Het socialistische bolwerk FNV springt op de bres om de bezuinigingen op de kinderopvang, die door het demissionair kabinet zijn voorgesteld, tegen te gaan. Daarvoor is zelfs een heuse petitie gestart . Het spreekt vanzelf dat eenieder die niet een zeer principieel liberaal/libertarier is maar wel kinderen heeft geneigd zal zijn deze petitie te tekenen.

Immers, wat is er aanlokkelijker dan je kinderopvang vergoed te krijgen in plaats van zelf hiervoor de beurs te moeten trekken? Alsof een kind wordt gevraagd een handtekening te zetten voor gratis snoep in de snoepwinkel. Het opmerkelijke is dat deze vergoeding voor kinderopvang niet wordt verleend om de eigen ouders voor de kinderen te laten zorgen – wat voor de hand zou liggen -, maar om anderen dat te laten doen. Iemand die zijn eigen kinderen opvoedt wordt dus feitelijk dubbel gepakt. Enerzijds omdat hij geen tijd meer heeft om te werken, anderzijds omdat hem subsidies door de neus geboord worden. Helaas beseffen slechts weinigen hier dat een van de grootste geneugten van de industriële revolutie wordt teruggedraaid.

In de achttiende eeuw was er geen sprake van een groot probleem wat betreft kinderopvang. Driekwart van de kinderen stierf voor het vijfde levensjaar omdat hun ouders nauwelijks genoeg produceerden om zichzelf in leven te houden, laat staan hun nageslacht. Ondanks de verhalen die door socialisten en andere naïevelingen worden verspreid, is de industriële revolutie een zegen geweest voor de gewone man. Hij was nu in staat met zijn noeste arbeid een gegarandeerd inkomen te vergaren in condities die stukken beter waren dan op de modderpoelen die zij daarvoor bewerkten. Ook de productiviteit van eenvoudige ambachtslieden nam zienderogen toe. Eenieder kent wel de verhalen van plattelandsbewoners die naar de stad trokken op zoek naar werk. De situatie van voor de industriele revolutie was blijkbaar weinig aanlokkelijk, hoe romantisch die vaak ook is voorgesteld.

De fabrieken werden hoofdzakelijk opgericht om massagoederen voor de gewone man te produceren en niet om luxeproducten voor de welgestelden te maken. Een goed voorbeeld hiervan is goedkope katoenen kleding die in Groot-Brittannië met spinmachines werd vervaardigd. De toenemende productie had een dusdanige welvaartsvergroting tot gevolg dat uiteindelijk het onmogelijke binnen handbereik kwam: de vrouw in het gezin hoefde niet meer te werk gesteld te worden, maar kon thuis het huishouden doen en voor de kinderen zorgen. Gezien de zwaarte van huishoudelijke taken in die tijd zal menige vrouw hier zeer blij mee zijn geweest!

Heden ten dage wordt deze situatie echter weer als ongewenst gezien. Was eerst de vrouw bevrijd van industriële arbeid, nu moet de vrouw wederom te werk gesteld worden. Het meest gehoorde argument hiervoor is dat de arbeidsproductiviteit van deze vrouwen niet gemist kan worden omdat de vergrijzing gefinancierd moet worden. Weerloze vrouwen te werk stellen met als doel hun inkomen grotendeels af te nemen; nog niet zo lang geleden werd dit fabrieksdirecteuren toegebeten. Er is niets nieuws onder de zon…

Vrouwen laten zich echter niet zomaar uit hun gezin wegtrekken voor een inkomen dat schamel is ten opzichte van dat van hun wederhelft. Iets of iemand zal tenslotte voor de kinderen moeten zorgen als moederlief op kantoor zit. Het ligt niet voor de hand dat deze oppasmoeders veel minder zullen verdienen dan de werkende moeder die zij vervangen. 16 Tot 24 uur werken voor een grijpstuiver? Dat zien velen met een bijstandsuitkering net zo min zitten, tenzij ze wel erg slecht kunnen rekenen. De rode oplossing is natuurlijk eenvoudig: graai het geld bijeen en betaal er kinderopvang van, dan heeft moeder de vrouw zogenaamd keuzevrijheid. En als het toch gratis of kunstmatig veel te goedkoop is…

