Abortus is in de decadente Nederlanden, waar het verval der zeden sinds lange tijd heeft kunnen voortschrijden, eigenlijk al geen echte issue meer omdat het pro-abortus standpunt inmiddels tot dogma is verheven. In Nederland worden degenen die betrokken zijn bij het beëindigen van het pre-natale menselijke leven beschermd door de Wet Afbreking Zwangerschap, een gruwelijke serie artikelen waarmee de overheid moordpraktijken reguleert. Deze Nederlandse abortuswetgeving, tot stand gekomen in de kabinetten van Dries van Agt en Ruud Lubbers hebben we onder meer te danken aan christen-democratische politici, waaronder Job de Ruiter. Deze wetgeving draagt bij aan de corrumpering van het beroep van arts, aangezien zij eist dat abortussen door een arts moeten worden uitgevoerd. Artsen zijn geneesheren die de eed van Hippocrates afleggen. In deze eed doet de medicus de belofte te pogen mensen, zonder aanziens des persoons, te genezen van hun kwalen. Onderdeel van de klassieke eed is ‘nooit een vrouw een instrument voor te schrijven om een miskraam op te wekken’.

De abortuswetgeving schrijft voor dat een vrouw vijf dagen bedenktijd dient te hebben alvorens tot de abortus over te kunnen gaan. Waarmee abortussen dus niet in een opwelling plaatsvinden, maar gezien deze bedenktijd er sprake is van moord met voorbedachte rade. Daarnaast is niet iedereen geprivilegieerd om legaal moorden te plegen. Een ziekenhuis of kliniek moet eerst een vergunning aanvragen. Een soort van jachtakte. De vergunninghouders, de zogenaamde abortusklinieken, krijgen van de overheid subsidie, terwijl de kosten van de moord zelf vergoed worden via de AWBZ. Jaarlijks vinden er meer dan 33.000 moorden plaats in de gesubsidieerde abortusklinieken. Deze moorden worden door de CBS niet meegerekend bij de officiële moordcijfers, die de afgelopen jaren tussen de 160 en 180 schommelen, omdat deze moorden volkomen legaal zijn.

De abortuswetgeving in België kwam in 1990 tot stand. Ook hier waren christen-democraten bij betrokken. Koning Boudewijn weigerde zijn handtekening onder de wet te zetten, maar dankzij een plan van premier Martens, die de koning een korte tijd liet aftreden, kon de wet toch een doorgang vinden.

Zowel in de Nederlandse als in de Belgische wetgeving wordt de eis gesteld dat de vrouw zich in “een noodsituatie” bevindt. Wat een noodsituatie is is in de praktijk zeer rekkelijk. Op wereldreis willen waardoor het niet uit komt zwanger te zijn, kan worden beschouwt als een noodsituatie. En als het even niet uit komt dan kan een vrouw in België het pre-natale menselijke leven “laten weghalen” tot en met de twaalfde week, terwijl de vrouw in Nederland de schedel van het ongeboren kind tot de 24ste week na de bevruchting mag laten inkraken. Behalve dat de overheid hier moord heeft gelegaliseerd, doet de overheid ook nog eens aan discriminatie. Een kind dat bijvoorbeeld 23 weken na de conceptie geboren wordt en in een couveuse ligt wordt door de wet wél beschermd tegen moordpraktijken, in de zin dat een eventuele moordenaar gerechtelijk vervolgd wordt, maar een kind dat 24 weken na de conceptie zich in een baarmoeder bevindt wordt door de wet niet beschermd tegen moordpraktijken.

Mijn pleidooi: álle wetgeving waarbij sprake is van het ontslaan van gerechtelijke vervolging van degenen die het onderbreken van een zwangerschap, met de dood van de ongeborene tot gevolg, uitvoeren of aan de uitvoering van deze praktijk meewerken afschaffen. De Wet afbreking zwangerschap afschaffen. Mensen die abortusartsen tijdens het uitvoeren van een abortus, die niet gericht is op evictionisme maar op het doden van de ongeborene, aanvallen moeten niet als agressors worden aangemerkt en dienen, net als alle anderen die defensief geweld toepassen om agressors uit te schakelen, te worden ontslagen van rechtsvervolging. Abortus is moord.

Oscar

Oktober 2010

127 REACTIES

 1. Deze discussie kwam onlangs in een andere draad ook al naar voren.
  Het Libertarische standpunt: Eigen lijf is eigendom! Uitgaande van de ongeborene wordt er echter agressief geweld gepleegd.

  tegenstelling!!:
  Contradictions do not exist. Whenever you think you are facing a contradiction, check your premises. You will find that one of them is wrong.
  -Ayn Rand

  Mijn persoonlijke standpunt: Abortus moet mogelijk zijn, tot maximaal 10 weken en zelf financieren.

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 2. Oscar je moet wel echt een genius wezen, dat jij zo even beslist voor alle vrouwen in de wereld dat eenmaal zwanger ze ook moeten baren.

  Een vraag aan jou: gezien je uitgesproken mening, wat is de strafmaat voor de verantwoordelijken? en in dit geval een vrouw die zelf abortus bij zichzelf pleegt (om het even simpel te houden)?

