Het Openbaar Ministerie wil dat de geheimhouding van notarissen (verschoningsrecht) in een aantal gevallen niet meer heilig is. Er worden door het OM voorbeelden genoemd als witwassen en belastingontduiking waarvoor het notaris geheim doorbroken zou moeten worden. Zoals gewoonlijk gebruikt het OM om te beginnen enkele ‘heel erge’ uitzonderingen; later worden die uitzonderingen dan verder uitgebreid en opgerekt.Nu is het nog zo dat als ik iets aan de notaris vertel, de notaris dat te allen tijde geheim zal houden. Daarom praat ik open met hem over mijn erfenis en mijn 3 onwettige? kinderen. Ik weet dat de notaris dit geheim zal (moeten) houden. Wanneer die geheimhouding niet meer absoluut is, zoals inmiddels bij advocaten, zal ik niets meer zeggen over die kinderen of de zwarte opbrengst van mijn victimless crimes als de hashhandel.( u begrijpt waarom ik nu onder een alias schrijf).

Het gevolg is dat ik dan ook weer minder met mijn eigendom kan doen en daar was het het OM natuurlijk om begonnen: bankgeheim is er al niet meer, nu de rest nog te pakken krijgen.

In een wat agressieve bui zou ik dan de vraag/oproep willen stellen: als het OM de wetten wil veranderen, die uiteindelijk het eigendomsrecht en de privacy schenden, moeten wij ons dan ook niet eens wat agressiever opstellen en ons een wat harder verdedigen? Heiligt dat zelfbeschermingsdoel dan ook niet wat middelen?

17 REACTIES

 1. De overheid moet zich niet bemoeien met notarissen en advocaten. Het dreigen met geweld als zij niet aan de overheid willen vertellen wat de overheid wil horen is kwaadaardig. Het medisch beroepsgeheim ligt ook al een tijdje onder vuur. Het electronisch patientendossier (EPD) is een compleet medisch dossier van elk individu, dat landelijk door tienduizenden, mogelijk zelfs honderdduizenden, ingezien kan worden. Het zou mij verbazen als de medewerkers van de AIVD of fiscus er als enigen niet in zouden kunnen.

  En Overnight, ik kom je opzoeken in de bajes als je wat agressiever tegen de overheid ingaat. Neem ik “The Rise and Fall of Society” van Frank Chodorov mee als kadootje.

 2. Uit het verleden blijkt dat sommige notarissen het geheimhouding RECHT, toch wel hebben misbruikt om zichzelf en enkele anderen zich te verrijken.

  vooral op gebied van aankoop en doorverkoop van onroerend goed, waarbij de prijs enkele malen over de kop gaat/ging.

  Laten ze daar maar eens openheid van zaken geven! Dan mogen ze jouw erfenis verhaaltje naar je kinderen wel geheim houden.
  Per slot ben jij zelf verantwoordelijk voor je zwart geld, en dat vist de fiscus wel weer via het achterhaalde bankgeheim of de “plukze” wet uit.

  Tja, het zijn zware tijden voor de zwartgeld handelaren.

 3. moeten wij ons dan ook niet eens wat agressiever opstellen en ons een wat harder verdedigen?

  Goed plan hashbaas, als de focus ligt op vrijheid/pricacy en niet het doorgeslagen anarcho capitalisme dat doe ik daar graag aan mee

  Katjong [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Vilseledd [4]:

  Vraag dit ook even aan de Amerikanen die nu met hun fraudclosure zitten op zoek naar de zaligheid van megakapitaal en daardoor notariele vormfouten op de koop toe namen.

  Overigens zijn de notarissen DE bron voor de overheid naar informatie. Van bijna elke notarieele akte gaat rechtstreeks een kopie naar de belastingdienst. Een uitzondering is bv een verleden testament. Onthou dit voordat je met een notaris praat.

