Onze kennis van causale verbanden rust op ervaring. Zonder ervaring zou een man met een volmaakt verstand uit de warmte en het licht van het vuur niet kunnen opmaken dat vuur hem zou kunnen verteren. Zou hij zich branden aan het vuur, dan zal hij de volgende keer voorzichtiger zijn. Aldus David Hume. Dit voorzichtiger zijn is voortgekomen uit een vooroordeel.

Vooroordelen steunen op kennis die onder meer voortgekomen is uit de ervaring. Als de man school gegaan zou zijn bij politiek correcte leraren die het hebben van vooroordelen tot iets slechts en tot taboe verklaren, en hij zou zich aan de instructies van zijn docenten houden, dan zou het vuur hem verteren, ook al beschikte hij over volmaakte kennis. Door mensen bij te brengen dat vooroordelen moreel fout zijn, wordt het leerproces van mensen gesaboteerd en stelt men mensen onnodig bloot aan gevaren die men zou hebben kunnen vermijden als men een beroep zou hebben gedaan op een ervaringsoordeel.

Eisen geen vooroordelen te mogen hebben is eisen zo hulpeloos te zijn als een pasgeboren kind. Het is zuiver paternalisme dat poogt het toepassen van empirische kennis te saboteren en daarmee de zelfredzaamheid van het individu te verkleinen.

Vooroordelen kunnen worden bijgesteld. Vooroordelen geven houvast.

Voorbeeld: een eigenaar van een discotheek die een Eskimo weigert aan de deur. Eskimo’s mogen dan wel soepele dansers met veel gevoel voor ritme zijn, ze verkrachten wel kleine meisjes omdat zij geloven dat seks met een maagd hun AIDS zou kunnen genezen en steken autobanden met man en al in brand terwijl ze de ongelukkige met een speer of kapmes te lijf gaan, is het vooroordeel van de eigenaar van de discotheek. Omdat hij erg gesteld is op zijn jonge, vrouwelijke clientèle en ook geen brandjes, steekpartijen of hakpartijen met manchetten in zijn zaak wil geeft hij de voorkeur aan te handelen volgens zijn eigen vooroordeel inplaats van het risico te nemen de mensen in zijn zaak aan gevaren bloot te stellen. En dus wordt de Eskimo aan de deur geweigerd.

Zo is er ook een eigenares van een zeehondencrèche. Deze eigenares, laten we haar gemakshalve Leny noemen, heeft het vooroordeel dat Zulu’s een raar begroetingsritueel hebben door met de neuzen tegen elkaar te wrijven, dat ze naar vis en rauw vlees stinken en zeehondjes afslachten om er een jas of een hutbedekking van te maken. Om die reden is er meteen wantrouwen als ze boven een sollicitatiebrief een Zulu-naam ziet prijken. In plaats van het risico te nemen de zieke zeehonden opgewonden te maken door de vislucht die de Zulu mogelijk bij zich zal hebben of in paniek te brengen door de rauwe vleeslucht van verorberde soortgenoten die uit de mond van de Zulu zou kunnen walmen wijst Leny de Zulu bij voorbaat af.

Vooroordelen hoeven niet waar te zijn. Vooroordelen kunnen bijgesteld worden. Anti-discriminatiewetgeving is niet alleen onwenselijk, zij is ook overbodig. Door mensen het recht te ontzeggen om Eskimo’s tot hun horeca-etablissement toe te laten of Zulu’s te weigeren bij sollicitaties wordt mensen het recht ontzegt een eigen risicoanalyse te maken. Als gedrag, dat door iemand als onwenselijk wordt beschouwd bij een bepaalde groep vaker voor komt dan is het rationeel te verdedigen om leden van deze groep te weren als er in een korte tijd een beslissing genomen moet worden en het toelaten van iemand uit deze groep een potentieel gevaar kan opleveren. Mochten vooroordelen ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep niet kloppen dan zal dat zich uiteindelijk uitfilteren. Als Zulu’s gediscrimineerd worden in een vrije samenleving, dan zal het na verloop van tijd voor werkgevers die bepaalde vooroordelen tegen Zulu’s niet hebben, of deze vooroordelen weten te relativeren, erg lucratief worden Zulu’s in dienst te nemen. Door de aanvankelijke weigering van Zulu’s op de arbeidsmarkt zal het een werkgever minder kosten om Zulu’s in dienst te nemen dan leden van bevolkingsgroepen die, wegens positieve vooroordelen, erg gewild zijn op de arbeidsmarkt.

