Vele moslima’s claimen dat het hun religieuze plicht is om een hoofddoek te dragen. Deze religieuze plicht botst vaak wat men in het Westen gewend is van mensen. In het Westen verwacht men dat je je aanpast aan de ‘Leitkultur‘, in zoverre dat dat nodig is. Maar wie bepaalt hoeveel men zich moet aanpassen? De huidige situatie lijkt niet ideaal, omdat de cultuur van migranten en autochtonen vaak lijken te botsen.

Zoals bij het geval van Mohammed Faizel Enait, die weigert handen te schudden als klantmanager en die dit ook mag blijven weigeren van de rechter. Net als dat hij niet hoeft op te staan voor de rechter terwijl dit in bepaalde gevallen wel gebruikelijk is als teken van respect.

De oplossingen die vaak door rechtse en conservatieve partijen worden geboden, lijken benodigde oplossingen te zijn. De partijen willen dat de overheid Enait dwingt om op te staan voor de rechter en dat de overheid Enait dwingt handen te schudden. Ook willen ze burka’s verbieden, en maakte Wilders zich belachelijk toen hij een kopvoddentax opperde als mogelijkheid. Hij wilde (mijns inziens als grap) dat moslima’s €1.000 per jaar betaalden om een hoofddoek te mogen dragen.

Beide kanten zitten echter fout. De linkerkant van het politieke spectrum zit fout omdat het alles in werking stelt om de cultuuruitingen van (moslim-) immigranten te beschermen, en eigenlijk integratie tegen gaat. De rechterkant van het politieke spectrum ziet dat er problemen zijn, maar biedt verkeerde oplossingen voor deze problemen. Zij willen de overheid gebruiken om mensen te dwingen te integreren.

Beide kanten zitten fout, omdat het helemaal niet de taak is van de overheid om oplossingen te bieden voor het integratievraagstuk. En ook al zou het wel de taak zijn van de overheid, de overheid is helemaal niet in staat om mensen te laten integreren. Hoeveel subsidie of dwang je er ook tegen aan zou willen gooien. Mensen integreren alleen als zij dit willen en als de samenleving dit van ze verlangt.

De libertarische/klassiek liberale oplossing voor het integratievraagstuk zou zijn, om ook dit aan de vrije markt over te laten. Want wie kan beter bepalen hoeveel mensen zouden moeten integreren dan de vrije markt? Welk proces kan er beter voor zorgen dat mensen zich houden aan de eerder genoemde Leitkultur? Dit is de vrije markt.

Immers, mensen zijn afhankelijk van een baan. De werkgever bepaalt in een ideale samenleving wie hij/zij zou willen aannemen, en wie hij/zij zou willen weigeren. Op basis van welke rationele of irrationele gronden dan ook. In een ideale situatie zouden bedrijven Marokkanen, roodharigen, mensen met een beugel, etc. etc. zouden kunnen weigeren als zij dat zouden willen, zonder straf van een externe instantie. Maar werkgevers zijn vaak helemaal niet geïnteresseerd in je etnische achtergronden, wat je graag eet en of je wel of niet sproetjes hebt. Werkgevers willen alleen dat je meer waard bent dan je betaald wordt als loon.

Werkgevers zijn vaak klantgericht. Hebben klanten bij een supermarkt liever dat er vrouwen achter de kassa zitten, zal de werkgever vaak ook aan deze wens voldoen. Hebben klanten liever iemand met een goede duidelijke stem aan de telefoon, dan zullen telecombedrijven vaak mensen weigeren die niet aan de wens van de klant voldoen. Hetzelfde met de hoofddoek. Als klanten liever niet willen worden bediend door mensen met een hoofddoek (hoe irrationeel je dat ook vindt, het is mogelijk), dan zal de werkgever geen hoofddoek-draagsters aannemen, of van de werkneemster verlangen dat zij haar hoofddoek afdoet tijdens het werk.

