Een school in de Belgische stad Lokeren heeft dit schooljaar twee klassen voor Vlaamse kinderen en één voor migrantenleerlingen gevormd. De opdeling is op verzoek van enkele ouders, verklaarde de directeur.

„Hoe kan ze nu goed Vlaams leren spreken?”, vraagt de moeder van een allochtoon meisje zich af terwijl de minister hiermee in zijn maag zit omdat hij vindt dat kinderen gemengd moeten zitten.

Het lijkt mij dat degene die een probleem heeft dat zelf moet zien op te lossen en dat niet op anderen moet proberen af te schuiven. Buitenlanders komen vrijwillig deze kant op, ze kiezen daar zelf voor en dat houdt o.a. in dat hun kinderen een taalachterdstand zullen hebben en daardoor duidelijk een probleem dat ze moeten zien op te lossen.

Vlaamse kinderen hebben geen taalachterstand zodat dit niet hun probleem is maar het wordt wel tot hun probleem gemaakt omdat ze gedwongen worden met die buitenlanders in 1 klas te gaan zitten waar de leersnelheid altijd bepaald zal worden door de zwakste schakel en dat zijn de buitenlanders die de taal nog moeten oppikken en waardoor de Vlaamse kinderen een leerachterstand zullen oplopen.

Gedwongen gemengde klassen zijn weer een typisch staaltje van de favoriete bezigheid van socialisten, namelijk het verspreiden van de armoe.

Socialisten zoeken niet naar een specifieke oplossing voor de kleine groep die een bepaald probleem heeft maar smeren dat probleem uit over de rest van de bevolking die dat probleem niet heeft zodat nu niet alleen de oorspronkelijk groep een probleem heeft maar iedereen.

Het is overigens frappant hoe snel de hiervoor genoemde buitenlandse moeder hier het socialistische denken heeft overgenomen want ze vindt het vanzelfsprekend dat het de taak is van anderen, in dit geval Vlaamse kinderen, om haar dochter het Vlaams bij te brengen.

38 REACTIES

 1. Informatie voor de typische Nederlander: Wees voorzichtig met de term “Vlaams” voor de Zuidelijke versie van het Nederlands. Vlaams is Nederlands. Franstaligen in België gebruiken systematisch de term “Vlaams” om aan te geven dat de locale brabbeldialectjes (door hen “patois” genoemd) samen geen consistente “taal” vormen, en derhalve dat “Vlaams” niets met Nederlands te maken heeft. Met andere woorden, Vlamingen hebben, om zich buiten de dorpsperiferie verstaanbaar te maken een grotere eenheidstaal nodig, maar deze kan niet het Nederlands zijn, omdat de locale dialectjes daar niets mee te maken hebben en allemaal zonder verband op zichzelf staan. En je voelt ‘m al komen: Het Frans is de ideale taal om dit conversatievacuum op te vullen!

  Dat wou ik maar effe kwijt. Als een Franstalige je ooit iets vertelt over “Vlaams”, repliceer dan onmiddellijk met iets als: O ja, die sympathieke Zuidelijke versie van het Nederlands!

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  .M [14] reageerde op deze reactie.

 2. @BUD [2]:

  Franse bekenden van mij (die goed Nederlands spreken) doen altijd lacherig over die rare nep-Fransen daar in het noorden (Wallonie).

  Overigens hoe zit dat met die Vlaamse politicus die in Wallonie zou zijn aangevallen omdat hij Vlaming zou zijn? Is dit echt gebeurd Waals taalracisme of de zoveelste internet-hoax?
  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1158084/2010/09/16/Jan-Peumans-N-VA-aangevallen-in-Wallonie.dhtml
  Als men daar zo’n hekel heeft aan Nederlandssprekenden, dan hoort iedereen het te weten. Je kan ook op vakantie gaan naar de Eifel ipv de Ardennen.

 3. Op zich heeft de Moeder gelijk dat interactie met de vlaamse kinderen nodig is om de taal goed te kunnen gaan beheersen.
  dit het kind bijbrengen toen het nog elders woonde zodat het daar aan de slag kon was een betere keuze geweest.

