Er is hier sprake van een analogie met activiteiten van de overheid ,die   1000  euro  bij u rooft  en het geld daarna gebruikt voor iets wat  een particulier voor  de helft, een tiende of een twintigste van dat bedrag voor elkaar had kunnen krijgen.

Laat mij hier niet al te pessimistisch zijn en  onderstellen dat de overheid slechts 50 procent van de gestolen bedragen verspilt. Ik  laat de perceptiekosten van de heffing en de inning van het gestolen geld nu even buiten beschouwing.

Als   een overheid van het   bruto nationaal inkomen  50 procent   ontvreemdt, houdt dit derhalve in, dat  25 procent van het nationale  inkomen  verspild wordt. Met andere woorden,  de consument zou gemiddeld  50  procent  meer kunnen consumeren, als deze verspilling niet plaats zou vinden, want zonder verspilling zou de overheid slechts   25 procent   hoeven te ontvreemden en niet 50 procent.

Uitgedrukt in de hoeveelheid behoeftenbevrediging  die de consument misloopt , is het percentage nog veel groter, want de overheid gebruikt het geld niet in een zodanige richting dat de consument de hoogste behoeftenbevrediging ondervindt.

Niet alleen dat de overheid   dit  natuurlijk helemaal niet kan, de overheid wil dit ook niet. De   overheid   bepaalt zelf namelijk wat  nuttig en goed is voor de consument.

Als de overheid bij voorbeeld van mening is , dat  het   uit opvoedkundig oogpunt  goed is dat een leger balletdansers u amuseert, dan zal de overheid  miljoenen  euro’s uitgeven aan deze balletdansers. Hetzelfde geldt voor bovennatuurlijke  stromingen (  gebouwen met religieuze ambtenaren die bovennatuurijke theorieen uitdragen), kunstschilders, beeldhouwers en tal van andere marksegmenten uit de artistieke branche.

Werd de consument voor een vrije keuze gesteld, dan zou het bedrag  aan gestolen geld dat naar de ballerdansers gaat  vermoedelijk slechts een fractie bedragen van het aantal gevoteerde euro’s.

De overheid steelt dus niet alleen, maar   brengt ook grote distorties  aan  in het consumptiepatroon, door   bepaalde goederen of diensten    te subsidiëren  met het gestolen geld , teneinde  de  goederen en diensten aan de consument  tegen heug en meug op te dringen. In dit verband is het momenteel fascinerend te constateren,  zo’n  hoe van  geld gefourneerd door Amerikaanse belastingbetalers, honderden miljoenen dollars  vanaf de luchthaven van Kabul , verpakt in kisten van 50.000    biljetten van 100 dollar, richting Dubai en andere plaatsen verzonden worden.

Ware het niet, dat ik zo’n mooi karakter bezat, dan zou ik  op de gedachte komen, dat ik werkzaam ben in de verkeerde branche.

Ik zou graag zien, dat in het onderwijs wat meer aandacht besteed werd aan deze problematiek, want   de    gevolgen voor de consument zijn     desastreus.

Hugo van Reijen

25 REACTIES

 1. “…Ik zou graag zien, dat in het onderwijs wat meer aandacht besteed werd aan deze problematiek….”

  Zolang het onderwijs in staatshanden is, kun je dat vergeten. Want die hebben er belang bij dat de kinderen leren dat de staat onmisbaar is om voor het “algemeen belang” te zorgen.
  WAT dat algemeen belang werkelijk is, is een staatsgeheim!!

 2. Goed artikel en geeft duidelijk aan hoe de overheid zich met taken heeft bezig gehouden, waar het noch de expertise, noch het mandaat voor heeft.

  Nu is er ook weer zo’n discussie dat de vlaktaks een probleem is voor de mensen met minder inkomen, omdat ze dan ‘minder’ kunnen aftrekken van hun hypotheekrente voor de belastingen. Ook voor de minima zou het ‘oneerlijk’ zijn, omdat zij niet zoveel er op vooruit zouden gaan. Zodoende zouden er dan andere maatregelen moeten komen.

  Dit terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is, want met een vlaktaks gebaseerd op ca. 20% zou je de eerste €10.000 vrij kunnen stellen van belastingen. Zodoende hoeven er geen extra maatregelen te worden genomen en zijn de minima geheel ontzien en ook de andere inkomensgroepen gaan er enorm op vooruit.

