FIOT is bijna uit gepuberd en zal zich stichtelijk gedragen.

Er zijn de laatste tijd aardig wat stenen in de spreekwoordelijke vijver gegooid. Die hebben voor aardig wat energie gezorgd. Overwegend instemmende reacties maar nog te weinig daadkracht. Aan ideeën geen gebrek maar plannen zonder actie zetten niets in beweging. Wij denken deze vicieuze cirkel te doorbreken door meer structuur aan te gaan brengen.

Een van de mogelijkheden hiervoor is het oprichten van een stichting. Met als doel; de invloed van de overheid terug te dringen waardoor er een kleiner bestuurlijke en controlerend apparaat ontstaat. Hierdoor komt ruimte voor een grotere vrijheid voor ieder individu. Aanscherping van dit doel  verwelkomen we graag. Geef uw reactie!

Een stichting heeft een ander groot voordeel dat er geld verzameld kan worden, dit kan in de vorm van donaties, sponsering en legaten. Deze middelen maken het mogelijk om de beoogde doelstellingen uit te voeren. Dan komen we ook uit de ongewenste situatie dat we afhankelijk zijn van wat zich als goedbedoelde dienst aanbiedt. M.a.w. we kunnen na een aanloop verder professionaliseren.

Deze stichting zal geen onderdeel vormen van Vrijspreker maar graag gebruik maken van de communicatiekracht en het lezers potentieel.
De stichting beoogt overigens met elk vertegenwoordiging, bij voorkeur zij die het Libertarisch uitgangspunt delen, in samenspraak, aan het realiseren van het beoogde doel te werken. Het jaarverslag 2014 (elders op de site) geeft een goede indicatie wat de stichting wil bereiken.

U kunt meewerken aan dit initiatief door suggesties te doen voor de naam van de stichting en wie weet is een van de lezers een notaris die ons behulpzaam wil zijn bij het oprichten van de stichting.
——————————————-

Door  Karel J.A.M. Want  < kjamwant@oxglo.com >

125 REACTIES

 1. @Peter de Jong [28]:

  FIOT zou ook kunnen protesteren tegen het opleggen van onterechte dwangsommen en het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Denk bij dit laatste ook aan het Wilders-proces.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7998175/__Geen_dwangsom_meer_voor__dakevangelist___.html?sn=binnenland,buitenland

  Verder zijn de inbreuken op de privacy in NL ten hemelschreiend (telefoontaps, inzage bankgegevens, koppeling databestanden, bewaarplicht ISPs, preventief fouilleren, bodyscans, pandbrigades etc). Het zou goed zijn als op dit immorele utilitarisme principiëler weerwerk kwam.

  ===
  http://www.indymedia.org.uk/images/2004/05/292199.jpg

  haddock [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [31]:
  Het gaat ook om de doelen die achter ”vrijheid” van meningsuiting schuilgaan. De vraag is of Wilders geconditioneerd wordt zijn mening zo te uiten dat hij perse gevoelige snaren raakt.En dat is het geval. Het is een vioes en vooral zinloos spelletje met emotie want via emotie kiest het Nederlandse volk,niet op bewustzijn.

  Wilders heeft bepaalde buitenlandse sponsoren die zich maar al te graag bemoeien om elke negatieve noot die men een bepaalde bevolkingsgroep kan geven..

  De politiek van Wilders is er een die geschikt afleidt van de werkelijke problemen die wereldwijd en in Nederland spelen.

  Zijn ”vrijheid van meningsuiting” is feitenlijk sluw afleiden en liegen wat werkelijke bedoelingen aangaat en dat is geen vrijheid,maar daar regeert de leugen…..Ik denk dat de mens heel goed kan onderscheiden wat goed en kwaad tenslotte betekent en als we eerlijk en moralistisch zijn en uitgaan van ons buikgevoel, en daar kunnen we slechts zelf het goede voorbeeld geven in de hoop dat anderen zich daarbij aansluiten.

  Met het vingertje naar anderen wijzen heeft altijd het doel van de eigen onvolkomenheden af te leiden. We begrijpen we de bedoeling van Wilders eigenlijk al te goed en willen zelf niet toegeven dat we angst hebben voor het vreemde en schijnbaar bedreigende onbekende in andere culturen.

  Leugenaars hebben we overal en eerlijkheid mag niet regeren. Verandering zal toch echt bij de instelling van een ieder zelf moeten gaan komen.

