Of breder: “Is werken aan het libertarisme, voor de individuele Vrijheid, zinvol? “

Dit is een vraag die veel mensen die actief bezig zijn met het (verbreiden van) het libertarisme zich vroeg of laat in hun leven terecht stellen. Zelfs meerdere keren en afhankelijk van ontwikkelingen.

Dit werd deze week weer eens getriggerd door de uitstekende artikelen van Paul Martens: De evaluatie van een forumschrijver” en Louis: “ Overdenkingen”

Uit de vele reacties bleek dat het inderdaad een “normaal” voorkomend iets is. Beide artikels en veel reacties zijn de moeite waard voor iedereen die tegen bovenstaande vraag aanloopt, of geïnteresseerd is in libertarische ontwikkelingen.

Daarmee is hij echter nog niet beantwoord.
Dat komt omdat “zin hebben” een subjectief begrip is waarbij je kunt afvragen: ”Zin voor wat en voor wie?”

Voor “wie” is snel te beantwoorden, namelijk voor jezelf. Of een ander datzelfde ook zinvol vindt, is een bijkomstigheid. Kan leuk meegenomen zijn, maar is niet essentieel.
Ik zie bvb zelf helemaal niet de zin van verzamelen van suikerzakjes of iets dergelijks. Maar er zijn wel mensen die daar ontzettend veel genoegen (voor zichzelf) in vinden. En dat geldt voor heel wat hobby’s en ook voor banen en werkzaamheden. Voetballen??

Hetzelfde kun je stellen voor werk of hobby om met  individuele Vrijheid of libertarisme bezig te zijn. Je bent dan bezig met ideeën, maatschappij-ontwikkelingen en ook met de toestand van je eigen omgeving.
Die omgeving (andere mensen)  zijn eigenlijk niet zo lief voor ons. Althans de resultante is nogal negatief door de dwang en controles die op ons worden uitgeoefend. Door libertarische ideeën meer ingang te doen vinden kunnen die negatieve ontwikkelingen tegengewerkt en mogelijk omgekeerd worden. Het is nog steeds nuttig om daar betere methodes voor te vinden. Uit te vinden??

Dan spelen de resultaten natuurlijk ook een rol en daarbij de verwachting die je hebt of had.

In de beginjaren van het libertarisme/objectivisme verwachtten de aanhangers dat die vrijheid zeker snel bereikt zou worden. Het is immers een logische en morele filosofie die voordelig voor de maatschappij en de welvaart is. Bovendien wordt het bepaald door mensen. En mensen kunnen denken en “dus” tot de juiste conclusies komen.

Dat klopt allemaal; echter dat mensen “kunnen denken”, wil niet zeggen dat ze het ook “doen”, of dat ze zich niet laten leiden door irrationele gedachten of angsten. Het bewijzen en overbrengen van de juiste filosofie kan dit ten goede keren.
Ook hier de goede formuleringen en methodes er voor  vinden is een interessante en belangrijke zaak.

De beoordeling van resultaten is afhankelijk van de verwachting. Bvb een vroege naïeve verwachting dat het uitdelen van tien boeken Atlas Shrugged alle tien de lezers  tot objectivist/libertariër zou maken, klopte niet. En dat die tien dan ook weer ieder tien boeken zouden uitdelen, en zo een verdere kettingreactie veroorzaken, waardoor binnen twee jaar heel Nederland libertarisch zou zijn, is gewoon lachwekkend.

Onder de echte resultaten kun je echter wel rekenen de groei van aantallen mensen die minimaal geïnteresseerd zijn in het libertarisme.  In het begin waren die op de vingers van één hand te tellen, en in het genoemde artikel van Louis wordt verwezen naar de tussenstap van 600 lezers maximaal tot nu 6000+ per dag. Op zich een enorme vooruitgang, maar elke libertariër vindt dat het toch veel te langzaam gaat.

Een ander enorm resultaat is dat toen het libertarisme als beweging startte, 40/50 jaar geleden, kon je elk boek dat er over bestond lezen. Nu is niet eens meer bij te houden hoeveel nieuwe boeken (en artikelen) er elke maand bij komen.

Zo is het ook bevredigend te ervaren dat het libertarisme nu al wereldwijd verbreid is. In elk land kun je nu al libertariërs ontmoeten. Of dat nu Nigeria, Roemenië, China, of waar dan ook is. *)
Aanvankelijk komt de gedachte dat je een heel land, (de hele wereld) tot het verstand kunt brengen. Dan komt de realiteit. En nu is je dag echt goed als je weer iemand ontmoet of een brief/mail ontvangt waarin enthousiast dank wordt betuigd dat hij/zij door de Vrijspreker het libertarisme en de waarde van ieder individu heeft leren kennen. Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke mededelingen, ook van jonge mensen.

