Gold Bar

Hieronder volgt een uitgebreid interview dat Tom Lassing, van beursbox.nl, met mij heeft afgenomen. Het gaat onder meer over economische ontwikkelingen wereldwijd, de veiligheid van goud kopen bij GoldMoney en de noodzaak tot sparen van edelmetaal.

Lassing: Beste James, je bent de auteur van verschillende boeken, waaronder ‘The Collapse of the Dollar’ en je bedrijf bewaart meer dan $1 miljard aan edelmetaal en valuta. Zou je voor ons de volgende vragen kunnen beantwoorden?

Sinds eind maart biedt GoldMoney opslagruimte voor edelmetaal in Hong Kong. Is hier een vraag naar? Zo ja, hoe groot is die vraag?

Turk: De vraag is erg groot. Ongeveer 2,5% van het metaal binnen GoldMoney wordt al bewaard in Hong Kong. Ik verwacht dat deze hoeveelheid te zijner tijd zal groeien naar meer dan 10%. Veel van onze klanten wilden de mogelijkheid om hun edelmetaal geografisch gezien te spreiden en Hong Kong was hierbij een logische keuze.

Lassing: Waarom biedt GoldMoney geen goud- en zilveropslag in the VS? Zijn de VS niet de grootste markt?

Turk: Eén van de basisprincipes bij GoldMoney is dat we naar de wensen van onze klanten luisteren door ze de service en producten te bieden die ze vragen. Ze vragen ons niet om hun edelmetaal in de VS te bewaren. Ik verwacht dat onze klanten hier geen behoefte aan hebben omdat de Amerikaanse overheid goud heeft geconfisqueerd in 1933. Nu dat eenmaal is gebeurd, kan het nogmaals gebeuren. Dus onze klanten denken vermoedelijk dat het beter is om het goud te bewaren op locaties waar eigendomsrechten beter zijn gewaarborgd.

Lassing: Denk je dat het mogelijk is dat er nog steeds grote short posities zijn in goud en zilver derivaten?

Turk: Ja, ik denk van wel en je snijdt een belangrijk punt aan. Er is een fundamenteel verschil tussen fysiek en papier goud. Fysiek goud is een feitelijk bezit, terwijl papier goud een vordering is met tegenpartijrisico. Wanneer je papier goud bezit, in welke vorm dan ook, inclusief derivaten, dan bezit je geen goud. Je bent alleen blootgesteld aan de goudprijs. En de waarde van je bezit is afhankelijk van iemand zijn belofte om zijn afspraak na te komen. Dat is de essentie van tegenpartijrisico. Zoals de klanten van Lehman Brothers hebben ondervonden toen het omviel in 2008.

Feitelijk zijn er twee manieren om fysiek goud en zilver te kopen. Of je koopt het en slaat het zelf op. Of je koopt het en laat het voor je opslaan en dat is uiteraard wat we doen bij GoldMoney. Maar als je kiest voor het tweede alternatief, dan moet je er zeker van zijn dat het bedrijf dezelfde soort controle- en besturingsmechanismen gebruikt als GoldMoney. De belangrijkste hierbij zijn de regelmatige, onafhankelijke onderzoeken door derde partijen die verifiëren of het gewicht van het goud en zilver in de kluizen overeenstemt met de hoeveelheid goud en zilver in eigendom van de klanten. GoldMoney gebruikt twee verschillende controlerende bedrijven om deze verificaties te doen. De controlerende bedrijven bevestigen eveneens andere belangrijke zaken aangaande juist bestuur. Deze rapporten worden ter beschikking gesteld aan onze klanten zodat ze weten dat hun edelmetaal veilig is.

Het punt dat ik wil maken is dat goud en zilver de belangrijkste assets zijn in iemand zijn portefeuille en je daar geen risico’s mee wil lopen. Onafhankelijke controle door derde partijen geeft de noodzakelijke verzekering en integriteit dat je metaal goed wordt bewaard.

Lassing: Kun je je voorstellen dat de goud- en zilverprijs opnieuw onder druk komen te staan?

