Meer wapens – minder geweld

(vervolg van gisteren)
Toch zijn er veelgehoorde tegenwerpingen tegen het bezitten van wapens. Deze berusten vaak op misverstanden en gebrekkige informatie die gevoed worden door een sterke emotionele reactie op het onderwerp. Ik zal enkelen van deze tegenwerpingen proberen te ontkrachten.

Het is gevaarlijk voor kinderen en er zullen veel ongelukken gebeuren.

Ja, dat is waar, vuurwapens zijn gevaarlijk, ze vragen dan ook om verantwoordelijkheid van de eigenaar. Toch zijn er in dit leven veel zaken die gevaarlijk zijn voor kinderen: schoonmaakmiddelen, keukenapparatuur, een friteuse, in de auto rijden zonder gordel, en dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het leven zit vol risico’s en gevaren en het beste dat iemand kan doen is verantwoordelijk met situaties omgaan, zo ook met vuurwapenbezit. Dit is echter wel degelijk het geval in samenlevingen waar er sprake is van vrij wapenbezit. Ongelukken zijn helaas nooit volledig te voorkomen, maar dit is nog geen reden om bijvoorbeeld het bezit van messen en schoonmaakmiddelen volledig te verbieden. Hetzelfde zou moeten gelden voor wapens.

Toch valt het aantal ongelukken mee. Uiteraard hoor je de tragische verhalen van kinderen die het wapen van de ouders weten te vinden. Ondanks de tragiek van deze individuele gevallen blijft dit een procentueel zeer laag aantal. Zo is het aantal fatale vuurwapen ongelukken in de VS slechts 0.5% van het totale aantal jaarlijkse doden aan ongelukken. In 2007 waren er 613 fatale ongelukken met vuurwapens, waarvan 65 door kinderen jonger dan 15 jaar. In een land met 70 tot 80 miljoen wapeneigenaren is dit, hoewel het uiteraard tragisch is, zeker geen reden om wapenbezit in z’n geheel te verbieden.

We krijgen Amerikaanse toestanden!

Dat ligt eraan, waar in Amerika wordt er bedoeld?
Er bestaan veel misverstanden over Amerika en over de stand van zaken met wapenbezit in de VS. Er wordt geschat dat van de 300 miljoen Amerikanen er 70 tot 80 miljoen een wapen bezitten en dat er ongeveer 250 miljoen vuurwapens in Amerika zijn. Toch zien we geen miljoenen schietpartijen. De FBI schat dat er jaarlijks ongeveer 10,800 mensen omkomen door moord met een vuurwapen. Dit lijkt een enorm aantal mensen, maar een verdere bestudering van het cijfer laat zien dat dit geenszins als een bewijs kan worden gezien dat vrij wapenbezit hier schuldig aan is. Immers, er bestaat in de VS een groot onderscheid in vuurwapenbeleid. In sommige staten zoals New Hampshire, Kentucky en Montana kan iemand een wapen open en bloot bij zich dragen. In andere staten mag iemand een verborgen wapen bij zich hebben en in sommige staten, zoals Illinois en Wisconsin zijn er strengere wetten en beperkingen. Veel staten laten echter ruimte voor steden en dorpen om bepaalde eisen of beperkingen aan wapenbezit te stellen. Als hiermee rekening wordt gehouden zien we een interessante verschuiving in het aantal doden. Deze blijken naar verhouding meer plaats te vinden in die gebieden en steden waar er strenge beperkingen of zelfs verboden zijn op het bezitten van vuurwapens.

De hoofdstad van Amerika, Washington DC, is een stad waar een van de meest strenge antiwapenbezit wetten geld. In 1976 is een wet aangenomen die in feite het bezit van pistolen verbiedt. Toch had Washington tot voor kort de dubieuze eer om zich de ‘moordhoofdstad’ van de VS te mogen noemen. Die titel is inmiddels overgenomen door steden als Detroit, Chicago en New Orleans, maar ook hier gelden scherpe beperkingen. Na Katrina werden er zelfs vuurwapens geconfisqueerd in New Orleans van burgers die deze legaal bezaten. Het resultaat is dat dit enkele van de meest onveilige steden in de VS zijn met de hoogste moordcijfers.

