Morgen, maandag 4 oktober,  begint het strafrechtsproces tegen Geert Wilders die verdacht wordt van belediging van moslims en het aanzetten tot haat en discriminatie. Zijn advocaat Bram Moszkowicz noemt de aanklacht  ’Absurd’, omdat iemand moet kunnen zeggen wat hij wil, zolang dat maar niet met een oproep tot geweld gepaard gaat.

Moszkowics heeft daarin gelijk maar in Nederland mag je helemaal niet zeggen wat je wil.

De Vrijheid om je mening te uiten wordt beperkt door allerlei subjectieve regelgeving, wetten en verboden. Kennelijk zien politici daarin een grote mogelijkheid om hun macht over de burgers te vergroten.

Oscar bespreekt dit uitstekend in zijn artikel van de vorige week:

“Het recht te mogen discrimineren“. en

bvb in een overheidscampagne die streeft naar verdubbeling van het aantal klachten die worden ingediend bij de “antidiscriminatiebureaus”. Een dergelijk bureau is er in zowat elke gemeente!

Dat het proces zo belangrijk is, en zoveel aandacht krijgt, komt ook doordat het verdacht veel lijkt op een politiek proces. De aanklacht loopt al van vóór de verkiezingen. Heeft men daarmee al het idee gehad dat dit Wilders minder stemmen zou opleveren? Als dat aantoonbaar wordt, wat zijn dan de consequenties?

Wat te denken van een opmerking dat hier niet alleen Wilders voor de rechter staat,  maar ook de anderhalf miljoen kiezers die op hem gestemd hebben?

Er wordt in gesprekken over dit proces vaak aangevoerd of het wel of niet “waar” is wat Wilders gezegd heeft, of zegt. Binnen en buitenlandse deskundigen worden daarvoor bij het proces betrokken. Ik meen zelfs dat ook de “verdediging” dit gaat aanvoeren.

Is dat echter belangrijk? Als Wilders die “mening” heeft, juist of onjuist, mag hij die dan alleen uiten als die mening juist is? Dat betekent dan dat er zelfs geen vrijheid van mening mag zijn. En nog even verder kun je dan gestraft worden voor een onjuiste mening. Net als in de katholieke kerk waar je gestraft wordt voor onkuise gedachten!

Bij de politieke gesprekken over het nieuw te vormen kabinet bleek een tweedeling van politici over de mening dat de islam een “religie” (CDA en VVD) is, of een “ideologie” (PVV).
Ook hierover vraag ik me af of dat nu een verschil maakt in het resultaat. Wat maakt het uit oF de Shania en de jihad worden ingevoerd door een religie of door een ideologie?

Er zullen bij dit proces beslist nog meer interessante facetten opkomen.
De grote spanning is echter of het verloop en de uitkomst leiden tot meer of tot minder individuele vrijheid.

24 REACTIES

 1. Ik heb echt heeeel veel zin om tegen deze willekeur te gaan protesteren.

  Zal dat ook 100% zeker gaan doen.

  Theo Schaper

 2. Dat men binnen het CDA en de VVD van mening is dat de islam een religie is en geen ideologie komt doordat men zich binnen het CDA en de VVD niet heeft verdiept in de islam. Wilders heeft zich wel verdiept in de islam. En wie zich verdiept heeft in de islam kan, tenzij hij een moraal uit de goot heeft, niet anders dan de islam uiterst abject en zeer onwenselijk vinden.

  Overigens heb ik er geen enkel probleem mee als mensen de shahada uitspreken en zich willen houden aan de salaat, zakaat, ramadan en hadj, geen alcohol willen drinken, geen varkensvlees willen eten, hun baard willen laten staan, hun snor willen bijknippen, hun grijze baard met henna willen kleuren, zich willen besnijden, een boerka willen dragen, een schaap de halsslagader willen doorsnijden terwijl ze de kop naar Mekka draaien en Allah aanroepen of een kaffer danwel iemand van het andere geslacht geen hand willen geven.

  Van Femke Halsema weet ik niet of zij het een goed idee vindt homoseksuelen van het hoogste gebouw van de stad te gooien, maar van Geert Wilders weet ik dit wel.

  Van Alexander Pechtold weet ik niet of hij het een goed idee vindt dat overspeligen in een laken worden gewikkeld, in een gat in de grond worden gestopt en vervolgens zolang met middelgrote stenen worden bekogeld totdat zij sterven aan inwendige bloedingen, maar van Geert Wilders weet ik dit wel.