  Je zegt dat abortus moord is. Op zich zou ik het strikt gezien met deze term eens kunnen zijn. Dit is puur een kwestie van definitie van het woord Moord, als je het zo graag moord wil noemen, prima! Maar moord is nog maar een woord. Wat is de passelijke straf? Of keur je het gewoon af, en vind je het verder niet strafbaar, of vind je dat big brother er wat aan moet doen? Ik vind abortus ook maar niks en het staat me niet aan, maar kan me er ook niet druk om maken, en ik veroordeel het zeker niet. Als man heb je zowiezo makkelijk praten: je kan uberhaubt geen kinderen baren. je oordeelt over een situatie die nooit op jou toepassing zal zijn.
  Maargoed: hoe moeten we een vrouw aanpakken die abortus heeft gepleegd op haar ongeboren fetus? Oog om oog, tand om tand?

 3. We hebben deze fundamentele discussie al vaker gevoerd, maar blijkbaar bestaan er nog altijd misverstanden over.

  @ronald [1]: “Eigen lijf is eigendom! Uitgaande van de ongeborene wordt er echter agressief geweld gepleegd. (-) Abortus moet mogelijk zijn”

  @Rupsie [3]: “Verder ben ik eens met Baas in eigen lijf”

  Er is geen sprake van agressief geweld als de ongeborene op uitnodiging van de vrouw in haar lichaam zit. De ouders hebben immers vrijwillig seks gehad en dragen dus ook de verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen van hun daad (denk bijv. ook aan HIV besmetting). Alleen als de vrouw tegen haar wil seks heeft en zwanger wordt is abortus legitiem.

  @Corné [4]: “Een op emotie gebaseerd artikel, voorzien van een onsmakelijk plaatje om te verdoezelen dat het stuk weinig tot geen inhoudelijke argumentatie kent”

  De inhoudelijke argumentatie vind je hier:
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Are_libertarians_pro_choice_or_pro_life%3F

  Ik ben het eens, dat de emotie er te dik op ligt en de inhoudelijke discussie verstoort. Dat is jammer, want het gaat hier om het fundamentele vraagstuk van het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

  ===
  http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarian_perspectives_on_abortion

 4. @jack oss [2]:

  In het katern staat de Missie van de Vrijspreker:

  “De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”

  Die gaat duidelijk over een MENS.
  Ik kan dan ook een eicel die een uur/een week bevrucht is niet een “mens” zien.
  En dus niet als moord.

  Oscar heeft het dan ook over de “ongeborene” of over een “potentiële mens”.
  Wanneer het precies wel een mens wordt, weet ik niet.

  In ieder geval hoort een overheid er zich niet mee te bemoeien of het zelfs te financieren met de belastingcenten van bvb Oscar!!

  Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende vrouw en man.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.
  NM156 [9] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 5. @jack oss [2]:

  Waarom zou een moord op een ongeboren kind iets met vrijheid te maken hebben? Als dat wel zo zou zijn dan wil ik niets met die “vrijheid” te maken hebben.

  @ronald [1]:

  “Mijn persoonlijke standpunt: Abortus moet mogelijk zijn, tot maximaal 10 weken en zelf financieren.”

  Ja, en zo er meer die een tijdslimiet hanteren. De Belgische overheid 12 weken, de Nederlandse overheid 24 weken. Bij de Spartanen werden aan kinderen die reeds geboren waren geen rechten toegekend.

  @Hub Jongen [7]:

  Ik ben van mening dat er aan ongeborenen natuurrechten dienen te worden toegekend. Rand vond dit geen goed idee, Rothbard ook niet, maar Walter Block bijvoorbeeld weer wel (en ik ook). Sommigen zetten de grens waarop legaal gedood mag worden op 10, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30 weken van de zwangerschap of zelfs vlak voor de geboorte of na de geboorte, maar wat mij betreft is het doden van pre-nataal (en post-nataal) menselijk leven in geen enkel stadium legitiem. Het is niet te verdedigen dat een couveusekind van 23 weken (post-conceptie) wél, en een kind in de baarmoeder ban 24 weken geen natuurrechten toe te kennen. Als, de in mijn ogen misleidende leuze, “baas in eigen buik” juist zou zijn dan zou het ook juist zijn een levende foetus van 8 maanden en 29 dagen (qua ontwikkelingsstadium niet veel anders dan een pasgeborene) de schedel in te slaan, de armen en benen af te snijden en de stoffelijke resten vervolgens uit de baardmoeder te verwijderen. Mijns inziens gaat dat “baas in eigen buik” wel op als men vet, excrementen of een tumor in de buik heeft, maar komt er een verantwoordelijkheid bij als zich er een embryo of foetus in de buik bevindt. Hoogstens is het legitiem om over te gaan op evictionisme. Het slikken van een morning-afterpil op het moment dat je niet weet of je zwanger bent zou, wat je er ook van mag denken en hoe je het ook mag afkeuren danwel goedkeuren, geen kans maken als moordzaak.

  En het financieren en reguleren van abortus is natuurlijk helemaal uit den boze. Echtparen met kinderwens die geen kinderen kunnen krijgen dwingen om geld af te staan om daar faciliteiten mee te financieren om echtparen die een transatlantische reis in de planning hadden van hun “last” af te helpen.

  ronald [15] reageerde op deze reactie.

