Op deze site komt geregeld het volgende doembeeld (voor iedereen die vrijheidslievend is) naar voren: Contant geld zal in de toekomst, geleidelijk aan, geheel worden afgeschaft. Een trend die we natuurlijk nu al zien. Voor de kleine transacties zal dan worden gewerkt met chipkaarten, mobieltjes, scans, etc., en voor grote bedragen zal alles giraal gaan.

Uiteindelijk, in de ergste versie van de theorieën, krijgt iedereen een onderhuidse rfid-achtige chip geïmplanteerd zonder welke men helemaal niets meer kan kopen of verkopen bij wie dan ook omdat iedereen verplicht is zo’n chip te hebben en ermee te handelen (reden om voor enkele christenen de eindtijd rond die gebeurtenissen te verwachten).

Toch denk ik dat er nog het een en ander aan te merken is op deze sombere visie van de toekomst.

Hiervoor heb ik een drietal argumenten bedacht die vooral vanuit de kant van de veroorzaker (de overheid) aanleiding geven tot het idee dat het wellicht niet zo’n vaart zal lopen.

Het is vooral van belang om de voor en nadelen van zo’n politiek in de ogen van de overheid te bekijken, aangezien wij in een systeem leven waarbij het meeste, zo niet, alles is gericht op het vergoten van de macht en invloed van de overheid en het voortbestaan van de staat, bewerkstelligd door de politieke kaste ten koste van haar burgers. Daarom is het goed te bedenken hoe, logisch

gezien, deze plannen dit ideaal van de overheid dichterbij of verder weg brengen.

Eerst maar eens enkele voordelen opgesomd:

Totale controle op alle geldstromen.
Dit argument is natuurlijk een van de meest aangehaalde omdat het zo belangrijk is. Het is voor de overheid reuze handig om volledige inzage in ieders bestedingspatroon te hebben. Tegenwoordig is je hele doopceel eenvoudigweg op te vragen bij de banken als de overheid dit wenst. Het bankgeheim is niet meer wat het geweest is en als het contant geld wordt afgeschaft zal de burger geen enkele financiële transactie verborgen kunnen houden aangezien de techniek alles automatisch registreert en catalogiseert.

De repressieve macht t.o.v. van het individu wordt hiermee gigantisch. Bij een geschil met de overheid, kan zij eenvoudigweg je nummer wissen of markeren als ongewenst zodat je geen aankopen meer kan doen. Als je in een geschil met de overheid de rekeningen van de advocaat niet meer kan betalen ben je snel de klos, als je nergens meer kan werken of in geen enkele winkel meer kan betalen zal je ook vrij snel ten onder gaan. Om deze draconische maatregelen te rechtvaardigen zal vanzelfsprekend de terrorisme en zware criminaliteit bestrijding koe uit de sloot worden gehaald. Alle grondrecht-schendende en vrijheidsbeperkende maatregelen worden immers voor ‘ons eigen bestwil’ ingevoerd.

Ook voor de belastingen is dit een gouden toekomst. Alles kan nu veel gemakkelijker berekend worden en vervolgens, bij wijze van gemak, zal alle belasting alvast van te voren worden ingehouden en de burger nog wat ‘ zakgeld’ over houden. De burger kan zich nauwelijks aan het systeem ontrekken tenzij hij gaat werken voor twee biefstukken en een doos eieren. Tel hierbij op de verruiming en grotere efficiëntie in opsporingsmethoden, een grotere controle op criminaliteit en subversieve elementen en de politiestaat is in vol ornaat.

Uitbreiding bureaucratie.
Een uitbreiding van de bureaucratie is een voordeel want het is een bestendiging van de macht en het dwingt de burger in een vooraf bepaalde richting. Hoe groter de bureaucratie, hoe minder mogelijkheden tot ontsnappen aan de almachtige greep van de overheid.

Een dergelijk systeem brengt eindeloze mogelijkheden voor meer bureaucratie, meer werk voor ambtenaren. Denk aan periodiek controles, vergunningen, regulatie, planning, opsporing, etc.

Dan de nadelen.

Verzwakking positie fiatgeld
Mijns inziens bestaat er een nadeel aan het al te zeer promoten van digitaal geld. Omdat veel mensen geld (ten onrechte, maar dat is terzijde) alleen zien in de vorm van de harde flappen in je portemonnee zullen zij bij een volledig overschakeling naar digitaal geld (is nummers) zich eerder bewust worden van de fictie van het fiat-geld wat door de overheid gedrukt als betaalmiddel.

