Hoe goed kan pensioen van bovenaf geregeld worden?

Mede doordat langjarige pensioenverplichtingen, door de DNB regels geteld worden op basis van de rente vandaag, hebben veel pensioenfondsen een onderdekking en komen ze volgens de regels tekort. ( ik schreef al eerder dat het best cynisch is dat diezelfde DNB, nou juist die rente zo heeft verlaagd)Die regels eisen nu ook een herstelplan. Hetgeen praktisch gezien betekent dat de pensioenfondsen, willen ze aan die regels voldoen, hun aandelen belang verkopen en omruilen in langlopende staatsobligaties, want die tellen hoger voor de dekkingsgraad.

Laat nu net die rente hysterisch en historisch laag staan op die obligaties. Dus daarmee leggen de pensioenfondsen hun probleem voor nog langere tijd vast, ook hebben ze dan geen voordeel van de toekomstig hogere rente, want ze leggen zich nu voor 10-20 jaar vast. Ook een eventuele stijging van de aandelen, of het hogere dividend rendement dat veel aandelen nu tov obligaties hebben, gaat aan de pensioengerechtigden voorbij. Maar ja, de fondsen moeten aan de regels voldoen.

Natuurlijk ben ik niet tegen regels, je moet kunnen weten wat je kunt verwachten als je (verplicht) deelneemt aan een fonds. Waar ik echter voor pleit is het al geteste pensioensysteem in Chili, waarbij iedereen zelf mag bepalen in welk fonds hij zijn pensioenpremie wil storten.

Daar kunnen de pensioenfondsen zelf aangeven wat voor beleggingsmix ze hebben en kiezen welk beleid ze uitoefenen. Door deze concurrentie en het per kwartaal kunnen switchen van fonds door de deelnemers, wordt iedereen scherp gehouden en kan vrijelijk gekozen worden of je je geld in een fonds met goud, aandelen,  of obligaties of onderdekking wilt stoppen. Dat je daar natuurlijk ook risico mee hebt is een feit. Maar wat is de zogenaamde zekerheid als de fonds verplichtingen met zeg 4% per jaar groeien en de opbrengst op staatsleningen met 2,5% ? En, het uitbannen van risico’s door meer regels is een natte droom voor politici.

Ik pleit voor het zelf mogen kiezen waar en hoeveel je pensioengeld naar toe gaat. Zeker wanneer we nu al een dag in de week voor ons pensioen in de weer zijn. Natuurlijk, het helemaal zelf bepalen of en wat je in je pensioen wilt stoppen is nog beter, maar we moeten ergens beginnen.

10 REACTIES

 1. Het nadeel van pensioenfondsen is naast de dwang ook dat ze zo sterk gereguleerd zijn en dus gedwongen worden staatsobligaties te kopen. Indien je van mening bent dat het fiat geldstelsel kan omvallen, dan wil je niet dat je pensioen afhankelijk is van ditzelfde fiat stelsel doordat het fonds vooral in staatsobligaties moet beleggen. Je moet er echter aan deelnemen, terwijl je grote twijfels hebt. Vervolgens staat de belastingdruk je niet echt toe daarnaast een alternatief appeltje voor de dorst op te bouwen.

  Een oplossing als in Chili, volgens mij met dank aan Pinochet, staat je toe de juiste keuzes te maken.

 2. Het probleem is dat alle investeringen van pensioenfondsen in waarde dalen. Vastgoed, aandelen en staatsobligaties.
  De shoppingmalls in de VS staan leeg.
  De aandelenkoersen van bedrijven gaan alleen nog omhoog als ze heel veel mensen ontslaan.
  Niemand weet of de staatsobligaties van Griekenland, Ierland, Spanje en de VS wel waardevast zijn. Zijn de centrale banken wel geloofwaardig als ze jarenlang staatsobligaties blijven opkopen….

  Armin [10] reageerde op deze reactie.

 3. Kijk eens naar de bestuurders, de grote panden, de rijkdom. Als iedereen gewoon zelf zijn inleg mag bepalen en waar hij die inleg doet zijn we van dat stomme omslag systeem af. Nu worden de trouwe storters beroofd onder het mom van een dipje. De graaiers staan weer klaar. Volgende stop, uw spaargeld. Hoe ? Door de afschaffing van de EUR wordt het weer gehalveerd…

 4. Pensioenfondsen zijn IMO niet meer dan een door de overheid afgedwongen belasting ten behoeve van de financiële “industrie”.

