PvdA-kamervoorzitter Gerdi Verbeet wil alle ministers en staatssecretarissen dagelijks optrommelen om ze door de tweede kamer te laten bestoken met vragen over de actuele politiek.

Dit blijkt uit een interne notitie van de commissie voor de werkwijze van de tweede kamer, die afgelopen week is besproken en in het bezit is van De Telegraaf. De volledige kabinetsploeg moet zich op elke kamerdag melden en krijgt geen voorbereidingstijd of inzage in vragen van kamerleden. Bewindspersonen, die een uur kwijt zijn en deze dagelijkse vragen, zullen zelfs niet weten of ze in actie moeten komen.

Volgens Verbeet moet die verrassingstactiek voorkomen dat bewindslieden een “voorgekookt” antwoordt op lezen en amper ingaan op de vragen. “Behalve de vragensteller en de voorzitter is immers niemand op de hoogte. Het effect zou kunnen zijn: meer huiver en ontzag voor de kamer is meer luisterplezier voor het meekijkende publiek”, zo valt te lezen.

De PvdA-politica bevestigt desgevraagd het bestaan van het plan, maar spreekt met klem tegen dat het is gelanceerd om een verwachte coalitie van VVD, PVV en CDA het leven zuur te maken. “Dit plan is al geschreven toen er nog over paars plus werd onderhandeld. Het stuk vloeit voort uit toezeggingen die ik bij mijn herverkiezing als voorzitter in juni heb gedaan om te vernieuwen.”

Verbeet zegt dat er op haar voorstel van een dagelijks vragenuur veel kritiek vanuit de kamer is gekomen en er aan het plan nog kan worden gesleuteld. “De kans dat dit plan het haalt, acht ik gering.” De kamervoorzitter hoopt met het dagelijkse vragenuurtje het aantal spoeddebatten terug te dringen en zo tijd te winnen. Nu vindt het vragenuurtje eenmaal per week plaats en is vooraf bekend welke vragen er gesteld worden en welke minister daarvoor naar de kamer moet komen.

Tot zover De Telegraaf.

Het lijkt erop dat dit plan een nieuwe politieke zet van de PvdA is in de strijd om de macht.

Want op voorhand was toch al duidelijk dat paars plus het niet zou worden.

Het moet voor iedereen zo langzamerhand duidelijk zijn dat politici hun beloften nooit nakomen. Denkt u maar aan Balkenende’s naar het zuur komt het zoet. Tenslotte is en wordt het voor iedereen zuurder.

Het plan moet wel aangepast worden, zodat er van een briljant plan sprake kan zijn.

Allereerst moeten niet alleen alle ministers en staatssecretarissen aanwezig zijn, maar ook alle 150 kamerleden. Alleen ziekte van een kamerlid is een geldige reden om afwezig te zijn, maar dient uiteraard wel gecontroleerd worden.

Ook het tijdsbestek van een uur wordt geschrapt en wordt vervangen door minimaal 12 uur.

Dit moet nog meer luisterplezier voor het meekijkende publiek garanderen.

Een van de voordelen van dit plan is, dat er voor alle betrokken partijen, dus kabinet en tweede kamer, geen tijd en mogelijkheid is om de zogenaamde “studiereizen” te doen.

Het grootste voordeel is echter, dat partijen op deze manier zichzelf bezighouden zodat er geen mogelijkheden ontstaan om allerlei nieuwe belastingmaatregelen, wetten en regels te initiëren, die het leven van de “burger” nog zuurder maken.

Ook de nutteloze wetgeving van de EU hoeft wegens tijdgebrek niet uitgevoerd te worden.

Zo biedt dit briljante plan de mogelijkheid voor het productieve gedeelte van onze samenleving om nog te redden wat er te redden valt.

Want het oorspronkelijke plan getuigt niet van realiteitszin. Het zou net zoiets zijn als dat de directie en raad van commissarissen van een NV elke dag voor de aandeelhouders moet verschijnen om elke actie te verklaren en uit te leggen.

Veel werk wordt er dan niet meer verricht!

Uit het plan blijkt ook dat het politici niet om het welzijn en de welvaart van de burger gaat, maar het hun alleen te doen is om de macht.

In het briljante plan mogen zij om die macht vechten, maar zullen verdere schade aan het welzijn van de burger en de economie, vanwege de onmacht om te regeren, niet meer toe kunnen brengen

4 REACTIES

  1. Ik geloof er allemaal niets van. Verbeet is een PvdA-er, zij had deze tactiek al doorgesproken in juni, maar volgens mij was paars+ toen redelijkerwijs ten dode opgeschreven wegens de houding van Rutte. Dan komt ze nu “toevallig” met deze tactiek nu de Pravda ook heeft aangegeven om op alle fronten de aanval op het kabinet “Wilders-1” te openen. Deze tactiek heeft zij tijdens de vorige kabinetsperiode niet gehanteerd.
    Ik mag er dan wel naast zitten, Verbeet heeft er echt niets mee te maken, maar het gaat om de schijn van belangenverstrengeling en die is hier aanwezig.

    Verbeet moet dus opstappen als voorzitter. Verder zou ik het een goeie actie vinden als het kabinet in overleg met de VVD, CDA en PVV-kamerfracties pertinent weigert om aanwezig te zijn.

Comments are closed.