Hulpbisschop De Jong van Roermond heeft aan Kamerleden een anti-abortusbrief gestuurd. In de Tweede Kamer is met afschuw gereageerd op  die de brief zegt de NOS.

De Jong vraagt de Kamerleden waarom er in tijden van bezuinigingen niet gekort kan worden op abortusklinieken. ” Walgelijk”, zeggen de VVD en GroenLinks over de brief. De ChristenUnie deelt de zorgen van De Jong over abortus. Wie heeft er gelijk?

Laten we het even niet hebben over wel of niet toestaan van abortus. En ook niet over gevallen van verkrachting en dergelijke. Daarover hebben er al meer artikelen op de Vrijspreker gestaan die op te zoeken zijn.

Je kunt de vraag van de bisschop beoordelen vanuit wat er op dit moment gebeurt. Er zijn nu abortusklinieken die (voor een groot deel)  gefinancierd worden door overheidsgeld. Geld dat door de belastingbetaler betaald moest worden.

Op de eerste plaats is het al helemaal verkeerd dat deze klinieken met belastinggeld worden gefinancierd. Daar komt dan nog bovenop dat er bij die betalers ook felle tegenstanders van elke abortus zijn. Het is dan extra pijnlijk dat de tegenstanders er ook nog an mee moeten betalen.

De staat moet zich er helemaal niet mee bemoeien en iedereen moet zelf maar uitmaken of hij/zij er voor of tegen is, en er dan eventueel ook zelf voor betalen.

Betalingen die nu gedaan worden, zouden dus best “wegbezuinigd” kunnen worden. (En de belastingen evenredig verlaagd!!!!)

50 REACTIES

 1. Ja, mijns inziens heeft de bisschop gelijk. Niet zijn brief maar de gesubsidieerde massamoord op pre-nataal menselijk leven is walgelijk.

 2. Helemaal mee eens. Als je ziet dat politici met sterke negatieve emoties reageren, weet je dat zij zelf weten dat ze fout zitten en hun standpunt niet coherent kunnen uitleggen.

 3. Of je nu voor- of tegenstander van abortus bent; ik durf de uitspraak wel aan dat zo ongeveer iedereen het met elkaar eens is dat de meest menselijke methode sowieso het voorkomen van abortus is, niet het uitvoeren van abortus. Met dit argument moet abortus hoe dan ook niet gesubsidiëerd worden. We weten immers: subsidie werkt. Of je nu armoede, luiheid, ongezond leven, onveilige stadsautootjes of abortus subsidiëert; er zal meer armoede, luiheid, ongezond leven, onveilige stadsauto’s en abortus komen.

  Hoe kunnen mensen met deze kennis eigenlijk nog voor abortus-subsidie zijn?

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 4. @dennis snel [3]:

  “ik durf de uitspraak wel aan dat zo ongeveer iedereen het met elkaar eens is dat de meest menselijke methode sowieso het voorkomen van abortus is, niet het uitvoeren van abortus.”

  Ja, zoals ik analoog aan uw uitspraak het wel aandurf te stellen dat de meesten het er wel mee eens zijn dat de meest menselijke methode sowieso het voorkomen van een moord is, niet het uitvoeren van een moord.

  “Of je nu armoede, luiheid, ongezond leven, onveilige stadsautootjes of abortus subsidiëert; er zal meer armoede, luiheid, ongezond leven, onveilige stadsauto’s en abortus komen.”

  Precies. En de voorstanders van de moord op pre-nataal menselijk leven proberen op de sentimenten te werken als je een voorstel doet het subsidie-infuus uit de abortusklinieken te trekken en komen met enge verhalen over ‘de terugkeer naar de breinaalden’. Hetzelfde verhaal waar men mee komt als je poneert dat het onbestraft laten van het doden van pre-nataal menselijk leven onethisch is.

  Het pro-abortusstandpunt is ondoordacht, feministisch, cultuur-marxistisch en pseudo-liberaal en dient door de heren en dames politici die de brief van monseigneur De Jong walgelijk vonden eens een keer in heroverweging te worden genomen. Net als al die andere als vanzelfsprekend aangenomen jaren ’60 hysteriën.