  Van Maxime Verhagen weet ik niet of hij het een goed idee vindt dat een moslim die de islam de rug toe keert en zich bekeert tot het christendom vogelvrij wordt verklaard en door iedere moslim gedood mag worden, waar hij zich ook bevindt, maar van Geert Wilders weet ik dit wel.

  Van Mark Rutte weet ik niet of hij het een goed idee vindt dat hij, premier Rutte, net zolang bestreden moet worden totdat hij de jizya in alle onderdanigheid die past bij een dhimmie betaald, terwijl hij geen enkele rechtspositie heeft, niet tegen een moslim mag getuigen, moet accepteren dat een wildvreemde moslim drie dagen in zijn huis overnacht, afwijkende kleding moet dragen en een heel arsenaal aan beperkingen en vernederingen moet slikken, maar van Geert Wilders weet ik het wel.

  Van Job Cohen weet ik niet of hij het een goed idee vindt dat in de islamitische leer expliciet wordt opgeroepen (en ik ben het meer dan tien keer ondubbelzinnig in de sahih ahadieth tegen gekomen) joden te doden, maar van Geert Wilders weet ik het wel.

  IIS [11] reageerde op deze reactie.

 3. Je zou de exacte bewoording van de wetsartikelen en de jurisprudentie er op na moeten slaan, maar als ik Moszkowicz bij P&W goed heb begrepen is er Europese rechtspraak die een kwetsende mening niet strafbaar stelt als zij op feiten berust. Lijkt mij nogal logisch, want je kan iemand moeilijk verwijten dat hij de waarheid spreekt.

  Je kan dus blijkbaar tegen een dame met de omvang van een flink varken straffeloos zeggen: “U bent zo dik als een varken”, hoewel dit voor de vrouw in kwestie (misschien een boulimia patiënt) uiteraard zeer kwetsend kan zijn. De uitspraak “U bent zo dik als een olifant” daarentegen is dan wél strafbaar, want deze berust niet op de feiten en is zo mogelijk nog kwetsender.

  Een niet-kwetsende mening is overigens altijd toegestaan. Dit maakt het proces echter zeer interessant. Bijv. de uitspraak “de opwarming van de aarde is een feit” zou dan strafbaar zijn, aangezien deze uitspraak onbewezen is en buitengewoon kwetsend is voor klimaatsceptici.

  Ook de politieke uitspraak “uw koopkracht blijft volgend jaar behouden” zou dan strafbaar zijn als er volgend jaar sprake is van een koopkrachtdaling en de toehoorders zich ernstig gekwetst voelen omdat deze politicus hen blijkbaar voor goedgelovige idioten heeft gehouden.

  De rechtbanken gaan het nog druk krijgen! 😉

 4. Het idee dat Geert Wilders aanzet tot haat (tegen moslims) is absurd en staat buiten de werkelijkheid. De moslims hebben ZICHZELF gehaat gemaakt, door eigen gedrag. Ik heb geen Geert Wilders of wie dan ook nodig om de islam te haten:

  De islam is uit op wereld overheersing volgens bevelen in de koran en om dat doel te bereiken zijn alle middelen geoorloofd, moord, de doodslag, leugens en bedrog,
  Een volkomen minachting voor het leven en het is een cultus van de dood, om in het paradijs te komen moet je martelaar zijn, sterven voor de islam,
  Hun minachting voor vrouwen, zij zien e als couveuses voor de volgende generatie moslim strijders voor het geloof,
  De totale dictatuur, verder uitgedragen door de imams,
  Het toestaan van pedofilie, ook met jongens tot de pubertijd,
  Enz enz.

  Ik begin moslims te haten omdat zij mij mijn grondrechten ontnemen:
  Ik word geminacht omdat ik een vrouw ben en omdat ik geen hoofddoek draad,
  Ik ben meer dan eens bespuugd en uitgescholden voor blanke hoer en christenslet.

  En van mij, MIJ wordt geëist om samen met de moslims te praten? Met moslims valt niet te praten omdat zij de arrogantie hebben overtuigd te zijn dat hun religie de enige goede is, dat hun handelen de enige goede manier is, zelfs de grootste barbaarsheden. Van mij wordt geëist me aan te passen aan hen en begrip te tonen?

  Wat van het principe van wederkerigheid? Dat geldt niet meer in Nederland.

 5. Freedom is being able to say that 2 and 2 makes 4. Aldus George Orwell. De rechter van dienst zal ongetwijfeld van d’66 of pvda huize zijn en alleen tot de islam bekeerde professoren met een pvda lidmaatschapskaart geloven en Wilders veroordelen.
  De islam is een totalitaire ideologie, godsdienst, cultuur in één. Onderwerping betekent het en dat zou toch al genoeg moeten zeggen over wat voor vlees we hier in de kuip hebben.