Veel logischer zal het natuurlijk zijn om de kinderopvang niet te subsidiëren maar om de belastingen voor werkende mensen te verlagen. Dan houden ze genoeg over om hun gezin te onderhouden en kan een afweging worden gemaakt of de extra inkomsten uit werk wel opwegen tegen de reële kosten voor kinderopvang. Bovendien is het niet eerlijk om moeders te laten opdraaien voor de vergrijzing waaraan zij part nog deel hebben. Neem mensen geen geld af om het als kinderopvangsubsidie terug te pompen, maar hou op ze hun eigen geld af te nemen! Dat de staat dan een instrument voor volksmennerij wordt afgenomen zal elke rechtgeaard liberaal/libertarier toejuichen!

Tot slot wil ik de situatie in Zweden niet onvermeld laten. Zweden wordt vaak geprezen als lichtend voorbeeld vanwege de zeer toegankelijke kinderopvang. De arbeidsparticipatie onder vrouwen is dan ook veel hoger dan hier. Wat er door de voorstanders vaak niet bij wordt vermeld, is dat de belastingen in Zweden zo hoog zijn – al is het na het debacle rond Astrid Lindgren niet meer boven de 100% – dat niet werken door één van de ouders financieel geen optie is. Gesubsidieerde kinderopvang haalt moeders weg uit hun gezin en zet ze achter een bureau. Het zou logischer zijn de subsidies in te zetten om moeders terug te brengen naar hun gezin met als bijkomend voordeel dat de medewerkers in de opvangindustrie iets productiefs kunnen gaan doen. Nog veel logischer is om de belasting te korten en de subsidies af te schaffen. De vruchten van ieders arbeid behoren de arbeider toe, niet de staat. Hoe voor de hand liggend dit ook lijkt, haast niemand gaat dit te onderschrijven.

Ingezonden door Paul van Leeuwen

20 REACTIES

 1. Goed stuk al schetst je eerste alinia een vreemd beeld

  “Het spreekt vanzelf dt eenieder die niet een zeer principieel liberaal/libertarier is maar wel kinderen heeft geneigd zal zijn deze petitie te tekenen.”

  Zelfde als je belasting formulieren invullen.
  Er is gestolen alleen smeken moet je haats wel voor dat kleine beetje terug.

  Wij zitten met het zelfde probleem.
  Mijn vrouw werjkt niet en zit met 2 kinderen thuis alleen zijn wij niet in staat een huis te huren of te kopen, simpelweg omdat dat vandaag de dag onmogelijk is op 1 salaris.

  Ik betaal 47% van mijn loon aan de staat, wat verwacht je!
  Ik woon in een opbouw (c.a 60 vierkante meter) voor een laag prijsje biovenop het huis van mijn schoonouders…
  Wat een tijdelijke oplossing zou zijn is permanent geworden gezien we toen kinderen kregen.
  (bewuste keuze maar wel met haast, doktor zei nu of nooit, dus dan is het nu)

  Gezien later ook de kosteh foprs omhoog gingen bleven we dus zitten in die aanbouw en wonen nu met redelijk wat mensen in huis.
  Volgens jaar zou mijn vrouw eindelijk haar rijbewijs kunnen gaan halen, die ook lekker fictief duur gehouden wordt (2900 euro average). zodat ze daarna kon werken, zodat we eindelijk een eigen huis konden kopen.

  Nu echter is dat niet mogelijk.. omdat er zoveel subsidies en andere zaken (partner toeslag, kindertoeslag etc etc) allemaal gekort wordenals zij gaat werken.
  Daarbij moeten we dan kinderopvang hebben, en die hebben we niet.
  oma werkt ook nog en ee niet werkende oma heeft nog een zusje voor me van 20 jaar jonger dus die kan ook niet oppassen.

