Het hier eerder aangekondigde project in de artikelen:”De weg naar Vrijheid” ontwikkelt zich goed. Er komen bijna dagelijks aanmeldingen van mensen die mee willen doen en enkelen zijn al bezig met het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de organisatie.

“The (political) power went from local to central.
Now we get the post-bureaucratic age
= local people empowered by global data & technology.” Quote P. Koopmans

Wat zouden we willen bereiken? Een bewustwordings proces op gang brengen en houden wat de slechte effecten van het beleid en het gebrek aan morele verantwoordelijkheid van de overheden duidelijk maakt. En meteen daaraan verbeteringen presenteren. (Problemen duidelijk benoemen en oplossingen voorstellen) Vervolgens, al dan niet via belangenorganisaties, waaronder de politiek, invloed uit gaan oefenen om het gewenste beleid ingevoerd te krijgen. Kort en bondig het doel is niet het oprichten van weer een partij maar het vererven van gezag en invloed. Een voorbeeld hiervan is de site downsizedc

Zou je dit een missie kunnen noemen? Wij gaan ons sterk maken voor een morele samenleving die gebaseerd is op het recht van elk individu om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen is dan gebaseerd op vrijwilligheid.

Een solide ideologische basis, veel denkkracht en veel gebundelde positieve energie gecombineerd met een open mind zijn belangrijk om richting te kiezen en veranderingen tot stand te kunnen brengen En bedenk: gedachtekracht is sterker dan zwaartekracht.
Maarrrr ideologieën “verkopen niet”, je moet pragmatisch vertaalslag maken om mensen achter je te krijgen om zogezegd massa te creëren. Zonder massa geen verandering.
Ofwel heel simpel je krijgt mensen slechts op 2 manier in beweging; lust of last. Last is bijvoorbeeld de inperking van de persoonlijke vrijheid. Als je ze eerst maar eens bewust maakt dat dit een last is die steeds zwaarder wordt. Als het aan de overheid ligt, komt hun eigenbelang in het gedrang. Als je dan de last kunt verminderen of zelfs om kunt draaien in lust, heb je “een vriend voor het leven”.

Samenwerking met derden, en in het bijzonder die met een libertarische basis, is belangrijk. Daar waar bijvoorbeeld de libertarische partij de ideologie bestudeert en in praktijk probeert te brengen, ofwel de denktank functie vervult, gaan wij de bewustwording met duidelijke marketing en internet on line sales technieken verspreiden. Wij gaan het praktische voor het grote publiek verpakken. Wij willen marktaandeel = MASSA om invloed en gezag te krijgen.

Ik stel dit voor als volgt aan te pakken. Definieer elk jaar minimaal 6 tot 10 belangrijke onderwerpen en diep deze volledig uit. Maak scherp duidelijk welke ongewenste effecten het gevoerde beleid sorteert maar doe gelijktijdig voorstellen voor verbeteringen. Creëer massa door 80 % van alle belangenorganisaties uitgebreid te informeren en te confronteren. Hier horen ook politiek partijen bij. De feedback van al deze organisaties is volgens de vrijheidstoetssteen te beoordelen. Voor de massa, te omschrijven als de gewone burgers die niet politiek actief zijn maar wel geraakt worden door het overheidsbeleid, moet je een ander begrip; zoal de GV (gezond verstand toets) introduceren.

Door nu alles eenduidig en overzichtelijk te presenteren creëer je buiten de verkiezingstijd compacte duidelijkheid over de standpunten van de diverse (politieke) partijen. Het aantal verzamelde “GV points” is eigenlijk een stemadvies vanuit libertarisch oogpunt. We krijgen veel contactmomenten met derden en dus invloed en we kunnen hier veel publiciteit mee genereren. Los hiervan zijn er nog andere middelen om naamsbekendheid te verkrijgen. Op deze manier krijgen we via de massa een stem en macht.

Dit betekent, ik herhaal dan ook dat wij in beginsel nooit een politiek partij willen worden omdat je dan onderdeel van het systeem wordt, wat je nu gaat kapittelen. Ik ben mij bewust dat ik een discutabele analogie schets als ik aan de IRA denk. Die had zowel een politieke als een alternatieve tak. Vreedzaamheid is een gegeven voor ons maar je kunt wel van ons verwachten dat wij problemen provocerender en mogelijk via minder voor de hand liggende technieken proberen op te lossen.

Er hebben zich een aantal mensen gemeld voor aanvullende informatie of zelfs hun medewerking al toegezegd. Wij, Hub Jongen en Karel Want, zijn deze projectgroep in wording aan het opzetten. Als u hierbij wilt horen verplicht u zich tot niets en u ben en blijft natuurlijk altijd vrij om zelf te bepalen hoeveel tijd u beschikbaar wilt stellen. Ik denk en hoop dat er een harde kern ontstaat die de leiding nemen, die zullen meer dan 2 uur per week investeren. Daarom heen een groep van 20 tot 40 van mensen die afhankelijk van de activiteit en hun interesse nauw berokken willen zijn. Daarnaast zullen werkgroepen ontstaan die een specifiek (kortlopend) project uitvoeren.

