Bezuinig: Stop de oorlog

/////////Wederom wordt de burger in dit land met zijn neus op de harde feiten gedrukt. Hij of zij wordt verder leeggeplukt ten behoeve van de ‘arme’ medemens, waar ook op deze planeet!

Wij hebben ons hele leven hard gewerkt, ons werd verteld dat na het zuur het zoet zou komen en dat wij nog een paar jaartjes konden genieten van een redelijk goed leven nadat wij vele jaren krom gelegen hebben ter meerdere eer en glorie van een paar boven-ons-gestelde lieden die er een moraal op nahouden waar ik mij niet/nooit in zal kunnen vinden.

Men graait en snaait dat het een lieve lust is en men doet dit steeds openlijker! Men liegt en bedriegt en oom dat doet men steeds openlijker! De reden hiervan ligt waar-schijnlijk in het feit dat wij (nette, hardwerkende Nederlanders) niet zo snel ‘de straat’ op gaan om ons (terechte) ongenoegen te uiten over de gang van zaken.

Gaat u maar na:

Eind jaren ’50 begon onze economie ‘over te verhitten’ en waren er niet voldoende mensen om de groeiende productie op gang te houden. De oplossing ‘vond’ men in het aanwerven van Italianen en Spanjaarden uit arme streken die hier een opleiding en een redelijk salaris ontvingen. De bedoeling was om deze mensen, de zgn. gast-arbeiders, na een periode van twee jaar (contractovereenkomst) terug te sturen naar hun woongebied in Italië of Spanje. Men ging ervan uit dat aldaar het geleerde in de praktijk gebracht zou kunnen worden en dat met het verdiende geld daar bedrijfjes opgezet zouden worden. Men wist dus waar men aan begonnen was en in het begin verliep alles zoals overeengekomen.

Daarna kwamen de ‘knappe koppen’ in dit land op het idee om Turken en Marokka-nen te werven met hetzelfde doel. En daar begonnen de grote problemen, want gewerkt werd er nauwelijks. De nieuwe gastarbeiders kwamen veelal uit achtergebleven gebieden en waren niet van plan om de taal van hun opdrachtgevers te leren. De zieligheidindustrie begon wortel te schieten en de aanmerkingen over de ‘slechte’ behuizing van de Turken en/of Marokkanen waren niet van de lucht. Dat deze mensen ervoor kozen om met 4 personen of meer in een kamer te vertoeven is geheel en al hun eigen beslissing. Men wilde geld besparen voor het ‘thuisland’ en men was tevreden met de woonruimte.

Vervolgens richtte de zieligheidindustrie zich op werkzaamheden die verricht moesten worden. Men had het altijd over vies werk dat wij (autochtonen) niet wilden doen en men weigerde zichzelf de vraag te stellen waarom de gastarbeiders dit wel deden. Het antwoord hierop is zeer eenvoudig: De nieuwe gastarbeiders waren veelal ongeschoold en hadden (dus) een laag opleidingsnivo. Ook de onwil om onze taal te willen spreken en lezen speelde hierbij een grote rol. Men kan deze mensen moeilijk verantwoordelijk werk laten doen als zij niet eens kunnen lezen of schrijven!

Door de -veelal linkse partijen- werden deze mensen geknuffeld en van allerlei finan-ciele voordelen voorzien. Dat autochtone mensen hierdoor zwaar gediscrimineerd werden kwam niet bij de linksmensch op. Het leven lachte de hier verblijvende alloch-toon toe en het ging van kwaad tot erger. De familie moest overkomen, de cultuur moest beschermd worden (hun cultuur welteverstaan!) De gevallen van rugpijn en dus een uitkering waren schering en inslag, het bezit van eigen woningen in de thuis-landen viel niet te controleren omdat er geen overeenkomsten met die landen afge-sloten waren en de betreffende landen ook geen medewerking wensten te verlenen. De autochtoon werd voor alles en nog wat bestraft, zelfs voor de geringste kleinig-heid en de allochtoon kan doen en laten wat hij/zij wil, want ‘wij discrimineren niet’!

