Ayn Rand is voor mij vaak een goed vertrekpunt, alhoewel ik het niet altijd eens ben. Het zet me wel aan het denken. In dit artikel behandel ik haar zienswijze over immigratie. Ik vertaal een stuk tekst uit de vraag en antwoord sessies die ze hield. Dit komt uit het boek Ayn Rand, Answers, ISBN 978-0-451-21665-6

VRAAG: Wat is je invalshoek met betrekking tot immigratie? Heeft vrije immigratie geen negatief effect op de levensstandaard in een land?

<AR> Je kent mijn begrip van eigenbelang niet. Niemand heeft het recht zijn eigenbelang per wet dan wel met geweld na te streven, en dat is wat je suggereert. Je wilt immigratie verbieden omdat het jouw levensstandaard verlaagt – wat niet waar is. Alhoewel, als het wel waar was, dan heb je nog niet het recht de grenzen te sluiten. Je mag geen eigenbelang nastreven ten koste van anderen, zeker niet als je niet kan bewijzen dat vrije immigratie jouw eigenbelang beïnvloedt. Je kunt niet stellen dat iets dat anderen zouden kunnen doen – bijvoorbeeld door concurrentie – tegen jouw belangen in gaat.

<HJ>: hierna gaat Ayn Rand nog even in op het feit dat ze zelf immigrant is. In de huidige omstandigheden is het wat genuanceerder, een verzorgingsstaat kan niet samen gaan met vrije immigratie. Bovendien, in NL zijn heden ten dage zelfs grote belemmeringen opgeworpen tegen binnenlandse verhuizingen. Ben je afhankelijk van sociale woningbouw dan kan je het snel beschikken over een huis vaak wel vergeten, koop je een eigen woning dan heb je onder meer de overdrachtsbelasting. Ik denk dat binnenlandse migratie zowel als immigratie gemakkelijker dienen te worden (wel eerst de verzorgingsstaat afbouwen graag)

Ingezonden door HJ

20 REACTIES

 1. Je preekt voor het juiste volk.
  Dat de socialisten Ayn Rand maar eens oppakken

 2. @Devidas [2]:

  Het is onjuist te generaliseren dat immigratie mijn levensstandaard verlaagt.
  Het kan best dat mijn levensstandaard erdoor verhoogd wordt!. En in een vrije maatschappij zal dat ook het geval zijn. Want dan komen productieve mensen hierheen!

 3. @Devidas [2]: Doordat immigratie nu vooral een politiek gestuurd proces is, halen we de minder productieve buitenlanders naar ons land. Met als gevolg dat in de huidige Nederlandse situatie deze immigratie niet op zinvolle economische overwegingen plaats vindt. Dit in combinatie met een verzorgingsstaat zorgt dat in de NL situatie nu voor een negatieve balans.

  Immigratie zal indien op economische gronden gebaseerd een land verrijken, net zoals internationale handel dat doet. Het allocatie proces van middelen / mensen verloopt hierdoor efficienter.

  Tenslotte, net zo immoreel als het is beperkingen op te leggen aan iemands eigendom, en het recht op internationaal vrij kapitaal verkeer, is het immoreel om beperkingen op te leggen aan iemands vrijheid te reizen of zich ergens te vestigen.

  HJ [5] reageerde op deze reactie.

 4. @HJ [4]: Je moet dit ook zien in een breder kader, inwoners van landen waar eigendomsrechten niet gerespecteerd worden zullen niet zo snel vrij toegang krijgen tot een land dat meer op libertarische grondslagen is gebaseerd. Alvorens deze inwoners vrij toegang krijgen is het best mogelijk dat er een overgangsregeling is waarbij de handelsbelemmeringen en kapitaalstroom belemmeringen eerst worden opgeheven. Waarna indien de eigendomsrechten gerespecteerd gaan worden de groei in de betreffende landen dermate groot zal zijn dat velen in hun eigen land een betere toekomst hebben dan in het reeds rijke land.

