Zoals jullie weten ben ik een brave burger en betaal netjes mijn belasting. Ook al omdat ik bang ben voor de deurwaarder en de schande die dit met zich meebrengt. Maar langzaam maar zeker is de wal die het schip keert in zicht aan het komen. Het is bijna niet meer mogelijk om de kop boven water te houden. Dus kijk ik eens naar de kosten van de BV Sybrand.
Die kosten bestaan vooral uit premies, uit gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen, waterschapsheffingen, en andere meer algemene belastingen. En daar wil ik graag uw mening eens over polsen.

Waar, zo vraag ik mij in alle gemoede af betaal ik in vredesnaam zoveel belasting voor?

Ik heb op de site van de belastingdienst gekeken om uit te vinden waar mijn belastinggeld nou naar toe gaat.
Kennelijk hebben ze daar een leger ambtenaren voor om het hele spul zo transparant te maken als chocoladevla. Ik kom er gewoon niet achter.

U kunt er van alles vinden over hoe u aangifte moet doen, en over hoe u toeslagen kunt aanvragen, over hoe u uw woning forfait moet berekenen… Kortom er staat precies in wat U allemaal moet en kunt doen om het HUN zo makkelijk mogelijk te maken om U kaal te plukken.

Maar wat ze vervolgens doen met Uw belastingcentjes is niet te vinden. Wat ik wel kon vinden is dat wij een aanzienlijk bedrag in een bodemloze put storten die we met elkaar “Europa” zijn gaan noemen. En waar gaan die centjes vervolgens naar toe? Naar een overbodig en te duur winkelcentrum in een winderig dorp in 0031. Naar een brug in Polen die nergens naar toe gaat, want de centjes waren op en dan stoppen we toch gewoon met het aanleggen van een weg… Naar mistroostige boeren in Spanje die te kleine sinaasappels verbouwen die nergens meer goed voor zijn… Naar oeverloos gelul over de lengte van komkommers, de vorm van kaas en een merknaam… En dat jeukt bij mij toch wel een beetje.

Als ik dienstverlener ben (en dat staat nota bene in hun bedrijfsnaam “BelastingDIENST”) dan zou ik er toch echt voor zorgen welke diensten ik precies verleen en wat mijn tarieven zijn. Nou … de tarieven van de belasting dienst zijn terug te vinden. Maar wat er tegenover staat… Ik kan het niet vinden.

Nou kan ik wel een beetje verzinnen waar dat geld heengaat, maar dat durf ik eigenlijk niet hardop te zeggen…

Ik ben bang dat ik dan wordt gezien als iemand die niet voor het grote collectief wil gaan. Als vrijdenker, en dat mag niet in de democratische dictatuur waarin wij leven. Ik moet mij conformeren aan de wensen en eisen van de massa. Van het grauw dat eist dat ik mijn geld afgeef zodat er WW uitkeringen kunnen worden gegeven aan uitschot. Let op!!! Ik maak hier een nadrukkelijk verschil tussen die kerel die buiten zijn schuld werkloos is geworden en even nodig heeft om weer een job te vinden enerzijds. Anderzijds werkloos tuig dat te beroerd is met de ogen te knipperen maar wel de hand op houdt.

Waarom, zo vraag ik mij wel eens af, maakt de belastingdienst het nou niet een beetje transparanter?

Bijvoorbeeld als volgt:
U werkt en u verdient 3000 euro met dat werken. Voor zaken van algemeen belang vragen zij bijvoorbeeld 15% belasting over uw inkomen. Ongeacht de hoogte van dat inkomen. Voor alle andere zaken kunt u dan zelf kiezen. Wilt u geld uitgeven aan ontwikkelingshulp? Doen, maar dan wel van UW eigen geld. Wilt u geld uitgeven aan kunst… Gewoon doen, maar dan wel van uw eigen geld. Wilt u geld uitgeven aan het onderhoud van uw gemeenschappelijke rozentuintjes langs de weg? Doen, maar dan wel van uw eigen geld…

Als de regering nou eens zou kiezen voor een Lean and Mean apparaat en alleen de echt noodzakelijke dingen regelt, zou dat een oplossing zijn?

Wat is dan noodzakelijk? Tja, dat is natuurlijk volkomen arbitrair, maar laten we eens een aftrap geven:

 • Zorg voor ouderen en chronisch zieken
 • Infrastructuur (wegen, vaarwegen, spoorwegen) Maar dan op basis van normaal bedrijfsmatig management geregeld.. Dus P&L verantwoordelijk.
 • Nutsvoorzieningen (water, gas, stroom) Ook hier bedrijfsmatig georganiseerd
 • Veiligheid (politie, defensie en rampenbestrijding) Voor algemene zaken. Grote feesten worden door particuliere beveiligers bewaakt en worden in de verkoopprijs verrekend.

