Volgens ons, libertariers, is de overheid een criminele organisatie die zou moeten worden afgeschaft. Er zijn ruim voldoende redenen om dat te vinden, maar daarover wil ik in dit artikel niet uitwijden. Daarover zijn immers ruim voldoende artikelen te vinden en dat niet alleen op De Vrijspreker. Niet-libertariers zijn desondanks bijzonder moeizaam te overtuigen van kwaadaardigheid van de overheid. Eén van de redenen die niet-libertariers aandragen om een overheid te rechtvaardigen, is dat iets of iemand ons moet beschermen tegen kwaadwillende terroristen die onschuldige slachtoffers willen maken. 11 September zou die noodzaak duidelijk aantonen.
Dat op 11 september een vreselijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden staat buiten kijf. Wat mensen echter niet willen inzien is dat de reactie van de westerse wereld nog veel erger is dan het incident op 11 september. Vooraleer mensen van hun stoel springen omdat ik hier over een ‘incident’ spreek, laten we 11 September in perspectief plaatsen.

Het aantal doden op 11 september bedraagt ca. 3000, met daarnaast nog eens 6000 gewonden. Volgens [1] werden er in 2001 – het jaar waarin de aanslag plaatsvond – 16037 moorden gepleegd in de VS. De aanslagen zorgden in 2001 dus voor ongeveer 2 extra maanden aan moorden. Zetten we 11 september naast het aantal doden bij auto-ongelukken, dan lijken de aanslagen feitelijk weinig meer voor te stellen. Volgens [2] bedroeg het aantal doden bij auto-ongevallen in de VS 42.636 in 2005 en laten we ervan uitgaan dat het er in 2001 niet significant veel minder zijn geweest. Hoewel 11 september een vreselijke dag was met onnoemelijk veel menselijk leed dient men zich dus wel de vraag te stellen hoe daarop gereageerd zou moeten worden. De reactie van de VS is twijfelachtig. Bush jr. wilde – havik als hij was – natuurlijk gelijk zijn tanden en Amerikaans wapentuig laten zien. Kort na 11 september viel hij Afghanistan binnen en toen hij toch bezig was ook maar gelijk Irak. Door de terroristen rechtstreeks in de woestijn af te maken zou de bevolking van de beschaafde wereld een stuk veiliger zijn. Ongemakken als vergaande controles op luchthavens en massa-opslag van persoonsgegevens moesten we daarbij ook maar voor lief nemen.

Om even met Irak te beginnen, volgens [3] bedraagt het aantal doden alleen aan de zijde van de VS alleen al 4.746. Dat is al de helft meer dan op 11 september en daar komen ook nog een 32.280 gewonden bij, eveneens alleen al aan Amerikaanse zijde. Daar komt Afghanistan met 2.175 doden en ruim 12.000 gewonden dus nog eens overheen. En dan heb ik het nog niet eens over dode Afghanen/Irakezen gehad. Daarnaast is het natuurlijk maar zeer de vraag of hiermee ook daadwerkelijk aanslagen zijn voorkomen. 11 September is een incident geweest waarbij we even moesten slikken, maar waarbij de westerse wereld zich had moeten realiseren dat het hier om een zeer uitzonderlijke aanslag gaat. De wereld overvliegen om mensen kapot te schieten is in elk geval bepaald geen voor de hand liggende reactie. Als Al-Qaeda al wordt gezien als terroristische organisatie, wat zijn onze overheden en de VN dan wel niet? De sancties die Irak werden opgelegd hebben honderdduizenden onschuldige burgers het leven gekost. De oorlogen in Afghanistan en Irak eisten daarnaast nog eens talloze levens. De haat die het westen over zichzelf afroept zal gegarandeerd talloze mensen ertoe aanzetten aanslagen tegen ons te plegen.