Turk: Alles is mogelijk als het om markten gaat, maar de focus zou moeten liggen op waarde, niet op prijs. En ook al lijkt de prijs hoog, goud en zilver zijn nog steeds relatief ondergewaardeerd. Dit gegeven is desondanks niet direct duidelijk door één simpele reden.

Terwijl de prijzen van edelmetalen zijn gestegen over de laatste 10 jaar, is de koopkracht van nationale valuta verder verslechterd in bijna hetzelfde tempo. Omdat we naar de prijzen van goederen en diensten kijken in termen van nationale valuta, is het makkelijk om uit het oog te verliezen hoe ernstig nationale valuta aan waarde verliezen. Maar wanneer wel rekening wordt gehouden met deze erosie van koopkracht, laat het resultaat zien dat goud en zilver feitelijk dezelfde waarde hebben als eerder dit decennium.

Lassing: In de VS kunnen banken bij de centrale bank tegen bijna 0% lenen. Biedt dit geen grote kansen voor banken en hedge funds om edelmetaal te kopen zoals goud, zilver en platina met behulp van goedkope leningen?

Turk: Het biedt inderdaad een grote mogelijkheid om edelmetaal te kopen, maar men heeft een les geleerd van de schuldafbouw na de val van Lehman. Goud en zilver vielen in prijs omdat hedge funds en anderen hadden geleend om zo schuldposities op te bouwen. Enkele van deze fondsen moesten hun edelmetaal verkopen toen banken hun leningen opeisten, hetgeen in sommige gevallen tot verliezen leidde. Doordat ze zich hier eenmaal aan gebrand hebben, zijn met name hedge funds voorzichtiger geworden in het gebruik van ‘leverage’ bij goud en zilver. Maar er is ook nog een andere factor in het spel.

Er is nog steeds een hoop onbegrip aangaande edelmetaal. Goud wordt beschouwd als een beweeglijke grondstof in plaats van wat het werkelijk is, namelijk – geld. Haar belangrijkste nut is dat het je koopkracht beschermt over een langere periode. Met één ’troy ounce’ (31,1 gram) koop je in essentie nog steeds dezelfde hoeveelheid olie als op enig moment de afgelopen 60 jaar. Weinig mensen begrijpen dit belangrijke punt. En wat ook speelt, is dat fysiek goud een vast bezit is met intrinsieke waarde, het bevat geen tegenpartijrisico, hetgeen ook een belangrijke eigenschap is.

Lassing: Er is nog steeds goedkoop geld beschikbaar vanuit centrale banken. Dit is winstgevende business voor een ‘carry-trader’. Zodra de centrale banken hun rentestanden gaan verhogen, zullen de ‘carry-trades’ moeten worden gesloten (dit zie je nu al in de financiële markten). Wat zal het effect van stijgende rentes zijn op valuta en prijzen van edelmetaal?

Turk: Je moet het onderscheid maken tussen nominale en reële rentestanden, dat wil zeggen rentestanden gecorrigeerd voor inflatie. Op dit moment is de reële rente negatief. Met andere woorden, als je geld op een spaarrekening zet voor een jaar, verlies je koopkracht. Dus ondanks dat je over een jaar rente krijgt bijgeschreven en je dus over meer geld kan beschikken, is het niet genoeg voor compensatie van de inflatiedruk en mogelijke wisselkoersbewegingen, welke de kosten van geïmporteerde goederen kunnen verhogen.

Herinner je dat reële rentestanden van bijna 7% nodig waren begin jaren ’80 om de bullmarkt van goud te stoppen. Het is erg onwaarschijnlijk dat welke centrale bank dan ook haar reële rente zal verhogen naar dergelijke niveaus. Centrale bankiers denken dat ze haperende economieën kunnen reanimeren door de rente laag te houden, maar het enige dat ze daarmee bereiken is het vernietigen van de koopkracht van nationale valuta.

Lassing: Griekenland is in beroering. Het land is volledig failliet en kan niet langer aan haar schuldverplichtingen voldoen. Het reddingspakket dient enkel om banken te redden die grote hoeveelheden Griekse leningen hebben. Andere EU-landen zitten in dezelfde problemen. Deel je deze mening? Hoe kan een zinvolle oplossing worden bereikt?

