Vandaag is er weer een volgende fase in de “Wilders Show”. Vandaag heb ik een neiging tot een potje “Haatzaaien”. De grote vraag is hoe je dat doet. Daarom dacht ik om me  eerst eens te bezinnen over wat “haatzaaien” nu eigenlijk IS.

Dus naar WIKIPEDIA: “Haat wordt ervaren als een gevoel van afstoting tot iets of iemand (het object dat men haat) met een neiging tot het kwetsen of vernietigen van dat object.”
Wel, dat is dan precies wat ik voel tegenover politici en andere mensen die geweld tegen onschuldige burgers initiëren! Die wil ik inderdaad allemaal “vernietigen” of minstens plaatsen in een positie waarin ze  geen geweld of dwang op andere (onschuldige)  mensen meer kunnen uitoefenen.

Maar nu “haatzaaien”:
Wiki: Haat zaaien is het met woord of daad aanzetten tot haat jegens een individu of bevolkingsgroep, bijvoorbeeld op grond van ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, handicap, taalvaardigheid, GB, politieke overtuiging, sociaal-economische klasse, beroep, uiterlijk en dergelijke. De term heeft betrekking op geschreven en gesproken tekst en andere uitingen zoals spotprenten en op bepaalde gedragingen in het openbaar. “

Ook dat wil ik. Hoe meer mensen ik kan aanzetten tot deze haat tegen dwang op anderen, hoe eerder deze misdaden afgelopen zullen zijn. Hoe eerder er een einde komt aan al die oorlogen die mensen voeren. Oorlogen die alleen maar voordeel opleveren voor politici en wapenleveranciers.

Hoe dit nu te doen om de grootste resultaten te krijgen?

Ik denk dat de beste manier is om steeds meer mensen duidelijk te maken dat:

—- IEDEREEN recht heeft op zijn eigen leven en lichaam en rechtvaardig verkregen eigendom.
—-Dat een maatschappij met deze natuurlijke menselijke verhoudingen voor iedereen gunstiger is: Vrediger, welvarender en mogelijk gelukkiger dan nu in onze op geweld gebaseerde samenleving mogelijk is.

Doet u mee aan dit haatzaaien? Op naar een eerlijke rechtvaardige samenleving??

Met welk project? Als u geen gelegenheid hebt om een project zelf uit te voeren, kunt u ook een financiële donatie geven waardoor er actie in de eventueel door u gewenste richting georganiseerd kan worden.
Dien je plannen in, hieronder bij reacties, of rechtstreeks bij  : hub@vrijspreker.nl

14 REACTIES

 1. Ik denk dat de politici nu oogsten wat zij zelf gezaaid hebben: haat.

 2. Net als bij belediging gaat het bij haatzaaien om uitlatingen over mensen. Bij belediging haal je hun status neer, maar bij haatzaaien ontken je hen zelfs hun bestaansrecht.

  Zo ver is Wilders nooit gegaan, nog afgezien van het feit dat hij alleen negatief spreekt over de Islam, niet over moslims. Tamelijk kansloze zaak dus, lijkt mij.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Haatspraak

 3. Jezus werd veroordeeld wegens haatzaaien. Hij had de Joden uitgescholden voor slangen, gezegd dat ze de duivel tot vader hadden en kinderen van Satan waren. Vervolgens joeg hij de geldwisselaars met geweld de tempel uit. Dat kwam hem duur te staan. De Joden wilden bloed zien, de afloop is bekend.

  Michael Jackson maakte Joden uit voor bloedzuigers. “They suck, they are like leeches. I’m so tired of it”. De afloop is bekend.

  JFK wilde Israël niet onvoorwaardelijk steunen en was tegen het bezit van atoomwapens voor de Jodenstaat. Een eenling loste het probleem op.