  De keuze om dit verzoek te faciliteren is aan de school…. met alle gevolgen van dien als de vlaamse ouders dit niet wensen.

  Als ik naar de states zou gaan dan zorg ik dat mijn kinderen daar Naar een speciale Nederlands-Engelse school gaan en ik zou ze van tevoren veel Engels bijleren alvorens we zouden vertrekken.
  Dat is eigen verantwoordelijkheid nemen.

  Iets wat socialisten totaal vreemd is .

  kanoekel [29] reageerde op deze reactie.

 4. Dit artikel past helemaal in het denken 2010.
  Valt in hetzelfde rijtje als Boerka verbod en het EU proefballonnetje wat Sarkozy mocht oplaten rond de Roma rel.
  Want dat is mijn inziens een voorbode aan alle irritante tegenwerkende immigranten in heel Europa.
  Vandaag nog narigheid veroorzaken, morgen handje ophouden in land van herkomst. Komt alleen niet zoveel in.

  Europa heeft eindelijk door dat de immigratie zoals het jaren was veel te vrijblijvend was, en wil nu a’la VS immigranten houden.
  Je bent opbouwend of niet welkom.
  Hoc Voluerunt [8] reageerde op deze reactie.

 5. @BUD [2]:

  Ik spreek nooit van Vlaams, maar van Nederlands. Ik heb geen moeite om het Nederlands zoals dat wordt gesproken in de Belgische provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen te verstaan. Maar het Nederlands zoals dat wordt gesproken in West-Vlaanderen en in Noord-Frankrijk daar heb ik veel moeite mee om het te kunnen verstaan. Dan spreek ik nadrukkelijk van West-Vlaams.

  Overigens behoort een school zelf haar beleid te mogen bepalen. En als dit beleid haaks staat op het beleid van de socialisten c.q. cultuur-marxisten dan is dit ook nog toe te juichen.

 6. Heeft die allochtone moeder al eens gedacht, hoe de taalachterstand van de allochtone kindjes zal evolueren, nadat alle autochtone kindertjes naar een andere school zullen gegaan zijn ?

 7. @Johan Alphons [5]:
  Naar mijn mening ben je altijd welkom.
  Enige is dat niemand voor jou verantwoordelijk geacht dient te worden, de staat niet en andere individuen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor jou slechte keuzes en daar moet de immigrant mee leven.
  Handje ophouden zou er dus niet bij moeten zitten.

  Ik ben niet een persoon die iets te zeggen heeft over de bewegingsvrijheid van andere, als ze die vrijheid fout gebruiken door domme bewegingen te maken naar gebieden waar ze kansloos zijn is dat hun eigen fout en die moeten ze dragen.
  Natuurlijk kan er liefdadigheid aan te pas komen, maar dan wel zonder het van een ander af te dwingen.

  Click op mijn naam. Heb er gisteren nog een stuk over geschreven.

  Hoop dat vrijspreker het nog kan plaatsen omdat ik het ook naar hun info adres gestuurd heb.
  Misschien toch een goed idee, maar heb nu het idee dat die mailbox even op vakantie is.

  Johan Alphons [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Johan Alphons [9]:
  De mensen kunnen er niets aan doen.
  De staat creëert het handje ophouden systeem, de mensen hebben vaak geen keuze.
  Minimumloon.
  Lage arbeidsmarkt waarde
  + Verzorging staat

  3 schadelijke elementen die een immigrant niet welkom maken.
  Dont blame the person, blame the source

 9. Ik denk dat jonge kinderen een andere taal heel snel oppikken. Het lijkt me dan ook een beetje opgeblazen probleem.

 10. De scheiding zou niet moeten liggen bij “migrantenkinderen” en “autochtone” kinderen, maar bij het intelligentieniveau van de kinderen, dan wel hun taalkennis. Daar moet onderscheid in gemaakt worden.

