De combinatie van socialisme en massa-immigratie heeft haar onbetaalbaarheid bewezen. Voorspelbaar. Stel je voor dat je immigrant bent. Je komt naar Nederland en een overheidsbureaucraat legt je uit dat je een inkomen van de staat kunt krijgen om je kinderen te voeden, je huis en auto te betalen en de opleiding van je kinderen*).

Is er nu iemand hier die die immigrant verwijt dat hij niet weigert wat hem wordt aangeboden? Nee? Oké, dan gaan we verder.

Zoals we allemaal weten, kan een staat niets gratis weggeven omdat een staat niets heeft. Dus moet de staat belasting heffen op het inkomen van werkende mensen om geld uit te kunnen geven. Je kunt je voorstellen wat er zal gaan gebeuren met de werkende klasse wanneer tienduizenden immigranten jaarlijks in een socialistisch land komen wonen. Inderdaad, ze worden kaalgeplukt tot ze geen cent meer over hebben om al die sociale zekerheid te financieren.

Stel  je voor dat je een hardwerkende Nederlandse man bent (ze bestaan nog steeds). Je werkt 40 uur per week, betaalt 50% belasting en dus werk je 20 uur per week om iemand anders te voeden. Je leest ’s ochtends in de krant over mislukte integratie, over het feit dat een groot deel van de immigranten werkloos thuis zit maar wel bijna hetzelfde inkomen heeft als jij, op jouw kosten welteverstaan.

Is er nu iemand hier die die werkende klasse verwijt dat zij ontevreden zijn over de immigranten in hun land? Nee? Oké, dan gaan we verder.

Zoals je je kunt voorstellen resulteert dit in spanningen tussen de werkende klasse en de immigranten. Die spanningen resulteren op hun beurt weer in politici die die spanningen misbruiken om stemmen te krijgen. Aan de ene kant krijg je daardoor een partij die de ‘boze witte man’ vertegenwoordigt die zich richt tegen de immigranten. Aan de andere kant krijg je een partij die probeert stemmen te krijgen van de immigranten door ze wijs te maken dat ze op van alles en nog wat recht hebben.

Dat betekent dat je twee keuzes overhoudt: stemmen tegen de werkende klasse of stemmen tegen immigranten. Een stem op een partij is een stem tegen een grote groep mensen. Zoals je je kunt voorstellen, versterkt dit de al bestaande spanningen enorm.

Wie ga je daarvoor als schuldige aanwijzen? De immigranten of de werkende klasse?

Mijns inziens is de staat de schuldige. Ik verwijt de staat haar generositeit jegens immigranten op kosten van de werkende klasse. Zij produceert daarmee een dodelijke combinatie die uiteindelijk zou kunnen resulteren in een burgeroorlog tussen immigranten en de werkende klasse.

Zoals je je kunt voorstellen betekent dat dat er slechts een enkele oplossing overblijft: zet het mes in het vlees der sociale zekerheid en trek dat mes door tot op het bot. Immigranten zullen moeten werken om hun levensbehoeften te bekostigen, immigranten die niet willen werken zullen niet eens meer de moeite nemen hierheen te komen omdat ze geen toegang meer hebben tot uitkeringen. Dat zal leiden tot maximalisering van de welvaart en het als sneeuw voor de zon verdwijnen van het onderscheid tussen immigranten en de werkende klasse: immigranten worden namelijk onderdeel van de werkende klasse. Ze zullen moeten samenwerken met autochtone werknemers, hetgeen hen perfecte integratie biedt. Daardoor zullen de voormalige spanningen sterk verminderen en zal dit leiden tot een welvarende en harmonieuze samenleving.

*) Duitsland geeft immigranten zelfs recht op een biertje en sigaretten op kosten van werkenden.

Ingezonden door RH

75 REACTIES

 1. Stel je eens voor….nee gewoon doen …even voorstellen.

  Je zou een virus genetisch zo kunnen modificeren dat het uitroeit wat jou niet zint.

  Laat daar eens een keer je licht over schijnen in dit forum….gewoon even uit de losse pols..nat vingerwerk zeggen we dan.

 2. Wat een nonsens. Er hoeft niemand 1 miljoen of meer per jaar te verdienen voor het werk dat hij of zij doet. De verdeling van het geld laat ongeloofelijk te wensen over. Een chirurg die mij opereert behoort niet meer te verdienen dat degene die de remmen van mijn auto repareert. Indien je het werk dat ter beschikking is eerlijker gaat verdelen en de lonen ook houden allen gemiddeld meer vrije tijd over. De kosten van zogenaamde levensbehoeften als enegie die nu kunstmatig hoog worden gehouden zijn het mes aan de keel van velen, die daardoor gedwongen zijn te sappelen voor de elite die die extra schaars gehouden middelen in de hand houden.

  bert [4] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [10] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [13] reageerde op deze reactie.
  Devidas [16] reageerde op deze reactie.

