Vrijspreker: Vandaag wilde u geloof ik ingaan op vroegere afpersingssytemen

Opperdienaar: Inderdaad. Als Uitbuiter is het belangrijk te leren van de geschiedenis, aangezien je niet opnieuw het wiel wilt uitvinden. Nu valt er op het gebied van de deeltjesfysica niet veel te leren uit de oude geschriften, maar wat betreft afpersing en morele manipulatie is er een rijke schakering van literatuur beschikbaar.

Vrijspreker: Het lijkt zo simpel, je verovert een gebied, verzint een natie, maakt er wetten voor en wie ze niet gehoorzaamt gaat de gevangenis in en wie zich verzet wordt vermoord en het geld rolt binnen.

Opperdienaar: Zo simpel is het niet, anders zou iedereen het kunnen doen. Allereerst moet je wel mensen zo ver krijgen dat ze voor je moorden, dat vereist grondige voorbereiding. Ook is het zo dat alleen het dreigen met moord je snel aan je einde brengt. Morele manipulatie is een belangrijk onderdeel voor een geslaagde afpersingsonderneming. Neem nu bijvoorbeeld de A2 (de snelweg). Als je daar een paar uniformen neerzet die elke 10de auto aanhouden, de bestuurder eruit plukken en zijn portomenee stelen, dan heb je zo een opstand aan je broek waar je u tegen zegt. Zelfs als je de onderdanen allemaal ontwapend hebt en jouw compulsie team alle wapens heeft.

Vrijspreker: Daar kan ik me iets bij voorstellen, het zou overigens wel de fileproblematiek wegnemen. Maar hoe kun je een opstand dan voorkomen?

Opperdienaar: Je kunt veel beter allerlei verschillende snelheidsbordjes neerzetten. Bij de A2 staan er verschillende borden boven de weg, maar aan de zijkant staan ook die kleine bordjes waar normaal 100 op staan, maar nu 90, die 90 is dan weer afgeplakt met stickertjes, die er soms dan weer af zijn gevallen. Ook staat er af en toe ‘einde snelheidsbeperking’ maar is het onduidelijk welke snelheidsbeperking nu ingaat. Je legt een spervuur van flitsers neer en de kassa begint gelijk te rinkelen. Wat er nu gebeurt is dat de onderdaan zichzelf voor het hoofd slaat en het zichzelf aanrekent dat hem dit overkomt. Dat wil je hebben. De onderdaan moet zich continu schuldig, slecht en zondig voelen. De opstand in hem, die zich normaal op de Uitbuiter zou richten, richt zich nu op hemzelf. Hij is nu volkomen hulpeloos en in je macht.

Vrijspreker: Hoe dient de historie hierin als voorbeeld?

Opperdienaar: Alle belangrijke parasitaire organisaties uit de geschiedenis of ze nu geweld inzetten of niet, gebruikten primair morele argumenten om hun gastheer los te weken van zijn bezittingen.  De voornaamste was dat het niet goed was om aan materiële zaken te hechten. In de Bijbel staat: Het is makkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Vervolgens moet de rijkdom aan de armen gegeven worden en de logistiek daarvan wordt afgehandeld door de religieuze Opperdienaar (na aftrek van onkosten).

Zo wordt in Lucas 19:28 het verhaal verteld van de rijke man die met vuur gemarteld wordt in het hiernamaals omdat hij op aarde niet aan de arme Lazarus gaf. Diezelfde Lazarus die hij door de vlammen nog net op de schoot van Abraham kan zien zitten. Abraham zegt tegen de rijke gemartelde:”Had je maar naar de profeten moeten luisteren die zeiden dat je aan de armen moest geven, ik kan er nu niets meer aan doen” De oerversie van goedgekeurde geweldsinitiatie voor armenzorg. Een social zekerheidssyteem gerund door Oppermartelaar god zelf. Het prototype van onze welvaartsstaat.

