Arnold Schwarzenegger heeft woensdag de financiële noodtoestand uitgeroepen. De Californische gouverneur heeft een begrotingstekort van $ 19 miljard. Californië heeft de betalingen aan scholen en lokale overheden al uitgesteld en staat aan de rand staat van de financiële afgrond. De voormalige filmster scoort daarmee hoog bij het wereldkampioenschap geld uitgeven.

Griekenland, Spanje, Portugal, Italië en Ierland zijn natuurlijk ook nog in de race. Het VK scoort natuurlijk ook goed op dit terrein en de VS gezamenlijk doen ook hun best. En laten we IJsland en Dubai ook niet vergeten. Japan met een staatsschuld van 200% van het BBP lijkt vooralsnog de beste kansen op een podiumplaats te hebben. Maar laten we ook België en Nederland niet vergeten. De enorme uitgaven van het duo Bos en Balkenende zoals de garanties aan ING, de vele injecties bij branchegenoten, de verhoging van de NHG, alsmede het depositogarantiestelsel zijn een serieuze poging om in de prijzen te vallen.

De staatsschuld laat een verdubbeling in 10 jaar zien, maar hierbij moet worden bedacht dat de belasting in Nederland tot de hoogste ter wereld behoren. Alles opgeteld mag je circa 80% afstaan aan de overheid. De modale werknemer betaalt ruim 40% aan belasting en sociale verzekeringen. De werkgever betaalt daarbovenop nog werkgeverslasten. Over alles wat je koopt, betaal je dan nog BTW, meestal 19%. Daarnaast betaal je accijnzen, onroerende zaaksbelasting, overdrachtsbelasting, parkeerbelasting, wegenbelasting en ga zo maar door. Zelfs als je overlijdt, eist de overheid zijn deel. Met circa 80% belasting over alles wat je verdient, is de Nederlandse overheid zelfs nog in staat om een staatsschuld op te bouwen waar van de rillingen over je rug lopen.

Ingezonden door  Harm van Wijk
BeursBulletin.nl

15 REACTIES

 1. Waarbij we echter niet moeten vergeten dat een gedeelte van die 80% ook weer terugkomt bij de belastingbetaler.
  Natuurlijk zou ook ik liever zelf bepalen wat ik voor mijn belastinggeld krijg, maar wel moet ik bekennen dat er een overlap is met wat ik er nu voor krijg.
  Ik heb mij al herhaald afgevraagd hoeveel ik zou besparen als ik alle ongewenste “diensten” niet zou moeten betalen.
  (Mogelijk niet zo veel, maar wel zou waarschijnlijk mijn/onze levensstijl hoger liggen)

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 2. Hallo Harm van Wijk,

  Als je cijfers gaat noemen wil ik bronnen en berekeningen zien. Ik heb zelf een keer uitgerekend wat een persoon met een inkomen van 100.000 euro per jaar praktisch onherroepelijk kwijt zou zijn en ik kwam op 52.000 euro, waarbij BTW en BPM/brandstof een variabele parameter is.

  Hoe kom jij aan die 80%?

  Verder: Arnold Schwarzenegger kan in deze niet geheel verantwoordelijk gehouden worden. Californië is de bakermat van de directe democratie en over een hoop uitgaven en inkomsten heeft Schwarzenegger niets te zeggen.

  tijd voor vrijheid [8] reageerde op deze reactie.
  Armin [11] reageerde op deze reactie.

 3. @A [2]:
  Dat kan, al zie ik hem niet bij mij.
  De Vrijspreker heeft daar geen invloed op omdat die van Google komen.
  Het geeft wel aan dat de overheid ons milieu vervuild!

 4. Californië is een van de grootste staten dus in absolute bedragen staan ze al gauw bovenaan dit soort lijstjes. Even googlen en je ziet het volgende lijstje van de New York Times, wat de schuld van Californië in perspectief plaatst en aantoont dat er nog ergere gevallen zijn.

  http://www.nytimes.com/imagepages/2010/03/30/business/economy/30statesGraphicA.html?ref=economy

  Voor zover ik het begrijp is het uitroepen van de financiele noodtoestand, het niet langer betalen van rekeningen, in de VS een dwangmiddel dat kan worden uitgeoefend om de politici in een staat te dwingen tot een besluit over de huidige uitgaven te komen alvorens ze nieuwe uitgaven mogen doen.