Wat wij wel van u verwachten is dat u een kritisch klankbord vormt. Wij gaan u zoveel mogelijk als 1e informeren, zodat u op de eerste rij zit. Maar als wij iets fout doen of u kunt ons initiatief verbeteren reken wij op feedback.

Daarnaast gaan wij u in de toekomst vragen om het principe van de exponentiële groei te benutten door anderen op het project te gaan wijzen. Een absolute aanrader is de video Dr. Albert Bartlett The Exponential Function. Als u 3 andere mensen op ons project wijzen en deze op hun beurt weer 3 dan kunt u uitrekenen hoe hard het kan gaan om de kritieke massa te bereiken, verbaas u maar eens.

Contact. Wij hebben een voorkeur om via Skype te communiceren. Dit lijkt mij een goed communicatiemiddel voor het project omdat je daar ook video conferencing en conference calls mee kunt organiseren. En het is nog gratis ook.
Als je het daarmee eens bent, mail:  kjamwant@oxglo.com of hub@vrijspreker.nl
of Skype je Skype-adres naar mij: kjamwant.

Karel J.A.M. Want
————————————

P.S. Omdat voor de keuze van de naam nog zoveel verschillende meningen zijn, zullen we aal aanduiding voorlopig de naam FIOT gebruiken. “Freedom In Our Time”mede als contrast met de FIOD.

Het voorgaande artikel: https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/09/de-weg-naar-vrijheid-de-tussenstand/#more-78556

13 REACTIES

 1. Helder en duidelijk verhaal!
  Ik zie dat er goed naar de feedback geluisterd is.
  Wordt tijd dat ik ook maar eens zo een skype accountje ga aanmaken.

  “Ik stel dit voor als volgt aan te pakken. Definieer elk jaar minimaal 6 tot 10 belangrijke onderwerpen en diep deze volledig uit.”

  Ik denk dat de focus hier moet liggen op het verschil tussen de [libertariër die nog niet weet dat hij libertariër is] en de [libertariër die dit al wel weet].

  Dit zijn punten die niet direct voor de hand liggen.
  Bijv:

  101

  -De privatisering van infrastructuur
  -De privatisering van onderwijs
  -De privatisering van zorg

  202

  -Fractional reserve banking
  -Non dictoriale alternatieven op democratie (secessie, constitutionalisme)
  -Vormen van dwangloze staatsfinanciering.`

  Ik heb nog een vrij briljant artikel over geenstijl in de koelkast liggen. Lang verhaal, maar de strekking van de analyse is dat geenstijl (en daarmee dus ook hun aanhang) feitelijk libertariërs zijn die het alleen zelf nog niet weten/begrijpen. Bijna al hun niet-onzin/lolbroekerij artikelen zijn anti belasting of anti beperking van sociale vrijheden artikelen. Ze missen alleen de doortastendheid van het echte libertarisme omdat ze “cursus” 101 en 202 niet gevolgd hebben…
  Nu zijn er natuurlijk nog talloze doelgroepen los van hun die we moeten bereiken, maar ik denk dat het wel aangeeft hoe we ong. te werk moeten gaan.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Devidas [1]:
  Het overbrengen van de principes van de Vrijheid is daar essentieel voor.
  En duidelijk maken wat wij met “Vrijheid” bedoelen. Geen enkele partij doet dat.
  Gebruik de “Filosofie van de Vrijheid” (voorpagina).

 3. Ik stel dit voor als volgt aan te pakken. Definieer elk jaar minimaal 6 tot 10 belangrijke onderwerpen en diep deze volledig uit. Maak scherp duidelijk welke ongewenste effecten het gevoerde beleid sorteert maar doe gelijktijdig voorstellen voor verbeteringen. Creëer massa door 80 % van alle belangenorganisaties uitgebreid te informeren en te confronteren.

  De uitdaging is niet om mensen te informeren hoe het anders kan maar mensen te overtuigen hoe het anders MOET. Zolang men de immoraliteit van de staat niet wilt accepteren kom je nergens met je alternatieven, hoe goed uitgedacht dan ook.

 4. Vervolgens, al dan niet via belangenorganisaties, waaronder de politiek, invloed uit gaan oefenen om het gewenste beleid ingevoerd te krijgen.

  Er moet geen beleid worden ingevoerd denk ik, maar worden uitgefaseerd.

  Maarrrr ideologieën “verkopen niet”, je moet pragmatisch vertaalslag maken om mensen achter je te krijgen om zogezegd massa te creëren. Zonder massa geen verandering.

