Volgens het CBS zou de economie met 0,1% zijn gekrompen en dat is wel heel verdacht nauwkeurig.

Iedereen die op het avond-VMBO enige lessen statistiek heeft aangehoord, weet dat dit soort metingen uit vele miljoenen samengestelde onderliggende cijfers bestaat die bedrijven verplicht aan het CBS hebben moeten aanleveren met ieder een eigen meetfout van zeker enige procenten. Geen enkel bedrijf is in staat om op de cent nauwkeurige CBS-cijfers aan te leveren, het zijn allemaal benaderingen volgens diverse boekhoudkundige inzichten zodat hier doorgaans olifanten bij bananen worden geteld.

Probeer eens dezelfde kilo suiker op twee verschillende weegschalen te wegen, je krijgt nooit hetzelfde gewicht omdat iedere weegschaal zijn eigen natuurlijke meetfout heeft.

Los van de meetfouten in de aangeleverde basisgegevens heeft iedere rekenmethode om deze gegevens door te rekenen, ook die van het CBS, een eigen meetfout zodat een totale foutmarge van een paar procent hier wel aannemelijk is.

Het zou mij niet verbazen als dit zelfs 10% is, maar zelfs bij een spreiding van 1% valt die 0,1% van het CBS dik in de meetfout en is gewoon statistische ruis, volkomen insignificant dus en betekent helemaal niets.

Dit soort berekeningen is precies even betrouwbaar als het bestuderen van vogelingewanden uit de tijd van de Romeinen; alleen kostte dat laatste slechts twee kippen per jaar terwijl het CBS enige tientallen miljoenen kost, maar het resultaat is hetzelfde.

Het lijkt mij dat we hier weer met de gebruikelijke overheidszwendel te maken hebben waar schaamteloos met cijfers wordt geknoeid om de indruk te geven dat het dat de staat het allemaal wel weet en in de hand heeft.

10 REACTIES

 1. @Nol [2]:

  Dat heeft Noorwegen beter gedaan. Die hebben steeds de helft van alle opbrengsten van de Noordzee-olie in een fonds gestort (de andere helft ging naar de exploiterende oliemaatschappijen) en daarvan alleen de rente-opbrengst gebruikt (vnl. voor sociale zekerheid).

  Als over enkele decennia hun olie helemaal op is hebben de Noren nog altijd een enorme pot geld. Als dan hier ons gas op is hebben we niets meer (op een heel leger opvreters na dan).

  IIS [5] reageerde op deze reactie.
  Armin [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [4]: Op zich had men er wel over nagedacht. Immers men moest het geldinvesteren. Investeren in infrastructuur is bijvoorbeeld ook goed ipv een fonds.

  Maar dat ‘investeren’ werd steeds zwakker. Zaken als onderwijs werden erbij gehaald. Nu kan onderwijs ook goed uitpakken, maar als het enkel is het verhogen van lonen van onderwijzers werkt het weer niet.

  Het werkt ook niet asl vervolgens de investeringen in infrastructuur die er al waren, gekort worden. dan is het immers geen investering meer. Met onderwijs gebeurde vervolgens ook hetzelfde.

  En uiteindelijk bleek dat het geld gewoon naar de verzorgingstaat ging via boekhoudkundige trucs. In 2008 heeft Wouter Bos, de regels aangepast zoda het nu nog makkelijker is de ‘investering’regel te omzeilen.

  Het wordt dus gewoon geconsumeerd. net zoals men in het midden oosten doet.

 3. @Sander [1]:

  Nederland was zo sociaal dat men dacht de hele wereld te konden opvangen.
  Men vergat dat men altijd zo moet geven, dat men kan blijven geven.

  “Vol is vol” roepen was toen absoluut verboden.
  Langzamerhand mag je dit weer een beetje uiten zonder aangeklaagd te worden voor discriminatie.
  (over een paar jaar graven ze hem weer op en geven ze hem alsnog een lintje op 30 april)

  Nu gaat men weer iets meer kijken naar het economisch belang voor het land.

 4. Het gaat niet om die 0.1 procent. maar om de invloed van het woord gekrompen.

 5. ik had als staat gezegd :” hoera 5% meer groei” we gaan nu ook de belastingen verhogen met 2%, Bingo !
  (want wie rekent het na ? niemand !)
  ze zijn minder slecht dan ik dacht dus , of naief of ze lezen dit en dan spijt het me wel, alleen woon ik te ver weg voor die 2% momenteel (dat blijft zo)

 6. Dat kunstje kennen wij de laatste vijf jaar inmiddels wel de overheid! Liegen en bedriegen en op het verkeerde been zetten is niet vreemd!

Comments are closed.