Weer is een van de pioniers van de Libertarische Beweging gestorven. Vlak na een libertarische bijeenkomst stierf David twee dagen voor zijn verjaardag die hij vandaag had willen vieren. Het mocht niet zo zijn.

Dit verlies komt hard bij me aan omdat ik David een paar maal bij libertarische conventies heb ontmoet.

Naast zijn talrijke artikelen zijn er vooral twee belangrijke resultaten van David voor de libertarische beweging:

De oprichting van de LP, de Amerikaanse Libertarian Party.
Op 11 december 1971 werd op een bijeenkomst in zijn huis de LP gesticht. Sindsdien heeft het libertarisme een directe invloed op de Amerikaanse politieke ontwikkelingen gehad.
Het bleek al snel dat door als politieke partij op te treden, er veel meer aandacht van de media kwam waardoor het libertarisme natuurlijk veel meer bekendheid kreeg. Zelfs zoveel dat buitenstaanders de indruk kregen dat het libertarisme alleen maar uit de partij bestond. En dat stimuleerde weer libertariërs om zich van de partij te onderscheiden door weer nieuwe organisaties en/of conventies op te zetten.

Het tweede grote resultaat is het ontwerp en verbreiding van de “Kleinste Politieke Quiz” ook wel de “Nolan Chart” genoemd.

Daarbij werd de politieke lineaire deling tussen “links-rechts”  vervangen door een  tweedimensionale die veel meer duidelijkheid gaf over de situatie en de opvattingen van een individu. Deze quiz is alleen al via internet meer dan 16 miljoen keer ingevuld! *)

David was een groot bewonderaar van Robert Heinlein en Ayn Rand door wie zijn leven dan ook zeer beïnvloed werd.

Op onderstaande foto David Nolan (r) met Marshall Fritz (l) .Deze laatste is zeer actief geweest bij de verbreiding van de Nolan Chart. (Mashall overleed twee jaar geleden, in 2008)

*)QUIZ: Om zelf de quiz (Nederlands) te testen: kan dat hier.

14 REACTIES

 1. @Vilseledd [1]:
  “De ware libertariër houdt volgens mij noch verjaardag noch leeftijd bij

  Het spijt me toch een beetje dat je mij geen “ware libertarier” vindt. Ik vier namelijk altijd verjaardagen in de familie!!

 2. “Misdaden zonder slachtoffers zijn geen misdaden. ”

  Dat klopt, maar ik ben bang, dat men deze stelling anders bedoelt, dan dat ik haar bedoel. Een misdaad is een misdaad, omdat er slachtoffers zijn. Dat een junk zelf een naald in zijn arm prikt maakt van een drugsdealer nog geen fijn en warm mens. Ja, met een schilmes kun je ook iemand doden, dus dan zou Xenos ook crimineel zijn, ware het niet, dat de drugsdealer heel goed weet, dat de junk zijn heroïne niet gebruikt om chemische proefjes mee te doen. Geen kwisjes met misleidende vragen dus.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [4]:

  “Dat een junk zelf een naald in zijn arm prikt maakt van een drugsdealer nog geen fijn en warm mens.”

  Precies. Daar wordt vaak niet bij stil gestaan. Dat non-agressief gedrag niet beantwoord wordt met agressief geweld houdt niet per definitie in dat al het non-agressieve gedrag getolereerd en geaccepteerd wordt. Het feit dat slachtofferloze misdrijven niet met geweld mogen worden bestraft, maakt een slachtofferloos misdrijf nog niet tot moreel goed.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [5]:
  “Het feit dat slachtofferloze misdrijven niet met geweld mogen worden bestraft, maakt een slachtofferloos misdrijf nog niet tot moreel goed.

  Compleet juist. Dus, afkeuren mag; dat vind ik zelfs terecht.
  Maar geweld initiëren tegen slachtoffer loze misdaden (dus tegen geen misdaad)is wel een misdaad!