 5. @Vilseledd [5]:

  Nee, natuurlijk blijft het dan immoreel. Maar subsidie voor het doden van pre-nataal menselijk leven is dubbel immoreel. Eigenlijk drievoudig immoreel. Belasting heffen is immoreel. Het is immoreel om met dit geld een immoreel doel te steunen. En de praktijk van abortus zelf is immoreel.

  De sociaal-liberale politici hebben iets dat totaal niet deugd tot dogma verklaard. Gelukkig hebben we de dogma’s van de kerk nog.

 6. ook een mooie manier om te bezuinigen is de vrijstelling van belasting voor kerken en dergelijke af te schaffen. Levert meer op dan het bezuinigen op abortusklinieken, maar dat zal wel niet in het hoofd van deze bisschop opkomen.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 7. Bij gebrek aan de tussenmethode waar ik en Oscar het met elkaar over eens zijn (waarom hoor je nooit iets over die tussenmethode? Moet ik gaan twijfelen of die wel bestaat als zowel voor- als tegenstanders het er nooit over hebben?)), moet iedereen zelf beslissen of ze wel of niet aborteren.

  Beslissingsrecht over eigen lichaam blijft – in afwezigheid van die ’tussenmethode’ bovenaan. Iemand die voor een ander denkt te kunnen beslissen dat zij 9 maanden lang haar lichaam ter beschikking dient te stellen en dus de facto slaaf is aan een ander, weiger ik libertarier te noemen. In een kwestie over rechten heeft de persoon die onafhankelijk KAN leven meer rechten dan iemand die alleen maar kan leven als een ander 9 maanden lang slaaf aan hem/haar is. Libertarische denkers schrijven vaak dat het lichaam het allerbelangrijkste eigendom is, en gebruiken dat feit om voor eigendomsrecht te pleiten. Bij gedwongen zwangerschap valt dat hele argument weg. In dat geval zijn het de ‘pro-life’ lieden die blijkbaar eigenaar van het lichaam van een zwangere vrouw zijn geworden, zoals de overheid eigenaar van het lichaam van burgers werd ten tijde van oorlog, om ze via dienstplicht (voor het goede van het verdedigen van andere levens) tegen hun zin een oorlog in te duwen.

  Hoe dan ook heeft Hub aangegeven dat deze discussie niet over de morele kwestie ging, maar over de vraag of de OVERHEID wel of niet dit soort praktijken zou moeten subsidieren.

  Het antwoord op die vraag is voor vrijwel iedereen hier zo duidelijk dat ie niet eens meer genoemd hoeft te worden.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 8. “Daar komt dan nog bovenop dat er bij die betalers ook felle tegenstanders van elke abortus zijn. Het is dan extra pijnlijk dat de tegenstanders er ook nog an mee moeten betalen.”

  Aangezien we niet in een Christendictatuur leven, maar een democratische consensus kennen moet je soms meebetalen aan zaken (zoals de oorlog in Afghanistan welke ik verwerpelijk vind en vond) waar je niet helemaal achter staat. Het enige wat je kunt doen is de publieke opinie achter je scharen. Tot die tijd is dit argument dus echt een grote drogreden.

  Wat geen drogreden is, is om dat perverse christenfundamentalistische artikel 23 lid 7 af te schaffen waardoor christenfundamentalisme geld toegestopt krijgt. De scheiding van kerk en staat zou toch wel een feit moeten zijn? Tot die tijd zal ik de publieke opinie proberen te overtuigen dat dit Christenfundamentalisme voor seggregatie zorgt. Meer info: http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/21453723/items/21536490/

  Daarnaast is abortus niet iets wat veel vrouwen aan de lopende band doen. Abortus is helaas vaak een vervelende doch noodzakelijke ingreep om erger te voorkomen. Ik kom daarbij ook uit bij mijn algemene stelling over zorg: voorkomen is beter dan genezen.

 9. @Tony [9]:

  “Iemand die voor een ander denkt te kunnen beslissen dat zij 9 maanden lang haar lichaam ter beschikking dient te stellen en dus de facto slaaf is aan een ander, weiger ik libertarier te noemen.”

  Prima. Dat wil zeggen, vanuit evictionisme gezien. Iemand die van mening is dat het doden van pre-nataal menselijk leven toegestaan hoort te zijn weiger ik, op mijn beurt, libertarier te noemen.