Een ander cijfer dat interessant is, is het aantal vuurwapens in Amerika. Op dit moment zijn dat er ongeveer 250 miljoen, maar in 1991 waren dat er ongeveer 90 miljoen minder. Tegenstanders van vrij wapenbezit claimen dat een toename in het aantal wapens tot een onveiligere en gewelddadigere samenleving leidt. Het tegendeel is echter waar, ondanks de sterke toename in het aantal vuurwapens is gewelddadige criminaliteit in de periode tussen 1991 en 2008 met 43% afgenomen. Wapenbezit is nog nooit zo wijdverspreid geweest in de VS en criminaliteit is in 35 jaar niet zo laag geweest. In dezelfde periode zijn er verschillende federale antiwapenbezit wetten verstreken en niet vervangen en heeft de Supreme Court van de VS in 2008 een sterke pro-wapenbezit uitspraak gedaan in de zaak DC vs. Heller. Dit heeft echter niet geleid tot hogere vuurwapencriminaliteit.

Landen als Amerika en Zwitserland zijn dunbevolkt. Het kan nooit goed werken in een dichtbevolkte ‘stadstaat’ als Nederland.

Gelukkig niet waar. Niet heel Amerika is dunbevolkt en er zijn legio voorbeelden van steden waarin er vrij wapenbezit is zonder problemen. Kijk bijvoorbeeld naar de stad Arlington in de staat Virginia, een stad die groter is dan steden als Arnhem, Nijmegen en Dordrecht. Wapenbezit is hier relatief vrij en wijdverbreid. In 2001 vielen hier 2.1 doden per 1000 inwoners door moord. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Washington, DC. dat een aantal moorden van 46.4 per 100.000 had in hetzelfde jaar met zeer strenge antiwapen wetten en bedenk dat de steden een paar honderd meter uit elkaar liggen.

Ook in Geneve in Zwitserland is het aantal moorden bijna onvoorstelbaar laag. Het punt is dat wapenbezit ook in verstedelijkt gebied werkt en voor een veiligere samenleving zorgt. Dit zal zeker ook in Nederland het geval zijn.

Maar dit betekent dat elke gek een wapen kan kopen en zomaar op iedereen kan gaan schieten, kijk maar naar de schietpartijen op Amerikaanse scholen!

Helaas is dit niet enkel voorbehouden aan landen waar vrij wapenbezit is. Twee maanden geleden was er een schietpartij op het Rio aan de Maas festival in Arnhem waarbij meerdere mensen gewond raakten.
Op 5 september was er plotseling een schietpartij tijdens een groot feest in Zoetermeer waarbij een 22 jarige om het leven kwam.
Of kijk naar onze buurlanden. Begin juni was er een gek in Engeland die met een shotgun op moordtocht ging en meerdere mensen zonder reden doodschoot. Op 19 september begon een vrouw in het zuid-Duitse Lorrach opeens op straat wild om haar heen te schieten, met meerdere doden tot gevolg. Of ook dit jaar was er een schietpartij op een Duitse middelbare school. Zowel Engeland als Duitsland zijn landen met sterke beperkingen op wapenbezit. Dit mocht niet baten. Gekken kwamen ook hier aan wapens en gebruikten deze om mensen te doden.

Gekken houd je dus altijd. Het verschil met een samenleving waarin vrij wapenbezit wel is toegestaan, is dat burgers dan wel de mogelijkheid hebben om zich hiertegen te weren. In een land waar wapenbezit aan banden wordt gelegd zijn burgers weerloos tegen dit soort gekken.

Vrij wapenbezit levert dus vaak een sterke emotionele reactie op. De tegenstrijdigheid die de gedachte oplevert dat het toelaten van wapenbezit een samenleving minder gewelddadig maakt is ook goed voor te stellen. Het liefst wil iedereen dat er geen wapens nodig zijn in de wereld. Helaas werkt de wereld niet zo. Ondanks alle emotionele tegenwerpingen pleiten de feiten voor het individuele recht op het bezitten van wapens voor zelfverdediging. Daarnaast berusten de tegenwerpingen van tegenstanders vaak enkel op emoties. Het aantal ongelukken is beperkt, samenlevingen worden er niet onveiliger en geweldadiger op en het aantal moorden met vuurwapens neemt niet toe.

