Het proces Wilders is een grote farce. Moskowicz heeft nu al twee keer gevraagd om de rechters te wraken. Allerlei deskundigen komen getuigen over discriminatie en belediging. De vraag is hoe uit deze troep te raken. Kan nog voorkomen worden dat het vertrouwen in de rechtspraak nog verder daalt?De hele chaos begint me de onzin wetten om de vrijheid van meningsuiting te beperken. In “grondwet” en wetten. Op die subjectieve kreten een juridisch proces aangaan is al vragen om ellende.

Inderdaad is nu de toestand zo dat bijna iedereen ervan overtuigd is dat er snel een eind aan dit drama moet komen. Een veroordeling op deze subjectieve gevoelens lijkt absurd. Vaak hoor je dan ook de opmerking: “Ze moeten maar snel tot volledige vrijspraak komen.”

Maar dat kan niet zo maar, want Wilders heeft moslims beledigd. Er zijn genoeg moslims die zeggen dat ze gekwetst en zich beledigd voelen. En als iemand zich beledigd voelt, dan IS hij beledigd.

Geen rechter, paus, koning of burger kan dat veranderen of ontkennen.

Wat nodig is voor de oplossing is een ervaren politicus, die gewend is te draaien, te liegen en het sluw zo te brengen dat veel mensen denken dat hij nog gelijk heeft ook.

13 REACTIES

 1. Tja, met de Sharia in Nederland was alles makkelijker geweest…

 2. @Vilseledd [2]:

  Zo ver hoef je niet eens te gaan.

  Het proces Wilders is een grote farce.

  Moskowicz heeft nu al twee keer gevraagd om de rechters te wraken.

  Allerlei deskundigen komen getuigen over discriminatie en belediging.

  Inderdaad is nu de toestand zo dat bijna iedereen ervan overtuigd is dat er snel een eind aan dit drama moet komen. Een veroordeling op deze subjectieve gevoelens lijkt absurd.

  Geen rechter, paus, koning of burger kan dat veranderen of ontkennen.

  Wat nodig is voor de oplossing is een ervaren politicus.

  —————————————————–

  In mijn kleine dorpje hebben wij al sinds tijden een zeer ervaren politicus (CDA) , die al sinds mensenheugenis WETHOUDER is , en dus goede contacten onderhoud met de “vezels”van zijn samenleving.

  So far so good.

  Maar nu is deze man recentelijk aangehouden met een alcohol percentage van vier maal de toegestane limiet.

  Het is volledig uit de lokale pers gehouden ( elke drank verbalisant eindigd op de voorpagina ) , zelfs de burgemeester hield zijn smoel hierover.

  Nu is hij bezig met een groot verweer waarbij hij niet zuinig tekeer gaat , en tal van getuigen ronselt om te verklaren : de politie meting klopt niet !

  ” ik had slechts twee wijntjes op “.

  Dus het komt neer op twee situaties :

  1- Ik kan getuigen ronselen in ben wethouder dus boven de wet.

  2- Die door de politie gehanteerde methode klopt niet…en daarmee valt het bewijs onder duizenden eerdere veroordelingen weg…om de deur wagenwijd open te zetten naar ….wat?

  Ik vind dit leuk daar men dus nu een “bezwaar schrift “kan indienen met genoeg getuigen verklaringen , om een politie meting om zeep te helpen.

  Ik wacht deze rechtzaak met zeer veel belangstelling af.

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [5]:

  Het is idd de vraag of er nu een nieuw proces komt. Het OM wil niet en rechter Schalken, die zich steeds zo heeft ingezet om Wilders te vervolgen, is in discrediet gebracht. Misschien kiezen zijn collega’s nu eieren voor hun geld en zetten zij niet meer door.

  @vrijeradikaal [6]:

  Dat doe ik ook altijd! Het heeft absoluut zin om bezwaar aan te tekenen bij iedere sanctie die je wordt opgelegd. Ik doe dit al jaren en ik krijg in ongeveer een derde van de gevallen gelijk. Dat scheelt mij honderden euro’s per jaar. En is je zaak tamelijk kansloos dan moet je het ook doen. Dat verstopt het systeem tenminste lekker. 😉

  ===
  Edina in court: “Why do you have to regulate every single detail of our lives? I know we have railings to prevent stupid people from running into the street and killing themselves. But we are normal people, we don’t do that. Why don’t you have a stupidity tax and only tax the stupid people?”
  Judge: “That is not relevant to this case. You are to pay 50,000 pounds in parking fines within 14 days. Next!”
  (Absolutely Fabulous)

 4. Hub Jongen, ik dank je voor je artikel en uitnodiging.

  ik ken nl. iemand die voldoet wanneer je het woord “sluw” hebt vervangen door “slim”. Je behoeft je immers niet in de kleren van de k… eh -herstel- sluwe rode vos te begeven om hem te slim af te zijn.

  laten we degene die ik bedoel Q2010 noemen.

