[HTML1]

Deze man is als kind gemarteld door mensen die de kern van goed en slecht organiseerden rond  een onzichtbare logisch tegenstrijdige niet bestaande entiteit.

[HTML2]

Deze man is ook gemarteld door mensen die de kern van goed en slecht organiseerden rond een andere onzichtbare logisch tegenstrijdige niet bestaande entiteit. De rechtvaardiging hier was dat de 62 jarige hartpatient niet mee wilde gaan naar het ziekenhuis en hij voor zijn eigen veiligheid gemarteld moest worden in zijn eigen huis voor de ogen van zijn vrouw.

27 REACTIES

 1. @Igor [1]:

  “bizare video’s maar wat is de boodschap in dit artikel nu eigenlijk?”

  Ik denk dat de boodschap gezien dat “rond een andere onzichtbare logisch tegenstrijdige niet bestaande entiteit” een anti-christelijke is. Catholics bad, atheists good. Iets in die geest, lijkt me. Ik zie in dat tweede filmpje overigens geen enkele link met gelovigen.

  Ik komt mij voor dat dit ‘artikel’ niet zozeer tot stand is gekomen om de onjuistheid van agressief geweld aan te kaarten, maar primair om het christendom te beschadigen. De suggestie wordt gewekt als zou het christendom een rol spelen in het geweld dat is gebruikt. Dat niet bestaande entiteit is hoogst arrogant. Maar ja, het is een opinie-artikel.

  Als artikelen waarin het christendom wordt aangevallen de komende tijd toe zullen nemen dan zal ik mij beraden over het voortzetten van mijn medewerking aan de Vrijspreker. Maar voorlopig schrijf ik liever mijn artikelen. Misschien wel over het fenomeen dat atheisme het plegen van massamoorden laagdrempeliger heeft gemaakt in de communistische landen in de 20ste eeuw.

  Liberty 5-3000 [8] reageerde op deze reactie.
  LvM [11] reageerde op deze reactie.

 2. Oscar, het christendom is uitgevonden om kinderen te misbruiken. Psychologisch en fysiek. Jij bent ook misbruikt toen je heel jong was. Er is je verteld dat je altijd in de gaten wordt gehouden en als je iets fout doet dan verlies je je eeuwige leven. Daar kom je nooit meer van los, als je daarmee gehersenspoeld wordt op jonge leeftijd.

  Jezus is gewoon een joodse zombie… bestaan zombies??? Probeer jezus of god gewoon eens te roepen…. Laten we het samen doen: JEEZUS….. GOOOOHOD? Waar ben je???

  Nou verschijnt er al iets?

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 3. @anarcho-kapitalisme [3]:

  “Oscar, het christendom is uitgevonden om kinderen te misbruiken. Psychologisch en fysiek.”

  Wat een onzin. Het misbruiken van kinderen is in het christendom een ernstige zonde.

  “Jij bent ook misbruikt toen je heel jong was. Er is je verteld dat je altijd in de gaten wordt gehouden en als je iets fout doet dan verlies je je eeuwige leven.”

  Ik ben atheistisch opgevoed.

  LvM [11] reageerde op deze reactie.

 4. @anarcho-kapitalisme [3]:

  Maar ja, de atheistische, materialistische en anti-metafysische levensbeschouwing die ik samen met het cultuur-marxisme met de paplepel ingegoten heb gekregen, van die hersenspoeling daar kom ik waarschijnlijk nooit meer van los. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat ik het atheisme, het materialisme, de anti-metafysica, het socialisme, het cultuur-marxisme en dergelijke levensbeschouwingen hartstochtelijk haat.

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.

