Onder de noemer ‘goed geregeld’ weer eens een aardige tegenstrijdigheid door twee overheidsorganen.

ING bank moet Westland Utrecht (WU) afstoten omdat ING anders, volgens de EU, te groot is.In het kader van verzelfstandiging moet WU dus kapitaal aantrekken, waar zij voorheen steunde op de vermogenspositie van de ING.

Meest voor de hand liggend is dan voor WU, om spaargeld  aan te trekken (het is/wordt een consumentenbank, met een belangrijke hypotheek portefeuille). Echter om spaarders te overtuigen bij WU hun spaargeld te deponeren, moeten ze een hogere spaarrente bieden. Waarom zou iemand anders zijn geld van de genationaliseerde ABN of de staatsgesteunde ING afhalen? Daarbij is er op deze markt al veel concurrentie.

Echter een andere afdeling van de EU heeft verordonneerd dat het geven van wat hogere rente niet mag voor banken die staatssteun krijgen ( zoals moeder  ING), dus kan de WU geen extra spaargeld binnenhalen en heeft zij ook geen basis om te verzelfstandigen, wat weer moet van de eerste EU commissie. En zo is het cirkeltje goed geregeld rond.

In een libertarische omgeving, zou er op de eerste plaats al geen overheidssteun gegeven zijn. Vervolgens wordt er geen limiet aan de grootte gesteld ( die dan ook zeker niet is bereikt met overheidssteun!) en zodra een bank te veel ? klanten krijgt, én haar service etc vermindert, ontstaan er genoeg nieuwe banken om die klanten wel goed te bedienen. Inmiddels is het vanwege regelgeving, bijna onmogelijk geworden om nog een nieuwe bank op te richten.

6 REACTIES

 1. @Peter de Jong [1]: We moeten van de overheid bloeden, ja. Ik stel voor dat we de bank die in elkaar stort niet helpen, en zo een heel duidelijk signaal aan de bankwereld geven dat falen zwaar bestraft wordt. Ook een signaal aan de burgers, dat ze banken (en ieder ander) niet zomaar moeten vertrouwen.

  Armin [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Frenkelfrank [2]: De vraag is of dat helpt.

  Let wel, dit is er niet eentje in de zin van dat ik dus het omgekeerde (ingrijpen = hoed) bepleit, maar bankiers hebben aangetoond vooral extreem korte termijn te denken. Plus omzet boven winst te stellen, en balanswaarde vaak nog boven omzet.

  Vele van die producten en bedrijven die nu ingestort zijn, hebben vaak 20 jaar of langer erover gedaan om te groeien. De grote vraag is, of bankiers met hun extreem korte termijn denkvisie bereid zijn zulke lange termijn stabiliteit willen handhaven.

  En zelfs als ze dat willen, of ze dat lukt over verschillende directeuropvolgingen. En of dat de aandeelhouders – en dat zijn ook de hebberige wijzelf – dat toestaan. Als er al niet actief ingegrepen wordt door fondsen in de bedrijfsvoering, doen wij dat wel door met de voeten te stemmen en de aandelen te verkopen.

  En zelfs als dit alles ook weer lukt, dan is het de vraag of we het kunnen. Kunnen wij lange termijn visies handhaven?

  Ik ben pessimistisch. Ik denk niet dat ‘niet helpen’ de zaak zal voorkomen.

  Ik zie meer heil in inderdaad de burger opvoeden dank banken niet inherent te vertrouwen zijn, en dat vertrouwen niet alleen moeten verdienen, maar ook voortsurend herverdienen.

  Plus – en dat is mogelijk nog belangrijker – dat de maatschapij zich beter instelt in het klappen van een bank of product. De splitsing van grote staatsbanken in kleinere banken, waarbij bankieren/verzekeren en zakelijk/herverzekeren strikt gescheiden wordt lijkt mij een goede eerste stap.

  Frenkelfrank [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Armin [3]: “maatschapij zich beter instelt in het klappen van een bank of product. De splitsing van grote staatsbanken in kleinere banken…”

  Klinkt een beetje als overheidsingrijpen. Ik ben zelf een natuurfreak: niet omdat ik plantjes en diertjes zo leuk vind, maar omdat de natuur zichzelf regelt (natuurlijk; de natuurwetten). Aangezien de mens ook een onderdeel van de natuur is geldt het ook voor de mens. Ik denk dat als er geen overheid is en er een echte vrije markt is, alles zich vanzelf gaat regelen. Als er behoefte is aan splitsingen en noem maar op, dan komt het er wel. Tot die tijd zullen mensen zelf met goud lopen sjouwen, of dit opslaan in een… bank? Die daar uiteraard voor betaald krijgt. Of zo. Hoe dan ook; het gaat dan onvermijdelijk vanzelf. Nu, door al die kunstingrepen, is alles verstoord en dus komt er alleen maar ellende van. Maar dat begrijpt elke libertariër natuurlijk.

  Armin [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Frenkelfrank [4]: Klinkt een beetje als overheidsingrijpen

  Dat klopt in de zin, dat de staat zich momenteel toch al bemoeit met de staat. Veel van de ellende met financiele instellingen is enkel zo groot geworden dankzij de maatregelen van de staat.

  Het is utopie te denken dat de staat hiermee gaat ophouden. En zelfs als men dat wel doet, duurt het decennia voor de rommel opgeruimd is. Laat men dan in de tussentijd in ieder geval niet langer proberen de instabiele instellingen overeind te houden, maar zich meer bezig houden met weerbaarheid tegen de ook in een libertaria voorkomende bankcrashen.

  Nu verwacht men van de staat dat die alle smaar oplost en nemen burgers zelf geen maatregelen. Klappen komen dan extra hard aan.

 5. Mijn maatregel als burger is het kopen van december puts!
  En/of het schrijven van dec. calls! 😉

Comments are closed.