Er is iets grondig mis met de moraal dat het zover is gekomen dat er wetgeving bestaat die in bepaalde gevallen moordenaars bescherming door de overheid biedt, moordpraktijken via wettelijke regelingen vergoed en faciliteiten waarmee moorden worden uitgevoerd subsidieert. En het wordt allemaal erg normaal gevonden. Toen Bert Dorenbos van de stichting Schreeuw om Leven, met het verspreiden van een poppetje dat een foetus van 10 weken moet voorstellen, aandacht wou vragen voor de rechten van het ongeboren kind – of het gebrek hier aan – was een groot deel van de samenleving geschokt. Niet geschokt vanwege de praktijk foetussen te doden, maar geschokt omdat men geconfronteerd werd met een uiting die deze gang van zaken ter discussie stelt. Een foute christenfundamentalist, aldus de Jonge Socialisten. “Kan iemand Bert Dorenbos aborteren?”werd er op een site geschreven. Een walgelijke actie, zo leek de communis opinio in het land.

Eind september 2010 overhandigde hulpbisschop de Jong van Roermond een petitie, aan Kamerleden van diverse partijen, waarin hij zich uitsprak tegen abortus. Bestuursleden brachten hierna de brief van de hulpbisschop, met bijgaand een poppetje dat eerder door de stichting Schreeuw om Leven was verspreid, naar de postvakken van de overige Kamerleden. In de brief vroeg de hulpbisschop van Roermond zich af waarom er niet bezuinigd werd op de “bloedige post van de abortusklinieken”. De reacties op de petitie van monseigneur de Jong zijn tekenend voor het morele failliet van de hedendaagse samenleving in het algemeen, en het morele failliet van politici in het bijzonder. “Walgelijk,”vond een VVD-Kamerlid. Niet de praktijk van de moord op pre-natale kinderen vond zij walgelijk, maar de protestactie hiertegen! “Smakeloos en onfatsoenlijk,”zei een Groen Links-Kamerlid. “Abortus is een vorm van beschaving”, aldus een Kamerlid van de PVDA. “Het recht van de vrouw om te kiezen voor abortus vergelijken met moord en de doodstraf is smakeloos”, orakelde een gansje van D’66.

De abortuswetgeving in Nederland, België en in andere Westerse landen is tot stand gekomen door misleidende campagnes, zoals campagnes met de leuze “baas in eigen buik”. Linkse activisten die doorgaans een broertje dood hebben aan eigendomsrechten deden het voorkomen dat zij een enorme voorstander waren voor het recht zelf te mogen beschikken over het eigen lichaam. Het misleidende is dat er bij abortus een vrouw niet beschikt over het eigen lichaam, maar over het lichaam van een ander individu.

De pro-abortus beweging is geworteld in de feministische beweging en 100% een dochter van het cultuur-marxisme. Via een vals beroep op eigendomsrechten heeft zij gepleit voor het schenden van eigendomsrechten. Zij is in haar missie geslaagd en heeft, behalve een wet waarmee moord gelegaliseerd wordt, abortus tot iets gemaakt dat als moreel goed wordt voorgesteld, een positief recht dat nauwelijks nog in de samenleving ter discussie staat. Ik gevoel het als mijn zedelijke plicht mijn steun uit te spreken aan de gemarginaliseerde beweging in Nederland die zich tegen abortus uitspreekt. Ook het dogma van de Linkse Kerk als zou abortus een keuze zijn die een vrouw mag maken moet op de schop. Abortus is geen natuurrecht.

Mijn pleidooi: álle wetgeving waarbij sprake is van het ontslaan van gerechtelijke vervolging van degenen die het onderbreken van een zwangerschap, met de dood van de ongeborene tot gevolg, uitvoeren of aan de uitvoering van deze praktijk meewerken afschaffen. De Wet afbreking zwangerschap afschaffen. Mensen die abortusartsen tijdens het uitvoeren van een abortus, die niet gericht is op evictionisme maar op het doden van de ongeborene, aanvallen moeten niet als agressors worden aangemerkt en dienen, net als alle anderen die defensief geweld toepassen om agressors uit te schakelen, te worden ontslagen van rechtsvervolging. Abortus is moord.