  Ik zou mijn kinderen namelijk ook niet in 1 klas willen laten zitten met de Oh Oh Cherso Nederlanders, hoe “autochtoon” ze ook mogen zijn.

  Romee [16] reageerde op deze reactie.

 11. Als die Vlaamse kinderen zoveel toegevoegde waarde opleveren voor die allochtoontjes, zouden ze daarvoor beloond moeten worden, bv. door korting op het lesgeld.
  Of misschien kan er een soort mentor systeem ontstaan waarbij elk Vlaams kind 2 allochtoontjes krijgt die zijn boekentas dragen en de stoel onder zijn gat schuiven, in ruil voor het mogen aanhoren van dat authentieke autochtone Vlaams.
  Zoniet, dan wil men kennelijk dat de ene zich belangeloos opoffert voor de ander wat allerminst gelijkheidsdenken is, meneer de socialist.
  Ach ja, ik was het al vergeten: Islam betekent onderwerping. Dat verheldert de kijk op de situatie …

 12. @BUD [2]: Mee oneens. Wie zich wat verdiept in de totstandkoming van de taal, weet dat men in Nederland een ietwat progressieve (of gedegenereerde) versie van het Vlaams spreekt. Het feit dat die taal naar dat land vernoemd is en dat daar 3 keer zoveel inwoners wonen als in Vlaanderen, doet daar niets aan af. Wel is het inderdaad zo dat heden ten dage (al meerdere decennia) in Vlaanderen de geinstitutionaliseerde fouten van de Nederlanders (*) met 20-30 jaar vertraging worden overgenomen en het Vlaams inderdaad tegenwoordig almaar verder verhollandst, maar dat neemt niet weg, dat de taal eigenlijk Vlaams resp. Noordelijk Vlaams zou moeten heten.

  De intenties van een Waal wanneer hij het heeft over “Vlaams” kunnen mij gestolen worden, immers hij weet toch niet waar ie het over heeft. Zelf hebben ze hun eigen taal -het Waals- alvast opgegeven en ingeruild voor het Frans. Dus als ze dan toch zo flexibel zijn, waarom dan nu niet nog eens veranderen en gewoon Frans inruilen voor Vlaams?

  (*) wat ik ermee bedoel is het volgende: de eerste keer dat mensen (doorgaans lager geschoolden) fouten maken, wordt dit als dusdanig beschouwd. Maar als het maar lang genoeg en op voldoende grote schaal gebeurt, en via poetsvrouwen ook in de hogere klassen binnendringt, dan wordt het vroeg of laat algemeen aanvaard en wat later zelfs tot norm verheven … in Nederland. Nog wat later, wordt het oorspronkelijk juiste zelfs als ouderwets afgedaan en later zelfs als ronduit fout bestempeld.
  In Vlaanderen is er aanvankelijk verzet tegen die fouten die in Nederland inmiddels de norm zijn en wordt een achterhoede gevecht gevoerd, maar door de media wordt de bevolking ermee overspoeld en dus is het vechten tegen de bierkaai en dus na 20 a 30 jaar wordt de in Nederland al lang geinstitutionaliseerde fout ook in Vlaanderen geofficialiseerd. En nog wat later wordt de oorspronkelijke variant ook in Vlaanderen als fout aangemerkt, al blijft men het in Vlaanderen doorgaans extra lang nog als juist accepteren, zij het met het stempel ouderwets.
  Voorbeelden zijn naast woordenschat uiteraard en uitspraak (m.n. van a’s in aan het Engels ontleende woorden zoals “trem” i.p.v. tram) zowel de veranderende geslachten (in geen enkel andere taal zijn vrouwelijke woorden volgens het woordenboek m/v doch zijn ze eenduidig vrouwelijk, net zoals de mannelijke eenduidig mannelijk zijn – de stoel is dus wel “hij”, maar de tafel is wat mij betreft nog steeds “zij” en wie “hij” zegt maakt gewoon een -inmiddels geinstitutionaliseerde- taalfout) als de irritante zinscontructie waarbij “vinden” (in de betekenis van een mening hebben) tegenwoordig zonder een bijzin ingeleid door “dat” wordt gevolgd (bv. “ik vind het hier wel koud worden” i.p.v. “ik vind DAT het hier wel koud wordt”).