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Albert S. [2]:

  Een vlaktaks kan je beter combineren met een basisinkomen (ter vervanging van alle staatsuitkeringen en het staatspensioen).

  Bij een modaal inkomen van bijv. 30 mille en een vlaktaks van 20% kan je een basisinkomen van 6 mille instellen (500 euro/mnd). Dan betalen mensen tot modaal geen cent belasting, met 2x modaal slechts 10% en met 4x modaal slechts 15%. Iemand die zelf 5 mille per jaar verdient (partime werkende huisvrouw) krijgt er zo het dubbele voor terug.

  Alle overige belastingen en heffingen, uitkeringen en subsidies kunnen dan volledig worden afgeschaft. Alle betrokken ambtenaren kunnen dan naar huis en je hebt alleen nog een sterk ingekrompen Belastingdienst over die de vlaktaks int en het basisinkomen overmaakt.

  Igor [5] reageerde op deze reactie.
  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 4. Hugo van Reijen ik lees uw artikelen met veel plezier, ga zo door!

  @Peter de Jong [3]:
  Dat soort verhelderende standpunten die ook rekening houden met de minder vermogende medemens ben ik niet van u gewend meneer de Jong, een prettige ervaring 🙂

 5. @Peter de Jong [3]: Grote probleem met een vlaktaks is dan ook dit:

  1) er gaan zeer grote groepen op achteruit. Volgens Elsevier geven we 20K per persoon uit aan sociale zekerheid. Nu namen zij het wat ruim met ook huur- en zorgtoeslagen, maar met 500 pm kun je dus al de rellen voorstellen.

  Een oplossing die enkel de structuur verandert los het kernprobleem niet op: dat er gewoon teveel geld aan uitkeringen en toeslagen gegeven wordt.

  2) belangenclubs. Een essentieel element van de verzorgingstaat is dat er zoveel mensen meebeslissen. Als iedereen ‘gewoon’ wat krijgt, worden talloze machtige organisaties overbodig of verliezen macht.

  Ik heb het hier niet over ambtenaren, maar over die talloze semi-publieke organisaties die overal over meepraten. Denk aan de ANWB betreft km-heffing, ROVER bij de NS, etc. In het sociale circuit zijn dat er heel veel.

  We hebben onlangs nog gezien hoe het CDA bezuinigingen op ontwikkelingshulp tegenhield omdat allerlei prominente CDA’ers op topposities in die organisaties zitten.

  Samengevat: ons huidige belastingstelsel en uitkeringen systeem, is een gevolg van een onderliggend probleem. Namelijk de visie van de gemiddelde burger op de samenleving en de machtstructuren.

  Een vlaktaks is daarom onmogelijk te realiseren, tenzij je dit probleem aanpakt. Maar zodra je dat doet is een vlaktaks overbodig of iets dat vanzelf ontstaat.

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 6. Dit stuk beschrijft het probleem dat ontstaat nadat er met behulp van (dreigen met) geweld een bak geld is gevuld door de staat. De meeste mensen in Nederland willen dit geld hebben. Politici en andere ambtenaren bepalen vervolgens wie dat geld “verdient” en wie dat geld niet “verdient”.
  Het gevolg is dat er eerstens veel geld naar politici en andere overheidsdienaren gaat. En wat resteert wordt voornamelijk doorgesluisd naar mensen die niet werken en naar mensen met de beste lobbyclubs, bijvoorbeeld Franse landbouwers of Nederlandse artsen.

  De overheid pakt de laatste honderd jaar in toenemende mate geld af: inmiddels al meer dan 50% van een gemiddeld inkomen. Deze toename leidt tot socialisme. En de resultaten daarvan worden hieronder verwoord door Yuri Maltsev.
  Veel kijkplezier!,… Veel kijkplezier!

  http://www.youtube.com/user/misesmedia#p/u/16/8mb5555PCfU

 7. @Albert S. [7]:

  Daar heb je gelijk in Armin, maar het is niet te voorkomen zolang je een parlementaire democratie hebt, waarbij de meerderheid op de een of andere manier afhankelijk is geworden van de overheid voor hun inkomstenbron.

  Albert, ook in een parlementaire democratie waarin niemand afhankelijk zou zijn van overheidsgeld is het niet te voorkomen.

