De dagen van Toon Hermans, Wim Sonneveld en Wim Kan zijn helaas voorbij, dus voor een dagelijkse portie vermaak sla ik er tegenwoordig de webstek van de SP op na. Deze biedt altijd veel stof tot vermaak, ik kan het u ten zeerste aanbevelen.
Aanleiding tot dit stuk is het artikel op http://www.sp.nl/onderwijs/nieuwsberichten/8046/101014-rouvoet_steunt_smits_klassenassistent_is_geen_leraar.html .

De SP slaat hier weer als vanouds de plank mis. Er werden door Manja Smits kamervragen gesteld aan minister André Rouvoet omtrent het inzetten van klassenassistenten als voleerd docent.
Het lijkt erop dat de SP op zoek is naar een nieuwe klassenstrijd, nu de voormalige arbeidersklasse al – geheel buiten hun zelfverklaarde leiders om – is geëmancipeerd. De SP heeft zijn zin gekregen, volgens het artikel zal de wet worden aangepast en zullen klassenassistenten niet meer als volleerd docent kunnen werken.

Een staaltje misredenering, de SP waardig! Het is blijkbaar een schandaal om klassenassistenten als volleerd docent in te zetten, maar helemaal niemand inzetten vindt de SP zo te zien prima. De klassenassistenten worden ingezet in het geval dat er geen bevoegde docenten zijn te vinden. Een noodoplossing, inderdaad, maar ongetwijfeld beter dan leerlingen onbegeleid in een hol opsluiten of ze de straat op te sturen. Zolang er niet al te veel jonge afgestudeerden zin hebben om het beroep te vervullen van iemand die ze in hun schooltijd waarschijnlijk bepaald niet benijd hebben, zal er een tekort aan leraren zijn. En een tekort aan leraren opvangen met klassenassistenten is nog altijd beter dan het helemaal niet opvullen.

Een private sector zal zich aan een gebrek aan arbeidskrachten aanpassen. In veel sectoren hebben vergaande automatiseringen plaatsgevonden. De klassieke lopende-bandwerker behoort voor het overgrote deel tot het verleden. Productie is ofwel uitbesteed aan lage-lonenlande (die hier enorm van profiteren), ofwel geautomatiseerd.
Onze scholen zijn echter niet erg met hun tijd meegegaan. Er is maar weinig verschil tussen een school in de 19e eeuw en die in de 21 eeuw. Het gaat nog steeds om klaslokalen met leerlingen en een docent die tracht deze leerlingen kennis bij te brengen. Zaken als IT en internet zijn aan scholen grotendeels voorbij gegaan, of ze worden op een twijfelachtige manier door leerlingen ingezet. Legio zijn de verhalen van volledig van internet geplukte verslagen!

Men kan zich afvragen waarom een docent een groep leerlingen moet onderwijzen als hij het net zo goed op video kan opnemen en zo gratis talloze malen kan onderwijzen. Een leerling kan de opnamen van de docent kiezen die voor hem het meest helder uitlegt. Zelfs de SP kan tevreden zijn, klassenassistenten zijn dan helemaal niet meer nodig. Gesloten oefeningen kunnen achter een computer of laptop worden gemaakt en compleet met feedback worden nagekeken. Onderwijs tot zover is zo goed als gratis, het gaat hier slechts om computerprogramma’s en videoopnamen. De docent, doorgaans universitair geschoold, kan zich dan beperken tot dat deel van het vak waarbij een computer niet volstaat. Het geven van literatuuronderwijs, het nakijken van verslagen, het uitvoeren van experimenten en dergelijke. De computer is niet zaligmakend, maar hij kan wel buitengewoon praktisch zijn!

In een private sector zou er voor initiatieven als deze ruimte zijn. Het zal vadertje staat echter bepaald niet zinnen dat het de controle verliest over de opgroeiende jeugd. Als er ruimte is voor private initiatieven en mensen naast geld verdienen met prostitutie of likeurstokerij ook geld mogen verdienen met onderwijs zal het met het onderwijs net zo gaan als met andere sectoren. Betere kwailteit voor een steeds lagere prijs. Goede initiatieven zullen navolging vinden, slechte initiatieven zullen vanzelf verdwijnen. Zaken als een Tweede Fase of Basisvorming zullen niet meer tot narigheid leiden voor honderdduizenden leerlingen, maar slechts voor degenen die zo’n systeem voorstaan.

Overheid, laat onze leerlingen vrij!

Ingezonden door Paul van Leeuwen

11 REACTIES

 1. Je ziet in de zakelijke sector al overal privaat onderwijs via computer en internet. Je kan het volgen wanneer het je goed uitkomt.

  De SP wil blijkbaar de klassen graag houden zoals deze in 1930 waren. Het gedachtegoed van deze partij is ook van die tijd, inlcusief antisemitisme.

  Je zou toch verwachten dat met alle moderne hulpmiddelen, leerlingen in eigen tempo moeten kunnen studeren, aangevuld met extra les daar waar dat goed uitkomt. Dan kan een leraar meer een soort van mentor en adviseur zijn.

 2. Het perfecte voorbeeld hoe onderwijs zichzelf kan ontwikkelen in een vrije markt zou inderdaad richting de ICT gaan .

  Ik neem altijd het voorbeeld van microsoft.
  Die opleidingen zijn erkend in het bedrijfsleven omdat deze een degelijke garantie bied dat de persoon de kennis bezit die vereist is voor deze werkzaamheden.
  Zo kan je modules halen en volledige certificaten (gelijk aan diploma) door thuis te leren of online seminars bij te wonen.
  Ook zijn er tal van bedrijven zoals cbt Nuggets die lessen aanbieden tegen een redelijke prijs en testkings bied tegen een lage prijs de proefexames en testmateriaal.
  Vervolgens hoef je alleen het exame nog te betalen als je denkt er klaar voor te zijn.