Nee, wij discrimineren niet, wij (dus zij in Den Haag) hebben het uitgevonden! De nieuwe medelander is oververtegenwoordigd bij de uitkeringsinstanties, subsidiever-strekkers, de zorg en in de gevangenissen. Werken is er dus (bijna) niet bij. Wij, de nette en hardwerkende Nederlander, worden bijna dagelijks gemolesteerd, beroofd of vermoord door licht (of donker) getinte personen die hier ook soms illegaal verblij-ven. Niemand in Den Haag die hier iets tegen doet of wil doen – op de PVV na! En juist deze partij (en haar leider) wordt en masse verketterd door de politiek-correcte club jongens en meisjes aan het Rode Plein in Den Haag. Deze zakkenvullers die hun eigen agenda belangrijker vinden dat het lot van hun (echte) landgenoten. Zij zijn al bezig met een volgende stap in hun carrière, een heerlijke baan in het buitenland met netto-salarissen en prachtige ‘bijkomstigheden’ waar vooral lieden van de Partij van de Aasgieren een ongezond grote belangstelling voor koesteren. (Herfkens, Mel-kert etc.)

Onze nieuwe medelanders hebben de kassen leeggeplunderd en wij betalen de tol voor een beleid dat gerangschikt kan worden onder wanbeleid. Als er echt bespaard kan worden dan is het aan te bevelen om af te stappen van de vele subsidies en uit-keringen, van een nog steeds veel te hoge bijdrage aan de EU en de VN. Ook de ontwikkelingssamenwerking kan gestopt worden. Ook vanuit Afrika zelf komen gelui-den van mensen die melden dat met deze ‘hulp’ de mensen in Afrika lui gemaakt worden en afhankelijk van de ‘goede gevers’. Het neemt in ons land idiote proporties aan, want niet alleen de Rijksoverheid doet aan ontwikkelingshulp, de Provinciale Staten doen hetzelfde en nu zien wij ook bij vele Gemeentelijke Overheden dit (wan) gedrag ontstaan.

Na ruim 60 jaar miljarden gesmeten te hebben in diverse bodemloze putten, waar ook geen enkele controle op verricht is, wordt het nu tijd voor het wenden van de blik naar de eigen landgenoten. De ouderen gaan naar de gaarkeukens, liggen in ‘ver-pleegtehuizen’ (what’s in the name!) met meerdere mensen in een kamer zonder eni-ge privacy, liggen uren in hun eigen vuil, worden slechts een- tot tweemaal gewassen in de week en ga zo maar door! En dan loopt de top zich op de borst te kloppen over hoe goed zij het doen! Ja, het vullen van de zakken met marktconforme salarissen is geen enkel probleem want de berooide landgenoot protesteert even, slikt even en blijft (nog) stil.

Maar, de tijden gaan veranderen! Als ‘men’ niet wil luisteren dan worden er andere argumenten in stelling gebracht, argumenten die er zeker toe doen! Hoe kan men met droge ogen blijven beweren dat wij het hier goed hebben? Ja, de van Amsberg-jes hebben het uitstekend en leven als parasieten van ons belastinggeld, waarover zij zelf dus geen belasting betalen! Alles is (bijna) gratis en een familiekapitaal, dat destijds ‘vergaard’ is door Willem I (de Koopman), van ruim € 50 miljard! En dan nog zeuren over het feit dat het leven ook voor de van Amsbergen duur(der) is geworden.
Wist U dat 2% rente over hun kapitaal per jaar € 1 miljard netto oplevert?

Begrijpt U nu de steeds groter wordende weerstand tegen dit ouderwetse en achter-haalde sprookje van een dame die geacht werd ‘objectief’ en ‘neutraal’ te zijn, maar die tot in de diepste vezels van haar uitdijende lichaam donkerrood is? U wist het niet? Dan weet U het nu!

Nederland, eens mijn vaderland waar alles schoon was.
Dat Nederland bestaat niet meer, helaas!

Ingezonden door Sandokan

12 REACTIES

 1. negende couplet van het Wilhelmus.
  Na ’t zuur zal ik ontvangen
  van God mijn Heer het zoet,
  daarnaar zo doet verlangen
  mijn vorstelijk gemoed:
  dat is, dat ik mag sterven
  met ere in dat veld
  een eeuwig rijk verwerven
  als een getrouwe held. Na ’t zuur zal ik ontvangen
  van God mijn Heer het zoet,
  daarnaar zo doet verlangen
  mijn slaafse gemoed:
  dat is, dat ik mag sterven
  met ere in dat veld
  een eeuwig rijk verwerven
  als een gelijke held

 2. Sinds wanneer heeft de straat opgaan zin?
  Je kunt dan, op een jou toegewezen locatie (ergens op de hei), en onder begeleiding van enkele honderden ME-ers met honden,traangas en waterkanonnen, je spandoekje hooghouden.
  Alleen een bloedige revolutie verlost ons van het kwade.
  Maar aangezien het merendeel nog gelooft dat er iets goeds uit de richting van Den Haag of Brussel komt…

  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.