 6. Aanzetten tot haat, degradatie en discriminatie van bevolkings groepen hoort gisteren, vandaag en morgen veroordeeld te worden.
  Wilders staat een strafrechtelijk en geen politiek proces te wachten.
  Wilders heeft een dubbele loyaliteit, sterker nog 1 politieke prioriteit:
  Dezelfde als zijn geld schieters ten behoeve van een verdere uitbreiding van de Staat van Israel naar de de Stichting van een Groot Israel.
  Dit netwerk aan lobyisten wil geen vredes onderhandelingen voor dit MO conflict en koude hete oorlog die zich vanaf de stichting van de Staat afspeelt.
  Dat is waar Wilders voor werkt, zijn oorlog tegen de Islam voor voert en Wilders International Freedom Alliance voor is opgezet.
  Wilders voert vanuit Nederland als thuis basis deze oorlog met de Islam/moslims die niet in Nederland en Europa thuis hoort.
  Laat de rechtbank recht over de uitspraken van volksmenner Wilders spreken.
  En laat Wilders ophouden met zielig doen en zich beroepen over zijn wel 1,5 miljoen kiezers.
  Hij heeft ook zo’n 8 jaar beledigen en haten van alles en iedereen die hem politiek niet bevalt achter de rug.
  En hij heeft notabene een van neerlands duurste en beste advocaten, al hangt daar ook al een luchtje aan.

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [21] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [22] reageerde op deze reactie.

 7. Pro behouders van Wilders Freedom of Speech, zijn straf proces zal m.i. door gaan tot aan cassatie bij het Europese Hof.
  U kunt er m.i. nog heel erg lang van genieten en het blijft ongewis wanneer en of hij er uiteindelijk wel of niet voor veroordeeld zal worden. Ondertussen schaamt een groot deel van neerlands burgers zich dood als hij weer eens op zijn buitenlandse EU missies zoveel mogelijk polarisatie en verdeeldheid onder burgers heeft gezaaid.
  Wij zijn er in Nederland aan gewend, dat weer wel.
  Discriminatie van moslims als bevolkingsgroep en verkettering van alles wat Wilders aan democratische politieke partijen niet bevalt en haar gedachtengoed niet bevalt, is hier allang politiek, straat en werk ”salon” fahig.

 8. @Oscar [5]:

  Heldere reactie. De politici wentelen zich in zogenaamde onwetendheid en kijken als wolven in schaapskleren allen dezelfde kant op en praten in een mistige taal die overal omheen draait, maar nog stommer is het volk die niet eist van (alle) politici dat ze eens ronduit zegt waar het op staat en anders laat men eisen dat ze gewoon verdwijnen van het politieke toneel. En laat men vooral de politici van de laatste jaren niet vergeten en ze in de toekomst aan de haren erbij te slepen en met de neus op de feiten (behaalde resultaten) drukken
  katja [12] reageerde op deze reactie.

 9. @IIS [11]:

  Hr. Oscar en anderen

  Vinger wijzen naar voorgaande politiek voldoet slechts aan de behoefte om een zondebok om verder aan discriminerende Wilders en zijn apartheids politiek podium en burger praktijk te blijven geven.
  Het is ieders burgerplicht om geen gevolg aan zijn discriminatie politiek als beginsel te geven.

  Eisen dat alle politici die niet met de neus op Wilders waarheden als feiten worden gedrukt van het politieke toneel te verdwijnen is conform megalomane Wilders ambities en zijn program.:

  Blijvende opheffing van het habeas corpus-beginsel in die zin dat de overheid bij het enkele vermoeden van terroristische activiteiten of sympathieën naar eigen goeddunken iedere burger voor onbepaalde tijd kan vastnemen zonder aanklacht en zonder substantiële rechterlijke toetsing: de zogenaamde administratieve detentie.

  Als Wilders ooit de macht in handen zou krijgen zou ook een Pvver met een kleine wijking die niet aan Wilders eigen goed dunken voldoet, voor onbepaalde tijd voor worden vastgehouden dan wel van het toneel verdwijnen.

  Het komt op mij over dat maar weinig Wilders adepten zijn ambities en hele program hebben gelezen.
  Gewoon een narcistische dictator in de dop, niet meer en niet minder.