  Democratie werkt niet omdat het de mogelijkheid geeft aan een meerderheid om geweld te gebruiken tegen een minderheid. Dus ook een democratie met een overheid die bijvoorbeeld maar 1% afpakt van het bezit van burgers is een probleem. Omdat er geweld geinitieerd mag worden om geld af te pakken, waarna de meerderheid bepaalt wie dat afgepakte geld “verdient”. Daarnaast zullen burgers ontdekken dat je via de overheid op een makkelijke manier aan andermans centen kan komen. Wat als Pokon werkt op de staat.

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 8. De criminaliteit is wel door de vrije markt teruggedrongen. Omdat eens gewilde apparatuur als navigatiesystemen, hi-fi installaties, televisies en cd recorders in prijs flink gedaald zijn, heeft het voor de inbreker weinig zin meer om dit te stelen en te verkopen. Momenteel zouden flat-screen tv’s populair zijn onder het dievengilde maar dit is slechts een kwestie van tijd voordat die niet meer rendabel te verhandelen zijn op de zwarte markt. Zo beschermt het kapitalisme tegen huisvredebreuk, een prestatie waar ik de overheid nog niet op heb kunnen betrappen.

  Katjong [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Katjong [9]: Alleen in theorie is democratie een meerderheid die van een minderheid steelt. In de praktijk is er altijd een minderheid aan de macht. De fooien die worden uitgedeeld aan zieken, ouderen en kinderen, zijn meer het excuus om groot geld bij de produktieven weg te halen. Het is dus niet dat de overheid namens een meerderheid aan inproduktieven steelt van produktieven, maar de overheid gebruikt imporduktieven om geld af te persen bij produktieven.
  Ik heb wel eens gelezen (heb het niet gecontroleerd) dat de overheid in de Vs bijv. 200.000 dollar per bijstandsgerechtigde ophaalt. Als je dus alle opgehaalde bijstandspremies optelt en deelt door het aantal bijstandsgerechtigden, kom je op 2 ton. Die bijstandsgerechtigde krijgt daar natuurlijk maar een fraktie van. Hij is meer de worm aan de haak van de overheid om de produktieven aan de haak te slaan.

  Katjong [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Katjong [11]: Kapitalisme is innovatie, inspelen op de vraag in de markt. Is er een grote en groeiende vraag naar veiligheid dan wordt die geleverd. Het aantal autodiefstallen is bijvoorbeeld dramatisch afgenomen door dergelijke innovaties doordat hot wiring niet meer kan. Daarbij zorgt de prijs-product dynamiek voor preventie. En het zorgt, in jouw woorden, voor een oneindige stroom leuke nieuwe speeltjes.

 11. @pcrs [12]:

  Het is dus niet dat de overheid namens een meerderheid aan inproduktieven steelt van produktieven,

  Ik stelde alleen dat er namens een meerderheid bezit wordt afgepakt. Dat afpakken wordt inderdaad uitgevoerd door een minderheid onder het mom van: wij helpen er met z’n allen de niet-productieven mee, en wie kan daar nu tegen zijn?

  Die bijstandsgerechtigde krijgt daar natuurlijk maar een fraktie van.

  En zelfs deze fractie is rampzalig, omdat dit het niet-produceren stimuleert. Als je produceert wordt de opbrengst daarvan deels van je afgepakt, als je niet produceert krijg je een fractie van dat van een ander afgepakte spul. Dus zelfs de netto uitkomst van dat wat de overheid uitdeelt kun je niet als positief beschouwen. Zelfs niet voor de niet-productieve die het ontvangt. Want het demotiveert enorm als je door te gaan werken je te ontvangen fractie verkleint.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Katjong [14]: “Want het demotiveert enorm als je door te gaan werken je te ontvangen fractie verkleint.”

  Klopt! Het is zelfs zo, dat als een bijstandstrekker gaat werken voor het minimumloon deze er netto MINDER aan overhoudt dan met de uitkering, omdat er allerlei andere subsidies en toeslagen vervallen (de zgn armoedeval).

  Daarom lijkt mij zo’n vlaktaks met een (laag) basisinkomen beter. Je hoeft dan op minimumloonniveau maar een beetje te werken om je inkomen te verdubbelen (zie #3).

