Bedrijven gaan kapot omdat het door alle overheidsreguleringen te duur is om mensen in te huren. Dit zijn de restjes / kruimels die de overheid aan jou overlaat om te overleven…

[HTML1]

Spreadsheet: http://www.freedomainradio.com/Traffic_Jams/unemployed_3.xls

Hoe de centrale banken je beroven..

[HTML2]

Vervolg van: Deel 1

freedomainradio.com * The largest and most popular philosophical conversation in the world.

6 REACTIES

 1. Met minder belasting zouden de lonen gaan dalen. Je koopkracht neemt dus niet toe in de mate waarin de spreker het belooft, op de langere duur. Dit is juist vanwege concurrentie tussen werknemers, bij dezelfde kwaliteiten is de goedkoopste de aantrekkelijkste. Zo hou je dus alleen de effecten over dat irrationeel, irritant, bezwarend en dwingend overheidsgedrag ertussenuit is, en een stabielere munt.

  mark [2] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [3] reageerde op deze reactie.
  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Pteranodon [1]: denk dat je het iets te kortzichtig bekijk. nu moet elke productieve persoon werken voor ongeveer 3 onproductieve. minder belastingen gaat hand in hand met het stoppen van onproductieve mensen te betalen voor niks te doen of zelfs contra-productief te zijn. dus de vruchten van je arbeid kan je dan vrij over beschikken.

 3. @Pteranodon [1]:

  Je koopkracht neemt dus niet toe in de mate waarin de spreker het belooft, op de langere duur.

  Koopkracht is altijd een factor groter dan nu het geval is.
  Waarom kan dit zo makkelijk voorspelbaar zijn?
  stel je bent met 3 mensen.
  1 mens produceert in totaal 100 units. De 2e mens is de staat en zorgt voor “gelijkheid”. De 3e mens doet niets en is afhankelijk van “sociale zekerheid”.
  Mens 2 neemt 80 units van mens 1, geeft 20 units aan mens 3 en houdt zelf 60 units.
  Dit is de huidige verdeelsleutel.
  De productie wordt echt niet minder nadat mens 2 van het toneel verdwijnt. Het blijft nog steeds 100 units.
  Mens 3 zal er wel initieel wat op achteruit gaan vanwege zijn veranderende rol.
  Aangezien je in een vrije maatschappij niet zoiets hebt als inflatie, maar deflatie, zal koopkracht alleen maar toenemen.

 4. @Henk [4]:
  Het noodpakket van de overheid is gericht op het niet meer dan 3 dagen overleven van in Nederland zeer onwaarschijnlijke natuurrampen. Voor echte voorbereiding gaan men beter zelf op onderzoek uit. De ambtenarij is nergens goed voor, dus ook niet voor voorlichting ter bereidheid.

 5. @Pteranodon [1]: Met minder belasting zouden de lonen gaan dalen

  Waarom zou dat zo zijn?

  Sterker nog, hogere belastingen leidt doorgaans tot lager brutolonen bij gelijke loonkosten.

  Een bedrijf kan immers maar X uitgeven aan personeel. Daar is geen verschil tussen landen. Als in land A, de fiscus via werkgeverpremies (in Frankrijk bijvoorbeeld 29%) veel belast, dan zal de werkgever een kleine deel als bruto loon kunnen uitkeren.

  Daarom is het ook altijd zo grappig, als mensen juichen als een nieuwe wet werkgevers verplicht om Y te vergoeden. Immers dat is enkel een extra neerwaardse druk op je eigen bruto loon. Zie bijvoorbeeld de vergoeding van de werkgever voor het inkomensafhankelijke deel van de ziektekosten.

  Wat wél zo is, is dat bij lagere belastingen de loonverschillen groter worden. Mensen met bijzondere capaciteiten, die harder en veel werken zullen door concurentie hun loon zien stijgen. Dat kan, omdat men minder hoeft te betalen aan de mensen die niet zo bijzonder zijn of die werken in sectoren waar geen tekort is.

  Maar de totale welvaart van een land neemt toe. Men vergeet namelijk dat het aantal banen ook toeneemt. Dus je krijgt meer prijsdruk op niet schaarse arbeid, maar ook lagere loonkosten en dus lagere prijzen en ook meer banen.

  Nu is het zo dat de staatslonen van werklozen, de nettolonen van werkenden drukken. Je moet dus niet enkel kijken naar de werkenden vs werkenden, maar het hele systeem in ogenschouw nemen.

Comments are closed.