Turk: Ja, hier ben ik het mee eens. Deze reddingspogingen zijn primair bedoeld om banken te helpen die slechte leningen hebben. Maar het doet niets aan het verhelpen van de onderliggende problemen.

Veel landen over de hele wereld hebben eigenlijk dezelfde financiële gezondheid als Griekenland, inclusief grote landen als de VS en Japan. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal zijn andere landen met teveel schuld. Veel overheden hebben decennialang boven hun stand geleefd en moeten nu de broekriem aanhalen. Politici en centrale bankiers weigeren de tekenen aan de wand te zien. De enige logische oplossing is om nationale valuta aan goud te binden, maar dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren.

We kunnen niet meer vertrouwen op centrale bankiers als het gaat om het maken van de juiste beslissingen. Die conclusie geldt net zo goed voor Europa als voor de VS als voor bijna alle andere landen. De verstandige oplossing is dat iedereen zijn eigen centrale bankier wordt en fysiek goud accumuleert voor een regenachtige dag in de toekomst. Hoe slecht de economie er ook voor staat, vermoedelijk wordt het nog slechter voordat het weer de goede kant op gaat.

Lassing: Recentelijk heb je in je artikel op www.goldseiten.de ‘Goud, belangrijker dan ooit’ gewezen op het eindeloze geld drukken van centrale banken, onder meer om staatsschuld op te kopen. Wanneer verwacht je dat de emmer met staatsschuld overloopt?

Turk: De emmer is al overgelopen in IJsland, Dubai, Letland en Griekenland. Andere landen zullen snel volgen. Het is moeilijk om te voorspellen wie de volgende wordt, maar misschien Hongarije, of bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. De VS lopen niet ver achter. Het is belangrijk op te merken dat de leidende Chinese rating agency Dagong recentelijk Amerikaans overheidspapier heeft afgewaardeerd. Waarom Amerikaanse en Engelse staatsobligaties door sommige mensen nog worden gezien als triple-A gaat me boven mijn pet.

Of de beloftes van sommige overheden worden niet nagekomen, of de valuta vallen om. Dus ongeacht de uitkomst, iemand die vertrouwt op de beloftes van overheden zal teleurgesteld worden en zal ongetwijfeld koopkracht verliezen door nationale valuta aan te houden.

Lassing: Vanaf 1 januari 2012 is het in de VS niet langer toegestaan om anonieme betalingen te doen. Voor betalingen met een waarde groter dan 600 dollar wordt het verplicht een formulier genaamd ‘Internal Revenue Service 1099 Form’ in te vullen. Bereiden de VS zich voor op een nieuw verbod op goud en zilver? Wat zijn je gedachten hierover?

Turk: Het is onmogelijk om te voorspellen wat politici gaan doen, maar mijn vuistregel is erg simpel. Bereid je voor op het ergste, dus reken op een nieuw verbod.

Het is belangrijk om te vermelden dat GoldMoney is gevestigd op het eiland Jersey, onderdeel uitmakend van de Kanaaleilanden. We houden ons aan de wet daar en zijn niet onderworpen aan de Amerikaanse wet. GoldMoney wordt dus niet geraakt door een mogelijk Amerikaans verbod.

Lassing: Hoe hoog je, denk je, is de kans dat de VS nogmaals overgaan tot inbeslagname van goud, zoals reeds gebeurde in 1933? En terugkomend op vraag 2, heeft GoldMoney er daarom preventief voor gekozen geen kluis in de VS aan te houden?

Turk: Opslag in de VS is uitgesloten omdat onze klanten er niet om vragen. En voor wat betreft confiscatie lijkt het erop dat de Amerikaanse overheid dit maal niet blij wordt van het enkel afpakken van goud. Ik denk dat er nog strengere kapitaalseisen komen. Dit zal de Amerikaanse overheid grotere macht geven over het geld in Amerikaanse banken. De VS handelen niet als een vriendelijke plaats om geld te houden, dus iedereen moet twee keer nadenken over hoeveel vermogen je daar wilt aanhouden, voor zover je er überhaupt vermogen wilt aanhouden.

Lassing: Wat is de huidige relatie tussen aan- en verkopen van edelmetaal bij GoldMoney? Zijn er meer kopers of verkopers? En welk metaal is het populairst?

