(Dow Jones)–Rabobank krijgt een boete van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor overtreding van de regels voor hypotheekadvies. De boete van EUR150.000 wordt opgelegd na een branchebreed onderzoek van de AFM naar de naleving van de regels inzake hypotheekadvies. Volgens de AFM heeft Rabobank onvoldoende gelet op de specifieke situatie van de klant, bij het verstrekken van hoger dan normale hypotheken aan goed opgeleide jonge starters op de woningmarkt.

Hierdoor nam de bank het risico dat de klant niet het verwachte hogere inkomen zou realiseren.

Rabobank bevestigt dat jonge, goed opgeleide mensen een deel van hun hypotheek kunnen baseren op hun toekomstige inkomen, maar stelt dat hogere hypotheken voor starters op de woningmarkt uitsluitend zijn verstrekt na een diepgaand gesprek met de klant. (Tot zo ver DJ)

Dus, u heeft geld, ik heb geld nodig, u onderzoekt mijn situatie en durft het aan om mij geld te lenen. U en ik lopen daarbij risico ( u op terugbetaling, ik dat ik niet kan terugbetalen) Dat risico overwegen we uitgebreid vooraf en durven dat aan. Nu komt de staat/AFM en die zegt dat wij zo iets niet met elkaar mogen afspreken, omdat zij zich meent te moeten bemoeien met onze afspraken en onze vrije keuzes om risico te lopen.

Want risico moet blijkbaar uitgebannen worden en dan maar geen huis en niet samenwonen of wat dan ook. In deze trant doorgeredeneerd heeft hoge opleiding om een huis te kunnen kopen geen zin, althans niet als starter.
En verder doorgeredeneerd: zouden de ouders van deze starters, die dan maar een tweede hypotheek verstrekken om hun kind dat huis te laten kunnen kopen, ook strafbaar zijn.

Dat met deze regels,  nauwelijks nog hypotheken verstrekt worden en dus dat de huizen markt op slot blijft, is natuurlijk geen probleem voor de AFM: de regels gaan voor en als zij kunnen zeggen dat er geen risico meer is, is hun werk gedaan.
Oja wie en welke geldlener is er nu eigenlijk geholpen met die € 150.000 boete?

9 REACTIES

 1. Eigenlijk zouden mensen bankloos en leningloos door het leven moeten kunnen gaan.
  Bij nader inzien ook statenloos.
  Het zou de vrijheid in ieder geval ten goede komen.

 2. uit InFinance geciteerd:
  Waar de uitspraken met betrekking tot overkreditering op neer lijkt komen is dat AFM met terugwerkende kracht de ‘explain-optie’ blokkeert. De kansen op de woonmarkt van hoog opgeleide starters nemen nu sterk af. Zeker, omdat er nog meer uitspraken over de grootbanken te verwachten zijn. einde citaat.

 3. Het lijkt me dat de AFM rijkelijk laat is met die boete! Of eigenlijk was er geen reden geweest voor een boete als de AFM zijn taak goed gedaan had en dat is controle op de naleving van bepaalde regels. En dat moet natuurlijk gedaan worden op het moment zelf dat die regels overtreden worden! Niet een of twee jaar later want dan is het te laat voor degenen die de te hoge hypotheek hebben genomen. Het is toch ter bescherming van die jonge goed opgeleide mensen en anderen? Zijn die nu achteraf beschermd door die boete die ik weet niet waarheen gaat, maar niet naar die “slachtoffers”? Wat een schijnvertoning!
  Van de hoogte van die boete zal een bank ook wel de rillingen krijgen! Niet dus!

 4. Bij mijn hypotheek in 1983 werden dezelfde voorwaarden aan mijn inkomen gesteld?? Ik zat toen ook in een groei salaris.
  130.000 gulden was toen ook een berg geld.
  Nu gelukkig niet meer!

  Vreemd, mijn bank mocht toen gewoon doorgaan?

  O, voor de hele serieuze, je moet dit lezen als grapje.

 5. @Frankie [5]:

  “Een tegoed bij een bank heeft natuurlijk niets met een hypotheek bij die bank te maken!”

  Het uitgeleende geld komt natuurlijk wel ergens vandaan. De spaarder wil graag zijn geld nog een keer terug, de overheid garandeert dit spaartegoed.

 6. Hoewel de NVM blij is dat het komende kabinet de hypotheekrente ongemoeid laat, is de organisatie niet gerust over de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Zo duurt het erg lang voordat een hypotheekaanvraag wordt gehonoreerd. “De doorlooptijd van een hypotheekaanvraag is toegenomen van zes naar acht weken”, aldus Hukker. “Uit angst voor overkreditering van huizenkopers door banken, is het toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) te ver doorgeslagen. Dit heeft een stagnerend effect op de woningmarkt.”

  haddock [9] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.