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 13. @.M [14]:

  “Het feit dat die taal naar dat land vernoemd is en dat daar 3 keer zoveel inwoners wonen als in Vlaanderen, doet daar niets aan af.”

  Men zou de taal ook Diets kunnen noemen. Overigens hoort Belgie ook tot de Nederlanden.

 14. @Egor [12]:

  Juist, de scheiding heeft een verkeerde naam.
  Dit heeft niets met ras, soort of buitenlander te maken.
  Het wordt dan ook verkeerd gebracht.
  De scheiding is op leerniveau gebaseerd

 15. Vlaams is een zuiverder vorm van Nederlands dat zuiverder blijft dan Nederlands ten gevolge van de taalstrijd in Belgie.
  Het probleem van zoveel buitenlandse kinderen in een klas is inderdaad een verschrikking.
  Zodra je meer dan 10 procent buitenlanders hebt in een klas wordt het taalonderricht een ramp. Het niveau daalt als een vallende baksteen.
  Hugo van Reijen

 16. Individueel onderwijs heeft de toekomst. Gewoon leren op de momenten van de dag (en het leven !) dat het jou uitkomt!

  Staatsscholen met hun eenheidsworst en klassikaal onderwijs waarin zowel uitblinkers als moeilijke leerlingen ten onder gaan zijn sowieso ten dode opgeschreven. De financiering deugt van geen kant. Alleen commerciële onderwijsinstellingen kunnen iedereen maatwerk van voldoende kwaliteit bieden.

  Als een bekende filmacteur in een filmproductie van 100 miljoen kan spelen, zo wereldwijd een miljoenenpubliek kan bereiken en voor enkele maanden werk een salaris van 10 miljoen kan opstrijken, waarom zou hij dan nog avond aan avond op het toneel gaan staan om zo een zaal van een paar honderd mensen te bespelen en met een minimuminkomen naar huis te gaan?

  Een goede onderwijzer die zijn vak verstaat hoeft helemaal niet voor een laag salaris voor een kleine klas te gaan staan. Door gebruik te maken van moderne informatie en communicatie technologie kan hij zijn kennis eveneens aan een publiek van honderduizenden leerlingen overdragen, waar zij zich ook bevinden (aanzienlijke besparing op schoolgebouwen). Het salaris van de onderwijzer kan dan evenredig stijgen tot ver boven de Balkenendenorm en het lerarentekort is in één klap opgelost. De individuele begeleiding van de leerlingen kan in dergelijke lessen prima worden verzorgd door veel goedkopere onderwijscoaches vanuit hun call center via de webcam en door interactieve onderwijssoftware voorzien van kunstmatige intelligentie.

  E-learning en de e-school hebben de toekomst en de goede inspirerende onderwijzer die wij ons allemaal jaren later nog herinneren zal net zo’n celebrity kunnen worden als de huidige filmsterren.

  Heel veel scholen en universiteiten bieden overigens nu al cursussen online aan (ook gratis).

  ===
  “The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead.”
  – Igor I. Sikorsky

 17. @.M [14]:

  Hoe groter een taalgebied, hoe sneller de ontwikkeling zou je denken. Maar dat gaat niet op. Bij het NL wel, want als je kijkt naar het Vlaams of naar het Afrikaans dan zie je duidelijk dat het NL het modernst is.

  Bij het Engels is het UK Engels juist het meest modern. Het Engels dat men in de VS spreekt komt nogal ouderwets over. Terwijl het ‘wereld-Engels’ dat men elders spreekt weer een heel rudimentair brabbeltaaltje is, vergeleken met het uiterst genuanceerde UK Engels.

  Het Engels heeft wel het voordeel, dat het zich minder snel heeft ontwikkeld dan het NL. Engelsen kunnen vrij gemakkelijk eeuwenoude teksten lezen. NLers hebben daar meer moeite mee.