De rest? Kunst, ontwikkelingshulp, kansenjongeren, millieugedoe en weet ik veel nog meer…. Op eigen kracht en op eigen initiatief. Maar geen uitkering meer…

Benieuwd naar uw reacties…

Wees lief voor elkaar en voor jezelf…

Ingezonden door Sybrand

107 REACTIES

 1. belasting is diefstal, zonder principieel filosofisch consistent standpunt kom je nergens. Het is slechts smeken aan je heersers of je wat van je eigen produktiviteit mag houden. Ik zou aanraden om wat te gaan lezen over hoe de dingen gefinancierd kunnen worden, waar je nu diefstal voor noodzakelijk acht.

  Naar dit soort onderwijs gaat je belasting bijvoorbeeld. Tja wat verwacht je als je je klandizie niet op kunt zeggen? Waarom zou er een gebied zijn waar dat anders werkt?
  http://www.dumpert.nl/mediabase/1195061/579b81f9/educatie_op_het_mbo.html

 2. Goed artikel met hele wijze voorstellen.

  Dan begrijpt u natuurlijk zelf ook wel dat er niets zal veranderen in Nederland zolang de gevestigde orde aan de macht is. Want die houden niet van wijze zaken. Die houden van uw geld en dat hebben ze al.

  Kortom er zal niets mee gebeuren.

  Alles blijft bij het oude.

  Je kunt het nu trouwens al prachtig zien bij dit nieuwe kabinet van VVD en CDA.
  Alles wat ze beloofd hebben in het regeer en gedoogakoord wordt elke dag een beetje bijgesteld of niet uitgevoerd.

  Behalve natuurlijk zaken die nog meer van uw geld uit de zak kloppen. Die worden uitgevoerd.

  Neen van de gevestigde elite hoeven we niets te verwachten.

 3. Belasting “vermindering” wordt bij de volgende vergadering gewoon weer belasting “verhoging”+
  Een beetje beter zou kunnen werken bij het compleet, 100%, afschaffen van belasting of overheidstaken. Zoals bvb de inkomstenbelasting, of complete afschaffing min. van cultuur met haar subsidies.

  Zie reactie nr.1.

 4. Misschien dat onze overheid eens met de uitspraken van Dr. Adrian Rogers om de oren geslagen moet worden.
  “You cannot legislate the poor into freedom by legislating the wealthy out of freedom.
  What one person receives without working for, another person must work for without receiving.
  The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else.
  When half the people get the idea that they don’t have to work because the other half is going to take care of them, and when the other half gets the idea that it does no good to work because somebody else is going to get what they work for, that my dear friend, is about the end of any nation.
  YOU CANNOT MULTIPLY WEALTH BY DIVIDING IT.”

 5. gegevens anno 2002:
  Van het overheidsbudget gaat ongeveer:
  – 27 procent naar een aantal “essentiële” kerntaken (defensie, openbaar bestuur, politie, infrastructuur)
  – 27 procent gaat naar sociale zekerheid
  – 36 procent naar onderwijs, zorg, subsidies, ontwikkelingshulp en EU
  – 10 procent naar rentebetalingen op de overheidsschuld

  ofwel het afschaffen van de verzorgingsstaat bespaart, en daar komt ie: 139 MILJARD euro, en dan mogen de “essentiele” kerntaken in handen van overheden blijven..
  een besparing van 8687,5 per hoofd van bevolking uitgaande van 16mln mensen.
  Als je dit alleen aan de werkende mensen (7mln) zou toekennen hebben we het over: 19857 per werkende nederlander.

  Maar natuurlijk zou een volledig vrijemarkt alle taken vele malen efficienter vervullen.

 6. Beetje rare redenering hier. Je vraagt toch ook niet aan de cassiere waar de directeur het geld aan uitgeeft dat jij voor je boodschappen neerlegt?
  De Belastingdienst int het geld namens de Staat, de samenlevingsvorm waarin we leven. Het Ministerie van Financien geeft het geld uit. Als je wilt weten waaraan, kijk dan op http://www.rijksbegroting.nl/
  Dat het stelsel van betalen voor een verzorgingsstaat niet zal verdwijnen klopt. Dat ligt echter niet aan de ‘gevestigde orde’ die de macht zou hebben, maar aan het feit dat het gezond verstand onze keuzes bepaalt.

  Freebird [11] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.
  Doompie [13] reageerde op deze reactie.

