De vraag is of dit proces al enige zin had voor het begon. Het gaat namelijk over een aantal subjectieve begrippen zoals o.a.  belediging, discriminatie en de “mening” van iemand (Wilders) over dergelijke subjectieve zaken. Zo hoef je helemaal niet te vragen of Wilders iemand heeft beledigd. Natuurlijk heeft hij mensen beledigd. Die mensen zeggen dat toch? En dan is dat toch zo?

Iemand is beledigd (of gediscrimineerd) als hij/zij een uitspraak als zodanig VOELT  of ERVAART.

Of anderen dat terecht vinden of onzin, doet er niet toe. De persoon voelt zich beledigd en dus IS hij beledigd.

Daar komt nu nog bij dat het proces nauwelijks is begonnen, of verdachte en zijn raadsman ervaren opmerkingen van de rechter als zijnde bevooroordeeld, en dus niet objectief.

Wraken noemen ze dat!
Daar is een procedure voor, er is zelfs een “wrakingskamer” voor.  Dat zijn andere rechters. Weliswaar uit dezelfde club, maar toch andere personen. Die mogen nu uitmaken of de oorspronkelijke rechters vervangen moeten worden.

Mogelijkheid 1:
Ja ze worden vervangen. Dan duurt het weer een hele tijd eer het proces kan doorgaan, tot misschien de volgende rechters weer een dergelijke fout maken en ook lijken partijdig te zijn.

Of, ze maken geen fout en we kunnen nog meer commentaren schrijven over dit proces dat een symbool kan worden voor het definitieve einde van de objectieve rechtspraak in Nederland.

Mogelijkheid 2.
Nee, ze worden niet vervangen.
Maar dan wordt de “mening”,  het “gevoel” van partijdigheid zeker niet weggenomen bij Wilders, Moskowicz en vele anderen.
En dan gaan we door met het beleven van een proces  dat weinigen toch echt als een objectief proces zullen kunnen ervaren.

Beide alternatieven leveren geen bevredigende oplossing.

Dat kan ook niet.  De stommiteit is al begaan toen het oorspronkelijke “Vrijheid van meningsuiting” verkracht werd door allerlei subjectieve zaken als belediging, discriminatie en haatzaaien in een wet vast te leggen die het mogelijk maakt mensen in de gevangenis te gooien.

Oplossing? Simpel, al die onzin wetten afschaffen!

———————–
Zie ook:
Het proces Wilders en vrije meningsuiting

14 REACTIES

 1. Voltaire

  ‘Ik vind uw mening abject, maar ik zal uw recht blijven verdedigen deze mening te verkondigen.’

  sux6

 2. ben ik trouwens de enige die merkt dat altijd als iemand het heeft over ‘we leven in een vrij land en je mag zeggen wat je wilt’ dat altijd een persoon van duidelijke linkse pluimage is.
  Als je vanuit de rechter flank wat zegt dan heb je kans dat er een knokploeg langs koopt. Of op zijn minst een ‘ludieke actie’ mag verwachten.

  hoog tijd dat we de linkse dictatuur bij de vuilnis zetten ..

  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 3. @ziggy [3]:

  “ben ik trouwens de enige die merkt dat altijd als iemand het heeft over ‘we leven in een vrij land en je mag zeggen wat je wilt’ dat altijd een persoon van duidelijke linkse pluimage is.”

  Ja. Maar dat komt omdat vrijwel iedereen in Nederland links is. VVD-ers zijn linkse sociaal-democraten en SP-ers zijn linkse sociaal-democratische socialisten.

  Van de opmerking ‘we leven in een vrij land….’ bestaan ook verschillende variaties. ‘We leven in een vrij, democratisch, land…’ is een van de meest tenenkrommende. Dat vrijheid en democratie samen zouden gaan is ook een hardnekkig misverstand.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [4]:

  Mogelijk nog eenvoudiger dat bijna niemand weet waar hij het over heeft als hij praat over “vrijheid”
  -we zijn toch bevrijd van de Duitsers!
  -we leven in een vrij land
  -je mag hier toch zeggen wat je wil
  -wij hebben een democratie
  -wij kunnen stemmen
  -wij leven in een rechtsstaat.
  -enz.

  Meer mensen zouden de “Filosofie van de Vrijheid” moeten begrijpen.
  Probeer die steeds verder te verbreiden, dan wordt de kans groter dat de maatschappij inderdaad vrijer wordt.

  “Dwing” iedereen ( 😉 ) dit korte filmpje te bekijken/bestuderen.

  Stuur de link aan iedereen die je kent:

  http://www.youtube.com/watch?v=Ovl8ip3steM&feature=player_embedded

  Hoc Voluerunt [11] reageerde op deze reactie.

 5. @Johan Alphons [2]:
  Deels waar, er staat in die zelfde grondwet dat men ngeen onderscheid mag maken of beledigen op basis van ras, seksuele geaardheid, geloof/politieke overtuigingen etc.

  Dus vrije meningsuiting en de gelijkheid wetten spreken elkaar direct tegen en dan krijg je die nonsense.