  De zucht van het OM is overigens niets anders dan een overheid die zich niet laat stoppen door een privacy wetje. Dit is al beleid van de Nederlandse overheid voor de laatste 40 jaar en blijkbaar vindt iedere Nederlander het wel best. Wat zeg ik, ze vragen om een grotere overheid. Het begint met het bemoeien met de vorm van je dakkapelletje of het introduceren van digitaal geld waardoor de overheid je uitgaven totaal in de gaten kan houden tot en met het afschaffen van geheimhoudingsplicht bij notarissen. Het is een signaal, langzaam maar zeker, van een overheid die zich uiteindelijk met alles gaat bemoeien. De overheid gaat niet stoppen (wat hebben ambtenaren anders te doen ;>) partijen met “vrijheid” of “liberaal” in hun vaandel hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: “meer macht voor hen en minder vrijheid voor U”. Ik ben het helemaal eens met de schrijver om je harder en agressiever op te stellen. Emigratie is een idee, maar dat zet geen structurele zoden aan de dijk. Ik zou graag wat voorbeelden van de schrijver willen horen (behalve dan het bewust foutjes maken op overheidsformulieren). Het zal nmm allemaal weinig uitmaken denk ik: een overgereguleerde overheid en de onderdanen flink onder de knevel (met goedkeuring van 99% van de bevolking, dank U) is de toekomst. Of U dat nou wilt of niet.
  Armin [15] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [4]: als je bedoelt als overheidsmonopoli, ben ik het met je eens, maar dat is een andere discussie. Ik zou graag een onafhankelijke mediator, notaris oid in een vrije martkt willen houden waar ik mijn geheimen bij kan opbiechten. Al is het maar hoe warm ik gecremeerd wil worden. Dat dat ergens wordt vastgelegd vind ik belangrijk. Ook dat als ik iets van jou koop, ik het koopbedrag bij iets (de notaris?) neerleg, die het luikje met mijn geld erin pas naar jou opent als het goed geleverd is.
  Oja en nog een voorbeeld: stel ik wens na mijn dood dat alle Overnight artikelen in boekvorm gepubliceerd worden. Aan wie kan ik die opdracht geven zonder bang te zijn dat mijn alias nu al bekend wordt?

  Troy Ounce [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Katjong [5]:
  Ik denk zelf na en hobel niet achter een of andere ideologie aan.
  “Anarcho-kapitalisme is vrijheid/privacy.”
  Je kan wel van alles roepen maar zolang de definitie van de begrippen vrijheid en privacy niet duidelijk zijn en uitspraken niet onderbouwd worden heeft het allemaal weinig zin.

  LvM [11] reageerde op deze reactie.

 7. waar komt het woord notaris vandaan?

  ik dacht onverhoeds aan “not aristocraat” …

  de perfecte onafhankelijke partij tussen de aristocraten en het gewone (k.) volk

  overigens klasses van voor de emancipatoire periode (jaren 60-80?); daarna kwam het succes en greenpeace, (toch?)

 8. “Dit is al beleid van de Nederlandse overheid voor de laatste 40 jaar en blijkbaar vindt iedere Nederlander het wel best. Wat zeg ik, ze vragen om een grotere overheid. Het begint met het bemoeien met de vorm van je dakkapelletje”

  En het voorlopig dieptepunt is volgens mij dit:

  http://www.youtube.com/watch?v=01b5IUiKIuQ

 9. @Igor [8]:
  In uw reacties hier zie ik geen enkele beargumentering of definitie. U doet aan hypocrisie.

  Het gebruik van het woord “anarcho-kapitalisme” is irrelevant. Het gaat om het idee dat erachter zit. Men kan daar door zelfstandig nadenken achter zijn gekomen, en het naderhand een (wijdverspreidde) naam gegeven hebben, om zonder veel woorden het idee duidelijk te maken. Uw beschuldiging van “niet zelf nadenken en achter een of andere ideologie aan hobbelen.” komt uit het niets.

  Igor [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Overnight [7]: U Kunt een paar dingen doen:

  1. naar de notaris gaan met een verzegelde envelop en hem vragen deze brief bij hem te deponeren. Afhankelijk van uw geval zal ie dan een akte opmaken (ik neem aan testament of akte van bewaring) en uw brief aanhechten, te overhandigen na uw dood aan heer of mevrouw x,y of z. De akte wordt dan geregistreerd, niet de inhoud van uw brief.

  2. U huurt een deposito box bij een bedrijf en een U geeft de sleutel aan iemand in wie U vertrouwen heeft.

  3. De moderne manier: U deponeert uw wensen bij Google docs of equivalent en geeft het paswoord aan iemand in wie U vertrouwen heeft.