 7. Beste Alex Hofstee : Onze keuzes ? Wie maakt die keuzes dan precies ? Inderdaad de gevestigde orde. En de invloed van elk der belastingslaven die in dit land wonen en werken op die keuzes is nihil. Wanneer ben jij gevraagd omtrent je mening betreffende de aanleg van de A4 ? De hypotheekrenteafrek ? De terugvordering van gelden bij de ziekenhuizen ? Het verdrag van Lissabon ? De vingerafdruk op het paspoort ? En hoeveel invloed heeft dat gehad ? Geen enkele.

  Die cassiere daar handel ik vrijwillig mee. Wij ruilen boodschappen voor ruilmiddel, zijn daarmee beiden gelukkig en DUS beter af, oftewel welvarender geworden.

  Die belastingdienst int het geld van ons belastingslaven want wij geven dat ONVRIJWILLIG af ONDER DREIGING VAN GEWELD. En zonder dat daar enige directe prestatie tegenover staat. Geen ruil, geen welvaartsstijging. Dat heet ROOF. En precies daar ligt het moreel filisofische verschil.

  Het idee dat de Staat noodzakelijk zou zijn of dat er een sociaal contract zou zijn wordt door oa. Anthony de Jasay (http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_de_Jasay) uitstekend ontkracht.

  Ergo wij (de netto belastingbetalers) bepalen niet waar de gevestigde orde onze geroofde middelen aan besteed. En dus maakt die gevestigde orde de verkeerde, want inefficiente, keuzes, ten voordele van zichzelf en hunner vrienden (de netto belastingontvangers). Centale planning van een land of economie werkt niet, zoals Mises al zei in 1922, Hayek in 1944 en wij allen hebben gezien in 1989. En toch komt die gevestigde orde er wederom mee, nu als EUSSR.

  Alleen de GEHEEL vrije markt staat een efficient gebruik van alle schaarse middelen toe. En alles is schaars want van alles is maar een beperkte hoeveelheid aanwezig: olie, tijd, bouwmaterialen, staal, graan, kennis, etc.etc. Elke beperking door welke groep dan ook, is inefficient en dus ineffectief, zeker welke opgelegd worden door staat met zijn geweldsmonopolie.

  Duke

 8. @Alex Hofstee [9]:

  “Je vraagt toch ook niet aan de cassiere waar de directeur het geld aan uitgeeft dat jij voor je boodschappen neerlegt?”

  Maar je geeft dit geld wel vrijwillig af en krijgt er iets voor terug…van de gedwongen belastingcenten zie ik niks terug.

 9. @Alex Hofstee [9]: “dat het gezond verstand onze keuzes bepaalt”

  Maar dat doet het nu juist niet, Alex! Anders hadden we allang dit systeem afgeschaft.

  Ga maar na. We zitten nu met z’n allen in een bus op weg naar Groningen. Dat komt omdat 51 passagiers naar Groningen wilden en 49 naar Maastricht. En in een democratie beslist de meerderheid. Maar die 49 mensen die naar Maastricht wilden hebben in Groningen helemaal niets te zoeken. En ze subsidiëren ook nog eens het kaartje van die 51 Groningen liefhebbers. Geen wonder dat die geen ander systeem willen!

  Maar is zoiets ook moreel te verantwoorden? Nee, natuurlijk niet. Als de 49 Maastricht liefhebbers zouden lobbyen bij de anderen en er 2 van kunnen overtuigen dat ze voor Maastricht moeten stemmen dan zijn de rollen omgedraaid en gaat de hele bus naar Maastricht ipv Groningen. Dan zijn de Groningen liefhebbers de pineut. Zoiets is toch een krankzinnig systeem?

  Waarom nemen we niet gewoon 2 bussen, 1 voor Groningen en 1 voor Maastricht? Dan krijgt iedereen precies wat hij wenst en betaalt hij ook precies de prijs die er voor staat. Dat is toch veel eerlijker?

  En zijn er meer bestemmingen gewenst dan neem je evenzoveel meer bussen. Kleinere bussen die gemakkelijker en goedkoper te rijden zijn dan die ene grote.

  Uiteindelijk kom je er dan bij uit, dat iedereen gewoon met zijn eigen auto gaat. Dan kan je gaan en staan waar je wil en ben je niet meer van anderen of van de dienstregeling van het OV afhankelijk.

  Dat is pas een rechtvaardige samenleving.

  ===
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=What_are_competing_governments%3F

  Doompie [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Alex Hofstee [9]:

  ” Je vraagt toch ook niet aan de cassiere waar de directeur het geld aan uitgeeft dat jij voor je boodschappen neerlegt?”