  Wat wel een complicatie is voor Californië is dat ze gezien de verwachtte aanwas in bevolking extra moeten investeren om deze groei op te vangen. Daarnaast zijn ze zoals Zuigvis stelt inderdaad een bakermat van directe democratie waarin tal van referenda werden aangenomen die ofwel verplichten uitgaven te doen, ofwel verbieden belastingen te verhogen. Dit komt bovenop de lasten van onderdekking van pensioenfondsen die als ik het mag geloven zo ongeveer in iedere staat voorkomen. Dus als je het relatief bekijkt valt de huidige schuld wel mee, maar komt Californië straks in zwaarder weer terecht dan veel andere staten.

  de pensioen en ambtenaren lasten als oorzaak:
  http://www.redstate.com/nikitas3/2010/02/18/california-debt-crisis-explained/

  een artikel dat wijst op noodzakelijke investeringen om bevolkingsgroei op te vangen
  http://www.helium.com/items/879742-california-state-debt-and-budget-crisis-explored

  Armin [10] reageerde op deze reactie.

 5. Naar mijn idee is het niet zo relevant om te berekenen of het nu 79% of 81% is…

  Het is overigens niet zo ingewikkeld om vast te stellen dat wanneer je ruim 40% aan loonbelasting betaalt en dat optelt bij 19% BTW en dan nog een variabel percentage neemt (afhankelijk van de eigen situatie, dus lastig om 1 percentage te berekenen) voor sociale verzekeringen, accijnzen, onroerende zaaksbelasting, overdrachtsbelasting, parkeerbelasting, wegenbelasting en niet te vergeten rekening houdt met 29,19%werkgeverslasten (voor een bruto salaris van 16 euro, ben ik als werkgever 27,17 euro kwijt), dat je eerder in de buurt van 80% zit, dan je wilt geloven.

  Mijn punt is echter dat circa 80% absurd is, maar nog absurder is dat de Nederlandse overheid met de inkomstenstroom van 80% van alle inkomsten in Nederland, zelfs nog in staat is om een staatsschuld op te bouwen waar van de rillingen over je rug lopen.

  Hou dus de grote lijn in de gaten en verlies je niet in de details!

  Of ben ik de enige die vind dat dit een absurde situatie is?

  tijd voor vrijheid [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Slappe Zuigvis [3]: @Harm [7]: Precies Harm.

  Tel daarbij nog de overheidsdwang VOORDAT jouw brutoloon in beeld komt: allerlei werkgeverslasten, belastingen die de onderneming van jouw baas nog moet afdragen, leges- en vergunningkosten, door de overheid verplichte verzekeringen + abonnementen, enz.

  En dan pas komt jouw brutoloon en omrekening naar nettoloon. Niet alleen loonbelastingen, maar ook allerlei verplichte premies.

  Wat je netto overhoudt en besteedt, zoals je al zegt BTW en accijnsen (je zult maar én een auto hebben, én roken én af en toe alcohol kopen).

  Wat je dan nog overhdout moet je wel heel erg slim sparen, beleggen en schenken aan kinderen, want anders wil de overheid NOG een deel van die poet.

 7. @Rien [1]: Ik heb mij al herhaald afgevraagd hoeveel ik zou besparen als ik alle ongewenste “diensten” niet zou moeten betalen.
  (Mogelijk niet zo veel, maar wel zou waarschijnlijk mijn/onze levensstijl hoger liggen)

  Goed punt. Het antwoord is dat dat heel afhankelijk van je inkomen is.

  Zodra je boven modaal verdient, ga je er heel erg veel op vooruit. Immers wie ondermodaal verdient, draagt vrijwel niet bij aan de BV Nederland.

  Berekening van de OESO lied namelijk al zien dat voor bijna 80% de indirecte bijdragen en subsidies (BTW, accijnzen, kinderbijslag, huurtoeslag,z orgtoeslag, etc) in evenwicht zijn. Iedereen krijgt ruwweg evenveel als je betaald.

  Maar de directe zaken zijn heel erg scheef. Wie 34.000 per jaar verdient betaald vrijwel niets aan inkomstenbelasting. Je betaalt namelijk enkel premies voor je eigen sociale zekerheid.

  Zaken als politie, leger, wegen, etc worden betaald door de sterke schouders. De 10% rijksten betalen 70% van de inkomstenbelasting. En met premies is het nog altijd dat de 20% rijksten de helft van alles betalen!

  Vandaar ook dat Jan Modaal ook vaak wel rept dat het wel meevalt. Klopt, voor hen wel …

  Je ziet dat ook gelijk dat voor de succesvolle ondernemer, de talentvolle R7D medewerker, het een ander verhaal is. Zij betalen veel meer, maar krijgen vrijwel niets extra’s. Immers hun sociale zekerheid is ook maar afgetopt tot de rechten van 34.000 en krijgen niet meer ‘rechten’ of andere wegen dan de rest van Nederland.

