De overheid  hanteert de volgende methoden voor ontvreemding:

01.Belastingheffing ( het   ontvreemden van gelden van werkende mensen   teneinde deze gelden te verdelen onder personen die deze  mensen niet kennen voor doeleinden waar zij niet mee  instemmen)

02.Lenen: het lenen van gelden teneinde deze leningen later of helemaal niet of  met zwaar geïnfleerd geld terug te betalen

03.Inflatie:  het  zakkenrollen van  een aantal procenten per jaar van iedereen die over  geld beschikt

04.Extra  roofacties in  de vorm van het beperken van eigendomsrechten ten gevolge waarvan de waarde van iemands bezit  onder druk gezet wordt

Bij  voorbeeld:

A.     het onteigenen van gronden tegen betaling van minder dan de vrijemarktprijs

B.    het beperken van  de vrijheid om   grond een bestemming te geven naar keuze van de eigenaar

Het ware te wensen dat  het bovenstaande  indringend en bij herhaling onderwezen  zou worden op iedere Nederlandse  school.

Hugo van Reijen

73 REACTIES

 1. Uitstekend artikel.

  Even voor de duidelijkheid

  Ontvreemden — rooven — stelen. Iemand het zijne ontnemen ten einde het zichzelf toe te eigenen.

  Ontvreemden drukt dit het zachtst uit en laat in het midden, of het op bedekte wijze dan wel openlijk geschiedt.

  Stelen is het arglistig wegnemen wat aan een ander behoort,

  ..hetgeen bij rooven openlijk en met geweld geschiedt.

 2. Dat met die belastingheffen als roof puzzelt me al enige tijd. In mijn perceptie betalen we met belastinggeld o.a. zaken die we als individu niet maar als collectief wel kunnen bekostigen: infrastructuur (wegen, water, etc), politie, brandweer, educatie, etc. Volgens mij kan belasting dan beter verlichting heten. Als er geen belasting wordt geïnd, hoe betalen we dan die gemeenschappelijke zaken?

  Een oplossing kan zijn dat we stroomgeld integraal invoeren. Er stroomt een klein gedeelte van jouw geldvoorraad in een holarchie (of nest van nesten) van algemene fondsen waaruit die collectieve zaken worden gefinancierd. Daarnaast krijgt iedereen een bepaalde hoeveelheid ‘stemgeld’ waarmee je in kunt stellen/aan kunt geven hoe jouw stroomgeldstroom verdeeld moet worden over die verschillende fondsen. Maakt meteen een (groot?) gedeelte van de politiek overbodig, en dus ons land weer soepeler en aantrekkelijker.

  Voor meer, zie: http://aardbron.nl/cat/geld/

  Devidas [3] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Martien van Steenbergen [2]:

  “Als er geen belasting wordt geïnd, hoe betalen we dan die gemeenschappelijke zaken?”

  Deze zaken (veiligheid, brandweer, onderwijs etc.) zouden helemaal niet in handen moeten zijn van organisaties die zich een monopolie op het uitoefenen van agressie aangematigd hebben. Het zouden diensten moeten zijn die organisaties die afzien van agressief geweld aanbieden op de vrije markt.

  Stroomgeld is om meerdere redenen geen goed idee. Het eerste is dat geld privaat geproduceerd dient te zijn en niet onderhevig behoort te zijn aan reguleringen (rente, oplopende inflatie door geld bij te drukken etc.) van de overheid en organisaties die gebonden zijn aan de overheid. En ten tweede omdat (gedwongen) collectivisme niet juist is omdat dwang een vorm van agressief geweld is. Behalve dat agressief geweld onethisch is, remt agressief geweld uiteindelijk ook het welzijn en de welvaart van de burgers. Het dwingt alle mensen in het keurslijf van een systeem. En daarmee worden degenen die een beter systeem hebben, dat leidt tot meer productie en tot meer welvaart (en wel zonder agressief geweld te gebruiken) ook gedwarsboomd.