Het is een fascinerende, interessante ontwikkeling; die ook nog belangrijk is voor je eigen toekomst en die van je (klein)kinderen.

Werken aan een vrije, welvarende en vreedzame wereld.
En het is een genot om er aan te werken met gelijkgezinde mensen.
———————————————————————————–

*) Interessant dat ook Jim Babka, de president van “Downsize DC” over een dergelijke vraag schreef. Downsize DC is een organisatie (en nieuwsbrief) die werkt aan het “Kleiner maken van de overheid”.
In dat artikel schreef hij over de zin van doorgaan met het gevecht.
Uiteraard in de Amerikaanse situatie, maar ook nuttig voor Nederland.

16 REACTIES

 1. Men werkt al aan libertarisme als men deze principes in het dagelijkse leven hanteert. Het libertarisme zal in Nederland pas over lange tijd een echte vaste voet aan wal kunnen zetten omdat er simpelweg te veel free riders zijn die nu een stem hebben. Er is te veel belangenverstrengeling en dat werkt in ons nadeel.

  Waar je als oudere (oké, zeg eens 40-plussers ;-)) vooral in moet investeren is jeugd. Zij zijn vrije informatievergaring gewend en door internet makkelijk te bereiken. Jongeren hebben altijd een wat extremer gedachtegoed dan ouderen en zijn bovendien makkelijk aan te trekken als je een moderne, gezellige organisatie met een goede naam biedt.

 2. “…en in het genoemde artikel van Louis wordt verwezen naar de tussenstap van 600 lezers maximaal tot nu 6000+ per dag. Op zich een enorme vooruitgang…”

  Dat is zeker een enorme vooruitgang. Het bewijst dat er veel sterkere groeimogelijkheden zijn nu het internettijdperk is aangebroken.
  De internet marketing voor websites als vrijspreker, meervrijheid, libertarian.nl, libertarisme.nl is naar mijn weten tijdens die groeiperiode nihil geweest. Ja, er is wat met hyves en facebook gedaan maar daar houdt het op.

  Staatsmedia en andere collectivistische media staan te trappelen om hun plekje op het internet in te nemen. De propaganda van “nieuws” is voor hun cruciaal.
  Voorbeelden zijn:
  -de nos teletekst applicaties op de iphone
  -de uitzending gemist (alleen publieke omroep) applicatie op de iphone, ipad, andere apparaten en het internet.
  -Joop.nl van de VARA

  Het leuke is dat in de huidige situatie van het vrije internet, de concurrentie met andere libertarische media 100 maal lastiger is (in vergelijking met krant, tv, radio).

  Dit is een situatie die met grof geweld uitgebuit moet worden. Er moet een goed (meer jaren) marketing plan geschreven voor het libertarisme. Een groot deel van de middelen moet daarin gereserveerd worden voor internetmarketing. Ik zal dit verhaal ook doormailen naar Karel Want van “het project”. De middelen moeten elk jaar groeien, en de sponsoren zullen vanzelf komen als je een goed verhaal hebt.

  [DOELGROEP]

  De doelgroep is erg divers. Sommige zijn makkelijker benaderbaar dan anderen. Maar een zeer groot deel van ze zit tegenwoordig op het internet. Ik zie de losse doelgroepen als olievelden van verschillenden grootte, waarbij het bij sommige makkelijker drillen is dan bij de andere.

  Het volgende pluk ik even van wikipedia:
  “Doelgroep is een begrip dat gebruikt wordt in politieke en marketingcampagnes.”

  “De doelgroep is daarbij dat deel van de bevolking waarbij een (door de campagnevoerders, beleidsmakers of reclamemakers gewenste) gedragsverandering tot stand zou moeten komen.”

  “Vaak betreft het een groep mensen of organisaties die een aantal relevante kenmerken gemeenschappelijk hebben.”

  “In de marketing kunnen doelgroepen onder meer gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, uitgavenpatroon, opleidingsniveau of rijkdom. In de politiek spelen vaak ook kenmerken als levensovertuiging of maatschappelijke positie een rol. ”

  [VOORBEELD]

  Laten we een simpel voorbeeld nemen van een dergelijke internet marketing campagne.

  We gebruiken “Google AdWords”. Je kan daar tegen betaling zoekwoorden opgeven, deze woorden (samen met een stukje tekst en een link) verschijnen in de zoekresultaten van google, en in de typische google banners die je ook op deze website ziet. Ik heb het zelf gebruikt, en het is zeer gebruikersvriendelijk. Binnen 10 minuten heb je al een campagne lopen.

  We moeten hierbij woorden gebruiken die in eerste instantie de makkelijkst bereikbare olievelden (dit moet onderzocht worden) aanspreken, maar die niet noodzakelijkerwijs puur libertarisch zijn. De mensen die we willen bereiken zullen zelden van zich zoeken op “libertarisme” of op libertarische websites komen.
  Maar misschien zullen ze wel zoeken op “hoge belastingen” of “vrijheid” etc.