 6. @NM156 [9]:

  “Als ik Oscar goed begrijp moet de overheid er zich wel mee bemoeien. Alleen op zijn zienswijze (controle, geweld…)”

  Waaruit zou dat blijken? Dat ik er voor pleit dat bepaalde wetgeving, abortuswetgeving maar bijvoorbeeld ook discriminatiewetgeving, moet worden afgeschaft is geen pleidooi voor regulering door de overheid maar eenvoudigweg het opeisen van natuurrechten bij een organisatie die aan mensen, ongeboren of niet, in veel gevallen geen natuurrechten wil toekennen. Laat er geen misverstanden over bestaan dat ik géén minarchist ben en de overheid in z’n geheel afwijs.

  NM156 [12] reageerde op deze reactie.

 7. @NM156 [12]:

  Geweld tegen degenen die agressief geweld gebruiken dient te worden aangemerkt als defensief geweld.

  Voor mij bestaat er geen wezenlijk onderscheid tussen de praktijk van het doden van een foetus van 8 maanden en 29 dagen en de praktijk van het doden van een zuigeling net na de geboorte. Zoals een rechtbank een moord op een zuigeling vervolgd zo zal een rechtbank een moord op een ongeborene dienen te vervolgen.

  NM156 [21] reageerde op deze reactie.

 8. Anti abortus activisten gaan er vaak van uit dat abortus moord is. Ze zijn soms niet consistent als het gaat om de volgende punten:

  1] Evictionisme is volgens sommigen toegestaan. Echter beeindigt dat net zo zeer een menselijk leven. Als je weet dat evictionisme in praktijk neerkomt op het beeindigen van het leven dan is dat net zo fout als abortus. Doel is de foetus uit de baarmoeder te krijgen, gevolg daarvan is levenseinde van foetus.

  2] In geval van verkrachting mag een abortus plaats vinden. De rechten van het levende wezen worden hier genegeerd, als de foetus leven is, en dus rechten heeft, is het verder niet belangrijk hoe de foetus tot stand is gekomen. Voor een anti abortus activist maakt het niet uit of iets een foetus is of een baby, het is leven. Het mogen doden van leven dat het gevolg is van een verkrachting is inconsequent. Ik geef een voorbeeld, een vrouw wil zwanger worden, heeft in een vruchtbare periode seks gehad met haar man en is daarnaast verkracht. De vrouw besluit de baby te houden en na de geboorte een DNA test uit te voeren, is het een gewenst kind en blijkt de echtgenoot de vader dan blijft de baby leven, als het een kind is van de verkrachter dan mag ze het gewoon doden? Buiten in de kou leggen (ook een vorm van evictionisme). Gewoon omdat een kind dat het gevolg is van een verkrachting geen rechten heeft?

  3] Een gedeelte van de activisten erkennen de moraal van anderen niet. Anders denkenden die abortus uitvoeren zijn in hun ogen vogelvrij en mogen worden afgemaakt. Dit is een van de vormen van geweld die thans nog uit het christendom voortkomen.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [27] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [10]:

  Ik begrijp dat een stellen van wat voor tijdslimiet dan ook puur subjectief is. Zolang de foetus er nog hetzelfde uitziet als de foetus van een aap, een hondje of een beer is het voor mij nog geen mens. Rond de 10 weken komt alles wat het menselijk maakt er aan te zitten. Voor mij persoonlijk is dat het te volgen criteria.
  Het is door de gepaard gaande emoties een uiterst moeilijke discussie die de gemoederen nog wel een paar decennia zal bezighouden.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 10. @HJ [14]:

  1) Ik vind evictionisme niet iets dat moreel helemaal zuiver is (en zo zijn er wel meer zaken die moreel niet goed zijn, maar desondanks niet met geweld zouden mogen worden tegengegaan). Wel is evictionisme geen moord. Vorige week was het in het nieuws dat er een kind geboren werd nadat een embryo die 20 jaar ingevroren was geweest bij in vrouw was ingebracht.

  Als evictionisme neer komt op een wisse dood van de ongeborene dan kan ik dit moeilijk evictionisme noemen. Onder evictionisme versta ik enkel die vormen van het uit de baarmoeder verwijderen van de ongeborene waarbij er over wordt gegaan op conservatie (invriezing of couveuse).

  2) Ook in geval van verkrachting blijft abortus moord. Als iemand met geweld zich toegang verschaft tot je huis en er een baby achter laat dan heb je ook niet het recht die baby te doden.

  Als iemand die verkracht is direct de morning-afterpil zou slikken, dan zou dit (hoewel ik het niet als een moreel zuivere daad beschouw) echter géén moord zijn.

  3) Geweld tegen agressief geweld is legitiem. In de zin dat agressief geweld zo’n groot kwaad is dat je je daar met geweld tegen mag verdedigen als dat noodzakelijk is. Dit kan het verdedigen zijn van de eigendomsrechten van jezelf, maar men kan ook de eigendomsrechten van een ander verdedigen. Iemand die een abortusarts wegens een illegitieme, doch legale, daad van agressie met geweld uitschakeld kan zich dus beroepen op natuurrecht.

  HJ [19] reageerde op deze reactie.

 11. Los van de discussie, het plaatje is niet geschikt voor minderjarige libertariers (laten we er van uit gaan / hopen dat ze er zijn). Hoe het technisch zou moeten werken ik niet, maar een kinderslot zou op zijn plaats zijn.
  Wat betreft inhoudelijk, ik denk dat niet alles eenduidig binnen het libertarisme te vangen is. Sommigen issues (abortus, wapens, immigratie) zullen pas volledig helder worden met de juiste technofix. Met een vrijere economie komen we sneller tot die oplossingen. The invisible hand works in mysterious ways!