Een vreemde voorbeeld misschien, maar een van de redenen waarom monopoly nooit een succes werd in de vele incarnaties op spelcomputers is dat je geen harde pegels in je hand had maar een lullig tellertje in de rechterbovenhoek van je beeldscherm. Het tellertje correspondeerde niet met het gevoel dat je had wanneer je een stapel felgekleurde (fantasie) bankbiljetten en eigendomspapieren op een stapel had en er een onfortuinlijke tegenstander net op jouw volledig uitgebouwde Kalverstraat belande en hij nog meer van die mooie flappen aan jouw mocht inleveren. De dissociatie die optreedt wanneer papiergeld wordt vervangen door digitaal geld kan ten voordele komen aan alternatieve vormen van geld. Concurrerende geld soorten kunnen, meer als nu, gaan floreren, mede geholpen door de techniek.

Stel je voor: als wij in de toekomst allemaal alleen nog maar digitaal betalen in de vorm van getallen die over en weer gaan, credits, spaarpunten, etc., wat voor verschil maakt het dan nog uit om gewoon in digitale ‘gold-grams’ te gaan betalen met elkaar ?

Zodra de transacties volledig digitaal gaan en de techniek vergevorderd is, zal het even gemakkelijk zijn je biertje in digitale goudmunt te betalen als met het fiatgeld. Burgers zullen al snel de voordelen van zulk digitaal goudgeld ontdekken; het behoudt zijn waarde beter en is niet afhankelijk van overheidsmanipulatie.

De overheid zal natuurlijk dit gaan proberen te dwarsbomen door te ontmoedigen, pogingen te verbieden e.d., maar dit zal moeilijk uit te leggen zijn; zij hebben immers zelf de eerste stap gezet. Bovendien zijn er zoveel alternatieve geldsoorten te bedenken dat het dweilen met de kraan open is. Ik wijs hier maar even op de hopeloze strijd die een wereldwijd monopolistisch kartel placht te voeren tegen ruilhandel op internet. Wat deze fossiele moloch ‘illegaal downloaden’ placht te noemen en daarmee bij overheden lobbyt om zo ongeveer de halve wereldbevolking te criminaliseren is in wezen een collectieve opgestoken middelvinger in de richting van diegenen die techniek willen verbieden omdat hun koeien ziek worden van die veel te snelle nieuwerwetse stoomtrein. Na jarenlang te zijn uitgeknepen door dit kartel, beseffen consumenten dat ze deze middleman kunnen missen als kiespijn en de voorheen in champagne badende, middelmatige meuk producerende ‘artiesten’ zullen nu, oh horror, moeten gaan verdienen met optredens en ander werk of platenmaatschappijen.

Controle
Tweede en waarschijnlijk grootste nadeel voor de overheid, is paradoxaal genoeg, die vergrote controle en doeltreffender opsporingsmogelijkheden.

Stelt u zich voor wat voor moeilijkheden politici zich op de hals halen als al hun transacties open bloot komen te liggen. Waar met al dat smeergeld heen?

Hoeveel moeilijker zal het niet worden voor de omkoopbaren hun handeltjes geheim te houden.

Ik ga er gemakshalve maar van uit dat tegen die tijd het bankgeheim ook is afgeschaft en de controle op allerlei andere vormen van ontduiking ook verder is opgevoerd. Nu weet ik wel dat er voor de hogere echelons wel oplossingen zijn in de vorm van trusts ,constructies, rechterlijke onschendbaarheid, etc., maar voor het voetvolk zal de afschaffing van contant geld de corruptie een stuk moeilijker maken en dat is niet iets waar de overheid niet blij mee is.

U weet allen dat er in de afgelopen eeuw sommige planten(extracten) en chemische stoffen op tamelijk willekeurige wijze op bepaalde verboden te gebruiken lijsten zijn komen te staan.

Aangezien er toch veel vraag naar deze stoffen is er een illegale economie in deze stoffen ontstaan, waarvan ondertussen de vele sub-markten in grote delen van de wereld meer omzet maken dan de normale economieën van die landen en wereldwijd opgeteld de grootse markt na de olie vormen.

Wie deze illegale economie bestudeerd zal tot de logische conclusie komen dat deze industrie niet te stoppen is; dat alle maatregelen deze tegen deze handel in gaan een averechts affect hebben en dat de overheid ernstig in zijn voortbestaan zou worden bedreigd indien deze markt vrij zou kunnen functioneren. Immers, de ‘War on (some) Drugs’ geeft munitie voor meer overheidsmacht, meer controle, een heel opsporingsapparaat (wat een soort van Soviet werkverschaffing is want deze mensen leveren weer personen die in gevangenissen moeten, waarvoor weer meer personeel nodig en zo is uiteindelijk de ene helft van de samenleving in overheidsdienst om de andere helft te controleren en op te sluiten, sla de statistieken uit Amerika er maar eens op na), en vooral een gigantische hoeveelheid smeergeld, die de overheid deels draaiende houd. De illegale economie is zo verweven met de ‘normale’ economie dat het een regelrechte ramp voor de overheid zou zijn indien hier meer transparantie kwam. Hoe moet men in godsnaam de douanebeambte gaan omkopen als dit alleen nog maar kan met makkelijk traceerbare overheidscredits i.p.v. een paar anonieme biljetten?