 3. @haddock [3]: Een chirurg is schaarser dan een monteur en daarom verdient de chirurg meer. Communistische landen hebben geprobeerd het systeem dat u kennelijk voor staat tot het systeem te maken. Is mislukt. Noord Korea houdt krampachtig vast aan het systeem dat u voor staat. Armoede en onderdrukking zijn het resultaat. Herverdelen werkt niet. Piet haalt een 8 op school. Klaas een 4. Samen 12 punten. Na verdeling ieder 6, een voldoende. Piet die ook graag ander dingen doet en dat ook gaat doen haalt een 7. Klaas doet hetzelfde en haalt een 3. Samen 10. Ieder 5. Is 1 te weinig voor een voildoende. Ik heb liever te maken met een systeem dat werkt dan met principes die armoede en onderdruking scheppen.

  haddock [5] reageerde op deze reactie.

 4. @bert [4]:

  Een chirurg schaarser? Welnee,de chirurg heeft de betere troeven in de hand namelijk de bedreiging van ziekte of levensgevaar van de patient die daar daarom meer voor over heeft.

  Die angst wordt uitgeslacht en uitgebuit.Het hele nbeloningssysteem bestaat uit klassieke conditioneing,vooral via menselijke (bestaans)angsten.
  Ik sta niet voor een systeem van nod Korea,wat legt u mij daar eigenlijk in de mond?
  Middelen worden schaars gehouden om gehele bevolkingsgroepen te knechten.

  bert [27] reageerde op deze reactie.

 5. @Devidas [7]:

  Libertarisme = massa immigratie

  Hoezo? Vrije migratie is niet gelijk aan massa-migratie.

  In een libertarische samenleving is er geen verzorgingsstaat, zijn er geen internationale handelsbeperkingen (en daarmee kleinere internationale verschillen in lonen), en kunnen groepen mensen met een sterke “eigen-cultuur-eerst” mentaliteit hun eigen gated communities oprichten en zo op lokaal niveau, gebruik makend van eigendomsrechten, migratie beperken.

  Voor meer argumenten, zie bijvoorbeeld dit essay van Hoppe.
  Devidas [12] reageerde op deze reactie.

 6. @haddock [3]:

  De verdeling van het geld laat ongeloofelijk te wensen over.

  Waarom zou “het geld” uberhaupt verdeeld moeten worden? En door wie? Is een centrale planner in staat om in een complexe maatschappij met miljoenen of miljarden mensen op een rationele manier te kunnen bepalen welke verdeling optimaal en eerlijk is?

  Hebben jij en ik niet het volste recht op 100% van de vruchten van onze arbeid? Of vind je dat iemand anders recht heeft op een deel van onze arbeid/energie? Indien zo, neigt dit dan niet een beetje naar slavernij?

  haddock [47] reageerde op deze reactie.

 7. @Hoc Voluerunt [2]:
  Leuk en interessant blog inderdaad. Ik noemde socialisme maar socialisme is natuurlijk slechts een tentakel van de octopus die collectivisme heet en waaraan we moeten zien te ontsnappen.

 8. @Jonatan [9]:
  Als de hele aardbol libertarisch is zullen de verschillen in loon inderdaad drastisch verminderen, maar dat is een ideaal wat wel erg ver ligt. De realiteit is dat er voorlopig altijd landen zullen zijn die economisch vrijer zijn dan anderen. Als je de grenzen open zet in een libertarisch land spoelt het vol met immigranten, zie ook Dubai of het oude Amerika waar het merendeel van allochtone afkomst is.
  Dat verhaal van Hoppe ken ik, bepleit ik zelf ook. De vraag is echter of een land tot de nok vol komt de staan met gated communities. Mij lijkt het een klein percentage van het volk dit zal doen, maar de meerderheid zal er niet de moeite voor nemen.
  Wat je wel zal zien is dat gedwongen integratie van groepen met totaal verschillende denkwijzes zal afnemen.
  De immigranten zullen vooral komen uit gebieden die in de buurt liggen en economisch wat achter blijven. Daarbij valt te denken aan het Midden-Oosten, Afrikaanse landen en bepaalde landen uit het voormalige oostblok. Azië is een economische inhaalslag aan het maken en ligt wat verder, dus daar verwacht ik niet dat er veel immigranten vandaan zullen komen. Zuid-Amerika gaat ook mondjesmaat vooruit en ligt te ver weg.
  De toekomst van een libertarisch Nederland zal vermoedelijk er als volgt uit zien binnen enkele decennia:
  – 50% Nederlanders met Nederlandse voorouders
  – 15% Nederlandse Moslims met (oa.) een Nederlands paspoort
  – 10% Nieuwe Nederlandse Moslims voornamelijk uit Turkije, Marokko, Irak, Afghanistan, bepaalde Afrikaanse landen en het Midden-Oosten.
  – 10% Nederlanders van niet Islamitische afkomst met niet-Nederlandse voorouders (de allochtone populatie die er nu al woont)
  -15% Nieuwe Nederlandse allochtonen van niet Islamitische afkomst voornamelijk uit Afrika, voormalige oostblok, failliete Europese landen als Griekenland, Italie, Spanje, Frankrijk maar ook uit rijkere of sterk opkomende landen: Amerika, Duitsland, China, India, Japan

