Nog weet ik, hoe verbaasd ik was toen een studiegenoot  wiens vader directeur was van een Amsterdams warenhuis,mij vertelde, hoe zijn ouders hem vermanend   toegevoegd  hadden: “ Evert, je wordt toch geen smerige dienstweigeraar?”

In retrospect  vraag ik mij af of deze ouders  wel  doorgrondden aan welk gevaar zij  hun zoon blootstelden door deze  zich zonder enige weerstand te laten  oproepen tot het verrichten  van militaire dienst.

Het   hieruit voortvloeiende gevaar was immers niet denkbeeldig. Van de naar  grove schatting circa 12 miljard personen  die gedurende de 20ste eeuw op de planeet geleefd hebben, zijn er   170   miljoen bij een gewapend  conflict om het leven gekomen  (circa  200 personen per uur) : een kans van circa  één op de  70, die vermoedelijk   aanzienlijk hoger lag voor degenen die  ooit   onderdeel vormden van een leger. 

Het aantal  personen dat gewond of psychisch beschadigd raakte als gevolg van een dergelijk conflict, bedraagt  een veelvoud van  deze 170 miljoen.

Zou het  een zichzelf als fatsoenlijk  beschouwende overheid en zichzelf als onberispelijk  beschouwende politici niet betamen, om aan de hand van dergelijke statistische   gegevens  het publiek te wijzen op  de wenselijkheid zich in het geval  van een gewapend conflict in het voetspoor van het Koninklijk Huis en hoge regeringsfunctionarissen zo snel  mogelijk naar een veiliger oord te begeven, als men althans geen ambities koestert om , al dan niet postuum , een onderscheiding te ontvangen en te erkend te worden als  lucht- , zee – of grondheld?

Hugo van Reijen

49 REACTIES

 1. @Bon Vivant [2]: Ofschoon ik eveneens niet voor oorlog ben, deugt je argumentatie geenszins.
  Ik ben bv. ook voor gezond eten en voor hygiene etc. toch ben ik noch landbouwer, noch schoonmaker. Sommige taken besteedt men nu eenmaal uit en met het voeren van oorlog is het niet anders.
  Ik ben dus weliswaar geen voorstander van oorlog, maar niet omwille van het argument dat wie het wil, het maar zelf meot doen. Dan zou ik dus ook mijn eigen gezonde groenten moeten vebouwen, mijn eigen scharrelkippen kweken, mijn eigen huis (of alsdan boerderij) moeten poetsen, mijn eigen auto onderhouden (ja, waarom eigenlijk eerst niet zelf bouwen?).

  Peter de Jong [39] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [5]: Doet me denken aan mijn jeugd waar op een klasfeestje geen Cola mocht omdat dat een vies ongezond drankje zou zijn. So far so good, maar andere limonades mochten wel. Dus als een hoop suikerwater een geel kleurtje heeft en een syntetische toegevoegde citroensmaak, mag het wel, maar als het suikerwater een zwart kleurtje heeft en naar cola smaakt, is het ineens slecht?
  Toen kreeg ik mijn eerste anti-autoritaire gedachten…

 3. @Peter de Jong [26]:
  De vooroorlogse wapenhandelaar Zaharoff was hier heel goed in.
  Hij verkocht iets aan Griekenland en ging dat in Turkije vertellen. En kon daar dan ook een order afsluiten!
  Hugo van Reijen

 4. Er bestaat uit de 70′ jaren een liedje over soldaten.
  “Universal soldier”

  Het komt erop neer dat wanneer niemand zich leent voor die onzin er ook geen oorlog meer is. Utopie

  Helaas is met oorlog ook veel geld te verdienen, en iedereen weet wat geld met mensen doet.
  Peter de Jong [40] reageerde op deze reactie.

 5. @Scrutinizer [31]:

  Dat uitbesteden (de zgn arbeidsdeling) is essentieel voor de groei van de welvaart.

  Ieder mens kan immers iets beter dan een ander. Bijv. een automonteur repareert een auto sneller en beter dan een arts die ook nog eens een veel hoger uurtarief heeft. Het is dan economischer voor de arts om zijn auto door de automonteur te laten repareren en het niet zelf te doen.

  Het hebben van een staand leger dat zelden of nooit in actie hoeft te komen voor de landsverdediging is een gigantische kostenpost. Het is veel economischer om een leger in te huren als je het werkelijk nodig hebt. In de middeleeuwen was dit heel gebruikelijk.