Hoe moet het witwassen van al de gemaakte winsten gelden gaan gebeuren? De afschaffing van cash geld zou de drugsindustrie een grote klap toebrengen, alleen dit is, in tegenstelling tot wat op tv beweerd wordt, helemaal niet in het belang van de overheid. Daarvoor wordt er teveel geld aan verdiend. Om nog maar te zwijgen van de buitenlandse intelligentiedienst van een niet nader te noemen groot land die opeens een andere financiering zal moeten vinden indien deze handel zo’n grote slag wordt toegebracht. Contant geld afschaffen is als schieten in de eigen voet.

Een ander scenario zou kunnen zijn dat de boven ons gestelden een middenweg zullen proberen te vinden. Meer controle t.o.v. de burger en een onofficieel gedoogbeleid voor ‘gekraakte’ anonieme systemen ten behoeve van de illegale geldstromen. In feite zijn we dan weer terug bij af, een anoniem betalingssysteem zoals er nu ook is. Nu zal dat beleid de situatie voor mensen die deze gekraakte systemen gebruiken wel wat moeilijker maken, immers het gebruiken van zo’n systeem maakt je per definitie al verdacht, maar dat is heden ten dage ook al zo als je een vliegticket naar de VS contant betaald.

Cultuur
Als laatste argument wil ik aandragen dat meer met cultuur en geschiedenis te maken heeft. Hoewel ik niet heel erg veel gereisd, heb ik toch wel voldoende ervaring in ander landen opgedaan om te constateren dat Nederland gebukt gaat onder een achterlijke protestants calvinistische onderdrukkers-cultuur. De nationale spreuk is niet voor niets ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en iedereen die zijn kop boven het maaiveld steekt ziet hem worden afgehakt. Als het aan de Gristenen die al decennia lang de touwtjes in handen hebben ligt, wordt alles wat leuk is verboden en wordt iedereen gedwongen zijn leven sober en hardwerkend door te brengen. Aan het hoofd van deze pseudo-democratie staat een famillie die gratis geld krijgt voor een leven van nietsdoen en daarbij zonder blikken of blozen alle morele zeden aan haar chique laars lapt , maar die desondanks toch aanbeden wordt door het klootjesvolk wat, bij wijze van zelfkastijding, kwijlend voor de gouden koets en alle andere pracht en praal die ze zelf betaald hebben, staat te juichen.

Het land waar de kliklijnen welig tieren, waar het na-oorlogse verzet het grootste was, de meeste joden uit hun huizen zijn gesleurd met behulp van de overijverige ambtenarij en politie. Dat land zal de verdere controle slaafs accepteren, zoals ze alles accepteren. Net zolang tot ze op een dag wakker worden en beseffen dat ze achter het ijzeren gordijn terecht zijn gekomen, dit alles voor hun eigen veiligheid uiteraard.

In dit land ja, in deze natie van slaven wordt je raar aangekeken (persoonlijke ervaring bij een winkel die voornamelijk grof overprijsde rommel verkoopt) een biljet van 100 probeert de betalen. Bijna geen enkele winkel accepteert biljetten van 200 of 500 en de meeste dus ook die van 100 ook al niet. Je zal wel een crimineel of zoiets zijn denken ze, of zo’n onmaatschappelijke die liever briefjes heeft zodat hij kan zien wanneer zijn geld op is i.p.v. een plastic kaart met gemakkelijk rood staan.

Echter, in dat rare buitenland, en vooral hoe zuidelijker men komt (wat ook weer, fout generaliserend) met die corruptie te maken heeft is zulks veel meer geaccepteerd. Klusjes worden naar believen zonder factuur, zwart afgerekend. Zelfs in de kleine supermarkt kan men betalen met biljetten van 500 (als men dan wel min. 10 percent hiervan uitgeeft, maar dat is billijk). Bij bepaalde banken in landen met een bankgeheim knipperde men (althans vroeger, voor de aftakeling) niet met de ogen als iemand met een grote zak geld een rekening kwam openen.

In bepaalde landen in het voormalig Oostblok en, zoals bekend is geworden, in Griekenland waar niemand belasting betaalt en steekpenningen de regel zijn, is het helemaal feest.

Uit onderzoek van de Wall Street Journal blijkt dat de landen met de meest ingewikkelde bureaucratie en hoge lasten rondom arbeid de grootste schaduweconomie hebben (in eurBelgië, Italië). Men kan in zo’n geval twee dingen doen. Men bouwt een waterdicht controlesysteem, vervolgens voert niemand meer een klap uit omdat het toch niet loont of men laat het zijn beloop en pakt af en toe eens een sukkelaar op om die als voorbeeld te stellen.