 5. Maar is god nou al verschenen bij jou, Oscar? Hier zag ik wel iets, dus ik ben overtuigd.

 6. @Liberty 5-3000 [7]:

  Mijn vehemente afkeer van atheisme/nihilisme/materialisme/anti-metafysica/socialisme/cultuur-marxisme is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Gelukkig is het land nog niet zo totalitair dat ik word opgesloten om deze afkeer ook duidelijk te laten blijken. Daarom is het zo enorm van belang dat de vrijheid van meningsuiting wordt verdedigd. In de Sovjet-Unie zou ik allang afgevoerd zijn naar een gesloten psychiatrische kliniek of een concentratiekamp.

 7. @Liberty 5-3000 [8]:

  Ja, ik denk dat er veel voor te zeggen is. Net zoals voor een verband tussen het aanhangen van het deterministische geloof en het vervallen in onverantwoordelijk en/of crimineel gedrag.

 8. @Oscar [2]:
  Misschien wel over het fenomeen dat atheisme het plegen van massamoorden laagdrempeliger heeft gemaakt in de communistische landen in de 20ste eeuw.

  Het lijkt mij sterk dat hypocrisie niet afdraagt aan je zaak.

  @Oscar [4]:
  Wat een onzin. Het misbruiken van kinderen is in het christendom een ernstige zonde.

  Ik ben het niet met de uitspraak “anarcho-kapitalisme”(kies *alsjeblieft* een ander pseudoniem) eens, maar dit is wel een heel erg zwak argument.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 9. @LvM [11]:

  Dat “zwakke argument” is van mij afkomstig en niet van “anarcho-kapitalisme”. Misbruik van kinderen is niet inherent aan het christendom. Misbruik van kinderen is volgens de christelijke leer een ernstige zonde.

 10. Oscar,
  Je doet aan nadenken dmv guilty by association. Door een aantal termen achter elkaar te zetten, die niets met elkaar te maken hebben met de dingen waar je een hekel aan hebt en dingen waar iedereen het over eens is dat ze rampzalig zijn, bewijs je niets. Maar als je om bewijzen gaf, dan was je natuurlijk niet waar je bent.

  Je gaat ook bij verdere aanvallen op het christendom, je rol op vrijspreker heroverwegen, maar geeft aan dat je mensen die niet in (jouw?) onzichtbare entiteiten geloven met een passie haat. Verder gaf je laatst aan meer over de kern van het libertarisme, het non agressie principe, wilde zien.

  Atheisme en determinisme ook geloof noemen, draagt ook niet bij aan je geloofwaardigheid. Je noemt natuurkunde of wiskunde toch ook geen geloof? Tenminste niet in de term van religieuze geloven.

  Maar hoe dan ook, mijn medeleven met je Marxistische opvoeding, dat moet heel erg zijn geweest. Vraag het maar aan de dochters van Marx die zelfmoord pleegden, of aan de huishoudster van het gezin Marx, waar hij een kind bij verwekte, de schuld vervolgens op Engels schoof en vervolgens maar preken dat hij zo begaan was met bazen die hun personeel uitbuiten. Die performative contradictie, moet de kinderen van Marx toch wel een enorme breinkortsluiting gegeven hebben, denk je niet?

  Liberty 5-3000 [14] reageerde op deze reactie.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 11. @pcrs [13]:
  Atheïsme is een subset van rationele filosofie.
  Rede en Bewijs = Waarheid
  Dit aan subjectieve waanbeelden als Marxisme en nihilisme koppelen duidt op een fout in de gedachtegang.
  De laatste “ismes” zijn namelijk beweringen waar geen wetenschappelijke grondslag aan gekoppeld kan worden.
  Deze duidelijke contradictie niet zien lijkt me de bron van het probleem. Maar het kan ook zij dat wij de “bom in de hersenen” hebben.
  of Oscar.

  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 12. @pcrs [13]:

  “Je doet aan nadenken dmv guilty by association.”

  Is dat zo? Wat is “Deze man is als kind gemarteld door mensen die de kern van goed en slecht organiseerden rond een onzichtbare logisch tegenstrijdige niet bestaande entiteit”?