  Alle diensten dienen te komen van private aanbieders (en niet van agressiemonopolisten) en de geldproductie is één zo’n dienst (geldproductie in geen geval in handen van een overheid).

  Martien van Steenbergen [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Martien van Steenbergen [5]:
  JA

  Politie en rechtbanken financieren via staatsloterijen/vrijwillige bijdragen/verhalen op misdadigers/zelf betalen als iemand contractrecht schendt en je wilt dat justitie het opknapt.

  Leger financieren met pot centen waar meer rek in zit. Gasbaten ofzo. Zou niet zoveel moeten kosten, maar als de Taliban of China binnenvalt wil je je wel een beetje fatsoenlijk kunnen verdedigen natuurlijk.

  Infrastructuur kan gek genoeg privaat worden opgelost.

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [6]:

  Een geldsysteem en de wijze waarop je zaken zoals brandweer en politie en onderwijs organiseert zijn m.i. twee aparte zaken. Neemt niet weg dat een (geld)systeem een (zeer sterke) organiserende functie heeft. Het ontwerp van een geldsysteem is daarom van cruciaal, essentieel, levensbelang.

  Ik kan me vinden in het niet-monopolistisch organiseren van de infrastructurele diensten. Wat ik me dan wel afvraag is hoe je dat het beste (chaordisch) kunt doen zodat er eenheid in verscheidenheid ontstaat. Anders gezegd, wat zijn de speelregels voor dergelijke diensten op basis waarvan zo’n vrije marktsituatie kan ontstaan en zelforganiserend en zelfhelend kan zijn. Waar vind ik daarvoor de concrete voorstellen?

  Geld, en daarmee stroomgeld, is privaat geproduceerd, op het moment van transactie tussen koper en aanbieder. Wel binnen dynamische grenzen. Trustpsace gelezen?

  Je maakt bezwaar tegen (gedwongen) collectivisme. Welnu, maak stroomgeld vrij en willig. Laat elk individu zelf bepalen of en hoeveel de stroomgeldkraan open staat. Mogelijk gaan mensen dan juist vrijwillig belasting betalen?! Dan gaan we over van belastingdwang op het geschenk voor de gemeenschap. Dat is een soort idealistische herprogrammering van de gemeenschap. Daarbij worden precies dezelfde bedragen betaald, ze worden echter niet meer afgedwongen maar vrijwillig.

  Het keurslijf van een systeem lijkt me onvermijdelijk. Elke afspraak leidt tot een systeem. Of wil je alle afspraken overboord gooien en alles volledig vrij en willig maken? Kan er dan florerende, bruisende samenlevenskunst ontstaan? M.i. hebben we juist een elegante, minimale set van speelregels nodig die zodanig ontworpen zijn dat ze samenlevenskunst genereren, ontvouwen, op basis van vrije en willige deelgeving.

  Vergelijk met elegante verkeersregels zoals een rotonde. Heldere, billijke afspraken voor weggebruikers. Zelforganiserend. Kruisingen zijn een stuk minder elegant, veel duurder (geld, doden). M.i. ontkom je nooit aan het maken van afspraken en speelregels maken. Speelregels hebben een uitermate organiserend karakter, extreme impact op samenlevenskunst (of het ontbreken ervan) en dienen daarom met uiterste zorg ontworpen, getest en geïmplementeerd te worden.

  Zie Aardbro˜ » Systeeminterventiepunten.

  Puzzel die blijft is hoe vrijbuiters (free riders) buiten spel gezet kunnen worden. Of hoeft dat niet?

  Frenkelfrank [11] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  Devidas [15] reageerde op deze reactie.