Een nadeel dat hier nog eens overheen komt is de uitzichtloosheid van de oorlogen. Een oorlog tussen twee staten kan tenminste nog beëindigd worden als één of andere ambtenaar de overgave tekent, maar bij de ‘war on terrorism’ is daarvan geen sprake. Geen enkele vertegenwoordiger van het terrorisme zou in staat zijn namens alle terroristen de overgave te tekenen en bovendien zou hij waarschijnlijk voor die tijd aan een eindje touw geëindigd zijn. De war on terrorism is dus uitzichtloos en gaat door tot we ons terugtrekken of we enkele landen in het Midden-Oosten hebben geannexeerd en daarvan kan geen sprake zijn.

Een overheid in stand houden om ons tegen terrorisme te beschermen is in dit perspectief bijna lachwekkend. De westerse democratische overheden veroorzaken talloze malen meer doden en gewonden en voeden de haat tegen het westen. De doden die inmiddels in de woestijn begraven liggen zijn niet ‘de slechten’, maar onschuldige burgers die niets liever wilden dan met rust worden gelaten. Terrorisme door groeperingen als de IRA, ETA en Al-Qaeda is weliswaar vreselijk, maar afgezet tegen de wandaden die ook heden ten dage door overheden worden gepleegd is het niet meer dan wat spelen in de zandbak. Een organisatie die tienduizenden doden heeft veroorzaakt vragen om ons te beschermen is een gotspe van de eerste orde.

Het is jammer dat nog zoveel mensen de overheid als legitieme organisatie zien. Zonder overheden zouden we veel beter af zijn en zouden talloze mensen niet voortijdig aan hun eind zijn gekomen. Waarschijnlijk had 11 september dan helemaal niet plaatsgevonden…

[1]: http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm

[2]: http://www.car-accidents.com/pages/stats.html

[3]: http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War

Ingezonden door Paul van Leeuwen

38 REACTIES

 1. Gewone mensen maken niet dat er oorlog komt, maar politici die als machtmiddel naar wapens grijpen en zelf buiten schot blijven, Vredesmissies met bewapende soldaten zie ik liever niet in ons land binnen komen, dus zullen anderen het ook niet opprijs stellen neem ik aan. En zijn er ooit vredesmissies met succes afgesloten ?
  wel zie je dat veel mensen daardoor naar andere landen vluchten.

  Liberty 5-3000 [6] reageerde op deze reactie.

 2. Volgens Wikileaks zijn er in de Irak-oorlog ruim 109.000 mensen omgekomen (66.000 burgers, 24.000 ‘vijanden’, 15.000 Iraakse militairen en 4.000 militairen van de coalitie).
  http://abcnews.go.com/Politics/wikileaks-109000-deaths-iraq-war/story?id=11949670

  Hier spelen echter meer belangen dan alleen 9/11. De CIA heeft Saddam indertijd in het zadel geholpen om te vechten tegen Iran. Dat moesten ze doen, omdat ze door hun steun aan de Sjah en zijn moordende en martelende geheime politie een islamitische revolutie hadden veroorzaakt waardoor ze de toegang tot de Perzische olie kwijt waren.

  Irak bezit op Saudi-Arabië na de grootste oliereserve ter wereld, maar de exploitatie stond nog in de kinderschoenen en was geen volwaardig alternatief voor de Perzische olie. Saddam verloor echter de Irak-Iran oorlog en de VS moest het voortaan met de Iraakse olie doen.

  De problemen voor de VS werden groter toen Saddam het gekoeieneer van de VN en de VS zat was en dreigde zijn olie voor euro’s ipv dollars te gaan verkopen. De VS kon toen niets anders doen dan de rommel die ze zelf hadden veroorzaakt weer op te ruimen.

  Binnenkort kan je dus ook een nieuwe oorlog met Iran verwachten om de mullahs daar af te zetten en te vervangen voor een democratisch regime.

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.
  Ivor Biggun [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong [2]:

  Idem voor Afghanistan. De CIA heeft de Taliban zelf getraind en bewapend om in de tijd van de Koude Oorlog tegen de Russen te vechten.

