Het maakt de mensen ook gelukkiger, hoop ik. En ik ben geen gierige hollander maar, een vrijgevige Limburger ! Gierigheid van boven de rivieren jongens waar ik me voor schaam. Ik moet dit ook vaak, te vaak, uitleggen !!

Comments are closed.