Hoe zou je als leraar om moeten gaan met kritiek van leerlingen? Mijn vriendin en ik zitten in 5 vwo en hebben alweer dezelfde leraar als vorig jaar; toen voor Algemene Natuurwetenschappen (ANW), nu voor Biologie. De lessen van deze man zijn, in tegenstelling tot alle andere lessen, ver onder het niveau van 5 vwo.

De eerste twintig minuten houdt hij zich alleen bezig met het vermaken van twee meisjes vooraan in de klas. Daarna controleert hij de afwezigen en maakt hij zijn rondje beledigende opmerkingen over verscheidene leerlingen en sociale groepen. Dikke, donkere, zwarte vrouwen worden uitvoerig beschreven, jongens met lang of rood haar worden voor zwerver uitgemaakt en banale grappen over de onderdanigheid van de vrouw worden niet vergeten. Vragen van leerlingen worden niet serieus genomen. Op de vraag wat de verschillen zijn tussen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting is kortaf ‘seks’ het enige antwoord.

Veel van mijn medeklasgenoten vinden hem grappig en kijken liever twee uur lang voor zich uit dan dat ze intensief les krijgen. Mijn vriendin en ik vonden dit echter wel storend en wilden gewoon graag een normale les en uitleg. We hebben ons probleem eerst aan de conrector voorgelegd. Deze vond dat we eerst met de leraar zelf moesten praten om het probleem bij hem aan te kaarten. Nadat we hadden overlegd hoe we dit zo goed mogelijk aan hem konden vertellen, zijn we het gesprek aangegaan.
Na vijf minuten stonden we echter trillend tegen de muur met tranen in onze ogen. Hij heeft ons een kwartier lang toegeschreeuwd dat wij ons niet moesten aanstellen en dat wij ons moesten aanpassen aan zijn manier van lesgeven. Hij was diep beledigd en liet dat merken. Compleet overdonderd zijn mijn vriendin en ik naar de conrector gegaan die ons vertelde dat we geen opbouwende kritiek hadden gegeven en concludeerde daarna dat er geen ‘echte’ oplossing was.

Ik snap wel dat wij de storende factor zijn omdat wij als enige met een klacht zijn gekomen, maar dat is toch geen reden om ons zo te behandelen? Dit is absoluut geen aansporing om problemen met leraren of de conrector te overleggen of aan te kaarten. Zo hoort een leraar toch niet te reageren? Of hebben wij hier fout gehandeld en hadden we het recht niet om deze leraar hiermee te confronteren?

Ingezonden door Nikki

29 REACTIES

 1. Zo, zo. Wat een held die leraar van je. De oplossing is simpel. Neem geluidsopnames met je telefoon op van een aantal van dit soort lessen. Stuur die bestanden daarna door naar de redactie van de vrijspreker. Daar kan het zorgvuldig beoordeeld worden en besloten wat de beste vervolgstap is (met jullie belang voorop).
  Van belang is dat je je niet schuldig voelt. Leraren van staatsscholen gebruiken graag manipulerende truukjes om zich machtig te voelen. Als je wat ouder wordt zul je leren dat dit allemaal show is. Ben benieuwd.

  Bon Vivant [2] reageerde op deze reactie.

 2. Afhankelijk van je woonomgeving: kijk of er een betere school te vinden is. Als men zich zo gedraagt kun je je afvragen welk niveau deze school heeft en wat de waarde van het diploma is. Zijn de andere lessen wel op (wenselijk) niveau? Ik weet uit eigen ervaring dat het doorgaans niet gewaard wordt als je van school wil veranderen vanwege sfeer en lesniveau. Je moet met een goed verhaal aankomen en rekening houden dat de leraren ‘solidair’ zijn met elkaar.
  En zelfs goede opleidingen hebben ‘mentaal uitgedaagde’ leraren in hun gelederen. Ik heb wel eens met een klas vervanging van een slechte leraar afgedwongen door collectief les te weigeren, maar de hele klas stond achter deze actie. Zijn er al evaluaties en rapporten uitgedeeld? Altijd interessant om te bekijken wie welk cijfer krijgt om welke reden/prestatie.

  Leuk huiswerk voor de herfstvakantie: lees “The 48 laws of power” van Robert Greene.