  Dat lukte en de Russen moesten Afghanistan uit, maar de Taliban vestigde gelijk een islamitische staat. De VS verloor toen haar greep op de drugsproductie in Afghanistan (grootste opiumproducent ter wereld). Sinds de inval in 2001 is die, gelukkig voor de Amerikaanse overheid, weer aanzienlijk toegenomen.

  Dat is blijkbaar van het begin af aan de doelstelling van de VS geweest. De War on Drugs betekent méér drugs naar de VS als legitimatie voor een grotere macht van de overheid, net zoals de War on Terror méér terreur oplevert.

  ===
  “Het vermoorden van mensen is een heel gebruikelijk beleidsinstrument voor de overheid”
  ~ Stansfield Turner (CIA directeur van 1977-1981)

  Reteip [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [2]:
  De Ayatollah’s zijn in Iran ook aan de macht geholpen door de CIA.
  De Shah wilde een eigen raffinaderij bouwen, omdat hij er genoeg van had om de olie goedkoop te exporteren en in de plaats dure benzine the importeren.

  Bron : A Century of War; William Engdahl.

  De geschiedenis herhaalt zich.

 5. @reiny [1]:

  Gewone mensen maken niet dat er oorlog komt, maar politici..

  Dat is interessant. Ik heb altijd geaccepteerd dat politici ook mensen zijn.
  Waarom die scheiding aanbrengen?
  Wat is oorlog?
  Kunnen we zeggen dat filosofie niet tot het standaard gereedschap hoort in onze maatschappij en dat de mens daardoor geen gereedschap heeft om tot conflictresoluties te komen?
  Wij zijn allen in staat tot de meest mooie en de meest verschrikkelijke dingen.
  Dus ja.
  De “gewone” mens is de oorzaak van oorlogen aangezien de “gewone” mens zonder filosofische leidraad leeft.

  Reteip [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [3]: De VS verloor toen haar greep op de drugsproductie in Afghanistan (grootste opiumproducent ter wereld). Sinds de inval in 2001 is die, gelukkig voor de Amerikaanse overheid, weer aanzienlijk toegenomen.

  Dat en ’toevallig’ werden er dus nog geen jaar geleden biljoenen euros aan grondstoffen en mineralen ontdekt in afganistan waar amerika nu over kan beschikken.

  @Liberty 5-3000 [6]: Dat is interessant. Ik heb altijd geaccepteerd dat politici ook mensen zijn.
  Waarom die scheiding aanbrengen?

  Omdat een politicus / ambtenaar beschikt over de miljarden euros / dollars die door belasting worden geroofd. Wanneer bush de oorlog zelf had moeten financieren was deze er nooit gekomen.

 7. “Zetten we 11 september naast het aantal doden bij auto-ongelukken, dan lijken de aanslagen feitelijk weinig meer voor te stellen.”

  Zetten we 11 september naast het aantal jaarlijkse abortussen dan stelt het weinig voor?

  Zetten we 11 september naast de slachtoffers van de Armeense genocide dan stelt het weinig voor?

  Zetten we 11 september naast de slachtoffers van de Holocaust dan stelt het weinig voor?

  Zetten we 11 september naast de slachtoffers van het stalinisme dan stelt het weinig voor?

  Zetten we 11 september naast de slachtoffers van de Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie dan stelt het weinig voor?

  Zetten we 11 september naast de slachtoffers van de verovering van de India door de islamieten dan stelt het weinig voor?

  Dat ‘er zijn jaarlijks veel meer dodelijke slachtoffers bij auto-ongelukken’ argument heb ik altijd een onzinnige gevonden. Slachtoffers van auto-ongelukken worden niet willens en wetens de dood ingedreven. Slachtoffers van auto-ongelukken zijn, hoe tragisch hun lot ook is, niet te vergelijken met de slachtoffers van massamoord. ‘Collaterale’ slachtoffers van oorlogen zijn niet te vergelijken met mensen die doelbewust de dood in zijn gedreven. Millitaire slachtoffers zijn niet te vergelijken met ongewapende burgers die doelbewust de dood in zijn gedreven. Slachtoffers van massamoord zijn, nogmaals, niet te vergelijken met slachtoffers van verkeersongelukken.