In alle landen en regio’s waar vrij wapenbezit heerst zien we grotere veiligheid, minder geweld, zeker geen chaotische toestanden en trotse, vrije burgers die zichzelf kunnen beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving.

Ingezonden door Mels de Zeeuw

27 REACTIES

 1. vraagje is het mogelijk een linkje naar deel 1 🙂 bij dit artikel

  pliece


 2. In 2001 vielen hier 2.1 doden per 1000 inwoners door moord. Vergelijk dit bijvoorbeeld met Washington, DC. dat een aantal moorden van 46.4 per 100.000 had in hetzelfde jaar met zeer strenge antiwapen wetten en bedenk dat de steden een paar honderd meter uit elkaar liggen.

  0,21 % met wapenbezit tegen 0,046 %?
  Lijkt me dat 2.1 op de 1000 meer is dan 46.4 op de 100.000

  Als dat waar is zouden er 210 op de 100.000 zijn tegenover 46.4 op de 100.000

  Of ben ik nu gek?

  Typfoutje wellicht?

  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 3. uitgaande van 250 mio vuurwapens in de VS, las ik ergens de spreuk: het afgelopen jaar zijn er met 249.980.475 vuurwapens, geen gekke dingen gedaan.

 4. @Hoc Voluerunt [2]:

  Arlington County had in 2009 slechts 2 moorden (in 2008 waren dat er nog 4). Op een inwoneraantal van 209.300 was de homicide rate per capita in 2009 dus 0,96 per 100.000 inwoners.
  http://www.arlingtonva.us/Departments/Police/news/printarticle.asp?ID=762

  Arlington ligt vlak bij Washington DC (aan de overkant van de Potomac). In Washington DC was in 2009 de homicide rate per capita 23,8 per 100.000 inwoners. Dus bijna 25x zo hoog als in Arlington.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Washington,_D.C.

  De vergelijking tussen Arlington en Washington DC wordt wel vaker gemaakt, maar je moet niet vergeten, dat Washington een veel grotere arme zwarte bevolking kent en dat die gemakkelijk aan vuurwapens uit de naburige staten kunnen komen.

  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.

 5. Sorry Hub, ik ben het helemaal niet met je eens. Juist de argumenten van de voorstanders zijn enkel emotioneel (ik wil hem kapotschieten als ie in mijn huis staat….en wat doe je dan als je ziet dat je vrouw, dochter verkracht wordt…je schiet natuurlijk). Enkel en alleen emotie. En terwijl de voorstander dan wel gelijk mag hebben in zijn individuele geval durft er niet een voorstander terug te staan en om te kijken naar “the big picture”. En die “big picture” is dat wij met zijn allen moeten streven naar een samenleving zonder wapens. Dat moet het uitgangspunt zijn. “Streven naar een betere samenleving, niet een primitievere” is niet een emotioneel, maar rationeel argument.

  HJ [9] reageerde op deze reactie.
  LvM [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Troy Ounce [8]: En die “big picture” is dat wij met zijn allen moeten streven naar een samenleving zonder wapens. Dat moet het uitgangspunt zijn. Ik wil streven naar een betere samenleving, niet een primitievere. Dat is geen emotioneel, maar rationeel argument.

  Dit lijkt me geen rationeel argument en wel vanwege 2 redenen.

  1] Er zullen altijd mensen zijn die zich hier niets van aantrekken, en dus zorgen dat ze wapens hebben. Het is een illusie dat er op een dag geen slechte mensen meer zullen zijn. Maar dat is wel een randvoorwaarde om wapens uit te kunnen bannen.

  2] Van alles kan als wapen dienen, als je denkt handvuurwapens uit te bannen dan zijn er nog altijd keukenmessen, machettes, jachtwapens, spijkerpistolen en honkbalknuppels. Wil je die ook verbieden?

  Troy Ounce [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Troy Ounce [8]:
  In het artikel worden een aantal cijfers genoemd. “Juist de argumenten van de voorstanders zijn enkel emotioneel” is een beetje een rare opmerking.
  Zelf wat jij noemt is niet volledig een emotioneel argument. Men kan het zich namelijk afvragen of het wegnemen van de middelen ter verdediging van leven en eerbaarheid wel moreel is.

