- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Plan: verkeersboetes 15% omhoog

Voor dit bericht heb ik geen bronvermelding aan te geven. Media genoeg die dit nieuws vermelden.

Het plan is om alle verkeersboetes met 15% in prijs te verhogen. Na een verhoging van 20% in 2008 én een toevoeging van € 6,- voor administratiekosten (van nota bene een administratieve sanctie) in 2009, staat voor dit jaar de planning op 15% verhoging.

Het demissionair kabinet denkt hiermee 50 miljoen euro per jaar extra te kunnen graaien. Als die 15% verhoging dus 50 miljoen euro vertegenwoordigt, betekent dit dat de totale staatsinkomsten op verkeersboetes rond de 333 miljoen per jaar komt te liggen met dit nieuwe plan. Dan zou het nu rond de 333 – 50 = 283 miljoen euro moeten liggen. Maar dat klopt niet, dus de kabinetsuitspraak over die verwachting is gelogen.

In 2009 waren er circa 11.8 miljoen boetes uitgeschreven. Als we even grofweg rekenen dat de gemiddelde boete in 2009 dus “283 miljoen euro gedeeld door 11.8 miljoen stuks” = 24 euro zou bedragen.

Dit rekenwerk is in tegenspraak met bijvoorbeeld dit bericht (www.elsevier.nl ) waarin staat, dat de politie een target heeft voor 831 miljoen euro boetes uit te schrijven. Maar ook in tegenspraak met dit bericht ( www.novatv.nl ), waarin staat dat het gemiddelde bedrag van een boete € 41,50 was… in 2002!!!

Aangezien de berichtgeving dus verre van betrouwbaar is, en de website van het CJIB en Ministerie van Verkeer en Waterstaat nog minder betrouwbaar is en een politicus of andere ambtenaar per definitie onbetrouwbaar is, doe ik maar een aanname. Met uw goedvinden, neem ik voor een gemiddelde sanctie het bedrag van € 40,- in 2007. Als onze “overheidselite” aannames mag doen die nergens op slaan, mag ik op zijn minst toch wel een “best guess” poneren?

Waarom dit moeilijk gedoe en rekenwerk? Ik wil eigenlijk weten hoe hoog het gemiddelde sanctiebedrag was in 2007, dus voor de verhoging van 2008. Zodat ik dan kan berekenen hoeveel tariefsverhoging de roverheid zichzelf toebedeelt.

Dan het grove rekenwerk:

In 2007 een gemiddeld sanctiebedrag uitgaande van € 40,-

In 2008 een verhoging van 20%, waarmee het gemiddelde sanctiebedrag op € 48,- komt

In 2009 de beroemde administratiekosten van € 6,-, dientengevolge het gemiddelde sanctiebedrag verhogen naar € 54,-.

En nu het plan om daar nog eens 15% op te gooien. Om he netjes te berekenen, moet ik die 15% op die € 48,- uit 2008 berekenen en er dan apart die € 6,- administratie kosten bij tellen. Dat wordt dan (48 x 1.15) + 6 = € 61,20 gemiddeld per sanctie na uitvoring van dit laatste nieuws.

In totaal is de gemiddelde sanctie van de aangenoman € 40,- gestegen naar € 61,20, ofwel een stijging van € 21,20 in 3 jaar, wat overeenkomt met 53%. Lekker moreel bezig met de nationale melkkoe, nietwaar? 53% in 3 jaar stijging.