  Dus nu kan zij niet werken.

  Probleem op probleem op probleem op probleem creert de overheid waardoor het modale gezin zelfs al geen kans meer krijgt om een huisje met zijn gezin te bewonen.
  Of je moet in een wijk willen wonen waar maaskantje mentaliteit regeert of zelfs nog klassen heeft vergeleken met waar je terecht komen.

  En maar blijven uitzuigen…
  Als ik mijn volledige salaris mocht houden… was er helemaal geen probleem.
  Dan konden we een huis huren/kopen en mijn vrouw voor de kinderen zorgen zoals het hoort.
  En hield ik nog centen over eventueel om te doneren of investeren.

  Kinderen horen door de ouders opgevoed te worden niet door vreemde en dat is een keus van de ouders, maar de overheid maakt alles zo belachelijk duur dat er haast geen andere optie is dan slaafs te gaan werken simpelweg om de belasting tevrede te stellen

  Devidas [14] reageerde op deze reactie.

 2. 1. Het is mij niet duidelijk waarom kinderopvang zo vreselijk geprofessionaliseerd moet zijn. En daardoor kostbaar. Een vriendelijke buurtmoeder die zelf niet wenst te werken kan dit met plezier voor een kleine bijdrage doen.

  2. Waarom moeten niet ouders meebetalen voor de kinderen van anderen? Hier moet geen gemeenschapsgeld voor gebruikt worden.

  3. Als een werkgever arbeidskrachten nodig heeft die uitsluitend uit de pool van huisvrouwen gehaald kunnen worden, dan lijkt het me redelijk dat hij kinderopvang aanbiedt als een deel van van de arbeisovereenkomst.

  Hoc Voluerunt [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Albert Hugo [2]:
  Hele goeie punten.
  Maarja een thuis opvang van kinderen kost ook weer het enige aan diploma’s en vergunningen en alle regelgeving die ze maar kunnen verzinnen.
  De plaats zwlf moet ook aan allerlei eisen voldoen volgens mij .
  Mijn vrouw had laatst et plan zoiets zelf te beginnen met een vriendin maar werd wederom net als ik met alle ondernemingen weg geslagen uit het veld door de reguleringen en regeltjes

 4. Samengevat: als een vrouw (of man in modern gezin) niet die meerwaarde kan creeren dat zij lachend geld overhoudt voor de kinderopvang, is het voor de maatschappij (en het individu) nadelig om die vrouw kunstmatig naar het werk te pushen middels belasting en subsidie.
  Als je er over nadenkt is het te gek: 15 vrouwen kunnen bij elkaar niet het geld opbrengen voor 1 dagmoeder?
  Harm

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.