Oscar

Oktober 2010

81 REACTIES

 1. Ik ben het eens met evictionisme en zie dit als een consistente kijk op eigendomsrechten.
  Ik snap alleen nooit de houding van de RK opperbobos mbt jong leven. Ze zijn tegen gebruik van condooms in Afrika, wat niet alleen een hoop volwassenen dood middels aids, maar indirect veel kinderen het leven kost, omdat hun ouders dood zijn. Daarnaast hebben ze er kennelijk ook geen probleem mee dat christenen in Afrika meer kinderen krijgen dan ze kunnen onderhouden, waardoor deze kinderen op latere leeftijd alsnog sterven.
  Ook in Rwanda leek de bezorgheid om menselijk leven bij de kerkvaders ver te zoeken
  http://www.newsfromafrica.org/articles/art_10231.html

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 2. Als je tegen abortus bent, dan ondermijn je het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Het probleem is dat men de ongeboren vrucht ziet als een (menselijk) leven los van de vrouw, maar dat is een misvatting. De ongeboren vrucht is een onderdeel van het lichaam van de vrouw (dat is een biologisch feit) en derhalve haar eigendom. Als anderen zich bemoeien met het wel en wee van de ongeboren vrucht, dan tasten ze het eigendom aan van de vrouw waarin de ongeboren vrucht leeft.

  Het anti-abortus standpunt is onhoudbaar omdat het inconsequent is. Als je de ongeboren vrucht ziet als een zelfstandig menselijk leven, dan zijn er nog veel meer misdrijven dan moord die tegen dat leven worden gepleegd. Denk maar eens aan zwangere vrouwen die blijven roken of die alchol of andere drugs (ook medicijnen!) gebruiken. Ook andere ongezonde gewoonten tasten de ongeboren vrucht aan. Dat kun je alleen voorkomen door zwangere vrouwen te verplichten om op een bepaalde manier te leven, door ze zodanig te onderdrukken dat ze niet langer zeggenschap hebben over hun eigen leven, en dus over hun eigendom. Niet geheel toevallig past een dergelijke onderdrukking van vrouwen precies in de visie van vele godsdiensten.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.
  Yahozna [9] reageerde op deze reactie.
  pcrs [36] reageerde op deze reactie.

 3. Patrick, beter had ik het niet kunnen zeggen dus ik ga het ook niet proberen. Kort, duidelijk en allesomvattend.

 4. Een ongeboren kind is een mens, alhoewel hij
  op dat moment geen rationaliteit laat blijken.
  Vergelijkbaar met iemand die slaapt of bewusteloos is.

  “De centrale kwestie is evenwel, dat het feit dat een mens een soeverein rechtssubject is hem wel het recht geeft met het zijne te doen en te laten wat
  hij wil, maar niet het recht wat dan ook te doen met andermans middelen. Het feit dat een vrouw
  een foetus gedurende x weken in leven houdt geeft die foetus geen recht om gedurende x+y weken
  in leven gehouden te worden; evenmin als het feit dat iemand gedurende x jaar in leven gehouden
  wordt door een weldoener hem recht geeft zijn weldoener, waarvan hij ondertussen misschien
  totaal afhankelijk geworden is, te verplichten met zijn weldaden voort te gaan, alhoewel deze
  besloten heeft zijn leven aan andere doelen te wijden.” (p 435 http://www.rothbard.be/bestanden/boeken/FRB.pdf )

  Dit is de meest consistente manier om naar abortus te kijken. Waardoor de onvruchtbare discussie over wanneer een foetus een mens wordt niet nodig is.

  Peter de Jong [10] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [1]:

  “Ik snap alleen nooit de houding van de RK opperbobos mbt jong leven. Ze zijn tegen gebruik van condooms in Afrika, wat niet alleen een hoop volwassenen dood middels aids, maar indirect veel kinderen het leven kost, omdat hun ouders dood zijn.”

  De kans dat je Aids krijgt bij het gebruik van condooms (die kunnen scheuren) is groter dan de kans dat men Aids krijgt als men doet aan seksuele onthouding.

  @Patrick [2]:

  “Ook andere ongezonde gewoonten tasten de ongeboren vrucht aan.”