  Het rare is dat ideologieën zonder praktische vertaalslag het beste verkochten als je naar de geschiedenis keek.

  Communisme heeft de halve wereld veroverd, maar communisten hadden nooit een antwoord op hoe je een produktieprocess kunt plannen zonder prijzen. Toen Lenin de macht greep was er totaal geen idee hoe het praktisch verder moest. Ze kregen de macht in de schoot geworpen, omdat ze morele argumenten gebruikten (kapitalisten zijn dieven van arbeiders)

  Religie is een andere ideologie die totaal geen praktische vertaalslag heeft en net als communisme niet zorgt voor praktische zaken als een koekje bij de koffie. Toch is het dominant in de wereld. Ook zij gebruiken morele argumenten.

  Conclusie:Als je echt succesvol wil zijn, moet je ideologie morele pijlen afschieten, irrationeel en tegenstrijdig zijn en totaal niets praktisch opleveren dan ellende, dood en verderf.

 5. Als ondersteuning Libje en Flibje weer uit de kast halen, kan wellicht snel effect sorteren.
  Zeker als onder een leus een link naar een relevant artikel over dat onderwerp staat.
  Dus mijn voorstel luidt: Libjes als reactie op GS plaatsen met eronder een link naar een relevant artikel op deze site.

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 6. Politiek activisme is een vak apart. Het wiel opnieuw uitvinden is echt niet nodig. 😉

  Als je een nieuw onderwerp bij mensen wil introduceren en hen er tevens voor wil warmmaken, zal je dat kort en krachtig en vooral helder moeten doen. Amerikaanse libertariërs beschikken daarvoor over spelletjes, FAQs, video’s en trainingprogramma’s, zoals Operation Politically Homeless:
  http://www.theadvocates.org/content/18

  Mensen komen dan direct met een heleboel vragen (Hoe moet het zonder verzorgingsstaat met de armen? Wordt het geen totale chaos? Worden we dan niet geregeerd door grote bedrijven? enz).

  Op het internet vind je in talloze (engelstalige) FAQs hoe libertariërs een vrijere samenleving zien, o.a.
  http://www.libertarianism.com/

  In NL heeft Henry Sturman 4 jaar geleden een libertarische FAQ Wiki libertarianfaq.org opgezet met de bedoeling die door de internationale libertarische community te laten vullen en deze dan in het Nederlands te vertalen. Daar is tot nu toe niets van gekomen. Voor het NL-taalgebied zijn er dus nog maar weinig FAQs, o.a.
  http://www.libertarian.nl/wp/2001/01/libertarisme-faq/

  Het nadeel van alle bestaande FAQs is hun grote omvang. Je moet er echt voor gaan zitten om al die info tot je te nemen. Dat werkt niet voor het brede publiek. Een beknopte versie die op een paar A4tjes past en die je makkelijk kan emailen of overhandigen zou veel praktischer zijn, maar is helaas niet beschikbaar. Wie werpt zich op? 🙂

  Dit is een voorbeeld van een goede FAQ (behandelt de Gouden Standaard):
  http://www.ratiovincit.nl/Gouden_standaard.html

  PS
  Loose dat FIOT. Het is een branchevereniging (Fédération Internationale des Ouvriers du Transport), een term uit het vrachttransport (Free In/Out and Trimmed), de combinatie met het oude FIAT logo is verwarrend, de insider grap komt niet over bij het brede publiek, het heeft geen kwaliteitsuitstraling, ‘our time’ betekent betaalde uren terwijl je ‘our lifetime’ bedoelt, en je krijgt gegarandeerd last met FIAT door gebruik van hun oude logo.

  Devidas [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [8]:
  Persoonlijk denk ik dat we FIOT moeten aanhouden als werknaam. Beide (zoals nu)kan ook. Maakt het even niet zoveel uit (straks krijgen we een werk-werknaam discussie :-)) Dat wil niet zeggen dat FIOT niet de uiteindelijke naam kan worden. Of op weg naar vrijheid. Of iets anders. denk dat het nog even niet zoveel uitmaakt, het zal vanzelf een richting op groeien.

 8. Die morele invalshoek is een prima idee! Kan je gewoon op blijven hameren zonder dat je erg veel concrete invulling hoeft te geven (mensen prikken daar gauw doorheen).

  Socialisten zijn er meesters in (eerlijke kansen, opkomen voor de zwakkeren, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, een fatsoenlijke samenleving). Christelijke partijen kunnen er ook wat van (Balkenende: zo gaan we niet met elkaar om).

