Het proces gaat pas volgende week dinsdag verder. Het is een proces waaraan men nooit had moeten beginnen. Op de ten laste gelegde beweringen is immers geen objectieve uitspraak mogelijk. Nu de rechter al twee keer heeft laten blijken niet onpartijdig te zijn, en nu drie deskundigen overduidelijk hebben aangetoond dat zelfs de uitlatingen van Wilders op waarheid berusten, zou het verstandig zijn als justitie een uitweg vond om haar gezicht te redden. Of mag dat niet van de politieke bazen?

We zetten hier de verklaringen van de deskundigen nog eens in kort op een rijtje:

De arabisten Hans Jansen en Simon Admiraal en de Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan waren de enige drie deskundigen die in opdracht van de rechtbank zijn gehoord. Wilders had om achttien getuigen en deskundigen gevraagd.

Jansen en Admiraal beaamden dat Nederland een „islamitisch missieland” is.

Jansen is het ermee eens dat een gematige islam niet bestaat. „Er is maar één islam. Er bestaan wel gematigde moslims”,

Admiraal is het daarmee eens: volgens hem is de islam erop uit de wereld te veroveren.
„Het is de bedoeling dat andere godsdiensten ondergeschikt worden aan de islam.”

Volgens Admiraal klopt ook Wilders’ stelling dat de Koran aanzet tot haat en moord.
Hij wijst bijvoorbeeld op de haatdragende verzen over joden.

Ook is de Koran volgens hem gewelddadig, „want niet geweldloos”.

De drie deskundigen stellen onder meer dat er geen gematigde islam bestaat, dat er kan worden gesproken van een islamitische ideologie en dat de islam een gewelddadige religie is.

Psychiater Sultan vindt de Koran erger dan Mein Kampf, omdat Mein Kampf een politiek boek is en de Koran een vermenging van politiek en religie.
. De Koran bevat meer antisemitische passages dan Mein Kampf”, stelt de arabist Jansen.

“Er is niets incorrects aan de uitlatingen die [Wilders]heeft gedaan”, zegt Sultan in haar verklaring.

———————————————-

PS. Interessant is dat zelfs “The Washington Times” in een hoofdartikel er voor pleiten om Wilders vrij te spreken en stelt ook dat westerse landen hun eigencultuur moeten verdedigen.

Wij citeren er uit:

“Islam is unique among the world’s largest religious orientations in that it seeks to impose a comprehensive worldview not only on its adherents but on humanity in general. To its true believers, Islam is above politics, and the rules that govern civil society should be subordinate to the strictures of the Koran. Dutch Minister of Justice Piet Hein Donner came under widespread criticism in 2006 when he said Shariah might come to the Netherlands through democratic means. He didn’t understand that would amount to the end of freedom in his country.

Last week, President Obama said the United States “is still predominantly Christian” but has other faiths whose “path to grace is one that we have to revere and respect as much as our own.” That’s a Western liberal viewpoint; it’s not the position of Islam. To Muslims, other faiths are never revered. Mr. Wilders is right to say Islam is totalitarian in spirit. Muslim clerics teach that every aspect of human existence is subject to Koranic guidance, and these rules should apply to everyone whether they are Muslims or not.

Mr. Wilders is being prosecuted for believing there is something uniquely Dutch under attack that’s worthy of being preserved. The same could be said about that which is Italian, British, German, Spanish, Danish, Swedish, French or American. That Mr. Wilders faces trial for this belief shows some aren’t willing to have this discussion, but all countries will face it eventually. Western tolerance shouldn’t be a suicide pact” . (nadruk toegevoegd)

37 REACTIES

 1. Die deskundigen zijn gewoon de volgenden die een proces aan hun broek krijgen.

 2. Hoor wie het zegt (VS cq.Obama c.s.) hebben jullie nog jezuïstische inaguratie van Obama gezien? Een land vol christendom en sectarisme waar de prister en dominee hun handen van de kinderen niet kunnen afhouden en vrijuit gaan; waar de pedofilie van deze omhoog gevallen gestorode geesten en machtbelustelingen nog in hoge besturen te vinden zijn.
  Probeer eerst dat op te lossen.
  Ik ben zeker voor vrijspraak van Wilders om de rechten van de mens te bevorderen en niet om geloof. Een land behoort seculier te zijn zoals Frankrijk (geen geloof in politiek, geen gelovige partijen, niet chrijstelijke en niet anderen). Ze mogen maatschappelijk geangageert zijn, maar niet in politiek en laat Wilders streven naar seculariteit ipv. te gaan regeren met geloof. Hij spreekt zich tegen, wat hij tegen islam heeft, kan je ook voor christendom zeggen (inquisitie en vele oorlogen niet te vergeten).