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.
  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 3. Wilders draagt niet bij aan conflictoplossingen maar draagt bij aan nog vastgeroestere stellingen van alle kanten.
  Zijn benadering is een pure vorm van ”nu nog” verbale agressie met het simpele doel, de verdere escalatie en daardoor sterken van de eigen positie..

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 4. @haddock [33]:
  @haddock [34]:

  Wilders is slechts een boodschapper. Wie hij is of wat voor agenda hij heeft doet helemaal niet ter zake. Hij is niet degene die de problemen gaat oplossen. Dat zullen de mensen zelf moeten doen.

  Heel veel anderen zijn Wilders al voorgegaan sinds de eerste gastarbeiders in de jaren 70 hier binnenkwamen. De bekendste zijn Glimmerveen, Janmaat, Kosto, Gruijters, Bolkestein, Van Gogh, Fortuyn en Verdonk, maar er zijn er veel meer.

  Als Wilders weer weg is en het probleem, nu na 40 jaar, nog altijd niet is opgelost komt er weer een ander en zal de reactie van de bevolking tegen de falende politiek nog veel feller zijn.

  We kennen hier tal van culturen die niet of nauwelijks hebben willen integreren en die desondanks nooit problemen hebben veroorzaakt (wie heeft er bijv. ooit van Chinees scootertuig gehoord?).

  Het gaat hier om een heel specifieke bevolkingsgroep die al decennialang het probleem is en onze samenleving totaal verziekt met hun maffiamethoden. Die groep moet dan ook keihard worden aangepakt.

  ===
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7803803/__Hondje_doodgeschopt__.html
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/6949367/__Homostel_uit_Utrecht_weggepest__.html

  haddock [38] reageerde op deze reactie.
  Devidas [39] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [36]:

  Ik zie geen mogelijkheden tot ”vrijheid” op de manier die jullie wensen.

  Ik zie slechts mogelijkheden tot ”dictaturen” die ontstaan door het inzicht en open begrip dat ”dictaturen” onontbeerlijk zijn,omdat dat wat de een vrijheid noemt,een dictatuur is voor de ander. Noem het de ”verkeersregels voor de omgang met het ”leven” voor een optimaal leven.

  Eerlijker is het ons allen zelf een zo min mogelijk drastische ”dictatuur” van inzicht,”bewustzijn”, op te leggen dat we allen ”bescheiden” zullen moeten leven. Leren dat in bescheidenheid juist de kracht ligt,niet in het leven als een kankergezwel op kosten van onze omgeving.DAT is namelijk tenslotte geen werkelijke vrijheid maar een beperking die het gehele bestan bedreigt.
  We hebben nu eenmaal bepaalde(natuur) wetten te begrijpen en te volgen. Daaruit volgt vanzelf een dictaat wat voor ons samenleven op aarde gemiddeld zo ideaal mogelijk is voor ALLEN.

  Het ontbreken van ”dwang en fraude” is een begrip waar ik niets mee kan beginnen.
  Ik ervaar mijn gehele omgeving als egoistisch en dus oneerlijk en frauduleus en ik ervaar dat ik daarin mee moet doen om ook te overleven..Dat vind ik dwang,hoewel ik er letterlijk niet direct toe ”gedwongen” wordt.

  We hebben echter geschiedkundig en evolutionair die oneerlijkheid nodig gehad voor ons overleven in een samenleving en daarom nemen we vooral de eigen fraude bewust niet waar.Ze werd legitiem en onaantastbaar tot vandaag de dag.
  In onze samenleving geldt het,op de slimste manier te verdringen dat we de ander en tenslotte onszelf bedonderen. Dat kan met politiek,religie of wetenschap en meestal in groepen want dat is de betere manier jezelf door te zetten
  .
  Daarom geloven we in politieke oplossingen,maar die zijn enkel voor het overleven op basis van groepgedrag ontstaan.Daarom heeft de politicus andere zogenaamde tegengepoolde groeperingen met haar conflicten nodig, om zelf sterker in de schoenen te kunnen staan.

  We kunnen best leren eerlijker te zijn,maar daar hebben we nog een lange ontwikkelingsweg te gaan. Daarom denk ik dat we niet toe zijn aan ”vrijheden” omdat we de oneerlijkheid in onszelf niet kunnen en willen zien..