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 12. @ronald [15]:

  “Zolang de foetus er nog hetzelfde uitziet als de foetus van een aap, een hondje of een beer is het voor mij nog geen mens.”

  Zo zijn er ook mensen die peuters er uit vinden zien als een mormel. Ik kan me voorstellen dat iets wat uiterlijk (nog) niet op een mens lijkt met meer gemoedrust is te doden, maar dat maakt zulk een daad nog niet ethisch juist.

  “Het is door de gepaard gaande emoties een uiterst moeilijke discussie die de gemoederen nog wel een paar decennia zal bezighouden.”

  Ik heb dit artikel, en “Abortus is moord II” dat volgende week zal verschijnen, geschreven omdat ik van mening ben dat abortuswetgeving, net zoals anti-discriminatiewetgeving en belastingen niet legitiem zijn omdat er eigendomsrechten mee worden geschonden en ik verbaas mij erover hoe makkelijk een kwaad als abortus ingeburgerd is geraakt. En veelal omdat mensen er niet over (durven) nadenken en de emoties die er mee gepaard gaan niet willen. Interessant is te vermelden hoe politici er op reageren als zij een brief en een poppetje, voorstellende een foetus, in hun postvakje krijgen afkomstig van monseigneur de Jong, hulpbisschop van ’s Hertogenbosch. In de walging die politici laten blijken, doorklinkt mijns inziens ook een latente walging ten aanzien van de abortuspraktijk die zij juist verdedigen. Ik vind de abortuskwestie extra interessant omdat de aanname dat abortus juist is, een van de meest geslaagde projecten van de cultuur-marxisten is om mensen in het westen moreel te corrumperen.

  Dat het doden van ongeborenen een moreel kwaad is zou net zomin ter discussie moeten staan als dat het doden van geborenen een moreel kwaad is.

 13. @Oscar [16]:

  ad1] evictionisme komt in principe neer op het beeindigen van leven. Als je het laat invriezen komt het neer op levenslang ingevroren zijn. Is het opeens geen moord als je je lastige oude opa invriest met als argument, later als we er wel zin in hebben ontdooien we hem wel een keertje?

  ad2] waarom is een morning after pil geen moord in geval van verkrachting? Of is een morning after pil hoe dan ook niet als moord te betitelen volgens jou? Het is een vooraf beraamde daad met als doel leven te beeindigen. Als dan het embryo wordt afgedreven is dit een geslaagde moordpoging als ik de anti abortus activisten probeer te begrijpen.

  ad3] omdat jij van mening bent dat iets moord is, eigen je je het recht toe iemand te doden. Dit is een niet goed te praten vorm van agressie. Indien ik van mening zou zijn dat vlees eten moord is, en ik de hele productieketen van vlees een ongehoorde vorm van agressie vind, zou ik dus net zo goed boeren en slagers en winkeliers kunnen afknallen. En wel omdat deze mensen zondigen tegen wat mijn interpretatie van de waarheid is.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 14. Het zwakke punt van voorstanders van abortus zit volgens mij in het moment waarop iets als levend individu met rechten te betitelen is.

  Zelf zie ik een embryo als potentieel leven. Ik kan me moeilijk voorstellen dat als ik in een reageerbuisje sperma en eicellen meng en er 10 embryo’s ontstaan ik 10 levens heb geschapen. En ik een moordenaar ben als ik die 10 embryo’s in een magnetron stop. En ik een kannibaal zou zijn als ik het papje met de sperma en de embryo’s daarna inslik.

  Een 2-4 of 16 cellig klompje stamcellen is slechts een mens in potentie. De vraag is natuurlijk wanneer het wel een individu met rechten is. De ontwikkeling van een zenuwstelsel lijkt een goede grens te zijn.

  Abortus lijkt me derhalve verenigbaar met het niet agressie principe. Omdat dat betrekking heeft op mensen. En een mens zonder zenuwstelsel me niet meer lijkt dan een cellenklomp.

  Peter de Jong [31] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [13]:

  Dit hele artikel, en bovenstaande tendieuze foto doen het libertarisme geen goed. In Amerika krijg je hiermee wel de handen op elkaar maar hier beperk je je mee tot de ±2% SGP stemmers, en dat drijft de rest van de geinteresseerden weg.

  Ik begon met een neutraal standpunt omtrent abortus maar elke keer als ik zoiets lees word ik weer meer pro.
  We hebben deze discussie al eerder gehad, de meeste geaborteerde foetussen zien er uit als kikkervisjes:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/6_weeks_pregnant.png

  Waar je een degelijk punt had kunnen maken om de wettelijke termijn te verkorten ga je weer helemaal vol op het orgel om rechten van kikkervisjes gelijk aan die van de vrouw te stellen.
  En dat terwijl je vindt dat echte dieren, die ook gevoelens hebben, pijn kunnen lijden en onvergelijkbaar meer zelfstandig zijn dan ongeboren kikkervisjes, het zonder rechten moeten stellen.