  Dit is natuurlijk kolder. Ik ruil mijn geld (toevallig bij een casierre) tegen producten welke ikzelf acht te behoeven, op volledig vrijwillige basis. Wat er vervolgens met dat geld gebeurt interresseert mij niet. Ik heb er producten voor in de plaats.

  “Dat ligt echter niet aan de ‘gevestigde orde’ die de macht zou hebben, maar aan het feit dat het gezond verstand onze keuzes bepaalt”

  Dat is toch niet de juiste intepertatie.
  Middels de (met geweld) verworven macht en gelden, worden keuzes gemaakt welke volgens de gevestigde order van belang zijn(de keuzen worden gemaakt).
  Wat IK van belang acht, wordt volledig buiten beschouwing gelaten. Omdat ik de minderheid ben.

  verder zie antwoord van Duke…

  Burnitall [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [12]:

  Mooi voorbeeld Peter !

  kleine toevoeging die mensen in die ene bus hebben ook niet de keuze om uit te stappen (en dus helemaal NIET mee te gaan).
  Ze worden namelijk gedwongen om de keuze van “de meerderheid” te “accepteren”.
  (op jonge leeftijd wordt je dit al duidelijk gemaakt)

 12. Het wordt steeds mooier. De gedachte alleen al dat het individuele belang voorop moet staan, getuigt van een groot egoïsme.
  In een samenleving in welke vorm dan ook (staat, gezin, sportvereniging, etc.) draait het niet om het individuele belang, maar om het gezamenlijk belang. Hoe zorgen we er voor dat iedereen het zo goed mogelijk heeft, dat gezondheidszorg voor iedereen die dat nodig heeft bereikbaar is en dat we het samenleven voor iedereen aanvaardbaar maken.
  De Staat is geen bus, die vergelijking gaat mank. Hooguit een trapauto met vele zitplaatsen. Iedereen is vrij in te stappen, samen kiezen we wie er stuurt. En dat doen we om de paar 100 kilometer. En dan gaan we trappen. Degenen die het sterkst zijn, zullen het hardst trappen. Net als een fietsende vader zijn zoontje licht vooruit duwt met de hand tegen zijn schouder.
  En ja, uitstappen kan ook onderweg. Net als in een samenleving. Ik hou niemand tegen die naar Rusland wil emigreren, of naar de VS. Wat houdt jou tegen om alles achter te laten en weg te gaan? Toch niet die verzorgingsstaat die je demente oma opvangt in een tehuis, die je tegen een ziekte vechtende vader probeert te genezen en die er voor zorgt dat je dochterje als ze volwassen is alle noodzakelijke scholing gehad heeft?

  Natuurlijk zal de Staat niet elke beslissing aan iedereen voorleggen. Dat hoeft niet, want ieder individu is vertegenwoordigd in het wetgevend orgaan. Door lid te worden van een partij kan je wel vaker je mening laten horen en zelfs het beleid richting geven.
  Het zou ook niet goed zijn voor de continuiteit van de samenleving als alles via referenda zou moeten gaan. Dan ben je als samenleving (en daarmee elke individu die er deel van uit maakt) ten dode opgeschreven.
  Duke [17] reageerde op deze reactie.
  Sybrand [20] reageerde op deze reactie.

 13. er is niet zoiets als een gezamelijk belang.
  Zaken welke voor mij belangrijk zijn, kunnen anderen niks interesseren en andersom.

  Dus U vindt het sociaal om van de een geld af te pakken om het aan de ander te geven?
  En wat is er sociaal aan het stemmen op een partij die belooft anderen te beroven om jou een hogere uitkering of subsidie te geven?

  Als Jan Piet dwingt om Kees te helpen, is dat niet sociaal, maar asociaal. Als Jan vindt dat Kees geholpen moet worden, staat het hem vrij dat zelf te doen. Dat is sociaal.

  Natuurlijk kunnen mensen buiten hun schuld ziek, arm of werkloos worden. Maar het probleem van de verzorgingsstaat is dat hij mensen beloont (betaalt) als ze arm, werkloos of ziek zijn. En straft (belast) als ze werken. Dus voelen meer mensen zich ziek, worden meer mensen arm en slagen minder mensen er in om een baan te vinden. De ironie is dus dat uitkeringen precies datgene veroorzaken wat ze horen te bestrijden..

  En wat betreft uw laatste alinea is natuurlijk de rijnste onzin.

  Geen van genoemde zaken zijn vruchten van een verzorgingsstaat. En zijn privaat vele male effectiver, efficienter en goedkoper te leveren als er concurentie mag bestaan, en niet alles wordt onderheven aan honderden beperkende regeltjes waar een instelling/ziekenhuis/.. aan moet voldoen.