  We gedragen ons namelijk nog altijd als onvolwassen ”bewuste” wezens die niet merken dat we steeds weer vervallen in een evolutionaire race tegen elkaar waarbij we alles uit het oog dreigen te verliezen waarop ons bestaan eigenlijk opgebouwd zou moeten zijn.
  Daarom heb ik moeite met die nieuwe vrijheid,vooral omdat ze op oude ”oneerlijke” basis staat.

  Eigenlijk handelen we als verslaafden.

  Indien je een roker op zijn verslaving attent maakt is vaak het antwoord dat hij ieder moment kan stoppen met roken.Maar hij kan het dus niet werkelijk.
  Velen zijn ervan overtuigd dat geld de mensheid verpest,maar,we rennen er toch tenslotte allen achteraan en proberen er tenslotte zoveel mogelijk van bijeen te graaien. Het maakt uiteindelijk niet uit op welke slinkse verwoestende manier.Als het maar geloofwaardig is dat je het eerlijk hebt verworven.

  Jonatan [55] reageerde op deze reactie.

 6. Leuke gemengde reacties. Mijn zegen heb je om een stichting te beginnen. Hoewel ik er graag in verzand en mijn principes heb, over theorie kun je lang praten. Leuk dat het in theorie en voor eenieder persoonlijk werkt. Voor een grote massa die nog van niets weet werkt dat niet. Met theorie moet je dus niet aankomen. Wel met praktijk. Begrijpelijk maken dus. Ik begrijp dat ik hier kort door de bocht ga en probeer dus ook niet bepaalde gedachtegangen uit te bannen. Dit is ook maar mijn mening.

  Dus naar mijn mening, wat zou je kunnen doen? Pragmatisch denken. In je statuten verankeren dat je je opheft, met de nodige safeguards tegen kapen van dat idee. Op het moment dat van tevoren gestelde doelen bereikt zijn de stichting automatisch op laten heffen. Op die manier kun je ondervangen dat de stichting haar nut overleeft.

  Daarnaast doneren mensen nou eenmaal makkelijker aan een stichting dan een individu die niet in Nederland woont waar ze nog nooit van gehoord hebben die ook nog eens hun wereldbeeld aan stukken slaat.
  Ergo, stichting opzetten. Doelen vervullen. Stichting opheffen.
  Klinkt simpel, is het in essentie ook. Nu de uitvoering nog 😉
  Devidas [44] reageerde op deze reactie.

 7. @haddock [41]:

  Het verhaal van Wilders is anti-collectivistisch. Je hoort hem met grote regelmatig ageren tegen mystiek en sociaal collectivisme. De paradox is dat zijn retoriek anti-collectivistisch is, maar zijn oplossingen veelal collectivistisch. Over het libertarisme zei Wilders ooit dat dat hem niks leek, omdat het de legalisatie van drugs stelt. Jammer.
  Die haat voor de ander die je noemt zijn een gevolg van de verzorgingsstaat, de “weak is strong” gedachte (hallo PvdA) en de slechte bescherming van eigendomsrechten.

 8. Ik heb het niet met ”eigendom” en de zogenaamde ”rechten” daarop. Alles wat we menen te ”bezitten” hebben we slechts slim gestolen of geleend.

  Over vermeend ”eigendom” kan je zinvolle afspraken maken die voor iedereen aanvaardbaar zijn zonder uitzondering.Afspraken zodat de wereld om ons heen leefbaar blijft. Daarmee haal je de voedingsbodem voor geschillen meteen onderuit.

  Ik vind niet dat haat een gevolg is van de verzorgingsstaat. De wil, of noem het het ”instinct” te overleven zorgt voor inmens wantrouwen en een schizofrene groepsvorming binnen de eigen soort.Daarbij worden de eigen fouten slechts herkend bij de andere rivaliserende groepen.
  Het wordt gewoon tijd voor de aanvaarding van die ”diagnose” wat het gedrag van onze soort aangaat.
  Maar dat aanvaarden wordt moeilijk.

  Devidas [46] reageerde op deze reactie.
  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [47]:

  Natuurlijk jagen ”we” hersenschimmen na baserend op angsten..
  Hersenschimmen die zich daarna gevaarlijk ”realistisch” uiten.Excuse me….
  is dat een uiting van emotie… Daar gaan we dus weer. Emotie is de belangrijkste factor bij het NIET kunnen begrijpen dat ieder mens zich gewoon hetzelfde wenst. Zekerheid. Het maakt niemand uit op welke manier…geloof, politiek, religie…gewoontes…etc.

  haddock [50] reageerde op deze reactie.