  Zolang het ongeborenen betreft, moeten wij ons neerleggen bij het doen en laten van de gastvrouw.
  Abortus hoort daarbij, je komt anders op een glijdende schaal waar de moeder straks ook vogelvrij is omdat ze tijdens de zwangerschap rookt, drinkt, patat eet en zo de “rechten” van de ongeborene schendt.

  Mijn advies aan je zou zijn om dit topic te verwijderen, dit haalt niemand over om libertarier te worden.
  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 16. Je mag het zien als moord, je mag er kritiek op hebben, je mag het afschuwelijk vinden, je mag roepen om een verbod op abortus, je mag er afschuwelijke foto’s bij tonen, maar het is uiteindelijk de vrouw die beslist om een kind te krijgen, te aborteren of op de wereld te zetten. Niemand heeft macht over een vrouw en haar ongeboren kind. De vrouw beslist of ze zwanger wordt, de vrouw beslist van wie ze zwanger wordt en de vrouw beslist of ze een kind wel of niet ter wereld wil brengen.

  Een abortus zou niet nodig zijn als mensen zorgvuldiger omgaan met anticonceptie of aan seksuele onthouding doen en van te voren duidelijke afspraken maken.

  Er zijn vrouwen die zich moeten realiseren dat men een relatie niet kan afdwingen of redden door een kind te nemen. Vrouwen zien het krijgen van kinderen soms als ideaal, met het ‘perfecte mannetje’ hebben ze een ideaalbeeld die al tijdens de zwangerschap nog weleens ruw verstoord kan worden, omdat de realiteit totaal anders blijkt.
  Een abortus wordt dan gezien als (simpele) oplossing, tja.

 17. @Devidas [17]:

  “Los van de discussie, het plaatje is niet geschikt voor minderjarige libertariers (laten we er van uit gaan / hopen dat ze er zijn). Hoe het technisch zou moeten werken ik niet, maar een kinderslot zou op zijn plaats zijn.”

  Ik zou tegen de jeugdige lezers van de Vrijspreker willen zeggen: zo ziet abortus eruit jongens en meisjes! Het is net als bij de belastingsdienst….leuker kunnen we het niet maken. Dit mensje is geslacht! Dankzij de inspanningen van christen-democratische bestuurders mag dat gewoon in Nederland. Ook de liberalen, sociaal-liberalen en socialisten vinden de legalisering van deze slachting uitstekend, sterker nog, zij vinden het juist walgelijk als je deze slachting afkeurt. En er is een soort angst van mensen die vergelijkbaar is met de angst “wat zullen de buren vinden” omtrent de kwestie abortus. Wie er tegen is schaart zich, zo hoor ik vaak, immers tot enge christenfundamentalistische clubjes of marginale politieke partijen als de SGP, achter politieke eenlingen als Ron Paul (die als gynaecoloog erg goed op de hoogte is) of achter een enkele academicus in een uithoek (New Orleans; Loyola University) van de VS. De overeenstemming dat je niet deugt als je de walgelijke praktijk waarbij jaarlijks alleen al in Nederland 33.000 ongeborenen worden gedood afkeurt is bijzonder groot. Vraag maar aan jullie opa’s en oma’s, die misschien zelf eind jaren ’60/begin jaren ’70 ook hebben gedemonstreerd met een bord waarop “baas in eigen buik” te lezen was. Dat vond men toen heel vooruitstrevend, net zoals men het toen heel vooruitstrevend vond om homoseksualiteit, promiscuïteit (dat is een moeilijk woord voor het naar bed gaan met heel veel verschillende mensen) en seks met kinderen te promoten. De acceptatie van dat laatste is echter nooit gemeen goed geworden.

  Deze linkse meneer (zie filmpje) heeft actief de pedoseksualiteit gepromoot, vervolgens heeft hij gezegd dat zijn pedo-neigingen moesten worden gezien in het licht van de tijdgeest van de jaren ’70 (van de vorige eeuw, toen jullie papa’s en mama’s geboren werden), maar hij was vergeten dat hij in 1982 de pedosekualiteit nog aanprees. Gelukkig heeft de Franse televisie de band van het programma waarin hij dit deed niet gewist en bestaat er internet en YouTube.
  http://www.youtube.com/watch?v=IChTEWJJy64&feature=related

  Jullie zullen je misschien afvragen wat deze meneer met abortus te maken heeft. Nou, jongens en meisjes, dat zit zo. Er is een maatschappelijke beweging die streeft naar het omver werpen van de westerse, burgerlijke, samenleving. We noemen hen cultuur-marxisten. Deze mensen slaagden er in de jaren ’10 van de vorige eeuw, toen de oma’s en opa’s van jullie papa’s en mama’s werden geboren, er niet in om via een revolutie aan de macht te komen en dus kozen zij ervoor om via een geleidelijke weg de bestaande orde en de bestaande opvattingen te ondergraven. Via de democratische politiek, de media en de universiteiten deden zij een aanval op de bestaande waarden in de samenleving. En men slaagde daar zo goed in dat iedereen die abortus, en andere zaken die moreel afkeurenswaardig zijn, afkeurt als iemand die ‘raar’ is en ‘niet van deze tijd’ (alsof er een morele waarde in zou zitten bij een tijd te horen) wordt aangemerkt door vrijwel alle mensen. Maar lieve jongens en meisjes, jullie kunnen ook wel bedenken dat veel zaken die mensen goed vinden zonder dat zij er echt over nagedacht hebben bij nader inzien helemaal niet goed zijn. Sorry voor het bloedige plaatje, maar de wereld is nu eenmaal geen pretje en wat mensen elkaar aandoen is vaak verre van plezierig. Hopelijk krijgen jullie geen nachtmerries en als jullie nachtmerries krijgen, besef dan dat niet ik, maar een of andere arts van kwade zaken, de aanleiding is geweest van deze kwade droom waaruit wij vooralsnog niet ontwaken…