  Deze regels simpelweg overbodig. Bedrijven die er “met de pet naar gooien” zullen een snelle en pijnlijke dood sterven in een vrijemarkt. Inefficiente bedrijven welke nu middels subsidies (van ons geld) worden gestimuleerd, en door zich te reclamere aan regels ook nog eens monopolie krijgen hebben geen kans van bestaan in een vrijemarkt.

 14. @Alex Hofstee [15]:
  Neen, uitstappen kan niet want overal hebben we die zelfbenoemde regelsschrijvende geweldsmonopolies. Daarnaast wens ik hier te verblijven. Ga jij dan weg met je dwang om anderen te vertellen hoe ze moeten leven.

  Het aandragen van voorbeelden van hulpbehoevenden is niet zinnig want de mensheid bestaat noch, zij heeft overleeft voordat de welvaartsstaat is uitgevonden, OMDAT zij ervoor blijft kiezen voor hulpbehoevenden te zorgen. Maar dan uit vrije keuze, vrijwillig, voor diegenen die eenieder wenst te helpen.

  Individueel belang moet inderdaad voorop staan want dat is de enige manier om mensen te motiveren om welvaart te creeren.

  De samenleving is als een bus inderdaad, briljant voorbeeld, want het drukt de inefficiency, de dwang, en het geweld van de staat uit.

  Ik zou inderdaad graag zien dat de door de staat geleidde samenleving ten dode is opgeschreven zodat vrijheidslievende mensen door geweldloze vrijwillige samenwerking welvaart kunnen creeren zonder parasiterende politici.

  Duke

 15. nog even over de opmerking “De gedachte alleen al dat het individuele belang voorop moet staan, getuigt van een groot egoïsme”

  Een quote:

  Een egoïst is vaak niet leuk om mee te maken. Maar niet omdat we door zijn gedrag gedwongen worden om ons op een bepaalde manier te gedragen. Het gedrag van een egoïst maakt duidelijk dat de wereld uit individuen bestaat en dat die allemaal hun eigen wil hebben. Ons probleem met egoïsten is dan ook vaak niet hun gedrag, maar onze ervaring van dat gedrag. Een egoïst wijst ons erop, dat we ook aan onszelf mogen denken als we samen zijn met anderen. Ons probleem met dat gedrag ontstaat als wij de norm hanteren dat we alleen goed zijn als we aan anderen denken. De egoïst is bijvoorbeeld assertief en komt op voor zijn eigen belang.

 16. Belasting hoort altijd een doelbelasting te zijn, en daar wordt mee gesjoemelt. Neem verwijderingsbijdrage, wat gebeurt daar mee.
  Komen in de algemene middelen terecht voor leuke dingen van overheid vermoed ik. BTW belasting toegevoegde waarde, maar waar gaat dat heen, de graaipot van de overheid. Dit is een van de belangrijkste inkomsten en zal nooit verdwijnen. Het geld uiteraard wel. Daarom moet de overheid haar eigen burocraties systeem eens doorlichten gaan.

 17. @Alex Hofstee [15]: Allereerst meneer Hofstee wil ik u bedanken voor uw bijdrage. Het scherpt de geest en toont aan dat er in dit land gelukkig verschillen van inzicht zijn. Een belangrijk voordeel is dat wij het eens met elkaar zijn dat wij een verschil van inzicht op vreedzame wijze met elkaar kunnen delen.

  Ik begrijp dat u vanuit de “socialistische” verzorgingsbril naar het thema kijkt.
  Dat mag.

  U gunt het mij hoop ik dat ik er moeite mee heb dat er veel van mijn belastinggeld naar zaken gaat waar IK geen belang bij heb. Immers een niet afgemaakte weg in Polen maakt mij niet gelukkiger, evenmin andere zaken die in Eurazie worden uitgegegeven. Mag ik uw mening eens peilen over het volgende?
  In 2006 betaalt de NL staat 6 miljard euro aan EUROPA…. Daarvoor krijgen wij als Nederland terug: 4 miljard. In mijn eenvoudige geest maak ik dus een verlies van slechts 2 miljard. En dat wil ik dus niet.. Ik wil dat mijn moeder in dit land goed verzorgd wordt. Dus zeg ik… Stop met geld in Europa pompen en verbeter de zorg in mijn eigen land. Klinkt dat erg fascistisch? Dan biedt ik daarvoor mijn verontschuldigingen aan, maar zo voel ik het wel.