 10. @haddock [49]: @Devidas [46]:

  Ik heb het niet met politiek.

  Groepsvorming, voor het overleven, de luxe van elitaire ”leiders”..Ik heb nog niemand in de politiek zich op eenzelfde hoogte zien begeven als het ”voetvolk”
  Hoe wil een libertarier dat anders gaan aanpakken? Ik zie geen antwoorden…..

 11. @Igor [52]:

  Ik neem aan, dat je dit licht ironisch bedoeld Igor. 😉

  @haddock [51]:

  Haddock ik vind het prima als je ook allochtonen zekerheid in het leven wil verschaffen, maar dan aub niet over de ruggen van mensen die hier het eerst waren.

  Als we de problemen kunnen oplossen door de hele groep overlastgevers weer terug te sturen dan moeten we dat niet laten.

  Begrijp me goed, ik ben een fervent voorstander voor zoveel mogelijk vrijheid voor iedereen. Maar in een land als NL met een topzware verzorgingsstaat is zoiets onmogelijk.

  Het is hier van 2en 1: of je schaft de verzorgingsstaat morgen af en de hele wereld kan hier komen (maar dan wel de eigen broek ophouden of weer ophoepelen, net als in New York) of je houd de verzorgingsstaat in stand maar dan gaan de grenzen potdicht voor opvreters en criminelen.

  haddock [54] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [53]:

  2 en 1? Ik kies voor optie 3, 4, 5 en 7 en alle andere mogelijke opties maar niet voor steeds weer 2 en 1,dat doen we al veertigduizend jaar of zolang we een greintje bewustzijn kregen dat we de mogelijkheid hebben te kunnen claimen wat eigenlijk allen toestaat……….De ”ik was hier het eerst” mentaliteit is dus het probleem..hebben, hebben en nog eens hebben.En de radicaliteit……
  Daarvoor is de wereld te klein. We zullen het met z’n allen moeten rooien en het gedrag dat je hier tentoonspreid is helaas nog te legitiem.
  Onze welvaart staat op de fundamenten van de VOC. En die mentaliteit hebben we nog steeds.

  Jonatan [56] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [64] reageerde op deze reactie.

 13. @haddock [37]:

  Ik vond het volgende opvallend:

  Ik ervaar mijn gehele omgeving als egoistisch en dus oneerlijk en frauduleus en ik ervaar dat ik daarin mee moet doen om ook te overleven.

  Waarom volgt (volgens jou) “oneerlijk en frauduleus” automatisch uit egoisme?

  Als jij besluit om een door jou gemaakt product (of dienst) te ruilen voor een door mij gemaakt product (of dienst), dan doen wij dit beiden uit egoisme: we zouden immers niet deelnemen aan zo’n transactie als we er op achteruit zouden gaan (materieel en/of spiritueel). Wat voor fraude of oneerlijkheid is dan betrokken bij zo’n vrijwillige transactie?

  haddock [59] reageerde op deze reactie.

 14. @haddock [54]:

  De ”ik was hier het eerst” mentaliteit is dus het probleem..hebben, hebben en nog eens hebben.En de radicaliteit……

  Ik zie eerder een probleem met de “ik-heb-recht-op-wat-jij-hebt-gemaakt” mentaliteit. Of de “ik-bepaal-wat-jij-mag-maken-en-hoeveel” mentaliteit. En tenslotte de “ik-mag-geweld-tegen-je-gebruiken-als-je-niet-meewerkt-aan-mijn-goede-doelen” mentaliteit.

  En het dan nog intellectueel kunnen opbrengen om de producenten te betichten van hebzucht, de radicaliteit…
  haddock [60] reageerde op deze reactie.

 15. @haddock [33]:

  “Met het vingertje naar anderen wijzen heeft altijd het doel van de eigen onvolkomenheden af te leiden.”

  Is dat zo? Van welke van uw onvolkomenheden poogt u ons af te leiden?

  @haddock [45]:

  “Ik heb het niet met ”eigendom” en de zogenaamde ”rechten” daarop. Alles wat we menen te ”bezitten” hebben we slechts slim gestolen of geleend.”

  Diefstal en lenen veronderstellen eigendomsrechten. Als het bestaan van eigendomsrechten ontkend wordt dan bestaat iets als diefstal niet. U erkent en ontkent tegelijkertijd het bestaan van eigendomsrechten en dus is uw bewering compleet onzinnig.