Om contant geld te verbieden zal er dus een ingreep vanuit de EU moeten komen. Een waterdicht systeem zou moeten worden ingevoerd. Vierhonderd miljoen mensen zullen in een keurslijf geperst moeten worden. Ik vermoed dat de Euro eerder uit elkaar klapt dan dat men dat voor elkaar zal kunnen krijgen al is men nog zo hard aan het werk.

Ten slotte wil ik aangeven dat indien de overheid deze totaalcontrole toch zal willen doorzetten, de burger eenvoudigweg kan weigeren mee te doen. Ruilhandel is een prima alternatief voor mensen onderling. Laat de winkels maar barstten. Alles wat je nodig hebt is al eens door een ander gekocht en kan je dus best ruilen. Moestuintjes beleven hoogtijdagen. Ga kippen houden! Ga lopen of fietsen, dat is nog gezond ook en je hoeft geen dure benzine te kopen of opgepropt in vieze bussen te zitten. Als de hardwerkende burger er genoeg van krijgt, doorziet dat hij al die dure prullaria helemaal niet nodig heeft en dus best wat minder kan gaan werken aangezien hij toch alleen maar voor de overheid geld aan het verdienen is, klapt heel de boel in elkaar. Ook hypotheken, de molensteen waarmee de meeste burgers zichzelf tot slaaf van de banken hebben gemaakt, zullen makkelijker af te lossen zijn als de door de overheid zo gewenste hoge inflatie doorzet. Er zal een dag komen dat alle bureaustoel-activisten zich realiseren dat al hun geklaag op internet nergens toe leidt en dat alleen een eigen zoektocht naar eigen vrijheid het zo gewenste geluk zal brengen. De overheid brengt met al zijn manipulatie in de richting van de controlestaat deze dag alleen maar dichterbij.

Ingezonden door All Star

35 REACTIES

 1. Nou, er zijn al supermarkten waar je alleen nog kan pinnen. En dat onder het mom van veiligheid, want zonder contant geld geen overvallen meer. Ik ben weer begonnen met zoveel mogelijk contant te betalen. Maar een cashloze maatschappij? Denk en hoop dat het niet zover komt, want dan is het zwartgeldcircuit, waar Nederland haar 2e economie mee heeft, ook van de baan. En dat zou een drama zijn voor Nederland.

 2. Ik ben 15 jaar geleden vertrokken uit les Pays Bah.
  Ik woon op mijn boerderij in Frankrijk, die ik toen als krot heb gekocht. Voornamelijk gerestaureerd met materiaal van containers geplukt, wat ik kreeg van familie en vrienden en van de kringloop.
  Ik verdien de kost door huizen op te knappen van Nederlanders hier in de buurt.
  Ik werk tot ik genoeg heb om mijn maandelijkse rekeningen te betalen, ca. 500 euro. De rest van mijn tijd gebruik ik om te leven.
  ik heb groente van mijn land( ca. 3ha), en vlees van mijn schapen en kippen.
  Ik heb weinig, maar ben rijk, want ik kan bijna elke dag doen wat mij het beste bevalt.
  Voorheen had ik een ‘goede’ baan bij een installatiebedrijf, maar werkte voor Shell, AbnAmro, Rabo en ander gajes.
  Omdat ik weinig verdien, hoef ik geen belasting te betalen, wat me zowiezo moeilijk valt als ik zie dat met een groot deel daarvan oorlog wordt gevoerd, een onderdrukkend onderwijssysteem wordt gehandhaafd etc.
  Een betere wereld begint bij onszelf, door zelf onze verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven, en dit niet uit handen te geven en vertrouwend op een overheid die ons plundert.
  Ayn Rand schetst de wereld waar wij om gevraagd hebben zoals John Galt dit neerzet in zijn rede. Een wereld waar een groot gebrek is aan één ding: De Liefde!
  En dat is de werkelijke crisis; gebrek aan liefde voor onszelf !

  Geen parels voor de zwijnen.
  Geen rozen voor de ezels,
  Blijf Uzelf trouw tot in de eeuwigheid.

  VREDE!

  .M [7] reageerde op deze reactie.

 3. Apathisch, kijken we toe hoe langzaam maar zeker de poorten van de digitale gevangenis zich om ons heen sluiten. Zonder protest, gedreven door angst aangefluisterd door de gemanipuleerde media, geven wij onze vrijheid weg. Afgeleid door materialisme en egocentrisme, hebben we toegehapt in een niet gekozen Europees dictatuur gebaseerd op het nazi systeem. Maar dan sluwer, dankzij de technologische snuffen van heden, gevallen in de handen van een handje vol machtige mensen met slechte bedoelingen! Voor minder, legden onze voorouders het werk neer en gingen ze massaal op straat om voor hun en onze rechten te vechten. Onze generatie heeft de vruchten van geplukt. Ze waren moedig en opgewekt, wij, badend in welvaart, laten we ons dagelijks hypnotiseren en in slaap sussen. Straks, met medelijden en vol verwijt naar onszelf, kijken we met vol afschuw hoe onze kinderen moeten spartelen om te overleven in een onomkeerbaar extreem communistisch systeem. Wij hadden tenslotte de verantwoordelijkheid om de tij op tijd te kunnen keren door mondig samen NEE en GENOEG te zeggen. De beste wapen hiertegen is geen vuurwapen maar SAAMHORIGHEID welke precies het tegenovergesteld is van wat de machtlustige des aarde met ons van plan zijn: DIVIDE ET IMPERA, in andere woorden, wantrouw zaaien en verdeeldheid bereiken om te kunnen heersen. Meer dan duidelijk omschreven in onderstaande artikel.