  Een andere gedachte is deze….
  Er wordt naar mijn mening erg veel geld gestoken in zaken die mij werkelijk geen ruk interesseren. Millieu? Niet boeiend. En waarom niet? Nou, kijk eens op de wereldbol…. Vergelijk ons landje nou eens met een land als China, Rusland of de VS. Denkt u nou werkelijk dat de CO2 uitstoot in dit postzegellandje ook maar iets uitmaakt in de wereld? Nou ik dus niet.
  Naar mijn mening is die hele CO2 maffia uitgevonden om u en mij een poot uit te draaien, niets meer…

  Kunst? Waarom zou er belastinggeld naar de kunst moeten gaan? Ik krijg toch ook geen subsidie als ik iets maak waar niemand een euro voor over heeft. Waarom een kunstenaar dan wel?

  Het punt wat ik in mijn betoog wilde en wil maken… Ik betaal geld voor zaken die ik niet gebruik en naar alle waarschijnlijkheid ook nooit zal gebruiken. Ik wil best een beetje aan socialisme doen, maar alleen als ik zelf de doelen mag uitzoeken, bij mij in de buurt… Egoistisch? Ja ik denk het wel…

  Enfin… Opinions are like assholes… everyone has one…

  mvg
  Sybrand

 18. @Sybrand [20]
  Gelukkig mag men een eigen mening hebben, dat is een groot goed.
  De baten van Europa kan je niet alleen berekenen door de directe baten (subsidies en investeringen) in mindering te brengen op de afdracht. De Europese samenwerking levert Nederland veel meer op. Door gunstige regels is Rotterdam voor een groot deel van Europa de invoerhaven. Nederlandse transporteurs rijden door heel Europa. Zonder een Europese samenwerking, hadden wij als handelspartner veel minder inkomsten. Daarnaast kan Europa financieel een tegenwicht bieden aan de VS. Hoewel ook wij veel kwijt zijn aan de bankencrisis, mogen wij van geluk spreken dat we geen amerikaanse praktijken kennen.
  Ook milieu raakt u meer dan u denkt. Natuurlijk moet je dat mondiaal aanpakken. Maar waar men in Peking met mondkapjes moet lopen, kunnen wij hier op de meeste plaatsen nog gezonde lucht inademen. Onze kinderen kunnen genieten in bos en aan strand en wij kunnen ons heerlijk ontspannen tijdens een fietstocht door het groen, over fietspaden die prima te gebruiken zijn.
  Kunst is meer dan een schilderij. Kunst is ook een optreden van Armin van Buuren, Mysteryland, klassieke concerten en uitmarkten. Als je radio luistert, neem je al kunst tot je. Vele muzikanten zijn doorgebroken vanuit de lokale poppodia (VERA-Groningen, 013-Tilburg, Tivoli-Utrecht, etc.), dat is ook kunst. Ik heb geen probleem met het financieren van dat soort dingen uit publiek geld. Ik krijg er ook iets voor terug: ik geniet van wat ik hoor en zie.
  Andersom ga ik nooit naar voetbal, het boeit me niet, ik heb er niets mee. Je wilt niet weten hoeveel geld er in mijn gemeente uitgegeven wordt aan ME, gratis bussen en stewards om miljonairs in het gras te zien hollen. Daar word ik niet vrolijk van. Maar ik gun het de grote schare kijkers wel. Net zoals ik hoop dat ze ’t mij gunnen dat ik binnenkort weer in Ahoy geniet van een goede show.
  Dat je betaalt voor zaken die je wellicht nooit gebruikt is ‘all in the game’. Ik rij al 5 jaar schadevrij, ben 10 jaar geleden voor ’t laatst bij de dokter geweest, mijn huis is nog nooit uitgebrand. Toch betaal ik jaarlijks een behoorlijk bedrag om me tegen onheil te verzekeren. Dus betalen voor wat je niet gebruikt, is niemand vreemd.

  Nog even terugkomend op de kern van uw eerste betoog: hebt u inmiddels gezien waar uw geld voor wordt gebruikt? En begrijpt u waarom u dat niet van de Belastingdienst te horen zult krijgen?

  Katjong [23] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [24] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [25] reageerde op deze reactie.
  pcrs [29] reageerde op deze reactie.
  Sybrand [31] reageerde op deze reactie.

 19. Mooi stukje,

  Ben het er voor 100% mee eens.
  Stoppen met mijn centen geven aan hangjongeren die je dan als tegen prestatie gaan bedreigen of poep aan je deurknop smeren!

  Theo Schaper

 20. @Alex Hofstee [21]:
  Ter verduidelijking:

  Die Europeesche contributie, die kunst, dat voetbal en dat mileu-beleid worden door de overheid betaalt met geld dat mbv (dreigen met) geweld afgenomen is van burgers.

  De auto- en ziektekostenverzekering heb je onder dreiging van boetes afgesloten.