Dit lijkt discriminerend, en immoreel, en dat is het ook wel.  De werkgever maakt onderscheid op basis van irrationele gronden (in de ogen van veel mensen). In de ogen van de werkgever maakt hij onderscheid op basis van rationele gronden, immers, hij wil zijn klanten tevreden stellen zodat hij meer winst maakt. Echter de oplossing voor deze immoraliteit is niet agressief overheidsingrijpen, want dat zou zelf ook immoreel zijn. De werkgever heeft namelijk niemand aangevallen en heeft niemands eigendom of persoon geschaad. Het weigeren van mensen met een hoofddoek moet je opvatten als een victimless ‘crime’, een misdaad zonder slachtoffers. Je kunt namelijk niet sollicitanten het positieve recht geven op een baan.

Welnu, wat is hier de conclusie van? Is de vrije markt een immoreel proces om integratie van migranten te behalen? Mijn conclusie is dat het verre van immoreel is, de vrije markt is juist een perfect middel om mensen te laten integreren. In een samenleving zonder verzorgingsstaat (zoals nu nog het geval is in de Verenigde Staten), zijn mensen veel beter geïntegreerd dan in landen die veel socialistischer zijn, zoals Zweden en Nederland. En dit verschil komt niet uit het feit dat de overheid veel beter werk levert, maar juist omdat de overheid afwezig is bij het integratieproces en mensen vanzelf integreren omdat dit nodig is om te overleven in een andere cultuur. Zoals je zonder hoofddoek niet gemakkelijk kan overleven in een land als Saudi-Arabië (niemand zal je aannemen zonder dat je als vrouw een hoofddoek draagt), zo zul je in sommige gevallen ook in Westerse landen moeilijk een baan kunnen krijgen.

Het is onmogelijk om als overheid in te grijpen in het feit dat bedrijven geen mensen willen dat er vrouwen met hoofddoek bij hun bedrijf werken, want:

 • Overheidsingrijpen is immoreel
 • Overheidsingrijpen werkt averechts
 • Het is onmogelijk na te gaan of bedrijven op basis van ‘illegale’ gronden mensen weigeren.

Ingezonden door   ‘Aigyptos’

=====================================

RED:
“Het weigeren van mensen met een hoofddoek moet je opvatten als een victimless ‘crime’, een misdaad zonder slachtoffers. “

Een “victimless crime” is natuurlijk helemaal geen misdaad. Als er geen “slachtoffer” is, is er ook geen misdaad. Een slachtoffer is er pas als iemands rechten worden aangetast.

7 REACTIES

 1. Dus waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan.
  Maar ja, hier in Nederland ben je maar zo maar een racist, raar he?

 2. “Als klanten liever niet willen worden bediend door mensen met een hoofddoek (hoe irrationeel je dat ook vindt, het is mogelijk), dan zal de werkgever geen hoofddoek-draagsters aannemen, of van de werkneemster verlangen dat zij haar hoofddoek afdoet tijdens het werk.

  Dit lijkt discriminerend, en immoreel, en dat is het ook wel.”

  Nee hoor, dat is het niet. Wel discriminerend (in de zin van onderscheid maken) maar niet immoreel. De werkgever zal een baanomschrijving geven en het is aan de werknemer om te kijken of hij/zij daaraan kan en wil voldoen.
  Zo kan ik me voorstellen dat als je in een sauna gaat werken, je in je blote kont moet rondlopen. Als je dat niets vindt, dan moet je dus niet in een sauna gaan werken.
  Als je niet tegen bierlucht kan dan moet je niet in een kroeg gaan werken. Natuurlijk kan er een peperdure afzuiging worden geregeld die elke bierlucht wegneemt maar dat is best duur.
  Als je kleiner dan …. bent dan moet en kan je niet bij defensie gaan werken omdat je de achterklep van een vrachtwagen niet dicht kan krijgen. Natuurlijk kunnen alle vrachtwagens aangepast worden voor de kleine medemens maar dat wordt te duur.
  Gehandicapten zijn niet welkom bij de special forces (hoewel het natuurlijk wel mogelijk is: er moeten alleen tig mensen aangenomen worden om de invalide over obstakels te tillen). Beetje prijzig….
  Discriminatie, hoe vervelend voor sommige mensen ook, is niets mis mee.