  Heeft een ander mens meer recht om over de nieren die u ooit slim gestolen, danwel geleend, heeft en in uw lichaam (dat u ooit gestolen danwel geleend heeft) draagt te beschikken dan uzelf?

  haddock [58] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [57]:

  Het is mogelijk dat ik van mijn onvolkomenheden af probeer te leiden.Ik ben zeer onvolkomen. Maar wel eerlijk ik praat ook over mezelf als ik over menselijk gedrag praat,maar de meesten nemen het weer op als pesoonlijke kritiek lijkt het wel..

  Mijn lichaam is inderdaad ”geleend” en het gaat ooit terug waar het vandaan komt.En ja men beschikt in zekere zin over mijn tijd die ik in mijn lichaam doorbreng(en dus over mijn lichaam en geest) door allerlei onzinnige bezigheden die we opgelegd krijgen om je bestaan zogenaamd ”veilig” te stellen. We doen hevig ons best, elkaar vooral niet teveel vrije tijd voor werkelijke bewuste ontwikkeling te geven. Dat merk ik helaas ook hier weer,taboes van de gezelschap mogen niet worden besproken,dat wat we waarnemen als normaal mag niet van de andere kant worden belicht.

  Diefstal hoeft niet te baseren op eigendomsrechten. Indien je teveel neemt zodat anderen niets meer hebben noem ik dat diefstal EN egoisme..En die situatie hebben we, of je het wilt zien of niet..We consumeren ver boven een voor ons allen gezonde hoeveelheid.

  Ik zie niet in waarom de een meer recht heeft op het ontginnen van bijvoorbeeld aardolie dan de ander en daar zoveel geld mee jat dat de macht bij een enkeling komt te liggen..Ik zie niet in waarom iemand claimt een grondstuk op de maan te kunnen bezitten of patenten op planten die we nodig hebben voor bijvoorbeeld voedsel.

  Al de voorzieningen die de aarde ons levert behoren we in gelijke mate te kunnen verkrijgen. En daar onze ressoursen niet eindeloos zijn lijkt het me niet meer dan normaal daar ook nog eens goede afspraken over te maken en consumptie en hebberigheid te reduceren in plaats van te laten groeien…Tot nu toe hebben we dat verzuimd omdat we vrij egoistisch te werk gaan,met alle gevolgen van dien.

  Je kan inderdaad met het na mij de zondvloed princiepe doen of je neus bloedt en DAT is dus cognitieve dissonantie waar ik niet werkelijk over te spreken ben..
  We weten eigenlijk best waar we daar de mist ingaan als we eerlijk zijn ten opzichte van elkaar en onszelf.

  Het is die houding die de mensheid tenslotte elkaar de koppen in laat slaan. Maar sla mij maar de kop in omdat ik zeg wat ik zie.

  Oscar [62] reageerde op deze reactie.

 17. @Jonatan [55]:

  Iedereen is gelukkig egoist.
  Er bestaan echter meerdere soorten egoisme. Dat egoisme waarbij je probeert de ander naar beneden te drukken om zelf omhoog te komen,en het egoisme waarbij je inziet dat als je de ander naar benden duwt je juist bijdraagt aan reacties in de samenleving die je tenslotte direct en indirect ook weer treffen.

 18. @Jonatan [56]: We hebben nu eenmaal geen wereld die groot genoeg is. Ga jij de boel dan maar aan z’n lot over laten? We hebben een situatie gecreeerd waarin iedereen bij elkaar graait wat ie kan om zoveel mogelijk macht te verkrijgen om te overleven.Willen we daar NOG meer vrijheid? Tja….

  We hebben een soort koude oorlog onder de eigen soort.Allen tegen iedereen.

  Een rennen waarin we allen ziek worden en het oog voor het wezenlijke waarschijnlijk allang verloren hebben.Tja iemand had het ooit eens over naastenliefde….ik ben nog steeds niet religieus overigens.
  Als iedereen dat wil hebben wat wij nu hebben moeten we 6 planeten ter beschikking hebben.
  Begrijp je niet dat we sowieso onderhevig zijn aan wettten,wetten die niet door de mens worden gemaakt? De aarde heeft geen tijd meer voor puberaal gedrag van het uitproberen hoe vrij we wel niet kunnen zijn op kosten van alles en tenslotte onszelf…. En DIE wetten om ons heen, proberen we vooral niet te zien vanuit een verkeerd soort egoisme. Ik vind egoisme prima overigens, maar wel van een bepaalde en gezonde soort.

  Jonatan [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.