 5. Oppasgrootouderscontroleursoverleg
  Nederland 2010. Grootouders passen op hun kleinkinderen omdat de ouders hard moeten werken om hun vinexhypotheekje bij elkaar te schrapen. De ouders hebben geen geld om een oppas te betalen, maar gelukkig kent de Nederlandse overheid een regeling. De grootouders krijgen zogenaamde oppassubsidie. Maar daar zitten natuurlijk wel weer wat voorwaarden aan vast. Zo mogen opa en oma niet meer roken. Alleen als de kleinkinderen op bezoek zijn? Nee, de grootouders mogen helemaal niet meer paffen in hun pandje. Het grootouderlijk huis moet volledig rookvrij zijn. En ze moeten een cursus EHBO hebben gedaan plus de Nederlandse taal beheersen. Vooral dat laatste vind ik geestig. Ik zie een doorwrochte Limburger of een gietijzeren Tukker, die door zijn dialect alleen in zijn eigen doodlopende straatje te verstaan is, opeens algemeen beschaafd Nederlands spreken omdat hij anders zijn oppassubsidie misloopt. Opa en oma in de schoolbanken omdat er af en toe een snotterend mormel van een jaar of drie door het huis doolt. Hun eigen kleinkind nog wel. Grootouders gingen vroeger juichen als de kinderen belden met de vraag of hun grut een dag of wat mocht komen logeren, maar nu is er ook nog eens een financiële regeling voor. Een uurloon. Er zal vast ook een formulier zijn om de circuskaartjes en de toegangsbewijzen voor de Efteling te declareren. En de reiskosten heen en terug naar het pretpark. En opa wil van de suikerspinnenboer op de kermis voortaan een bonnetje, omdat het bedrijfskosten zijn. Hoe lang duurt het nog voor we de eerste met bonnetjes sjoemelende oppasopa arresteren? Misschien kan opa zijn tuin ook opvoeren als onderwijsproject omdat hij er met zijn kleindochter regelmatig madeliefjes plukt. Waarom krijg ik zo de slappe lach van dit gegeven? Omdat het door een commissie bedacht is en politici er ooit serieus over hebben vergaderd? Omdat er inmiddels oppasgrootouderscontroleurs in het leven zijn geroepen? Regenjassen, die zomaar onaangekondigd de grootouderlijke woning kunnen binnenvallen om te ruiken of er geen tabaksgeur hangt, er een schoon stukje zeep bij het fonteintje in de wc ligt en of opa en oma geen dialect met de koter spreken. Als ze op bepaalde punten in gebreke blijven, krijgen ze een waarschuwing, maar ze weten dat ze hun subsidie kwijt kunnen raken. Ik weet niet waarom ik zo hard moet lachen. Of ik weet het eigenlijk wel. Omdat we gewoon een zielig kneuzenland geworden zijn. Het meest natuurlijke, meest normale, dat je als trotse grootouders een dag of wat op je kleinkinderen past, is door de politiek geregeld en er staat een bedrag tegenover. Er is een bureau dat dat regelt, inspecteurs die toezien op de kwaliteit van het oppassen, managers aan wie die inspecteurs verantwoording moeten afleggen, accountants die alles doorrekenen en interim-managers die er zo nu en dan de bezem door halen omdat het proces is vastgelopen. Hoop ook dat er een psychologische dienst is die de oppasgrootouders, die er een beetje doorheen zitten, weer vlot kan trekken. Vrees dat opa en oma ook af en toe een functioneringsgesprek hebben. En dat ze zelf ook regelmatig rapporteren richting een pedagoog of andere deskundige. Wat doen we eigenlijk met de oude speelgoedautootjes en barbies waar de ouders van de kleinkinderen zelf nog mee gespeeld hebben? Kunnen opa en oma dit speelgoed alsnog op de balans zetten? Is het sowieso niet handig als opa en oma een bv oprichten? Of zijn het gewoon zzp’ers? Neemt de peuter een lunchpakket mee naar de grootouders of krijgen opa en oma een kleine vergoeding voor het verstrekte bordje pap? Zijn er eigenlijk eetregels? Is er een verwenprotocol? Dat oma niet te vaak een snoepje uitdeelt!

  Zijn wij nou het enige Europese land dat zo debiel doorgeschoten is? Subsidie voor opa en oma om op hun kleinkinderen te passen. Mits ze een cursus hebben gedaan! Dit is ooit bewust door ons parlement besproken. Of zaten ze toen massaal te twitteren? Ik lach en smeek God om een stevige tsunami. Ons land is er aan toe!

  Dit verhaal is geplaatst op zaterdag 25 september 2010 om 0:00 uur.

  copyright: youp van ’t hek

 6. De overheid heeft doelstellingen. Omdat de overheid heeft geleerd dat als je doelstellingen met geweld tracht te bereiken het volk in opstand komt heeft men de “democratie” geintroduceerd.

  Waar vroeger de boeren en burgers in opstand kwamen omdat de koning (hooligans zouden we ze nu noemen) met hulp van ridders 10% van de boeren stalen.

  Geven de burgers nu vrijwillig circa 45% van hen inkomen af aan de staat. Immers de burgers zeggen dat ze nu vrij zijn. Democratie werkt ! (voor de machthebbers)

  Zo heeft de overheid stuurmechanisme in het leven geroepen om hen doelen te bereiken, 1 daarvan is de al benoemde democratie en de ander is geld.