  Interessante opmerking. Er is wat voor te zeggen dat, behalve het doden van ongeborenen, ook het mishandelen van ongeborenen strafbaar moet worden gesteld.

 6. Ik vermoed dat de schrijver in de knoop zit met zijn libertarische en christelijk fundamentalistische overtuigingen en denkt hiermee een brug tussen beide te hebben geslagen. Helaas is het niet overtuigend. Het verschil tussen abortus die gericht is op het doden van de ongeborene en evictionisme is in de praktijk natuurlijk flinterdun. Om dan het een toelaatbaar te noemen en het ander moord is tamelijk riducuul. Maar om ook evictionisme te verbieden gaat voor de schrijver te ver in tegen zijn libertarische overtuigingen. Helaas is het ‘kindje’ dat geboren is uit zijn libertarische en christelijke standpunten erg lelijk (lees niet consequent).

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Mik [6]:

  “Ik vermoed dat de schrijver in de knoop zit met zijn libertarische en christelijk fundamentalistische overtuigingen en denkt hiermee een brug tussen beide te hebben geslagen.”

  Nee, hoor. Professor Walter Block komt tot precies hetzelfde als ik en hij is geen christen. Ik sla geen bruggen en stel onomwonden dat het doden van ongeborenen tegen het natuurrecht in gaat. Je hoeft echt geen christen te zijn om dat in te kunnen zien. Het enige wat je hoeft te doen is afstand nemen van een bepaalde, positief rechtelijke, feministische opvatting (die sinds de jaren ’60 de moraal heeft vertroebeld).

  “Om dan het een toelaatbaar te noemen en het ander moord is tamelijk riducuul.”

  Als evictionisme neer komt op doden dan dient ook evictionisme als een vorm van agressief geweld te worden aangemerkt.

  “Helaas is het ‘kindje’ dat geboren is uit zijn libertarische en christelijke standpunten erg lelijk (lees niet consequent).”

  Een vorm van libertarisme die het schenden van eigendomsrechten, het doden van ongeborenen in dit geval, voor staat is juist niet consequent. Zulk een idee is eerder een cultuur-marxistische verstekeling te noemen.

  Ik daag u uit om evictionisme op deze cultuur-marxistische verstekeling te plegen.

 8. @Patrick [2]: “De ongeboren vrucht is een onderdeel van het lichaam van de vrouw (dat is een biologisch feit) en derhalve haar eigendom”

  Dit klopt niet.

  De vrouwelijke eicel is een onderdeel van het lichaam van de vrouw en dus haar eigendom, net als bijv een huidcel. Zij kan daar mee doen wat zij wil. Idem voor de mannelijke zaadcel, die is eigendom van de man en hij kan daar mee doen wat hij wil.

  Zodra echter versmelting van beide lichaamscellen heeft plaatsgevonden wordt het DNA uit beide cellen gecombineerd en ontstaat er een cel met uniek DNA. Die cel is noch eigendom van de moeder, noch van de vader.

  Die cel vormt het begin van een nieuw individu met recht op zelfbeschikking. De ouders hebben dit nieuwe leven door hun vrijwillige actie tot stand gebracht. Zij dragen dan de verantwoording om te zorgen dat het kind geen schade lijdt, net zoals zij de verantwoording dragen om met hun daden ook andere mensen geen schade toe te brengen.

  ===
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Are_libertarians_pro_choice_or_pro_life%3F
  http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_perspectives_on_abortion

  Patrick [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Patrick [2]:
  Zelfbeschikking en eigendom zijn zeer relatieve gegevens, geen absolute gegevens.
  Een absolutie loslaten, dat wat jij doet, op iets relatiefs is op zichzelf al niet al te slim.

  Verder is het zo dat men in het hedonistische westen (tegenwoordig min of meer te vinden op de hele planeet) doorgaans erg verzot is op het legitimeren van allerlei lustige, onbeheerste activiteiten voor een beetje dierlijk plezier.

  Abortus is natuurlijk heel handig om “vrije” sex te kunnen hebben en potentiele verantwoordelijkheden te ontduiken.

