De VS is veranderd in een politiestaat. Vanwege dit doorslaand succes heeft de overheid van de VS in haar onmetelijke wijsheid gemeend één an ander ook bij haar zuiderburen te moeten introduceren.

Calderon, de meest recente crimineel die als Mexicaanse president “fungeert”, heeft de drugsoorlog in Mexico een flinke portie steroïden aangemeten, met dank aan meerdere miljarden dollars, gefourneerd door de belastingbetalers in de VS.

De resultaten zijn voorspelbaar. Zonder deze drooglegging zou niets van dit al gebeuren. Aan de andere kant is de War on Drugs in de VS dermate succesvol gebleken, dat het het allemaal wel waard moet zijn. Houd daarbij in het achterhoofd, dat onder Vicente Fox Mexico beperkte legalisering in overweging heeft genomen, hetgeen met een golf van verontwaardiging uit de VS werd begroet. Calderon zal wel eenvoudiger om te kopen zijn geweest dan Fox.

Kijk en huiver:

[HTML1]

Hattip LewRockwell.com.

43 REACTIES

 1. @Oscar [30]: @Oscar [28]:

  Jullie doen me denken aan feestjes, waar in de ene hoek mensen met een pilsje in de ene hand en een sigaret in de andere de grootste lol hebben en in de andere hoek een zure minderheid (godszijdank) met een sapje in de hand, zich misprijzend staat te ergeren.

  In mijn werk moet ik toezicht houden op een zeer gevarieerd gezelschap van 55+ mensen.
  Daar zit van alles tussen: Van keurige mensen tot alcoholisten en blowers.
  Er wordt opmerkelijk weinig kritiek op elkaar gegeven.
  Pas bij overlast wordt mijn bemiddeling gevraagd. Bij 99% van de gevallen is een waarschuwing genoeg.
  Voor Oscar: In die totaal 10000 mensjaren zullen zich ongetwijfeld ook de nodige abortussen hebben plaatsgevonden.
  Wie denken jullie wel dat je bent om iedereen die niet met een lange rok en sober door het leven gaat te veroordelen. Wel eens van het woord tolerantie gehoord?
  Natuurlijk mag je discrimineren en niet met bepaalde mensen omgaan maar ga niet voor anderen bepalen wat ze wel of niet moeten vinden of doen.
  Bij mensen zoals jullie komen bij mij de woorden “dogmatisch”en “fundamentalistisch” naar boven.

  “Als je aanhangers van een abjecte ideologie net zo behandeld als deugdzame, beschaafde en vrijheidlievende mensen dan zouden die aanhangers van die abjecte ideologie de indruk kunnen krijgen dat wat zij voorstaan ethisch ok is, wat hen zou kunnen motiveren een verwerpelijk gedachtengoed (of een verdervelijke levensstijl) te verspreiden.”

  Zo denk ik over elk geloof.

  Ik maak me nu wel druk, maar ik weet zeker dat predikers zoals Oscar tot een zeer kleine minderheid behoren.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

 2. @Mavado [31]:

  Het non-agressieprincipe houdt non-agressie in. Niet meer, niet minder. Bij eigendomsrechten hoort discriminatie. En bij eigendomsrechten hoort het recht om op non-agressieve wijze uiterst intolerant te zijn. Dus ook het recht om tolerantiepredikende waarderelativisten niet uit te nodigen voor een feestje, te weren van je website, hen meer tol te laten betalen en het dubbele bedrag te rekenen in de winkel en absurde eisen te stellen als je je huis aan hen zou willen verkopen (voor het drievoudige bedrag dan je aanvankelijk van plan was).

  “Ik maak me nu wel druk, maar ik weet zeker dat predikers zoals Oscar tot een zeer kleine minderheid behoren.”

  Een wassende kleine minderheid. En gelukkig sta ik niet alleen. Er zijn meer mensen voorstander van onvervreemdbare eigendomsrechten en radicale maatregelen om een vrije sociale orde te handhaven.
  http://propertyandfreedom.org/
  http://www.hanshoppe.com/

  Mavado [33] reageerde op deze reactie.

 3. @Oscar [32]:

  “Het non-agressieprincipe houdt non-agressie in. Niet meer, niet minder. Bij eigendomsrechten hoort discriminatie. En bij eigendomsrechten hoort het recht om op non-agressieve wijze uiterst intolerant te zijn. Dus ook het recht om tolerantiepredikende waarderelativisten niet uit te nodigen voor een feestje, te weren van je website, hen meer tol te laten betalen en het dubbele bedrag te rekenen in de winkel en bijna absurde eisen te stellen als je je huis aan hen zou willen verkopen (voor het drievoudige bedrag dan je aanvankelijk van plan was).”

  Gelukkig is deze website niet jouw eigendom en zakelijk gezien denk ik niet dat je het lang volhoudt.
  Een minderheid van 0,001%, die gegroeid is naar 0.0015% blijft een minderheid.
  Waar blijft trouwens je litanie: “Dood aan het cultuur-marxisme!” ?