  De overheid is gebaat bij een zwakke familie-structuur. Want grote sterke elkaar ondersteunende familie-leden hebben geen zorgende overheid nodig. En kunnen zich beter verweren tegen de overheid.

  Hoe breekt de overheid die macht van het gezin en familie af ?
  Oude mensen die vol kennis en ervaring zitten worden afgedaan. Tijdens de TV programma’s (gemaakt van uw geld) wordt geleerd dat uitsluitend de jeugd en jonge mensen goed zijn. Oud is slecht en heeft afgedaan. Oude mensen hebben namelijk de wijsheid en kennen de geschiedenis en de trucs van de overheid. Door de geschiedenis weg te nemen bij de jonge-burgers kan de overheid bij elke generatie weer opnieuw dezelfde trucs toepassen.

  De ultieme afbraak manier is natuurlijk de opvoeding geheel uit de handen van de ouders te nemen. Als de staat kan opvoeden is dit de ultieme manier om het gezin te breken.
  Constant sta ik verbaasd hoe op het voortgezet onderwijs de ouders buiten spel worden gezet.

  Nu terug naar het middel. Het financiële middel wordt ingezet om kinderen en ouders van elkaar te verwijderen. Heel juist werd door de schrijver opgemerkt dat je uitsluitend subsidie krijgt als je je kind door DERDEN laat opvoeden.

  Het heeft niets met logica te maken het heeft met het doel van de overheid te maken: een zwakke gezinsstructuur. En daar zet de overheid het financiële stuurmiddel voor in.

  Een ander financieel stuurmiddel is de betaalde mantelzorg. Vroeger was het heel normaal, de buurvrouw, opa en oma of zieken in de familie helpen. Nu wordt naasten lieden bewust door de overheid vertaald naar geld.

  Naastenliefde wordt uitsluitend verleend door een financiële vergoeding wordt de burgers geleerd.

  En nu wordt die mantelzorg afgebouwd, zogenaamd geen geld voor.
  Het gevolg ????? De familie-leden weigeren nog die naasten hulp te verlenen, kom nou ze zijn wel gek, want de staat heeft hen geleerd dat dat betaald moet worden…..

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.
  Devidas [15] reageerde op deze reactie.

 7. @harm [4]:
  In een vrije markt zou dat inderdaad wel makkelijk zijn ja.
  Daar kost het geen vermogen om er uberhaubt aan te beginnen.
  Om er hier aan te beginnen echter wel.
  @Charles [6]:
  Probleem is dat de kosten van leven voortaan zo gruwelijk uit de pan springen door de grijpgrage en regulerende overheid dat men wel moet werken fultime met 2 man om uberhaubt nog iets fatsoenlijks er aan over te kunnen houden.

  Ik doe het als 1 verdiener…. moet daarom wel ene eigen huis laten schieten. ook het betalen van een rijbewijs voor mijn vrouw is belachelijk duur.
  en een keertje weekboodschapen doen zit ook in de 80 euro (dank u Eu!!!)
  Dus ja.. als je nou ook nog eens voor de ouderen van je eigen familie moet betalen..
  Dat gaat niet!!!!
  Owja, en vergeet het maar als je kinderen hebt.

  Staat… got to love it.

  Wanneer?
  Fakkels gereed? guilotine gepoetst?
  klop klop… Triiiing.
  Mevrouw van Amsberg wilt u even naar buiten komen.

  Charles [8] reageerde op deze reactie.
  Devidas [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Hoc Voluerunt [7]:

  Je schrijft: “Probleem is dat de kosten van leven voortaan zo gruwelijk uit de pan springen door de grijpgrage en regulerende overheid dat men wel moet werken fultime met 2 man om uberhaubt nog iets fatsoenlijks er aan over te kunnen houden.

