Volgens ons, libertariers, is de overheid een criminele organisatie die zou moeten worden afgeschaft. Er zijn ruim voldoende redenen om dat te vinden, maar daarover wil ik in dit artikel niet uitwijden. Daarover zijn immers ruim voldoende artikelen te vinden en dat niet alleen op De Vrijspreker. Niet-libertariers zijn desondanks bijzonder moeizaam te overtuigen van kwaadaardigheid van de overheid. Eén van de redenen die niet-libertariers aandragen om een overheid te rechtvaardigen, is dat iets of iemand ons moet beschermen tegen kwaadwillende terroristen die onschuldige slachtoffers willen maken. 11 September zou die noodzaak duidelijk aantonen.
Dat op 11 september een vreselijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden staat buiten kijf. Wat mensen echter niet willen inzien is dat de reactie van de westerse wereld nog veel erger is dan het incident op 11 september. Vooraleer mensen van hun stoel springen omdat ik hier over een ‘incident’ spreek, laten we 11 September in perspectief plaatsen.

Het aantal doden op 11 september bedraagt ca. 3000, met daarnaast nog eens 6000 gewonden. Volgens [1] werden er in 2001 – het jaar waarin de aanslag plaatsvond – 16037 moorden gepleegd in de VS. De aanslagen zorgden in 2001 dus voor ongeveer 2 extra maanden aan moorden. Zetten we 11 september naast het aantal doden bij auto-ongelukken, dan lijken de aanslagen feitelijk weinig meer voor te stellen. Volgens [2] bedroeg het aantal doden bij auto-ongevallen in de VS 42.636 in 2005 en laten we ervan uitgaan dat het er in 2001 niet significant veel minder zijn geweest. Hoewel 11 september een vreselijke dag was met onnoemelijk veel menselijk leed dient men zich dus wel de vraag te stellen hoe daarop gereageerd zou moeten worden. De reactie van de VS is twijfelachtig. Bush jr. wilde – havik als hij was – natuurlijk gelijk zijn tanden en Amerikaans wapentuig laten zien. Kort na 11 september viel hij Afghanistan binnen en toen hij toch bezig was ook maar gelijk Irak. Door de terroristen rechtstreeks in de woestijn af te maken zou de bevolking van de beschaafde wereld een stuk veiliger zijn. Ongemakken als vergaande controles op luchthavens en massa-opslag van persoonsgegevens moesten we daarbij ook maar voor lief nemen.

Om even met Irak te beginnen, volgens [3] bedraagt het aantal doden alleen aan de zijde van de VS alleen al 4.746. Dat is al de helft meer dan op 11 september en daar komen ook nog een 32.280 gewonden bij, eveneens alleen al aan Amerikaanse zijde. Daar komt Afghanistan met 2.175 doden en ruim 12.000 gewonden dus nog eens overheen. En dan heb ik het nog niet eens over dode Afghanen/Irakezen gehad. Daarnaast is het natuurlijk maar zeer de vraag of hiermee ook daadwerkelijk aanslagen zijn voorkomen. 11 September is een incident geweest waarbij we even moesten slikken, maar waarbij de westerse wereld zich had moeten realiseren dat het hier om een zeer uitzonderlijke aanslag gaat. De wereld overvliegen om mensen kapot te schieten is in elk geval bepaald geen voor de hand liggende reactie. Als Al-Qaeda al wordt gezien als terroristische organisatie, wat zijn onze overheden en de VN dan wel niet? De sancties die Irak werden opgelegd hebben honderdduizenden onschuldige burgers het leven gekost. De oorlogen in Afghanistan en Irak eisten daarnaast nog eens talloze levens. De haat die het westen over zichzelf afroept zal gegarandeerd talloze mensen ertoe aanzetten aanslagen tegen ons te plegen.