  @Devidas [1]:
  Geluidsopnamen met de redactie bespreken is een interessante optie.
  Wraakacties via Vrijspreker, Youtube e.d. zijn erg verleidelijk, maar daar kun je beter even mee wachten. Je zin krijgen betekent soms een goede strategie maken, deze volgen en geduld hebben.

 3. met die bandopnames naar de mentor, toch weer conrector en de Medezeggenschapsraad.
  Ook het vergelijken van de proefwerk resultaten en die van de andere leraren heden of uiy het verleden, wil wel eens een goede indicatie geven, hoeft niet als jullie leraar ‘makkelijk’ rekent.
  En bijhouden wat je al allemaal gedaan hebt, want het kan zijn dat er straks gezegd wordt dat het jullie schuld is dat deze leraar niet voldoet.

 4. Opnemen was ook mijn eerste idee. Zorg gewoon dat je wat materiaal verzameld wat kenmerkend is voor deze schoft. Zorg ook dat je het kopieert zodra je de kans hebt!
  Maak in de loop van een paar weken een leuke verzameling en ga het daarmee hogerop zoeken. Leraar-leerling relaties zijn politie-burger relaties. De leraar zal altijd gelijk krijgen tenzij er harde bewijzen zijn of iedereen zich tegen hem keert.

 5. @Nikki,

  Verzamelt informatie, audio en video en dien vervolgens schriftelijk een klacht in bij, de hier toe aangewezen instanties.

  Te weten:
  a) Hoofd en/of bestuur van de onderwijs instelling.

  b) Inspectie van het Onderwijs van het Ministerie van
  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  http://tinyurl.com/2vrsvld

  c) Politie bevoegd voor de plaats van vestiging van
  de Onderwijs Instelling.

  d) De leraar in kwestie.

  Alles schriftelijk en aangetekend versturen. Naar allen dezelfde informatie sturen. (Kopiën in bijlage).

  Audio/video als kopie opslaan op internet. Aldoende ligt er o.a. een datum en tijdstempel vast.

 6. Stop alsjeblieft met het twijfelen aan je zelf!!!!
  Jullie hebben het goed gedaan en zijn voor je zelf
  opgekomen.
  Hoe de leraar reageerde zegt alles over hem en niets
  over jullie.
  Zorg dat je bewijs verzameld

  groet
  maup

 7. @Nikki,

  Aanvullend:

  Wat betreft het opslaan op internet, valt een emailadres bij Yahoo.com, voor het beoogde doel te overwegen.

  Deze zijn gratis, kennen een onbeperkte opslag, zijn computergewijs; ongebonden.

 8. Nikkie,
  Gezien inspectie/school(bestuur) geen oplossing zal bieden (zolang er geen concreet bewijs is zullen ze alles naar de doofpot verwijzen). Verder bagatelliseren ze alles zoveel mogelijk en nemen ze het altijd op voor school/leraar. Dit heb ik gemerkt bij mezelf en verschillende gevallen in mijn omgeving.

  Wat je zou kunnen doen, zoals hierboven al staat, is dus een audio/video opname maken en de inspectie/politie daarmee confronteren. Probeer zelfs meldpunt discriminatie, voor al zijn racistische en discriminerende opmerkingen. Momenteel is men al de dood voor discriminatie en rascisme, doe er je voordeel mee.

  Pas wel op met dit op het internet te zetten, want dan wordt je waarschijnlijk geschorst of zelfs van school getrapt.

  Devidas [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Nikki,

  Voorts ter aanvulling, weest bewust van paradoxen!

  Zo is het onderscheid maken/ discrimineren juridisch er zowel in geoorloofde- als ongeoorloofde vorm.

  De misvatting dat het onderscheid maken/ discrimineren totaal verboden is, moge voorkomen, maar ten einde een keuze danwel een veelvoud van keuzen te kunnen maken, in welke vorm danook, is het noodzakelijk te kunnen onderscheiden/discrimineren.

  En dit op allerlei wijzen.

 10. @Reinier [9]:
  Van school getrapt? Wat een bangmakerij. Als het internet dergelijke opnames ruikt zijn het die leraar (met de directeur als hij/zij de leerling van school trapt) die het weg zullen moeten ruimen.

 11. “Deze vond dat we eerst met de leraar zelf moesten praten om het probleem bij hem aan te kaarten.”