  De ene massamoord wordt niet ‘zachter’ door het met een andere massamoord te vergelijken. En al helemaal niet door het met slachtoffers van verkeersongelukken (of hartziekten, kanker en malaria) te vergelijken.

 8. @SneakyJedi [9]:

  “Dit hele verhaal wordt overbodig als blijkt dat de samenzweerders in de USA zelf wonen. Er bestaan geen terroristen in die betekenis.”

  Stel dat u gelijk heeft. Dan zou ik met heel veel vragen blijven zitten.

  Namelijk: wie heeft dan die vliegtuigen die zich in de Twin Towers hebben geboord en het vliegtuig dat op het Pentagon is gestort gekaapt? Ik vind het namelijk zeer onwaarschijnlijk dat Amerikaanse niet-moslims, dienaren van de Amerikaanse overheid, zo ver gaan in hun toewijding aan die overheid dat zij het ervoor over hebben zichzelf op te blazen.

  Dat de CIA en de regering Bush ervan op de hoogte waren dat er een grote aanslag aan zat te komen, ok.
  Dat de CIA en de regering Bush alles op hun beloop hebben gelaten om maar een casus belli te hebben, ok.
  Maar dat niet-islamitische, Amerikaanse, ambtenaren zichzelf opgeblazen hebben om Bin Laden, ook vóór 9/11 een notoir terrorist, en consorten de schuld te kunnen geven wil er bij mij niet in. Net zoals ik ook niet zou geloven als iemand zou beweren dat niet de Japanse luchtmacht, maar de Amerikanen zelf Pearl Harbor gebombardeerd hebben om maar een reden te hebben om met Japan, en daarmee met Italië en (vooral)Duitsland, in oorlog te komen.

  Maar goed, u kan vast en zeker meer over de kwestie vertellen.

  SneakyJedi [14] reageerde op deze reactie.
  tamso [16] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [20] reageerde op deze reactie.

 9. Ik vind het behoorlijk morbide om van aantallen doden, statistieken te maken. Dit valt niet te relativeren. Je kunt geen simpele kosten/baten-analyse maken als het om het leven van mensen gaat. Ook al ben ik het met je eens OP, dat die twee oorlogen fout en amoreel zijn, je kunt zo’n discussie niet winnen door 9/11 weg te relativeren.

 10. “De haat die het westen over zichzelf afroept zal gegarandeerd talloze mensen ertoe aanzetten aanslagen tegen ons te plegen”,

  standaard dhimmi gedrag. Alles is de schuld van “het Westen”. Leuk bedacht maar anderen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Vandaag ook weer 100 doden in Baghdad, geen westerling die zich daar opblaast hoor (hooguit een socialist die zich bekeerd heeft tot islam)

  2 november ook de dag dat Theo afgeslacht is. Oei Mohammed Bouyeri handelde zeker uit het zelfde gedachte goed als Bush? Oh nee toch niet, ook weer islam, religie van vrede (en als je het daar niet mee eens bent, ja wat dan..) maar goed zal ook wel de schuld van “het Westen” zijn.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Robert [12]:

  Ja, precies. Cultuur-marxistische westerse zelfhaat. Daar moet korte metten mee gemaakt worden. Krachtig worden weersproken. Degenen met dat gedrag moeten ervan overtuigd raken dat zij dit gedrag hebben aangeleerd door destructieve krachten en dat het gedrag niets met zelfreflectie of een hoge morele standaard te maken heeft.