De moderne staat heeft dit geweld al vast naar het aardse bestaan getransporteerd, omdat martelingen in het hiernamaals hun effect aan het verliezen waren op de onderdanen. De ‘na de dood marteldreiging’ had echter wel als voordeel dat je geen killbots moest kweken om echt mensen om te brengen, maar dit is ondervangen door verplichtte indoctrinatie en gelicenceerde media.

Bij moslims is er de zakaat of armenbelasting. Deze wordt verzameld door de islamitische staat en uitgegeven door de islamitische staat. De exploitatie van de armen is al een oud tijdverdrijf voor de parasitaire klasse, die hadden al vroeg ontdekt dat je onderdanen zich schuldig kunt laten voelen over hun rijkdom omdat ze empatisch zijn en zich kunnen inleven in het leed van anderen. De parasitaire heerser heeft daar geen last van en zuigt deze onderdanen zonder pardon leeg op schuldgevoel en wakkert dit nog flink aan ook. Dit zonder het risico op represailles, omdat de onderdaan te druk is zichzelf voor de kop te slaan over zijn slechtheid. Het najagen van duizenden tegenstrijdige belasting en milieuwetten is ook een mooie manier om de onderdaan voortdurend achter zijn staart aan te laten rennen. Vadertje staat heeft er geen kind aan. Daarnaast is democratie ook een geweldige manier om de schuld van falen bij de onderdaan te leggen. Hij slaat zich wederom voor het hoofd en neemt panisch alle partijprogrammas nog eens door.

Vrijspreker: Hoe heeft het boeddisme dit opgelost, die zijn toch niet zo van het geweld?

De boeddistische bedelmonniken zeggen tegen de bebedelden: “Je moet niet zo hechten aan materiële zaken op deze aarde, daar wordt je niet gelukkig van, geef je goud en bezittingen maar snel aan mij, dan bouw ik er een tempel van.” Na het te verwachten protest:”Als je toch niet gelukkig van wordt van bezittingen, waarom wil jij ze dan zo graag hebben?” werd dan geantwoord met:”Het is niet zo zeer dat ik het wil ontvangen, maar ik leer jou het weg te geven, ik doe je een plezier”. Als de bebedelde het dan aan iemand anders gaf, ging de bedelmonnik gewoon bij de nieuwe eigenaar bedelen, net zo lang tot het aan hem gegeven werd. Ook in boedistische landen wordt echter tegenwoordig met geweld gedreigd door de overheid, maar morele manipulatie is essentieel.

21 REACTIES

 1. Goed stuk.
  ook die in je link staat.
  Deze gaat gebruikt worden.

 2. De natuur en het milieu gaan kapot en dat is uw schuld. Ook de zielige Joden werden zonder ook maar één goede reden afgevoerd naar vernietigingskampen. Dat is allemaal uw schuld.

  Omdat u zo slecht bent moest de zondeloze Jezus aan het kruis. Hij stierf voor uw zonden zodat u verder kunt leven.

  Mensen geloven blijkbaar graag dat ze schuldig of zondig zijn. En dan moet er natuurlijk boete gedaan worden en moeten ze hun gedrag verbeteren. Dat kan door te buigen voor Jezus. Dat kan door alle kritiek op Joden bij voorbaat in te slikken, onbespreekbaar te maken en als antisemitisme te labelen – en Israël onvoorwaardelijk te steunen. Dat kan door milieuheffing te betalen en uw consumentengedrag te veranderen.

  U bent slecht en schuldig en u moet boete doen om de goden niet boos te maken of om een natuurramp af te wenden.

 3. Beste Meneer Nico de Geit .
  Hoe het brein werkt en hoe illussionair het brein is ,is bij u nog niet doorgedrongen ,u gelooft nog in sprookjes en ontkent het door schrijver geschrevene!
  U bent niet alleen ontzettend dom ,maar ook nog gevoelloos !
  U volgt kerkelijke /overheidsgedachten ,ruckzichtlos!!Het leuke en meest natuurlijke vindt u de strafmaatregelen !!
  Erger bestaat niet , het onvoorstelbare is , u gelooft er ook nog eens in !!
  Hoe zo ,Jezus ,zonder zonden? U begrijpt er echt niets van !!
  Weet u wat zonde is ?? Te geloven dat er mensen zijn welke zonder zonden zouden zijn ,dat is pas echt ,ZONDE!!!
  Beste man ,wees blij dat je op deze aarde mag wonen ,zie hoe mooi het hier is en verdoe je tijd niet met regeltjes en wetjes ,maar probeer te leven !! Veel sterkte en inzicht gewenst .
  Jaap Koopman Schoonebeek.