  “Wat geen drogreden is, is om dat perverse christenfundamentalistische artikel 23 lid 7 af te schaffen waardoor christenfundamentalisme geld toegestopt krijgt.”

  Prima, maar dan ook geen staatssubsidie naar openbare scholen.

  Trouwens, christenfundamentalisme daar ben ik helemaal voor.

  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [12]:

  Prima. Dat wil zeggen, vanuit evictionisme gezien. Iemand die van mening is dat het doden van pre-nataal menselijk leven toegestaan hoort te zijn weiger ik, op mijn beurt, libertarier te noemen.

  Als er geen andere methode is om de status van (onvrijwillige) lichamelijke slavernij te beëindigen, is het doden (in legale zin) uiterst acceptabel in libertarische zin.
  Wellicht niet in CHRISTELIJK-CONSERVATIEVE zin, maar wel in libertarische zin.

  Maar goed, ik ben dan ook niet iemand die zichzelf conservatief noemt. Precies om de reden dat als puntje bij paaltje komt, eigendomsrecht en conservatieve waarden net zo goed in botsing kunnen komen, zoals de discussie over abortus bewijst.

  En precies om die reden blijf ik erop hameren dat je OFWEL libertarier/anarchist bent, OF conservatief, en niet beiden.
  Ofwel je bent eigenaar van je lichaam, of je bent het niet.

  Wat mensen er ook over wensen te denken, als iemand die vindt dat hij of zij mag beslissen over de vraag of een ander zijn/haar lichaam bijna een jaar lang onvrijwillig ter beschikking stelt, mij geen libertarier wenst te noemen juist omdat ik die zienswijze niet libertarisch noem, kan ik daar slechts mijn schouders over ophalen.

  Eens te meer goede reden om het libertarische verhaal nog niet aan de man te brengen, als het simpele concept van “baas over eigen lichaam” hier nog niet eens is doorgedrongen.

  Kort samengevat: het kan geen MOORD zijn, als het alternatief SLAVERNIJ is.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 11. Totaal mee oneens. Ik betaal mij aan het in stand houden van de belachelijke confessionele instituten waar ik niet om heb gevraagd. Er is zogenaamd in Nederland een scheiding tussen Staat en kerk maar er wordt mee door dogmatische gelovigen steeds voor gehouden wat ik wel en niet mag doen. En verder heeft iedere vrouw het recht om de beslissingen te nemen die zij wil. Het sturen van plastic foetussen duidt er op dat deze man geen inhoudelijk debat kan voeren. Hetzelfde doet Doornbos, eveneens een onverdraagzame extremist. Waarom worden wij door mensen die een belachelijk geloof aanhangen voortdurend gewezen op wat wel en wat niet goed is? Ik vind het een slechte bijdrage van Hub Jongen en zijn verwijzingen naar bespaarde belastingcenten is beneden peil.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 12. Herstel: het eerste “mij” is natuurlijk mee en waar in de 4e regel “mee” staat moet het mij zijn.

 13. @Tony [13]:

  “Als er geen andere methode is om de status van (onvrijwillige) lichamelijke slavernij te beëindigen, is het doden (in legale zin) uiterst acceptabel in libertarische zin.
  Wellicht niet in CHRISTELIJK-CONSERVATIEVE zin, maar wel in libertarische zin.”

  Ik heb een andere mening. Ik ben het op dit punt eens met Walter Block. Namelijk dat als je iemand tot je vliegtuig uitnodigt dat je die persoon niet zonder parachute overboord gooit zodra je genoeg van zijn gezelschap hebt.

  Als dat christelijk-conservatief is dan zij dat zo. Libertarier noem ik mij reeds sinds 25 augustus j.l. niet meer. Misschien ben ik wel gewoon een paleo-conservatief die tevens het non-agressieprincipe aanhangt. Ik vermoed het.

  “Kort samengevat: het kan geen MOORD zijn, als het alternatief SLAVERNIJ is.”

  Onzin. Die vrouw kiest er zelf voor om zwanger te worden en krabbelt daarna terug. Het pre-natale mensenlijke leven dat zij in zich draag heeft op z’n minst recht op een ‘parachute’.