  Q2010 begrijpt nl. waarom een rechter een zgn. B E S L U I T niet tekent op de plek waar staat “get. mr. Y”

  En als je iemand die is aangesteld als “Wijze”, nl. de rechter volgt dan geef je blijk van het vermogen vertrouwen aan te leggen op de professionele relatie met het vak Rechter.

  Het is dan ook zo dat een gezagdrager van enige functie in een project daar de gezagvoerder is die verantwoording aflegt. In het rechtsproces staat hij die voering even af aan een buitenstaander of toezichthouder op de juiste gang van zaken (met de betrokken werkgever / overheid). Wanneer de gezagdrager meegaat met de waar-nemende gezagvoerder dan is hij tevens de gezaghebber.

  Kijk , dat is dan slim geredeneerd – en er is geen sluwheid voor nodig om de betrokkenen op posities te manen hun werk te volbrengen.

  Uiteindelijk blijkt dan in een dergelijk – actueel en verhuld – proces dat de betrokkene Q2010 de soldaat vsan Oranje2010 is. Soldaat in “oor-logboek” scharniertijd.

  Vrijgesproken op weg naar de Vrijstaat 😉

 5. nog even over “zich beledigd voelen”

  er bestaat de zegswijze “de vermoorde onschuld spelen”

  dit kan ook van toepassing zijn op belediging en wordt dan “de beledigde onschuld spelen”

  het gaat er dan in de rechtzaak om dat de pointe wordt ontmaskerd – dat is dan het spel vanwege het “spelen”

  voorbeeld?

  (kijk dit toont nooit van goede smaak; dat gezegd hebbende/zich realiserende kun je het vol-wassen overal over hebben vanwege de goede smaak)

  je kunt een intieme relatie – bijv. vanwege direct bloedverwantschap – 3 maal op een dag een mail sturen.

  wanneer die relatie dan zegt stalking te ervaren dan geeft hij aan zich beledigd/bedreigd/overrompeld te voelen.

  op de keeper beschouwd is dat echter niet het geval. immers een mail bericht is een door de tijd en ruimte verplaatst bericht dat de zender verlicht van geheugenplicht op die momenten dat hij de mail verzendt. tevens weet hij de ander als voor zichzelf zorg aanleggend volwassen genoeg om de mails tot zich te nemen wanneer hij er ruimte voor heeft ze te ontvangen. dus is de ontvanger zelfvoorzienend. het zou iets anders zijn wanneer alle mails de hoogste prioriteit hadden … pas dan kun je je afvragen of dat ook wel het geval was … en of er dwang? drang? werd uitgeoefend.

  Crux is dus telkens of je iets moet aannemen zoals het zich schijnbaar voordoet … “Bluf” is een verschijnsel dat je kunt laten voor degene die het zich laat welgevallen. “Cool” blijven is “Heilzaam”.

 6. Beetje mal dat het “nieuwtje” dat die rechtermakker blijkt te hebben gedineerd met een getuige pas op de LAATSTE dag van het proces naar buiten komt en er nu opeens wel “gewroken” kan worden.
  Dat diner vond plaats reeds in mei verneem ik, waarom niet veel eerder er voor de draad mee?
  Heb ik iets gemist?

 7. Jansen heeft volkomen te goeder trouw een passage uit zijn nieuw te schrijven boek op Hoeiboei gezet, dat doet hij wel vaker.
  Niet wetende dat dit zo voor comotie zou zorgen.
  een en ander liet hij op 22 oktober bij P&W weten.

 8. Het waanzinnige feit begint reeds als je twee artikelen in de Grondwet hebt die tegenstrijdig zijn aan elkaar. De een vrijheid van meningsuiting, de ander verbod om te discrimineren. Vrijheid van meningsuiting houdt in dat men af en toe discrimerende uitlatingen doet en dat is ieders goed recht. Het tweede verbod moet daarom onmiddellijk worden verwijderd uit de Grondwet. Als men deze anomaliteiten in de Grondwet laat staan, dan treedt er willekeur op van de rechtelijke macht. Dus hoe corrupter de rechters, hoe willekeuriger men de wet toepast. Dat is dus geen rechtstaat in een vrij land, maar puur een Kafkaans gebeuren, wat regelrecht uit ‘Der Prozess’ is gekomen. Als men dan ook nog bedenkt dat we onlangs een minister van justitie hebben gehad, die zijn hand ook niet omdraaide om de wet naar zijn hand te zetten, dan blijkt deze rechtstaat vervangen te zijn door een onrechtstaat. Hulde voor Wilders en Moszkovich om dit gegeven eindelijk publiekelijk aan het licht te brengen.

  Katjong [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Albert S. [12]:
  Helemaal eens.
  Weet iemand waarom juist het verbod om onderscheid te maken tussen personen in artikel 1 terecht is gekomen? En waarom niet het recht op het in vrijheid uiten van een mening? (want dat is artikel 7)

  Artikel 1
  Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

  Art. 7
  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.

  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Comments are closed.