 8. Ik mis nog iets. Wat doen we met achterstandsbuurten? Tokkies en bontkraagjes hebben een korter lontje. Een ander voorbeeld. Stel dat je tegenover een psychisch gestoorde man staat met een pistool. Hij richt het niet op je, maar hij is volkomen onvoorspelbaar. Mijn zijn is op dat moment in gevaar. Er is een dreiging. Een dreiging van dezelfde soort als een verstandige man zijn pistool wel op mij zou richten.
  Bij dat laatste zou ik het recht hebben om me te verdedigen, maar waarom niet bij die psychoot en het bontkraagje met IQ van een visstick?
  Een flexibelisering op het gebied van de bescherming van individuele rechten lijkt me noodzakelijk.

  Hoc Voluerunt [14] reageerde op deze reactie.

 9. @LvM [7]:
  Waarom? Ik denk dat ondanks het hogere aantal slachtoffers het een netto positief effect zal hebben op de “rechtvaardigheid” van de wereld. (anno nu)

  Het meer dodelijke slachtoffer zou ik kunnen onderbouwen met allerlei cijfers en anekdotes maar beide bronnen zijn onbetrouwbaar. Ik denk dat er zodanig veel factoren zijn dat een dergelijke methode sowieso onbetrouwbaar is.

  Feit: wapens, met name vuurwapens leiden tot een hogere efficiency in het toepassen van geweld.

  Het verhoogd de drempel tot geweld maar het vergroot het risico per incident.

  LvM [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Igor [12]:
  Waarom? Omdat wij het maar gedeeltelijk met elkaar eens zijn.

  Integendeel, het toestaan van wapens voor vreedzame mensen maakt het juist moeilijker voor slechte mensen om geweld te initiëren. Het risico op lichamelijke schade van vreedzame mensen wordt juist verlaagd, bovenop een hogere drempel. Een inbreker heeft meer twijfel over het plegen van zijn misdaad én het is vervolgens moeilijker om die misdaad (volledig succesvol) uit te voeren.

  Ik zou graag die cijfers zien. U kunt zich niet beroepen op cijfers die u niet kunt geven. Dat is geen bewijs. In anekdotes ben ik m.b.t. waarheidsvinding niet geïnteresseerd. Een anekdote is geen bewijs van een statistiek.

  U zet er wel mooi “feit” voor, maar dat maakt het niet zo. Graag een rationele of empirische onderbouwing. Het liefst beiden.
  Igor [27] reageerde op deze reactie.

 11. @Devidas [11]:
  Is de dreiging erger of minder als jij zelf geen wapen in je handen hebt.
  I rest my case.

  Die bontkragjes en psycho’s hebben al een wapen in handen.
  Als hij het zijne op jou richt ben je in staat hem voor die tijd dat hij schiet uit te schakelen.
  De vraag is in deze niet, is het gevaarlijk als ik een geweer heb, maar is het gevaarlijk als de crimineel WEL een wapen heeft (en dat hebben ze) en ik er geen MAG dragen.

  En wat ik zou doen met een bontkragje of mentaal gestoord persoon, die met een vuurwapen een dreiging voor mij vormt?
  Zodra hij zijn wapen trekt zal ik er alles aan doen de eerste kogel te lossen.
  Geen twijfel mogelijk.

  Had ik mijn wapen niet dan had hij die van hem nog steeds en kreeg ik de kans niet.

  Ja hij is dan dood of ernstig gewond…. maar anders was ik dat geweest.
  ik denk en weet dat die situatie al reden genoeg is voor die persoon om het niet te wagen zijn wapen te trekken.
  stel je voor dat de ander sneller is.
  Dan ben jij de bedreiging voor de ciminlee, wanneer die wenst geweld tegen jou te gebruiken.
  Wanneer die crimineel nu wenst jou te bedreigen is er geen dreiging voor hem behalve een politie die bonnen staat te schrijven en er pas over 20 minuten is, lang nadat hij jou je geld afhandig heeft gemaakt en bij gratie gods niet jou schedel van extra ventilatie heeft voorzien.

