Op de Vrijspreker is al vaker uitgelegd dat een democratie een slechte vorm van landsbestuur is. Het kan niet moreel goed zijn dat de ene groep mensen de andere groep dwingt tot handelingen die ze niet vrijwillig zouden doen. Onderstaande video legt dit op briljante wijze in enkele minuten duidelijk uit.

.Ingezonden door RW

13 REACTIES

 1. De VS zijn dus zo’n republiek, maar waarom werkt het dan niet zo uit als zou moeten? Gaan er mensen niet naar de rechter die dat wel zouden moeten doen? Als ze dat wel zouden doen, gaat er dan ineens iets veranderen, of zitten die rechters inmiddels al onder de tirannie van de elite? Is het allang niet zo ver dat we onder die tirannie leven, zij het met een dun laagje chroom?

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Johnny [1]:

  “De VS zijn dus zo’n republiek, maar waarom werkt het dan niet zo uit als zou moeten?”

  Omdat VS al lang geen republiek meer is naar de oorspronkelijke grondwet.
  Die is namelijk millimeter na millimeter uitgehold en er is nog maar heel weinig van over.
  Te veel Amerikanen hebben niet geluisterd naar de waarschuwing van Benjamin Franklin:”A republic, if you can keep it”.

  Johnny [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]: Is die grondwet werkelijk veranderd en zo ja door wie en is dat dan legaal? Zo niet legaal, lijkt het mij eenvoudig terug te draaien.

 4. Zoals mijn leraar Nederlands vroeger placht te zeggen: “Democratie is de minst slechte regeringsvorm.”

  “Het kan niet moreel goed zijn dat de ene groep mensen de andere groep dwingt tot handelingen die ze niet vrijwillig zouden doen.”

  Om een land te kunnen besturen, zul je wel moeten. Andere regeringsvormen, zoals een aristocratie, oligarchie, dictatuur dwingen mensen ook dingen te doen tegen hun zin, plus een heleboel meer. Waar de centrale macht beperkt is, dwingt de pastoor, familie of de dorpsgenoten je daartoe. Daar bestaan geen bestuurlijk verzet tegen.

  Johnny [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [6] reageerde op deze reactie.
  haddock [13] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [4]: Je noemt in je opsomming niet de republiek, terwijl het daar juist om gaat. Die vorm met een uitstekende rechtspraak waar iedereen terecht kan, zou wel eens een heel prettige vorm kunne zijn.

 6. @Vilseledd [4]:

  Kern van de democratie is dat de opvattingen die op een bepaald moment door een meerderheid van de mensen worden aangehangen aan álle mensen worden opgelegd.

  “Waar de centrale macht beperkt is, dwingt de pastoor, familie of de dorpsgenoten je daartoe. ”

  Hoe meer decentralisatie, hoe beter. Hoe meer kleine concurrerende politieke eenheden, hoe beter.

  Uw leraar Nederlands heeft die uitspraak ook maar van mensen over Churchill gelezen hebben en verder niet hebben nagedacht over wat democratie inhoudt of geen alternatief voor democratie anders dan een totalitaire dictatuur gezien.

 7. “Kern van de democratie is dat de opvattingen die op een bepaald moment door een meerderheid van de mensen worden aangehangen aan álle mensen worden opgelegd.”

  Daar is weinig mis mee. Het probleem ontstaat, wanneer een minderheid zijn opvattingen gaat opleggen, zoals bijvoorbeeld met de gloeilamp, de “slimme” energiemeter en alle andere milieuspeeltjes. Daar richt zo ook nu de volkswoede tegen, niet tegen de dingen, waar de meerderheid het over eens is.

  “Hoe meer decentralisatie, hoe beter. Hoe meer kleine concurrerende politieke eenheden, hoe beter.”

  Ik kan niet naar de bestuursrechter of de Raad van State stappen, wanneer de dorpspastoor de fabrieksdirecteur inlicht me niet aan te nemen, omdat ik geen twaalf kinderen wil. En als hij “geestelijk adviseur” van het dorpsblaadje is, kan ik hem ook niet bespottelijk maken.

  “Je noemt in je opsomming niet de republiek, terwijl het daar juist om gaat.”

  Een republiek is nog steeds een democratie, die ik dus ook genoemd heb. Dat is een slechtere staatsvorm dan de monarchie, want Frankrijk heeft er al vier versleten. Doordat er iemand boven de regeringsleider staat, hoeft het volk minder voorzichtig om te springen met de echte regering.