Een nadeel dat hier nog eens overheen komt is de uitzichtloosheid van de oorlogen. Een oorlog tussen twee staten kan tenminste nog beëindigd worden als één of andere ambtenaar de overgave tekent, maar bij de ‘war on terrorism’ is daarvan geen sprake. Geen enkele vertegenwoordiger van het terrorisme zou in staat zijn namens alle terroristen de overgave te tekenen en bovendien zou hij waarschijnlijk voor die tijd aan een eindje touw geëindigd zijn. De war on terrorism is dus uitzichtloos en gaat door tot we ons terugtrekken of we enkele landen in het Midden-Oosten hebben geannexeerd en daarvan kan geen sprake zijn.

Een overheid in stand houden om ons tegen terrorisme te beschermen is in dit perspectief bijna lachwekkend. De westerse democratische overheden veroorzaken talloze malen meer doden en gewonden en voeden de haat tegen het westen. De doden die inmiddels in de woestijn begraven liggen zijn niet ‘de slechten’, maar onschuldige burgers die niets liever wilden dan met rust worden gelaten. Terrorisme door groeperingen als de IRA, ETA en Al-Qaeda is weliswaar vreselijk, maar afgezet tegen de wandaden die ook heden ten dage door overheden worden gepleegd is het niet meer dan wat spelen in de zandbak. Een organisatie die tienduizenden doden heeft veroorzaakt vragen om ons te beschermen is een gotspe van de eerste orde.

Het is jammer dat nog zoveel mensen de overheid als legitieme organisatie zien. Zonder overheden zouden we veel beter af zijn en zouden talloze mensen niet voortijdig aan hun eind zijn gekomen. Waarschijnlijk had 11 september dan helemaal niet plaatsgevonden…

[1]: http://www.disastercenter.com/crime/uscrime.htm

[2]: http://www.car-accidents.com/pages/stats.html

[3]: http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_War

Ingezonden door Paul van Leeuwen

38 REACTIES

 1. @Robert [28]:

  “Werd Chomsky ergens van verdacht dan? ”

  Nee. Je punt?

  “Maar je doelt denk ik op de toevalligheid dat Chomsky Joods is.”

  Je bent een slimme vent.

  “Net als het een toevalligheid is dat ik Nederlander ben. ”

  Dat mag waar zijn, maar Nederland wordt niet verdacht van betrokkenheid bij 9/11. Er zijn maar 2 kandidaten:
  – Arabieren
  – Amerikaanse/Israelische geheime dienst, zeg maar de Cossiga hypothese.

  Dat maakt de uitspraken van een vooraanstaande Amerikaans/Joodse intellektueel toch interessant.

  “Maar omdat Noam eigenlijk de stelling van de schrijfer op vrijspreker onderschrijft, het is niet interessant omdat er elke dag zoveel mensen doodgaan, hebben “de Joden” ook JFK vermoord.”

  Hookkay. Vraag aan jou: waarom denk jij dat Noam niet geinteresseerd is in wie JFK vermoord heeft?

  Terwijl Robert op zijn potlood bijt ten einde een antwoord te verzinnen mogen de anderen zich alvast hierin gaan inlezen:

  http://www.amazon.com/Final-Judgment-Missing-Assassination-Conspiracy/dp/0935036539

  JFK, Hitler bewonderaar, zoon van Joseph Kennedy, de anti-Roosevelt politicus. JFK die wilde verhinderen dat Israel het atoomwapen zou krijgen, JFK die de FED wilde afschaffen, een privebank in handen van voornamelijk Joodse families. JFK, die uitdrukkelijk waarschuwde voor de invloed van ‘secret societies’:

  http://www.youtube.com/watch?v=FnkdfFAqsHA

  JFK, de laatste ‘antisemitische’ president van Amerika.

  Die JFK.

  “Je schijnt nogal een kenner te zijn, want volgens jou zitten “de Joden” ook achter WOI”

  Niet achter het begin, maar ze waren wel beslissend voor de afloop van WO1, doordat Joodse organisaties Amerika in de oorlog brachten aan de kant van de geallieerden. Met catastrofale consequenties voor Duitsland.