 6. @Devidas [7]:

  Ik ben benieuwd of je na het lezen van dit boek van Hoppe, THE MYTH OF NATIONAL DEFENSE, nog steeds een minarchist zult zijn (pdf alert!):
  http://mises.org/etexts/defensemyth.pdf

  @Martien van Steenbergen [2]:

  Geld behoort niet zomaar een ruilmiddel te zijn dat kan worden gedrukt of worden geschapen in de computer. Neen, geld is een goed dat dienst doet als ruilmiddel en dat – net als alle andere goederen – eerst geproduceerd dient te worden. Wat dienst doet als geld bepalen de klanten (in een vrije markt). Meestal komen de goederen die relatief zeldzaam zijn, handzaam en niet onderhevig aan roest of ander bederf bovendrijven als de goederen die mensen als ruilmiddel prefereren boven andere goederen. De afgelopen 5.000 jaar hebben mensen in meer dan 95% van de culturen goud en zilver als ruilmiddelen geprefereerd boven andere ruilmiddelen. In sommige gebieden van Afrika zijn zouttabletten een belangrijk ruilmiddel. Maar dat zijn gebieden waar zout een schaars goed is en ook nog eens van levensbelang. Daarnaast zijn de zouttabletten in het droge klimaat redelijk bestand tegen bederf.

  De bron van welvaart is niet geld dat rolt, maar juist het geld dat geaccumuleerd (oftewel opgepot) wordt. En geld oppotten is enkel mogelijk in een non-inflataire situatie. En een situatie waarin er geen inflatie is is enkel mogelijk als de agressiemonopolist zich afzijdig houdt van het geldwezen. Accumulatie van geld is zo van belang omdat hierdoor (toekomstige) investeringen kunnen worden gedaan met eigen vermogen. Daarnaast zijn het buffers. Buffers die bescherming kunnen bieden als het wat minder gaat en economische roofbouw kunnen voorkomen. Er heeft nog nooit een complexe beschaving bestaan zonder dat de accumulatie van kapitaal hieraan ten grondslag lag. En geen enkele beschaving heeft de uitholling van het gebruik geld te accumuleren overleefd. Daarom is de private geldproductie van levensbelang en daarom is stroomgeld een slecht idee.

  Devidas [12] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  Martien van Steenbergen [18] reageerde op deze reactie.

 7. @Martien van Steenbergen [9]: Dan gaan we over van belastingdwang op het geschenk voor de gemeenschap. Dat is een soort idealistische herprogrammering van de gemeenschap. Daarbij worden precies dezelfde bedragen betaald, ze worden echter niet meer afgedwongen maar vrijwillig.

  Goede doelen kennen we natuurlijk al. Geen belastingen maar wel goede doelen, dat is waar libertariërs graag naartoe willen.

  Het keurslijf van een systeem lijkt me onvermijdelijk. Elke afspraak leidt tot een systeem. Of wil je alle afspraken overboord gooien en alles volledig vrij en willig maken?
  Liberarisme gaat uit van het ontbreken van dwang door anderen, simpel gezegd. Oftewel; je mag en kan afspraken met anderen maken, mits die ander het er ook mee eens is. Maar het MOET niet! Zo kom ik bij de bakker, ik wil graag een brood en hij geld, goud, een ritje in mijn auto of een aai over zijn bol, en ik kan het daarmee eens zijn of niet. De afspraak kan dus gemaakt worden, in volledige vrijheid van beide partijen. Dat is op zich niet moeilijk te volgen, mits je jarenlange indoctrinatie op school en via de staatsmedia opzij kan schuiven.

  Vergelijk met elegante verkeersregels zoals een rotonde. Heldere, billijke afspraken voor weggebruikers. Zelforganiserend. Kruisingen zijn een stuk minder elegant, veel duurder (geld, doden). M.i. ontkom je nooit aan het maken van afspraken en speelregels maken.
  De eigenaar van de weg kan, net als die bakker, afspraken maken met degenen die over zijn weg willen rijden. Natuurlijk streeft ook hij naar harmonisatie met andere wegaanbieders, dat is uiteindelijk voor hem ook voordelig. Zo is zonder dwang de standaard voor CD’s en DVD’s erdoor gekomen. De vrije markt levert continu standaarden, en dat is handig. En er komt geen overheid/monopolist aan te pas.