  Ow ja, en dan komt hij maar met 1 auto in zijn uppie en een blokje voor aantekeningen.

  Geloof me dat heb ik meegemaakt.
  Een stel bontkraagjes bedreigde personeel van de mc donalds.
  Stoelen vlogen naar biinnen en kinderen waren er getuigen van, terwijl het meubulair over hun hoofdjes vloog.
  Daarbij werd er 1 afgeronseld en passant compleet afgetuigd.
  voor dit incident begon (door 10 bontkraagjes) zag ik een man 112 bellen… pas 20 minuten later komt er 1 auto aan met een pennelikker die zijn papiertje trekt om verhala op te maken.

  Kinderen jankend op het terras omdat mohammed een stoel voor hun neus pakte en over hun heen gooide met ” Wollah maak jou koud kanker kaaskop, wat kijk je nou”

  Denk als deze man een vuurwapen bij zich had gehad die klootzakjes het wel uit hun hoofd hadden gelaten.
  Daarbij is een waarschuwings schot uiterst effectief.
  het had een hoop leed gescheelt.

  Devidas [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Hoc Voluerunt [14]:
  Je snapt me niet. Ik ben voor een vrij wapenbezit, maar ik plaats een kanttekening. En dat is bij types die mentaal niet in orde zijn, of een te kort lontje hebben. Of In bezit zijn van een strafblad waar ernstige geweldsdelicten op staan. Ik vraag af in hoeverre de markt zelf zal zorgen voor een vooronderzoek. Idioot + wapen = directe bedreiging van eigendomsrechten. Een bepaalde groep ongeleide projectielen verdiend absoluut geen wapen. Ik denk dat het uitkomt op een groep van zo een 100.000 in Nederland. Dit valt binnen de potentiele libertarische theorie en is niet willekeurig. Libertariers moeten leren zelf na te denken.

  LvM [16] reageerde op deze reactie.
  Corné [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Devidas [15]:
  Iets is vrij, of iets is dat niet. U geeft een voorwaarde voor wapenbezit, dus is het niet vrij. Net zoals “vrijheid van meningsuiting”, met als kanttekening dat men geen racistische mening mag uiten. George Orwell had daar een mooie naam voor.
  En wie bepaald wie “mentaal niet in orde” is? In de sovjet-unie werden mensen als “mentaal niet in orde” afgeschreven omdat ze de overheid bekritiseerden. Op het moment dat je zulke (arbitraire) voorwaarden wilt gaan stellen, moet je eerst een mens een soort superieure morele macht geven.

  “Idioot + wapen = directe bedreiging van eigendomsrechten.” is onzin. Of kunt u mij een statistiek geven waaruit blijkt dat iedere “idioot” die een wapen bezit dat ook heeft gebruikt? Of een statistiek waaruit blijkt dat er in Nederland honderduizenden steekpartijen zijn? (messen kunnen immers ook als wapens gebruikt worden).

  U wilt geweld gebruiken tegen mensen die enkel statistisch gezien een verhoogd risico vormen, en dat niet daadwerkelijk doen (per definitie een verhoogd risico vormen noch direct noch indirect eigendomsrechten bedreigen).

  Uw voorstel komt dichter bij totalitarisme dan libertarisme.

 14. @Devidas [15]:

  Idioot + wapen = directe bedreiging van eigendomsrechten.

  Een wapen is een directe verdediging van eigendomsrechten.
  Ik begrijp je kanttekening. De vraag is alleen waar je de grens gaat leggen en wie die grens bewaakt. Gaan we dat overlaten aan een incapabele overheid, zoals we die nu kennen, dan weten we al waar het op uit komt: iedere crimineel heeft een legaal wapen, terwijl “Henk en Ingrid” hun brood voortaan moeten smeren met plastic lepels.

  Overweging:
  Je hoeft geen idioot + wapen te hebben om aan eigendomsrechten te komen. Ambtenaar + wapen is een veel groter gevaar voor ons eigendom.

 15. @Igor [6]:

  Wat een slap geneuzel. Een voorstander van een standpunt probeert ALTIJD zijn gelijk te halen. Anders was er geen discussie.
  Om nou te zeggen dat jij met feiten op de proppen komt, neuh.