In een vrije samenleving zijn alle goederen en diensten die mensen leveren onderhevig aan vraag en aanbod, aan de marktprijzen. Als leden van een bevolkingsgroep door werkgevers, huisbazen, vriendenkringen en huwelijkskandidaten worden geweigerd dan zal dat ertoe leiden dat de leden van zulk een bevolkingsgroep de mensen op gaan zoeken die hen wel accepteren. Kan men moeilijk een baan vinden omdat werkgevers leden van een bepaalde bevolkingsgroep niet in dienst willen nemen dan zal de marktprijs voor de diensten, de arbeid, die leden van de gediscrimineerde groep aanbieden dalen waardoor het voor sommige werkgevers erg aantrekkelijk gaat worden hen in dienst te nemen. Eenmaal in dienst genomen, verkeren zij in de omstandigheid om de bestaande vooroordelen te ontkrachten (of te bevestigen). De Eskimo’s in het bedrijf blijken bijvoorbeeld helemaal geen maagden te verkrachten en zijn in het geheel niet lui. De Zulu-werknemers blijken niet naar vis en rauw vlees te ruiken. Het personeel doet het werk naar behoren en dat gegeven dringt geleidelijk door tot de gehele samenleving waardoor de marktwaarde van leden van de gediscrimineerde groepen weer gaat stijgen. Uiteindelijk zouden de vooroordelen die mensen hebben tegen een bepaalde bevolkingsgroep (vrijwel) geheel kunnen verdwijnen (of juist bevestigd kunnen worden) zonder dat er ook maar één professionele ‘racismebestrijder’ aan te pas is gekomen.

Mijn pleidooi: álle wetgeving die discriminatie verbiedt afschaffen. Alle wetgeving die (positieve) discriminatie door de overheid toe staat afschaffen. Alle burgers het recht toe kennen te discrimineren, zich beledigend, discriminerend en racistisch uit te laten in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding. Alle mensen het recht geven groepen en leden van groepen te discrimineren, te beledigen en uit te sluiten wegens ras, afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, geslacht, levensovertuiging, handicap of op welke grond dan ook. Volledige vrijheid van meningsuiting. Volledige vrijheid van associatie.

Oscar

Oktober 2010

28 REACTIES

 1. @Romee [3]:

  Het is coïncidenteel, dunkt mij. Maar het zou natuurlijk kunnen dat ik onbewust dingen heb opgepikt, waardoor ik er nu mee kom. Ik had voor de zomer al het plan opgevat om een serie artikelen te schrijven over het onderwerp discriminatie, en dan met name het schandalige verbod daarop.

  Romee [9] reageerde op deze reactie.

 2. Dit is een utilitair argument en het is natuurlijk onmogelijk te leven zonder te discrimineren. We discrimineren bij het kiezen van onze partners en ons voedsel.
  Je zou ook het niet utilitaire argument kunnen gebruiken dat gebaseerd is op een contradictie. Het verbod op discriminatie is op zichzelf al discriminatie. Daarmee is het intern tegenstrijdig en daarmee onwaar.

 3. Discriminatie zit ingebakken in onze genen. De afkeer van zwarten door blanken stamt nog uit de prehistorie. Toen het klimaat na de laatste grote ijstijd warmer werd kwamen ook veel zwarte mensen naar de gematigde streken (ja, de geschiedenis herhaalt zich! 😉 Die waren echter minder goed aangepast aan de leefomstandigheden hier. Zo ontwikkelden zij allerlei ziekten (o.a. bloedarmoede en botvergroeiingen tgv vitaminegebrek en te weinig zon) Het was voor het voortbestaan van een blanke clan daarom niet gunstig als deze zich mengde met ziekelijke zwarte immigranten.

  Discriminatie heeft dus een functionele basis. Als je bijv. een aantal mensen in een donker steegje moet passeren maakt het nogal wat uit tot welke groep ze behoren. Je loopt nu eenmaal veel meer kans beroofd en vermoord te worden door een groepje jonge Marokkanen dan door een groepje oudere Noren. Ook voor bedrijven, m.n. verzekeringsmaatschappijen en banken, is discriminatie van levensbelang. Voor men zaken met je doet gaat men eerst na tot welke risicogroep je behoort, pas daarna wordt je beoordeeld op je persoonlijke merites.

  En zo hoort het ook. Als discriminatie ongunstig uitpakt wordt dit vanzelf afgestraft door de concurrentie. Daar hoeft een overheid zich niet mee te bemoeien.