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Devidas [5]:

  De gehele procesdag is op internet uitgezonden via Nieuws 24. En via sommige providers ook op televisie.

  @Egalite [4]:

  “Hij spreekt zich tegen, wat hij tegen islam heeft, kan je ook voor christendom zeggen (inquisitie en vele oorlogen niet te vergeten).”

  Grote onzin! Het gaat om wat de leer is. De leer van het christendom is niet agressief. Wat hij tegen de islam heeft kun je niet van het christendom zeggen. De islamitische leer is wezenlijk anders dan de christelijke leer. Ga u eens in de islam en in het christendom verdiepen eer u zich dergelijke dwaze uitspraken permitteert, die niet getuigen van enige kennis van zaken.

  “waar de pedofilie van deze omhoog gevallen gestorode geesten en machtbelustelingen nog in hoge besturen te vinden zijn.”

  Pedoseksualiteit is, dit in tegenstelling tot islamitische leer, volgens de christelijke leer een zonde.

  Blijkbaar is het opsporen van vrijwel uitgestorven paters die eind jaren ’50, begin jaren ’60 wel eens een jongetje tegen zich aanhielden en over het bolletje aaiden en in een zeldzamer geval verkrachtten volgens u iets met meer prioriteit dan het tegengaan van de islamisering van Europa…

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 4. Helaas,wat Wilders getuigen betreft zal het NIET ter zake zijn vanwege een REEDS VOOR INGENOMEN RECHTBANK PRESIDIUM!
  Men mag ,als burger,nooit of te nimmer een oproep doen aan je medeburgers om gezamelijk NU stelling te nemen tegen deze rechtbank.Mag je geen oproep doen tot demonstratie!En waarom dan niet? Vanwege blinde,domme maar vooral kniebuigende politici die DENKEN dat zij als laatste aan de beurt zullen zijn indien men hier onder de druk komt te staan van de ISLAM!
  Ondanks alle waarschuwingen van diverse gelederen dat dit proces Nederland meer kwaad zal doen dan die FITNA film en Wilders getuigenis zal het OM toch zijn gram willen halen.Arme rechters die dit op hun geweten laden,zij betalen straks het(dure) gelag!

 5. Oscar [6]:
  @Oscar, welles nietes redenering; jouw religie is beter dan de mijne. Het zou hier moeten gaan om een seculier bestuur van Nederland en de religie hoort privé en in geloofshuizen of maatschappij en niet in de politiek. Geert vindt dat islam een politiek islam is, maar gaat regeren met politiek christen(dom). Waarom mag één wel en ander niet?

  Een dogmatisch boek is statisch en derhalve dood, omdat als inspiratiebron te gebruiken, man ga leven.

  Hier zit nog een rk misbruikte (rond 1965 misbruikt) en met Donner’s godslaster is het nog steeds moeilijk om misbruikten te rehabiliteren, laat staan pedofile pristers te bestraffen en opsluiten. Een Oostenrijkse onderzoek heeft uitgewezen dat er 90 % van rk pristers homoseksueel is, wil niet zeggen pedofiel. Om je kinderen dan daar aan bloot te stellen, moet je zelf weten, maar niet van mijn centen en ook geen gelovige scholen van mijn belastinggeld subsidiëren.