  Dat komt goed uit voor mensen die gehandicapt, oud of chronisch ziek zijn. Die kunnen altijd nog wel iets. Bezig blijven is gezond. Het voorkomt ook dat gezonde mensen het basisinkomen gaan gebruiken om te lanterfanten (daar is het met 500 euro/mnd gelukkig te laag voor). Voor een volwaardige oudedagsvoorziening of arbeidsongeschikheidsuitkering zal je je tijdens je werkzame leven moeten bijverzekeren (of zelf sparen).

  ===
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Armoedeval

  Katjong [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Katjong [16]:

  Maar het was hun bezit niet. We hebben het hier nog altijd over een basisinkomen. Dat is geld dat met staatsgeweld is afgenomen van de echte eigenaren.

  Hoe hoger het basisinkomen hoe groter deze misstand. En hoe hoger het basisinkomen hoe minder mensen geneigd zijn nog te gaan werken. Het systeem draait zichzelf dan de nek om (net als onze huidige verzorgingsstaat).

  De enige reden waarom je voor een vlaktaks met basisinkomen zou kunnen zijn is dat het een sterk vereenvoudigde overgangssituatie mogelijk maakt van de huidige verzorgingsstaat naar een samenleving geheel zonder belastingheffing.

 14. Ofschoon ik het van harte eens ben met de strekking van uw verhaal, subsidies zijn uit den boze, stoort het me dat u en enkele anderen hier op Vrijspreker bij voortduring de cultuursector en de balletkunst als voorbeeld nemen om de invloed van de Staat in het leven van de vrije burger te bekritiseren. De vele commentaren hier doen het voorkomen dat door te korten op de subsidies voor cultuur of ze maar helemaal af te schaffen het probleem van de overheidsfinancien opgelost is en het bestelen van de burger beeindigd is. De werkelijkheid is dat cultuursubsidies geen substantieel deel van de begroting uitmaken, slechts 0.57 %, en dat bezuiniging daarop alleen symboolpolitiek is en omwille van het gelijkheidsprincipe een rol speelt, waar ik me overigens wel in vinden kan.
  Het zou u sieren als u een meer realistischer beeld zou scheppen van de verdeling van subsidie, niet in het minst, het letterlijk verspillen van veel meer subsidiegeld door talloze prestigeprojecten van ambtenaren, of bijv. het herhaald uitvoeren van dezelfde werkzaamheden aan wegen door miscommunicatie.
  Het inhakken op kunstenaars wat u en anderen doen, doet in ieder geval vermoeden dat subsidie die al die tijd naar kunsteducatie is gegaan slecht besteed is geweest, maar daar hoef je eigenlijk geen helderziende voor te zijn. Nederland is altijd al een land van cultuurbarbaren geweest. Echte kunstenaars wijken dan ook sinds jaar en dag uit naar het buitenland. Daar wil men namelijk niet altijd voor een dubbeltje op de eerste rang.

  Seneca [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Seneca [19]: Helemaal mee eens! Maar daar ging het me ook niet om. Het is de denigrerende toon die gebezigd wordt, die me stoort. De kunstenaars die ik ken zijn hardwerkende mensen, die een baan hebben van 24 uur per dag, geen potverterende individuen die maar wat aanklooien met belastingcenten, ook al zullen die er tussen zitten, dat is waar.

  In mijn ogen is het probleem is dat dit onzalige subsidiesysteem ´kunstenaars´ heeft gekweekt die de middelmaat hebben doen toenemen en daarmee het aanzien van kunst in het algemeen heeft geschaad. Ik vertel hier waarschijnlijk niets nieuws als ik daarmee vooral de BKR noem. De Nederlandse Balletkunst, die hier weer behoorlijk op de hak wordt genomen behoort zoals bekend al jaren tot de wereldtop. Het is een schande dat dat in NL gesubsidieerd moet worden terwijl ´rijke edelen´ dit zouden moeten doen. De hele cultuursector inclusief publiek is in NL zo lui geworden dat inmiddels potentiele particuliere sponsoren zich niet verantwoordelijk voelen om bij te dragen omdat daarvoor de subsidiepotten zijn zoals ze zelf zeggen. Daar zit het grote probleem en de terechte angst binnen de cultuursector. Juist omdat deze vorm van kunst geen gebruiksnut heeft is ze extra gevoelig voor kaalslag omdat het kunst-en-de-markt-klimaat, zoals in bovengenoemd artikel volledig ontbreekt. Het is daarom van het grootste belang dat het (terecht) afbouwen van cultuursubsidie slechts gebeurt onder voorwaarden. Het helpt daarbij echt niet als er ook nog propaganda wordt gevoerd die kunstsector in het algemeen in een negatief daglicht stelt.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Roger [20]: “De Nederlandse Balletkunst, (-) behoort zoals bekend al jaren tot de wereldtop. Het is een schande dat dat in NL gesubsidieerd moet worden terwijl ´rijke edelen´ dit zouden moeten doen”