  Blij zijn met Wilders gedoog regeer akkoord, waarin hij cluster wijken en gemeentes waar er burger problemen met intergratie links laat liggen , aan onze langdurig achtergestelde provincien geen specifiek Haagse economisch sociale aanpak en aandacht opeist , is hopen op een lege huls om deze terechte clusters van zijn onvrede PVver’s ook tegemoet te komen.

  Keppelje op keppeltje af, dat wel.
  Haaretz gaf niet zo lang geleden zelf te kennen niet blij maar gewaarschuwd voor filosemiet en bigot Wilders te zijn.
  Zijn introductie van apartheids politiek hier of in de EU werkt Israels critici en vijanden alleen maar in de hand.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 10. Om het bij eigen land te houden en Wilders belofte voor de ouderen zorg:

  30 sept 2010 … Regeerakkoord: 1 miljard extra voor ouderenzorg … meer financiële armslag, waardoor 12.000 extra zorgmedewerkers aan het werk kunnen. …12.000 extra zorgmedewerkers.

  Goed nieuws dat zeker!
  En nou nog zien hoe directies en zorg managers lagen daar over denken, die vinden hopelijk geen achterstallige schulden posten om eerst te vereffenen.
  En waar dacht u dat deze werkgelegenheid als zg. banen voor zorgmedewerkers qua markt werking in de zorg dan wel naar toe gaan?
  In ieder geval niet naar neerlands eigen minimum loners, die worden qua regeer akkoord program beetje bij beetje toch al gekort, maar naar VVd’s Bolkensteins Vrije EU Arbeids Migratie.
  Die Wilders toch, coryfee VVder op en top

 11. “Heb je een idee over dat verschil en vooral OF en HOE we dat op verschillende manieren kunnen benaderen??”

  @Hub Jongen [3]:

  Nu ja, het verschil tussen godsdienst of ideologie maakt een juridisch verschil. Een Godsdienst wordt beschermd door de Grondwet, en een ideologie zoals het communisme mag door de overheid bestreden worden. Islam als ideologie zien is volgens mij al een andere benadering. Niet dat ik de argumentatie volg. Islam heeft een goddelijk opperwezen en daarmee zie ik het als Godsdienst, wat de secundaire eigenschappen ook zijn.

  Dat neemt overigens niet weg dat die secundaire eigenschappen van Islam gevaarlijke elementen heeft, die actueel en actief zijn. Ik zou niet weten hoe je dat definitief moet oplossen. De Amerikaanse houding in begin van de 20e eeuw was om in het midden oosten een oorlog te beginnen om een eind te maken aan het gedonder, en als ze klaar waren weer te vertrekken – geen opbouw missies dus. Misschien is dat de beste keus die we hebben, continu tijdelijke oplossingen.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 12. @katja [12]:

  “Het komt op mij over dat maar weinig Wilders adepten zijn ambities en hele program hebben gelezen.”

  Ik wel. En ik heb er een analyse van gemaakt en daar een stukje over geschreven, dat u hier kunt vinden:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/de-pvv-op-de-libertarische-toetssteen/

  Naar mijn mening is de PVV niet veel minder links dan de andere partijen. De PVV is voorstander van een verzorgingsstaat. De PVV is ronduit sociaal-democratisch. Vanwege het socialisme van de PVV zou ik nooit op Wilders stemmen.

  Maar Wilders is echter wél de enige landelijke politicus die zich heeft verdiept in de islam. Dat valt in hem te prijzen. Al die andere politici, die zo hoog opgeven over andere culturen, laten dit na.

  @drnomad [14]:

  “Islam heeft een goddelijk opperwezen en daarmee zie ik het als Godsdienst, wat de secundaire eigenschappen ook zijn.”

  Godsdienst is een onderdeel van de islam. De islam is een totaalpakket. Godsdienst, ideologie, jurisprudentie, millitaire strategie, ethiek en etiquette ineen. Álles in het leven laat zich door de islam reguleren. Van hoe je de koefr moet voorliegen en beoorlogen tot in welke houding je moet gaan hurken (niet met het gezicht naar Mekka, niet met de rug naar Mekka, niet tegenover de zon, niet tegenover de maan, de plaats van ontlasting met de linkervoet betreden en met de rechtervoet verlaten, de anus alleen met water reinigen als hij in aanraking is gekomen met iets anders onreins dan uitwerpselen, niet spreken tijdens het uitwerpen van de excrementen etc. etc.) tijdens het ontlasten.

 13. Al diegenen, die zo hoog opgeven, over Geert Wilders, en de ISLAM, moeten zich eerst maar eens gaan verdiepen, in de Islam, voor dat zij commentaar leveren,op Geert Wilders, en zijn strijd tegen de Islam.
  De ISLAM is heel goed bezig, de gehele wereldbevolking, te integreren in de ISLAM, en als je je niet hebt verdiept in de islam, kun je hier ook geen enkel oordeel over hebben.