 3. Er zijn ongeveer 3.000 Nederlanders die Nederland naar de kloten hielpen en nog helpen met Bea voorop. Wij, de belastingbetalers krijgen steeds meer rekeningen te betalen. Maar bij elke uitbuiting zijn er grenzen. Je hebt 2 groepen graaiers: het NL-bedrijfsleven, politici en de NL-organisaties en de onrendabelen die geen donder uitvoeren (maar wel zeker kunnen)en die maar blijven eisen. Bovendien is Nl verkwanseld door al die groepen die er een dikke boterham aan verdienen om op te komen voor de “zwaksten” in de samenleving. De echte zwakkeren (lees: invaliden, bejaarden etc.) worden aan hun lot overgelaten. Nederland is helaas een corrupt land geworden waar de belastingbetaler steeds minder zal overhouden van zijn zuur verdiende centen. Loonslaven zijn wij geworden en we moeten vooral onze mond houden. En de controle moet vooral uitgebreid worden onder het mom van terrorismebestrijding. De echte terroristen zitten in Den Haag. Terroristen tegen het eigen volk. Politici zijn verworden tot een corrupte groep die niets van doen heeft met het welzijn van de Nederlanders, doch voor eigen glorie en carrière daar zitten met de hoop op een flink betaald luizenbaantje.

  Hoc Voluerunt [5] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 4. Ik heb de oplossing!!! Wordt top ambtenaar. Geen verantwoording en toch een fors salaris. Doe je het fout, dan krijg je een oprotpremie en een baantje als burgermeester in Schubbekutteveen. Geen haan die er meer naar kraait en je kan lekker op je gemak de hond uitlaten in de weilanden terwijl de slaven braaf met hun pakje brood naar de baas fietsen. Wie wil dat nou niet?

  Of je wordt ROMA… Dan doe je je hele leven geen ruk, ritselt ergens een Benz, trapt een beetje rotzooi waar je ook gaat wonen en je krijgt de beschikking over een kapitale villa. Is ook lachen man als je dan die brave slaven naar hun werk ziet gaan in die volle tram tussen al die stinkende regenjassen.

  Of … kunstenaar, ook leuk. Lekker kliederen op een door de staat (u en mij dus) betaald stuk doek en dan keihard roepen dat het abstracte kunst is. En ja… de staat heeft bepaald dat kunst moet, dus iemand moet die klote baan doen. Dat er kelders vol staan met volstrekt onverkoopbare rotzooi maakt toch niet uit. Die brave slaven weten dat toch niet.

  Of je wordt ondernemer, bouwt een imperium, zet de gezonde bedrijfsdelen in een aparte BV en laat de rest klappen. Pak je poen en de mazzel allemaal…. Dit is trouwens wel een iets lastiger baantje hoor. Voor je ondernemer bent moet je eerst een hele boel centjes aan nutteloze instellingen afdragen want die registreren, informeren en stimuleren je. Echt waar…. Alsof je dar als ondernemer behoefte aan hebt, zo wordt je dat opgedrongen. Oh en dan ook nog een kleine afdracht aan de SER. Ach ja en uw vrijwillige verplichte verzekeringen… wilt u even aftikken. Om maar te zwijgen van de blauwe-enveloppen-boeven. Als die ruiken dat je ondernemer bent, sturen ze voor de lol alvast een voorheffing. Ja, je moet er wel wat voor over hebben hoor om geld voor hun te mogen verdienen….
  hmmm beetje of topic, maar het schoot zomaar uit mijn toetsenbord.

  Echt er zijn zoveel kansen in dit prachtige land… Je hoeft ze alleen maar te pakken.
  Vuilnisman lijkt mij het belangrijkste werk in de wereld. Stel je eens voor dat onze rotzooi niet meer wordt opgeruimd…. Denk daar s aan als je die mannen achter de bak aan ziet sjokken..

  Wees lief voor elkaar….