  Dit artikel http://www.adbroere.nl/a_b/nl/financiele-economische-ontwikkelingen/eu-controleert-zijn-burgers.php is een greep uit het assortiment van wat ons op zeer korte termijn te wachten staat (geschreven door Ad Broere). De tekens hiervan zijn dagelijks op te sporen als we de kranten openslaan: bijvoorbeeld het skimmen van bankpassen door zogenaamde oost Europese benden. Zou dat misschien kunnen zijn dat we om de tuin geleid worden? Zou het toevallig goed van pas komen? De “Diocletian” strategie in werking (http://www.propagandamatrix.com/diocletian.html ), nl. PROBLEM – REACTION – SOLUTION Het creëren van een probleem – de reactie afwachten van het publiek – een oplossing aanreiken. Zou het niet zo zijn dat een paniekerig publiek zou zorgen voor de implementatie van een cashloze maatschappij? in name van? Veiligheid? Wie heeft eigenlijk het meeste baat bij? Het begint met het betalen met je mobiel (dit is natuurlijk niet feilloos, je kan je mobiel kwijt raken, maar een alternatief om je van het waardegevoel van geld nog verder te verwijderen. Überhaupt, hoe kun je nog de waarde van geld aan je kinderen leren als het ontastbaar is geworden ) en het eindigt met een microchip in je arm (de ultieme oplossing voor totale wereldmacht. http://www.youtube.com/watch?v=YDOu5lDKbC8). Kortom, cash geld MOET blijven bestaan!! Het is namelijk een van de fundamenten van onze vrijheid.
  “Those who do not learn from history are condemned to repeat it.”
  — George Santayana.

 4. @Zé [5]: “ik heb groente van mijn land( ca. 3ha), en vlees van mijn schapen en kippen.”

  Geweldig! Ik heb soortgelijke plannen, zij het buiten de EU. Maar … hoe kom je aan de kennis EN de skills om dit te doen? Waar heb je dat geleerd? Of ben je boerenzoon die opgroeide op een boerderij en “gewoon” weet hoe het moet?

  Zou je ervaringen hiermontrent kunnen delen?
  Hoe zette je je eerste stappen in dat nieuwe leven?

  Dank bij voorbaat!

  Jacky [15] reageerde op deze reactie.
  Zé [20] reageerde op deze reactie.

 5. Normaal betaal ik kontant doch enige dagen geleden in een restaurant met en creditkaart, werkt goed, maar mijn naam en alle gegevens zijn bekend. De overheid controleert dat uiteraard. Maar wat ik storend vond was dat er voor dat ik akkoord ging de vermelding kwam ; FOOI ?
  Dan heb ik het gehad !!!

 6. Mooie analyse.

  De kernvraag is: is volledige controle over alle geldstromen voor de overheid een doel, of een middel?

  Als het een doel is, dan lijkt het afschaffen van contant geld een geschikte manier om dat doel te bereiken. Daar zullen alleen wel flink wat nadelen aan kleven; zo ben ik een klein beetje op de hoogte van de geldende regelgeving en kan ik mij daarom niet voorstellen dat er in heel Nederland ook maar 1 bedrijf in bijvoorbeeld de horeca- of autobranche is dat 100% wit werkt en toch het hoofd boven water kan houden. Bij afschaffen van contant geld zullen deze branches dus compleet instorten. Maar als het doel volledige controle is, haalt een overheid daar zijn schouders voor op.

  Als het een middel is (een middel om meer macht naar zich toe te trekken), dan zal een overheid enerzijds zoveel mogelijk controle willen hebben, maar anderzijds nooit 100% controle willen hebben. Precies omdat bij 100% controle de burger nog wel eens de handdoek in de ring zou kunnen gooien, waardoor de overheidsmacht op dit gebied ineens zou verdampen. Je moet als overheid de burger dus ruimte geven om te frauderen, want dan gaat de burger zijn uiterste best doen om maximaal te frauderen zonder dat het opvalt, maar tegelijkertijd (nog steeds vanuit overheidsperspectief) wil je die fraude wel tot een minimum beperken (want dan heb je de meeste macht).