  ===

  “You don’t pick black actors or black directors because they are black. You pick them because they are good. If you lend somebody 50 million dollars you want you’re money back. You don’t care if they are oppressed. You just want you’re money back.”

  ~ Denzel Washington (afro-american actor)

 4. @Aigyptos [7]:

  Het enige wat je kunt doen om je tegen zulke fratsen van de rechter te weren is om niet openlijk te discrimineren en zonder reden aangeven geen zaken te willen doen. ‘Op welke grond dan ook’ staat weliswaar in artikel 1 van de Grondwet, maar ontbreekt in het Wetboek van Strafrecht.

 5. Het is @Oscar [4]:

  Veel problemen voorkom je door kinderen al heel jong aantal uren les te geven in sociologie, psychologie en filosofie.
  (en niet als studie op een universiteit)
  Deze mensenkennis is niet alleen in het sociale leven handig, maar is ook goed voor het bedrijfsleven.
  Je verhoogt het inlevings/voorstellings-vermogen en leert ze te relativeren.

  Je kunt het splitsen in twee stukken.

  1 De sociale discriminatie.

  Het beter leren inleven in iemand anders zijn situatie is heel handig.
  Het beste is het omdraaien van de situatie.
  B.v als jij wordt uitgesloten.(bv.blank/zwart)

  2 De economische “discriminatie”

  Dit lost de markt zelf wel.
  Het inleven hoe een klant denkt of werkt is kan ook handig zijn om daar op in te spelen.

  Bij gebrek aan dit, gaat men weer wetten en regels bedenken, o.a de wet discriminatie.

  De grens “zonder een wet van discriminatie” ligt bij ontstaan van een bedreiging voor een ander persoon.

  Met een beter inlevingsvermogen kan men ook beter bepalen wanneer het een bedreiging is voor iemand anders.

  Voorbeeld; rokers of niet-rokers discrimineren.
  De ondernemer van het rook-café zal niet-rokers uitsluiten/discrimineren als personeel.
  Je gaat daar vrijwillig werken of een bezoek doen.
  Als het café dan ook nog privé eigendom is, zijn we snel klaar. De eigenaar bepaalt.

  Maar wat als je in een ziekenhuis ligt en je kamergenoot wil roken.

  Dan zal het bestuur/overheid een regel maken niet op basis van het discrimineren van de roker (om het in het ziekenhuis te verbieden) ,maar op basis van een bedreiging van een ander persoon.

  Kan de wet discriminatie worden vervangen door de een wet bedreiging?
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Aigyptos [7]:

  “€1500 boete. Dit gaat helemaal nergens meer over.”

  Dan zijn ze er nog genadig vanaf gekomen. Voor een dergelijke ‘misdaad’ mogen rechters iemand veroordelen tot een gevangenisstraf van twee maanden of een geldboete van de derde categorie, die kan oplopen tot ten hoogste € 7.600.-

 7. @Romee [9]:

  “Maar wat als je in een ziekenhuis ligt en je kamergenoot wil roken.”

  Dat hoort af te hangen van het beleid dat een ziekenhuis voert. Ik denk dat een ziekenhuis die niet-rokers op een rokersafdeling plaatst snel in opspraak komt.

  “Kan de wet discriminatie worden vervangen door de een wet bedreiging?”

  Dat is geen vervanging te noemen. Discriminatie is wezenlijk iets anders dan bedreiging. Álle anti-discriminatiewetten moeten worden afgeschaft. Een eigenaar van een discotheek moet op het bord met de huisregels gerust kunnen schrijven ” 1) correcte kleding verplicht 2) Marokkanen worden niet toegelaten” en een producent van gay-porno moet gerust in een advertentie voor een vacature kunnen zetten “bij gelijke geschiktheid hebben wij de voorkeur voor een kale grootgeschapen neger met een snor”.

 8. Iedereen discrimineert, bewust of onbewust. Je mag het alleen niet uitspreken.

  Als er schade ontstaat door niet te discrimineren dan geeft de overheid niet thuis. Zelfs bij strafbare feiten heeft de zaak ‘geen prioriteit’. Je moet dus iedereen gelijk behandelen, maar als het fout gaat zit je zelf met de gebakken peren.

  —————————————————–

  Ik zal een probleem schetsen met bepaalde bevolkingsgroepen: zijn er niet op het afgesproken tijdstip, moeten eerst mobiel gebeld worden en dan komen ze na 20 tot 30 minuten.

  Dan zeuren ze over de uitvoering en de prijs. Moeten vaker ‘nadenken’ en snappen niet dat tijd en deskundigheid geld kosten.