  Dit begrijp ik echt niet. Als iets werkelijk zo goed is dan is er toch helemaal geen sponsor nodig? Je stemt je productiekosten en je toegangsprijzen dan toch netjes af op de marktvraag? Ook het profvoetbal zou uitkomen met een kaartje van 40 euro als men de spelers geen miljoenensalaris zou betalen.

  Je opmerking, dat dit soort kunst geen ‘gebruiksnut’ heeft en DUS geen markt is onzin. Mensen die een paar uur naar de bioscoop gaan doen dat ook alleen maar voor hun ontspanning.

  En dat NLers cultuurbarbaren zijn die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten slaat ook al nergens op. Kaartjes voor gewilde artiesten met uitverkochte concerten verwisselen hier op de zwarte markt voor het drievoudige van eigenaar. En in ieder museum vind je naast de ingang een lijst met particuliere sponsoren.

  Bovendien is er geen enkele reden waarom iemand die goed is zich tot Nederland zou beperken. Zelfs al zou je zo’n hoogwaardig en kostbaar kunstaanbod leveren dat je hier in NL slechts 100 kaartjes per jaar kan verkopen á 500 euro dan zal je buiten NL zeker 100 keer zo veel kunnen omzetten. Dat geeft je dan een prima belegde boterham zonder subsidie.

  Roger [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Peter de Jong [21]: ´´Je stemt je productiekosten en je toegangsprijzen dan toch netjes af op de marktvraag?´´

  Dat had je gedacht. Laat ik een muziekvoorbeeld geven: Veel gebouwen met een goede akoestiek zijn oude gebouwen, in bezit van de gemeente, die lenen zij aan organisaties om er bijv. culturele evenementen in te organiseren. Voorwaarde: Lage toegangsprijs vanwege ´publieke belang en toegankelijkheid voor de minderbedeelde kunstliefhebbers´ Daar gaan we al. Zo zit het klimaat in NL in elkaar. Het is dus niet zo eenvoudig om dat zomaar te veranderen. Wat bijv. wel kan is een projectontwikkelaar te interesseren om een goed gebouw op te kopen en daar een multifunctionaliteit (Horeca met cultuur) in te bouwen en je daar als cultuurorganisatie te vestigen. Zoiets is een langer proces, je moet nl. eerst een gebouw klaarmaken daarvoor.

  ´´En dat NLers cultuurbarbaren zijn die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten slaat ook al nergens op´´

  Een beetje gematigder toon staat je beter. Mijn opmerking snijdt wel degelijk hout, zie bovengenoemde. Door het subsidieklimaat is het publiek in dat gedeelte van de cultuursector wel degelijk gewend voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Feit is dat het publiek hier gewend is wereldartiesten in het Concertgebouw of Opera voor een habbekrats te bewonderen terwijl dat elders veel en veel meer kost. Dat is ook een van de redenen dat nogal wat goede buitenlandse artiesten NL mijden.

  Dan terzijde: was het Calvinisme hier niet verantwoordelijk voor het stukslaan van weet ik hoeveel beelden in de kerk ?(afgezien daarvan of hun onvrede terecht was of niet)

  ´´Bovendien is er geen enkele reden waarom iemand die goed is zich tot Nederland zou beperken´´

  Eerst lezen, dat zeg ik toch…

  Peter de Jong [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Roger [22]:

  “Lage toegangsprijs vanwege ´publieke belang en toegankelijkheid voor de minderbedeelde kunstliefhebbers´”

  Hoezo? Die mensen kopen toch voor 5 euro de DVD of kijken naar dat ballet via een pay-tv kanaal. En als je een goede geluidsinstallatie hebt (of iedereen hifi oordopjes geeft) kan je ook een opera in een weiland houden. Ik dacht dat kunstenaars zo creatief waren?

