Het openbaar verbranden van Korans op 11 september is nu een belangrijk nieuwsonderwerp. De NOS heeft er ook diverse berichten over. Een kerkgenootschap in Florida onder leiding van dominee Jones heeft deze week een oproep gedaan om korans te verbranden op de negende herdenking van de aanslagen in New York en Washington.

Deelnemers kunnen op die dag tussen zes en negen ’s avonds naar de kerk in Gainesville toe komen om een koran op de brandstapel te gooien, zo heeft de kerk laten weten. Met de boekverbranding wil de kerk de bijna 3000 slachtoffers van 9/11 herdenken.

Los ervan dat het op zich natuurlijk een domme handeling is. Een boek is een bundel papier waarop teksten zijn gedrukt. De inhoud van die teksten is waar of niet waar. Met het verbranden van de boeken verander je de feiten niet.

Een dergelijke happening krijgt dan ook alleen maar betekenis omdat een aantal mensen, gelovigen, er een hogere, heilige, functie aan toekennen. En die gaan nu dreigen dat als die verbranding doorgaat, dat zij dan eigendommen van “andere” mensen gaan vernietigen. Hetgeen dan ook weer waanzin is. Alles mogelijk in een collectivistische maatschappij.

De hoogste militair in Afghanistan, generaal Petraeus, waarschuwt dat Jones’ plan burgers en militairen in gevaar kan brengen.

“Beelden van het verbranden van de Koran zullen ongetwijfeld worden gebruikt door extremisten in Afghanistan om de publieke opinie te beïnvloeden en geweld op te wekken”, zei Petraeus.

Maar de leider van de kerk, Terry Jones, zegt in een reactie tegen nieuwszender CNN dat de verbranding gewoon doorgaat. “We zijn zeker van onze zaak, maar tegelijkertijd bidden we er over.”
“We beseffen dat dit mensen zal beledigen, dat het moslims zal beledigen”, zegt Jones. “Maar wij vinden dat de boodschap belangrijker is dan dat er mensen zijn die zich beledigd voelen.”
En of dat bidden ergens goed voor is, moet je dan ook maar geloven.

Volgens Jones wil zijn kerk met de koranverbranding de extreme elementen van de islam waarschuwen dat de Amerikanen niet zitten te wachten op de sharia, de strenge islamitische wetgeving. Hij benadrukte ook dat hij zich niet bang laat maken door extremistische moslims.

Hoe stom een dergelijk feestje ook is, het valt niet te ontkennen dat het in de collectivistische, irrationele wereld wel een signaal afgeeft. Wat de gevolgen ervan zijn, zullen we moeten afwachten.
Tevens blijft de vraag hoe zinvol het is en of een overheid mag verbieden dat iemand zijn eigen boek verbrandt?

——————————————————–
Zie NOS:  http://nos.nl/artikel/183456-verzet-tegen-koranverbranding-in-vs.html

29 REACTIES

 1. Als je ergens voor mag zijn moet je er ook tegen kunnen zijn. In Nederland mag je voor de multicul zijn, maar als je tegen bent is het land te klein.

  Van die kerk zijn mensen vrijwillig lid. Ze vinden naar de kerk gaan leuker dan voor de tv hangen. Nu gaan ze korans verbranden. Moslims boos. Het komt allemaal voort uit verveling.

  God verveelde zich en schiep de mens. De Mens verveelde zich ook en wenste zich een vrouw. Toen was de ellende compleet.

  Als moslims willen mogen zij ook hun eigen spullen gaan verbranden.

 2. Lijkt mij geen enkele twijfel.
  Jou boek, ongeacht wat iemand anders er voor waarde aan hecht blijft van jou en mag je mee doen wat je wilt.
  Verbranden, als toilet rol gebruiken, vergulden, lezen (de meest praktische oplossing)
  Of er poppetjes slingers van maken.
  Jou eigendom, jou call.

  En ja als mensen (of dierlijke barbaren die er op lijken) dreigen andere te vermoorden of op een verniel spree te gaan is gewoon strafbaar en tegen NAP (non-agressie principe) in en moet je gewoon kei hard onderdrukken en afstraffen.

  Ik hecht veel waarde aan de werken van Tolkien of werken van oude filosofen en historici, als iemand zo’n waardevol boek verbrand is dat jammer. Maar het is en blijft HUN EIGENDOM. Dat heeft mijn geen excuus om als gevolg andere mensen hun eigendom te vernielen of aan te tasten.

  (zusje pakt haar teddybeer en scheurt de neus er af, ik ben daar kwaad over en steek haar hele bed met knuffels in de fik)Als je toch een gelijkwaardige situatie wil.