 5. In dit artikel is er toch met een donkere toon gesproken over de immigranten, hoewel die er weinig aan kunnen doen.
  Als ze jou aanbieden om in een land te wonen waar je na eventjes werken gratis geld krijgt voor bankhangen en per kind nog eens geld meer krijgt dan is het makkelijk kiezen.
  Thuisblijven en non-stop vrouw vol blaffen met zwemmertjes. (eigenlijk geen slecht idee zolang ze aan de pil is, heb er al 2)

  Maar gelukkig ziet de auteur ook dat de overheid daar zijn aandeel aan heeft, zo niet volledig aandeel.
  Als die verzorgingsstaat er niet meer zou zijn zouden deze mensen direct terug gaan naar eigen land omdat ze daar meer kansen hebben op de arbeidsmarkt

  Dat mensen hier illegaal verblijven is niet zo’n probleem zolang ze maar in hun eigen levend onderhoudt voorzien, en inderdaad niemand lastig vallen met geweld.

  En ook net wat John zei “John (29-09-10, 06:41) ” de straat op gaan heeft geen enkele zin. Je komt met je kop op het nieuws als clown afgeschilderd en je baas ziet dat en je werkt jezelf alleen in de problemen.
  @John [2]:

  Een bloederige revolutie is niet nodig noch gewenst. Zie hoe dat verliep bij de bolsjewieken dat gebeurt hier net zo.
  Mensen inzicht verschaffen, niet meer stemmen en een belangrijke tactiek om niet te vergeten is.. niet meer productief zijn.
  Zoals de staat ons alles afneemt zo ook kunnen wij hun alles afnemen, door niet meer productief te zijn.
  “Who is John Galt? ”

  @MareJane [3]:
  “Je hebt 2 groepen graaiers: het NL-bedrijfsleven, politici en de NL-organisaties en de onrendabelen die geen donder uitvoeren (maar wel zeker kunnen)en die maar blijven eisen”

  Ik tel er toch echt 4.

  🙂
  Maar het bedrijfsleven is geen graaier die probeert gewoon rond te komen, echter zijn prijzen fictief hoog omdat ze volgens de gebaande paden van de overheid hun bedrijf moeten opzetten en runnen. Doe je dat niet dan word je gearresteerd en eventueel afgeslagen als je je verzet, of men steelt je verdiende geld gewoon van je.

  John [7] reageerde op deze reactie.

 6. Tamelijk tendentieus om “de buitenlanders” maar weer de schuld te geven van het beleid dat de volksvertegenwoordigers van de Babyboomers gevoerd hebben omdat die hele generatie dat destijds goed vond en zo wilde. Je hebt het dus aan jezelf te danken. Slik dan ook nu maar die bittere pil, ipv de door jullie veroorzaakte problematiek van op veel te grote voet leven (denk eens aan je eigen premievrije pensioen, vutters en andere goudgerande regelingen zoals nog ff promotie vlak voor je pensioenering etc.) door te schuiven naar de generatie van je eigen kinderen en die zo van hun toekomst te beroven. De babyboomer is dan ook de meest asociale generatie die er momenteel rondloopt. Hedonisten zijn het met een instelling van na mij de zondvloed. Laat ze maar creperen in hun bejaardetehuizen straks.

 7. @Hoc Voluerunt [5]:

  We moeten wel productief zijn, want je hebt wel geld nodig om van te leven, nadat de overheid eerst haar deel heeft gepakt.
  En zo worden we steeds openlijker, en steeds meer genaaid door degenen die het zo goed met ons voor hebben.
  Maar het merendeel blijft erin geloven.
  Als het dit keer niet lukt, moet je de volgende keer gewoon op een andere handpop stemmen.

 8. Alle babyboomers over 1 kam scheren gaat me te ver, maar er zijn er veel die nog steeds met hun hoofd in het hippie tijdperk leven (maar tegelijkertijd alle machtsposities bekleden). Wat mij opvalt is dat linkse revoluties veelal massale dood, destructie, ziekte en achteruitgang tot gevolg hebben. Rechtse revoluties zijn op een hand te tellen en minder destructief (enige voorbeeld is Pinochet, uit het Chili dat later flink is gaan bloeien). Laten we hopen dat de eerste libertarische revolutie snel plaats kan vinden.

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 9. Dom klaag artikel. De kas is leeg ja. Al heel lang overigens, maar nu ook het opstapelen van schulden niet meer werkt begint het gewone grondplebs het te merken en begint te morren.