  In het kader van de privatisering zullen daarom in de toekomst ongetwijfeld ook dure defensie onderdelen worden geprivatiseerd. Die kunnen dan als commerciële organisatie hun eigen beleid voeren en zich op de wereldmarkt aanbieden.

  De NL marine zal bijv. de bescherming van koopvaardijschepen tegen piraten kunnen verzorgen. En voor grootschalige conflicten kunnen landen dan de professionele legers van de US, UK of Israel inhuren.

  Scrutinizer [41] reageerde op deze reactie.
  Armin [44] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [39]: Klopt, maar het doet niets af aan mijn stelling dat als ik voorstander van oorlog zou zijn -wat ik overigens uitdrukkelijk niet ben- dat het dan nog steeds niet hoeft te betekenen dat ikzelf in de frontlinies moet gaan staan, slechts dat ik er voor zou moeten betalen. Alleen daar was het me om te doen. Meer niet.

 7. Wat een pistool is voor de libertarier, is het leger voor een land. In principe. Zo simpel is dat.
  Wie soldaten wegzet als huurmoordenaars zet in feite de schietende libertarier ook weg als een moordenaar.
  Simpel.
  Was het niet Martens die graag over moordenaars spreekt als hij soldaten bedoelt?? Jazeker. Slecht doordacht blijkbaar.

 8. @Peter de Jong [39]: In het kader van de privatisering zullen daarom in de toekomst ongetwijfeld ook dure defensie onderdelen worden geprivatiseerd. Die kunnen dan als commerciële organisatie hun eigen beleid voeren en zich op de wereldmarkt aanbieden.

  Je vergeet de derde optie. Deze optie zal het worden, en is al decenia aan de gang.

  Namelijk dat legers wel degelijk staatslegers blijven, maar de uitvoering op veel plaatsen privaat is.

  Bij het sterkste leger ter wereld zie je dat al zo’n 25 jaar exponentieel toenemen. Niet alleen voor ontwikkeling van nieuwe wapens is men vrijwel 100% afhankelijk van de private markt, maar ook steeds vaker voor uitvoering. Er zijn tienduizenden private werknemers actief in Afghanistan en Irak bijvoorbeeld in dienst van de diverse legers daar.

  Maar men zal de regie nooit uit handen geven, en nooit een volledige privatisering doorvoeren. Daarvoor is het leger per definitie te etatisch. En ook bij ontwikkeling zijn de belangen te groot. Immers als jij het kan kopen, kan de tegenstander je simpelweg overbieden.

  Zo mochten de Australiers de F22A niet kopen, en moeten nu genoegen nemen met de kleinere broer de F35. En nu is er tijdens de verkiezingen een onderwerp wie de nieuwe tankvliegtuigen van de USAF mag leveren: Airbus of Boeing. Beide worden echter verplicht in de USA gebouwd om strategische gronden.

  Volledig private legers zijn een utopia, en hebben – juist de geschiedenis leerde dat – als puntje bij paaltje kwam altijd de veldslag (letterlijk) verloren van staatslegers. Immers vechten voor geld is niet de sterkste motivatie als je dreigt te verliezen of als je opdrachtgever bankroet gaat of dreigt te gaan.

  Maar volledige staatslegers zoals de Sovjets hadden of bijvoorbeeld Belgen nu hebben, zijn ook ten dode opgeschreven. Te duur qua personeelskosten en te weinig innovatie.

 9. @hugo van reijen [42]:

  Beste Hugo, het zou van mij een simpele gedachte zijn om met het vingertje te wijzen op mensen die hier hun geluk komen beproeven. Dat ze voor veel geld worden uitgenodigd om als zogenaamde kennismigranten of onder welke noemer dan ook, hier gesubsidieerd mogen komen ‘werken’, leven en wonen, is m.i. een atypisch socialistisch verhaal, een ergerlijk en tenenkrommend verhaal, welteverstaan. En dan laat ik het dure pamperen van deze mensen door een arsenaal aan sociaalwerkers of het subsidiëren van vage clubjes ten behoefte van de migranten nog maar even buiten beschouwing.

  Natuurlijk is het de schuld van de overheid en trawanten die met veel belastinggeld trachten deze mensen een betere toekomst te geven en de autochtoon brutaalweg passeren, die daarbij ook nog eens ver achter worden gesteld.