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

 4. @Mavado [33]:

  Ik blijf optimistisch en blijf me inzetten voor een vrije samenleving. Een samenleving zonder agressief geweld. Een samenleving waar eigendomsrechten werkelijk serieus worden genomen. Een samenleving waarin het via de staat, de media en de gesubsidieerde universiteiten gepropageerde gedachtengoed en levensstijl dat de afgelopen anderhalve eeuw de beschaving ten grond heeft gericht gemarginaliseerd is. Een socialistische multi-culti met ongewassen piekhaar en de manieren van een tokkie zou in een beschaafde samenleving zonder directe en/of indirecte subsidie een vrij kansloos verschijnsel zijn.

  “Dood aan het cultuur-marxisme” is nogal kort en bondig om een litanie genoemd te worden, vindt u niet?

  Mavado [35] reageerde op deze reactie.

 5. @Oscar [34]:

  “Een samenleving waarin het via de staat, de media en de gesubsidieerde universiteiten gepropageerde gedachtengoed en levensstijl dat de afgelopen anderhalve eeuw de beschaving ten grond heeft gericht gemarginaliseerd is. Een socialistische multi-culti met ongewassen piekhaar en de manieren van een tokkie zou in een beschaafde samenleving zonder directe en/of indirecte subsidie een vrij kansloos verschijnsel zijn.”

  Je begint hier met de litanie.

  Ik stel me bij jou iemand voor met schuim in de mondhoeken en
  koortsig schitterende ogen.

  En over het recht op discriminatie gesproken: Jij komt inderdaad bij mij niet binnen (op een feestje).

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 6. @Mavado [35]:

  “Ik stel me bij jou iemand voor met schuim in de mondhoeken en
  koortsig schitterende ogen.”

  Ik stel me bij u een babyboomer met grijze ogen en afhangende wanglellen voor, gekleed in een oerdegelijke trui en een zandkleurige corduroy broek. En dat u nog dezelfde haardracht heeft als in mei ’68 en dat u lacht om de grapjes van Freek de Jonge.

  “En over het recht op discriminatie gesproken: Jij komt inderdaad bij mij niet binnen (op een feestje).”

  Heel fijn dat wij allebei vrijheid van associatie voorstaan. Wat u te berde brengt is doorgaans stupide en ergerlijk, maar nét op de verkeerde manier om mij er de hele avond mee te vermaken. En als het waar is dat men zijn vrienden onder zijns gelijken zoekt dan zal ik mij over de genietbaarheid van de rest van het gezelschap ook geen illusies maken.

  Mavado [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Mavado [39]:

  In welk opzicht denken wij waarover anders? U is het met mij eens dat mensen zelf mogen bepalen wie zij op hun feestje uitnodigen en wie niet. U is het blijkbaar evenzeer met mij eens dat het respecteren van eigendomsrechten inhoudt dat mensen mógen discrimineren en boycotten.

  Waarover denken wij anders…..de uitvoering in de praktijk als er eenmaal een vrije samenleving is. Dan viert u feestjes mét en ik zónder hippies, tokkies, junkies, democraten, christen-democraten, sociaal-democraten, socialisten, communisten, milieu-activisten, feministes en multi-culti’s. Klopt dit een beetje, zeer waarde en geachte Mavado?

  Mavado [41] reageerde op deze reactie.

 8. @Mavado [41]:

  Ach, de soep wordt niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.

  Natuurlijk dient men onfatsoenlijk en destructief gedrag (en opvattingen), waar mogelijk, niet onbesproken te laten maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat een aanhanger van een abject idee zich ook abject zal gedragen.

  Mijn excuses dat ik zonder gegronde redenen heb verondersteld dat u zou lachen om grapjes van Freek de Jonge, dat u een zandkleurige corduroy broek zou dragen en meer van dit soort zaken die ik onmogelijk kan weten en welke is ook niet kan verifiëren.

  Ik ben wel een fundamentalist, maar ik moet toegeven dat je met sommige hippies best lol kunt hebben (zie filmpje):
  http://www.youtube.com/watch?v=RlVFiuJqBuE

  Mavado [43] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [42]:

  Fragment had ik al gezien en om gelachen… Ik schreef trouwens lachen met, dit is lachen om.
  Mijn idee is meer van het zo subtiel mogelijk mensen wijzen op de fout die ze maken bij hun opvattingen. En dan heb ik het niet over geloof, want daar kom je toch nooit uit.
  Toen ik, jaren geleden, het libertarisme ontdekte, was ik zo enthousiast dat ik overal en iedereen ermee “lastig viel”.
  Daar maak je geen vrienden mee en je kennissenkring verdampt waar je bij staat.
  Vanaf toen heb ik alleen maar speldenprikken uitgedeeld en hier en daar toch meer bereikt dan ik voor mogelijk hield.
  Je vangt nou eenmaal meer vliegen met honing dan met azijn.
  Als er iets is waar nederlanders een hekel aan hebben is het wel een opgeheven, badinerend vingertje.
  Even goede vrienden.

Comments are closed.