 5. We zitten opgescheept met een dodelijke mix: de combinatie van socialisme en massa-immigratie. Dit leidt ertoe dat immigranten (en, vanuit hun rationele standpunt nog terecht ook) die moeilijk aan het werk komen gaan leven op kosten van de (veelal) autochtone arbeider. Dit roept vanzelfsprekend weerstand op bij die autochtonen, partijen als de PVV weten die weerstand handig te exploiteren en om te zetten in zetels. Maar natuurlijk is behoud van een collectivistisch stelsel en beperking niet de oplossing. Nee, mijn oplossing luidt: iedereen heeft het recht daar waar hij ter wereld wil leven, te leven. De enige voorwaarde is dat hij niet zal leven op kosten van een ander. An honest man is one who knows that he can’t consume more than he has produced. Inderdaad, precies het tegenovergestelde van die PVV-oplossing dus. Het mooie is, dat dit de enige morele manier is en dat de VS hebben bewezen dat dit de enige manier is die leidt tot welvaart.

  Ron Paul Fan [8] reageerde op deze reactie.

 6. Om Ayn Rand te begrijpen moet je je realiseren dat Alissa “Alice” Zinovievna Rosenbaum (‘Ayn Rand’) van joodse komaf is. Voor hen speelt nationale/ethnische identiteit per definitie geen rol (behalve die van henzelf natuurlijk, maar dat speelde voor 1948 nog niet).

  David Duke (hoor ik daar voorspelbaar boegeroep?) zegt de waarheid omtrent Ayn Rand:

  http://www.davidduke.com/general/3449_3449.html

  Libertarisme is de natuurlijke toestand van een ontwikkelde blanke, maar tegelijk zijn achilleshiel. Omdat hij van nature al zo individualistisch is, heeft hij geen ingebouwde bescherming tegen collectieven als de Islam, die klaar staan om de weerloze libertarier te bespringen. Het open grenzen libertarisme van Ayn Rand is zelfmoord voor ons blanken. Libertarisme met toekomst kan alleen bestaan binnen een context van gelijkgestemden (dwz blanken), die zich afwerend opstellen naar buiten toe. Zolang libertarisme kleurenblind is en blijft, is en blijft het een losing proposition.

 7. @R. Hofkamp [6]:

  “Het mooie is, dat dit de enige morele manier is en dat de VS hebben bewezen dat dit de enige manier is die leidt tot welvaart.”

  Er is helemaal niets ‘moreels’ aan het weggeven van je land en beschaving aan vijandige indringers. De VS hebben zich die positie toegeeigend nav de uitkomst van WO2 en geprofiteerd van de implosie van Europa (dollar als wereldmunt). Die bevoorrechtte positie komt nu drastisch ten einde, de VS staan aan de vooravond van de collaps. Die welvaart was tot stand gebracht door de inspanningen van blanke Amerikanen. Aangezien die over een jaar of 10 hun meerderheidsstatus gaan verliezen, gaat de VS gewoon Brazilie achterna met dito ‘welvaartsniveau’.

  Leuker kunnen we het niet maken.

  U kunt NU beginnen met uw ‘racist’-gehuil.

  R. Hofkamp [20] reageerde op deze reactie.

 8. Ik weet niet hoevelen hier Pauw en Witteman gezien hebben vanavond… daar hadden ze een moslim-fundamentalist van het zuiverste water uitgenodigd; zelfs Femke wist niet waar ze kijken moest toen haar beschermeling aan het woord was.

  Diegenen die de import van dit soort figuren nastreven in de naieve overtuiging dat ze in de loop van de tijd wel in brave libertariers zullen gaan veranderen, die moeten in hun agenda toch echt tijd vrijmaken voor de jaarlijkse cerebrale apk keuring.