  En moslims…..
  Mensen hebben nu eenmaal geen recht om Niet beledigd te worden. Beledigen is een natuurlijk recht, net zoals het een keuze is om je beledigd te voelen.

 3. Zie niet zo goed in wat de toegevoegde waarde is om boeken te verbranden, misschien alleen als de kachel uit is en het koud is. Waarom zou je boeken zoals de koran, thora of bijbel willen verbranden? Beter zou zijn om alle heilige boeken te laten verdwijnen in het oud papier, dan kan men er tenminste nog wc-papier van maken en heeft het vernietigen nog een doel….Nu zegt het niet meer dan dat een aantal ingehuurde Amerikaanse puriteinse honden een beetje lopen te fucken en aandacht willen trekken. De moslims (=CIA, FBI en NSA) zullen een tegenreactie geven en een aanslag willen plegen, waardoor er alarmfase rood wordt afgegeven en de oorlogsindustrie weer een paar vette orders in de wacht kan slepen en controle over burgers verder kan worden uitgebreid…Tja, een crisis overwinnen door een crisis te beginnen….De derde wereldoorlog zal uiteindelijk wel ons failliet worden. Amerika is het land dat elk probleem weet te managen en te overwinnen.

 4. Kritiek hebben op kameraad Stalin en hem bespotten terwijl er overal NKVD agenten rondlopen….mag het? Ja, natuurlijk. Werpt het goede vruchten af of is het verstandig wanneer je gesteld bent op je fysieke gezondheid? Neen.

  De Koran wordt door de mohammedanen gezien als het letterlijke, onveranderlijke, woord van Allah dat was vóór de schepping van de hemel en aarde (in de islam wordt uitgegaan van determinisme). Het is, volgens de mohammedaanse leer, voor niet-islamieten ten strengste verboden kennis van de Koran te hebben, de Koran aan te raken of de Koran in bezit te hebben. Het oneerbiedig omgaan met de Koran is voor een moslim al een zware zonde. Het eerbiedig omgaan met de Koran is voor een niet-moslim al een zware zonde – koefr worden geacht in het geheel niet om te gaan met de Koran – laat staan het oneerbiedig omgaan met de Koran. Laat staan vernietigen. Aangezien dat verbranding symbool is voor loutering en loutering geboden is bij ernstige zonde is het verbranden van de Koran de meest ernstige vorm van vernietiging en de meest ernstige vorm van belediging van het letterlijke woord van Allah. Door de Koran te verbranden stelt men de Koran, het letterlijk woord van Allah (daarover is geen twijfel volgens de mohammedaanse leer, dat staat ook in de Koran [2:2]”dit is het volmaakte boek, daaraan is geen twijfel”), voor als een duivels boek. Dat is de ultieme belediging van de allerheiligste openbaring. Veel islamieten zullen het verbranden van de Koran erger vinden dan het verbranden van hun bloedeigen kinderen.

  Ik vind het voornemen van deze dominee, los van de vraag of hij zijn voornemen mag uitvoeren of niet, niet verstandig.

  Jonatan [7] reageerde op deze reactie.

 5. Geweldige actie! Je zegt immers tegen moslims: wij vinden uw leefwijze en opvattingen waardeloos.

  Moslims doen hetzelfde als zij de Amerikaanse vlag verbranden. Zij geven daarmee blijk van hun verachting voor the American way of life.

  Dit soort verbrandingen zijn dan ook een vorm van vrijheid van meningsuiting. De overheid moet ze toestaan, mits ze geen gevaar opleveren (vergunning van de brandweer nodig).

  Book burning safety tips:
  http://www.landoverbaptist.org/news1003/safetytips.html

 6. Je schreef: ” Een dergelijke happening krijgt dan ook alleen maar betekenis omdat een aantal mensen, gelovigen, er een hogere, heilige, functie aan toekennen. ” En dat geld dus ook voor de koranverbranders.
  Verder vind ik dat je ieders ideeën moet respecteren zolang ze binnen de wet vallen Respecteren van andermens ideeën houdt niet in dat je er dan ook mee eens bent.

 7. @Oscar [4]:

  Het is, volgens de mohammedaanse leer, voor niet-islamieten ten strengste verboden kennis van de Koran te hebben, de Koran aan te raken of de Koran in bezit te hebben.

  Klinkt niet echt logisch: want hoe kun je je dan bekeren tot de islam? Mohammed himself was de allereerste (en enige) moslim op aarde. Volgens jouw uitspraak hierboven zou Mohammed – volgens zijn eigen leer – niemand kunnen bekeren tot de islam.