  Te doen alsof abortus normaal is en zelfs goed is vaak vanzelfsprekend in het overwegend mechanistisch en atheistisch politiek/economisch systeem dat wij kennen. Dierlijk consumeren zonder vervelende effecten in de toevallige wereld is het hoogste doel voor al die slimmerikjes die daarbij fantaseren dat met de dood toch alles afgelopen is.

  Ik ken enkele vrouwen die abortus hebben laten doen; zij hebben er jarenlang grote psychische hinder van ondervonden.

  Maar ach, waarom zou je een ongeboren kind niet vermoorden als het je goed uitkomt? Zeker met de hulp van ontwikkelde, slimme vrienden met hun slimme adviezen en rationalisaties. We leven tenslotte in een “moderne” samenleving waar hypocrisie, lafheid en slaafsheid de norm is.

  Patrick [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 10. @Arry [4]: “het feit dat een mens een soeverein rechtssubject is hem wel het recht geeft met het zijne te doen en te laten wat hij wil, maar niet het recht wat dan ook te doen met andermans middelen”

  Dit klopt ook niet. De vrouw heeft immers vrijwillig het risico van zwangerschap genomen. Het kind is dan in haar lichaam tgv haar eigen actie. Het ondersteuning weigeren betekent de dood van het kind en dat komt in deze situatie neer op moord.

  Slechts bij verkrachting is het kind niet tgv de vrijwillige actie van de moeder in haar aanwezig en heeft het geen recht op ondersteuning van de moeder. Alleen de verkrachter draagt dan de verantwoordelijkheid voor het in leven houden van het kind.

  Saartje [11] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [10]:
  Eindelijk iemand die het ook over verkrachting heeft. Verkrachting is een van de grootste misdrijven die je op iemands persoonlijk eigendom, het lichaam van een meisje/vrouw, kan plegen.
  Behalve dat dit een zéér traumatische ervaring is, kan die nog groter worden als er dan ook nog een zwangerschap op volgt.

  Oscar, wil je nu dat iemand die al het slachtoffer is van een groot misdrijf ook nog eens 9 maanden plus hoeveel jaar??? laten boeten hiervoor? Zelfs als je zegt dat die baby na de geboorte onmiddellijk kan worden afgestaan, zit er toch al die tijd een tastbaar aandenken aan een vreselijke gebeurtenis in die vrouw haar buik. Hoe dan ook heeft die vrouw ‘levenslang’gekregen en de dader loopt met een beetje geluk vrij rond.

  Als je moet kiezen, welk leven is dan meer waard, dat van de vrouw of het nog heel pril ongeboren vruchtje?

  Volgens jouw redenering is het dan moord als die vrouw dat vruchtje laat aborteren en zou ze zelfs, volgens wederom jouw redenering, ook nog eens aangeklaagd kunnen worden voor moord!!

  Ik ben enigszins verbijsterd!

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 12. Oscar, nogmaals:prima dat jij graag abortus moord noemt….niks aan de hand.
  Maar: wat voor straf wil jij opleggen aan abortusplegers. Als jij verder geen straffen oplegt, vinden die mensen die abortus plegen het prima dat jij het er niet mee eens bent dat ze abortus plegen. En ik ook. Het word pas problematisch als jouw stelling dat abortus moord is ook wat jou betreft consequenties heeft voor abortus plegers en dat dit door jou nagestreefd word (en door anderen met jou). Ik heb jou hier niet over gehoord: Wat is wat jou betreft de consequentie voor iemand die betrapt wordt op abortus plegen.
  Je kan iemand die een hond doodschopt ook een moordenaar noemen, of de varkensboer die elke dag varkens afschiet, of de politie agent die met opzet op een overvaller schiet, enzovoorts enzovoorts..

  Het gaat om de consequenties van jouw conclusie dat abortus moord is. Welke zijn die?

  Moorden hebben namelijk verschillende gradaties. Van onschuldige moorden tot moorden waar de doodstraf op mag staan wat mij betreft.

  Ik vind dat als je zon sterke mening hebt, moet je ook iets over de strafmaat kunnen zeggen, anders zeg je nog niks.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Saartje [11]:

  “Oscar, wil je nu dat iemand die al het slachtoffer is van een groot misdrijf ook nog eens 9 maanden plus hoeveel jaar??? laten boeten hiervoor? ”

  Neen.