 18. @HJ [19]:

  1) het invriezen van een mensenleven in een ander stadium dan het embryonale stadium komt neer op moord. Ik zou het echter absurd vinden om het geval van het meisje, dat gegroeid is uit een embryo dat twintig jaar lang ingevroren is geweest, dat vorige week gezond ter wereld is gekomen moord te noemen.

  Als Walter Block (en mijn persoontje) het heeft over evictionisme, dan bedoelt hij uiteraard die vormen van evictionisme die de dood niet tot gevolg hebben.

  2) Als niet eens duidelijk is of men zwanger is, dan kan er geen sprake zijn van moord. Of men nu verkracht is of niet. Als men dodelijk gif over de eigen tuin uitstrooit zonder te weten of er een kind in de tuin speelt dan kan dit geen moord worden genoemd omdat men überhaupt niet weet of zich er iemand in de tuin bevond en als er niemand vermist wordt dan is er geen reden tot aanklagen wegens moord.

  Ook de morning-afterpil is een moreel kwaad, maar het gebruik van de morning-afterpil komt in de meeste gevallen niet neer op het doden van menselijk leven en in de gevallen waarin het wel neer komt op het doden van menselijk leven is er geen sprake van moord (tenzij men wist dat men zwanger was).

  3) Ik ga uit van het non-agressieprincipe. En dus vind ik dat bij een confrontatie van een agressor en iemand die met geweld iemands natuurrechten verdedigt de laatste het voordeel van de twijfel dient te krijgen.

  HJ [26] reageerde op deze reactie.

 19. @NM156 [21]:

  “Dit hele artikel, en bovenstaande tendieuze foto doen het libertarisme geen goed. In Amerika krijg je hiermee wel de handen op elkaar maar hier beperk je je mee tot de ±2% SGP stemmers, en dat drijft de rest van de geinteresseerden weg.”

  Als het mijn primaire behoefte zou zijn om populair te worden dan zou ik wel smeuïge showbizzartikelen schrijven. Dat abortus zou moeten kunnen is een cultuur-marxistische opvatting en geen klassiek-liberale. De bekendste klassiek-liberale politicus van de Verenigde Staten, Ron Paul, is een tegenstander van abortus. De bekende libertarische theoreticus professor Walter Block is pro-life.

  Alleen in Europa is men zo ver heen dat een ander geluid dan het ‘pro choice’ geluid op z’n mildst als een fossiel curiosum wordt gezien. Met dit artikel, en bijgaande afbeelding, wil ik voor de lezers van de Vrijspreker afkomstig uit de Lage Landen waar het (positieve) ‘recht op abortus’ tot dogma verheven is prikkelen om hun pro-abortus standpunt in heroverweging te nemen en wil ik er op wijzen dat ‘baas in eigen buik’ een misleidende slogan is die niets met het opkomen voor eigendomsrechten te maken heeft.

  “Ik begon met een neutraal standpunt omtrent abortus maar elke keer als ik zoiets lees word ik weer meer pro.”

  Dat vind ik erg vreemd. Ik vraag me af hoe dit werkt bij u. Waar ligt dat toch aan?

  “Mijn advies aan je zou zijn om dit topic te verwijderen, dit haalt niemand over om libertarier te worden.”

  Ik peins er niet over. Sterker nog: volgende week zal deel II verschijnen. En wat betreft iemand over halen libertarier te worden, er zullen ook mensen zijn die vrij wapenbezit maar een enge gedachte vinden. Ja, sommige mensen zullen een ‘raar’ beeld kunnen krijgen van het libertarisme als zij lezen dat iemand zijn eigendom mag verdedigen met vuurwapens. Men zou kunnen denken dat libertariers voor ‘Amerikaanse toestanden’ zijn en wat al niet meer. Is dat dan een reden om geen artikelen meer te schrijven over vrij wapenbezit?

  Ik ben van mening dat de Verenigde Staten, hoewel zeer etatistisch, een land is met veel grotere traditie wat betreft vrijheid in vergelijking tot Nederland. Dat in de VS mensen niet vrijwel unaniem zijn vóór abortus, tegen vrij wapenbezit en vóór de verzorgingsstaat staat in verband met die vrijheid. Europa, en dan in het bijzonder Nederland, is meer een gebied waarin vrijwel iedereen tot de progressieve middenmoot behoort. Nederlanders zijn als het ware de D’66-ers van de wereld.

  NM156 [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [24]:

  1] hoe stel je je dan evictionisme voor anders dan het overzetten van het embryo naar een andere baarmoeder? Invriezen komt de facto gewoon neer op een beeindiging van het leven, dat er nu een geval is waar dat niet zo is doet verder niet ter zake. De overgrote meerderheid zal lange tijd bevroren zijn en dan gaat op een gegeven moment toch de stekker eruit. Je gaat niet tientallen of honderden jaren al deze embryo’s ingevroren houden, op een gegeven moment stopt het. En is het dus uiteindelijk een — uitgestelde — beeindiging van het leven.