  Ik vind het voornemen van deze dominee, los van de vraag of hij zijn voornemen mag uitvoeren of niet, niet verstandig.

  Dat hangt er helemaal van af wat de belangen van die dominee zijn. Als hij uit is op provocatie, geweld, of aandacht van de media, is zijn besluit zeer verstandig (ongeacht of wij het er mee eens zijn of niet).

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Jonatan [7]:

  “Klinkt niet echt logisch: want hoe kun je je dan bekeren tot de islam? Mohammed himself was de allereerste (en enige) moslim op aarde. Volgens jouw uitspraak hierboven zou Mohammed – volgens zijn eigen leer – niemand kunnen bekeren tot de islam.”

  U gaat uit van een situatie waarin er een soort markt voor religies is en dat je eerst kennis neemt van de teksten en de boeken van diverse religies voordat je een keuze maakt voor een religie. Dat gaat op voor christendom en het boeddhisme, maar dat is bij de islam niet het geval omdat je als ongelovige geen kennis mag nemen van de door moslims als heilig beschouwde Koran.

  Heel het lichaam van de niet-moslim is onrein en alleen al om die reden mag een niet-moslim geen Koran aanraken.

  Wat betreft de bekering, daarbij is het helemaal niet nodig om er enige studie, catechese of kennisneming van de islam aan vooraf te laten gaan. Het enige wat nodig is om tot de islam over te gaan is het uitspreken van de Shahada, لا اله الا الله محمد رسول الله
  (lâ ilâha illallâh, Muḥammadur rasûlullâh)
  er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper
  deze geloofsbeleidenis, Kalimah geheten, in het bijzijn van twee moslimmannen uitspreken is genoeg om moslim te worden.

  Pas als men moslim is heeft men het recht een Koran aan te raken (mits dit met eerbied geschiedt) en te bezitten (mits men het boek niet schendt).

  Khadaffi, in de manier hoe hij zijn dictatorschap vorm geeft sterk be-invloed door Mao, heeft door in Italie Korans te gaan uitdelen aan ongelovigen iets zeer onislamitisch gedaan. De Ahmadiyya gemeenschap, door moslims niet als islamitisch erkend, doet iets zeer onislamitisch door, uit het oogpunt van zending, Korans te verspreiden onder de ongelovigen.

  “Dat hangt er helemaal van af wat de belangen van die dominee zijn.”

  Als hij er op uit is dat er overal ter wereld christenen op een afschuwelijke wijze worden vermoord (het gebruik van een citaat van een Byzantijnse keizer, die geheel de waarheid sprak en ook geen profanisering of belediging van een islamitisch attribuut of heiligdom inhield, door de Paus heeft al tot moordpartijen op christenen in Egypte, Somalie en Pakistan geleid) dan is zulk een actie uitgaande van het belang van die dominee verstandig te noemen. Natuurlijk is de dominee niet verantwoordelijk te houden voor de misdaden die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit het gebrek aan incasseringsvermogen van sommige mohammedanen.

 9. Hmm. Volgens Peikoff van het Ayn Rand Institute moet zelfs de nieuwe moskee bij ground zero door de overheid (niet door particulieren!) opgeblazen worden. Wel eerst geevacueerd. In zijn pocast geeft hij de onderbouwing hierachter. Voor geinteresseerden heb ik wel een link. Let op lezers, Moslims en meelurkende AIVD, dit is zijn mening en niet mijn mening!

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 10. Is het boek zijn eigendom? Wie zou hem dan tegenhouden om zijn eigendom in de fik te steken? Als die mafkees er happy van wordt… Als ik mijn boxer in de fik wil steken is er toch ook geen mens die daar jeuk van krijgt. Wat een gedoe om niets zeg. Negeer die l*l gewoon…

 11. Het is al een wereldberoemd iets, mensen discrimineren om hun geloof of uiterlijk. En nu komt er ook nog eens een dominee die denkt dat hij de hele wereld wijs kan maken met een of ander kampvuurtje! Ik hoop dat de dominee opstapt. Want dit is een grote schande. Vooral als dominee dien je een ander geloof te accepteren ongeacht de gebeurtenissen… ´Tussen iedere krat appels zitten een paar rotte appels´ Als je snapt wat ik bedoel. God zal de dominee op zijn tijd straffen.

  Devidas [14] reageerde op deze reactie.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [10]:

  http://www.peikoff.com/?s=zero

  What do you think of the plan for a mosque in New York City near Ground Zero? Isn’t it private property and therefor protected by individual rights?