  Maar ja, de kas is écht leeg. Dus het grondplebs heeft gewoon dikke pech. Met klagen komt de kas niet vol. En enkel migranten de schuld geven is zo 1930 …

  Had men 30 jaar geleden maar niet zo massaal op de rooie kliek moeten stemmen…

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 10. @MareJane [3]:
  @Devidas [8]:

  Er zijn ongeveer 3.000 Nederlanders die Nederland naar de kloten hielpen en nog helpen met Bea voorop.

  Dat is dan ook meteen het aantal ‘slachtoffers’ van Pinochet. Daarnaast heeft-ie er nog zo’n 30.000 in het gevang gestopt.

  Dat was genoeg om zijn handen vrij te krijgen om met adviezen van Milton Friedman de Chileense economie weer op de rit te krijgen. En daar plukt Chili vandaag de dag nog steeds de vruchten van.

  Uiteraard is Pinochet later opgepakt en veroordeeld als ‘oorlogsmisdadiger’, terwijl lieden als Mao, die vele malen meer slachtoffers op hun geweten hebben, en ook nog welvaart vernietigden, als helden werden en worden geëerd, tot voor kort nog openlijk bij de SP. En Pol Pot bij GroenLinks, natuurlijk.

  ‘Links’ en geweld gaan dermate hand in hand dat men het heel normaal vindt dat links mensen vermoordt, branden sticht en eigendommen (van anderen, uiteraard) vernielt. De zeldzame keren dat ‘rechts’ tot openlijk (en veel kleinschaliger) geweld overgaat is het hek van de Dam en schreeuwt ‘links’ de kelen schor, en pleegt op veel grotere schaal geweld.

  Terwijl in de meeste gevallen het rechtse geweld als zelfverdediging kan worden gezien tegen de welvaartvernietiging door ‘links’. Helaas is ‘rechts’ ook collectivistisch en dus etatistisch, zodat er misschien wel meer economische vrijheid, maar zeker niet meer individuele vrijheid te vieren valt. Voor vrijheidsliefhebbers zal een ‘rechtse’ maatschappij grosso modo wel draaglijker zijn dan een FrankfurterSchule-produkt, maar het is nog steeds verre van ideaal.

  @Armin [9]: 30 jaar geleden?
  Vier jaar geleden nog! en dat ondanks Pim Fortuyn en de toen gepleegde staatsgreep. ‘Het Volk’ was woest, maar die woede was 4 jaar later al weer vergeten, en de stemmen gingen weer naar de plegers van de coup… Opmerkelijk dat mensen zo weinig oog en/of belangstelling hebben voor juist die zaken die zo verregaand hun leven bepalen.

 11. Dr. Adrian Rogers

  Quote:
  “You cannot legislate the poor into freedom by legislating the wealthy out of freedom.
  What one person receives without working for, another person must work for without receiving.
  The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.
  When half of the people get the idea that they don’t have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because somebody else is going to get what they work for, that my dear friend, is about the end of any nation.
  You cannot multiply wealth by dividing it.”

  Zou dit er iets mee te maken kunnen hebben?

 12. Al onze bekende systemen functioneren niet omdat menselijk egoisme altijd naar eenzelfde punt leidt,maar dat schijnt nog steeds niemand werkelijk te merken.
  Het eigen egoistische gedrag inclusieve de haat op zogenaamde ”profiteurs” leidt tot de problemen die we overal zien.
  En natuurlijk leeft een elite op kosten van anderen zoals wij weer op kosten van andere minder bedeelden leven. Dat houdt ons huidig systeem overeind en het is gedoemd te falen.

  Zo is ons pyramidaal systeem opgebouwd. Eigenlijk willen we allen hetzelfde en beschuldigen anderen van het gedrag wat we zelf uitoefenen..
  Als ik in een derdewereldland had gewoond was ik wellicht ook als gastarbeider naar Nederland komen overwaaien, met de hoop op een beter leven. Het zou ook niet beter zijn als allen die hier zo schelden op anderen, aan de macht waren,het systeem minstens net zo corrupt zijn.Ongeacht de politieke stroming die regeert.

  Er zijn oplossingen voor onze regionale en globale problemen,maar die liggen erin dat we ons gedrag onder ogen gaan zien waarmee we problemen creeren. En dat is blijkbaar het laatste wat een ieder die een ander veroordeelt gaarne doet.

Comments are closed.