  “(hooguit een socialist die zich bekeerd heeft tot islam)”

  Precies. Zoals die Belgische vrouw. Muriel Degauque. Al die onderwijzers, journalisten, intellectuelen, sociologen en politici die de manie voor andere culturen en de haat tegen de eigen cultuur, de Westerse beschaving, jaar in jaar uit gepropageerd hebben moeten zich heel diep schamen! Verraders zijn het!

  En elke keer als ik lees dat een meisje slachtoffer is van een loverboy, als er iemand zich bekeert tot de islam, als een ontvoerde journaliste de daad van haar Afghaanse verkrachter probeert te vergoeilijken, als er wordt beweerd dat de Kruistochten minstens zo erg waren als de Jihad, als autochtone basisschoolkinderen wél weten wat de Ramadan en het suikerfeest inhoudt maar niet weten wat Pasen is, als er wordt beweerd dat Staphorst minstens zo erg is dan gedenk ik deze verraders….maar ook de lafheid, de zwakheid en het masochisme van dat ontwortelde Nederlandse mietjesvolk dat nu al generaties lang in dergelijke zelfhaat aan het zwelgen is. Bâh!

  Dood aan het cultuur-marxisme!

 12. Een oorlog tussen twee staten kan tenminste nog beëindigd worden als één of andere ambtenaar de overgave tekent, maar bij de ‘war on terrorism’ is daarvan geen sprake. Geen enkele vertegenwoordiger van het terrorisme zou in staat zijn namens alle terroristen de overgave te tekenen en bovendien zou hij waarschijnlijk voor die tijd aan een eindje touw geëindigd zijn. De war on terrorism is dus uitzichtloos en gaat door tot we ons terugtrekken of we enkele landen in het Midden-Oosten hebben geannexeerd en daarvan kan geen sprake zijn.

  Daarom is en was het ook een in/outside job.Door de neo-cons,met het mossad tuig wat deze hele 9-11 in scene hebben gezet.Dan roept men wel,dat men er wel achter zou komen.De media zijn allen spindokters,wat de halve waarheid verteld,met hele leugens.Datgene wat je zou moeten hoeren,hoor je niet,en wat je niet moet horen,zeggen je weer wel.Ik vroeg me ook altijd af,waarom de media er nooit echt opdook.Het word gefinancieerd door de staat en de staat heeft meer belangen in de relatie’s met amerika,dan met de waarheid.Ook het al-quida syndroom is een mythe..Want je kan alles al-quida gaan noemen,als het tegenwerkt.License to kill als je het woord islam-terrorist gebruikt.De wetgevingen die we kennen,is alleen schijn.Om het volk onder bedwang te houden en te laten besturen door marionetten.Een groot toneelspel in den haag.
  Van een democratie is totaal geen sprake,als we niet eens zelf kunnen beslissen.

 13. @Oscar [10]:

  Klopt.Amerikanen zullen niet zo gek zijn,om voor het amerika te sterven.Wel isralieten die voor hun eigen heilige israel willen sterven.Neem goldstein wat zijn aka leeg schoot in een moskee en 42 doden achterliet met zijn zelfmoorddaad.Wie had er voordeel bij deze aanslagen.Israel,wat nu het amerika om zich heen heeft in die landen wat een dreiging was voor israel.

  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 14. @tamso [16]:

  “Wel isralieten die voor hun eigen heilige israel willen sterven.Neem goldstein wat zijn aka leeg schoot in een moskee en 42 doden achterliet met zijn zelfmoorddaad.”

  Zelfmoord is volgens het jodendom verboden. Goldstein pleegde geen zelfmoorddaad, maar werd overmeesterd en gedood.

  Je dood vechten is iets anders dan een zelfmoordactie waarbij je anderen met jouw dood meesleept, wat sommige islamitische activisten doen. Ik ken geen enkele casus van een joodse politieke zelfmoordenaar van na WO II.