  Als iemand verkracht wordt en het slachtoffer van de verkrachting slikt, voordat zij onderzocht heeft of zij zwanger is of niet, een morning afterpil dan is er – los van hoe men over de morning after pil denkt – geen sprake van een moord.

  Als het slachtoffer van de verkrachting een embryo laat verwijderen en deze laat conserveren door middel van invriezen (evictionisme) dan is er – los van hoe men over evictionisme denkt – geen sprake van moord.

  Geert [18] reageerde op deze reactie.

 14. De stelling is ,bijna, voor 100 procent goed.Let wel geen 100 procent!Wat te denken aan verkrachting b.v.?Dan moet het recht op abortus van toepassing zijn,ook de ,voormalige,katholieke methode was absurd wel de draagster(moeder) mag dood maar niet het kindje!Dat is moelijker te bevatten,immers,ieder kind moet een moeder hebben en een vader is van latere zorg.ECHTER,vanwege de “moderne tijd en opvatting”gaat het nu alleen om een kind te HEBBEN en die vaak vlak NA de geboorte wordt “gedumpt”op een creche ! Dan telt een kind niet meer vanwege carriere o.a.!Opvoeding via een ander en het eerste MAMA woordje ontgaat die ouder(s)!Zoals gezegd;moderne tijd met zonder zorgen voor de kinderen.Heerlijk toch?Of toch maar niet?

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Sjonnie [12]:

  “Maar: wat voor straf wil jij opleggen aan abortusplegers. Als jij verder geen straffen oplegt, vinden die mensen die abortus plegen het prima dat jij het er niet mee eens bent dat ze abortus plegen.”

  Ik ben een voorstander van de strafbaarstelling van abortusplegers. Als ik tegen abortus maar ook tegen het strafbaar stellen zou zijn dan zou ik mij hebben kunnen vinden in de Wet afbreking zwangerschap waarin bepaald is dat plegers van abortus worden ontslagen van rechtsvervolging. Ik pleit juist voor afschaffing van deze wet. Ik ben namelijk van mening dat moordenaars niet ontslagen moeten worden van rechtsvervolging.

  “Wat is wat jou betreft de consequentie voor iemand die betrapt wordt op abortus plegen.”

  Die dient te worden aangemerkt als een moordenaar. En ook als een moordenaar bestraft te worden. In theorie, en in principe, ben ik niet tegen het opleggen van de doodstraf tegen iemand die abortus pleegt. Maar aangezien in de praktijk vaak gerechtelijke dwaling voorkomt zou ik opteren voor een lange gevangenisstraf, eventueel met dwangarbeid.

 16. @B.v.d.Brink [14]:

  “Dan moet het recht op abortus van toepassing zijn,ook de ,voormalige,katholieke methode was absurd wel de draagster(moeder) mag dood maar niet het kindje!”

  Dat is een misverstand. De Rooms-Katholieke Kerk gaat in deze, net als in andere gevallen, gewoon uit van natuurrecht. De Katholieke opvatting is dat als een vrouw zou komen te overlijden om een kind geboren te laten worden en om die reden een kind niet geboren laat worden die vrouw daar het recht toe heeft. Echter niet de plicht en ook niet het meest wenselijke volgens de leer (er blijft immers een verschil zitten tussen het doden uit zelfbehoud van een agressor en van een niet-agressor [in dit geval onschuldig menselijk leven dat geen zonde heeft begaan en alleen erfzonde heeft]). Vrouwen die zichzelf hebben opgeofferd om een kind geboren te laten worden zijn dan ook heilig verklaard. Maar dat wil niet zeggen dat een vrouw die haar eigen dood voorkomt door een kind niet geboren te laten worden een doodzonde zou begaan.

  “ECHTER,vanwege de “moderne tijd en opvatting”gaat het nu alleen om een kind te HEBBEN en die vaak vlak NA de geboorte wordt “gedumpt”op een creche !”

  Ik hoop niet dat het uw opvatting is dat u voorstaat het leed dat gedumpt worden op een creche heet te voorkomen door het leven van het gedumpte menselijke leven te doden.