 4. @Aigyptos [6]: Bij de islam zijn staat en kerk momenteel formeel 1, dat is een stuk minder fijn dan hier in nederland. De kerkheethoofden bij ons gebruiken alleen nog de morele component, maar de geweldscomponent zit hier momenteel exclusief bij de overheid. De overheid zet echter wel dezelfde morele taktieken in. Het lijkt er op dat die overheid effectiever afperst (in percentage van inkomen gezien) dan vroeger kerk en staat tezamen. De staat is een professionelere organisatie die zich meer op de core business van afpersen heeft gericht.

 5. Lucas 19 wordt hier (bewust of onbewust) volkomen verkeerd gebruikt voor eigen parochie.
  Het ging hier niet om het geven aan de armen: het ging hier om een contrast tussen gelovige en niet-gelovige. De niet-gelovige kan rijk en welvarend zijn; zijn rijkdom maakt dat hij met misprijzen neerkijkt op de gelovige die in een staat van grote armoede verkeert.
  De rijke, die al zijn wensen hier op aarde beschouwde als het enige ter zake doende, bleek zich, met een blik op het hiernamaals, enorm te hebben vergist.
  De arme gelovige, die zo verguisd werd, bleek in het hiernamaals over schatten te beschikken die de aardse ongelovige rijkaard zich nooit had kunnen voorstellen.
  DAT is de kern van Lucas 19.
  Pcrs zit hier gewoon te misleiden.
  De echt ge-interesseerde lezer kan lezen dat mijn interpretatie van Lucas 19 correct is. Ik verdraai de tekst niet. PCRS wel. Zwaktebod van pcrs in dit geval.

  Overigens schijnt geen enkele libertarier zich druk te maken om het feit dat pcrs vooral sprookjes nodig heeft om ZIJN geloof te verkondigen.
  Want ‘opperdienaar’verhaaltjes zijn in de eerste plaats gewoon sprookjes.
  De echte werkelijkheid schijnt pcrs onvoldoende goede stof te leveren.
  Daarom zoekt hij maar zijn toevlucht in een sprookje.

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 6. Ook de bijbeltekst over het feit dat de rijken onmogelijk het koninkrijk der hemelen kunnen ontvangen, wordt door PCRS blijkbaar opzettelijk vals gepresenteerd.
  Deze tekst moet worden gelezen naast het verhaal van de Jood ( de rijke jongeling) die zijn hele leve lang keurig en precies volgens de Joodse wetten had geleefd. Toch weet Christus een tekortkoming aan te wijzen bij deze jongeman die voor het wereldse oog van destijds 100% correct leefde.
  Veroordeelde Jezus hiermee alleen maar?
  Niet dus.
  Hij liet ermee zien dat zelfs de (in eigen ogen) braafste burger, zeer noodzakelijk een beroep moest doen op het offer van Hemzelf. JHWH offerde zichzelf, plaatsvervangend, voor al die mislukkende stumperds als het om de moraal ging.
  DAT is de kern van het evangelie.
  Dat we intussen allerlei lieden ontmoeten die menen dat zijzelf de hoogste moraal kunnen bereiken, doet daar niets aan af.
  Want al die lieden die zichezelf prediken tot hoogste moraal, blijken in het dagelijkse leven regelmatig gewoon enorme zwakkelingen en stumperds te zijn.

 7. De bijbelinterpretaties van pcrs lijken in dit opzicht heel veel op de bijbelinterpretaties van het socialisme: alle geschiedenissen worden dusdanig ingedikt, tot er een tegenstelling arm versus rijk te zien is.
  Kind van z’n linkse tijd, kennelijk, die pcrs.