  Nb: Ik ben voor voetbal, kunst, verzekeren en een schoon milieu, maar dan zonder dat er geweld aan te pas komt.

 21. @Alex Hofstee [21]: “Hoewel ook wij veel kwijt zijn aan de bankencrisis, mogen wij van geluk spreken dat we geen Amerikaanse praktijken kennen”

  Die kennen we nu juist wel, Alex! De bankencrisis is immers veroorzaakt door de overheid.

  Het is in de VS begonnen bij de ACORN (Association of Community Organizations for Reform) lobby die via de CRA (Community Reinvestment Act) de GSE (Government Sponsored Enterprise) sector stimuleerde waarvan m.n. de GSE hypotheekbanken FHLMC (Freddie Mac) en FNMA (Fannie Mae) sterk profiteerden.

  Zo ontstond een SUBPRIME BUBBLE, waarvan de derivaten door WALL STREET met winst werden verhandeld tot deze bubble barstte en internationaal veel banken met hun klantenkring meetrok en ook de rest van de economie liet inzakken.
  http://www.metrodcliving.com/urbantrekker/images/2008/11/26/it_all_started_here_3.jpg

  Zie ook:
  http://crisisofcredit.com/

  De economische effecten werden vervolgens enorm vergroot door het gebruik van automatische traders. In de internationale geldhandel is het tegenwoordig zo dat een concurrentievoordeel van een tiende seconde (!) het verschil kan uitmaken tussen miljardenwinsten en miljardenverliezen.
  http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2010/februari/vanavond-in-tegenlicht-quants-de-alchemisten-van-wall-street.html

  Zoals gewoonlijk maken alle pogingen van de overheid om het probleem op te lossen de zaak alleen maar erger (het rampzalige bail-out beleid van Bos en Wellink zal ons nog generaties lang achtervolgen). We zullen in de toekomst daardoor een nog veel snellere opeenvolging van steeds grotere crises gaan zien.

  ===
  “When a private enterprise fails, it is closed down; when a government enterprise fails, it is expanded”
  ~ Milton Friedman

  Alex Hofstee [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Alex Hofstee [21]: “Ik heb geen probleem met het financieren van dat soort dingen uit publiek geld.”

  Maar andere mensen wél. Die bepalen liever zelf waar zij hun geld aan uitgeven. Waarom zou je mensen verplichten deel te nemen aan een zinloos systeem? Je kan immers prima in een mooie natuur fietsen, of naar een show in de Ahoy gaan, door daar rechtstreeks voor te betalen. Al die omslachtige belastingtoestanden zijn volkomen overbodig!

  http://www.youtube.com/watch?v=EByzptsHeGg

 23. @Peter de Jong [24]: Je kan de overheid de schuld geven van de bankencrisis. Maar alleen door het verwijt te maken dat de overheid niet heeft ingegrepen. De amerikaanse centrale bank heeft het vrije marktdenken te lang toegelaten onder de banken. Banken waren alleen bezig om leningen te verstrekken. Mensen zonder vast inkomen kregen wel een hypotheek! Uiteindelijk stortte dat in.
  Als je de overheid de schuld geeft van de crisis, zeg je in feite ‘de overheid heeft te laat ingegrepen’. En dat is juist.
  En besef dat er zaken zijn, zoals natuur, cultuur, sportvoorzieningen, infrastructuur, waar je niet rechtstreeks voor kunt betalen al naar gelang je gebruik. Er is geen marktpartij die de onderliggende investeringen kan (en wil) doen. De hoge opstartkosten en de lange terugverdientijd staan particuliere initiatieven in de weg.
  Nogmaals: niemand wordt gedwongen mee te doen. Alleen diegenen die er zelf voor kiezen hier te verblijven, die doen mee. Dat is een vrijwillige keuze, waartoe niemand je dwingt. Het is wat dat betreft net zo simpel als bij mij thuis: mijn kinderen zijn van harte welkom, maar de muziek blijft op een aanvaardbaar niveau, ze dragen hun steentje bij in het huishouden en ’t avondeten wordt niet voor de tv naar binnen geschoven. Willen ze dit niet, dan kunnen ze op kamers gaan (dat is financieel ook haalbaar). Maar tot op heden kiezen ze toch echt voor de voordelen van thuis.
  Zo is het ook met Nederland: iedereen die hier wil wonen houdt zich aan de collectieve afspraken. Wil je dat niet, dan kan je vertrekken. Maar omdat we ’t hier toch eigenlijk stiekem wel heel erg goed hebben, zullen weinigen dat doen.