 17. @Peter de Jong [8]:

  Dit klopt niet.

  De vrouwelijke eicel is een onderdeel van het lichaam van de vrouw en dus haar eigendom, net als bijv een huidcel. Zij kan daar mee doen wat zij wil. Idem voor de mannelijke zaadcel, die is eigendom van de man en hij kan daar mee doen wat hij wil.

  Zodra echter versmelting van beide lichaamscellen heeft plaatsgevonden wordt het DNA uit beide cellen gecombineerd en ontstaat er een cel met uniek DNA. Die cel is noch eigendom van de moeder, noch van de vader.

  Een kankercel heeft ook een afwijkend DNA ten opzichte van andere cellen en maakt onderdeel uit van het lichaam van de persoon waarin zich deze cellen bevinden. Toch is de betreffende persoon eigenaar van de kankercellen. Dat geldt ook bij een transplantie van een donororgaan, waarbij vreemd DNA in het lichaam wordt gebracht. Het afwijkende DNA is dan ook geen argument om te stellen dat de ongeboren vrucht geen onderdeel vormt van het lichaam van de vrouw en zij daar dus geen eigenaar van is.

  @Yahozna [9]:

  Abortus is natuurlijk heel handig om “vrije” sex te kunnen hebben en potentiele verantwoordelijkheden te ontduiken.

  Abortus is geen vervanging voor voorbehoedsmiddelen, maar een vangnet voor de situaties waarin voorbehoedsmiddelen hebben gefaald of waarin sprake is van een onvrijwillige zwangerschap (bijvoorbeeld door verkrachting).

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.
  Yahozna [21] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [13]:
  Volgens deze redenatie zou het ook niet strafbaar zijn om geblinddoekt een pistool af te schieten zonder te weten of daarbij wel of niet iemand geraakt zal worden.

  Ik kom niet op een logische manier uit de abortuskwestie, eigenlijk alleen vanwege het voorbeeld van verkrachting. Als alle seksuele gemeenschap vrijwillig was, dan kun je inderdaad stellen dat mensen de verantwoordelijkheid voor de gevolgen moeten dragen, inclusief zorg voor het kind totdat dit een zelfstandig leven kan leiden.

  Als je een uitzondering maakt voor het geval van verkrachting, dan baseer je je niet meer op de rechten van de foetus, want voor deze maakt het niet uit of zijn ouders wel of niet uit vrije wil hebben gehandeld. Maar ik vind ook dat je niet van een vrouw kunt verwachten dat zij met de langdurige gevolgen van de tegen haar gepleegde misdaad wordt geconfronteerd, zij draagt niet de verantwoordelijkheid voor het kind.

  Bij deze botsing van belangen zou ik in acht nemen dat het gaat tussen een zelfbewust volwassen individu en iets met het voorkomen en bewustzijn van een doperwt. En hier raakt de discussie op beide kanten op een hellend vlak, want met dezelfde redenatie kun je het doden van alle wezens waarbij het bewustzijn ontbreekt goedkeuren (denk aan pasgeborenen of zwaar demente mensen) waar ik zeker niet achter sta. Neem je het echter op voor de foetus, dan ga je logischerwijs ook het doden van dieren en zelfs planten afkeuren.

  Mijn voorlopige conclusie is dat abortus in ieder geval niet vanzelfsprekend is, terwijl dit door veel mensen helaas wel zo gezien wordt.

 19. @Patrick [17]:

  U vergelijkt ongeboren menselijk leven dus met kankercellen?

  Tsja, als iemand dat onderscheid, namelijk het onderscheid tussen menselijk leven en mensenleven vernietigende cellen, niet kan maken dan is het begrijpelijk dat iemand voorstander kan zijn van abortus. Niettemin afkeurenswaardig, maar wel begrijpelijk. Sommige jaren ’60 opvattingen zijn blijkbaar zo diep geworteld dat mensen bereid zijn dergelijke ridiculiteiten aan te voeren als ging het om argumenten.

  Net zoals het ‘sociale vangnet’ is dat ‘vangnet’ een vorm van positief recht. Recht voor de één ten koste van het natuurrecht van de ander.