  HJ [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [9]: Toen de linkse babyboomende generatie in de jaren 70 en later eenmaal de macht gegrepen had was er geen behoefte aan zelfreflectie. De verzorgingsstaat en de milieuwetgeving werden kritiekloos uitgebouwd. Het volgende doel van deze dromende utopisten was de multiculturele samenleving. Om het falen van de verzorgingsstaat te verbloemen en een hoger doel te stellen. Zoals nu het redden van de aarde van het CO2 spook een “convenient” hoger doel is om de zielen onder de banier van het collectivisme te verenigen.

  Doe me een plezier en verwar logische deducties uitgaande van principes gebaseerd op vrijheid niet met de linkse luchtfietserij van een multiculturele samenleving. Waar de ene op basis van een inconsistent waardenstelsel gebaseerd op dwang politiek correct geachte immigranten opneemt, betekent het concequent doorvoeren van libertarisme ook vrijheid in het verkeer van personen. Zodat een optimale economische allocatie kan plaatsvinden. Als je die conclusie niet leuk vindt, prima. Maar barrieres voor het vrije verkeer van personen zijn net zo destructief als barrieres voor de internationale handel.

  Ron Paul is een groot man, maar geen echte verdediger van vrijheid. Hij is bijvoorbeeld tegen abortus en voor het vervolgen van abortus artsen en eventueel moeders die aborteren, maar dat wil hij niet zo hard roepen.

  Devidas [11] reageerde op deze reactie.

 10. @HJ [10]:

  “Doe me een plezier en verwar logische deducties uitgaande van principes gebaseerd op vrijheid niet met de linkse luchtfietserij van een multiculturele samenleving. Waar de ene op basis van een inconsistent waardenstelsel gebaseerd op dwang politiek correct geachte immigranten opneemt, betekent het concequent doorvoeren van libertarisme ook vrijheid in het verkeer van personen. Zodat een optimale economische allocatie kan plaatsvinden.”

  Maar die optimale allocatie (in een Nederland zonder verzorgingsstaat) leidt dan dus toch tot die multiculturele samenleving, inclusief alle problemen die daarmee gepaard gaan. Het is duidelijk dat er op dit gebied nog veel denkwerk verzet moet worden. De oplossing zal vermoedelijk ergens liggen tussen de ideeën van Hoppe over grenzen (theorie) en het uitwerken van het al bestaande concept van gated communities. Verder moet het beeld van criminelen veranderen. Libertariers zijn het er doorgaans over eens dat criminelen aan de grens geweigerd zouden mogen/moeten worden. Leden van bepaalde etnische groepen, landen of religieuze groepen bijvoorbeeld. Om dit meteen als racisme te gaan bestempelen is onzin, niet-blanke landen doen dit continue. Sterker nog, Westerse landen kennen de meest open grenzen ter wereld. Wellicht dat Ron Paul Fan een stuk voor vrijspreker kan schrijven met zijn ideeën, of anders een presentatie geven bij een van de meetings.

  “Ron Paul is een groot man, maar geen echte verdediger van vrijheid. Hij is bijvoorbeeld tegen abortus en voor het vervolgen van abortus artsen en eventueel moeders die aborteren, maar dat wil hij niet zo hard roepen.”

  Ron Paul wil abortus wetgeving overlaten aan de staten.
  HJ [17] reageerde op deze reactie.

 11. Wat een hoop mensen misschien niet weten is dat Ayn Rand de grote Inspirator was van niemand minder dan Alan Greenspan.

  Het idee van Greenspan om Markten volledig zonder toezicht laten is mede onder haar invloed tot stand gekomen en nu zitten we met de gabakken peren.

  Devidas [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Youri Carma [12]:

  “De introductie van Ayn Rand naar de massa van Nederland moet weer eens lopen via een leugenachtige socialist.”

  Kwoot van mij onder dit stuk:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/08/de-utopie-van-de-vrije-markt/

  Het is helaas nog erger dan ik dacht. Hans Achterhuis is een oude marxist.