  Ik gok toch op het laatste. En daarom denk ik dat wij niet gaan meemaken dat contant geld afgeschaft wordt, maar wel zullen zien dat het in de toekomst nog veel zwaarder ontmoedigd gaat worden dan vandaag de dag het geval is.

  All Star [13] reageerde op deze reactie.

 7. @frank [1]:
  Die chip hoeft niet per se in je hoofd te zijn.
  Er zijn bars en clubs waar de klanten (vrijwillig) betalen met een rfid chip, geimplanteerd in hun arm.

  De chip in het lichaam heeft in relatief korte tijd toch veel terrein geworden. Het begon met identificatie en volgen van productiedieren, toen huisdieren.

  Nu zijn er al gevangenen die ze hebben. Plannen om ouderen in bejaardentehuizen en kinderen in chreches etc. te voorzien zijn er ook al.

  Ik denk dat heel wat (jonge) mensen geen bezwaar zullen hebben tegen een chip om te betalen. Degenen die dan tegen zijn worden vanzelf langzamerhand gedwongen als het draagvlak steeds meer toeneemt.

 8. @jhon [3]:
  Ja, alles kan wel gecriminaliseerd worden, maar het is net als met het downloaden wat ik in mijn artikel aanhaalde. Als iedereen het doet, kunnen ze moeilijk het halve land in de cel gooien.

  De mens moet wel behoorlijk afgestompt zijn als hij al gaat accepteren dat hij geen appelboom meer in zijn tuin mag zetten om zijn eigen appels te hebben.

 9. “Bij een geschil met de overheid, kan zij eenvoudigweg je nummer wissen of markeren als ongewenst zodat je geen aankopen meer kan doen.”

  In 2003 ben ik me rot geschrokken, omdat het vrij letterlijk in de Bijbel staat. Dat en niemand entweder kan kopen, verkopen noch wederverkopen zonder het teken van het Beest te dragen. De overheid zal het zelf merken in een terugval in de economie, wanneer niemand meer kan zwartwerken. Het is overigens regelmatig in het nieuws geweest, dat vooral de Europese ambtenaardij daar grootverbruiker van is.

  “De burger kan zich nauwelijks aan het systeem ontrekken tenzij hij gaat werken voor twee biefstukken en een doos eieren.”

  Ik ken verhalen van iemand die regelmatig in Polen kwam, waar men hele netwerken had om aan alle normale en luxegoederen te komen. Het wordt wel meer en meer ruilhandel, dus een terugval in de economische welvaart. Maar armoede is verre te verkiezen boven onvrijheid.

  Zelfs het NIBUD heeft zich overigens geroerd. Omdat zij mensen adviseren niet te pinnen in de winkel, maar omwille van het overzicht een vast weekbedrag af te halen en daarmee contact te betalen, vinden ze een vermindering c.q. afschaffing van contant geld geen goed idee.

  “Alle grondrecht-schendende en vrijheidsbeperkende maatregelen worden immers voor ‘ons eigen bestwil’ ingevoerd.”

  Hebben ze de “bestwil” al gelokaliseerd in de hersenen.

  “Bijna geen enkele winkel accepteert biljetten van 200 of 500 en de meeste dus ook die van 100 ook al niet.”

  Vreemd hè? Terwijl een biljet van 100 euro dezelfde waarde heeft als een biljet van 100 gulden in pak-‘m-beet 1993. Laatst bij de Xenos werd de betaling daarmee aan een Duitse mevrouw geweigerd. Toen vertelde ik ook het bovenstaande, maar mensen begrijpen zo slecht, waar de overheden mee bezig zijn.

  Eergisteren was er een reportage over TBS’ers op de televisie, daar kreeg iemand geen verlof, omdat hij wel nog drugs gebruikte, maar niet zijn medicijnen innam.

  “Maar een cashloze maatschappij? Denk en hoop dat het niet zover komt, want dan is het zwartgeldcircuit, waar Nederland haar 2e economie mee heeft, ook van de baan.”

  Dat doen ze heel geniepig, net als de NS met de kaartautomaten. Wie aan het loket wilde betaalde, kwam daar meer en meer mensen tegen, voor wie de lokettiste de hele treinreis moest uitzoeken, alle kaartsoorten moest nalopen en het retourtje naar Amsterdam van ƒ 41,95 bij voorkeur met dubbeltjes betaalde. Als je een beetje wilde opschieten, ging je daar niet meer staan wachten. Een dergelijk scenario zal zich ook bij Albert Heijn en andere supermarkten ontvouwen. Bovendien gooien ze nu al, wanneer je contant betaalt, het geld zo in je hand, waardoor je nooit makkelijk kunt natellen. Als jij begint met natellen, zijn ze al bij de volgende klant. De oplossing is mijns inziens weer bij speciaalzaken kopen en het voltallige grootwinkelbedrijf laten barsten.