  Uiteindelijk moet de rekening na diverse aanmaningen door de deurwaarder geïncasseerd worden.

 9. Erg jammer dit soort stukjes, ik geloof niet dat deze discussie op nivo te houden is als mensen beginen over genetische verschillen, nee ik ontken niet dat die er zijn maar het heeft “niks” met immigratie problemen te maken.

  Problemen komen voor uit cultuur en taal verschillen, een faalende overheid zorgt ervoor dat dit probleem hinderlijke vormen aanneemt.

  Maar goed, ik ken jullie achtergronden niet dus ik weet niet waar de beeldvorming vandaan komt maar er zijn eerlijke hardwerkende marrokanen, nee ik ontken niet dat procentueel gezien marrokanen vaker crimineel zijn, maar is het niet jammer dat de goede hieronder moeten lijden? Discriminatie is er toch wel, hier en waar ook ter wereld en zelft met goede wil en leiderschap duurt het meerdere generaties voordat zoiets echt verdwijnt uit een land.

  Iedereen mag zeggen wat ie wil en geen enkele wet het strafbaar moeten maken om iemand voor #&%@!$ “insert bevolkingsgroep hier”

  Maar mensen weigeren puur op hun ras,leeftijd of geslacht is geen positieve ontwikkeling,zie het als een verplichte beleefdheidsvorm, je hoeft niemand uit te nodigen voor een gesprek als de CV je niet aanstaat, gewoon een kort briefje, helaas u bent niet uitgekozen voor een gesprek, succes bij u verdere sollicitaties.

  Vooroordelen worden niet bijgestelt als mensen zoals Oscar hun kinderen op een blanke school doen, en zorgen dat ze in een blank dorp wonen en hun eerst baantje krijgen bij een bedrijf met enkel blanke medewerkers, uiteraard thuis enkel TV zenders die voldoen aan de eisen, vast wel iemand die een internet ding voor je browser ontwikkelt zodat je kinderen veilig kunnen surfen, niet alleen zonder porno maar ook zonder eventuele informatie die hun brein in ontwikkeling de verkeerde beeldvorming zou kunnen geven, je ziet mischien wel waar dat heen gaat…

  Je ongezouten mening geven moet kunnen maar als er hier borden op deuren komen met geen marrokanen of dat soort onzin dan ga ik hoogst persoonlijk zelf ergens de immigrant uithangen,voor zover het nederlander zijn zowieso nog iets is om trots op te zijn,in zoeen land zeker niet.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Igor [13]: “Problemen komen voor uit cultuur en taal verschillen, een falende overheid zorgt ervoor dat dit probleem hinderlijke vormen aanneemt”

  Dat klopt. Een normale handhaving van de rechtsorde zou al veel helpen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/7803803/__Hondje_doodgeschopt__.html?p=2,1

  Problemen komen zowel voort uit de opvoeding als uit genetische verschillen. Het nature/nurture debat zou echter geen rol moeten spelen. Links heeft dit altijd gebruikt om de daders een slachtofferrol te kunnen geven. Rechts gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je hebt immers altijd een keuze.

  ===
  “Dus u slaat uw vrouw en u steelt auto’s?”
  “Ja, ik ben nogal makkelijk te beïnvloeden.”
  “Bent u dan ook makkelijk te beïnvloeden om een taalcursus te volgen of om een muurtje te leren metselen, zodat u op een normale manier uw brood kan verdienen?”

  ~ Theodore Dalrymple (ex-gevangenispsychiater)

  Igor [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [14]: “De vraag behelst of het legitiem is om geweld te gebruiken tegen iemand die openlijk discriminatoir en racistisch is.”

  @Igor [13]: “ik ontken niet dat procentueel gezien Marokkanen vaker crimineel zijn, maar is het niet jammer dat de goede hieronder moeten lijden?”

  Als discriminatie ongunstig uitpakt wordt dit vanzelf afgestraft door de concurrentie. Daar hoeft een overheid zich niet mee te bemoeien.

  Dat de goeden onder de kwaden lijden kan je niet afwentelen op de mensen die discrimineren. Iemand die wordt gediscrimineerd leidt geen schade. Niemand heeft immers recht op een baan, een product of een dienst.

  Discriminatie is een normale vorm van risico-inschatting. Het verbieden betekent, dat je extra schade veroorzaakt.