  “en hadden de socialisten in Duitsland alle reden om Joden uit te moorden blijkens je reactie (“Het is duidelijk dat de Joden zich met deze aktie niet bepaald populair maakten bij de Duitsers”).”

  Dat is wel een hele goedkope smear attempt. Overigens houd ik me aanbevolen voor naam en bewijs voor 1 vergastte Jood. Niet 6 miljoen maar 1 is voldoende. Bij voorbaat dank. Antwoord gaarne hier formuleren:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/02/de-holocaust-is-nooit-geweest/

  Per slot van rekening is nu vrije meningsuiting kampioen Mark Rutte premier, dus hij kan weer. ;))

  “Is het nooit bij je opgekomen dat de Sovjet terreur en Nationaal Socialistisch Duitsland een logische uitkomst zijn van socialisme, dat daar geen complot voor nodig is?”

  Voor de goede orde, ik ben geen aanhanger van beide systemen. Wel wil ik even een uitspraak van Buchanan aanhalen: “in augustus 1939, aan de vooravond van de oorlog had Hitler honderden mensen vermoord tegen Stalin miljoenen”. Je kunt beide systemen niet vergelijken, tenzij je uitgaat van de holocaust als historisch feit. Maar dat was ‘vastgesteld’ op basis van victors justice en dat telt niet. Nuremberg moet overnieuw worden gevoerd, of je het leuk vindt of niet. Het internet is daartoe een uitstekend medium.

  En nu weer on 9/11 topic.

 2. @Ron Paul Fan [22]:

  De Engelsen hebben enorm veel ellende op hun geweten. Door die Balfour declaratie en door het geheime Sykes-Picot verdrag werden de eerdere afspraken met de Arabieren geschonden. Die zouden na vier eeuwen Ottomaanse onderdrukking onafhankelijkheid krijgen als ze de Engelsen hielpen de Turken te verslaan. Ook de Palestijnen was een onafhankelijk Palestina beloofd. Dat ging mooi niet door en daarom is het nu al sinds 1917 hommeles in het MO. De Palestijnen willen nog altijd dat de afspraken worden nagekomen. En gelijk hebben ze!

  En Hitler hebben de Engelsen ook al belazerd. Hitler zou nooit de SU zijn binnengevallen als hij had geweten dat hij daardoor met een tweefronten oorlog te maken zou krijgen. Blijkbaar hebben de Engelsen hem de indruk gegeven, dat ze hem zouden helpen de Bolsjewieken er onder te krijgen.

  In werkelijkheid hoopten ze er natuurlijk op, dat Hitler en Stalin elkaar zouden opruimen. Ze lieten de Russen dus de hete kastanjes uit het vuur te halen (tot en met de slag om Berlijn aan toe). En dat terwijl Hitler het verslagen Britse leger bij Duinkerken had laten vertrekken en hij ook de slag om Engeland afblies door de bombardementen op de RAF vliegvelden te staken. Zijn rechterhand Hess was nog met de Engelsen gaan praten. Na de oorlog werd Hess alleen opgesloten in de Spandau gevangenis in Berlijn. Hij is daar gestorven zonder ooit zijn verhaal te hebben mogen publiceren.

  De Joodse invloed op de Duitse economie was onmiskenbaar. De Joden zaten van oudsher in de geld- en diamanthandel. Ook waren er veel Joodse fabriekseigenaren en kleine middenstanders. De Duitse arbeiders waren tijdens de crisisjaren erg afhankelijk van die Joden. Hitler trouwens ook, want hij zat vast aan dure kredieten van Joodse bankiers als Rothschild. De meeste Duitsers waren daarom blij toen ze eindelijk van de Joden af waren.

  Ron Paul Fan [34] reageerde op deze reactie.

 3. @SneakyJedi [29]: “Tenzij je het gewoonweg niet kan of wil geloven. Dat kan ook.”

  Voor de meeste zaken aangaande 9/11 is helemaal geen bewijs.