  ===
  – Zij liet de kapster komen om haar haar haar te laten doen (Asterix 😉
  – Hoe noem je een vlieg zonder vleugels?
  Een loop
  – Geef ieder het zijne en hen het hunne (dus niet: hun het hunne!)

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [19]:

  Nederlanders hebben de neiging om makkelijk afstand te doen van het eigene. Dat zogenaamde moeite hebben met oude teksten heeft te maken met de neiging van de Nederlanders om het eigen erfgoed te verloochenen en alles zo banaal en informeel mogelijk te willen maken. In de platheid van vandaag de dag herkent de Nederlander zijn eigen geestesgesteldheid terug.

  Geen geschikter volk voor de EU, de Nieuwe Wereld Orde, de Multi-cul en de dhimmi-status dan de Nederlander. Hoewel de Zweden er ook wat van kunnen.

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [19]:

  Drie dinghen weet ic voorwaer,
  Die dicke mijn herte maken swaer.
  Dat eerste beswaert mi minen moet,
  Want ic immer sterven moet.
  Dat ander beswaert mijn herte meer,
  Als dat ic niet en weet wanneer.
  Dat derde beswaert mi boven al,
  Ic en weet niet waer ic varen sal.
  – Dirc Coelde van Munster (ca. 1435-1515)

  Minnen natuere
  Gheneest quetsure
  Ende alle pine;
  Sijt in rueren
  Daer in te dueren
  Ende vroem te sine
  [….]
  Ghi moet dienen
  Ende verdienen,
  Lopen, rennen,
  Seldi regneren
  Ende jubeleren
  Metter minnen
  – Jacob van Maerlant (13de eeuw)

  By theire failinges we may, as thus: when we rede or here speke of sum certeyn thinges, and therto conceyve that oure outward wittys kon not telle us bi no qualitee what thoo thinges ben, than we mowe be verely certefied that thoo thinges ben goostly thinges, and not bodely thinges.
  – The Cloud of Unknowing (14de eeuw)

  Ik zie niet in waarom eeuwenoude Middelengelse teksten voor een Engelstalige makkelijker zouden zijn dan eeuwenoude Middelnederlandse teksten voor een Nederlandstalige.

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [20]:

  Het ligt volgens mij ook aan de taal. Zowel oud als modern NL is zeer moeilijk te volgen. En voor buitenlanders net zo lastig te leren als IJslands of Fins.

  (klik de links voor de volledige teksten)

  – Mariken van Nieumeghen (1518)
  “Want den wech en es van boeven niet alte reene,
  Ende ghi sijt een schone, ionghe lustighe maecht;
  Men soude u lichtelijck aenspreken.”
  http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/marieken/

  – Haagse Harry (2008)
  “Kallem an, braugum! We kenne je altèd preivetief late ruìmûh!”
  http://www.haagseharry.nl/

  Vergelijk dat eens met het Engels van Shakespeare. Vrij gemakkelijk te lezen omdat de meeste woorden ook nu nog in gebruik zijn (itt oud-NL woorden):

  – Hamlet (1600)
  “To be or not to be, that is the question;
  Whether ’tis nobler in the mind to suffer
  The slings and arrows of outrageous fortune,
  Or to take arms against a sea of troubles,
  And by opposing, end them. To die, to sleep;
  No more; and by a sleep to say we end
  The heart-ache and the thousand natural shocks
  That flesh is heir to — ’tis a consummation
  Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
  To sleep, perchance to dream. Ay, there’s the rub,
  For in that sleep of death what dreams may come,
  When we have shuffled off this mortal coil,
  Must give us pause.”

  http://www.william-shakespeare.info/script-text-hamlet.htm

  – slang (2010)
  “I can’t wait to pwn everone at tonight’s lan party.”
  http://www.urbandictionary.com/

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 21. @Peter de Jong [22]:

  Dat is niet met elkaar te vergelijken. Shakespeare schreef geen Middelengels, maar Engels. De geschriften van Shakespeare zou men dus naast Nederlandse tijdgenoten, en die schreven reeds een taal die wij niet Middelnederlands maar Nederlands noemen, van Shakespeare moeten leggen om tot een goed vergelijk te komen.