 14. @wim3 [14]:

  Artikel 23 lid 7 betreft subsidie aan bijzonder onderwijs. Ik zou het prima vinden als die subsidie werd afgeschaft, maar als de subsidie aan openbaar onderwijs ook wordt afgeschaft.

  “Hetzelfde doet Doornbos, eveneens een onverdraagzame extremist.”

  Blijkbaar ben ook ik een onverdraagzame extremist volgens u want ik ben het volkomen met Doornbos, en met monseigneur De Jong, eens. Sterker nog, ik vind Doornbos vrij mild. Een uiterst fatsoenlijke man. Zelf vind ik het namelijk dat er goede argumenten bestaan om fysiek geweld dat gebruikt wordt tegen abortusartsen te rechtvaardigen. Sterker nog: ik vind het niet immoreel om fysiek geweld tegen een abortusarts ‘caught in the act’ te gebruiken. Ik heb begrip voor degenen die in de Verenigde Staten abortusartsen doden.

  Mavado [18] reageerde op deze reactie.
  NM156 [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [17]:
  “Ik heb begrip voor degenen die in de Verenigde Staten abortusartsen doden.”

  Dus omdat iemand iets doet wat jij moord noemt (mening) mag je hem vermoorden.
  Ik schaar je vanaf nu bij het soort mensen dat bij (het vermoeden van) overspel tot steniging overgaat.
  Trouwens wie ben jij die voor jouw (bedachte, verzonnen) godje bepaalt wie er wel of niet dood moet? Zal die je achteraf wel voor bedanken, not.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 16. Wat zijn Nederlandse libertariërs toch een fundamentalistische griezels. Ze vinden het zelfs goed dat abortusartsen worden vermoord. Nou, als DAT libertarisme is, dan wil ik er godverdomme niets meer mee te maken hebben.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [17]:
  ik vind het niet immoreel om fysiek geweld tegen een abortusarts ‘caught in the act’ te gebruiken.

  Ziezo, dat komt even koud op je dak op een libertarisch forum.
  Waarom niet gelijk fysiek geweld tegen de vrouw? Zij maakt de beslissing tenslotte, die arts voert het alleen maar op haar eigen verzoek uit.
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Mavado [18]:

  “Ik schaar je vanaf nu bij het soort mensen dat bij (het vermoeden van) overspel tot steniging overgaat.”

  Waar baseert u zich op? Als u mijn reacties en artikelen op de Vrijspreker kent dan kan u weten dat ik een voorstander ben van het non-agressieprincipe en dat ik van mening ben dat niemand het recht heeft om geweld te gebruiken als niemand een daad van agressie begaat. Slachtofferloze misdrijven mogen dus nooit met geweld worden bestraft.

  @Wim [19]:

  Als u van mening is dat mensen zichzelf en hun naasten en hun eigen rechtmatig verkregen goederen en die van hun naasten niet zouden mogen verdedigen tegen agressief geweld dan is het libertarisme inderdaad niets voor u.

  En wat betreft fundamentalisme. Vrijwel alle Nederlandse libertariërs, of zij nou atheist, agnost of theist zijn, zijn fundamentalisten. Er zijn zelfs zoveel fundamentalistische Nederlandse libertariërs dat er een term bestaat om de niet-fundamentalisten mee aan te duiden, namelijk minarchisten.

  Dit filmpje ademt de geest van fundamentalisme:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/de-filosofie-van-de-vrijheid/

  Buiten dat heb ik niet beweerd dat ik het goed vind dat abortusartsen worden vermoord. Ik heb gesteld dat ik fysiek geweld tegen een abortusarts ‘caught in the act’ niet immoreel vind. Ik vind het namelijk niet ongerechtvaardigd als men iemand tegen agressie verdedigd. Als bij het verdedigen van iemand of iemands goed de agressor het leven laat dan betreur ik dat. Defensief geweld dient er op gericht te zijn de agressor uit te schakelen. Als daarbij een dode valt dan is dat zeer te betreuren.

 19. @R. [22]:

  Ik stel alleen maar een vraag, R.