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [6]:

  “Maar geweld initiëren tegen slachtoffer loze misdaden (dus tegen geen misdaad)is wel een misdaad!”

  Uiteraard. Maar wat wel wat beter gecommuniceerd mag worden is dat libertariers niet een voorstander zijn van drugsgebruik, prostitutie en chantage zonder dat er met geweld wordt gedreigd, maar van mening zijn dat dergelijke druggebruikers, prostituees en chanteurs niet met agressief geweld bestreden mogen worden.

  .M [13] reageerde op deze reactie.

 6. Hoe jammer dat een vrijheidslievend iemand als laatste van de amerikaanse samenleving heeft moeten zien dat deze zich ontwikkelde tot een totalitaire staat, met een groeiende overheid, een toenemende schuld, ontmantelde industrie en infrastruktuur en escalerende oorlogen op vele terreinen en een Atlas shrugged achtige samenleving.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @pcrs [8]:
  ” Hoe jammer dat een vrijheidslievend iemand als…..

  Ja, dank je voor deze constatering.
  Ik herken dit bij het verlies van medestrijders die enthousiast de slogan FIOT = Freedom In Our Time trachtten te verwezenlijken.
  Het is niet gelukt.
  Maar waarschijnlijk (zeker?) hebben zij “erger” wel voorkomen.

  De (libertarische) vrijheidsgedachte krijgt nu echter meer aandacht en mogelijk “poot aan de grond”.

  Een mentaliteit van een generatie kun je niet snel verandere. Misschien weer een reden om ons op de “volgende” generatie te concentreren?

  pcrs [12] reageerde op deze reactie.

 8. “Compleet juist. Dus, afkeuren mag; dat vind ik zelfs terecht. Maar geweld initiëren tegen slachtoffer loze misdaden (dus tegen geen misdaad)is wel een misdaad!”

  Een “slachtofferloos misdrijf” is een contradictio in terminis.

  “Maar wat wel wat beter gecommuniceerd mag worden is dat libertariers niet een voorstander zijn van drugsgebruik, prostitutie en chantage zonder dat er met geweld wordt gedreigd, maar van mening zijn dat dergelijke druggebruikers, prostituees en chanteurs niet met agressief geweld bestreden mogen worden.”

  In “foei” zeggen geloof ik niet. Wel ben ik van mening, dat de hoofdstraf ook gepaard moet gaan met afnemen van de door misdrijf verkregen goederen. Het gaat toch niet aan, dat deze warme en fijne medeburgers een leuk leventje leiden, waar wij allen hard voor moeten werken.

 9. De NEW YORK TIMES publiceerde een zeer lezenswaardig artikel over David Nolan.

  Hier volgen enkele zinnen er uit:

  Though its membership has always been relatively small, the Libertarian Party became a forceful voice for limiting government regulation of Americans’ economic and political lives. It has argued for curbs on police power, lifting abortion restrictions, open immigration and an end to foreign wars.

  In the recent elections, long-held Libertarian positions were echoed in the firestorm of concern about deficits and government spending expressed most loudly by Republicans and Tea Party advocates. But Libertarians’ dovish views on military involvement and liberal attitudes about abortion veer sharply from those of conservatives.
  This week, expectedly enough, Libertarians campaigned against airport pat-downs.
  The party’s mix of conservative and liberal positions reflects an underlying belief that almost all government power is inherently coercive.

  …… the party convened to nominate a presidential ticket that wound up receiving one electoral vote.
  That vote, for the presidential candidate John Hospers and the vice-presidential candidate, Theodora Nathan, was the first electoral vote ever recorded for a woman in a presidential election.

  [This week te LP] approved the resolution [of David].
  It said, “The Libertarian National Committee hereby reaffirms that the Libertarian Party welcomes individuals from across the political spectrum who now accept the libertarian principles of self-ownership and non-aggression.”

  Geplakt uit http://www.nytimes.com/2010/11/23/us/23nolan.html?_r=1&emc=eta1&pagewanted=print

Comments are closed.