  Het principe van de pensioen fondsen is afhankelijk van een groeiende economie. En de economie groeit voor het grootste gedeelte door een toenemende arbeidsparticipatie. En laat nu net dit in gevaar komen doordat 1) de meeste mensen die willen werken al werken, en 2) de vergrijzing onherroepelijk in de arbeidsparticipatie gaat snijden.
  De economie zal naar mijn verwachting in de toekomst dus krimpen in reële productie. Dus moeten pensioenen wel in het gedrang komen. Er zal hoe dan ook een mechanisme verschijnen dat de reële productiviteit zal afbeelden op de financiële kant van de zaak.

  Zoveel te meer we aan de financiële kant gaan lopen morrelen, zoveel te erger wordt het probleem. Simpelweg omdat financieel geknoei domweg het eigenlijke probleem niet verhelpt.

  Het beste is om de verplichte pensioenen onmiddellijk af te schaffen en de uitkeringen van de pensioenen geleidelijk af te bouwen. En vooral echte duidelijkheid te verschaffen waarom dit nodig is.

 5. De overheid dient zich helemaal niet met pensioenen te bemoeien en geen dwanginhoudingen te plegen op salarissen.
  Laat ieder sparen of niet sparen wat hij wil en op natuurlijke wijze uitsterven als hij niet gespaard heeft.
  Hugo van Reijen

 6. Afgelopen zaterdag gaf ik geheel toevallig een lift aan de voor mij tot dan toe onbekende Sjoerd Hoogterp. Hij blijkt Directeur Stichting Pensioenfonds Werk en (re) integratie.
  Ik zal een samenvatting maken van het gesprek dat we in de auto hadden.

 7. Afgelopen zaterdag heb ik een kort maar interessant gesprek gehad met een directeur van een pensioenfonds.
  Ik zou dit graag in willen sturen voor plaatsing op vrijspreker.nl.

  Mijn eerste vraag is, naar wie kan ik dit het beste insturen?
  Ten tweede is het raadzaam om de man in kwestie vooraf een vorm van wederhoor aan te bieden?

 8. Waar ik echter voor pleit is het al geteste pensioensysteem in Chili, waarbij iedereen zelf mag bepalen in welk fonds hij zijn pensioenpremie wil storten

  Zoals ik al eerder schreef is dat Chili systeem helemala niet zo bijzonder. Het is net zoals de 401(k)’s in de USA en onze lijfrenten.

  Kernverschil is niet zozeer de vrijheid, maar dat het risico bij de spaarder ligt. Anders dan bij onze Nederlabndse stelsel is er geen gegarandeerde uitkering, maar is de uitkering afhankelijk van rendement.

  Het Chili stelsel is dus geen uitkomst voor de dekking, maar maakt de deelnemers enkel meer bewust dat er nu inderdaad penisoenwaarde ‘weg’ is door de crisis. En dat een lage ECB/FED/etc rente ook nadelen heeft voor wie spaart.

  Wél voorkomt het herverdeling van pensioengelden tussen werknemers en gepensioneerden, en tussen werkgevers en gepensioneerden/werknemers, etc. Immers pensioen is enkel van jou. Anders dan in Nederland, waar de deelnemers zelf verassend weinig te vertellen hebben over hun pensioen.

 9. @Hans [2]: Het probleem is dat alle investeringen van pensioenfondsen in waarde dalen. Vastgoed, aandelen en staatsobligaties.

  Onjuist, de waarde van belaggingen van pensioenfondsen is juist enorm gestegen het laatste jaar. Gemiddeld met zo’n 10%.

  Het probleem is echter dat de verplichtingen ook stegen ivm hogere leeftijdsverwachting. Plus dat het verwachte rendement op de huidige bezittingen – ondanks de waardetoename – ook fors daalde.

  Ofwel:

  dekkingsgraad = 100% x ( bezittingen / bedrag_nodig_voor_verplichtingen )

  O.a. alle huidige staatsobligaties zijn meer waard geworden. Logisch, waar men een paar jaar geleden voor een 30 jarige obligfatie nog bijna 5% kreeg, is dat nu ruwwweg de helft. Wat men dus gekocht had is meer waarde geworden, maar wat men nu aanschaft geeft maar 2,5% rente. Wellicht dat morgen de rente weer stijgt, maar dan nog zal men de nu gekocht obligaties dan enkel met licht nominaal verlies kunnen verkopen.

Comments are closed.