  2] het is en blijft een vooraf geplande actie met als doel een embryo te doden. Als iemand zonder te kijken of er kinderen in de straat spelen een handgranaat in zijn voortuin laat ontploffen zou je deze persoon toch ook gaan vervolgen? En als blijkt dat er kinderen gedood zijn, dan is dit gewoon moord dan wel doodslag. als er niemand vermist wordt dan is er geen reden tot aanklagen wegens moordDus als je een foetus maar goed wegmoffelt kom je ermee weg?

  3]let wel dat je dit geweld initieert vanwege jouw levensvisie. Indien moslims van mening zijn dat de Joden moeten worden afgemaakt omdat dat nu eenmaal vijanden zijn, dan is dit dus ook geoorloofd? Die moslim is ook geheel overtuigd van zijn eigen gelijk, net zoals jij overtuigt bent van je eigen gelijk mbt abortus. Dan ga je toch niet een derde (de jood dan wel de abortus arts) afknallen? Dat kan je toch niet menen?

  We hebben allemaal verschillende waardenkaders. De ene vindt de abortus arts verwerpelijk, iemand anders een pedo, weer iemand anders een jood, of een christen, of een nertsenfokker, of een rechtse politicus. Wat jij hier voorstaat is niets anders dan volkert van de graaf spelen. Omdat volgens jouw levensvisie mensen gered kunnen worden als je iemand afknalt. Dat is een gedachtengoed van geweldadige extremisten die menen uit naam van een hoger ideaal geweld te mogen toepassen. Om zo een betere maatschappij zonder joden, rechtse politici, dan wel abortusartsen te scheppen.

  Door een moord op een abortus arts denk je dus mensenlevens te redden en tot een betere maatschappij te komen. Je komt dus tot een levensvisie, bepaalt dat sommige mensen die jouw levensvisie niet delen, maar in jouw visie crimineel bezig zijn, zonder vorm van proces, zonder vorm van onderliggende wetgeving anders dan je eigen levenskader, door jou mogen worden afgeknald. Dat is wat je hier stelt.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.
  Devidas [63] reageerde op deze reactie.

 21. @HJ [14]: “Het mogen doden van leven dat het gevolg is van een verkrachting is inconsequent.”

  Integendeel. Bij verkrachting heeft de vrouw onvrijwillige seks gehad. Als ze dan zwanger is geworden is dat niet het gevolg van haar eigen actie. Zij draagt dan geen verantwoordelijkheid voor het kind. Degene die haar tot de onvrijwillige seks heeft gedwongen draagt de verantwoordelijkheid.

  Net zoals je niet verplicht bent de kinderen van je buren in leven te houden, ben je bij verkrachting ook niet verplicht het kind van de verkrachter in leven te houden. Je kan zo’n kind gerust buiten de deur zetten. Of het dan sterft of niet is een zaak voor degenen die de verantwoording dragen.

  Dat een ongeboren kind geen rechten zou hebben is een volslagen misvatting. Als het sterft of op een andere manier schade lijdt is degene die daarvoor de verantwoording draagt aansprakelijk. Bij verkrachting is dat de verkrachter. Die dient dan te worden vervolgd (nu door de staat, in een anarcho-kapitalistische samenleving door bedrijven die schadeclaims opkopen en innen).

  HJ [30] reageerde op deze reactie.

 22. @HJ [26]:

  “Invriezen komt de facto gewoon neer op een beeindiging van het leven, dat er nu een geval is waar dat niet zo is doet verder niet ter zake.”

  1) Ik kom juist met dit voorbeeld om aan te tonen dat invriezen de facto niet neer komt op een beeindiging van het leven. Als evictionisme daar wel op neer zou komen dan zou ik geen onderscheid tussen evictionisme en abortus maken.

  “Je gaat niet tientallen of honderden jaren al deze embryo’s ingevroren houden, op een gegeven moment stopt het.”

  In principe wel. Of je vindt een methode deze embryo’s uit te broeden, om het wat cru uit drukken, óf je laat de embryo’s in geconserveerde toestand. Dit is het enige alternatief voor abortus waarbij de zwangerschap wordt onderbroken maar er geen moord wordt gepleegd.

  “Als iemand zonder te kijken of er kinderen in de straat spelen een handgranaat in zijn voortuin laat ontploffen zou je deze persoon toch ook gaan vervolgen?”

  2) Klopt. Maar die analogie is niet juist en wel om twee redenen. De schade die een handgranaat in eigen tuin aanricht dient beperkt te blijven tot eigen tuin en de gooier van de handgranaat weet dat er kinderen op straat spelen. Bovendien zullen de ouders van de kinderen hun kind als vermist opgeven en dus is een aanklacht zo geformuleerd. Hetgeen anders is in het geval van een handgranaat in eigen tuin waarvan de schade zich strikt beperkt tot eigen tuin en waarbij het niet eens duidelijk is of er schade is aangebracht aan iets anders dan alleen gras.

  “Dus als je een foetus maar goed wegmoffelt kom je ermee weg?”