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Lo [16]:

  “De ISLAM is heel goed bezig, de gehele wereldbevolking, te integreren in de ISLAM,…”

  Dat de islam een soort van unificatie inhoudt is zonder mee waar.

 15. @katja [9]:

  “Aanzetten tot haat, degradatie en discriminatie van bevolkingsgroepen hoort gisteren, vandaag en morgen veroordeeld te worden”

  ‘Aanzetten tot’ is toch iets anders als de daad zelf? Alleen de daad zelf kan toch schade aanrichten? Is het niet veel logischer alleen degenen die schade aanrichten te veroordelen? Die mensen hebben immers hun eigen verantwoordelijkheid.

  Vergelijk het maar met de oproep van Lakeman aan de DSB klanten. Als hij alle Raboklanten had opgeroepen om hun geld van de Rabobank te halen was er niets gebeurd. Mensen beslissen nog altijd zelf wat ze doen of laten. Dat kan je Wilders niet aanwrijven.

  “Hij heeft ook zo’n 8 jaar beledigen en haten van alles en iedereen die hem politiek niet bevalt achter de rug”

  Daarin verschilt Wilders toch niets van de linkse partijen en het linkse deel van de samenleving? Die doen al meer dan een halve eeuw niets anders.

  Erger is dat ze het ook niet laten bij beledigen en haten. Denk bijv aan de RAF die moordend door Duitsland ging, RaRa die het nodig vond om Shell pompen en Makro supermarkten in brand te steken, autonomen die zeer gewelddadige aanslagen op politici (o.a. Kosto, Janmaat) hebben gepleegd, en het dierenbevrijdingsfront in Engeland dat een dierproevenlaborant onder druk zette door zijn overleden moeder uit haar graf te verwijderen.

  Dergelijke methoden om je zin door te drijven staan toch zeer ver af van wat Wilders ooit naar voren heeft gebracht.

 16. @katja [9]:

  “Aanzetten tot haat, degradatie en discriminatie van bevolkings groepen hoort gisteren, vandaag en morgen veroordeeld te worden.”

  Veroordelen in juridische zin is geweld gebruiken. Aanzetten tot haat, degradatie en discriminatie van bevolkingsgroepen is geen geweld gebruiken. Geweld gebruiken tegen mensen die geen geweld gebruiken is een vorm van agressief geweld en een vorm van het schenden van eigendomsrechten. Als u voorstaat wat u zegt voor te staan dan is ú degene mensen wil beschadigen en niet Wilders. Moge dat duidelijk zijn.

  Trouwens, wat is er mis met kritiek op de islam?

 17. @katja [9]: Katja schreef: ,,Aanzetten tot haat, degradatie en discriminatie van bevolkings groepen hoort gisteren, vandaag en morgen veroordeeld te worden.”

  Dat kan, maar dan niet via een strafrechtelijk proces, want het aanzetten tot is een subjectieve en door een Orwelliaanse overheid gemakkelijk misbruikte stok om een hond te slaan. Het strafrecht heeft alleen te maken met geweld, of bedreiging daartoe. Wilders heeft nooit iemand bedreigd, hijzelf wordt wel continu bedreigd en moet 24 uur per dag worden bewaakt. In een klassiek-liberale samenleving is belediging, kwetsing of zelfs aantijging gewoon toegestaan en de persoon in kwestie kan zich verdedigen door tegengas te geven.

  Zo ook met de islam. als mensen zich gegriefd voelen, dan kunnen ze tegengas geven en aantonen dat de islam niet gewelddadig is en dat doen via bewijzen. Tot zover heb ik deze bewijzen evenals Wilders niet gezien.

  Derhalve is dit proces van politieke aard en in feite bespottelijk voor een ‘vrij land’, waar we in zouden moeten leven volgens diezelfde politieke vervolgers. Verder hangt er een enorme lucht aan het Hof van Amsterdam en de rechters daarvan. Allemaal gepolitiseerde en derhalve gecorrumpeerde magistraten.

 18. @eclipse [23]:

  Hopelijk zal de rechtzaak zich op die stelling gaan toespitsen. Ik heb Geert Wilders tot dusver niet op het spreken van een onwaarheid ten aanzien van de islam kunnen betrappen. Het blijft een curiositeit, een politicus die – weliswaar over slechts één onderwerp – consequent niet liegt.

Comments are closed.