  Martien van Steenbergen [26] reageerde op deze reactie.

 8. @Oscar [10]:
  Heul soms ben ik wel anarcho. Bijv. bij seasteading. Je hebt dan een organische groei van mensen die weten wat ze aan het doen zijn. In Nederland wordt het een janboel. Daarom liever een grote koek, waarbij je wel wat afbrokkelingen toelaat. Maar ik zal het eens doorspitten. Zal daarna aangeven of het een boek of, zoals Marcel van Dam zou zeggen, een boekje is.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Devidas [7]:
  @Oscar [10]:

  Hoppe en Hülsmann, Rothbard, Block, Hummel, Sechrest, Stromberg, Radnitzky, von Kuehnelt-Leddihn, Bassani en Lottieri. Het achter de naam Hoppe te plaatsen “e.a.” was ik vergeten.

  @Martien van Steenbergen [9]:

  “Het ontwerp van een geldsysteem is daarom van cruciaal, essentieel, levensbelang.”

  Het is van cruciaal belang dat er geen sprake is van een ontwerp van een geldsysteem, maar van het ontstaan van monetaire orde die het gevolg is van het totaal aan vrijwillig menselijk handelen.

  “Geld, en daarmee stroomgeld, is privaat geproduceerd, op het moment van transactie tussen koper en aanbieder.”

  Privaat geproduceerd hoeft niet te baten als de regulering van een overheid afkomstig is. De FED, de Amerikaanse centrale bank, heet officieel ook privaat te zijn, maar is de facto een gouvernementele organisatie.

  Vrijwillig belasting betalen is met zichzelf in tegenspraak omdat een belasting, per definitie, een onvrijwillige bijdrage is.

  “Elke afspraak leidt tot een systeem.”

  Ik heb geen probleem met een orde die het gevolg is van een (wederkerig vrijwillige [dien ik te benadrukken]) afspraak. Het probleem is er als bijvoorbeeld in een land met 10 miljoen mensen 7 miljoen kiezen voor een systeem en dat ook die 3 miljoen mensen die dit systeem niet willen opleggen.

  Frenkelfrank [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [13]: Het probleem is er als bijvoorbeeld in een land met 10 miljoen mensen 7 miljoen kiezen voor een systeem en dat ook die 3 miljoen mensen die dit systeem niet willen opleggen.
  Ben ik het uiteraard helemaal mee eens. Juist lui die zich anarchisten noemen (links-anarchisten?) vinden dat geld heel slecht is en zo, en willen mensen dan ook verbieden om geld te gebruiken. Dat is dus een beetje van het niveau; “lief zijn anders sla ik je in elkaar!”
  Altijd jammer als mensen simpele principes maar niet willen of kunnen begrijpen. Het is allemaal niet zo moeilijk.

 11. @Oscar [14]:
  Veiligheid + rechtspraak gaat doorgaans over de bescherming van eigendomsrechten. Eigendom is niet per definitie iets wat van nature voorkomt in een anarchie (vraag maar aan de oorspronkelijke anarchisten). Het is een delicaat concept wat alleen kan bestaan als er overeenstemming gevonden wordt (iets wat van mij is, is dus niet van jou). Dat kan op de minarchistische manier, maar ook op de anarcho-kapitalistische manier. Alleen dat laatste vereist naar mijn inzicht een diep gefundeerd collectief waardenstelsel. Vandaar dat ik het wel zie werken bij het seasteading gebeuren (zelfde types komen bij elkaar) en wellicht ook wel in bepaalde kleine gebieden in Amerika waar hetzelfde gedachtegoed heerst. Als vanuit die kernen het anarcho-kapitalisme langzaam verspreid wordt (tesamen met het waardenstelsel) kan dat positief uitpakken. Zolang er geen overeenstemming heerst dient het basismodel minarchistisch te zijn. AKen kunnen zichzelf en anderen losweken.