  Het enige dat ik doe is een opsomming maken van schadelijkheden. Net zoals jij in het artikel hebt gedaan.

  “Maar als je om bewijzen gaf, dan was je natuurlijk niet waar je bent.”

  Ik ben altijd uitgegaan van ervaring, pcrs. Ik geef zeer veel om bewijzen en om zekerheden. Ik heb in dat kader ontdekt dat er niet veel te weten is en dat objectieve kennis axiomatisch is. En daardoor ben ik – inderdaad – niet snel onder de indruk als een axiomatisch systeem in zichzelf logisch consistent is. Kennis dient wat mij betreft altijd getoetst te worden aan het meest zekere en dat is de ervaring.

  “Je gaat ook bij verdere aanvallen op het christendom, je rol op vrijspreker heroverwegen, maar geeft aan dat je mensen die niet in (jouw?) onzichtbare entiteiten geloven met een passie haat.”

  Ga me nou niet valselijk woorden toedichten, dat ik mensen zou haten. Ik haat bepaalde levensovertuigingen vanwege de negatieve uitwerkingen en omdat ik de waarheid bovenal lief heb. Dat ik mij er eventueel over zou beraden mijn rol op de Vrijspreker in heroverweging te nemen is omdat ik mij graag inzet voor een website, een beweging, die zich inzet voor de vrije markt, voor non-agressie, maar niet voor een site die meer en meer een anti-christelijk of zelfs anti-metafysisch karakter draagt.

  “Verder gaf je laatst aan meer over de kern van het libertarisme, het non agressie principe, wilde zien.”

  Klopt. En dus niet walgelijke propaganda waarin geweld met het christendom in verband wordt gebracht. Ik ga bijna er aan twijfelen wat jouw primaire doel is waarom jij bij de Vrijspreker zit.

  “Atheisme en determinisme ook geloof noemen, draagt ook niet bij aan je geloofwaardigheid. Je noemt natuurkunde of wiskunde toch ook geen geloof?”

  Dat de natuurkunde te kort schiet met betrekking tot ontologie moge duidelijk zijn. Wiskunde is in zekere zin ook een geloof. Een volstrekt rechte lijn bestaat enkel als model, niet in de natuur. Waarmee ik overigens niet wil beweren dat een volstrekt rechte lijn non-existent zou zijn. Ik ben namelijk geen anti-metafysicus.

  Vergelijk je trouwens dat calvinistische bijgeloof van je met natuurkunde of met wiskunde?

  “Die performative contradictie, moet de kinderen van Marx toch wel een enorme breinkortsluiting gegeven hebben, denk je niet?”

  Wat is het geloof van jeugd pcrs? Wat heb jij allemaal weggegooid?

  Liberty 5-3000 [16] reageerde op deze reactie.
  pcrs [26] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [15]:

  Ik heb in dat kader ontdekt dat er niet veel te weten is en dat objectieve kennis axiomatisch is.

  We kunnen zelfs niet zeker zijn dat 2+2 4 is????

  Kennis dient wat mij betreft altijd getoetst te worden aan het meest zekere en dat is de ervaring.

  Vergeleken met Wat?? Dit riekt naar subjectivisme.
  Niemand kan zeker zijn over ook maar iets dan de eigen ervaring?
  Hier zijn we al vaker op uitgekomen.
  De ervaring is namelijk subjectief vanaf het begin.
  Het is als een huis zonder fundering.
  Maar als alleen de ervaring van Oscar geldt en alles daar aan getoetst wordt, dan komen we weer bij Descartes uit.
  Waarom discussiëren met geesten uit je verbeelding als je toch alleen maar een “brain in the tank” bent??
  Deze tegenstellingen zijn een recept voor gekte.
  Ik kan de woede dan echt wel snappen.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Liberty 5-3000 [16]:

  “We kunnen zelfs niet zeker zijn dat 2+2 4 is????”