  Buiten moslimactivisten en tamil tijgers ken ik geen enkel geval van de afgelopen 50 jaar waarbij iemand zelfmoord pleegt om anderen te doden voor politieke doeleinden. En daarbij had Bin Laden reeds aanslagen gepleegd op Amerikaanse doelen. En er had eerder een aanslag op WTC plaats gevonden

  Ron Paul Fan [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [17]: “Ik ken geen enkele casus van een joodse politieke zelfmoordenaar van na WO II.”

  Daarom kunnen we rustig aannemen dat die vliegtuigen radiografisch die gebouwen in werden gevlogen.

  Recentelijk heeft Noam Chomsky toegegeven dat er geen bewijs is dat ‘Al Qaida’ (‘het toilet’) die aanslagen heeft uitgevoerd.

  http://www.presstv.ir/detail/149520.html

  Tevens is het waarschijnlijk dat Chomsky (en Howard Zinn) nog steeds niet zijn geintereseerd in wie die aanslagen dan wel heeft uitgevoerd.

  http://how911wasdone.blogspot.com/#zinn

  Dead link: (3:58) “who cares who did 9/11 or JFK murder!”
  http://www.youtube.com/watch?v=LoDqDvbgeXM&feature=related

  Het is duidelijk dat Chomsky niet geinteresseerd is in wie 9/11 gedaan heeft (en wie JFK vermoord heeft).
  Dit laat zich vertalen in dat Chomsky geen belang heeft bij de oplossing van die raadsels. Vanuit de groepsidentiteit van Chomsky is het vervolgens niet moeilijk om tot hypothesevorming te komen aangaande het daderschap van beide gebeurtenissen.

  Robert [28] reageerde op deze reactie.

 16. @SneakyJedi [14]:

  “Je moet eerder vragen stellen hoe het kan dat de vliegtuigen in het pentagon en shankville volledig verdampt zijn, hoe gebouw 7 in is gestort ect. Dan kan je je druk maken om de vragen waar wij alleen maar op kunnen speculeren.”

  – er was geen vliegtuig in het Pentagon (daarom werden alle video’s geconfisceerd door de FBI)
  – het vliegtuig van Shanksville was in de lucht neergeschoten nadat straaljagerpiloot Rick Gibney had vastgesteld dat er niemand meer in leven was aan boord en dat het een spookvliegtuig was geworden op weg naar de Oostkust (zeer waarschijnlijk op weg naar WTC7)
  http://911notes.blogspot.com/2010/09/f93-was-intended-to-hit-wtc7.html
  http://911notes.blogspot.com/2009/05/pilot-who-shot-down-flight-93.html
  – Het is inmiddels duidelijk hoe die gebouwen zijn ingestort, bewezen door vooraanstaande wetenschappers:
  http://911blogger.com/news/2010-11-02/911explosive-testimony-exclusive-niels-harrit-chemistm4v

 17. @Oscar [10]:

  “Net zoals ik ook niet zou geloven als iemand zou beweren dat niet de Japanse luchtmacht, maar de Amerikanen zelf Pearl Harbor gebombardeerd hebben om maar een reden te hebben om met Japan, en daarmee met Italië en (vooral)Duitsland, in oorlog te komen.”

  Beetje off-topic, maar hier de laatste inzichten rond Pearl-Harbor. Niemand zegt dat PH een false flag operatie was. Wel is het zo dat de Amerikanen PH bewust regelrecht hebben uitgelokt. Het Japanse imperium was volledig afhankelijk van Amerikaanse olieleveranties. De Amerikanen eisten niets minder dan de volledige ontbinding van het Japanse imperium in ruil voor hervatting van de olieleveranties. De enige uitweg voor Japan was om de olie dan maar te gaan halen in Nederlands OostIndie. Daartoe moest de Amerikaanse vloot worden uitgeschakeld. Dat is wat er gebeurde. Voor de goede orde, mij zal dat Japanse imperium worst wezen, maar de Amerikanen hebben die aanval doelbewust uitgelokt om in oorlog te geraken met Duitsland en om zo doelbewust samen met hun Sovjet-vriendjes Europa op te peuzelen. Aldus geschiedde:

  Vanaf 4:38
  http://www.youtube.com/watch?v=TVFaeNwFfYk&feature=related

  Roosevelt en consorten wisten dagen van te voren dat de aanval eraan zat te komen maar deden alles om er voor te zorgen dat die aanval door kon gaan. De dood van meer dan 2000 matrozen werd daarbij gaarne voor lief genomen in ruil voor een prominente plaats op het wereldtoneel, samen met de Sovjets.