 12. @Oscar [10]:

  Geld is ongeschikt voor de opslag van waarde. Zodra geld wordt gebruikt als opslag van waarde doet het geen dienst als ruilmiddel. Die twee functies zijn diametraal tegengesteld: als geld dient met als doel om uit te geven dan wordt het gebruikt als ruilmiddel; als geld wordt gebruikt voor de opslag van waarde in de vorm van activa en (te)goed dan wordt het juist niet uitgegeven.

  Die twee functies combineren in één en het zelfde ding is contraproductief en anti-samenlevenskunst. Als je deze twee functies combineert in één enkel financieel instrument, dan resulteert dat in een ingewikkelder duaal verwarrend systeem dan wanneer geld slechts één functie heeft. De insluiting van geld als opslag introduceert verwarring in de definitie van geld. Geld oppotten is misdadig. Daarmee onttrek je geld aan het systeem van waardecreatie en belemmer je dat anderen waarde voor elkaar kunnen creëren. Het resulteert in werkeloosheid.

  M.i. gaat het om waardecreatie. Iemand doet iets van waarde voor een ander. De ander bepaald de waarde (grootheid) en drukt dat in een bepaalde eenheid uit. Jouw ‘rijkdom’ wordt dus meer bepaald door de waarde die je tot nu toe in je leven hebt gecreëerd (voor anderen) of die anderen voor jou hebben gecreëerd (en die jij dus daartoe in de gelegenheid hebt gesteld). Als we nu die waardecreatie kunnen bijhouden (boekhouden), dan kan je makkelijk zien hoe waardevol iemand of een collectief is geweest. Anders gezegd, het enige wat we nodig hebben is een administratief systeem waarin we dat bijhouden. Voor de Googles van deze wereld is dat technisch een eitje—het is gewoon een hele grote spreadsheet.

  Er heeft nog nooit een complexe beschaving bestaan zonder dat de accumulatie van kapitaal hieraan ten grondslag lag.” Ken je het vrijgeldexperiment van Wörgl? De bracteaten? De Egyptische graangiro? Die bewijzen anders.

  Ik pleit er dus voor dat het juist wel gaat om het rollen of stromen van geld als uitdrukking van gewenste en geleverde waarde. De bron van welvaart is dus niet het opgepotte geld, maar de gecreëerde waarde die tot uitdrukking komt in materie (gebouwen, auto’s, brood, verse vis, etc.; die allen trouwens onderhevig zijn aan verval of entropie).

  Laten we dus het volledig verwarrende term ‘geld’ loslaten ten gunste van een gesprek over twee doelen: 1) het faciliteren van uitwisseling; en 2) opslaan van waarde, en overwegen hoe we elk onafhankelijk kunnen bereiken.

  Een ideale waardewisselaar hoeft slechts het proces van verrekenen en aanpassen van eigenaarschap te beschrijven. Het ideale systeem kan beschreven worden als ‘producent krediet uitwisselsysteem’ of ‘wederzijds kredietuitwisselsysteem’. Kortom, een waardewisselaar waarin elke waardeschepper gemachtigd is om tot een bepaalde limiet, gebaseerd op resultaten uit het verleden, in debet te gaan.

  Het totaal aan credit- en debetsaldo in dit systeem is analoog aan de geldvoorziening, en is in dit systeem zelfregelend omdat het ‘geld’ door de handelaars op het moment van transactie gecreëerd wordt.
  Bij gebleken goed gedrag zijn die limieten groot genoeg dat geld lenen niet meer nodig is. Je kan gewoon tot je bestedingslimiet uitgeven. Wat je daarmee in feite doet is anderen waarde voor jou laten creëren, waarmee je de belofte doet om in de toekomst ongeveer dezelfde voor de gemeenschap te creëren. Dit geldt zowel op persoonlijke schaal als op internationale schaal—voor een gezond ecosysteem helpt het als import en export in een dynamische balans zijn. Bij import creëert een buitenland waarde voor het binnenland. Bij export is dat precies andersom. Dynamische handelsbalans.