  Ik ga me niet verdiepen in godsdienstige artefacten, ben bezig op andere manier met rehabilitatie (maar ben nog studerend) en ik beloof ze dat ze nog van me zullen horen.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Egalite [10]:

  Geen welles-nietes redenering. Ik stel dat de islam en het christendom niet hetzelfde zijn. Ik heb het niet over beter of slechter. Of agressief geweld, het stenigen van overspeligen, het van de berg gooien van homoseksuelen, huwelijken met pre-puberale kinderen, slavernij en het doden van afvalligen goed of slecht is, of beter of slechter, of wenselijker of minder wenselijk is dan het christendom (dat overigens op geen enkele manier aanzet tot seksueel misbruik en alle vormen van seksueel misbruik beschouwt als een ernstige zonde, moge dat duidelijk zijn), is aan u.

  “Hier zit nog een rk misbruikte (rond 1965 misbruikt) en met Donner’s godslaster is het nog steeds moeilijk om misbruikten te rehabiliteren, laat staan pedofile pristers te bestraffen en opsluiten.”

  Dat vind ik heel erg. Dat betreur ik en keur ik af. Dat misbruik vind ik walgelijk en verwerpelijk. Misdadig. De verantwoordelijken, degenen die misbruikt hebben dienen bestraft te worden. Ik ben tegen het verjaren van deze misdrijven. Mensen die kinderen misbruiken dienen opgespoord en streng gestraft te worden, of het nu gaat om badmeesters, gymleraren, priesters of anderen.

  “Ik ga me niet verdiepen in godsdienstige artefacten, ben bezig op andere manier met rehabilitatie (maar ben nog studerend) en ik beloof ze dat ze nog van me zullen horen.”

  Zoals u wenst.

 7. dat de Koran totalitair zou zijn en bijv. het Christendom niet is naar mijn inzicht slechts te wijten aan het feit dat de auteur zelf de Koran schreef in de tijd dat hij leefde.

  vervolgens is het boek wellicht slechts doorgezet in andere tijden en andere normen en waarden.

  je kunt je afvragen waar de veranderende normen en waarden (of wormen in aarden lichamen) naar toe migreren. “niets meer te doen” of “al het goede te doen”?

  armzalig zijn in mijn inazicht opvattingen van bijv. politiepersoneel dat “je niet alles moet oplossen, omdat je anders geen werk meer hebt”. Dit laatste is een kennelijke doemgedachte die “kwaadaardige wormen” in menselijke gedachtes aanbrengen.

  Toon Hermans had t al over ’t vlekkie dat steeds groter werd omdat “wij” het er over hadden. Punt daar is slechts dat iedereen gevraagd wordt het elke dag beter te doen dan de vorige, ergo leerzaam in het leven te bewegen met die ander. Grappig dat Irene morgen de Martin Buber prijs ontvangt. Ik veins ene Claus aan haar zijde 😉

 8. @Devidas [13]:

  Die is er niet. En de actualiteitenprogramma’s houden een radiostilte. Als zij aandacht besteden aan het proces van vandaag dan moeten zij er immers ook aandacht aan besteden dat alledrie deskundigen, onafhankelijk van elkaar, tot dezelfde conclusie zijn gekomen dat Geert Wilders op geen enkel punt waarop hij aangeklaagd is een onwaarheid heeft gesproken wanneer het uitspraken betrof over de islam. Niet Wilders, maar de islam stond vandaag terecht. En terecht.

 9. @John Berrevoets [18]:

  Ik heb vooral belangstelling voor de fragmenten waarin de verklaringen van arabist Jansen, arabist Admiraal en Wafa Sultan worden voorgelezen. O, o, o, wat gaan alle zelfislamiseerders van Nederland af!

 10. @Oscar [6]: “De islamitische leer is wezenlijk anders dan de christelijke leer.”

  Waarom is dit relevant? Communisme is ook wezenlijk anders dan liberalisme. Als die stromingen vind je terug in de politiek.

  Een seculiere politiek betekent een niet-ideologische politiek. Dat zou nog slechts een soort zakenkabinetten mogelijk maken. En debatten waarin nog slechts feiten over tafel gaan ipv allerlei ideologische (waan)denkbeelden.

  De hele opzet van een democratie is dat je in het politieke debat een ander van je standpunt kan overtuigen. En waar dit niet slaagt je diegene je wil dmv een democratische meerderheid en staatsgeweld kan opleggen. Moslims en fascisten hebben dat recht net zo goed als christenen en liberalen.