  Dat is normaalgesproken een goed advies, maar wanneer mensen zelf goed weten, dat ze fout bezig zijn, mag je wat mij betreft direct een deurtje verdergaan. Iemand ‘aanspreken op zijn gedrag’ zoals dat in de polder-newspeak heet, is dan juist een ondermijning van je onderhandelingspositie.

  “Compleet overdonderd zijn mijn vriendin en ik naar de conrector gegaan die ons vertelde dat we geen opbouwende kritiek hadden gegeven en concludeerde daarna dat er geen ‘echte’ oplossing was.”

  Opbouwende kritiek richting iemand, die bewust de boel saboteert. Ik zou hem achtervolgen en skimmen als hij zijn onterecht verdiende geld probeert te pinnen.

  “Ik snap wel dat wij de storende factor zijn omdat wij als enige met een klacht zijn gekomen, maar dat is toch geen reden om ons zo te behandelen?”

  Misschien bibberen de anderen te erg, denken ze, dat ze er toch wel komen, nemen ze bijles. Dit ‘democratische’ argumenten zijn wat mij betreft ongeldig voor waar het de principes van lesgeven betreft.

 12. Als je het aandurft zou je de leraar vanaf het begin van de les op zijn verantwoordelijkheid kunnen aanspreken.

  Begint hij niet direct met de lesstof maar verdoet hij zijn tijd (dus ook jullie tijd) met kletspraat dan kan je hem daar direct op aanspreken (“Wilt u nu met de biologieles beginnen?“).

  Weigert hij zijn verantwoordelijkheid te nemen dan kan je hem om uitleg vragen (“Waarom niet?”) en hem er op wijzen, dat hij zijn verplichtingen niet nakomt (“Wij zitten hier niet om kletspraat aan te horen, maar om serieus les te krijgen”).

  Stel je een vraag dan mag je verwachten, dat je daar een serieus antwoord op krijgt. Zo niet, dan wijs je de leraar opnieuw op zijn verantwoordelijkheid (“Kunt u mijn vraag serieus beantwoorden? Wat zijn de verschillen tussen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting en welke voor- en nadelen hebben beide voortplantingsmethoden?”).

  Laat je niet opfokken en blijf gewoon je bezwaar herhalen (methode kapotte grammofoonplaat) tot de leraar er serieus op ingaat.

  Bereid zoiets voor met je vriendin zodat jullie elkaar steeds kunnen afwisselen. Betrek er ook zoveel mogelijk klasgenoten bij. Het is tenslotte ook in hun belang.

  Als de klas kalm en onophoudelijk gefundeerde bezwaren met logische argumenten blijft herhalen zal de leraar uiteindelijk eieren voor zijn geld moeten kiezen en zijn manier van lesgeven moeten aanpassen.

  Veel succes! 🙂

  Hoc Voluerunt [23] reageerde op deze reactie.

 13. “Als je het aandurft zou je de leraar vanaf het begin van de les op zijn verantwoordelijkheid kunnen aanspreken.”

  Spreek hem er ook op aan, dat wat hij nu doet, feitelijk diefstal is. We zijn salaris opeisen, maar niet doen, waarvoor dat salaris aan hem betaald wordt. Wat zou hij van een schilder vinden, die in plaats van aan het werk zijn vrouw gaat zitten te beledigen?

  Hoc Voluerunt [23] reageerde op deze reactie.

 14. Zou dat nu die ‘staatindoctrinatie’ zijn die hier regelmatig gehekeld wordt? Een leraar die zijn eigen vrijheid bepaalt?

  Maar ik begrijp dat de libertariers hier adviseren dat die leraar zich de hele les weer gaat wijden aan de ‘staatsindoctrinatie’.

  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [16]:

  haha een veelgemaakte fout beek.

  Nergens staat er te lezen dat de leraar in kwestie met “normaal” gedrag op hoog nivo onderwijs levert, maar het gaat hier niet om een leraar die op zijn “eigen” manier les geeft, het gaat hier om een leraar die geen les geeft, erger nog de leerlingen zijn gedwongen te luisteren naar zijn geleuter dat naar het schijnt een doorlopende aaneenschakeling van vooroordelen, zonder de mogenlijk leerzame discusie over het onderwerp “vooroordelen”.