  9/11 was de volgende stap om een excuus te creeeren om mbv het ’terrorisme’ verhaal de absolute wereldhegemonie na te streven nu de USSR was weggevallen. Wederom werden een paar duizend doden voor lief genomen voor de ‘goede zaak’.
  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Ron Paul Fan [20]:

  Ik denk dat het van die uitlokking klopt. Hetzelfde gaat trouwens op voor de Amerikaanse betrokkenheid bij WO I. De V.S. schijnen druk op het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te hebben uitgeoefend om in 1916 niet over te gaan op wapenstilstand, zoals voorgesteld door keizer Karl van Oostenrijk-Hongarije. Misschien zouden we de dwaasheid van het algemene kiesrecht niet gehad hebben in Europa als WO I al in 1916 voorbij zou zijn geweest.

  Ron Paul Fan [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [21]: In essentie was WO1 het gevolg van het niet accepteren van Engeland en Frankrjk dat er sinds 1871 a new kid on the block was, namelijk het verenigde Duitsland, van 80 miljoen uiterst getalenteerde mensen.

  Frankrijk was revanchistisch tav Duitsland, omdat die het Duitstalige Elzas-Lotharingen hadden teruggenomen, nadat het Frankrijk van Louis14 het lange tijd terug toch eerlijk gevonden had.

  Engeland, dat zelf inmiddels 25% van de planeet koloniaal had ingepikt, vond het niet zo leuk dat ‘made in Germany’ zo’n beetje alle markten ging beheersen. Een bondgenootschap van GB, Frankrijk en Rusland was het gevolg en achter de schermen waren het Britten als Grey en Churchill die zaten aan te sturen op een oorlog met Duitsland. Die gelegenheid kwam in 1914 met de moord op de Oostenrijkse troonpretendent.

  Wat er gebeurde was dit: stel een dame staat met haar boodschappentassen in de parkeergarage bij haar auto. Terwijl ze bezig is met inpakken komt er een onguur persoon in een rechte lijn op haar aflopen en zegt daarbij weliswaar niets (geen oorlogsverklaring), maar zijn intenties zijn duidelijk. Voordat hij haar bij haar polsen kan pakken, besluit de dame haar pepperspray
  te pakken en te gebruiken. Technisch gezien is zij de agressor maar het is duidelijk dat het gaat om een gerechtvaardigde preemptive strike.

  Duitsland wist maar al te goed dat: en Rusland en GB en Frankrijk vijandige intenties hadden en dat er maar een uitweg was uit die situatie, namelijk als eerste een klap uitdelen (Schlieffen Plan). De rest is historie. Zo rond 1916-1917 stond Duitsland in een gewonnen positie en vanuit die situatie heeft het meermalen een welwillende vrede aangeboden (group hug en iedereen naar huis achter de oude grenzen). Het Franse leger was inmiddels begonnen met te gaan muiten, Rusland viel weg vanwege een revolutie thuis.

  Toen kwamen de Joden. Die boden de Britten een dealtje aan: ‘jullie geven ons Palestina uit jullie koloniale boedel als wij als tegenprestatie er voor zorgen dat wij onze invloed in Amerika gebruiken om de Amerikanen in de oorlog te betrekken’. Zo gezegd, zo gedaan. Balfour declaration en zo. Het waren de Amerikanen die de beslissing brachten en waardoor de Duitsers in de rampzalige ‘vrede’ van Versailles werden gebracht. Het is duidelijk dat de Joden zich met deze aktie niet bepaald populair maakten bij de Duitsers.
  Peter de Jong [32] reageerde op deze reactie.