  Liberale partijen benadrukken het morele aspect nauwelijks, hoewel er aanleiding genoeg is (privacy, burgerrechten, zelfbeschikkingsrecht). D66 heeft de politieke vernieuwing er nooit doorgekregen (Wilders lijkt daar beter in te slagen). De liberale stokpaardjes (economie, veiligheid, financieel beleid) worden meestal inhoudelijk ingevuld. Daar kan je ze natuurlijk ook op aanvallen, want hoe wil je een solide financieel beleid voeren met fiat geld in een voodoo economie?

  Fractional reserve banking en de rol van het overheidsgeld (incl. alternatieven zoals goud) is idd een erg belangrijk onderwerp waar mensen nauwelijks iets van af weten. De geleide markteconomie met haar oerwoud aan regels, heffingen, subsidies en semi-overheidsorganisaties grijpt diep in in het leven van mensen zonder dat ze precies begrijpen hoe. Bv niemand weet hoeveel belasting hij precies betaalt, en waarom dit nodig is (vanwege marktfalen, maar bestaat zoiets wel? Hoe werkt een vrije markt eigenlijk?).

  Het grootste vooroordeel bij het brede publiek geldt de marktwerking. De socialistische newspeak heeft dit tot een heel vies woord gemaakt. Als de mensen kan worden duidelijk gemaakt dat de verschrikkelijke privatiseringen van de nuts- en vervoersbedrijven, in de woningbouw, in het onderwijs en in de zorg helemaal niets met marktwerking te maken hebben is er al veel gewonnen.

 9. @.M [5]:

  Goed idee! Een goede oneliner laat mensen nadenken. Het links anarchistische Loesje (wildplakkers in studentensteden) heeft er al jaren succes mee:
  http://www.loesje.nl/

  Ook de VVD voerde een succesvolle verkiezingscampagne met prikkelende oneliners op hun posters. Kan je ook makkelijk in advertenties en op bumperstickers, buttons, T-shirts, scheurkalenders en andere promotie-artikelen verwerken:
  http://www.libertystickers.com/
  http://www.bureaucrashcontraband.com/

  Of in een filmpje, zoals dit Amerikaanse voorbeeld:
  http://www.youtube.com/watch?v=ofx-Qjp3cjs

  ===
  “Over je eigen geld willen beschikken is geen hebzucht. En geld van anderen uitgeven is geen mededogen”
  ~ Young Americans for Liberty

 10. Met enkel een morele benadering kom je er overigens niet. Practische adviezen en begeleiding zijn ook noodzakelijk.

  De socialisten wonnen hun zieltjes met de maakbare samenleving en een optimistisch mensbeeld:
  http://ubersuper.com/uploads/yapb_cache/chinese_propaganda.2n4jr33d7juocwcs80c8088wo.86z7v2fzwc4cso04oscgo0gs8.th.jpeg

  Hedendaagse socialistische propaganda streeft naar het behoud van de verzorgingsstaat. Men gaat daarbij uit van angst en onzekerheid die ieder mens kent (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, ouderdom, scholing voor je kinderen, oorlogen, milieurampen). Die rampspoedscenario’s lost men op onder het motto ‘samen staan we sterk’ en ‘iedereen telt mee’. Nadelen van de verzorgingsstaat worden steevast weggewoven met de retorische vraag ‘we hebben het toch goed hier?”.

  Liberale propaganda daarentegen gaat nog steeds uit van het optimistische mensbeeld. Er zijn nauwelijks grenzen aan wat mensen tot stand kunnen brengen. Tuurlijk kunnen je nare dingen overkomen, maar een individu met de juiste mentaliteit zal zich daar altijd weer uit kunnen werken. Anderen zullen hem daar graag bij helpen zolang je ze de vrije keuze laat.

  De liberale benadering die het individu meer eigen verantwoordelijkheid geeft is voor veel mensen zowel verleidelijk als beangstigend. Ze ervaren de huidige overheidsinvloed als te beknellend en betuttelend maar om het nu helemaal zelf te gaan doen geeft ook weer te veel onzekerheid.

  Het is als iemand die jarenlang in loondienst heeft gewerkt, daar te weinig voldoening in vindt en dan besluit om als kleine zelfstandige te gaan beginnen. Je eigen naamplaatje op de gevel spijkeren is altijd een hele stap (de voormalige Oost-Duitsers kunnen er nog steeds niet aan wennen 😉 .

  ===
  “When government takes responsibility for people, then people no longer take responsibility for themselves.”
  ~ George Pataki

 11. Peter de Jong: je reacties zijn nuttig; enkele sites ontdekt die ik nog niet kende. Blijkt maar hoe rommelig alles nu nog is… iemand nog donaties aan het Libertarisch Centrum (ovv mijn naam) over voor het verzamelen (en vertalen) van de Libertarische “lessons learned” en “best practices” in een open source structuur? In november ga ik (mits er genoeg donaties zijn) een maand vrij plannen om hier en aan OWV/FIOT fulltime te gaan werken.

  We gaan de goede kant op!

Comments are closed.