  En ik denk dat de overheid bedoelt:
  “”Wij makent de kosten van leven voortaan zo gruwelijk dat ze uit de pan springen. Zodat men wel moet werken fulltime met 2 man om überhaupt nog iets fatsoenlijks er aan over te kunnen houden.
  En dan kunnen wij als overheid zo vroeg mogelijk beginnen op uw kinderen op te voeden terwijl beiden ouders belastingen betalen en winsten voor de corperate industrie maakt.

  En dan leren wij de kinderen van die burgers op school dat dit vrijheid is.

 9. Los van al het bovenstaande:

  Als de doelstelling is om een grotere arbeidsparticipatie te genereren voor vrouwen, dan zou ik denken dat kinderopvang alleen aftrekbaar zou mogen zijn voor de werkende vrouwen.
  Als ik zo om mij heen kijk is het een goede truc om zowel je kinderen in de opvang te gooien alsmede de aanrecht-toeslag te toucheren. Kun je zelf lekker de hele dag op de tennisbaan staan en koffieleuten. Ik zie het om me heen gebeuren!!

  De regeling was al krom voor hij ingevoerd werd.

  Ik ben het helemaal eens met de visie geen kinderopvang aftrekken maar minder belastingbetalen op arbeid. Ik bepaal dan zelf wel waar en hoe ik mijn kind op laat vangen.

 10. Opa en oma kunnen nog gerust op de kleinkinderen passen hoor, zonder dat vadertje staat vanachter het raam staat mee te gluren. Dat doe je dus gewoon zonder subsidie.
  Kinderopvang is weer een typisch linkse hobby: het is hun methode om ‘arbeidsparticipatie voor de ‘achtergestelde vrouw’ nogal dwingend voor te schrijven.

  Terwijl bij deze kwestie de eerste en allerbelangrijkst vraag gesteld kan worden: is dit wel een taak voor de overheid, de kinderopvang?
  Zouden ouders als eerste belanghebbenden echt niet zelf voor een goede kinderopvang kunnen zorgen? Natuurlijk kunnen ze dat: over het algemeen willen zij niet dat hun kinderen slecht opgevangen worden, en houden zij ogenn en oren dus goed open als zij hun kinderen laten verzorgen door anderen.
  De overheid kan hier gerust met groot gemak haar bemoeizucht laten varen. Want mochten er kwalijke praktijken zijn, zijn deze allang voldoende afgedekt door het gewone strafrecht.
  Volstrekt overbodige geldsmijterij hier, van die zogenaamd meelevende overheid. Die wil ‘stimuleren’ met wetgeving.
  Ouders hoeven hier helemaal niet gestimuleerd te worden, noch zitten zij te wachten op een nieuwe laag van bestuurlijke bemoeizucht en de daarbij behorende boetes en regels.
  Ouders weten hier heel goed wat zij zelf willen.

 11. Hoezo moeten moeders voor de kinderen zorgen ? Verdeel de zorg eerlijk tussen pa en ma en dan kunnen ze beiden ook betaalde arbeid verrichten. Ik heb mijn hele leven “mantelzorg”verricht en ben nu 60 jr en mag rondkomen van 150 euro per maand.

 12. De vader van de kinderen waar ik voor gezorgd heb heeft een prima inkomen en helemaal geen zin om daar wat van aan mij af te staan. De ouders van de kinderen die niet de mijne waren en waar ik wel met veel liefde en plezier maar slechts voor weinig geldelijke vergoeding heb opgepast zien mij nu niet meer staan en u raad het al, zij hebben carrière gemaakt, een prima inkomen en geld genoeg om voor hun kinderen en kleinkinderen een cadeautje te kopen en op met hen op vakantie te gaan.

  Devidas [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Hoc Voluerunt [1]:
  Wat een klote verhaal. Ik zou zeggen pak gewoon die kinderopvang bijslag/subsidie en wat er nog meer te halen valt en zie het maar als een belastingteruggave. Dit soort verhalen maken mij woedend, ze kunnen lekker doodvallen daar in Den Haag!