  Omdat geld moet stromen kunnen ongebruikte saldi, hetzij debet, hetzij credit, leiden tot stilstand. Ongebruikte saldi zijn ongezond en gaan—net zoals stilstaand water—stinken.
  Degenen met stilstaand debet eerbiedigen hun beloftes naar de samenleving niet tijdig. Degenen met stilstaand credit vragen niet aan de markt de waarde die hun toekomt. Dit kan een probleem zijn omdat het systeem in eerste instantie bestaat om handel mogelijk te maken.

  In een vrij wederszijds kredietsysteem waarin kredieten en debieten als gevolg van de handel vanzelf ontstaan is dit probleem waarschijnlijk minder ernstig, maar kan niet worden genegeerd. Het ontwerp van zo’n systeem dient stappen te ondernemen om deze problematische toestanden te vermijden.

  De ‘opslag van waarde’ is een metaforische zin. Waarde is een abstract begrip en geen fysieke hoeveelheid en kan daarom niet echt worden opgeslagen. Kool, spruitjes, tarwe, olie, ijzer, goud, diamanten, en bouwmaterialen kunnen worden opgeslagen en zijn onderworpen aan verval in de tijd. Spruitjes lopen wat harder terug in kwaliteit dan een goudstaaf. Roestende goudstaven zijn nog niet waargenomen. Rotte spruitjes wel. Alle goederen, zelfs onroerende zoals huizen en gebouwen, hebben een ‘tenminste houdbaar tot’ datum, alle onderhoud en conserveringsmethoden ten spijt.

  Het probleem dat opgelost moet worden is de asynchroniteit tussen vraag en aanbod. Pensioenvoorzieningen zijn daar een extreem voorbeeld van. De vraag ontstaat na de pensioengerechtigde leeftijd, het aanbod tijdens het productieve gedeelte van je leven, tot aan dat punt. Echter, tegen de tijd dat je met pensioen gaat is echt alles veranderd en is het gespaarde geld een stuk minder waard geworden.

  Devidas [21] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 13. Hele andere puzzel.

  Het valt mij op dat op diverse plekken er voortdurend van dit soort gesprekken of discussies ontstaan. Daar worden telkens posities ingenomen en uiteindelijk blijkt dat we er met zijn allen niet helemaal (en soms helemaal niet) uitkomen vanwege de verschillende inzichten. Dat fragementeert en versplintert en speelt daarmee de gevestigde orde in de kaart. Verdeel en heers is een cliché (een cliché is altijd waar, anders geen cliché).

  Tegelijkertijd delen we met ons allen het verlangen om de problemen (met b.v. geld en geldsystemen) uit de wereld te helpen, althans dat neem ik aan.

  Hoe kunnen we nu momentum, kritische massa laten ontstaan zodat we inderdaad de verandering zijn die we willen zien in de wereld?

  Hoe kunnen we die bundeling, dat momentum, tegelijkertijd (laten) financieren vanuit het huidige systeem zodat we daarmee een alleshelende lasterstraal laten opgloeien?

  Frenkelfrank [22] reageerde op deze reactie.

 14. Is het een idee om (bijvoorbeeld een wiki) te starten waar we op basis van consent (instemming) een verzameling waarden en beginselen verzamelen die het fundament vormen voor de vrijstaat?

  ’t Is niet echt een idee, ’t is meer een voorstel.