  Bij de laatste 2 moet U hopen dat uw vrienden uw vrienden blijven.

 11. @LvM [11]:
  U verwacht dat ik een boekwerk schrijf naar aanleiding van een paar zinnen?
  Iedereen maakt zich wel eens schuldig aan iets waarvan men een ander beschuldigt, het herkennen van deze fouten in “onszelf” is iets waarmee je vooruitgang boekt.
  Mijn reactie wellicht onvolledig maar het is een reactie op:

  Anarcho-kapitalisme is vrijheid/privacy. Minder vrijheid/privacy is minarchisme. Heel veel minder vrijheid is socialisme.
  Ik neem aan dat je voor de minder vrijheid/privacy-variant bent?

  Welk stukje verdient een uitgebreid argument van mijn kant?
  Het is sowieso vaag opgezet want het gaat om meer vrijheid ten op zichte van de huige situatie. Kat probeert lezers dus bewust op het verkeerde been te zetten om minarchisme als “minder vrijheid” aan te duiden

  Naar mijn mening is anarcho capitalisme een te ver doorgeslagen ideologie, ik hoef mijzelf of een ander hier niet van te overtuigen, ik heb nog niemand met een dergelijke ideologie ontmoet om de moeite te nemen om deze te ontkrachten.
  Het staat u vrij mijn mening wat betreft deze ideologie bij te stellen, maar ik hoef niet uit te leggen waarom ik niet in “uw god” geloof.

 12. @Katjong [5]: En zo faalt de libertarische beweging keer op keer op keer.

  Als je niet meteen fundamentalistisch libertarisch bent, ben je tegen vrijheid. Klasiek liberaal zijn is bijna net zo erg als een rascommunist in hun ogen.

  Jammer, want zo worden potentiele klasiek liberale bondgenoten – zoals Igor – voortdurend verjaagd en afgeschrikt.

  Katjong [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Troy Ounce [6]: Overigens zijn de notarissen DE bron voor de overheid naar informatie. Van bijna elke notarieele akte gaat rechtstreeks een kopie naar de belastingdienst.

  Exact!

  En mede om die reden moet bijna elke grote transactie verplicht via die notaris. Denk aan de overdracht van een huis, bedrijf of som geld.

  Dat is enkel om ervoor te zorgen dat de fiscus zijn centjes wel krijgt.

  Zonder deze verplichte winkelnering zou de notaris een groot deel van zijn klanten verliezen.

  We zien het nu al bij de daling van het volume van huizenverkopen dat notarissen de grootste bron van inkomen zien opdrogen. Dit terwijl een notaris doorgaans niet eens meer het koopcontract opstelt maar van de makelaar krijgt.

  Zwart geld via de notaris regelen, is daarom niet zo slim.

  Uberhaupt is zwart geld niet zo slim. Ik sluit bij hier aan bij de opvatting van Toine Manders, dat het namelijk moreel geen probleem is, maar erg onverstandig gezien de sancties. Beter is binnen de wet te blijven.

 14. @Armin [14]:

  Als je niet meteen fundamentalistisch libertarisch bent, ben je tegen vrijheid. Klasiek liberaal zijn is bijna net zo erg als een rascommunist in hun ogen.

  Je kan mij ook vragen wat ik vind ipv bovenstaande poneren. Gaarne mij geen onzin in de schoenen schuiven.

  Ik schreef hoe ik denk over vrijheid. Daarna vroeg ik Igor waar hij staat. Voor mij was en is het namelijk niet duidelijk of hij in minarchie is of slechts op de weg naar slavernij. De discussie over het gebruik van geweld in een minarchie om afscheiding te voorkomen had ik hierbij niet in mijn achterhoofd.

  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Katjong [16]:
  Ik schreef hoe ik denk over vrijheid. Daarna vroeg ik Igor waar hij staat. Voor mij was en is het namelijk niet duidelijk of hij in minarchie is of slechts op de weg naar slavernij. De discussie over het gebruik van geweld in een minarchie om afscheiding te voorkomen had ik hierbij niet in mijn achterhoofd.

  Vraag me bij dit soort reacties af of er sowieso iets in uw achterhoofd zit.

Comments are closed.