  GRAFSCHRIFT
  OP
  DIRK VOLKERTSZ. COORNHERT

  Nu rust,
  Diens lust
  En vrueght
  Was dueght;
  En ’t waar
  Hoe swaar
  ’t Ook viel.
  Noch sticht
  Zijn dicht-
  Geschrijf:
  Maar ’t lijf
  Hier bleef:
  Godt heef
  De ziel.

  H.L. Spieghel (1549-1612)

  De spelling wijkt wat af, maar het is voor de 21ste eeuwse Nederlandstalige makkelijk te lezen. Niet moeilijker dan Shakespeare te lezen is voor een hedendaagse Engelstalige, dunkt me.

 22. @Peter de Jong [23]:

  “Ik vermoed dus dat het woordgebruik en de spelling minder afwijkt bij oud-Eng en modern Eng tov de standaardtaal dan tussen oud-NL en modern NL tov ABN.”

  Dat is nog maar zeer de vraag.

  Voorbeeld van Oudengels (uit Beowulf):

  nu se herewisa hleahtor alegde,
  gamen ond gleodream. Forðon sceall gar wesan
  monig, morgenceald, mundum bewunden,
  hæfen on handa, nalles hearpan sweg
  wigend weccean, ac se wonna hrefn

  Voorbeeld van Oudnederlands:

  Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [25]:

  Okee, maar dan kom je op de gemeenschappelijke oorsprong van de Noord-Europese talen. Die oud NL zin lijkt heel erg op het oud Eng. Je ziet dat nu nog terug in bepaalde oude woorden, bijv wijn (ik heb net een glas ingeschonken, mss helpt dat 😉

  Eng: wine
  Oud NL: wine (spreek uit: wiene)
  Frans: vin (merk op dat de V eigenlijk een U is en de W een dubbele U, of een double-u zoals de Britten zeggen)

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 24. @Peter de Jong [26]:

  Neen, Oudnederlands en Oudengels zijn wel degelijk verschillende talen. Oudfries staat overigens nog dichter bij het Oudengels. Overigens heet de subgroep waar het Engels en het Nederlands (en het Fries, Nedersaksisch, Duits, Afrikaans en Luxemburgs) onder vallen niet de Noord-Europese, maar West-Germaanse taalgroep. Een gemeenschappelijke voorganger, zoals het Galicisch en het Portugees samen hebben (Galego-Portugues), is nooit gevonden.

  Wijn gaat terug op een niet-indo-europese, niet-semitische taal, die in het Middelandse Zee gebied werd gesproken. Het is via het latijn in de Germaanse talen terecht gekomen.

  De overeenkomsten tussen de talen van Europa en de talen van Noord-India zijn erg interessant.

 25. De reden waarom de Beowulf zo moeilijk te lezen heeft ook te maken met de keltische oorsprong van het engels en met name de invloed van het picten. Beowulf lijkt dan ook meer op welsh dan op modern engels. Na de verovering van england in 1066 van William de veroveraar werd ook de engelse taal beinvloed door de franse lijn en dat engels zie je later ook bij Shakespeare terug.

 26. @Bon Vivant [1]:

  Socialisten zoeken niet naar een specifieke oplossing voor de kleine groep die een bepaald probleem heeft maar smeren dat probleem uit over de rest van de bevolking die dat probleem niet heeft zodat nu niet alleen de oorspronkelijk groep een probleem heeft maar iedereen.

  Nou dan zijn volgens mij alle banken in handen van socialisten.

  Ik heb kort geleden al eens aangegeven dat ik niet begreep waarom de rijkste personen van deze aarde zich wonderwel inlieten met de meest notoire socialisten van deze aarde.

  Ik weet zeker dat je er zo nog niet tegen aan had gekeken.

Comments are closed.