 8. @beek [8]:

  De echte werkelijkheid schijnt pcrs onvoldoende goede stof te leveren.
  Daarom zoekt hij maar zijn toevlucht in een sprookje.

  Behalve het socialisme, heb ik ook het spreken in gelijkenissen van de lieve heer opgepikt.

  “Het spreken in gelijkenissen was voor Jezus een volkomen natuurlijke manier van spreken, en was kenmerkend van zijn stijl van leren.”

  beek [13] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [11]:

  Het gemeenschappelijk delen van eigen bezittingen gebeurde volgens het NT vooral vrijwillig, en vooral omwille van de persoon van CHristus.
  Socialisten falen in beide opzichten. Daarom zijn zij te beschouwen als een seculiere wortel die christenen wordt voorgehouden met als doel christenen van hun geloofspad af te helpen.
  Als pcrs de christelijke ‘sprookjes’ zo verfoeid, wordt het nog merkwaardiger dat hij, als aanhanger van ‘het’ (wat dat ook moge zijn) rationalisme, toch maar gaat besluiten Christus na te apen.
  Was Christus blijkbaar, volgens dezelfde redenering, erg rationeel bezig. Het ging daarbij echter wel om het geloof. Pcrs gaat gelijkenissen (die heel eerlijk ook als parabels werden aangekondigd) imiteren met een zuiver seculier doel.
  Dit schijnt dan ook rationeel te zijn.

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [13]:

  Overigens:
  Het gemeenschappelijke delen van bezittingen bestaat gewoon in de dagelijkse werkelijkheid. Denk aan de succesvolle cooperaties.
  Als een libertarische fundi vervolgens gaat beweren dat gemeenschappelijk eigendom niet bestaat, ontkent hij gewoon een goed deel van de gewone realiteit.
  Is het ontkennen van een goed functionerende realiteit (zonder criminaliteit) rationeel??
  Hoogste tijd te gaan twijfelen aan die ‘rationaliteit’.

 11. Stel ik open een vereniging.
  * Ik vertel een mooi verhaal aan mijn leden dat je geld moet geven aan de armen, omdat je anders naar de hel gaat.
  * Mensen zijn vrij om lid te worden van mijn vereniging en weer te vertrekken.
  * Ik kan niet bewijzen dat er een hel bestaat. Mensen nemen dit door middel van geloof aan.

  Ben ik nu een socialist? Pleeg ik nu geweld? Overtreed ik het NAP, zo ja, wanneer? Als ik het verhaal vertel?

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Aigyptos [15]:
  Het zit hem in het beginpunt (volwassenen of kinderen). Als je met liefde en respect opgevoede volwassen, vertelt dat ze lid kunnen worden van een club waarvan de grote tovenaar vertelt dat ze na de dood eeuwig gemarteld worden als ze niet via hem aan de armen geven, dan zullen die volwassenen gelijk doorhebben dat de man niet helemaal goed bij zijn hoofd is en dat als je iets voor de armen wilt doen, je vooral niet bij hem moet zijn.
  Als je echter kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen voor hun overleven en wanhopig alles goed proberen te interpreteren wat van hun ouders komt, met dit soort vreselijke onzin verhalen de hersenen verminkt, dan heb je een redelijke kans dat ze later in de kerk zitten en lid worden van genoemde club.

  Dus ik zou zeggen: Dit soort dingen vertellen tegen kinderen is een NAP overtreding, maar tegen volwassenen niet. Echter, volwassenen die goed opgevoed zijn, zullen er niet voor vallen.

  beek [18] reageerde op deze reactie.
  Aigyptos [19] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [17]:

  Een NAP overtreding????
  Ziedaar, daar verschijnen de volgende tribunalen al: deze keer in naam van iets vaags als NAP!!
  En een zich ‘libertarier’ noemende valt ervoor!!
  De geschiedenis herhaalt zich hier al. In naam van ‘de’ vrijheid werden met groot gemak ‘overtreders’ gevonden. Seculiere ketters in dit geval. Geen haar beter, die zogenaamde rationalisten der vrijheid, dat heeft de geschiedenis vanaf de Jacobijnen al bewezen.