  Ik zie de ongelijke behandeling en het achterstellen door de overheid van zijn eigen bevolking. Net zoals de overheid op een domweg simpele manier meer autochtonen of vrouwen aan de top probeert te krijgen en daarbij werkelijk geschikte mensen, waarbij men niet behoord te kijken naar kleur, ras of sekse, maar wel naar opleiding, geschiktheid of ervaring, op een arrogante en verkeerde manier buitenspel zet en discrimineert.

  Maar verwacht van mij geen medelijden of medeleven met onze zwaar gesubsidieerde medemens….Ik moet eerst nog maar eens zien hoe hordes mensen uit de meest achterlijke culturen de aansluiting vinden in onze westerse/NL’se cultuur, en of men überhaupt deze behoefte ook voelt of heeft. In mij ogen zie ik eerder querulanten en dwarsliggers, dan mensen die onze cultuur begrijpen en willen assimileren of komen verrijken, maar eerder zie ik leegzuigers niets wezenlijks toevoegen. En ik vraag me dan werkelijk af hoe men en door wie men bijvoorbeeld de toekomstige vergrijzing over jaren in goede banen zal leiden. Misschien ben ik wat voorbarig, maar ik zie nog niet het overgrote deel van de moslimgemeenschap, want daar praat men bij kennismigranten toch hoofdzakelijk over, in de toekomst de autochtonen de billen wassen in het bejaardenhuis of daar liefdevol verplegen.
  hugo van reijen [47] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [45]:
  Het is uiteraard aan een ieder zelf te bepalen met wie hij medeleven wil betuigen.
  Maar geen medeleven betuigen is nog niet hetzelfde als het tonen van ee vijandige houding tegenover mensen die hier zijn ten gevolge van facilitering door de overheid!
  Verder lees ik:
  “Misschien ben ik wat voorbarig, maar ik zie nog niet het overgrote deel van de moslimgemeenschap, want daar praat men bij kennismigranten toch hoofdzakelijk over, in de toekomst de autochtonen de billen wassen in het bejaardenhuis of daar liefdevol verplegen.”
  Toch zien wij op de markt dergelijke verschijnselen wel.
  Zo is er een zeer groot aanbod van Surinaamse en andere immigranten in de verzorgingssector.
  Verder denk ik dat religie weinig te maken heeft met beroepskeuze.
  Hugo van Reijen

  IIS [48] reageerde op deze reactie.

 11. @hugo van reijen [47]:

  Vijandelijk? Nee, absoluut niet, maar eerder afstandelijk en kritisch. In de gezondheidszorg kom ik ook veel buitenlandse mensen tegen en die doen het vaak erg goed, maar ik zie een hoofddoekdragende of jurkdragende islamiet nog niet in beroepen terechtkomen waar ze poep of pies moeten rakken van ons varkentjes.
  Maar waar ik hoofdzakelijk op doel is dat onze socialistische medemens niet doorheeft dat alleen met geldroven uit de staatsruif en islamieten maar ongelimiteerd binnenlaten je een gigantisch probleem creëert voor later, men is in feite reeds te laat. Het wagenwijd openstellen en openlaten van de grenzen voor mensen buiten de EU brengt veel nadelen die men liever niet bespreekt. En om te blijven bij de strekking van mijn eerdere reactie; “hoe kan men het in de wereld verkopen dat de islam hier niet gevaarlijk is, maar wel afgeschoten mag worden in het land van herkomst?” Alsof ze daar wel en hier niet gevaarlijk kunnen zijn…Het dubbele hiervan begrijp ik, simpele ziel, gewoon niet. Ik kies voor het zekere en houd liever afstand van deze vreemde zielen met hun achterlijk geloof, net als alle andere, te opdringerige, geloven. Ik zie in de toekomst ons Koningshuis reeds vluchten, net als vroeger, als hier de pleuris uitbreekt. Waarom is Lex anders zo gedreven opzoek naar een ander nestje ver buiten de EU?

 12. Het leger dienstplicht heeft maar één goede kant en dat is dat ze kennis maken met afnemen van hun vrijheid en eigen wil. Dan beseffen ze pas wat vrijheid waard is en zullen zich verzetten tegen dwang van de overheid. Ook zullen ze hun vrijheid beter gaan waarderen en er voor opkomen.
  En mensen dwingen een oorlog in te gaan is waanzin zolang het niet gaat om je eigen vrijheid te verdedigen.

Comments are closed.