  Als daar mensen voor te porren zijn, dan lijkt het me belangrijk dat we vooraf speelregels afstemmen voor doen van voorstellen, voeren van dialoog en debat en het nemen van beslissingen (zodat er voortgang blijft en niet in de discussie blijft hangen).

  Frenkelfrank [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Martien van Steenbergen [19]: Verdeel en heers is een cliché (een cliché is altijd waar, anders geen cliché).
  Nee hoor, een cliché is: “Een woordgroep die in de taal veel wordt gebruikt en daardoor versleten raakt” en zegt dus helemaal niets over de waarheid.

  Hoe kunnen we nu momentum, kritische massa laten ontstaan zodat we inderdaad de verandering zijn die we willen zien in de wereld?
  Nou door mensen te informeren en te wijzen op hun inconsequente gedrag en gedachtengoed. Ja, dat kost tijd. Natuurlijk kunnen we ook een staatsgreep plegen maar libertariërs hebben nou eenmaal moeite met het initiëren van geweld. Dat is de essentie van het gedachtengoed.

  @Martien van Steenbergen [20]: Is het een idee om (bijvoorbeeld een wiki) te starten waar we op basis van consent (instemming) een verzameling waarden en beginselen verzamelen die het fundament vormen voor de vrijstaat?
  Bestaat al hoor: vrijspreker.nl, meervrijheid.nl, noem maar op. Moet je alleen wel het idee van dwang laten schieten. Dus als mensen graag geld willen gebruiken dan mag niemand dat in de weg staan.

  Als daar mensen voor te porren zijn, dan lijkt het me belangrijk dat we vooraf speelregels afstemmen voor doen van voorstellen, voeren van dialoog en debat en het nemen van beslissingen (zodat er voortgang blijft en niet in de discussie blijft hangen).

  Stel je nu echt dwang voor? Speelregels worden bepaald door de eigenaar van de website, niet door jou en mij. Het is ZIJN website, dus HIJ bepaalt. Uiteraard kan het ook een vrouw zijn 🙂

  Martien van Steenbergen [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Martien van Steenbergen [18]:

  Geld dat is opgeslagen kan in de toekomst dienst doen als ruilmiddel. Geld wat in de portemonnee zit is trouwens evengoed opgeslagen geld.

  “Geld oppotten is misdadig.”

  Er is blijkbaar nog heel veel uit te leggen. Ik zou er nog verder op in moeten gaan om uit te leggen wat geld is, wat een vrije markt is en wat de grondslagen zijn van complexe maatschappijen. Een uitspraak als deze, “geld oppotten is misdadig” getuigt mijns inziens van wezenlijk andere ethische normen. Maar hopelijk kunt u mij eerst eens uitleggen waarom geld oppotten misdadig zou zijn.

  “Ken je het vrijgeldexperiment van Wörgl? De bracteaten? De Egyptische graangiro? Die bewijzen anders.”

  Die stelsels bestonden niet los van de accumulatie van kapitaal. En waar zulke stelsel wel bestonden los hiervan, had men uiteindelijk te maken met economische neergang en decivilisatie (papiergeld in China bijv.). Als de accumulatie van kapitaal (in uw ogen misdadig) afwezig is, dan kunnen er eenvoudweg geen grote projecten worden ondernomen zonder schulden te maken.

  “Laten we dus het volledig verwarrende term ‘geld’ loslaten ten gunste van een gesprek over twee doelen: 1) het faciliteren van uitwisseling; en 2) opslaan van waarde, en overwegen hoe we elk onafhankelijk kunnen bereiken.”

  In een vrije markt zal het goed waarmee uitwisseling gefaciliteerd wordt veelal gelijk zijn aan het goed dat wordt opgeslagen omdat het waarde heeft. Voor mij is geld geen verwarrende term.

  “De bron van welvaart is dus niet het opgepotte geld, maar de gecreëerde waarde….[….]gebouwen, auto’s,”

  Natuurlijk. Maar om al die gebouwen en de middelen om auto’s te kunnen produceren is het oppotten van geld nodig. Het bouwen van een fabriek, daar is geld voor nodig. In een vrije markt is dit veelal geacummuleerd kapitaal, opgepot geld.