  Christenen en liberalen in de politiek, dan ook communisten, fascisten, moslims, pedofielen, en aanhangers van de kerk van het vliegende spaghettimonster, in de politiek.

  ===
  De wetenschappelijke onderbouwing van het OM:
  http://www.ikonrtv.nl/uploads/uploadedDocs/islam1.pdf

  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.
  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 11. Wilders openingsspeech:
  http://www.youtube.com/watch?v=qsUdyOXN09U

  Pat Condell – The Crooked Judges of Amsterdam:
  http://www.youtube.com/watch?v=96ZUZ9CPZII

  Wafa Sultan interview on Wilders:
  http://www.youtube.com/watch?v=Kvat5HIGZeo

  Teken de steunbetuiging aan Geert Wilders:
  http://www.petitiononline.com/wilders/petition.html

  ===
  “Het is niet alleen het recht maar ook de plicht van vrije mensen zich uit te spreken tegen alles wat de vrijheid bedreigt”
  ~ Geert Wilders

 12. Als oude gepensionneerde heb ik de tijd om over zaken na te denken waarvoor ik toen in nog werkte geen tijd had. Zo houdt niet zozeer de Islam maar de discussie over de Islam me soms bezig. Niet dat ik islamdeskundige ben maar wel de gebeurtenissen in de wereld volg.

  De Islam is een godsdienst, dat is voor mij duidelijk. Er is een opperwezen dat aanbeden wordt, er zijn gelovigen die elke vrijdagmiddag voor het gebed samenkomen, er is een hiernamaals er zijn leefregels. Net zoals bij de Christelijke godsdienst, de Joodse godsdienst en alle andere. Er is een heilig boek, de Koran, net als bij de Joodse godsdienst de Talmud en de Christelijke de Bijbel. Er zijn godsdienstige leefregels waar de gelovigen zich aan dienen te houden net zoals bij de Christelijke en Joodse godsdienst.

  Er zijn stromingen binnen de Islam, zoals de Shiite de Sunni, de Salafisten. Bij de Christenen zien we o.a. Rooms Katholieken, Orthodox katholieken, Protestanten weer onderverdeeld in vele sub-stromingen.

  Er zijn dus tal van overeenkomsten tussen deze godsdiensten. Vanwaar dan toch die zorg en discussie over de Islam, niet alleen in Nederland maar overal in de westerse wereld.

  Het Katholieke geloof zoals ik het kende in mijn jeugd is nauwelijks te herkennen in de hedendaagse vorm. Elke zondag op doodzonde verplicht naar de kerk en bijna verplicht naar het lof. Een strikte scheiding van vrouwen in de linker bankenrij naast het middenpad, mannen in de rechter. De vrouwen verplicht met een hoofddeksel, de mannen juist zonder. De mis aan het altaar met de celebrant van de gelovigen afgekeerd, de gebeden alle in het latijn, er heerste een sfeer van mysterie afgesloten met het ite missa est, gaat heen het is volbracht. Nu lijkt de mis veel zakelijker. De preken in die tijd gingen over de hemel, het vagevuur, het hellevuur, de doodzonde, de eeuwige straf of de beloning in het hiernamaals. Tegenwoordig zijn het maatschappelijke onderwerpen. Kortom ook de praktijk van een geloof en de regelgeving ervan evolueren dus en passen zich aan aan de veranderende maatschapelijke structuren en aan het land, anders in Nederland dan in Brazilië bijvoorbeeld.

  Daarentegen is er binnen het Protestantisme ook een aantal zeer behoudende stromingen die de Bijbel strikt uitleggen en waar nauwelijks evolutie heeft plaatsgevonden.

  Ook bij de Islam kunnen we dat constateren ook daar bestaan stromingen die in interpretatie van de Koran minder tekstgebonden zijn dan andere.

  Waarom lijkt er dan een soort soort een taboe over het praten over de Islam? Wat heb je aan korandeskundigen die de Koran uitspellen en dan uitspraken doen over de aard ervan en de beleving ervan niet in aanmerking nemen. Zij zijn een soort moderne schriftgeleerden uit de Bijbel.