  De wat meer rechts-conservatieve libertariers die nu denken: zo had ik me het libertarisme toch niet helemaal voorgesteld, hebben nu nog wel wat mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is om over te stappen op het paleo-conservatisme, zoals grote groepen Amerikaanse libertariers gedaan hebben die de grenzen liever wat meer gesloten zagen. Een tweede mogelijkheid zit hem in de kwalificatie die je bepaalde immigranten meegeeft. De meeste libertariers zijn het er over eens dat je geen criminelen, mensen met besmettelijke ziekten die de gehele volksgezondheid bedreigen en terroristen moet toe laten.
  De term die ik nu steeds vaker gebezigd zie is “potentiele terroristen”. Sommige zien de immigratie van grote groepen Islamieten bijv. als een trojaans paard, uit historisch perspectief blijkt dat bij een bepaald percentage de sharia vaak nagestreeft wordt. Als het begrip gevaar dus wat ruimer neemt zou je de immigratie kunnen beperken zonder daarmee afbreuk te doen (hoewel?) van het libertarische principe. De derde optie voor de rechtse libertarier is al zijn geloof leggen in Hoppe en hopen dat zijn idee breed gedragen gaat worden, dat lijkt me echter een teleurstellende weg.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 9. @haddock [3]:

  “De verdeling van het geld laat ongeloofelijk te wensen over.”

  De talenten zijn ook ongelijk verdeeld. Mensen die niet mee kunnen komen en niet in staat zijn een menswaardig bestaan te leiden zouden zich niet voort moeten planten. Het tegendeel is het geval: ze planten zich voort als konijnen.

  De oorzaak van de immigratie van kansarmen vanuit de derde wereld is in belangrijke mate te wijten aan de bevolkingsexplosie in de derde wereld.

  Socialisme: capabele verstandige mensen zien af van voortplanting terwijl de hersenloze nietsnutten tien kinderen op de wereld zetten. En dat ook nog op kosten van de eerstgenoemden.

  Zowel christendom als socialisme komen uit Joodse hoofden. Beiden verheerlijken alles dat laag, zwak en mislukt is. Zowel socialisme als christendom zijn gevaarlijke ziekten. Ze tasten de hersenen aan.

  Devidas [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Hoc Voluerunt [2]:

  Deze melding krijg ik bij het bezoeken van je webstek (is de internet kill switch van EHB nu al in werking 🙂 )

  Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website.

  Het beveiligingscertificaat dat door deze website wordt gebruikt, is verleend aan een adres voor een andere website.

  Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen.
  U wordt aangeraden om deze webpagina te sluiten en niet naar deze webpagina te gaan.
  Klik hier als u deze webpagina wilt sluiten.
  Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen).
  Meer informatie

  Als u op deze pagina bent terechtgekomen door op een koppeling te klikken, dient u het adres van de website in de adresbalk te controleren, om er zeker van te zijn dat dit het verwachte adres is.
  Als u naar een website met een adres zoals https://example.com wilt gaan, kunt u proberen om ‘www’ aan het adres toe te voegen. Bijvoorbeeld: https://www.example.com.
  Als u ervoor kiest om deze fout te negeren en wilt doorgaan, dient u geen persoonlijke informatie op deze website op te geven.

  Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp ‘Certificaatfouten’ in Help van Internet Explorer.