  Gemiddeld genomen klikt ong. 2% van de mensen die zoeken op een woord op een dergelijke advertentie. Het zal ong. neerkomen op 0.25 eurocent per klikkende bezoeker.
  Als we er van uitgaan dat ong 1 op de 40 klikkende mensen (dus feitelijk 1 op de 2000 mensen die de advertentie gezien heeft) daadwerkelijk libertariër wordt zijn de kosten 10 euro per nieuwe libertariër.

  Een en ander hangt ook van van de pagina waar naar de klikkers verwezen worden. Deze moet goed aansluiten op de doelgroep. Er zouden hier aparte doelgroep subpaginas voor gebouwd kunnen worden op bijv vrijspreker.

 3. [10 EURO PER NIEUWE LIBERTARIËR]

  Er moet een realistisch doel gesteld worden.
  Een (vreemd, maar misschien wel passend) voorbeeld is de website geenstijl.nl Deze is opgericht in 2003 en heeft nu ruim 150.000 leden.

  Ik denk dat het aantal libertariërs uitbreiden van ong 5.000 (?) nu naar 100.000 in 2015 een realistisch doel is.
  Het is ook een aantal waarmee behoorlijk wat mogelijk is. Secessie er doorheen drukken wordt mogelijk. De staat flink verkleinen wordt mogelijk.

  Dit zou er ong. per MAAND nodig zijn om tot die 100.000 te komen:

  2011 400 euro
  2012 8.000 euro
  2013 16.000 euro
  2014 24.000 euro
  2015 32.000 euro

  Let op: hierbij is niet meegenomen dat de nieuwe libertariërs zelf ook (gratis) reclame zullen maken. Zoals in het artikelen aangegeven kunnen we dit echter niet als basis gebruiken. Ik denk wel dat het realistisch is dat de kosten met zo een 50% omlaag kunnen als we het incalculeren.

  Wat je dus nodig hebt is particuliere, bedrijven, instelling etc. die periodiek BLIJVEN doneren.
  Bijv: 5 euro per maand of 60 euro per jaar.

  Dit komt uiteindelijk (als je al het bovenstaande mee neemt) uit op 3200 donateurs (5 euro per maand) in het jaar 2015.

  Mocht dit plan worden overgenomen dan hebben we dus 5 jaar de tijd om ruim 3000 man te overtuigen om donateur te worden.

  Is dat realistisch? JA!

 4. Je energie is goed! Maar eerst leren lopen alvorens te rennen 😉

  Voordat je iets aan iemand kan verkopen zul je eerst een zelfonderzoek moeten doen WAT je bent, waar je voor staat, waar je vandaan komt (roots), waarom mensen in je moeten geloven, wie je concurrent is, wat jouw onderscheidend vermogen is en wat de voordelen voor iemand kunnen zijn.

  Vooralsnog denkt men te snel LPF, Fortuyn, Wilders, TON, etc. Schrijf een manifest dat op 1 of 2 A4’tjes past. Iets dat ik zelf ook kan gebruiken bij het overtuigen van anderen. Naast de LPF-argumenten moet ik als ik over Objectivisme begin steeds aanhoren dat er een hele boel zielige mensen zijn die onze support en solidariteit verdienen.

  Devidas [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Marco [7]:
  Zelfonderzoek en vooral het onderzoeken van anderen doet men de hele dag op vrijspreker. Voordat je kunt lopen moet je eerst wakker worden.
  Verder: wat mensen denken is van mindere mate van belang zolang je maar genoeg druk zet. als je geen x-factor hebt zoals Gandhi moet het maar op de old fashion way. Geld stoppen in propaganda (propaganda van de waarheid in dit geval) om mensenmassa’s in beweging te krijgen. Het verhaal van mij van hierboven is een voorbeeld. Of het een slecht of goed voorbeeld is maakt niet uit (ik zou zeggen slecht, maar finetunen en bijschaven kan gaandeweg). Het geeft een richting aan. De richting van minder gepraat en meer aktie en verzet. Het is on-Nederlands. maar het werkt zeer bevredigend.

 6. Alle libertariers zouden net als de zionisten samen een gebied op moeten kopen en daar een vrij domein creëren. Ik bedoel hiermee een gebied waar agressie en daarmee politieke democratie bij meerderheid wordt afgekeurd. Hier zou dan de democratie van de vrije markt kunnen zegevieren.

  De vraag is natuurlijk of zo een gebied niet gewoon een boycot over zich heen zou krijgen van de grote staten en daarmee gewoon gedoemd is. Wat als een DRO gewoon omgekocht zou worden door een overheid. Het kost tijd voordat de economische kracht van markt anarchie het kan winnen van staten gebaseerd op slavenarbeid.