  All Star [17] reageerde op deze reactie.

 10. @dennis snel [9]:
  Ik denk ook dat de overheid een soort middenweg zal gaan proberen te vinden.
  Cash zal zwaar ontmoedigd worden, maar toch getolereerd.
  Of misschien zullen er gekraakte systemen worden gehost in landen waar men wat ‘makkelijker is’. Het is niet voor niets dat er zoveel landen (waren) die drijven op het bankgeheim.

  Het geld buiten de officiele economie moet toch ergens naartoe.

 11. @Martien van Steenbergen [4]:

  De argumenten worden vanuit het gezichtspunt van de overheid gegeven.

  Voor:
  in het thema : controle
  totale controle op geldstromen, dus op doen en laten van de burger.

  in het thema macht
  vergote bureacratie, alsook vergrote controle op burger

  thema economie
  vergrote belastingopbrengsten (past ook bij thema macht)

  Tegen:
  in het thema : verminderde mogelijkheid tot corruptie
  geen gemakkelijke smeergeld operaties meer
  instorten bepaalde markten (ik focuste op de drugsmarkt, maar er zijn ook andere)

  thema: verlies controle
  dmv ‘alles digitaal’ wordt het voor de burger gemakkelijker en logischer om alternative geldvormen te gebruiken (gold-credits)

  thema economische verliezen
  instorten belangrijke markten (drugs, andere kleinere markten)
  werkverlies als gevolg van het instorten van die markten

  thema cultuur
  het zal vrij moeilijk worden om de, ik duid het hier aan met cultuur, maar men kan ook van leefwijze spreken
  van al die mensen te veranderen. De EU laat zien , dat dit een vrij hopeloos project is.

 12. @Vilseledd [12]:
  mooi voorbeeld van Polen.
  De overheid in overgereguleerd Nl kan wel vanalles willen, maar er zijn heel wat landen , zoals de Oost-Europese waar men wel wat ervaring met onderdrukking heeft.
  Daar weten ze nog wel hoe je je eigen big slacht en hoe je ruilhandel drijft.
  Deze cultuur blijft altijd wel bestaan.

 13. Waarom heeft de Vrijspreker “het Rijk” onder zijn adverteerders?

 14. Er zullen ALTIJD regimes (landen) blijven bestaan die NIET meedoen aan deze voorspelde 100% digitalisering van het betalingsverkeer. Al ware het enkel ’ter sabbotage’. Dus tel 1 + 1 gewoon met een gerust hart bij elkaar…

 15. @.M [7]:

  Nee, ik ben niet van boerenafkomst, maar heb wel bijna altijd een moestuin gehad.
  Ik heb ca. een jaar gezocht naar een boerderij in Noord Frankrijk, en op de dag dat ik het opgaf, ( losliet) kwam deze mooie plek naar mij toe.
  Toen, kwam ik erachter dat ik geen geld had, kun je het geloven, een héél jaar zoeken, zonder er aan te denken dat je dan ook geld nodig hebt.
  Dus naar de grootste boevenbank van Nederland en zowaar ze wilden mij 2x zoveel lenen alsdat ik nodig had.
  Nu nog blij dat ik daar niet ben ingestonken, ik ben nu alweer 5 jaar vrij van schuld.
  Het leren een boerderij te runnen ging met vallen en opstaan. Ik denk dat de beste manier is, gewoon je hart en je gezonde verstand volgen.
  Wij creëren immers onze eigen werkelijkheid, elk moment van ons leven weer.
  Dus .M, ga er gewoon voor, fouten maken we om van te leren, dus heb daar geen angst voor.
  Leef in Liefde, dan is het altijd goed.

  Vrede.

  .M [22] reageerde op deze reactie.

 16. Digitaal goud…
  Kan ik daar ook een digitale auto, of een digitaal huis van kopen?
  Wat is het verschil van digitaal goud met het huidige systeem?
  Ik vertrouw alleen goud als ik het kan ruiken.

 17. @Jacky [15]: Dank voor de link, zal dit zeker nader bestuderen.

  @Zé [20]: Hmm. Ik geef er de voorkeur aan te leren uit andermans fouten. Dat spaart me een hoop ellende. Nou goed, hopelijk verschaft Jacky’s link me het nodige inzicht.

  Wat ik -als leek- momenteel overweeg is het volgende.
  Fruitbomen lijkt relatief makkelijk. Enkele appelbomen, perebomen, notebomen en een kerselaar en ziedaar we hebben fruit en nog wel met voldoende afwisseling. En het lijkt me simpel: gewoon plukken cq. oprapen eens de tijd ervoor is aangebroken.