Turk: Er zijn overduidelijk meer kopers dan verkopers, hetgeen verklaart waarom het totale bedrag aan assets aangehouden bij GoldMoney blijft groeien. Maar er zitten ook klanten bij die verkopen, bijvoorbeeld wanneer ze wat nationale valuta nodig hebben. Op dat moment spreken ze hun gespaarde metaal aan en schrijven ze een bedrag over naar hun bankrekening. Afhankelijk van welke bank ze gebruiken en het land waarin ze zitten, komt het overgeschreven bedrag vaak dezelfde dag nog aan.

Er zijn ook klanten die regelmatig handelen in edelmetaal, daarmee hopend te kunnen profiteren van prijsfluctuaties. GoldMoney is een van de weinig handige en goedkope manieren om te handelen in fysiek metaal.

Lassing: Waarom is het zo moeilijk om een rekening (‘holding’) te openen bij GoldMoney? Kan dit niet makkelijker worden gemaakt?

Turk: Er is geen procedureel verschil tussen het openen van een holding bij GoldMoney of een rekening bij een bank. Ook al zijn we geen bank, we moeten wel dezelfde regels in acht nemen. Dus moeten we de identiteit van onze klanten bevestigen. En voor grote transacties moeten we de bron bevestigen om zo te voldoen aan anti-witwas regelgeving.

Veel mensen gebruiken jarenlang dezelfde bankrekening, dus veel van ons hebben niet ervaren hoeveel regelgeving tegenwoordig van toepassing is op het openen van een nieuwe bankrekening.

Belangrijk om te vermelden is dat we blijvend allerlei verbeteringen doorvoeren bij GoldMoney om het openen van een holding te vergemakkelijken. We streven ernaar dat onze klanten ervan verzekerd zijn dat hun metalen bij ons veilig zijn en dat hun ervaring met GoldMoney voldoet aan al hun verwachtingen, inclusief gebruikersgemak.

Meneer Turk, bedankt voor al uw antwoorden.

Turk: Bedankt voor de gelegenheid.

—————————————————————————————————————

James Turk is oprichter en zit in de raad van commissarissen van GoldMoney.com – The Best way to buy gold and silver. Hij is mede-auteur van The Collapse of the Dollar en uitgever van de Free Gold Money Report. Nederlandstalige video’s zijn terug te zien op Youtube.

Vorig artikelIs werken aan de Vrijspreker “zinvol”?
Volgend artikelKlimaatonzin en meer!
James Turk
James Turk is oprichter van Goldmoney, de beste manier om goud en zilver te kopen. James heeft zich gespecialiseerd in het internationale bankwezen, financieringen en investeringen vanaf het moment dat hij zijn bachelor haalde in internationale economie aan de George Washington Universiteit in 1969. Zijn zakelijke carrière begon hij bij The Chase Manhattan Bank (inmiddels genaamd JP Morgan Chase Bank), waarvoor hij opdrachten deed in Thailand, de Filipijnen en Hong Kong. Vervolgens werkte hij bij de investerings- en handelstak van een gerenommeerde handelaar in edelmetalen, gevestigd in Greenwich, Connecticut in de VS. Daarna verhuisde hij naar de Verenigde Arabische Emiraten in december 1983 om aangesteld te worden als manager van de commodity afdeling van de Abu Dhabi Investment Authority, een positie die hij bekleedde tot aan zijn vertrek in 1987. James Turk schrijft vanaf 1987 The Freemarket Gold & Money Report, een nieuwsbrief over investeringen met twintig edities per jaar. Verder is hij de auteur van twee boeken en verschillende besprekingen en artikelen over geld en bankieren. Hij is mede-auteur van "The Coming Collapse of the Dollar" (Doubleday, december 2004), welke is geactualiseerd in een nieuw uitgegeven paperbackversie genaamd "The Collapse of the Dollar".

18 REACTIES

 1. “Ik verwacht dat onze klanten hier geen behoefte aan hebben omdat de Amerikaanse overheid goud heeft geconfisqueerd in 1933.”