 12. is het discriminatie als ik zeg dat de meest afschuwelijke dingen worden begaan door blanken?

  slavernij

  kinderporno

  vieze dominees

  sadistische trekjes zoals irakeze gevangen naakt te laten poseren enzovoorts

  seksistische trekjes in de media lekker met je gezin voor de buis

  tig ontvoeringen van kinderen jaarlijks

  loonslavernij facistische trekjes uitbuiting van arme derde wereldlanden voor zelfverrijking

  en zoveel meer..hup hap blok voor de kop

  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 13. @sjakie [17]:

  Ja. Het recht om blanken te discrimineren heeft u.

  En als u zou zeggen dat de meest afschuwelijke dingen worden begaan door zwarten…slavernij, verkrachting, amputatie van lichaamsdelen met kapmessen, het levend verbranden van mensen, risicovolle seks hebben met iemand terwijl men weet dan men met het Aids-virus besmet is, racistische trekjes zoals Tutsi’s kenmerken als kakkerlakken, uitbuiting van arme boeren en landarbeiders in arme derde wereldlanden voor zelfverrijking, diefstal van de bedrijven van blanke boeren, hyperinflatie en zoveel meer ook dan zou u mijns inziens dat recht hebben.

  Waar ik bezwaar tegen maak is dat degenen die zwarten discrimineren worden gezien als het ergste soort paria’s en onmensen en degenen die blanken discrimineren worden beschouwd als deugende mensen met maatschappijkritiek en vol van engagement. Hoewel het iedereen vrij staat om ook op dit punt te discrimineren is deze vorm van discriminatie ons met geweld opgelegd. Racisme tegen blanken wordt door de cultuur-marxisten oké gevonden.

  joris [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [18]: Wat jammer dat u een betoog voert en de daarvoor aangevoerde argumenten in deze laatste alinea totaal teniet doet door “bezwaar te maken” tegen hen die van eenzelfde recht als u gebruik lijken te maken.

  Alhoewel zij hierin door u vrij worden geacht (het staat ze vrij), wordt hen door u toch niet eenzelfde vrijheid gegeven als die waarvan u zich bedient en dat is op zich best opmerkelijk te noemen.

  Indien u, zoals vermoed zou kunnen worden uit de strekking van uw woorden, aanspraak wenst te maken op een bepaalde vorm van een eerlijkheidsbeginsel-onder gelijke omstandigheden gelijk behandelen-moet ik u melden dat u dan volgens datzelfde beginsel het recht verspeelt om tegelijkertijd bepaald discriminatoir gedrag toe te passen.

  Ook het recht om vanuit een eigen visie geweld toe te passen op hen die een gelijkluidende mening niet delen zou vallen onder de vrijheid om te discrimineren. Of het moet zo zijn dat u tegen geweld an sich bent, maar meer lijkt het erop dat het recht op discriminatie door u slechts op een selectieve manier wordt toegepast.

  Mijn punt is…u mag zich, volgens de strekking van uw eigen pleidooi miskend voelen, u mag het idee hebben dat u tekort wordt gedaan door cultuurmarxisten..echter..daar bezwaar tegen(kunnen, willen, mogen) maken is hetzelfde als hen het door u voorgestelde recht ontzeggen of daar een poging toe doen.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 15. @joris [19]:

  “Wat jammer dat u een betoog voert en de daarvoor aangevoerde argumenten in deze laatste alinea totaal teniet doet door “bezwaar te maken” tegen hen die van eenzelfde recht als u gebruik lijken te maken.”

  Waar ik bezwaar tegen maak is dat cultuur-marxisten via de staat ervoor gezorgd hebben dat het nu in de cultuur verankerd zit dat de ene vorm van discriminatie (anti-blank racisme) als kwalijker wordt beschouwt dan een andere vorm (anti-zwart racisme).

  “Alhoewel zij hierin door u vrij worden geacht (het staat ze vrij), wordt hen door u toch niet eenzelfde vrijheid gegeven als die waarvan u zich bedient en dat is op zich best opmerkelijk te noemen.”

  Ik gun iedereen de vrijheid naar hartelust te disrimineren dat het een aard heeft. Waar ik echter bezwaar tegen maak is discriminatie die met geweld wordt opgelegd. Om die reden ben ik dan ook tegen nationaal-socialisme(dus nog los van het socialisme dat zo kenmerkend voor Hitler en de zijnen is), apartheid en politieke correctheid/cultuur-marxisme.

  “Indien u, zoals vermoed zou kunnen worden uit de strekking van uw woorden, aanspraak wenst te maken op een bepaalde vorm van een eerlijkheidsbeginsel-onder gelijke omstandigheden gelijk behandelen-moet ik u melden dat u dan volgens datzelfde beginsel het recht verspeelt om tegelijkertijd bepaald discriminatoir gedrag toe te passen.”