  “Feit is dat het publiek hier gewend is wereldartiesten in het Concertgebouw of Opera voor een habbekrats te bewonderen terwijl dat elders veel en veel meer kost”

  Maar dat publiek verdient vier keer modaal! Dacht je nu echt, dat die geen kaartje van 150 euro willen betalen als ze daarmee hun favoriete artiest kunnen bezoeken? Als ze met een zakenrelatie gaan kunnen ze het nog declareren ook!

  Daarbij zuigt het NL prijsbeleid. Hieronder zie je de prijzen van de New York Metropolitan Opera voor een normale productie (bijv Carmen). Daar kan dus ook iemand met een minimuminkomen naar toe.

  Family Circle $30-50
  Balcony $45-110
  Dress Circle $90-190
  Grand Tier $130-320
  Parterre $165-405
  Orchestra $130-320

  Roger [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [23]: ´´Hoezo? Die mensen kopen toch voor 5 euro de DVD of kijken naar dat ballet via een pay-tv kanaal. En als je een goede geluidsinstallatie hebt (of iedereen hifi oordopjes geeft) kan je ook een opera in een weiland houden. Ik dacht dat kunstenaars zo creatief waren?´´

  Ai, ai. Als je geen verstand hebt van hoe musiceren akoestisch (zeker muziek in kleine bezetting) in zijn werk gaat moet je het laten zulk commentaar te geven. Openluchtconcerten worden uit commercieel oogpunt trouwens wel vaker gegeven, maar in NL helaas onpraktisch. Waarom hoef je niet te vragen.

  ´´Maar dat publiek verdient vier keer modaal! Dacht je nu echt, dat die geen kaartje van 150 euro willen betalen als ze daarmee hun favoriete artiest kunnen bezoeken? Als ze met een zakenrelatie gaan kunnen ze het nog declareren ook!´´

  Ja, dat dacht ik niet alleen echt. Het is ook nog waar ook, en dat alleen maar omdat ze het gewend zijn zo goedkoop op de eerste rang te zitten. Ga jij maar eens zo direct de kaartjes 10 keer zo duur maken. Geen hond zit er meer in de zaal. In NL komt men vooral als iets gratis. Dan loopt men de deur plat. Het is helaas de cultuur in het hoofd van de gemiddelde concertbezoeker waar iets mis mee is. Bovendien is er inderdaad ook nog een deel publiek dat niet eens modaal verdient dat helemaal niet meer komt, daar is ook nog rekening mee te houden.

  ´´Daarbij zuigt het NL prijsbeleid. Hieronder zie je de prijzen van de New York Metropolitan Opera voor een normale productie (bijv Carmen). Daar kan dus ook iemand met een minimuminkomen naar toe.

  Family Circle $30-50
  Balcony $45-110
  Dress Circle $90-190
  Grand Tier $130-320
  Parterre $165-405
  Orchestra $130-320´´

  Dit missen wij dus in NL. In een kleine zaal is deze tariefverhouding overigens niet te realiseren.

  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Roger [24]:

  Ik begrijp je probleem echt niet. Iedereen die iets wil verkopen stemt dat product zoveel mogelijk af op de markt. Moderne techniek helpt daarbij. Het doet helemaal niet terzake dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen het concertgebouw en het weiland, want de prijs van het weiland ligt ook veel lager. En als je beter wil dan het concertgebouw moet dat ook kunnen.

  Ik ben een fan van Nynke Laverman. Ik ervaar haar het beste als ik ze bij mij thuis laat zingen. Dat kost vast een paar mille. Ik kan ook naar een van haar concerten gaan voor 40 euro. De akoestiek is dan meestal minder dan wanneer ik thuis een CD met studio-opname opzet, maar het gaat om de totale ervaring. Wie zegt mij dat andere mensen niet net zo voor een geschikte prijs-kwaliteitverhouding willen kiezen?

  Een goede kunstenaar bedient al die markten. Er valt dan helemaal niemand buiten de boot. Als in de toekomst 3D-tv (of misschien wel virtual reality tv) net zo’n indrukwekkende ervaring wordt als live, dan kan je miljoenen mensen laten meegenieten van een klein kamerorkest. En de leden daarvan ook een miljoenensalaris laten verdienen.

  Staar je toch niet zo blind op al die achterhaalde werkwijzen, bedenk liever iets beters! 🙂

  ===
  “Teleurgestelde mensen kijken achterom naar de deur die is dichtgeslagen. Zij vergeten te kijken naar de vele deuren voor hen die open staan.”

Comments are closed.