  Moet je daar zo bang voor zijn? Zo’n verbod is toch nooit te handhaven. Of ik bekleed ze met een laagje zilver, of ik stop ze in boeken, sjoelstenen, naast biels veertig gerekend vanaf paaltje 7³ langs de spoorlijn. Vergeten ze overigens niet platina en palladium?

 2. Zolang we in dit soort cirkels blijven denken zullen we dit probleem nooit op lossen, dus ook niet met goud. Er zal een totaal nieuw economisch systeem moeten komen die allen dient en niet enkelen. Daarom zal de boel ook moeten klappen, omdat je eenvoudigweg op de fundementen van een systeem wat gebleken heeft niet te werken, een nieuw systeem neer te zetten. Het fundament zal eerst weg moeten. Geld is ooit bedoelt als middel en niet als doel, geld moet stromen om een economie aan de – en opgang te houden om zo welvaart te brengen voor iedereen.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 3. Dank voor het interview!

  @REINY: Er is op een gemiddelde dag tijdens de handelshuizen n London 100 x meer papiergoud in omloop dan echt goud. Als men echt ‘delivery’ zou eisen van een partij dan is het hek van de dam.

  @Jandale: Begrijpt u aub goed dat goud altijd geld WAS, op elk continent al tijdens de oudheid. Tot de confiscatie in de jaren ’30 en later het sluiten van het ‘GoldWindow’ (de koppeling van de $ met goud in de jaren ’70). Wij zijn de afwijking met ons geld dat uitsluitend gebaseerd is op schuld(papier) van de overheid.

 4. @REINY [4]:

  Als alle bezitters van papier goud (via ETF’s, trackers, pool fondsen, futures, opties etc.) hun goud opeisen, is er zwaar tekort (factor 20-100 naar schatting). Daarom is fysiek goud (zelf bewaard of gealloceerd bewaard zoals bijv. door GoldMoney) zo belangrijk.

 5. begrijp ik nu goed dat het verstandiger/goed is om geld te “sparen” bij goldmoney dan bij welk ander bank ?

 6. “Praat gewoon in zijn eigen straatje die Lassing. Geen enkel kritische vraag waarom goud nog even hoog staat als in 1980! Wat een onzin”

  Als die piek wegdenkt, dan zit er nog steeds een voortdurende stijging in van 35 dollar, tot vlak na de loslating 100 dollar om rond de 300 aan te landen rond de eeuwwisseling en 1200 nu. Misschien hebben ze na 1980 het papiergoud bedacht, dan is het nogal wiedes.

 7. @Duke [14]:
  Hier zou ik graag aan toevoegen:

  Als je goud bezit (of het nu bij de Rabo ligt of bij Goldmoney) en de Nederlandse overheid zegt: inleveren of de bak in, dan is het gewoon inleveren hoor. Vergeet niet: In een democratie bestaat geen privaat eigendom.

 8. @Devidas [13]:

  Bijzonder… wie is die persoon? Of is dat ‘prive’?

  Kunt evt mailen aan iwanjka@gmail.com

  Zijn (nog) weinigen met die zienswijze. Maar het past helemaal bij de kanteling van evolutie die we door maken (survival of fittest has ended, of the goodest has just begun…).

  “Turn my lead into gold” (Pink Floyd). En dat geldt voor eenieder… “After the Goldrush” (Neil Young)…

  Dank!
  Iwanjka

 9. “Begrijpt u aub goed dat goud altijd geld WAS, op elk continent al tijdens de oudheid.”

  De Maya’s gebruikten het als decoratie; het niet meer waarde dan verf of pleisterwerk.

  “maar ook in NL, en wel op afroep van de minister van financien”

  Veel succes wens ik ze met alle sjoelstenen opensnijden of bij elke biels te gaan graven. De Nederlandse overheid is sowieso een papieren tijger. “U gaat me toch niet straffen, omdat ik ziek ben, namelijk aan goudkoorts lijd?”

  Waarom heeft de Amerikaanse overheid het verbod overigens weer losgelaten?

  Zelfs de Romeinen hebben zo’n wet gekend, de Lex Oppia, zogenaamd tegen de “vrouwelijke pronkzucht”, ze mochten niet meer dan een semuncia (14 gram) bezitten.

Comments are closed.