  Fortuyn liep ook tegen een eenling op en werd vervangen voor ‘vriend van Israël’ Wilders. (Zoek eens op ‘Wilders Mossad’)

  Kritiek op homo’s, moslims, negers, zigeuners of Getuigen van Jehovah wordt min of meer getolereerd, maar kritiek op Joden, of zelfs grapjes over Joden zoals Berlusconi onlangs deed – weegt zwaar.

  Zeggen dat bepaalde personen Joods zijn kan al leiden tot een hoop gedoe, denk aan Harry Mens die het woord ‘Joodse kongsi’ in de mond nam.

 4. Haat zaai’n ?
  Is dat net zulks goed spul als twijfel zaai’n.
  Ik verbau dat al jar’n.
  Dat spul komt altied op.
  Altied ’n goeie oogst

 5. Haat en discriminatie is een chemie tussen personen.

  Gedrag van de een naar de ander zorgt hiervoor.
  Zo zal een op westerse maatstaven georiënteerde Marokkaan keurig gekleed en welwillend tegenover de maatschappij veel minder barrière op zijn weg vinden dan een Marokkaan die naar eigen inzien goedhartig is maar uiterlijk zo weggelopen uit Efteling’s duistere midden oosten.

  Zo ook de AH togo affaire. Ik zie daar genoeg Marokkaanse/Turkse vlotte personeelsleden. Jongens en meisjes.
  Als er dan een aantal “eerder tegen dan mee” werkende Marokkanen niet worden aangenomen, is dat discriminatie?

 6. Haat is op zich geen negatieve emotie zolang men dit weet te kanaliseren en niet oproept tot “vernietiging” door geweld.
  Hoe sterk interpreteer je het woord “haat”?
  Ik walg van socialisten, geloofsfanaten en andere collectivisten.
  Maar is het walging of haat?
  Wat mij betreft maakt het geen enkel verschil zolang ik deze groepen niet met geweld naar het leven sta.

  En dat doe ik niet zolang ze mij met geweld of dwang ook niet steeds meer beperkingen opleggen.
  O shit dat doen ze natuurlijk wel 😉

  Het proces tegen Wilders is een schijnheilige politieke vertoning.
  De beschuldigingen tegen hem slaan nergens op en hij roept niet op tot geweld. Dwang misschien wel maar dan kun je elke politicus voor het gerecht slepen.
  Een Balkenende zou dan zeker voor het hekje moeten verschijnen omdat ie de NL bevolking via het verraad van Lissabon op een dictaroriale manier aan de EUSSR heeft uitgeleverd.
  Dictatoriale trekjes die ik bij Wilders nog niet heb kunnen ontdekken.
  Dit is slechts één voorbeeld van rechtstreekse dwang vanuit de overheid tegenover het individu.

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 7. Ik doe er aan mee hoor, aan het “haatzaaien”, haha. Als de mensen meer nadruk zouden leggen op rechten en vrijheden en niet dwang zoals nu nog zo vaak gebeurt, zou de wereld er een stuk beter uit zien.

 8. @GB [6]:

  “Een Balkenende zou dan zeker voor het hekje moeten verschijnen omdat ie de NL bevolking via het verraad van Lissabon op een dictaroriale manier aan de EUSSR heeft uitgeleverd.”

  Inderdaad!. En dat geldt dan ook voor Trix!

  Wie bindt de kat de bel aan?

 9. Hans Janmaat heeft het allemaal al eens mogen beleven. Het hele circus met rechters die bepaalden wat politiek correct was. dictatuur! Hans Janmaat was een visionair politicus. Zijn standpunten met betrekking tot de multiculturele samenleving zijn nu zelfs deels door de PvdA overgenomen. Volgens de wiki pagina over de gerechtelijke veroordelingen van Hans Janmaat:

  Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde hem op 28 maart 1995 tot een boete van 2000 gulden (ruim € 900), waarvan de helft voorwaardelijk of 35 dagen gevangenisstraf, waarvan vijftien dagen voorwaardelijk. Op 23 december 1996 veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam Janmaat tot 3000 gulden (ruim € 1300) boete of veertig dagen hechtenis. De laatste veroordeling sprak het gerechtshof in Arnhem op 29 december 1997 uit: twee weken voorwaardelijke celstraf en een boete van 7500 gulden (ruim € 3400). Tegenwoordig zijn zulke uitlatingen ook door anderen wel gedaan, en worden ze niet door iedereen meer als kwetsend ervaren. Het is niet waarschijnlijk dat iemand voor zulke leuzen tegenwoordig nog veroordeeld wordt http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

  Nu staat dus Wilders voor het hekje. Zowel Hans als Geert hebben hun tekortkomingen. Maar het feit dat beiden voor het hekje hebben gestaan is ziekmakend. En een bewijs van het niet langer geheel bestaan van de trias politica binnen de NL verhoudingen. De waan van de dag, de politieke correct geachte maatstaf, is maatgevend geworden. Wie niet conformeert moet voor het hekje komen.

  Nekschot melkt dit uit met tot op heden 19 stellingen: http://www.gregoriusnekschot.nl/blog/

 10. Wij zaaien haat jegens collectivisten en tegen de Europese Unie en haar vazallen. Krijgen wij dan geen proces aan onze broek? Volgens deze corrupte en Kafkaanse rechtspraak in Nederland zou dat wel eens kunnen.

 11. Christenen mogen best vinden, dat ‘gij en zult niet haten’, maar de wetenschap erkent het als een basisemotie en er is geen reden om deze te onderdrukken. Een moralistische reden is subjectief, een “omdat”-reden en geen “aangezien”-reden dus, en derhalve niet geldig.

  Pas wanneer haat leidt tot strafbare feiten, dan is degene, die haat, en niet degene, die hem gezaaid zou hebben, strafbaar.

 12. Om haat te zaaien, moet Wilders toch ook zelf haten. Wie heeft deze haat dan bij hem gezaaid? Of is het mogelijk haat bij anderen te zaaien, zonder dat je het voorwerp van haat niet zelf haat?

 13. Weet je wat haatzaaien is,dat agis de thuiszorg in het buitenland gaat vergoeden .En de Nederlandse ouderen hun rolater moeten gaan betalen omdat het te duur wordt.Dat is haatzaaien,dit is toch niet te pruimen

 14. haat is onderdrukte boosheid: ontstaat doordat deze natuurlijke emotie er niet mag zijn: religies labelen boosheid (woede, haat) graag als slecht. Zo gaat het gisten en zoekt deze opgebouwde spanning een uitweg, een zondebok, een richtpunt. Omdat het een onderdrukte emotie is wil deze eruit. Hoe sterker de onderdrukking is, hoe blinder de uiting vaak..

  het gaat in dit verhaal dus ook over het omgaan met de natuurlijke emoties: deel van het mens-zijn.

  Dus haten? Ik kom er liever helemaal vanaf!!
  Dat betekent dus ook de normale boosheid toelaten. Daar juist mee om leren gaan. Dan blijft het ook to the point. Als er iets gebeurt waardoor je boos wordt, kun je daar dan ook echt op reageren in plaats van “o, ik mag niet boos zijn” en daardoor dit in jezelf opgisten.

  [quote]
  Weet je wat haatzaaien is,dat agis de thuiszorg in het buitenland gaat vergoeden .En de Nederlandse ouderen hun rolater moeten gaan betalen omdat het te duur wordt.Dat is haatzaaien,dit is toch niet te pruimen
  [/quote]
  inderdaad: wat een taktiek! Om deze haat vervolgens in banen te leiden. Je ziet dat ook in het strafsysteem en in de hele politiek met hun ‘positieve discrimatie’: ZIEK!

  Dus beter voor jezelf zorgen: zo onafhankelijk mogelijk van onpersoonlijke instanties die voor jou willen beslissen.

  ZELFBESCHIKKINGSRECHT IS DE INZET VAN HET SPEL
  EN DE MISSIE IS VERBINDING, zegt 0011

Comments are closed.