  “ook een mooie manier om te bezuinigen is de vrijstelling van belasting voor kerken en dergelijke af te schaffen,” kan namelijk ook worden opgevat als een uitbreiding van het heffen van belasting. Het intrekken van een vrijstelling van belasting houdt namelijk meer belastingheffing in en om die reden vroeg ik of u een voorstander is van het heffen van belasting.

  Maar mag ik uit uw reactie no. 22 concluderen dat uzelf geen voorstander is van wat u “een mooie manier om te bezuinigen” noemde?

 20. @NM156 [20]:

  “Waarom niet gelijk fysiek geweld tegen de vrouw? Zij maakt de beslissing tenslotte, die arts voert het alleen maar op haar eigen verzoek uit.”

  Het doel van defensief geweld is om het agressieve geweld af te wenden. Als een gewapende agent zich ongevraagd toegang verschaft tot je huis (of tot andermans huis), ofschoon er geen sprake is van schuld – of zelfs maar een verdacht zijn – van welke schending van eigendomsrechten dan ook, dan is het ook beter om je op die agent te richten om de gewelddaad te stoppen. Ook al wordt die agent door een of andere rijksambtenaar gestuurd. Die agent voert alleen maar iets uit op verzoek van die ambtenaar, maar het is die agent die de handeling uitvoert die neer komt op de schending van eigendomsrechten.

 21. @NM156 [25]:

  Neen, die ‘arts’ maakt inbreuk op de eigendomsrechten van het pre-natale individu. Die vrouw noch die ‘arts’* hebben het recht dit individu te doden.

  “En als de vrouw zichzelf aborteert door gebruik van medicamenten?”

  Dan is dat een daad van agressie. Dan is dat moord. Als een vrouw op het punt staat om dergelijke medicamenten in te nemen en iemand, ook al is het een volslagen onbekende, houdt haar hiervan af terwijl hij daarbij geweld gebruikt dan is hij, dit in tegenstelling tot de vrouw, niet immoreel bezig en staat hij in zijn recht.

  * Artsen zijn geneesheren en artsen die zich met andere praktijken dan de genezing van patienten bezig houden zijn de benaming arts niet waardig

  Mavado [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [26]:
  Dus je bent ook tegen condooms? Je “vermoordt” namelijk potentieel leven voordat het een kans krijgt.
  Ook ben je dan voorstander van een anti abortus gestapo, die nauwgezet iedere vrouw die een maand over tijd is gaat volgen…
  Bij een miskraam zal tot op de bodem moeten worden uitgezocht of er geen sprake is van opzet.

  Lijkt je het niet verstandiger om iedereen hier zelf over te laten beslissen? Je weet wel, vrijheid, individualisme enzo?

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 23. @Mavado [27]:

  “Dus je bent ook tegen condooms? Je “vermoordt” namelijk potentieel leven voordat het een kans krijgt.”

  Zaadcellen en onbevruchte eicellen zijn nog geen pre-natale menselijke individuen. Of ik voor of tegen condooms ben doet niet ter zake. Ik ben er in ieder geval voorstander van dat gebruikers, producenten en verkopers van condooms van agressief geweld verschoond blijven, zoals iedere non-agressor van geweld verschoond dient te blijven.

  “Lijkt je het niet verstandiger om iedereen hier zelf over te laten beslissen? Je weet wel, vrijheid, individualisme enzo?”

  Vrijheid en individualisme houdt niet in dat je de vrijheid zou hebben een individu te vermoorden. Ook niet als het gaat om een pre-nataal individu.

  Uw vergelijkingen van de pro-life beweging met een criminele organisatie als de geheime politie van de nazi’s* is ronduit smakeloos en abject.

  * de nazi’s waren overigens zelf niet vies van het uitvoeren van abortussen, wat de schandelijkheid van deze vergelijking nog eens onderstreept

  Mavado [30] reageerde op deze reactie.

 24. @Oscar [29]:
  Zelf ken ik zo 3 vrouwen in mijn omgeving die abortus hebben gepleegd.
  Van zeker 2 weet ik zeker dat ze een erg ongelukkig hadden gehad als dat niet gebeurd was.
  Mooi woord hè, abject….
  Bij fundamentalisten zoals jij zou ik haast voorstander worden van abortus met terugwerkende kracht.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.