  Een getal is iets als eenheid onderscheiden. Dat 2 + 2 samen 4 is, klopt. Of de eenheid die je aanduidt met een getal berust op zekerheid is niet te weten. Als rekenkundig model klopt de rechte lijn, maar dat een rechte lijn zou bestaan in de natuur is enkel hypothetisch. Er is nog nooit een volstrekt rechte lijn getrokken.

  Dat ik zelf besta weet ik meer zeker dan wat dan ook. Daar kan ik niet om heen.

  Liberty 5-3000 [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Liberty 5-3000 [18]:

  Ik ben geen radicaal skepticus en daar dien je mij ook niet mee te verwarren. Ik stel dat objectieve kennis axiomatisch is. En dat binnen elk in zichzelf consistent axiomatisch systeem er ten minste één stelling is die niet bewezen kan worden op basis van de axiomata die aan het systeem ten grondslag liggen.

  En ik stel dat mijn persoonlijke ervaring bestaat. Zelfs als men er van zou uit gaan dat mijn gehele lichaam materieel is en dat louter fysische processen de ervaring veroorzaken, dan nog zou de ervaring zelf metafysisch zijn, want niet samenvallen met die fysische processen. Vandaar dat ik er bezwaar tegen maak als de metafysica wordt afgeschaft.

  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [19]:

  En dat binnen elk in zichzelf consistent axiomatisch systeem er ten minste één stelling is die niet bewezen kan worden op basis van de axiomata die aan het systeem ten grondslag liggen.

  Dat heet subjectivisme.
  Duits en nederlands zijn talen.
  Aangezien een duitser geen nederlands spreekt kan nederlands als taal niet te valideren zijn.
  Je bevindt je op puur drijfzand. Je kunt je taal wel omwikkelen in mooi gesproken eufemismen. Het klinkt duur en wijs, maar het blijft hetzelfde als willekeurig zaken beweren.
  Ik houd van ijs. Jij houdt van bloemkool.
  Niets is zeker. Alleen de ervaringen.
  Ik denk dat je je zal verbazen hoezeer je beweringen overeenkomen met wat gemeengoed is in gedachtegang momenteel.
  Dezelfde mensen waartegen je je afzet hanteren dezelfde methodieken. Alles is subjectief.
  Truth is in the eye of the beholder.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 17. @Liberty 5-3000 [20]:

  Het komt mij voor dat je het niet begrepen hebt. Dat heet geen subjectivisme, dat heet de theorie van de incompleetheid. En ik kom daarmee om aan te tonen hoe absurd het is om met een incomplete axiomatische theorie te pogen de metafysica af te schaffen, terwijl hetgene dat het meest zeker is van metafysische aard is. Daarmee verwerp ik de objectieve kennis niet, daarmee kies ik niet voor het subjectivisme.

  Liberty 5-3000 [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [22]:

  En ik kom daarmee om aan te tonen hoe absurd het is om met een incomplete axiomatische theorie te pogen de metafysica af te schaffen, terwijl hetgene dat het meest zeker is van metafysische aard is.

  Ik begrijp echt wel waarom je dit doet. Je probeert iets te redden wat emotioneel diep ligt. Ik zeg alleen dat de denkwijze, hoe mooi ook verpakt, meer rammelt dan je op het eerste moment zou denken. Je haalt objectieve conclusies uit subjectieve waarnemingen.
  Hoe ben jij namelijk gekomen tot de conclusie van het non-agressie principe. Objectiever en fysieker dan dat komen ze namelijk niet.
  Dat zou een spijkerharde conclusie moeten zijn, maar je haalt tegelijkertijd aan dat niets zeker is en vooral geen spijkerharde conclusies.
  Dit lijkt me een logische kortsluiting.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Liberty 5-3000 [23]:

  “Je probeert iets te redden wat emotioneel diep ligt.”