  Voor de andere kant van het verhaal check http://ariwatch.com/
  Site van een objectivist die meent dat het ARI sinds de dood van AR een warmongering/pro israel verhaal is gaan vertellen.

 13. @Jan [12]:
  “Vooral als dominee dien je een ander geloof te accepteren ongeacht de gebeurtenissen… ”

  Huh?

 14. Zou de wereld net zo hysterisch reageren als die dominee een verbranding van het boek “Mijn Strijd” (geschreven door een voormalige Oostenrijkse amateurschilder) zou hebben aangekondigd?
  De mentale veerkracht van de haatsmurfen uit de woestijn laat te wensen over. De mentale veerkracht van westerse politici nog veel meer.

 15. @Jan [12]:

  “Vooral als dominee dien je een ander geloof te accepteren ongeacht de gebeurtenissen… ”

  Dus een dominee dient een leer te accepteren die oproept tot strijd tegen hem? Een dominee dient een leer te accepteren waarin wordt voorgeschreven dat er geweld tegen hem wordt gebruikt, dat hij bestreden moet worden, dat hij gedood moet worden, dat hij alleen gespaard kan worden als hij de djizyah (dhimmi-belasting) betaalt terwijl hij onderdanig is, de superoriteit van de islam erkent en geen rechtspositie meer heeft?

 16. De dominee heeft waarschijnlijk de boekenverbranding in het NT in gedachten.
  Als moslims bijbels gaan verbranden? Wat zouden christenen daarvan vinden? Ik vermoed dat ze het zullen beschouwen als een zoveelste uiting van haat jegens het christelijke geloof. Zullen ze verbaasd zijn? Dat denk ik niet, want Christus had al aangekondigd dat Zijn geloof voortdurend belasterd zou worden.
  Tevens staat eerder een persoon dan een boek centraal: Christus. Die wordt niet gedood door bijbels te verbranden.
  Daarbij worden door de dominee vermoedelijk zelf gekochte exemplaren verbrand.
  Beperkten islamieten zich maar hiertoe. Zij gaan helaas veel verder: steken andermans kerken in brand en andermans familie.

 17. Niks mag. Fortuyn en van Gogh slopen middels het PvdA gedachtegoed mag.

 18. @R. Hartman [23]:

  Je kent de voorgeschiedenis niet. Christenen doen ook vreselijke dingen in Afrika (o.a. LRA).

  In India werden grote aantallen moslims (mannen, vrouwen en kinderen) levend verbrand, nadat een stel moslim activisten een groep van 50 Hindu pelgrims had overvallen en in brand had gestoken:
  http://www.youtube.com/watch?v=jxe7xjDhs5U

  Vergelijk ook het Noord-Ierse conflict, of het Palestijns-Israelische. Dat gaat ook al jaren over en weer. Wie is begonnen en wie is het slachtoffer?

  Volgens Al-Qaïda is het koloniale westen begonnen en hebben moslims alle recht om terug te slaan (9/11).

  Zie ook dit debat over steniging (P&W, 7 sept 2010):
  http://www.youtube.com/watch?v=-tufF4zgolg

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman [23]:

  Ik heb de beelden minder dan een minuut aan kunnen zien. Ik ben woedend. Tegen deze moordlustige barbarij dienen we ons te verdedigen.

  Vrijwel iedereen zwijgt over deze praktijken. Of menen deze moordpartijen te moeten goedpraten door dingen te opperen als ‘waar twee partijen vechten hebben er twee schuld’ of ‘het is net zoiets als het Noord-Ierse conflict’ of een andere gotspe waarmee mohammedaans geweld tegen christenen wordt vergoeilijkt of weg gerelativeerd.

  @Peter de Jong [24]:

  Jij beschouwt leden der LRA als christenen? Dan is Jim Jones te beschouwen als een sociaal-democraat (danwel sociaal-liberaal).

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [25]:

  Ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Mag ik dan iemand die met een bijbel rondloopt en zegt dat hij christen is, op zijn woord geloven?

  Verder kunnen bij een conflict er nooit 2 partijen schuld hebben. Iemand is immers als eerste begonnen met geweld. Als diegene in zijn recht staat is er niets aan de hand, maar als het een daad van agressie betreft zijn alle volgende geweldsdaden van de slachtoffers gerechtvaardigd. Wie zegt je dat die levend verbrandingen niet proportioneel zijn (zie mijn Indiase voorbeeld)?

  Bij het Noord-Ierse conflict hingen de stukken vlees in de bomen dus dan is het goed om te weten of dit terecht was.

Comments are closed.