  Waar ik bezwaar tegen maak is als geweld, en instituten die alleen kunnen bestaan als zij geld kunnen krijgen van mensen die geweld toepassen, een factor is om invloed uit te oefenen op mensen. Dus als al die anti-discriminatiebureau’s, omroepen, overheidscampagnes en onderwijzers hun anti-racistische denkbeelden, die in de kern racistisch zijn, overbrengen op mensen ten bate van het cultuur-marxisme.

  “Ook het recht om vanuit een eigen visie geweld toe te passen op hen die een gelijkluidende mening niet delen zou vallen onder de vrijheid om te discrimineren.”

  Neen, juist niet. Ik neem afstand van elke vorm van agressief geweld. En ik heb niet in het artikel, en ook niet in een reactie, gepleit voor het toepassen van geweld. Integendeel!

  “Mijn punt is…u mag zich, volgens de strekking van uw eigen pleidooi miskend voelen, u mag het idee hebben dat u tekort wordt gedaan door cultuurmarxisten..echter..daar bezwaar tegen(kunnen, willen, mogen) maken is hetzelfde als hen het door u voorgestelde recht ontzeggen of daar een poging toe doen.”

  Ik maak bezwaar tegen het (verborgen) geweld dat de anti-racistische ideologie, die een kop van de draak is van de cultuur-marxistische ideologie, tot een heersende opvatting in de samenleving heeft gemaakt. Mijn walging van de anti-racistische ideologie is o.a. zo groot omdat het mij van kindsbeen af aan is opgedrongen door onderwijzers, televisieprogramma’s, overheidscampagnes en gesubsidieerde anti-racismebestrijders. Zonder dit beroep op de staatsmacht zouden anti-racisten volgens mij slechts een stel relatief ongevaarlijke idioten in de marge van de samenleving zijn. Maar helaas, dat zijn ze niet, ze zijn overal en zelfs in het uitgaansleven kom ik professionele anti-racismebestrijders (compleet in uniform, kleding waar artikel 1 van de Grondwet, een logo, op staat) tegen, en dat komt omdat zij zich gesteund weten door de agressiemonopolist.

 16. Het monster van de politieke correctheid vernietigt iedere menselijke waardigheid.

  http://www.midwood.net/brent/wp-content/uploads/2007/04/politicallycorrect.jpg

  http://eenanderestem.web-log.nl/./photos/uncategorized/cultuurrelativisme.gif

  ===

  “In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, not to inform, but to humiliate; and therefore, the less it corresponded to reality the better.

  When people are forced to remain silent when they are being told the most obvious lies, or even worse when they are forced to repeat the lies themselves, they lose once and for all their sense of probity. To assent to obvious lies is…in some small way to become evil oneself. One’s standing to resist anything is thus eroded, and even destroyed.

  A society of emasculated liars is easy to control. I think if you examine political correctness, it has the same effect and is intended to.”

  — Theodore Dalrymple (British writer and retired prison doctor and psychiatrist)

 17. @Oscar [14]: Een wezenlijke vraag is….hebben mensen volgens u het recht om iemand puur vanwege zijn of haar ras te weigeren als klant of als werknemer?
  En dat recht staat los van fatsoen. De vraag behelst of het legitiem is om geweld te gebruiken tegen iemand die openlijk discriminatoir en racistisch is.

  – Kort antwoordt:
  Als individu: ja, als bedrijf/collective verband: nee

  Legetiem om geweld te gebruiken? Tja waareer is dat legetiem? enkel uit noodzaak – moreel gezien nooit of zelden correct gebruik van geweld door overheidsdiensten. Maar goed als Oma niet zelf die wannabee gangsters opspoort en wraak neemt zou het mischien praktisch zijn op toch iets collectiefs te doen.

  Het staat wat mij betreft niet los van fatsoen en beleeftheidsnormen, immers deze principes zijn onderhevig aan cultuur, tijd en heersende religie, waarvan het begrip cultuur ook zeer moeilijk te defineren valt.

  Juist door deze dingen duidelijk te stellen kan immigratie beter verlopen, eenvoudige, duidelijke, rechtvaardige wetgeving die gehandhaaft en dus gerespecteerd wordt.

  @Peter de Jong [15]:
  Problemen komen zowel voort uit de opvoeding als uit genetische verschillen. Het nature/nurture debat zou echter geen rol moeten spelen. Links heeft dit altijd gebruikt om de daders een slachtofferrol te kunnen geven. Rechts gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Je hebt immers altijd een keuze.