 20. Terug on topic, vandaag deze uitspraak gedaan door Russische generaal:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=1788

  According to Russian General, 9/11 was a Globalist Inside Job
  “The organizers of the 9/11 attacks were the political & business circles interested in destabilizing the world order.

  Let wel, dit is:

  General Leonid Ivashov, former Chief of Staff of the Russian armed forces.

  Hij zegt: “vashov tells us so-called international terrorism “is not something independent of world politics but simply an instrument, a means to install a unipolar world with a sole world headquarters, a pretext to erase national borders and to establish the rule of a new world elite” and “is a phenomenon that combines the use of terror by state and non-state political structures as a means to attain their political objectives through people’s intimidation, psychological and social destabilization, the elimination of resistance from power organizations and the creation of appropriate conditions for the manipulation of the countries’ policies and the behavior of people.” ”

  9/11 was niets anders dan een poging tot een globale staatsgreep.

  En dit zijn de daders:

  http://www.youtube.com/watch?v=tRfhUezbKLw
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 21. @Ron Paul Fan [18]:

  “Recentelijk heeft Noam Chomsky toegegeven dat er geen bewijs is dat ‘Al Qaida’ (‘het toilet’) die aanslagen heeft uitgevoerd” Werd Chomsky ergens van verdacht dan? We hebben het wel over dezelfde Chomsky toch, de man die al decennia lang negatief over de VS schrijft en praat en Hezbollah ophemelt.

  “Het is duidelijk dat Chomsky niet geinteresseerd is in wie 9/11 gedaan heeft (en wie JFK vermoord heeft).
  Dit laat zich vertalen in dat Chomsky geen belang heeft bij de oplossing van die raadsels. Vanuit de groepsidentiteit van Chomsky is het vervolgens niet moeilijk om tot hypothesevorming te komen aangaande het daderschap van beide gebeurtenissen” Welke groepsidentiteit van Chomsky, waar hij zich mee identificeert is socialisme, niets anders. Maar je doelt denk ik op de toevalligheid dat Chomsky Joods is. Net als het een toevalligheid is dat ik Nederlander ben.

  Maar omdat Noam eigenlijk de stelling van de schrijfer op vrijspreker onderschrijft, het is niet interessant omdat er elke dag zoveel mensen doodgaan, hebben “de Joden” ook JFK vermoord. Wauw, wat zal Noam nog meer niet interessant vinden, dan moeten “de Joden” daar ook achter zitten. (volgens Ron Paul Fan redenatie)

  Je schijnt nogal een kenner te zijn, want volgens jou zitten “de Joden” ook achter WOI en hadden de socialisten in Duitsland alle reden om Joden uit te moorden blijkens je reactie (“Het is duidelijk dat de Joden zich met deze aktie niet bepaald populair maakten bij de Duitsers”). Is het nooit bij je opgekomen dat de Sovjet terreur en Nationaal Socialistisch Duitsland een logische uitkomst zijn van socialisme, dat daar geen complot voor nodig is?

  Maar stel dat wat je schrijft waar is, kun je me dan vertellen met welk doel dit gedaan wordt?

  Ron Paul Fan [31] reageerde op deze reactie.

 22. Heren,

  Dat ik voorstelde om het eerst maar eens te hebben over de twee vliegtuigen (pentagon en shanksville) en building 7 is geen toeval. Diep dit eerst eens uit en kom dan nog eens met wat andere vragen. Wedden dat die dan ergens anders over gaan? Zo moeilijk is het niet hoor. Ik heb het vermoeden dat deze info nog niet bekend is.
  Ron Paul Fan kent deze info wel en is 10 stappen verder. Ik kan begrijpen dat het dan niet duidelijk is. Tenzij je het gewoonweg niet kan of wil geloven. Dat kan ook.

  Peter de Jong [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.