In dezelfde week waarin naar buiten kwam dat we op basis van het verdrag van Lissabon, ons niet op onze grondwet konden beroepen om asielzoekers te weren, werd duidelijk dat we ons financieel toezicht ook bij het groot vuil kunnen zetten:

Nationale regeringen en toezichthouders, zoals de AFM, Nederlandsche Bank, zullen bevoegdheden moeten inleveren ten gunste van deze Europese instanties. FD 2 sept.

Even los van hoe effectief het oude en het nieuwe toezicht zullen zijn: Nu ben ik toch erg benieuwd hoeveel personeelsleden (nu 460) de AFM na het overdragen van al die bevoegdheden nog overhoudt.

Wat denkt u minder, gelijk of meer dan die 460 van nu?

2 REACTIES

  1. Waarschijnlijk ongeveer het dubbele. Het noodzakelijke conceptuele en wettelijk kader waarbinnen de samenwerking vorm gegeven dient te worden moet zich nog uitkristalliseren. Nieuwe protocollen, toetsingscriteria en verantwoordingsstructuren dienen te worden opgezet. Overgangsmaatregelen voor de transitie periode dienen te worden uitgewerkt. Bezwaar en beroepsprocedures dienen te worden aangepast. De nationale kaders dienen te worden getrokken.

    Uit de uitwerking van de bezwaar en beroepsprocedures volgt vanzelf de noodzaak tot een pan Europese bezwaar en beroepsinstantie.

    Het ontwikkelen van nieuwe wet en regelgeving zal in de toekomst veel meer in samenwerking met de rest van de EU plaats dienen te vinden, hetgeen diverse in EU verband opererende werkgroepen noodzakelijk maakt.

    Hetzelfde geldt voor de interpretatie van de EU regels, hiertoe dient een EU breed kennis en informatie centrum te worden opgezet. Dat over een voldoende grote en bekwame staf dient te beschikken om de lidstaten in hun eigen taal te woord te staan, en dus met hooggekwalificeerde stafmedewerkers dient te worden bezet om deze specialistische kennis over te dragen.

    Ergens gedurende dit proces zal het besef groeien dat er nadere samenwerking nodig is en meer bevoegdheden dienen te worden overgedragen en er daarnaast behoefte is aan een extra EU breed overkoepelend orgaan dat de afstemmingen tussen de landen en de andere EU organen coordineert. Waarna de hierboven beschreven stappen wederom doorlopen worden.

  2. De burger heeft zich niet kunnen uitspreken over dat referendum of wij bij de EU wilden, dat is door JP, die een bilderberger is, door je strot gedrukt en geld dan ook niet. Door deze misdaden zijn de CDA, dan ook goed afgestraft, omdat het volk door heeft dat hun belangen niet worden gediend.NSBers mentaliteit! Het heeft helaas wel lang geduurd, voordat zij erachter kwamen,dat zij niet gehoord werden door de politiek.

Comments are closed.