  Problemen met gentische verschillen? Goh kan je dat onderbouwen?? Niet dat ik zelf de kwalificaties heb om dergelijk onderzoek te analyseren (hoogstens de “conclusie” van een al dan niet integere wetenschapper.

  Links gebruikt dit rechts gebruikt dat….
  Mischien binnenkort een plekje in den haag voor u meneer de jong, vooral niet inhoudelijk bezig zijn, het gaat tenslotte om uw partijbelang en zelfs al heeft de oppositie een goed idee (fictief!), dan kan het altijd nog verworpen worden op basis van het feit dat het een links/rechts/capitalische/christelijk/islamitische/ Zo kan ik nog lange pagina met text vullen met alle namen en vakjes waarin men zichtzelf plaast danwel geplaast word door anderen, ik ben zelf niet gehecht en welke term dan ook, veel ideologien heben goede kanten maar geen een is die van mij.

  Op je 2e reactie ga ik niet reageren, ik betreur je persoonlijk ervaringen.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Igor [22]:

  “…als bedrijf/collective verband: nee”

  Waarmee u dus zou pleiten voor agressief geweld tegen eigenaars van bedrijven die zelf willen bepalen met wie zij zich willen inlaten en met wie niet.

  Waarmee u dus zou pleiten voor de schending van de eigendomsrechten van mensen die van niemand de eigendomsrechten geschonden hebben.

  Dit vind ik bijzonder kwalijk. Onethisch. Een grove miskenning van natuurrecht.

 19. @Igor [22]:

  Crimineel gedrag is deels aangeleerd en deels overgeërfd. Sommige mensen hebben door hun genetische aanleg een grotere neiging tot liegen en bedriegen en tot agressief gedrag dan anderen met een afwijkende genemap.

  Links heeft dit laatste altijd miskend en zo heropvoeding als remedie voor resocialisatie geponeerd. Bij een genetische aanleg is zoiets echter zinloos.

  Mijn punt is dat dit nature/nurture-debat helemaal niet ter zake doet. Ieder mens heeft immers een eigen verantwoordelijkheid. Je kiest er zelf voor om crimineel te worden of niet (dus ongeacht je cultuur of aanleg).

  Mijn reactie #16 geeft overigens de essentie van deze discussie weer. Jammer dat je daar niet op wil reageren.

 20. Ik geloof niet dat crimineel gedrag in de genen zit,
  en zelfs al zou dat wel zou zijn dan nog vindt ik het hele idee erg eng, zeker in de handen van een overheid, gaan ze straks preventief opsluiten op basis van je DNA, het aanvragen van je paspoort duurt willicht wat langer maar zo pak al de genetische criminelen in no time ….
  ik geloof ook niet dat iedere crimineel her-opgevoed kan worden, kortweg is mijn visie op het straffen van criminelen als volgt.

  1. Geen levenslange straffen, kogels zijn veeeel goedkoper. ( dus ook geen levenslang TBS )

  2. Criminelen die hun straf heben uitgezeten moeten een toekomst is de samenleving heben.

  3. Criminelen zonder de nederlandse nationaliteit worden per direct op transport gezet, ongeacht de staat van hun thuisland.

  4. Criminelen dienen hun schuld aan de maatschapij terug te betalen, als dit niet haalbaar is op zijn minst koste dekkend zijn. ( en niet zoals in amerika waar private gevangenissen soms oneerlijke concurentie voeren met bedrijven en bv telemarketing doen)

  5. Misdaden zonder slachtoffer zijn geen misdaden hoogstens een overtreding.

  Nurture/nature is niet een kwestie van iemand minder zwaar straffen omdat ie zo zielig zou zijn, het gaat er om te begrijpen waar de sociale problemen vandaan komen zodat je duidelijk met immigranten kan communiceren,wat voor ons mischien heel gewoon is voor een ander een totaal nieuw begrip
  Als voorbeeld australie, een zeer multicultureel land met vrij weinig problemen met immigranten, waarom? Duidelijk immigratie politiek!
  Als je mensen daar vraagt waar kom je vandaan dan is het eerste antwoord vaak australie, ze zijn er trots op australier te zijn, spreken goed engels en zijn bekend met de geldende beleeftheidnormen enzo.
  Dit berust trouwens op mijn ervaringen aldaar zoeen 10 jaar geleden en niet die TV show borden patrol of zoiets.