 7. Zelf ben ik sinds ongeveer ruim een jaar bekend met libertarisme. Ik trok de conclusie dat ik eigenlijk al veel langer libertariër was, alleen mezelf nog niet zo geïdentificeerd had, omdat ik de stroming niet kende.

  Het valt mij op dat dit voor veel mensen in mijn omgeving geldt. Wanneer ik rechtstreeks het einddoel uitspreek (“afschaffen die overheid”) dan begint iedereen te stuiteren, maar wanneer je eerst subtiel een paar voorbeelden geeft waarbij de overheid aantoonbaar gefaald heeft, vervolgens uitlegt waarom democratie helemaal niet zo eerlijk is (een voorbeeld dat bij mij goed werkt is: voorstellen dat in het bedrijf waar men werkt de directie ook democratisch gekozen wordt – zodat bijvoorbeeld de schoonmakers vier jaar in de directie komen te zitten), daarna uitleggen dat elk individu in principe libertarisch handelt (een vriendschap kan alleen bestaan door wederzijdse vrijwilligheid), en pas daarna concludeer je dat je de overheid eigenlijk zelfs wel zou kunnen afschaffen.

  Inmiddels is een aanzienlijk deel van mijn vriendengroep bekend met het libertarisme. De meesten zijn niet overtuigd, maar dat is ook niet ineens nodig. Je moet er 20 tot 30 jaar brainwashing uitpraten, het is geen schande als dat niet in een half uur lukt. Wanneer men er maar mee bekend is, en je af en toe speldenprikjes uitdeelt (in verkiezingstijd heel eenvoudig), ziet men vanzelf in dat de overheid geen meerwaarde heeft. Had ik twee jaar geleden zelf nog nooit van libertarisme gehoord; inmiddels heb ik al vier vrienden die zichzelf inmiddels ook libertariër noemen.

  Het voordeel van deze methode is bovendien, dat men uit zichzelf gaat nadenken. Als ik iemand “overtuig” libertariër te zijn, dan vind ik mijzelf geen haar beter dan wanneer ik iemand zou overtuigen om bijvoorbeeld christen, moslim, socialist of fascist te zijn. Mijn doel is niet dat zoveel mogelijk mensen mij napraten; mijn doel is dat zoveel mogelijk mensen zelf rationeel gaan nadenken. Als mensen eenmaal zelf rationeel nadenken, komt de libertarische overtuiging als het goed is vanzelf.

 8. @Jasper [11]:
  “..een voorbeeld dat bij mij goed werkt is: voorstellen dat in het bedrijf waar men werkt de directie ook democratisch gekozen wordt – zodat bijvoorbeeld de schoonmakers vier jaar in de directie komen te zitten”

  Dit bestaat al:

  Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers (dus geen FTE’s) is verplicht een ondernemingsraad te hebben. De omvang en samenstelling kan per bedrijf verschillen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondernemingsraad

  Het komt voort uit een ander Nederlands verschijnsel:

  Radencommunisme is een stroming binnen het marxisme, begin jaren ’20 ontstaan in Nederland en Duitsland, waarin arbeidersraden op bedrijfsniveau worden gezien als de primaire vorm van revolutionaire organisatie. Radencommunisten verwerpen het idee van een voorhoedepartij. Het radencommunisme toont daarin gelijkenis met het libertair socialisme.
  De belangrijkste Nederlandse theoretici van het radencommunisme waren Anton Pannekoek en Herman Gorter.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Radencommunisme

 9. Deze site is mijn bijbel. Het is alleen zo jammer dat er niet meer mensen zijn die het libertarisme aanhangen. Ik hoop echt dat het komt want met de huidige controles, inperking van privacy, en ongewenste inmenging van de overheid in mijn zaken, zal ik
  niet veel langer in Europa blijven (EU). Ben op zoek naar een
  nieuw land waar deze principes gelden, maar heb het nog niet
  gevonden.
  Ik blijf hier de artikelen lezen want op een dag zal het komen

  beek [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Bachmann [13]:

  Somalie schijnt geen overheid te hebben: het moet goed toeven zijn daar. Wapenbezit schijnt er legaal te zijn.
  Minarchie kan een bereikbaar ideaal zijn. Anarchie niet, want dit vereist het opheffen van alle landsgrenzen.
  Hoewel een wereldregering bezig schijnt te zijn met het willen opheffen van alle landsgrenzen.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [15]: “Somalie is een verzameling roversbenden.”
  Nederland toch ook? En ze werken samen via provincies en die op hun beurt weer op nationaal vlak.
  En elk niveau heeft zijn belastingen (zo worden slachtoffers dus meermaals afgetroggeld). En parallell eraan (op het tussen niveau der provincies) heb je dan nog eens de waterschappen. Nogmaals kassa!

  ==

  If people behaved like governments, you’d call the cops.

Comments are closed.