  Verder moet pcrs wel van erg goede huize komen om Christus als een ‘man niet goed bij hoofd’ weg te zetten.
  Vooral als we bedenken hoezeer deze man beginselen verkondigde die libertariers zijn gaan delen.
  Want het evangelie reduceren tot ‘de hel voor ieder die niet geeft aan de armen’, is een teken van opzettelijk bedrog of een uiting van enorme onwetendheid m.b.t. het onderwerp dat hij bekritiseert.
  Pcrs blijkt een pure agitator die het met de feiten niet zo nauw neemt.

 14. @pcrs [17]:

  Hey nu gaan we eindelijk de diepte in een discussie over het christendom denk ik zo’n beetje.

  Als je echter kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen voor hun overleven en wanhopig alles goed proberen te interpreteren wat van hun ouders komt, met dit soort vreselijke onzin verhalen de hersenen verminkt, dan heb je een redelijke kans dat ze later in de kerk zitten en lid worden van genoemde club.

  Ik vind dat de ouders van het kind bepalen (tot op zekere hoogte) wat hun kinderen wordt geleerd. Als je kinderen zo opvoedt, dat je hun verhalen vertelt over dat aan de armen geven goed is, dat bidden goed is, dat andere mensen helpen goed is, dat er helemaal niets aan de hand is. Als er wordt gedreigd met – potentieel – geweld (de hel), dan zit je naar mijn mening fout, ook al overtreed je volgens mij dan niet het NAP, maar ben je wel fout bezig. Je zou kinderen moeten leren om goede dingen te doen, omdat het goede dingen zijn, en niet omdat je anders naar de hel gaat. De motivatie moet dus zijn; ‘goed zijn’ en niet ‘slechte gevolgen voorkomen’.

  Als je kinderen leert dat zij vrijwillig lid zijn van het geloof, en er geen ‘menselijke’ sancties aan het afvallen van je geloof als het kind ouder wordt, dan wordt het NAP niet overtreden. Als je dreigt met menselijke sancties (boetes, geweld, straf, etc etc.) dan overtreed je pas het NAP. Of in ieder geval, dreiging is volgens mij ook het overtreden van de NAP in de ancap samenleving.

  Je moet begrijpen dat het voor een ouder van een kind volkomen normaal is dat het het kind meeneemt naar de kerk, naar zondagsschool brengt, en dat het kind wordt onderwezen over bijbelse thema’s. Het is onmogelijk om een atheïstische opvoeding te verlangen van theïstische ouders. Zo lang het maar binnen de perken houdt.

  Dit is een gigantisch groot verschil met de islam, omdat bij de islam op apostasie de doodstraf staat, en je dus niet vrijwillig van je geloof kan stappen.

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Aigyptos [19]:
  Een kind is volledige afhankelijk voor zijn overleven van zijn ouders. Dus waar het niet geven van voedsel aan een volwassene geen daad van agressie is, is het niet geven van voedsel aan je kind wel een daad van agressie. Net zoals het niet geven van voedsel aan iemand die je in je kelder hebt opgesloten, agressie is(afgezien van het feit dat hem opsluiten al het NAP overtreedt). Feitelijk is het voor een kind al een poging tot moord. De agressiegrens ligt veel lager, zeker gezien hun hersenen zich nog vormen.

  Een kind wordt geboren als rationeel wezen die op zoek is naar de consistente principes van de realiteit. Dat helpt hem later om te overleven, want die realiteit daar heeft hij mee te maken. Als je die vertelt dat er onzichtbare almachtige alwetende wezens bestaan, dan is dat vele male schadelijker dan zijn beide benen verbrijzelen waardoor hij de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Met dusdanig krom getrokken hersenen, is het kind later te manipuleren door elke rare kwast met een goed verhaal.

  Over wat goed en fout is heb ik ook besloten rationele principes te volgen. De eerste vraag die bij “wat is goed?” is overgeslagen is:”goed voor wie?”

Comments are closed.