 11. @haddock [3]:
  De salarissen van chirurgen horen hoog te zijn, maar niet zo hoog. Een en ander heeft te maken met de zorgsector die sterk vanuit een aanbod gerichtheid werkt, ipv de vraag centraal te stellen. Dit is iets wat de visionaire Fortuyn al lang geleden zag.
  Zorg en onderwijs (en infrastructuur) worden echter nooit goed aangepakt door libertariers. Dat komt omdat er geen blueprint bestaat voor kritiek op zorg en onderwijs. Reden daarvoor is dat rechts Nederland de strijd tegen staatsonderwijs en staatszorg al opgegeven heeft.
  Het is niet bekend wie de spelers zijn. Hoe de sectoren in elkaar steken. Anonieme bestuurslagen vreten zich al decennia rond en hoeven geen pijlen te ontduiken (die zijn gericht op ministers en staats-secretarissen namelijk).
  Als ik weereens wat tijd heb ga ik me hierin verdiepen, deze rovers nesten (die voor ontzettend veel verborgen leed zorgen) moeten grondig in kaart gebracht worden. Bijbehorend credo: kicking ass and taking names.

 12. @Devidas [15]:

  “Je vergeet het objectivisme en het anarcho-kapitalisme :D”

  Het is steeds hetzelfde liedje: een of andere Jood bedenkt een of andere ideologie en de domme naïeve Europeanen lopen er blind achteraan en denken dat ze goed bezig zijn.

 13. En we blijven toch met z’n allen werken. Raar eigenlijk…. In deze case zouden we dus eigenlijk allemaal gewoon moeten stoppen met werken, immers we krijgen gratis geld van de staat… Of werkt het zo niet? Leuk stuk, kan me er wel in vinden….

 14. Wat zegt de geschiedenis eigenlijk over de oplopende spanningen tussen inwoners en immigranten? Ik ken uiteraard de Tweede Wereldoorlog, maar verder?

 15. @Devidas [7]:

  Onzin. Libertarisme is beschikken over het eigen lichaam en de eigen goederen. Libertarisme zal leiden tot discriminatie en selectieve immigratie. Bijvoorbeeld: Noord-Afrikaanse ICT-ers wél en Indiase uitvreters niet. Wél bekwame Somalische oogartsen, maar geen qat kauwende Chinese mannen die de hele dag niets liggen te doen.

  Zonder een verzorgingsstaat zal er aan inheems proletariaat geen gebrek zijn.

 16. @Devidas [12]:

  “De derde optie voor de rechtse libertarier is al zijn geloof leggen in Hoppe en hopen dat zijn idee breed gedragen gaat worden, dat lijkt me echter een teleurstellende weg.”

  Mijns inziens de enige. En wat mij betreft worden ook nog eens de gevolgen van het etatistische regime onder de massademocratie ongedaan gemaakt. Niet alleen de verzorgingsstaat, maar ook de gevolgen van de massa-immigratie. Pas als er schoon schip is gemaakt kunnen we verder.

  “De toekomst van een libertarisch Nederland zal vermoedelijk er als volgt uit zien binnen enkele decennia:
  – 50% Nederlanders met Nederlandse voorouders
  – 15% Nederlandse Moslims met (oa.) een Nederlands paspoort
  – 10% Nieuwe Nederlandse Moslims voornamelijk uit Turkije, Marokko, Irak, Afghanistan, bepaalde Afrikaanse landen en het Midden-Oosten.”

  Ik denk niet dat een libertarisch Nederland tot meer moslims zal leiden. Integendeel zelfs. Ik denk dat veel moslims, die thans parasiteren in de bijstand en de WAO of profiteren van de zogenaamde anti-discriminatiewetgeving en de minimumlonen, zullen remigreren naar hun thuislanden. Daarbij zijn zij ooit naar Nederland gekomen onder het etatistische, sociaal-democratische, regime. Dit dient te worden teruggedraait. Een libertarisch Nederland heeft immers geen Eurabia-verdrag gesloten.

  Devidas [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [21]:
  Als je kijkt naar de geboortecijfers en immigratiecijfers is een Eurabia de enige toekomst van Europa. Tenminste, van het huidige socialistische Europa (het schuift wel al een beetje op naar rechts). De vraag is wat er gebeurd in een land zonder “sociaal” staats vangnet. Als dat een sterk morele werking tot gevolg heeft voor volgers van de halve maan cult dan is het libertarisme werkelijk een perfect systeem en roep ik brand voor niets. Ik twijfel daar echter sterk aan. Ook de wat artificiele oplossing van Hoppe zie ik pas tot leven komen als hij breed gedragen wordt. Ik zie het niet als een natuurverschijnsel. Ik ben een praktisch man, als ik zie dat het (emancipatieproces) niet werkt zal ik pleiten voor een beetje statisme: immigratiebeperking opgelegd door een staat. Ja, het is een paardemiddel, maar de harde realiteit van de geschiedenis laat me geen keus.
  Maar goed, het is allemaal toekomstmuziek, voorlopig gaat Europa met zijn 1% groei nergens naar toe. Nog even een decennium aanzien, en anders wordt de vluchtroute naar Azie toch echt realiteit voor mij. Geen enkel continent is opgewassen tegen dubbel collectivisme.