  “Het ideale systeem kan beschreven worden als ‘producent krediet uitwisselsysteem’ of ‘wederzijds kredietuitwisselsysteem’.”

  Het “ideale systeem” is het systeem dat het meest succesvol blijkt te zijn ten gevolge van intermenselijke handelingen op een vrije markt. Een systeem dient derhalve te slagen omdat mensen er vrijwillig voor kiezen of zal niet slagen. Opgelegde systemen zijn uiteraard onethisch (nog los ervan of zij slagen).

  “Omdat geld moet stromen…”

  Geld moet niet stromen. En het uitgeven van geld moet ook niet gestimuleerd worden. Is u bekend met het werk van Frédéric Bastiat? Deze Franse econoom heeft zeer goed duidelijk kunnen maken waarom de “economie” van Keynes, nog voor deze geboren was, niet deugt.

  Het ‘aanjagen’ van een economie leidt op termijn tot roofbouw. Een gezonde economie is in voortdurende staat van deflatie en kent geen stimuli om geld uit te geven dat men in eerste instantie helemaal niet van plan was uit te geven. Vrijhandel gaat over menselijke keuzes, niet over opgelegde systemen die mensen aanzetten keuzes te maken.

  “Roestende goudstaven zijn nog niet waargenomen.”

  Precies.

  “Het probleem dat opgelost moet worden is de asynchroniteit tussen vraag en aanbod.”

  Dat is an sich geen probleem.

  “Pensioenvoorzieningen zijn daar een extreem voorbeeld van.”

  Het probleem met de pensioenen is dat het een opgelegd stelsel is waarbij de jongeren, die doorgaans minder geld geaccumuleerd hebben, moeten mee betalen aan de inkomstenvoorzieningen van de ouderen (die doorgaans meer geld geaccumuleerd hebben). Als je de pensioenen vrij laat en de-collectiviceerd dan zullen ook de problemen die nu samenhangen met de pensioenen verdwijnen. Maar dan zal men echter wel moeten stoppen met de pogingen om het oppotten van geld te criminaliseren.

 17. @Frenkelfrank [22] zegt: “Nee hoor, een cliché is: “Een woordgroep die in de taal veel wordt gebruikt en daardoor versleten raakt” en zegt dus helemaal niets over de waarheid.”.

  Ach, ik bedoel het meer als variatie op Sprout » Arko van Brakel » Alle cliché’s zijn waar en NRC Boeken » Alle cliché’s zijn waar.

  Bestaat al hoor: vrijspreker.nl, meervrijheid.nl, noem maar op.” Hmmm… ik heb niet in de gaten dat dat wiki’s zijn. Ik zal het eens onderzoeken.

  Stel je nu echt dwang voor? Speelregels worden bepaald door de eigenaar van de website, niet door jou en mij. Het is ZIJN website, dus HIJ bepaalt. “ Nee hoor, althans dat is niet mijn bedoeling. Blijkbaar begrijp ik het libertarisme nog onvoldoende en/of jij mijn bedoeling niet. Ik zal het onderzoeken en nodig je uit dat ook met mijn bedoeling te doen.

 18. @Martien van Steenbergen [26]:

  Praktische implementatie van het libertarisme.

  hahaha, Ik denk dat de libertarische visie op een “praktische” implementatie nog volop in ontwikkeling is.

  Wel is er het heilige geloof in het geld/goud en de “vrije markt”, op zich niet onlogisch, als je er namelijk een flinke hoeveelheid van bezit wordt het leven een stuk aangenamer, dat is dan wel weer praktische he? eventueele problemen met deze visie worden terzijde geschoven, het zijn immer de problemen van mensen zonder geld in een libertarische samenleving.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.