  Verder lijken kippen me wel wat.
  Dagelijks een ei (dat roven lijkt me niet zo moeilijk) en af en toe slacht je zo’n beest en heb je vlees. Maar: hoe voer je het? Hoe maak je een hog schoon? (Of hoe verwijder je de stront uit je tuin i.g.v. scharrelkippen?) en hoe slacht je zo’n beest?
  Bovendien dat kippevoer, wat is dat eigenlijk? Graan? Nou als je self sustaining wil zijn, zal je het zelf moeten verbouwen. Zit je daar weer mee.
  Bovendien: hoe zit het met fokken? Dan heb je een haan nodig. Maar ik wil liefst niet permanent zo’n lawaaimaker (zeker niet als ik de zaken kleinschalig aanpak en in een woonwijk woon). Maar als ik er af en toe een moet huren ben ik toch weer niet onafhankelijk…

  Hoe dit aan te pakken?
  Lastig.
  Als iemand tips heeft zijn ze meer dan welkom.

  Zé [23] reageerde op deze reactie.
  Michiel [35] reageerde op deze reactie.

 18. @.M [22]: Hallo .M, wellicht een idee een tijdje mee te draaien hier? Dan kunnen we samen leren van elkaars fouten.
  Ervaring is immers de beste leermeester, ik zie dat je met nog een hoop vragen zit waarvan de antwoorden gerust in je ‘basispakket’ mogen zitten.
  Waar wil je trouwens naar toe gaan buiten de EU?

  Vrede.

  .M [28] reageerde op deze reactie.

 19. Als je wat inkomsten uit vermogen hebt kun je in bijvoorbeeld Thailand prima leven. Een boerderij in het voormalige Oostblok kost weinig.

  Ik denk er zelf over om een wereldreis te maken met een zeilboot als hier de pleuris uitbreekt en er hier niets meer te verdienen is. Varen kost weinig, in een haven liggen is vaak prijzig. Een boot waar je op kunt wonen heb je al vanaf zo’n 40k.

  Wat eet een mens nou? Met een paar dozen voedsel kun je heel lang vooruit. Ik heb er lang over nagedacht om zelf voedsel te verbouwen, maar voorlopig houd ik alleen een flinke voorraad aan, voor het geval dat.

  Als er voedselschaarste uitbreekt is je voedsel op het land niet veilig, of moet je het inleveren. Dan drijf ik liever ergens rond in een volgepakte boot. Aanmeren bij een onbewoond eiland en op zoek naar kokosnoten terwijl de zonnepanelen de accu bijladen. Een hengel of visnet kan ook heel effectief zijn.

  Zé [25] reageerde op deze reactie.
  .M [29] reageerde op deze reactie.

 20. @Nico de Geit [26]: Geluksvogel. Ik draai het afgelopen jaar, kwartaal op kwartaal: 25-35% omzetstijging. Wie doet me dat na vandaag de dag? En nog steeds weet ik niet of ik het komend jaar zal overleven!

 21. @Zé [23]: Da’s vriendelijk! Ik zal het zeker overwegen. Wellicht kan je (via Hub) laten weten waar ik je kan mailen of bellen? ‘k Zou dat zeer op prijs stellen.

 22. @Nico de Geit [24]: “Een boot waar je op kunt wonen heb je al vanaf zo’n 40k.”

  Heb je voorbeelden van een (zeewaardige) boot in die prijsklasse waar je min of meer fatsoenlijk kan op leven? Linkje?
  ’t Is nl. ook iets waar ik mee speel, al zal ik dan wel eerst snel moeten leren varen.

  Hoe groot moet zo’n boot zijn om er voedselvoorraad voor een jaar in op te slaan?
  Als ik zie hoe vol ons boodschappenwagentjes is – elke week…

  Nico de Geit [30] reageerde op deze reactie.

 23. @.M [29]:

  “Heb je voorbeelden van een (zeewaardige) boot in die prijsklasse waar je min of meer fatsoenlijk kan op leven?”

  Een boot van 10 meter is in principe voldoende. Let op de lengte: ga je over de 10 meter, of zo uit mijn hoofd 30 foot dan word je ingedeeld in een hogere categorie en betaal je overal meer. Meer havengeld, hogere belastingen en hogere boete’s.

  Een ligplaats en havengeld is prijzig.

  Ik denk erover om een ligplaats in de Bahama’s te gaan bekijken. Ik wil daar ook een (post)adres. Panama kan ook, maar daar is het klimaat minder gunstig en er zijn minder voorzieningen. In de Bahama’s spreekt iedereen Engels. De Bahama’s en Panama hebben een bankgeheim. Laat je je boot leveren in de Bahama’s of in Panama dan betaal je in ieder geval geen 19% btw. Panama en de Bahama’s hebben een gunstig belastingklimaat.

  Wubbo Ockels heeft het goed bekeken: hij gaat op een zeilboot wonen. Zijn ligplaats blijft officieel Scheveningen, maar hij kan zijn boot overal neer leggen. Meer: http://www.idealize.nl/2010/07/wubbo-ockels-bouwt-groene-wonderboot/

  .M [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.