  En wat betreft voorbehoedsmiddelen. Geen enkel voorbehoedsmiddel is 100% effectief. Degenen die aan seks doen zullen er dus rekening mee dienen te houden dat de seks tot een zwangerschap of het verspreiden van een seksueel overdraagbare aandoening zou kunnen leiden. Dat sommige mensen de gevolgen van hun geslachtsdaad niet willen dragen is nog geen reden om de natuurrechten van onschuldig menselijk leven te schenden.

  @Yahozna [9]:

  Uitstekend verwoord! De spijker op z’n kop geslagen. Bravo!
  ———————————————————-
  Overigens vind ik het heel slim van de cultuur-marxisten dat zij zich op de seksualiteit hebben gericht om de Westerse beschaving te corrumperen. Door in de democratische landen promiscuïteit te promoten kon men uiteindelijk meer eigendomsrechten afbreken dan mogelijk zou zijn geweest met een gewapende revolutie zoals in Rusland (die in West-Europa en in Amerika nauwelijks kans van slagen had).

 20. Er is er maar 1 die kan en mag besluiten hoe om te gaan met de foetus; dat is de vrouw die de vrucht in haar baarmoeder draagt.

  Alle regelgeving voor en tegen beperkt de vrijheid van de vrouwen die het betreft.

  Volgens mij ontstaat het spanningsveld uit de definitie van leven. Waar begint het?

  Voor mij pas na de geboorte – voor menig ander ervoor. Wie heeft het bij het juiste eind? Daarom vind ik dat we het besluit moeten laten bij degeen die het betreft, de vrouw.

 21. @Patrick [17]:
  Ah, snel de “verkrachting” kaart spelen. Hoe voorspelbaar …
  Natuurlijk kan verkrachting een ander perspectief bieden, afhankelijk van de inzichten van de vrouw die verkracht is.

  Verder, “Wanneer een voorbehoedmiddel niet gewerkt heeft” … erg onverantwoord, goedkoop, dom en laf.

  Doorgaans gaan echter de situaties/omstandigheden op die ik in mijn post aangegeven heb. Maar ja, laffe technocratische Nederlanders he, natuurlijk tegen de doodstraf zijn, zelfs voor de meest misdadige creaturen, maar tezelfdertijd wel kindjes in de baarmoeder afmaken. Triest, zielig volkje.

 22. Zoals ik al eens eerder heb gezegd, is dit een totaal zinloze discussie. Het uitgangspunt van de meesten is namelijk dat je een standpunt over wel of geen abortus uit een principe als NIOF kunt afleiden. Dat is echter niet mogelijk. Je komt namelijk altijd in aanvaring met tegengestelde belangen (moeder/kind) en met onvermijdelijk vage definities van “leven” en “mens”. Volgens de een is de bevruchte eicel al een menselijk wezen, anderen leggen de grens bij de geboorte en weer anderen zitten daar ergens tussen in (met gegoochel over “levensvatbaarheid”, “ontwikkeling van de hersenen” etc.).

  Fundamentalisten zullen het wel nooit willen accepteren, maar zo’n keuze is en blijft willekeurig, de juistheid ervan kan nooit bewezen worden. Het gevolg is dat de twee uitersten zich ingraven en vanuit hun loopgraaf elkaar gaan beschieten. De emotiekaart wordt druk uitgespeeld: bloederige foto’s, termen als “moordenaars” en verder een hoop scheldwoorden, wat uiteraard alleen maar tot gevolg heeft dat de tegenstander nóg meer de hakken in het zand gaat zetten, met zo’n taktiek zul je natuurlijk nooit iemand overtuigen.

  Verstandige mensen begrijpen dat dit een volkomen zinloze exercitie is, en dat de enige oplossing een compromis is, omdat je twee incompatibele principes nu eenmaal nooit met elkaar in overeenstemming kunt brengen. Zo’n compromis hebben we nu gelukkig in Nederland, en laten we dat alsjeblieft zo houden. Legale abortus zal hier nooit afgeschaft worden, tenzij hier een theocratische dictatuur gevestigd wordt en dat hoop ik niet meer mee te maken.

  Yahozna [25] reageerde op deze reactie.