  Het wordt me meer en meer duidelijk. Het libertarisme heeft een propaganda kanon nodig. Krant, tv en radio. Ik hoop dat dit meegenomen wordt in het project. Het conceptrapport leek in ieder geval al die richting op te gaan. Ik vind het trouwens heerlijk dat de publieke omroep nu een tintje minder links is. Alles werd me duidelijk toen ik dat zag. Politiek is een propaganda oorlog, ik wist het al maar nu realiseer ik het me ook volledig.

 13. Heb ‘m gevonden:

  What is the proper government attitude toward immigration?

  Date: July 5th, 2010
  Duration: 10:05

  http://www.peikoff.com/podcasts/page/12/#list

  Het lijkt er dus op dat hij tegen AR ingaat, hoewel dat niet zo hoeft te zijn. Als je het antwoord van AR bekijkt wordt het nergens duidelijk of ze het heeft over een staat met of zonder groot sociaal vangnet.
  Blijft een ferme. Wie het weet mag het zeggen.
  Trusten.

 14. @Devidas [11]: Het is niet zeker dat we een multiculturele samenleving krijgen. Het zal een geleidelijk proces worden. Stel, NL wordt libertarisch. De grenzen gaan dan niet meteen open. Waarschijnlijk gaan de grenzen wel open voor inwoners van andere landen gebaseerd op libertarische grondslagen. Landen waarin door deze libertarische grondslagen intussen voldoende ontplooiingsmogelijkheden zijn voor de eigen inwoners, die hoeven dan niet naar NL. Dus er zal immigratie zijn, maar of die zo groot is, en of die vooral gaat bestaan uit niet westerse allochtonen is maar de vraag. Waar niet libertarische landen immigratie tot politiek issue bestempelen is het in een libertarisch land een economisch gestuurd fenomeen.

  Het klopt dat Ron Paul de wetgeving bij de staten wil leggen, maar hij vindt wel dat abortus eigenlijk bestraft dient te worden.

 15. Ik proef hier een vorm van koudwatervrees. Waar links NL bang is voor deregulering zijn velen op deze site dat meestal niet. Ze zijn voorstander van deregulering en meer vrijheid. Als het dan om meer vrijheid gaat met betrekking tot je daar te vestigen waar je wilt leven, een heel elementair recht, geloven we net als links NL mbt deregulering opeens dat dat niet mogelijk is.

  Natuurlijk is het openstellen van de grenzen in de huidige situatie met een verzorgingsstaat niet mogelijk. En is de geschiedenis van immigratie in NL besmet. Het is te lang door utopistische dromers vorm gegeven.

  In een libertarisch NL zal een immigrant slechts kunnen blijven indien zijn economische waarde groter is dan de kosten om hier te leven. Of hij moet leven dankzij vrijwillige bijdragen van anderen dan wel interen op vermogen. Dus anders dan in de huidige situatie zal zijn komst over het algemeen positief uitpakken. En zo niet dan zal hij weer vertrekken naar een land waar er een betere balans is tussen zijn economische waarde en de kosten van levensonderhoud.

 16. Nog 1 opmerking over de multiculturele samenleving. Allochtonen die werk hebben vormen doorgaans geen probleem. Groepen die geen werk hebben, en welke in een libertarische samenleving daarom juist zullen overwegen te vertrekken of zich beter aan te passen om hun kans op werk te vergroten, zijn wel het probleem.

 17. @Ron Paul Fan [8]:
  Ik kan nog geen link leggen tussen het aanhangen van Ron Paul en het beoordelen van mensen op ras, en vrees derhalve dat je je nog eens flink zult moeten gaan verdiepen in zowel de ideeën van Ron Paul als in de geschiedenis van de VS, mocht je ooit nog eens met een zinnige onderbouwde reactie willen komen.

Comments are closed.