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [28] reageerde op deze reactie.
  Jonatan [31] reageerde op deze reactie.
  Tony [33] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [22]:

  “Gustave de Molinari was geen jood. Of bedoelde je Murray Rothbard?”

  Ayn Rand is een Jodin. Met Jom Kipoer maken Joden geiten dood, ieder jaar. Vandaar.

 19. @Devidas [24]:

  “Ook de wat artificiele oplossing van Hoppe zie ik pas tot leven komen als hij breed gedragen wordt.”

  Dat gaat wel gebeuren. Niet alleen onder libertariers, maar ook onder conservatieven en zelfs onder nep-liberalen neemt het draagvlak om over te gaan tot massaremigratie almaar toe.

  “Ik ben een praktisch man, als ik zie dat het (emancipatieproces) niet werkt…”

  Welk emancipatieproces? Als, volgens Hoppe en ook volgens mij, linkse libertariers (en multi-en tegen cultuur lifestyle experimentalisten) al zullen leven buiten de beschaafde samenleving dan zal dat in nog veel hogere mate gelden voor lieden die de cultus van de halve maan aanhangen.

  Vergeet niet dat er achter politieke correctheid, progressivisme en multi-cul een kracht zit die die vrijwel volledig ineen zal schrompelen zodra er geen ‘gratis’ propaganda meer voor gemaakt kan worden.

 20. @Devidas [24]:

  … als ik zie dat het (emancipatieproces) niet werkt zal ik pleiten voor een beetje statisme: immigratiebeperking opgelegd door een staat. Ja, het is een paardemiddel, maar de harde realiteit van de geschiedenis laat me geen keus.

  Dat “beetje statisme” geef je de macht om belasting te innen (want wie gaat anders die grensbewakers betalen?). Deze macht zal – zoals de geschiedenis ons heeft laten zien – als een magneet werken op allerlei “sociale” en “progressieve” politici die kadootjes gaan beloven aan welke groep “behoeftigen” dan ook. Et voila, daar heb je je verzorgingsstaat, minimumloon, protectionisme, en dus ook de bijbehorende massa-immigratie.

  Het enige andere alternatief is een dictatoriale politiestaat die als enig doel heeft de grenzen te sluiten en binnenlands op illegalen (en autochtone facilitators van illegale immigratie) te jagen. Is dat soms wat je wil?

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.
  Devidas [32] reageerde op deze reactie.

 21. Is er nu iemand hier die die immigrant verwijt dat hij niet weigert wat hem wordt aangeboden? Nee? Oké, dan gaan we verder.

  Mogen we die vraag zelf beantwoorden?
  Het antwoord is namelijk “JA, dat verwijt ik die immigrant wel degelijk.”

  Als je een klein beetje moreel besef hebt zal je namelijk weigeren gestolen goederen aan te nemen.

  Is er nu iemand hier die die werkende klasse verwijt dat zij ontevreden zijn over de immigranten in hun land? Nee? Oké, dan gaan we verder.

  Het antwoord is “JA, ik verwijt die werkende klasse dat zij ontevreden zijn over de immigranten in het land.”

  En wel om de simpele reden dat zij met hand en tand het SYSTEEM verdedigen die de massa immigratie mogelijk maakt. Dat SYSTEEM is gebouwd door ideologen die het zeggenschap aan een overheid geven. Als je zeggenschap geeft aan een overheid (een organisatie de de meerderheid representeert) moet je niet zeuren als die beslissingen neemt die je niet bevallen.

  Dat is het probleem met de “werkende klasse”. Overheid = goed als zij in hun naam anderen berooft. Overheid = slecht als zij de naam van anderen (zoals immigranten) HEN beroven.
  De ontevredenheid van de werkende klasse bestaat uit pure morele huichelarij. Zij zijn niet tegen de staat/overheid, behalve als de staat/overheid hen toevallig eens niet goed uitkomt.

  De overheid kan niet bestaan zonder legitimatie. Dan wordt het in de ogen van iedereen gewoon een dictatoriaal regime.
  De staat/overheid is dus NIET de enige die hier schuld heeft. De schuld ligt bij iedereen die de staat/overheid legitimatie geeft.

Comments are closed.