 23. @Patrick [17]: “Een kankercel heeft ook een afwijkend DNA ten opzichte van andere cellen en maakt onderdeel uit van het lichaam van de persoon waarin zich deze cellen bevinden. Toch is de betreffende persoon eigenaar van de kankercellen. Dat geldt ook bij een transplantatie van een donororgaan, waarbij vreemd DNA in het lichaam wordt gebracht. Het afwijkende DNA is dan ook geen argument om te stellen dat de ongeboren vrucht geen onderdeel vormt van het lichaam van de vrouw en zij daar dus geen eigenaar van is.”

  Een donororgaan heeft hetzelfde DNA als de donor, het is dus eigendom van de donor en die kan er mee doen wat hij wil. Als hij het orgaan wil doneren aan een ander dan is hij daar volkomen vrij in. Die ander wordt dan rechtmatig eigenaar van het donororgaan.

  Een kankercel, of een anderszins gemuteerde cel (bijv door radioactieve straling of door een virusinfectie), bevat afwijkend DNA maar is nog steeds eigendom van de drager omdat de cel geen menselijk individu is (vergelijk een vrouwelijke eicel en een mannelijke zaadcel die ook DNA hebben dat afwijkt van de overige lichaamscellen). Alleen mensen hebben zelfbeschikkingsrecht.

 24. @Patrick [17]: “Abortus is geen vervanging voor voorbehoedsmiddelen, maar een vangnet voor de situaties waarin voorbehoedsmiddelen hebben gefaald”

  Nee. Je weet vooraf dat geen enkel voorbehoedsmiddel 100% effectief is. Er is ook geen fabrikant die dit beweert. Dus je verantwoordelijkheid kan je niet afschuiven. Heb je seks dan neem je vrijwillig het risico een kind te krijgen.

  ===
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Are_libertarians_pro_choice_or_pro_life%3F

 25. @Wim [22]:
  Verstandige mensen zorgen er voor dat ze geen ongewenste zwangerschap veroorzaken.

  Compromissen kunnen natuurlijk gemaakt worden tussen verstandige, redelijke, Godsbewuste mensen. In een gebied als Nederland wil de overheid echter dat je compromissen sluit met allerlei gedegradeerde sub-mensen. Van die mensen die de wereld (en dus alles in die wereld) “toevallig” vinden maar wel allerlei angsten hebben naast loopse verlangens die gefaciliteerd m-o-e-t-e-n worden.

  Triest volkje, die Darwin gelovigen.

 26. Abortus na incest met eerste of tweedegraads familie is ook verboten. Jammer dat je er scheelkijkende kindjes van krijgt die alleen vla met een rietje kunnen eten.

 27. @Wim [26]:
  “Van die mensen die de wereld (en dus alles in die wereld) “toevallig” vinden maar wel allerlei angsten hebben naast loopse verlangens die gefaciliteerd m-o-e-t-e-n worden.”

  Dat soort sub-mensen moeten inderdaad niet zeuren; alles is toch maar toevallig, zonder functie, eisen zij. Maar juist dit soort mensen heeft allerlei eisen en claims richting andere mensen. Schizofreen volkje, die Darwin gelovigen.

  Overigens, beste Wim, ik ben geen Christelijk creationist.

 28. Ik blijf er bij dat dhr oscar op het verkeerde forum zit. Van de echte vrijsprekers onder ons heeft hij het volste recht om als hij ooit zwanger wordt de zwangerschap volledig uit de dragen. Ik hoop ook dat hij dan een gelukkig kind baart. Echter als hij een vrijspreker wil zijn. En dat denk ik anders schreef hij wel ergens anders. Dan zal hij moeten erkennen dat een vrouw die haar zwangerschap af wil breken dat zelf zal mogen beslissen. Doet hij dat niet dan is het geen vrijspreker en kan hij beter ergens anders gaan schrijven.

  Yahozna [30] reageerde op deze reactie.
  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

 29. @jack oss [29]:
  Oscar heeft natuurlijk het recht vrij te spreken. Ook hij hoort hier daarom thuis. Wanneer dat niet zo zou zijn zouden zgn. vrijsprekers geen idd vrijsprekers zijn maar dwingelandjes.

  En dat willen we nu juist niet …

Comments are closed.