  Niet voor niks wilde Pim Fortuyn Art 1 schrappen
  http://www.art1.nl/artikel/1198-Artikel_1_van_de_Grondwet
  @Oscar [4]:
  Hoezo?
  Dat staat toch echt zo in alle maatschapijleer boeken hoor, dus het moet wel waar zijn.
  *schooljongen modus uit*

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Hoc Voluerunt [6]: Exact, een grondwet die dergelijke tegenstrijdigheden bevat is geen grondwet, maar een politiek allegaartje. Tijd om een nieuwe liberale grondwet te schrijven op basis van de individuele vrijheid en dit gedrocht bij het grof vuil zetten waar het thuis hoort. Bovendien dienen dan alle wetten te worden getoetst aan deze nieuwe liberale grondwet.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Hoc Voluerunt [6]: @Albert S. [7]:

  Nog een contradictie: het ‘op welke grond dan ook’ van artikel 1 van de Grondwet ontbreekt wanneer het gaat om discriminatie in het strafrecht. Bepaalde gronden waarop gediscrimineerd wordt zijn strafbaar en bepaalde gronden waarop gediscrimineerd wordt niet. Dit is in tegenspraak met artikel 1 van de Grondwet dat discriminatie, op welke grond dan ook, verbiedt. Dat maakt artikel 429quater en artikel 137c t/m 137g in het Wetboek van Strafrecht, die discriminatie niet op alle gronden strafbaar stellen, tot ongrondwettelijke artikelen. Aangezien deze artikelen zelf een vorm van discriminatie inhouden, en dat is volgens de Grondwet verboden.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 8. Nog even voor de mensen die het niet helemaal begrijpen: De grondwet gaat over staatsinrichting. Het heeft niets te maken met handelingen tussen burgers, maar alleen over hoe de staat zich moet gedragen.
  Artikel 1 zegt dus dat de staat geen burgers mag discrimineren. Logisch ook, want er is een monopolie op bijvoorbeeld paspoorten, en met de verkeerde huidskleur o.i.d. zou je die dus niet kunnen krijgen. Ook voor een rechter staan (monopolie weer) is wel fijn als deze niet discrimineert.
  Echter, de rechter kijkt ook naar andere wetten. “Het Volk” (eerste en tweede kamer) heeft in al haar wijsheid besloten om ondanks de grondwet tóch andere wetten te maken. Bijvoorbeeld wetten waarin wel gediscrimineerd wordt. De rechter kan de “gewone” wetten dus niet toetsen aan de grondwet, want die “gewone” wetten zijn toch precies wat “het volk” wil?

  Oftewel: de “gewone” wetten zijn leidend, en de grondwet wordt door de kamers gebruikt als een soort leidraad bij het maken van nieuwe wetten. Het is dus een soort suggestie-lijstje.

 9. De zichzelf faciliterende linkse elite probeert uit alle macht de democratie om zeep te helpen als ie dat al niet was door de moord op Fortuyn. Een minister van justitie die zich bemoeit met het proces, een PVDA rechter. Uitsluiten van getuigen. Het is klaar. We worden met zijn allen gefopt door ranzige graaiers. Al jaren.

 10. @Hub Jongen [5]:
  Heb dat al gedaan, wat we sowieso kunnen doen is hem verspreiden over youtube door duplikaat accounts te maken.
  Grotere zoek actie op vrijheid wanneer meerdere “spook”accounts dit filmpje bevatten en de search tag’s gelijk zijn met vrijheid en democratie e.d.

  Heb het zelf 2x op 2 accounts geplaatst in nederlands en engels.

 11. “Of anderen dat terecht vinden of onzin, doet er niet toe. De persoon voelt zich beledigd en dus IS hij beledigd.”

  Los ervan, dat hij ook nog erover kan liegen. Als niet vastgesteld wordt, of iemand daadwerkelijk “ledig” is, doordat iemand anders hem beledigd zou hebben, zou voor de rechter de kous af moeten zijn. Beledig maar lekker terug of negeer hem maar.

  “Daar is een procedure voor, er is zelfs een “wrakingskamer” voor.”

  Theoretisch kun je dat proces eindeloos voortzetten. Dit wordt dan afgedaan met niet-wetenschappelijke dooddoeners als: “U misbruikt het wrakingsmiddel” of u frustreert de procesgang. Als je als argument gebruikt, dat alle rechters uit dezelfde juridische club komen, dan weet ik zo net nog niet, of dan het middel oneigenlijk gebruikt wordt.

  “Dat kan ook niet. De stommiteit is al begaan toen het oorspronkelijke “Vrijheid van meningsuiting” verkracht werd door allerlei subjectieve zaken als belediging, discriminatie en haatzaaien”

  Wat “haat zaaien” is, weet ik vooralsnog nog niet. “Haat” is abstract en “zaaien” concreet. Dan kun je wel zeggen: “Hahaha, maar dat moet je figuurlijk zien,” maar daar begeef je je juist op een hellend vlak. Mogen mensen hun angst voor het een of ander niet omzetten in haat, omdat haat makkelijker hanteerbaar voor ze is. Heeft niet iedereen zaken en personen, die hij of zij haat? Haten is verkeerd volgens de Bijbel, maar niet iedereen heeft dat als uitgangspunt.

 12. @Oscar [8]:

  De wet staat een eigenaar echter wel toe onderscheid te maken tussen ‘bevoegden’ en ‘onbevoegden’. Dus waarom zou een winkel of een ander bedrijf geen klanten mogen weigeren? Men kan toch gewoon een heel specifieke groep mensen bevoegd maken de winkel te betreden? Alle anderen zijn dan daarvan uitgesloten. Denk bijv. aan het voorgestelde pasjessysteem bij coffeeshops om buitenlandse drugstoeristen te weren.

  ===
  Verboden toegang voor onbevoegden
  http://www.emaillegigant.nl/images/Verboden-voor-Onbevoegden.jpg

  Artikel 461 Wetboek van Strafrecht
  Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.

 13. Wat zou een eventuele veroordeling voor gevolgen hebben van het functioneren van Wilders in het kabinet?
  Hij mag zijn boodschap dan niet meer verkondigen, en dus… nieuwe verkiezingen?

Comments are closed.