  Dit zijn interessante cijfers.
  Overigens vind je in de docu bowling for columbine ook dat er in canada, ondanks enigszins liberaal wapenbezit, veel minder schietincidenten (en uberhaupt veel minder criminaliteit) dan in de VS.

 16. De bottom line is dat we voor een normaal functionerend mens met een wapen niet bang hoeven te zijn. Die heeft namelijk alles te verliezen, zijn baan, woning, gezin etc. De crimineel daarentegen heeft niks te verliezen. De gewone man/vrouw is een oppassend burger en wil zijn vuurwapen hoogstens defensief gebruiken. De crimineel gebruikt het om macht uit te oefenen, te roven en als statussymbool. Aan de gewone man heeft hij absoluut schijt (pardon my French).

 17. @Troy Ounce [17]: Pistolen, geweren worden ENKEL EN ALLEEN gemaakt om andere mensen te doden. Keukenmessen niet.

  Het is maar net hoe je het bekijkt. Vuurwapens worden specifiek gemaakt om het mogelijk te maken anderen – op enige afstand – te kunnen doden. Ze worden niet gemaakt met het doel om te doden, maar om te KUNNEN doden. Dat kan de potentiële crimineel al voldoende afschrikken. Zou een verkrachter nog vrouwen een steegje in durven trekken als er 50% kans is dat die lieve dame een .50 Magnum trekt? Zou een dief het erf van een boer oplopen als hij vrijwel zeker weet dat die boer een stevig shotgun heeft? Zou een herrieschopper in een uitgaansgelegenheid nog mensen bedreigen als vrijwel iedereen om hem heen tot de tanden bewapend is? Daarom worden wapens gemaakt. Niet om te doden, maar om de kansen te keren. Als iedereen een wapen heeft, is iedereen even sterk.

 18. @Troy Ounce [17]:

  “Pistolen, geweren worden ENKEL EN ALLEEN gemaakt om andere mensen te doden. Keukenmessen niet.”

  Dat is niet waar. Een jachtgeweer bijvoorbeeld niet.

  En er is een wezenlijk verschil tussen het doden als agressor en het doden van een agressor.

  Wie mensen niet toe staat zich tegen het kwaad te weren is medeplichtig aan het ingang doen vinden van het kwaad. Met alle destructieve gevolgen van dien.

 19. Jachtgeweren worden ook gemaakt voor de sport. kampioenschappen kleiduifschieten bijvoorbeeld. Leuke sport hoor.

 20. Als wapens worden vrijgegeven zullen mensen afhankelijk van de situatie en de repercussies voor een bepaald wapen en een bepaalde uitwerking kiezen. Je kan als je een kort lontje hebt wel direct een dodelijk wapen trekken, maar dat kan voor jezelf minstens zo ernstige gevolgen kunnen hebben als je tegenstander en eventuele omstanders ook met dodelijk geweld reageren.

  Veel meer voor de hand ligt dan een getrapte escalatie. Bij een conflict begin je kalm en vriendelijk je standpunt duidelijk te maken. Lost de verbale discussie niets op en dreigt geweld dan kan je kiezen voor vluchten of een aanval afweren.
  http://www.youtube.com/watch?v=r7PrbNU0UT0

  Bij afweren is een kogel- en mesbestendig vest altijd handig. Ook pepperspray of een busje mace in de ogen helpt, zonder dat dit erg veel schade bij de tegenstander aanricht. Wil je een tegenstander tijdelijk geheel uitschakelen, zodat je veilig kan vluchten of hem aan de politie kan overhandigen, dan kan je hem KO slaan, de adem benemen, of een stroomstoot geven (boksbeugel, kubotan, stun gun). Geef je er de voorkeur aan niet te dichtbij te komen dan is een taser handig (stun gun met draadjes). Pas in laatste instantie zal je een vuurwapen trekken. Indien mogelijk zal je eerst op de benen schieten. Alleen als er geen andere mogelijkheid is zal je schieten om te doden (romp en hoofd).

  In vroeger tijden droeg men overigens een sabel, degen of floret. Dat zijn zeer handig wapens om iemand op een afstand te houden en waarbij je kan kiezen of je iemand slechts zal verwonden of zal doden. En in de toekomst komt er mss een portable stasis field generator op de markt. Die zorgt dan voor een ondoordringbaar krachtenveld om je heen (tot de accu leeg is uiteraard ;-).