  Ik denk dat dat taboe verband houdt met het andere aspect van de Islam. Er lijkt mij een groot verschil tussen het hedendaagse Christelijke geloof en de Islam in een ander opzicht dan het geloof, de godsdienst dus. De regelgeving van de Christelijke godsdiensten beperkt zich in draagwijdte tot de gelovigen van die godsdienst en is niet dwingend voor andersdenkenden. Bovendien is die regelgeving ondergeschikt aan de wetten van het land. De landswetten gaan dus boven de regelgeving van de kerk.

  In de Islam lijkt dat anders te zijn en prevaleert de regelgeving van de Islam ( Islamic Law) boven die van het land. Bovendien lijkt hij van toepassing niet alleen op de Islam gelovigen maar ook voor andersdenkenden te gelden. We zien dat in de Islamitische landen waar de sharia wetgeving, Islamic Law, van kracht is voor het gehele volk, ook voor andersdenkenden en aanhangers van een minder op de tekst gerichte stromingen. Een voorbeeld ervan is Iran waar het duidelijk is dat een fundamentalistische minderheid deze wetten oplegt aan het gehele volk en men kan een flink aantal landen hieraan toevoegen. Ook zien we dat deze wetgeving andere godsdiensten niet als gelijkwaardig beschouwt maar hooguit onder strenge voorwaarden tolereert

  Ook in Groot Brittannië ziet men nu de sharia rechtbanken, de Islamitische wetgeving dus, in ruime aantallen verschijnen, nu nog zoals men zegt als “mediators” in civiele kwesties voor de gelovigen maar ook daar doemen geluiden op die deze wetgeving boven de Britse stellen. Het is logisch dat daardoor ongerustheid ontstaat. Het principe van sharia rechtbanken is er nu gevestigd en de vrees is hoe deze zich ontwikkelen. Temeer daar het soort straffen opgelegd onder de sharia wetgeving voor westerse begrippen vaak onaanvaardbaar is.

  Het valt niet te loochenen dat dit verschijnsel samenhangt met de aanwezigheid van grote aantallen Moslims in Groot Brittannië en men kan dus een correlatie vrezen tussen de aantallen Moslims en het aantal en de importantie van deze sharia rechtbanken en de invloed die deze zouden kunnen hebben op het Britse maatschappelijk, dus niet godsdienstig, leven. Dit zal ontegenzeggelijk de wijze beinvloeden waarop tegen de toestroom van immigranten uit Moslimlanden wordt aangekeken.

  Overigens veronderstellen vele islamdeskundigen dat de sharia waarschijnlijk niet leeft en/of niet geliefd is onder de meerderheid van de moslims in west Europa. Dat geldt echter ook voor de Islamitische landen met Iran als het duidelijkste voorbeeld waar een fundamentalistische minderheid de sharia wetgeving oplegt aan de anders denkenden en de meer liberale moslims. Datzelfde ziet men in Afrika en Azië.

  Men kan natuurlijk deze onderwerpen bagatelliseren en negeren of zelfs willen verhinderen dat er over gedacht en gediscussiëerd wordt. De daarbij gebruikte methodes houden vaak zeer persoonlijke grievende aanvallen op personen of groepen personen in. Men kan zelfs processen voeren tegen mensen die zich hierover in harde termen uitspreken en aanvoeren dat deze grenzen overschrijden. Dat zet geen zoden aan de dijk. Er moet een redelijke, feitelijke, zakelijke discussie hierover gevoerd kunnen worden. Zo niet dan lopen alleen de gemoederen aan beide zijden verder op en wordt een tweedeling in onze westerse maatschappij alleen maar feller.

  Devidas [30] reageerde op deze reactie.
  Devidas [31] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [24]:
  Gelijk doorsturen naar Cohen en Halsema. Trouwens, Duitsland, Frankrijk, England en Scandinavie bieden vrij spel aan radicalen. We zitten ingesloten.

 14. @Boncoeur [28]:

  “Er zijn dus tal van overeenkomsten tussen deze godsdiensten. Vanwaar dan toch die zorg en discussie over de Islam, niet alleen in Nederland maar overal in de westerse wereld.”

  Die zorgen zijn overal, niet alleen in de westerse wereld. Afrika, Rusland, China, India.

Comments are closed.