  Als je iemand om het leven brengt die door niemand als vermist is opgegeven en het lijk wordt goed wegmoffelt dan zal de moordenaar niet voor de rechter verschijnen. Ik wil niet beweren dat dit ethisch juist is, maar een geval waarbij er geen vermissing is van iemand, geen getuigen, geen sporen die duiden op een misdrijf en ook geen lijk is mijns inziens geen grond voor een strafzaak. Hoezeer men dit ook kan betreuren.

  “let wel dat je dit geweld initieert vanwege jouw levensvisie.”

  3) Hoe komt u hierbij? Welk geweld zou ik initieren? Ik ben een tegenstander van de initiatie van geweld.

  “Indien moslims van mening zijn dat de Joden moeten worden afgemaakt omdat dat nu eenmaal vijanden zijn, dan is dit dus ook geoorloofd?”

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben namelijk tegen de initiatie van geweld. Het “nu eenmaal vijanden” zijn is geen reden om iemand als agressor, tegen welke daden het legitiem is je er tegen te verdedigen, aan te merken. Er worden met het “nu eenmaal vijanden” zijn geen natuurrechten geschonden.

  “Omdat volgens jouw levensvisie mensen gered kunnen worden als je iemand afknalt.”

  Dat is natuurlijk onzin. Ik stel enkel dat bij een confrontatie tussen een agressor en een verdediger van eigendomsrechten de laatst genoemde het voordeel van de twijfel dient te worden gegund indien men uit gaat van natuurrechten.

  “Door een moord op een abortus arts denk je dus mensenlevens te redden en tot een betere maatschappij te komen.”

  Ik vind het niet verstandig om abortusartsen te doden. Net zoals ik het niet verstandig vind om geen belasting te betalen. Maar ik vind het echter in principe niet immoreel dit te doen of te laten.

  “Je komt dus tot een levensvisie, bepaalt dat sommige mensen die jouw levensvisie niet delen, maar in jouw visie crimineel bezig zijn, zonder vorm van proces, zonder vorm van onderliggende wetgeving anders dan je eigen levenskader, door jou mogen worden afgeknald. Dat is wat je hier stelt.”

  Ja, ik ga namelijk uit van het non-agressieprincipe. Van natuurrecht en niet van positief recht. Dat een land bepaalde wetgeving heeft zegt niets over de moraliteit van het gedrag dat met deze wetten wordt verdedigd of bestreden. Legaal staat niet gelijk aan legitiem. Ik vind het legitiem om geweld te gebruiken om je tegen agressief geweld te verdedigen. Niet omdat ik een voorstander van (defensief) geweld zou zijn, maar omdat het laten continueren van agressief geweld een groter euvel is dan het met geweld stoppen van agressief geweld.

  Mijn levensvisie is volledig in overeenstemming met het natuurrecht.

  HJ [35] reageerde op deze reactie.
  HJ [41] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [25]:
  Als het mijn primaire behoefte zou zijn om populair te worden dan zou ik wel smeuïge showbizzartikelen schrijven

  Het gaat niet om jouw persoontje maar om het libertarisme.
  Ron Paul’s verhaal over abortus is niet exemplarisch. Van wat ik gelezen heb zegt hij dat staten zelf moeten beslissen of abortus toegestaan of niet. Alhoewel hij dus persoonlijk tegenstander is, wil hij het niet verbieden.

  Met dit artikel, en bijgaande afbeelding, wil ik voor de lezers van de Vrijspreker afkomstig uit de Lage Landen waar het (positieve) ‘recht op abortus’ tot dogma verheven is prikkelen om hun pro-abortus standpunt in heroverweging te nemen

  Daarbij nemende een foto op groot formaat die niet exemplarisch is voor abortussen in het algemeen.

  er zullen ook mensen zijn die vrij wapenbezit maar een enge gedachte vinden. Ja, sommige mensen zullen een ‘raar’ beeld kunnen krijgen van het libertarisme als zij lezen dat iemand zijn eigendom mag verdedigen met vuurwapens. Men zou kunnen denken dat libertariers voor ‘Amerikaanse toestanden’ zijn en wat al niet meer. Is dat dan een reden om geen artikelen meer te schrijven over vrij wapenbezit?

  Vrij vuurwapenbezit lijkt me logisch en geen discussiepunt voor libertariers onderling.

  Ik zeg niet dat je geen anti abortus artikelen mag schrijven. Regelmatig wordt in stukjes gevraagd hoe het libertarisme verder verspreid kan worden in Nederland.
  Je ’toetssteen’ serie was een eyeopener en een prima voorbeeld hiervan. Een serie anti abortus artikelen niet. Het is een gestreden strijd en er zijn geen libertariers mee binnen te halen.

  Zonder je te willen beledigen moet ik HJ gelijk geven, als je in je teksten ‘foetus’ en ‘ongeborene’ in ‘arme dieren’ veranderd dan zou het net iets van Volkert kunnen zijn.

 24. @Peter de Jong [27]: Verlies je hier de proportionaliteit niet uit het oog? Omdat eigendomsrechten tijdelijk geschonden worden mag worden overgegaan tot iets dat volgens jou een vorm van moord is? Of daar in ieder geval op neer komt? Op een wezen dat net zo slachtoffer is van de verkrachting als de moeder.

  Bij de kinderen van de buren is een verschil, die zitten niet in de buik van de moeder. Het is een bewuste actie om tot abortus over te gaan.

  Peter de Jong [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.