  In Rotterdam blijkt het DNA douchepoortje zeer effectief. Winkeldieven worden dan met een uniek soort DNA besproeid waardoor de politie naderhand onomstotelijk bewijs van de diefstal bij de desbetreffende winkel heeft als zij de dief oppakken. Een vergelijkbaar soort verdediging bestaat uit de blauwe smurfenspray (X-Marker).

  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Self-defense

  ===
  “I’ve got a firm policy on gun control. If there’s a gun around I want to be the person controlling it.”
  – Clint Eastwood as bail bonder in ‘Pink Cadillac’ (1989)

 21. “Indien mogelijk zal je eerst op de benen schieten”.

  Nee, schieten om te verwonden doet men in de VS niet want dat is ‘a bag of hurt’. Als u hem alleen wilde verwonden was u niet in zo veel gevaar dat vuurwapens nodig waren! Zo spreekt de advocaat van de verdachte dan.

  Overigens zijn alle defensieve non-lethal opties die u noemt in Nederland net zo strafbaar als een vuurwapen. Ja ook pepperspray, ondanks testen van TNO… (“TNO komt na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat pepperspray over het algemeen een veilig wapen lijkt. Het is voldoende effectief, snel werkzaam, heeft een korte werkingsduur, geeft geen aanleiding tot acuut letsel en lijkt ook op lange termijn veilig.”)

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Marco [25]: “Nee, schieten om te verwonden doet men in de VS niet want dat is ‘a bag of hurt’. Als u hem alleen wilde verwonden was u niet in zo veel gevaar dat vuurwapens nodig waren!”

  In dienst was bij wachtlopen het voorschrift om bij onraad altijd twee maal te schieten. De eerste keer een waarschuwingsschot in de lucht, de tweede keer gericht. In de praktijk resulteerde dat altijd in het eerste schot gericht en het tweede in de lucht. Deed je het volgens de officiële procedure dan was je altijd het haasje, want de tegenstander wist na het eerste waarschuwingsschot precies waar je zat. Je kreeg dan de volle laag.

  Overigens zal iedere rechter er begrip voor hebben dat als iemand je met een mes aanvalt en je alleen een vuurwapen bij de hand hebt je de aanvaller in de benen schiet. Een ongewapende aanvaller in de benen schieten kan je alleen verantwoorden als je een breekbaar omaatje bent. En een aanvaller die een mes heeft doden is helemaal onzinnig. Daarentegen een aanvaller die een vuurwapen heeft direct doden is zeer verstandig.

  Het klopt, dat pepperspray, mace, tasers etc verboden zijn maar dat zou hun gebruik niet mogen verhinderen. Ze zijn zeer effectief en beter dan niets. X-Marker mag overigens wel en dat verblindt ook enigszins. Een kogel/mesbestendig vest is ook nooit weg, evenals een beveiligde woning en auto.

 23. @LvM [13]:
  U leest verkeert en lijkt op zoek te zijn naar een conflict. Ik beroep mij NIET of cijfers of anekdotes of deze BEIDEN naar mijn mening onbetrouwbaar zijn.

  En ja het is een FEIT dat je met vuurwapens effectiever zijn dan bv steekwapens. Wat snapt u daar niet aan? Waarom gebruiken legers/politie vuurwapens?

  “Het risico op lichamelijke schade van vreedzame mensen wordt juist verlaagd”

  Ik zal nogmaals duidelijk proberen te zeggen wat ik bedoel.

  Minder slachtoffer (hogere drempel)
  Risico’s voor slachtoffer groter (dood ipv ziekenhuis)

  vergroot het risico “per incident”.

  De term slachtoffer gaat dus over de mensen die dood zijn, daat zitten dus ook inbrekers tussen en hoewel de doodstraf wat ongepast is voor inbraak zie ik dat toch als een gevalletje “eigen schuld dikke bult”

  Ik beweer dus nergens dat vuurwapens een “oorzaak” zijn van geweld.
  Enkel dat de bestaande trends wat betreft geweld versterkt worden door vuurwapens.

Comments are closed.