  Het is wel vrijwel zeker, dat de Amerikaanse overheid op de hoogte was. Direct na de eerste inslag was er op de politieradio al sprake van een aanslag. Dat het geen ongeluk was kon men echter pas weten na de tweede inslag. Verder was er al direct na de eerste inslag enorm veel politie en militairen van de Nationale Garde op de been in Manhattan. Dit werd bevestigd door enkele NOS correspondenten die toevallig op dat moment in een auto door de stad reden. Zij moesten diverse roadblocks met militairen passeren. Als de overheid niet op de hoogte was geweest hadden al die militairen nooit zo snel ter plaatse kunnen zijn.

  Of Bush jr ook daadwerkelijk opdracht heeft gegeven voor 9/11 zal je in zijn net verschenen memoires moeten lezen. 😉

  ===
  “Het vermoorden van mensen is een heel gebruikelijk beleidsinstrument voor de overheid”
  ~ Stansfield Turner (CIA directeur van 1977-1981)
  Ron Paul Fan [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter de Jong [32]:

  Het verhaal van de tweede wereldoorlog moet waarschijnlijk geheel overnieuw worden geschreven: de holocaust, Pearl Harbour, de oorlogsdoelen van Hitler.

  Een van de allergrootste mythen echter is wel Barbarossa, de inval van Duitsland in de USSR. Het officieele motief is dat Lebensraum verhaal. In Rusland echter is het volgende verhaal al langer mainstream: Hitler was Stalin slechts een paar weken voor. De inval was een noodgreep van Hitler, een pre-emptive strike onder het motto: de eerste klap is een daalder waard. Hitler had al een oorlog in het Westen. Als Hitler 1 grote angst had dan was dat wel die van een 2-fronten oorlog. Dat wilde hij tot elke prijs voorkomen. Echter Stalin had zijn grote aanval gepland voor 10 juli 1941. Hitler werd hierdoor gedwongen om de USSR aan te vallen terwijl de Soviet-soldaten nog in de trein zaten op weg naar het front. Bekijk deze uiterst fascinerende documentaire (4 uur, Russisch, Duits nagesynchroniseerd):

  http://www.youtube.com/watch?v=UGCdeunmYqI
  18 delen.

  Hier full screen kwaliteit:
  http://www.kickasstorrents.com/poslednij-mif-v-suvorov-ledokol-language-rus-t1177210.html

  Korte trailer:
  http://www.youtube.com/watch?v=X8Ix4rRXNWs

  Als deze versie van de geschiedenis waar is dan betekent het dat wij het uitsluitend aan Dolfie te danken hebben dat wij in Nederland niet onder het Bolshevisme hebben moeten leven! Fascinerende gedachte niet waar?

 5. @Peter de Jong [33]:

  “Het is wel vrijwel zeker, dat de Amerikaanse overheid op de hoogte was.”

  Het staat nu toch echt als een paal boven water dat die gebouwen alle 3 werden opgeblazen. Daarmee vallen die Arabieren toch echt af.

  En nee, Bush heeft hiertoe geen opdracht gegeven. Het werd hem medegedeeld dat er iets stond te gebeuren.

 6. @SneakyJedi [36]: Niet iedereen zit de hele dag op internet om dit soort zaken uit te zoeken. Dat is nu net het punt van Chomsky, het leidt zoveel aandacht af van werkelijk belangrijke zaken. En niet alleen bij de socialistische beweging waar Noam onderdeel van is, ook in libertarische hoek wordt er veel energie aan verspilt. Deze thread is het bewijs. Zeker als er figuren als Ron paul Fan en Sneukyjedi alleen maar op vrijspreker reageren als het over 9/11 gaat.

  Maar goed, ik heb dus niet gekeken naar WTC7 of wat dan ook dus brand me maar af. Ik heb gelukkig andere hobbies dan achter iedere gebeurtenis een jood connectie te zoeken.

 7. @RPF “Hookkay. Vraag aan jou: waarom denk jij dat Noam niet geinteresseerd is in wie JFK vermoord heeft?” Dat zegt hij toch duidelijk in het filmpje waar je naar linkt. het leidt veel energie af naar een non issue.

Comments are closed.