  “Uw leraar Nederlands heeft die uitspraak ook maar van mensen over Churchill gelezen hebben en verder niet hebben nagedacht over wat democratie inhoudt of geen alternatief voor democratie anders dan een totalitaire dictatuur gezien.”

  Hij dacht altijd goed na over zijn uitspraken en er was genoeg, waarmee hij het oneens was. Hij had ook eigen opvattingen als deze, dat je uit boeken levenservaring kon opdoen.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Vilseledd [7]:

  “Daar is weinig mis mee.”

  Dus als zes mensen vinden dat een vrouw moet worden onderworpen aan een groepsverkrachting en vier mensen, waaronder de vrouw in kwestie zelf, vinden dat niet dan vindt u hier weinig mis mee?

  “Ik kan niet naar de bestuursrechter of de Raad van State stappen, wanneer de dorpspastoor de fabrieksdirecteur inlicht me niet aan te nemen, omdat ik geen twaalf kinderen wil. En als hij “geestelijk adviseur” van het dorpsblaadje is, kan ik hem ook niet bespottelijk maken.”

  Kortom, u eist positieve rechten. Oftwel, recht voor uzelf ten koste van het recht van een ander. Die dorpspastoor heeft het recht dit te doen. De fabrieksdirecteur heeft het recht u niet aan te nemen. U heeft echter geen recht op een baan en ook niet het recht om uw ingezonden brief in het dorpsblaadje geplaatst te krijgen.

  “Een republiek is nog steeds een democratie, die ik dus ook genoemd heb.”

  Dat klopt niet. Een republiek is een staatsvorm waarbij er geen vorst aan het hoofd staat. Dat is niet persé een democratie.

  “Hij dacht altijd goed na over zijn uitspraken en er was genoeg, waarmee hij het oneens was. Hij had ook eigen opvattingen als deze, dat je uit boeken levenservaring kon opdoen.”

  Over democratie heeft de man echter niet goed nagedacht.

 9. Typisch reclamefilmpje voor de Republikeinse Partij, alles elimineren zodat zij overblijven. Jezelf profileren als de oplossing voor het eerder geschapen “probleem”.
  Wat belangrijker is en wat niet wordt getoond, is het proces van besluitvorming. Hoe krijg je draagkracht, hoe consensus?

  Reteip [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Wunjo [9]: Typisch reclamefilmpje voor de Republikeinse Partij, alles elimineren zodat zij overblijven.

  De republikeinen in amerika zijn net zo goed geen republikeinen volgens de definitie van het filmpje hoor.
  Hoeveel wetten zijn er niet in werking gesteld onder boesj? Voor een groep wat volgens de definitie zo min mogelijk overheid nastreeft hebben ze het donders slecht gedaan. Je hoeft maar naar de overheidsuitgaven te kijken (astronomisch toegenomen) en de privacy beperkende maatregelen. Een republiek waakt voor de rechten van het individu, terwijl onder boesj deze juist ingeperkt zijn.
  De mensen die hier wel meer naar neigen (Ron Paul bijv) worden in amerika nu weggezet als ‘independants’ of libertarians. Wanneer je in amerika als independant wordt bestempeld gaat je politieke carriere nergens heen.

  Kortom: de republikeinse partij bestaat niet uit republikeinen.

 11. @Vilseledd [4]:

  Eerst indien men kan inzien dat we ons wel aan bepaalde wetten zullen MOETEN houden omdat we gebonden zijn aan dictatoriale beperkende wetten der natuur is het mogelijk je aan een vrijwillig opgelegde zinvolle en achtzame ”dictatuur” over te geven waarbij bepaalde op natuurlijk voorbeeld gebaseerde basiswetten, voor allen moeten gelden. .

  Ons gedrag heeft gevolgen voor onze omgeving en op onze zogenaamde vrijheden die op het eerste gezicht vanzelfsprekend lijken.
  Dit zijn echter geen vrijheden, het zijn op egoisme opgebouwde privileges die op kosten gaan van iets of iemand.Het is een soort ”kanker”.

  Een kankercel heeft geen idee dat ze met haar gedrag haar omgeving zo onderuithaalt dat ze daarna gedoemd is haar vrijheid van woekeren te moeten stoppen omdat ze haar gastheer onderuithaalt. En dat is geen vrijheid,maar slechts illusie van vrijheid.

Comments are closed.