  @nikki
  Leren is iets waar je vooral zelf voor moet zorgen, zo nu en dan kom je iemand tegen waar je echt iets van kan leren, soms (toevallig) een leraar.
  Maarja school is verplicht, en een diploma is best handig in deze maatschappij, volgens sommige zelfs onmisbaar dus ik zou zegen maak er het beste van.

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 16. “Een leraar die zijn eigen vrijheid bepaalt?”

  Als hij eerlijk de uren opgeeft, waarin hij geen les heeft gegeven aan zijn rector, dan ben ik het daarmee eens. En als in de schoolgids vermeld wordt, dat het voor kan komen, dat er minder les wordt gegeven dan in de lessentabel. Het ‘indoctrinatiemodel’, waarin de premier goedkeuring moest geven aan het lesrooster, zoals in de dertiger jaren, lijkt me dan toch beter. Deze leraar maakt zich nou schuldig aan dagdieverij; dat zou ik ook groot op het bord schrijven of ergens op vakantie op het internet zetten.

 17. @Johnny [17]:

  Ja Johnny en naast Hennie zijn er nog tal van andere en grotere namen die weinig of geen opleiding heben genoten maar dat betekend niet meteen dat je beter af bent zonder diploma, en ik spreek hier als ervaringsdeskundige. (niet dat ik er echt spijt van heb trouwens)

 18. Mijn advies zou zijn rustig opname maken van de zaken waaraan jullie je aan storen.
  Dan op de website van de school op zoek gaan naar de leden van de MR, hen privé adressen achterhalen (telefoonboek o.i.d.) en hen vragen of zij deze manier van lesgeven goedkeuren.

  (niet via het MR Email adres van de school toesturen, want de school bepaald welke berichten de MR bereiken)

  Het is bij deze zaken van belang dat het buiten het school-systeem naar buiten wordt gebracht, anders dekken de schoolwerknemers elkaar af.

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Vilseledd [15]:
  @Peter de Jong [14]:

  deze ” Kapotte grammafoonplaat methode” kan ik iedereen ten strengste afraden, iemand een idee waarom ik geen middelbareschool diploma heb? Dat is exact de reden, probeer dat bij 1 leraar dan zal de rest er van weten en jou het leven onmogelijk gaan maken.
  het zijn soms net kinderen, of mensen die als kind gepest zijn en nu hun frustraties uiten die lararen, in de meeste en naar mijn ervaring gebleken is.

  Het beste kan jeinderdaad zijn gesprekken opnemenen vooral de kletspraat en hierna nog eens met de leraar praten.
  Werkt dit weer niet zoals het hoort dan vraag een gesprek aan met de conrectopr en de leraar om het geschil tussen jullie beide op te lossen.

  Werpt dit geen vruchte af dan laat je de conrector de bandopnamens horen.

  Dit kan echter ook resulteren in een straf of van school afgestuurd worden.

  Werkt niets? schrijf het ministerie van onderwijs of de lokale ambtenaren van welzijn zorg gezin en onzin 🙂 hierover.

  Vertrek vervolgens naar een andere school, betrek wel
  medeleerlingen hier in en misschien hun ouders.
  Als de conrector met het vooruitzicht van een leeg klaslokaal moet leven, dan kiest hij eieren voor zijn geld.

  Je kan ook als hij discriminerende opmerkingen maakt tegen iemand, na de les naar de leerlingen lopen en zeggen ” Denk jij dat dat normala was wat hij zei? ”
  En zorg dat zij in gaan zien dat dit niet klopt.
  Dan zullen zij stappen ondernemen.
  En als jullie dat tegelijk doen dan is het snel gedaan met deze kwal van een ” Dienstverlener”

  Welkom in het staatsonderwijs!!

  Dit kan in een vrije markt niet gebeuren, dan verliest de school namelijk inkomsten als ze die etters voor de klas zetten.

  Hou even vol…HBO is een stuk volwassener

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Hoc Voluerunt [23]:

  De conrector is in gebreke. Het is zijn taak ervoor te zorgen dat de leerlingen goed onderwijs ontvangen.
  De conrector wast zijn handen in onschuld en is van mening dat de leerlingen zelf het conflict moeten oplossen. Dat vind ik een erg laffe en onwaardige opstelling.
  Het is zeer de vraag of een commerciele school niet eveneens derelijke leraren de handen boven het hoofd zou houden. De ‘rest’ van de leerlingen vindt het immers prachtig, al die leukigheden?!