  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 24. Wat een gezeur zeg! het kan nog even duren, maar na het zuur, komt het zoet, dat heeft Balkenende zelf gezegd! (de vraag is of er ooit iemand met ruggengraat op die plek komt te zitten die het echt beter doet, ik vrees van niet)

 25. @Sandra [3]: Ik snap dat soort opmerkingen nooit. Als je beroofd wordt op straat ga je toch ook niet pleiten bij de rover om voor iets minder beroofd te worden? Denk je echt dat je zo vrij kunt worden, door stukje bij beetje iets meer van je eigen geld te mogen uitgeven?

 26. @Alex Hofstee [21]:

  Gelukkig mag men een eigen mening hebben, dat is een groot goed.
  Ik heb geen probleem met het financieren van dat soort dingen uit publiek geld.

  Als je geen probleem hebt met financieren van dingen die jij belangrijk vindt uit belastinggeld, dat gun je anderen dus niet hun eigen mening. Als die dat namelijk niet willen financieren, dan zetten jouw politici met jouw goedkeuring een psitool op hun neus om ze te belasten. Weg eigen mening.

  Dus wat is het nu? Vind je het belangrijk dat mensen hun eigen menging mogen hebben en daar naar handelen?
  Of vind je dat mensen jouw mening moeten hebben of in ieder geval daar naar handelen en anders in de gevangenis moeten worden gegooid en bij verzet daartegen doodgeschoten?

  Het is het 1 of het ander.

  Burnitall [49] reageerde op deze reactie.

 27. @Alex Hofstee [26]:

  “Je kan de overheid de schuld geven van de bankencrisis. Maar alleen door het verwijt te maken dat de overheid niet heeft ingegrepen.”

  Dat is opnieuw niet juist, Alex! De CRA wet en de GSE banken Freddie en Fannie zijn overheidsinitiatieven, speciaal bedoeld om mensen met een laag inkomen toch een huis te kunnen laten kopen. Dáár is het begonnen en dáár is het misgegaan. De rest van de markt (Wall Street incluis) heeft hier slechts op gereageerd.
  http://www.metrodcliving.com/urbantrekker/images/2008/11/26/it_all_started_here_3.jpg

  De CRA bood Freddie en Fannie de mogelijkheid hypotheken te verstrekken aan mensen die onvoldoende inkomen of onvoldoende inkomenszekerheid hadden. De risico’s werden door de Amerikaanse overheid gedragen. Een normale hypotheekbank zou dergelijke risicovolle leningen nooit hebben verstrekt. Een normale bank moet dat risico immers zelf dragen.

  De bail-out die Obama/Bos/Wellink c.s. noodlijdende banken hebben aangeboden is het stomste wat je kan doen. Je moet mensen altijd zelf het risico laten dragen van de beslissingen die ze hebben genomen. Zodra je ze de mogelijkheid geeft de verantwoording af te schuiven nemen ze alleen nog maar méér risico! Dat is precies wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. En allemaal veroorzaakt door verkeerd overheidsbeleid.

  “Er is geen marktpartij die de onderliggende investeringen kan (en wil) doen. De hoge opstartkosten en de lange terugverdientijd staan particuliere initiatieven in de weg.”

  Hoe kom je bij dat vreemde idee? Bijna de hele DDR werd geprivatiseerd via de Treuhandanstalt. Daar zat heel veel natuur bij. En heb je enig idee wat de opstartkosten en de terugverdientijd zijn van een deep sea oil well? Energiemaatschappijen rekenen met investeringsscenario’s die vele decennia bestrijken. Ook in andere sectoren (bijv de geneesmiddelenindustrie) zijn de investeringsbudgetten enorm en de terugverdientijd lang. Dat maakt helemaal niets uit zolang er een stabiele markt is. En die is er voor natuurgebieden. Over 100 jaar fietsen mensen daar ook nog graag doorheen. Dat is dan dikke winst voor het exploiterende bedrijf.

  “iedereen die hier wil wonen houdt zich aan de collectieve afspraken. Wil je dat niet, dan kan je vertrekken”

  Maar die afspraken zijn volstrekt overbodig! Je hoeft met niemand af te spreken dat je met alle NLers naar Groningen wil. Degenen die naar Groningen willen kunnen daar prima zelf naar toe. De rest gaat dan naar de andere bestemmingen. Niemand heeft dan last van elkaar. En verhuizen is al helemaal niet nodig. Waarom zou je? Als je overschakelt van de ANWB op Route Mobiel, of van Natuurmonumenten op je regionale natuurvereniging (het Zuid-Hollands Landschap, het Limburgs Landschap, etc) ga je toch ook niet verhuizen?

  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=What_are_competing_governments%3F
  beek [35] reageerde op deze reactie.
  Burnitall [74] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.