Vincent de Roeck stuurt een uitnodiging voor een debat over het overheidsbeleid tijdens de economische crisis.

De bijeenkomst wordt voor 4 oktober georganiseerd door “LIBERA”,

Uitnodiging voor de eerste debatavond van Libera!

“Het macro-economisch overheidsbeleid tijdens de crisis: stimuleren of saneren?”

De westerse wereld maakt momenteel een zware financieel-economische crisis door, wellicht de zwaarste sinds de Grote Depressie van de jaren ’30. Vrijwel alle overheden in Europa en de VS zijn zwaar in het economisch verkeer tussen gekomen, met enorme begrotingstekorten en een snel stijgende staatsschuld tot gevolg. Maar nog steeds zijn de economische schokken niet helemaal verteerd, en dreigen we opnieuw in een groeivertraging terecht te komen.

Hoe moet het nu verder? Blijven stimuleren, zoals de VS willen, maar wat met de enorme staatsschuld?

Of kiezen we voor saneren, met het risico dat we opnieuw in een economische dip terecht komen?

Drie interessante én gerenommeerde sprekers zullen ons hun inzichten hierover verschaffen:

Prof. dr. Koen Schoors, hoogleraar economie, Universiteit Gent,

Prof. dr. Paul De Grauwe, hoogleraar economie, Katholieke Universiteit Leuven,

Dr. Johan Van Overtveldt, algemeen directeur VKW Metena, oud-hoofdredacteur Trends.

oderator: Alain Mouton, redacteur Trends

Ingezonden door Vincent de Roeck