 21. Als je actie wilt ondernemen tegen die staatsleraar of staatsschool doe dat dan als je daar weg bent. Op school moet je braaf doen wat er gezegd wordt, zie het als een cursus gehoorzaamheid. Duizend lesuren per jaar, verplicht tot je achttiende.

  In het staatsonderwijs worden kinderen structureel mishandeld. Er wordt ze allerlei onzin geleerd en er wordt ze ingewreven dat ze niets waard zijn. Ziek zijn mag alleen met een briefje van een staatsdokter.

  Wie zijn opleiding af wil maken kan maar beter in de pas lopen.

 22. Bedankt voor alle reacties op mijn stukje. Mijn vriendin en ik zijn uit frustratie nog een keer naar de conrector geweest die ons vertelde dat ze een gesprek had gehad met de leraar in kwestie. Ze vond nog steeds dat hij gelijk had, maar zei wel dat ze snapte waarom wij zo bang voor hem waren. Hij had ons immers letterlijk toegeschreeuwd. Wij hadden echter zelf als oplossing bedacht om over te stappen naar een ander cluster Biologie, maar volgens de leerplicht mag je geen dubbeluren inroosteren, dus dat bleek geen optie. Mijn vriendin heeft 3 keuzevakken, die zou Biologie kunnen laten vallen. Ik kom van 3 Havo en vond het geen goed idee om nog meer keuzevakken te nemen, iets waar ik nu spijt van heb.

  Het verhaal gaat echter verder, want de hieropvolgende les Biologie verliep anders. De man heeft de hele les staan uitleggen, aantekeningen gegeven en vragen van leerlingen serieus beantwoord. Mijn vriendin en ik kregen wel steeds boze blikken toegeworpen, maar ons doel is bereikt.

  Deze man zit fout, dat is mij duidelijk. Onze conrector is naar mijn mening nog veel erger. Die zou er moeten zijn om problemen serieus te nemen. Ik heb zeker problemen op school en thuis, en ik weet nu wel aanwie ik dit niet ga mededelen. Toch ben ik bij dat we deze leraar hebben laten weten hoe wij (en eigenlijk ook de rest van de school) zijn lessen zien. Later wordt ik gewoon een groot politicus en neem ik indirect wel wraak op dit schoolsysteem:)

  Anne [29] reageerde op deze reactie.

 23. “Ze vond nog steeds dat hij gelijk had, maar zei wel dat ze snapte waarom wij zo bang voor hem waren.”

  Vindt ze het ook goed, dat die man zich laat betalen voor diensten, die hij niet levert?

  “Wij hadden echter zelf als oplossing bedacht om over te stappen naar een ander cluster Biologie, maar volgens de leerplicht mag je geen dubbeluren inroosteren, dus dat bleek geen optie.”

  De leerplicht zegt niet veel meer dan dat ieder kind tussen 4 en 18 naar school moet. Wat uitvoeringsinstellingen, zoals ook een school, vervolgens gaan doen, is die wet interpreteren en de ruimte die de wet biedt enorm verengen met beleidsnotities en werkinstructies. Er is geen leerplicht, die je daarin tegenhoudt.

  Zo kregen wij in 4 VWO (1989) 4 uur natuurkunde in plaats van 3. Ik naar de rector met het idee: “Daar is een foutje gemaakt.” – “Dat klopt,” zei de rector, “voor hetzelfde geld bieden we iets extra’s.” Toen dacht ik: “Verrek die man heeft gelijk,” en heb me nooit meer beklaagd over meer uren.

  “Het verhaal gaat echter verder, want de hieropvolgende les Biologie verliep anders. De man heeft de hele les staan uitleggen, aantekeningen gegeven en vragen van leerlingen serieus beantwoord. Mijn vriendin en ik kregen wel steeds boze blikken toegeworpen, maar ons doel is bereikt.”

  Dan heeft hij dus geen gelijk gekregen en heeft de rectrix hem de werking van de gal nog eens uitgelegd, namelijk ‘gezag, arbeid, loon’.

Comments are closed.