  Geen reactie op #16 omdat ik niet denk dat ik je mening kan bijstellen, ik denk dat de meeste mensen zoiets enkel kunnen leren uit een persoonlijke ervaring,maar dat is niet echt een mogelijkheid denk ik.
  Mischien eens wat vragen stellen hierover aan de mensen die er ervaring mee heben gediscrimineert te worden en dan een beetje proberen in te leven in waar zo iemand vandaan komt enzo…

  en altijd maar weer dat heilige geloof in de vrije markt en concurentie zonder de talloze problemen hiermee te erkennen, net zo zot als mensen die denken dat god een oplossing bied.

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Igor [25]:

  “Ik geloof niet dat crimineel gedrag in de genen zit,…”

  Ik denk dat intelligentie grotendeels genetisch bepaald is. Meestal zijn het de intelligente mensen die meerdere stappen vooruit kunnen denken en dus ook al gauw kunnen bedenken dat bepaalde criminele activiteiten zullen resulteren in een gevangenisstraf, waardoor veel kostbare tijd verloren zal gaan. Minder intelligente mensen zullen minder goed in staat zijn meerdere stappen vooruit te denken en vaker, en eerder, geneigd zijn ‘makkelijk geld’ te maken. Ik denk dat er wel degelijk een correlatie zit tussen intelligentie en crimineel gedrag. En dus tussen genen en crimineel gedrag.

  Volgens Dr Pat Mottram is het gemiddelde IQ van de gevangenispopulatie 87, maar liefst 13 punten onder het gemiddelde van 100. Volgens de Universiteit van Liverpool heeft meer dan een kwart van de gevangenispopulatie een IQ lager dan 80. De gemiddelde gevangenisbewoner is dus cognitief zwak begaafd te noemen.

 22. href=”#comment-284921″>Oscar [26]:
  Volgens Dr Pat Mottram is het gemiddelde IQ van de gevangenispopulatie 87, maar liefst 13 punten onder het gemiddelde van 100. Volgens de Universiteit van Liverpool heeft meer dan een kwart van de gevangenispopulatie een IQ lager dan 80. De gemiddelde gevangenisbewoner is dus cognitief zwak begaafd te noemen.

  En dat bewijst dat criminelen dom zijn?

  Lijkt mij eerder zo dat de criminelen die dom zijn een grotere kans heben om in de gevangenis te belanden! Maar goed het is moeilijk onderzoek te doen onder criminelen die op vrije voeten zijn 🙂

  Maar ik bedoelde eigenlijk niet dat crimineel gedrag niet erfelijk kan zijn maar zoiets is nooit 100% zeker en waar het mij eigenlijk om gaat: het is niet gebonden aan iemands ras.

  Onderzoek naar genen enzo vindt ik goed maar ik denk dat het nog veel te vroeg is om op basis van dergelijke onderzoeken beslissingen te maken. Geef ieder individu gelijke kansen, ongeacht zijn DNA.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Igor [27]:

  “Maar ik bedoelde eigenlijk niet dat crimineel gedrag niet erfelijk kan zijn maar zoiets is nooit 100% zeker en waar het mij eigenlijk om gaat: het is niet gebonden aan iemands ras.”

  Dat is niet te stellen. Als crimineel gedrag onder mensen met een IQ van, laat ons zeggen, 70 tot 90 vaker voorkomt dan komt crimineel gedrag bij het ene ras, dat gemiddeld een lager IQ heeft, vaker voor dan bij het andere ras, dat gemiddeld een hoger IQ heeft.

  Negers hebben gemiddeld een lager gemiddeld IQ dan blanken. Blanken hebben een iets lager gemiddeld IQ dan Oost-Aziaten en bovendien een ‘bredere curve’ (bij blanken komen, net als bij mannen, de extremen vaker voor terwijl de IQ-cijfers van Oost-Aziaten meer neigen naar het gemiddelde – net als bij vrouwen – van de eigen etnische groep) waardoor de intelligentieniveaus van blanken onderling meer verschillen dan de intelligentieniveaus van Oost-Aziaten onderling. De intelligentie van Amerikaanse zwarten, die gemiddeld een kwart blank zijn bijgemengd, is gemiddeld 85. Die van zwarte Afrikanen gemiddeld 70.

  Hoewel de Amerikaanse negers (politiek correct: afro-americans) slechts 12,2% van de Amerikaanse bevolking uitmaken is maar liefst 40,21% van de gevangenispopulatie Afro-Amerikaans.

  Daarbij dient te worden opgemerkt dat sommige gevangenen voor een slachtofferloos misdrijf gevangen zitten, zoals het dealen van drugs.

Comments are closed.