  Ook zijn de bedrijven waar de exames plaatsvinden vaak ook in staat een vlledige opleiding te bieden.

  Dit gebeurt allemaal digitaal of zelfs via de boeken en mensne in de klas.
  iedereen kiest zijn eigen leerweg wat het meeste bij jou past, je zou gek zijn als je ene methode kiest die niet bij je past.

  Zo zou het met alles kunnen gaan naar mijn mening. en de opleidingen worden aanzienlijk goedkoper op die manier, en er hoeft niet meer 1 lelaar op 40 man voor een klas te staan.

  Die leraar kan een bedrijf starten als hij wil en films en seminars online voorzien, dan is de rol van de leraar weer dienend en kan zelfs ondernemend zijn.

  Lijkt mij een perfecte constructie.
  Maar als mensen nog met z’n allen op een school wilen zitten is dat ook prima.
  maar dan wel marktconform zonder inmenging van de overheid

 3. Om daarop in te haken,

  Er zijn universiteiten in nederland waarbij leraren de mogelijkheid bieden de colleges te volgen middels webcam.
  Hierbij heeft de leerling de keuze om naar de college zaal te gaan, of het vanuit thuis te volgens via een live-stream.

  Bied de middelen en laat de keuze bij de studenten.

 4. “Het is blijkbaar een schandaal om klassenassistenten als volleerd docent in te zetten, maar helemaal niemand inzetten vindt de SP zo te zien prima.”

  De bedoeling van de SP is, dat het vak leraar weer gewaardeerd wordt en de degradatie tot lesboer opgeheven wordt. Zoals scholen nu werken, is het een verkapte manier van salarisverlaging. Mensen investeren in PABO of lerarenopleidingen en dan blijken ze verdrongen te worden door klassenassistenten, wier taak ondersteuning van de docent is, zoals de doktersassistente ondersteuning van de arts is. De wereld zou toch ook te klein zijn als doktersassistenten of verpleegkundigen arts gaan spelen. Leuk voor de assistent-beroepen, dat ze denken hun status te kunnen verhogen, maar niet heus, want het vak van docent wordt uitgehold en ze krijgen uiteraard geen volwaardig salaris.

  “Een noodoplossing, inderdaad, maar ongetwijfeld beter dan leerlingen onbegeleid in een hol opsluiten of ze de straat op te sturen.”

  Een noodoplossing, die al minstens tien jaren duurt. De SP verdenkt het onderwijsveld er terecht van, dat deze ‘noodoplossing’ een blijvertje is. Dat kan ook niet anders, want de lage salarissen en abominabele arbeidsvoorwaarden schrikken talentvolle docenten af. Vroeger hadden er velen een doctorstitel, nu moet je bijvoorbeeld wiskundedocenten het verschil tussen sinus en cosinus uitleggen of leren, hoe je moet staartdelen.

  “Zaken als IT en internet zijn aan scholen grotendeels voorbij gegaan, of ze worden op een twijfelachtige manier door leerlingen ingezet.”

  Dan moet je maar eens een school binnenlopen; dan zie je dat er velen een electronisch schoolbord hebben. Alle leerlingen hebben een computer nodig, wat aangeeft, dat dit middel echt wel ingezet wordt. Bovendien leren leerlingen dat zelf en loop je niet achter, wanneer je dat pas met 25 leert, zoals velen van ons hier. Wij hebben vroeger ook geen telefoonles, videorecorderles of televisieles gehad. Wat wel voorbij aan scholen is gegaan, zijn ARBO-normen. Hoe kun je in vredesnaam lange pubers in die schabouwelijke jarenvijftigbankjes laten zitten?

  “Die opleidingen zijn erkend in het bedrijfsleven omdat deze een degelijke garantie bied dat de persoon de kennis bezit die vereist is voor deze werkzaamheden.”

  Het bedrijfsleven schreeuwt om mensen, die naast Windows ook andere platformen beheersen. Leren met een systeem van één bepaald bedrijf om te gaan is niet hetzelfde als een brede algemene scholing binnen je vakgebied, Een goed informaticus kent meer programmeertalen, meer platformen en heeft naast computerkennis ook mensenkennis. Een nerd snel wat kunstjes eigen maken is niet, waar het ‘staatsonderwijs’ voorstander van is.

 5. Hulde aan dit artikel, onderwijs is belangrijk, staats controle hierover is gevaarlijk voor de toekomst.

  (hoewel er zeker een aantal spelregels dient te zijn voor scholen)

 6. De suggestie om onderwijs te privatiseren is weer de volgende stap naar afbraak van onze welvaartsmaatschappij. Alles wat men geprivatiseerd heeft, is tot nu toe kwalitatief slechter en stukken duurder geworden (muv. oa. KPN). Bovendien is de bureaucratie daar sterk toegenomen. Dus laten we in deze tijd van crisis alsjeblieft het onderwijs tenminste op pijl houden.

  Devidas [8] reageerde op deze reactie.
  .M [9] reageerde op deze reactie.
  Igor [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Jorgh [7]:
  Ik vindt best dat er wat publiek geld naar onderwijs mag maar ze moeten zich niet bemoeien met het feitelijke onderwijs.
  Privatiseren op zich is geen oplossing maar meer keuzevrijheid, transparante financiële structuur en 1 gouden regel: “GEEN Indoctrinatie op scholen”, Zelf leren denken, geen opgedrongen ideeën over objectieve onderwerpen.

Comments are closed.