  Het grooste probleem van de omvangrijke overheid is dat het zo’n grote marginale belasting heeft omdat men de belastingen allemaal door de ‘sterke’ schouders laat betalen.

 8. @HJ [6]: Even googlen en je ziet het volgende lijstje van de New York Times, wat de schuld van Californië in perspectief plaatst en aantoont dat er nog ergere gevallen zijn

  Goed punt.

  Wat de kredietcrisis ons ook leerde, is dat een bankroet enkel plaatsvindt zodra je je verplichtingen niet meer nakomt. De hoogte van een schuld is irrelevant. Het gaat om cashflow.

  HJ [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Slappe Zuigvis [3]: Hoe kom jij aan die 80%?

  Zoals eerder al opgemerkt moet je werkgeverslasten (die uit jouw loonruimte komen) ook meetellen.

  Maar zelfs als ik dat niet doe, met een ton aan inkomen je slechts 52528 over houd met alleen al aan premies en inkomensbelastingen. En dat is reeds na heffings en arbeidskorting!

  BTW, accijnzen, OZB, wegenbelasting, energieheffing, waterschapscheffing, waterbelasting en rioolheffing, stroombelasting, gasbelasting, BPM, verwijderingsbijdragen, box 3 heffing, verpakkingbelasting, assurantiebelastingen, GA premie, overdrachtsbelasting, en ga zo maar door.

  Of we de 80 halen weet ik niet, maar dat het aanzienlijk die kant op gaat moge duidelijk zijn. Zelfs al doe je je uiterste best om ‘niet te leven’ en zo belastingen te omzeilen dan nog wordt je voortdurend belast. Veel zaken zijn namelijk niet te vermijden.

 10. 80% komt wel voor. Als je 1.5 x modaal verdient gaat van elke 100 euro bruto, 40 euro naar vadertje staat. Als je van de overige 60 euro benzine koopt gaat 2/3 daarvan, ook weer 40 euro, naar de staat. Effectief gebruik brutoloon >> benzine 20%. Schande, het is te veel!

 11. @Armin [10]:

  De hoogte van een schuld is irrelevant. Het gaat om cashflow.

  Mee eens, de netto cash flow is belangrijk. Door burger intitiatieven is tijdens referenda de maximum belasting heffing van enkele bronnen van inkomen van de staat Californië ofwel op nul gesteld, ofwel van een tamelijk laag plafond voorzien. Tegelijkertijd moeten ze in Californië de infrastructuur aanpassen aan een naar verwachting groeiende bevolking. Mijn lijstje in de link dat tamelijk vriendelijk voor Californië was neemt dat niet mee. Maar ik heb deels wel gewezen op deze problematiek in mijn comment. Californië komt straks in zwaarder weer terecht dan veel andere staten. Dat is nog steeds mijn mening.

  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 12. @HJ [13]: Eens, plus ook dat men daar al relatief hoge belastingen heeft. Nog niet Europees, maar wel een van de hoogste van de VS. Men heeft bijvoorbeeld én inkomensbelasting én BTW én onroerend goed belasting, waarbij elke van deze individueel al tot de hoogste in de VS behoren.

  Washington State heeft bijvoorbeeld geen inkomstenbelasting en ongeveer dezelfde BTW. Oregon, dezelfde inkomstenbelasting als californie, maar weer 0% BTW. Beide staten komen dan ook niet voor in de top 25 van armoede staten die jij eerder poste.

 13. Voor de goede orde: die 80% belasting geldt met name voor de mensen in loondienst. Als DGA kan je dus al heel veel besparen door niet in loondienst te gaan werken, maar voor jezelf te gaan beginnen. Dat doen dus ook de meeste rijke (en slimme) mensen.

  Het is dus gedeeltelijk een eigen keus, al dan niet goed geinformeerd.

  Natuurlijk blijft dit onacceptabel, maar het goede nieuws is, dat je er wat aan kan doen. De (super)rijken brengen hun geld onder in trusts en betalen zo geen belasting. Zie onder andere:

  Een privéfonds van de familie De Bourbon de Parme wordt bestuurd vanuit het werkpaleis Noordeinde van koningin Beatrix. Dit fonds is na de Guernsey-trust van prinses Christina de tweede fiscale constructie waarbij de financiële staf van het Koninklijk Huis is betrokken.

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1144868.ece/Weer_fiscale_constructie_via_Paleis_Noordeinde

  Klagen helpt dus niet…actie ondernemen wel!

Comments are closed.