  De pathetiek in deze is niet van mij afkomstig. Ik stel heel droog dat hetgene dat het meest zeker is van metafysische aard is en dat objectieve kennis axiomatisch is en dat je de metafysica niet zomaar kunt afschaffen, want daarmee zou je hetgene dat het meest zeker is te niet doen met behulp van een theorie die minder zeker is. Wat rammelt er?

  Het non-agressieprincipe is een axioma. Om daar op te komen is het nodig om uit te gaan van andere axiomata. Waaronder het axioma dat er meerdere mensen bestaan. Ik vind het non-agressieprincipe spijkerhard, maar wel axiomatisch en derhalve minder zeker dan dat ik besta.

  Ik stel niet dat er niets zeker is. Ik stel ook niet dat er geen spijkerharde conclusies te trekken zijn. Van een kortsluiting is er, wat mij aangaat, geen sprake.

  Liberty 5-3000 [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [15]:
  “Ga me nou niet valselijk woorden toedichten, dat ik mensen zou haten. Ik haat bepaalde levensovertuigingen”
  dit is zo’n copout, je kunt overtuigingen niet haten. Wat ga je doen een overtuiging in elkaar slaan? Je haat alleen mensen die die overtuigingen er op na houden.

  “Ik ben altijd uitgegaan van ervaring, pcrs. Ik geef zeer veel om bewijzen en om zekerheden.”
  god al waargenomen en bewezen?

  Je kunt wel zeggen dat binnen de RK kerk mishandeling van kinderen een misdaad is, maar dat zeggen ze van de staat ook. Die hebben ook altijd van die praatjes dat ze het beste met de mensheid voorhebben. The proof is in the pudding.

  “Dat ik mij er eventueel over zou beraden mijn rol op de Vrijspreker in heroverweging te nemen is omdat ik mij graag inzet voor een website, een beweging, die zich inzet voor de vrije markt, voor non-agressie, maar niet voor een site die meer en meer een anti-christelijk of zelfs anti-metafysisch karakter draagt.”
  Dus agressie vanuit de kerk is niet zo belangrijk en vanuit de staat wel? De site heet VRIJspreker en gaat over vrijheid en non agressie, dus het eerste filmpje valt daar duidelijk onder. Over dat anti-metafsysische:als je in niet waarneembare dingen blijft geloven, terwijl je denkt dat de waarneming bij je centraal staat, dan ben je natuurlijk niet echt overtuigend. Heidens bijgeloof, voodoo rituelen en geloof in Zeus, Ra en Wodan, zijn zeker weer wel onzin?

  Ik heb een hoop weggegooid wat mij in mijn jeugd verteld is, omdat het voornamelijk onzin was en ik met voldoende mensen in aanraking kwam die mij wel van respect voor waarheid konden overtuigen.

 21. @Oscar [24]:

  Ik stel heel droog dat hetgene dat het meest zeker is van metafysische aard is en dat objectieve kennis axiomatisch is

  Onze hersenen zijn gemaakt om realiteit te verwerken, niet andersom.
  Onze hersenen hebben de capaciteit om deze realiteit aan te vullen met de benodigde inzichten die niet in deze realiteit voorkomen. Als deze inzichten niet conformeren aan realiteit. Dat wil zeggen niet met rede en bewijs tot stand gekomen dan zegt de logica dat dit idee/ inzicht verworpen moet worden.
  bv. De snelheid van objecten bestaat niet in realiteit, maar kan gemeten worden door middel van onze hersenen.
  Deze snelheid zal door menig ander mens op deze planeet met dezelfde methode identiek zijn. Dat is de wetenschappelijke methode.
  Men hoeft deze methode niet te gebruiken, maar om zaken die waar zijn van onwaarheid te onderscheiden zal men deze methode moeten gebruiken.
  Anders kan men geen waarheidsstatement gebruiken.
  Al het andere is zoals de engelse medemens zo mooi kan zeggen bigotry. Heel toepasselijk komt dit ook uit het duits ” bei gott”.

Comments are closed.