 3. Inderdaad niets mis met discrimineren. Als die Enait blijft weigeren om handen te schudden, moet hij dat zelf weten. Als ik er voor kies om ergens anders zaken te doen, omdat zo’n religieus gehandicapte weigert om mij een hand te geven… en veel meer mensen doen dat, dat zal Enait uiteindelijk werkeloos worden.
  En dan moet hij natuurlijk niet om een uitkering gaan zitten bedelen maar de volle verantwoordelijkheid nemen voor zijn debiel religieuze gedrag.

 4. Er zijn (mijns inziens) dingen die immoreel zijn, maar die niet verboden behoren te worden. Zo is het immoreel om overspel te plegen, of om te schelden. Maar deze dingen moeten overduidelijk niet worden verboden. Zo vind ik discriminatie op basis van iemands huidskleur of geslacht (in situaties waar dit onzinnig is) ook immoreel, maar moeten deze vormen van discriminatie niet worden verboden.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Aigyptos [5]:

  Precies. Veel mensen staan er niet bij stil dat een verbod neer komt op het toepassen van geweld. Als dit geweld gericht is naar iemand die geen eigendomsrechten schendt dan is het geweld meer immoreel dan het immorele gedrag van degene die geen eigendomsrechten geschonden heeft. Er is heel veel immoreel gedrag waarvan het nóg meer immoreel is om er met geweld tegenop te treden. Non-agressie houdt niet in dat al het non-agressieve gedrag zou accepteren of respecteren. Non-agressie houdt enkel in dat men geen geweld gebruikt om doelen te bereiken, tenzij het doel verdediging van lijf en goed inhoudt. Vrijheid houdt in dat men vrij is op eigen gebied regels te stellen, te discrimineren en te boycotten.

  Dat drugs legaal dienen te zijn, wil nog niet zeggen dat drugsgebruik geaccepteerd dient te worden. Dat drugs legaal dienen te zijn, wil nog niet zeggen dat mensen op eigen terrein drugs een legale status zouden moeten verlenen. Dat drugs legaal dienen te zijn, wil nog niet zeggen dat handelaren en gebruikers van drugs zich niet immoreel zouden gedragen. Hetzelfde geldt voor overspel, prostitutie, blasfemie, vulgair gedrag etc.

  Non-agressie houdt geen ‘vrijheid blijheid, hoera, nu kunnen we drugs gebruiken en ons een slag in de ronde hoereren, nu kunnen we onze alternatieve hedonistische life style ongeremd botvieren’ in.

 6. “In een samenleving zonder verzorgingsstaat (zoals nu nog het geval is in de Verenigde Staten), zijn mensen veel beter geïntegreerd dan in landen die veel socialistischer zijn, zoals Zweden en Nederland.”

  Juist. En dat is nou precies de reden waarom ik een grafhekel aan de PvdA heb (nou ja, er zijn 100000 meer redenen om een hekel aan ze te hebben).
  Als je de poorten van een land openzet in combinatie met een dikke verzorgingsstaat (en zeer slecht bewaakte eigendomsrechten)dan vraag je om problemen. Praktisch gezien: eerst de verzorgingsstaat volledig slopen en dan de grenzen open of andersom. Vanuit een moreel oogpunt is het eerste zelfs de enige oplossing.

  Na jarenlang PvdA-ers bestudeerd te heben ben ik tot de conclusie gekomen dat het de grootste racisten zijn die je je maar kan voorstellen. Nee, nee niet gefundeerd racisme, maar irrationeel racisme. Het grote ideaal van de linkschmens is namelijk niet die van iedereen is gelijk. Het ideaal van de linkschmens is dat van de superieure (socialistische) blanke die de arme, zielige, hulpbehoevende zwarte tot in de eeuwigheid (met gestolen belastinggeld) helpt. Dat is ook de reden waarom er in dit land nooit een gelijkwaardige relatie tussen “buitenlanders” en “binnenlanders” kan bestaan. Het systeem (open grenzen met verzorgingsstaat) trekt klaplopers en geldzoekers. Hoe anders zou het zijn als je een Amerikaans systeem had waarbij er alleen mensen binnen kwamen die wisten dat ze in hun eigen levensonderhoud moesten voorzien. Op dat moment ben je als buitenlander geen zwartjoekel uit een apenland meer, maar een individu dat respect verdient.
  Dit is natuurlijk de grootste nachtmerrie van links Nederland en de PvdA. Walgelijke club.

Comments are closed.