 14. @Charles [6]:
  “Waar vroeger de boeren en burgers in opstand kwamen omdat de koning (hooligans zouden we ze nu noemen) met hulp van ridders 10% van de boeren stalen.”

  Bedoel je de tiende penning?

  Er waren trouwens ook tijden dat er al protest kwam bij 1 of 2 % heffing ten tijden van oorlog.

 15. @Hoc Voluerunt [7]:
  “Fakkels gereed? guilotine gepoetst?
  klop klop… Triiiing.
  Mevrouw van Amsberg wilt u even naar buiten komen.”

  Ik zou serieus oppassen met dit soort teksten. De kans dat ze je mail, telefoon, internet verkeer aftappen is enorm. Ik zou zeggen dat de kans dat de gemiddelde vrijspreker getapt wordt 50% is. Bij pro republiek stellingnames schiet dat echter omhoog naar 90%.
  Er is een republikeins weblog (volgens mij was het pro republica) waarvan de redacteuren gewoon doodleuk gevolgd worden en geintimideerd. Hier mag je dan niet over praten, je moet ze als gek bestempelen. En vergeet het maar dat ze hun verhaal mogen doen in P&W.

 16. @Anne [12]:
  Hallo Anne. Dit zal misschien niet leuk zijn om te horen, maar probeer eens een leuke part-time baan te zoeken. Met 24 uur werken in de week (3 dagen) betaal je relatief gezien weinig belasting en is de werkgever verplicht (of dit goed is is een ander verhaal) je een minimumloon te betalen. Je komt ook wat meer uit huis, meer sociale contacten. Wie weet ontmoet je nog een leuke levenspartner. Durf te kijken naar je eigen kwaliteiten en potentie!

  Anne [19] reageerde op deze reactie.

 17. Heel Nederland gaat kapot door de rode sociale subsidiecultuur die ze telkens uitbreiden. Je mag niets meer zelf beslissen, anders naai je zelf een oor aan.

 18. @Devidas [17]: Ik werk in de zorg. In de zorg krijg je op dit moment alleen 0 uren contracten. Dus zes dagen per week hier en daar een paar uur werken tussendoor een paar uurtjes vrij. Dat werk doe ik omdat ik het erg leuk vind en er zijn weinig mensen die het willen doen omdat de werktijden zo versnipperd zijn, maar tevens de reden waarom ik zo weinig overhoud per maand. Mijn inkomsten zijn laag omdat mijn collega’s “werkervaring”hebben en mijn “werkervaring”niet meetelt. Iedere maand word mijn inkomen van mijn uitkering afgetrokken. Heb ik een maand meer als mijn uitkering dan moet ik de volgende maand die uitkering weer helemaal opnieuw aanvragen, een heel dik pak papier met gigantisch veel gegevens. De kosten die ik voor mijn werk maak, onderhoud auto bv moet ik zelf betalen. Soms worden opleidingskosten van mijn salaris afgetrokken, maar met die aftrek houd Soza geen rekening. Wat ik wil zeggen dat voor kinderen zorgen net zo goed betaald moet worden als elke andere baan, inclusief sociale voorzieningen en bepalen van werkervaring. Ik wil NOOIT meer afhankelijk zijn van het inkomen van een partner.

 19. @frank [13]: Ik werk en nog steeds met veel plezier. Maar net als jij vind ik het ook fijn om redelijk betaald te worden. Ik heb me niet van te voren gerealiseerd dat ik na gedane arbeid afgedankt zou worden.Ik ben niet verzuurd maar uit ervaring vind ik dat voor kinderen zorgen net zo goed betaald moet worden als elke andere baan, inclusief sociale voorzieningen en bepalen van werkervaring. Mijn werk is niet minder dan van een ander. Ik vind het een belediging dat je mij “verzuurd” noemt. Hoeveel jaar heb jij onbetaald voor anderen gezorgd ? Moet je daarvoor verzuurd zijn of vind je het vervelend dat die sufferds die belangeloos voor anderen zorgen ook om een fatsoenlijk inkomen vragen ten koste van je eigen centjes.

Comments are closed.